PDF 
 
 
 
 
UITNODIGING
 
 
 
Het ligt in de bedoeling dat Radio Winschoten
zaterdag 28 december 1991
voor de eerste keer de
JOHAN POPPEN-PRIJS
uit zal reiken.
 
 
Wij zouden uw aanwezigheid hierbij zeer waarderen.
 
 
 
De prijs zal worden overhandigd door de heer drs. J.J. Postma; burgemeester van Winschoten en mevrouw D. ten Broeke; weduwe van de overleden schrijver/journalist Johan Poppen.
 
 
De Johan Poppen-prijs zal in een rechtstreekse Radio Winschoten-uitzending vanuit de raadszaal van het Winschoter stadhuis worden overhandigd aan een tot dan nietsvermoedende winnaar/winnares. Deze zal door een radioverslaggever in de uitzending naar het stadhuis worden gehaald.
 
 
Wilt u zo vriendelijk zijn om zaterdag 28 december 1991 om uiterlijk 11.45 uur aanwezig te zijn in de raadszaal. U kunt gebruik maken van de stadhuis-ingang van de Langestraat.
 
 
 
 
 
 

DE NAAMGEVER
 
Johan Poppen overleed september dit jaar op 57-jarige leeftijd. Hij was als journalist een kleine veertig jaar verbonden aan de Winschoter Courant. Poppen schreef vijfentwintig jaar de teksten voor de films van het Winschoter Stadsjournaal. Begin dit jaar mocht hij namens de stadsfilmers uit handen van burgemeester Postma het gemeentelijke Ere-Tellerlikkerbeeld in ontvangst nemen. Als schrijver van Grunneger teksten genoot hij grote faam. Johan Poppen was een Winschoten-kenner bij uitstek. Hij schreef teksten voor de meest uiteenlopende Winschoter gebeurtenissen, waarbij zijn creatieve teksten woordspelingen moeilijk te evenaren lijken. Gezien de totale inzet van Poppen voor de stad Winschoten, lijkt de verbintenis van juist zijn naam aan deze prijs gerechtvaardigd.
 
HET INITIATIEF
 
De instelling van de Johan Poppen-prijs is een initiatief van Radio Winschoten. De omroep komt vrijwel dagelijks in contact met Winschoters die zich op een goede, vaak bescheiden, wijze dienstbaar maken aan de Winschoter samenleving. Met de prijs wil de omroep deze positieve initiatieven accentueren.
 
 DE PRIJS
 
De Johan Poppen-prijs bestaat uit een exclusief door de Winschoter kunstenares Toos van Mierlo-Hagenaars gemaakt bronzen kunstwerk, een geldprijs van duizend gulden en een oorkonde. Er werden financiële bijdragen ontvangen van de Gemeente Winschoten, Drents Groningse Pers en de Stichting Promotie Winschoten. De schenker van de geldprijs wenst anoniem te blijven.
 
DE UITZENDING
 
Radio Winschoten zendt de uitreiking van de Johan Poppenprijs zaterdag 28 december 1991 rechtstreeks uit. Uitzendtijd: 12.03 tot 13.00 uur. Frequenties: Ether FM 106.2, Cai-kabel FM 93.6 en Vekokabel FM 100.4.
WINSCHOTER COURANT
 
DINSDAG 17 SEPTEMBER 1991
 
 
Johan Poppen: journalist in hart en nieren
 
WINSCHOTEN - In zijn woning is afgelopen nacht aan een korte, wrede ziekte overleden de kunstredacteur van de Drents Groningse Pers, Johan Poppen. Hij werd ruim 57 jaar.
 
Poppen werkte 38 jaar als journalist bij de krant. Hij was zo veelzijdig dat hij vrijwel alle onderdelen van de dagbladjournalistiek beheerste - en ze ook allemaal in zijn zeer arbeidzaam leven beoefende. De laatste jaren werkte hij voor het wekelijkse kunstkatern. De kleinkunst op z'n Gronings had zijn speciale voorliefde. Daar voelde hij zich thuis. Daar wist hij ook z'n journalistieke nieuwsgierigheid te bevredigen. Hij wist 'wat er omging'. Zijn krant profiteerde en de lezers genoten er van.
Als broekje van amper 20 meldde hij zich destijds op de redactie van deze krant. Toen al waren zijn collega's blij met zijn aanwezigheid. Johan Poppen had gymnasium gestudeerd en wist z'n weetje, maar ook was hij Winschoter in hart en nieren. Die twee hoedanigheden hebben zijn leven bepaald. Johan kon over alles schrijven (van sport tot cultuur en het wel en wee van de stad) en hij deed het heel zijn carrière alleen voor die krant, zijn krant.
 
Johan Poppen was niet snel tevreden over een stuk. En hij kon fel reageren als een artikel niet zó de kolommen had gehaald zoals hij het had bedoeld. Met die fijne, haast onopgemerkte woordspeling of een subtiel verpakte aanmerking. Poppen stond bekend om de koppen die hij boven zijn artikelen schreef. Daar moest je bij nadenken, vorsen naar de boodschap die hij er in verborgen had. Zijn 'Beeldschermerijen', de kritische stukjes over tv die hij een tijdlang schreef, waren bijna altijd doordenkertjes die zo herkenbaar waren dat het bijna overbodig was dat hij er zijn initialen JOW onder zette.
 
Direct nadat hij ziek werd zei hij al: ik kom niet weer achter het scherm te zitten. Hij bedoelde het beeldscherm waarop hij de laatste jaren zijn stukken tikte. Achter dat scherm openbaarde zijn ziekte zich voor het eerst. Geen wonder want collega Poppen was altijd aan het werk. Er werd wel eens van hem gezegd: Johan is met de krant getrouwd. Daarmee werd geenszins gespeculeerd op het feit dat zijn huwelijk met zijn Dineke slecht zou zijn. Maar Johan Poppen wás met de krant getrouwd. De krant was zijn leven.
 
Voor de collega’s is het onvoorstelbaar dat ze hem daar nooit meer zullen zien.
 

 
Roel Waalkens 
Johan Poppen met zijn vrouw Dineke         
 
WINSCHOTER COURANT
 
WOENSDAG 6 NOVEMBER 1991
 
 
Eerste onderscheiding wordt op 28 december overhandigd
 
Radio Winschoten wil jaarlijks

Johan Poppenprijs uitreiken
 
 
Winschoten - De onlangs overleden journalist van de Winschoter Courant Johan Poppen wordt geëerd met een naar hem genoemde prijs die jaarlijks door Radio Winschoten zal worden uitgereikt. Voor het eerst gebeurt dit in de laatste uitzending van dit jaar, op 28 december door burgemeester drs. J.j. Postma. De kunstenares Toos Hagenaars is gevraagd de prijs waar een vanzelfsprekende relatie met Winschoten uit dient te spreken gestalte te geven. Zij heeft de opdracht inmiddels aanvaard.
 
Volgens radioman Wiebe Kllijnstra wordt de Johon Poppenprijs uitgereikt aan die Winschoter die zich in het dan bijna verstreken jaar op een opvallende en positieve manier met de stad heeft beziggehouden. Klijnstra: “We zullen die zeker niet in de eerste plaats zoeken bij de mensen die beroepshalve met Winschoten bezig zijn geweest”. Er komt een commissie die de uiteindelijke keus vaststelt.
 
Tellerlikker
Volgens Klijnstra concurreert de “Johan Poppenprijs” niet met de van gemeentewege ingestelde “Tellerlikker”-onderscheiding maar dat men elkaar wel “tegen komt” sluit hij niet uit. De laatste Tellerlikker ging naar de Winschoter entertainer Harry Dressel, die voldoende positiefs voor de stad heeft ontplooid om eveneens een gooi te doen naar de Poppen-prijs. De gemeente reikt het beeldje van de Tellerlikker niet jaarlijks, maar onregelmatig uit.
 
Het bestuur van Radio Winschoten buigt zich een dezer dagen over de financiële consequenties van de prijs. Klijnstra: “We willen wel de zekerheid dat we de prijs tot in lengte van jaren kunnen uitreiken”.
 
Boek
Binnenkort, waarschijnlijk nog deze maand, rolt van de hand van Saul van Messel, pseudoniem voor drs. Jaap Meijer, een nieuwe bundel van de persen. Meijer heeft het boek opgedragen aan zijn overleden vriend Johan Poppen. Tijdens een plechtige bijeenkomst zal het boekwerkje aan Poppens weduwe worden aangeboden.
Huis aan Huis
 
DONDERDAG 5 DECEMBER 1991
 
Jaarlijkse uitreiking Johan Poppen-prijs
 

Radio Winschoten heeft een Johan Poppen-prijs in het leven geroepen. Zoals bekend de Winschoter-krant-journalist overleed in september op 57-jarige leeftijd. Poppen betekende veel voor de Winschoter cultuur. Of eigenlijk zijn inspanningen reikten verder dan de gemeentegrenzen van Winschoten. Bovenal was Poppen een Winschoter, een echte!
Radio Winschoten wil de jaarlijkse prijs doen toekomen aan dié Winschoter die in de geest van Johan Poppen waardevol is voor Winschoten.
Een man of vrouw die, bescheiden, een bijdrage levert aan de uitstraling van Winschoten.
Een comité bestaande uit de Winschoter media, dagbladen, Huis-aan-huisbladen, Radio Winschoten, Winschoter filmjournaal en radio Noord, zij op zoek naar die ene verdienstelijke Winschoter.
Op 28 december zal de prijs officieel worden uitgereikt in het Winschoter stadshuis. Dit tussen 12.00 en 13.00 uur. Radio Winschoten zal hiervan rechtstreeks verslag doen. Het blijft tot in de uitzending geheim wie de prijs in ontvangst mag nemen.
De prijs bestaat uit een bronzen beeldje vervaardigd door de Winschoter kunstenares Toos Hagenaars. Tevens is er een geldbedrag van f 500,- aan de prijs verbonden en natuurlijk een fraaie oorkonde.
De Johan Poppen-prijs is wel een initiatief van radio Winschoten maar wordt gefinancierd door diverse organisaties en een particuliere gift.
De Johan Poppen-prijs zal jaarlijks worden uitgereikt.WINSCHOTER COURANT
 
VRIJDAG 13 DECEMBER 1991
 
 
Winnaar Johan Poppen-prijs krijgt duizend gulden
 
 
WINSCHOTEN – De winnaar van de Johan Poppen-prijs krijgt een geldbedrag van duizend gulden. Een anonieme gever heeft de vijfhonderd gulden die eerder werden toegezegd verdubbeld. Op zaterdag 28 december wordt een inwoner van de stad, die zich op positieve wijze voor Winschoten heeft ingezet, met de Johan Poppenprijs onderscheiden. De winnaar of winnares krijgt bovendien een door Toos van Mierlo-Hagenaars vervaardigd bronzen kunstwerk en een oorkonde.
 
Het college van b en w heeft zich bereid verklaard jaarlijks de gietkosten van het beeld voor zijn rekening te nemen. In de raadzaal van het Winschoter stadskantoor wordt zaterdag 28 december de prijs in aanwezigheid van Dineke ten Broeke, de weduwe van de in september op 57- jarige leeftijd overleden schrijver-journalist Johan Poppen, uitgereikt door burgemeester drs. J.J. Postma.
 
De Stichting Promotion Winschoten heeft een bijdrage van vijfhonderd gulden toegezegd, ook de Drents Groningse Pers verleent financiële steun.
De instelling van de Johan Poppen-prijs is een initiatief van de actualiteitenredactie, van Radio Winschoten. De lokale omroep verzorgt een rechtstreekse uitzending van de prijsuitreiking.
 
Een commissie, bestaande uit een zevental media-vertegenwoordigers, zal bepalen wie de eerste Poppenprijs in ontvangst mag nemen.
WINSCHOTER COURANT
 
VRIJDAG 27 DECEMBER 1991
 
Kunstwerk Johan Poppenprijs klaar voor winnaar
 
 
Kunstenares Toos van Mierlo-Hagenaars heeft het bronzen beeld, behorende bij de Johan Poppen prijs, overgedragen aan de actualiteitenredactie van Radio Winschoten.
 

Het kunstwerk is een in brons gegoten mini-krantenrol, waarop ook , de beeltenis van de in september overleden schrijver-journalist Johan Poppen is vervaardigd.
 
Ereprijs
Op initiatief van de lokale omroep wordt morgen in de raadzaal van het Winschoter stadskantoor de eerste winnaar/winnares van die prijs bekend gemaakt. De ereprijs gaat naar een Winschoter die zich op een goede, vaak bescheiden, wijze dienstbaar heeft gemaakt aan de Winschoter samenleving.
 
Rechtstreeks
Het kunstwerk, de oorkonde en een geldprijs van duizend gulden worden morgen tussen 12.00 en 13.00 uur uitgereikt door burgemeester Postma en Dineke ten Broeke, de weduwe
van Johan, Poppen. Radio Winschoten verzorgt van de uitreiking een rechtstreekse reportage.
 
Toos van Mierlo-Hagenaars met de door haar vervaardigde Johan Poppenprijs
 Het Streekblad
 
Dinsdag 31 december 1991
 
INITIATIEF RADIO WINSCHOTEN
 
Johan Poppenprijs voor Eltjo Schipper
 

 
Sprakeloos nam Eltjo Schipper afgelopen zaterdag als eerste de Johan Poppenprijs in ontvangst. De prijs, in het leven geroepen door Radio Winschoten, bestaat uit een oorkonde, een bronzen beeld, vervaardigd door kunstenares Toos Hagenaars, en een geld bedrag van fl. l.000,=, dat door een anonieme gever ter beschikking is gesteld.

Eltjo schipper was afgelopen zaterdag met een smoes naar de bibliotheek gelokt.  Daar werd hij opgewacht door Wiebe Klijnstra van Radio Winschoten. die hem het heugelijke feit mededeelde en hem naar de raadszaal van het stadhuis begeleidde waar hij door tal van familieleden en raadsleden, inclusief burgemeester J.J. Postma met zijn vrouw, werd opgewacht. Een goed bewaard geheim, vooral binnen de familie. Vandaar het quasi verwijtende vingertje van Eltjo Schipper, bij zijn binnenkomst in de raadzaal, in de richting van zijn vrouw.

Eltjo Schipper werd door de commissieleden, gevormd door de media uit de regio Winschoten, unaniem gekozen. Hij verdiende de prijs vanwege zijn inzet voor het algemeen belang van Winschoten. Hij hield de afgelopen jaren alles wat met Winschoten te maken had bij in zijn eigen archief. Hij spaarde honderden foto's om het verleden van de Molenstad zo goed mogelijk in beeld te brengen. Daarbij onderhield hij nauwe contacten met wijlen Johan Poppen, een Winschoten-kenner bij uitstek. Ook organiseerde bij tijdens Winschoten-600 en Adrillen een foto-expositie.

Radio Winschoten zond de prijsuitreiking vanuit de raadszaal van het Winschoter stadhuis rechtstreeks uit. De prijs werd overhandigd door de weduwe van Johan Poppen, Dineke ten Broeke, nadat zij de aanwezigen had toegesproken over de betekenis van de prijs voor haar in het bijzonder.


 1991 - Eltjo Schipper - Foto J. van Gans 
 
 

1992 - Jacob Bont
1993 - Ep Ruiter - Foto R. Riemeijer
1994 - Bert van Vondel - Foto R. Riemeijer
1995 - Jan Koetje
1996 - Geeske Snoek-Siemons en Dieneke Greven-Snoek1997 - Geerd Tuin
1998 - St. Oud-Winschoten1999 - M. Dijk-Koopman2000 - J.R. Rijpstra
 


2001 - Vrijwillige Brandweer


2002 - T.F. Sebens-Evers
 


2003 - A. Bruining2004 - A. Akkerman2005 - J.B. Huiting


 2006 - E. Bodde2007 - Gastvrouwen van het St. Lucas ziekenhuis2008 - J. Koopman2009 - Winschoter Stadsjournaal (foto René ten Cate - Combi)
Laatst aangepast op vrijdag, 12 maart 2010 18:09
 
Winschoterarchief.nl, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting