Winschoten 25 jaar geleden - Berichten uit de Winschoter Courant
Januari 1985
Dinsdag 8 januari 1985
 
Eerste bewoners van Renselheerdt verhuisd
 


VOORSPOEDIG VERLOOP
 
De eerste achttien bewoners van de Renselheerdt zijn gisteren verhuisd van het noodgebouw aan de Garst naar het nieuwe onderkomen aan de Parklaan. De verhuizing ging zeer voorspoedig. Zo voorspoedig dat de operatie twee uur voor het tijdschema beëindigd was. De eerste achttien mensen zijn ondergebracht op de bovenste verdieping van het nieuwe pand. Zij zijn de bewoners , die de minste verzorging behoeven. Komende woensdag moet de keuken in het gebouw aan de Parklaan gereed zijn. Dat hoopt althans directrice L. Monster van de Renselheerdt. Dagelijks zullen deze week zo'n twintig mensen verhuisd worden, zodat aan het eind alle 78 mensen het noodgebouw verlaten hebben.
Mevrouw Monster gaf te kennen dat de verhuizing ondanks de winterse weersomstandigheden zeer voorspoedig is verlopen. „Vorig jaar zijn we hij temperaturen van 30 graden boven nul vertrokken en nu komen we terug hij extreme winterse temperaturen. Maar toch gaat alles prima.”
Voor enige tegenslag zorgde in de ochtenduren het Rode Kruis in Winschoten. Zij hadden toegezegd een busje beschikbaar te stellen voor het vervoeren van de bewoners. De gladheid maakte dit volgens het Rode Kruis onmogelijk, zodat in allerijl een ander busje geregeld moest werden. De keus viel op een busje van De Meent, dat eerst met een straalkacheltje voorverwarmd werd.
Het personeel van de Renselheerdt is voltallig aanwezig. Dat is ook wel nodig, omdat in de komende dagen een dubbele dienst gedraaid dient te werden. Zowel aan de Garst als aan de Parklaan dienen 's nachts twee mensen aanwezig te zijn. De eerste bewoners lijken al te aarden in het nieuwe gebouw.
 
 
De familie Zaadhof is al druk aan het inrichten. Een kamer met „een mooi uitzicht”.

De heer Zaadhof, de voorzitter van de bewonersvereniging, was een van de eersten die met het inrichten kon beginnen. Met steun van de uit Gouda overgekomen familieleden werd de inrichting voltooid. „Het lijkt hier prima”, aldus de heer Zaadhof, „maar ik kan nog niet precies vertellen hoc het bevalt. Dat moeten we de komende week nog even bekijken.” 


Mevrouw Bosboom sluit de eerste dag af, achttien mensen hebben de overstap gemaakt.
 
 
Woensdag 9 januari 1985
 
Deel van de productie naar Duitsland
 
Optilon Winschoten wil 34 mensen kwijt

Bij de Winschoter vestiging van de ritsenfabriek van Opti-Nederland moeten 34 van de circa 100 arbeidsplaatsen verdwijnen. De directie van het bedrijf heeft dat gisteren meegedeeld aan de Industrie-bonden FNV en CNV. De vakbonden willen alleen over een afslanking praten wanneer er vooraf garanties komen dat de werkgelegenheid van de resterende 70 personeelsleden behouden blijft.
 
Volgens directeur C. Messchendorp is de inkrimping nodig omdat Optilon als geheel kampt met grote afzetproblemen op de West-Europese markt. „De Winschoter vestiging levert met name aan de kledingindustrie in de Benelux, maar in z'n totaliteit geldt dat de kledingindustrie in Europa de afgelopen jaren hard achteruit is gegaan. Dat betekent ook dat wij minder afzetten.” Optilon wil, zoals eerder gemeld, een belangrijk deel van de productie uit Winschoten overhevelen naar de Duitse vestigingen van het concern, waar men met een onderbezet machinepark kampt. Volgens Messchendorp is de reorganisatie nodig „om te voorkomen dat de continuïteit van het concern in gevaar komt. Je reorganiseert niet als je al met verliezen te maken hebt. Dat probeer je voor te zijn.”
Districtsbestuurder J. Wolthers van de Industriebond FNV zegt dat de directie de reorganisatie tegenover de vakbonden heeft gemotiveerd met een verwijzing naar „de verliezen die Opti nu al maakt.” „Ik ben reuze benieuwd hoe groot die verliezen precies zijn, want voor dit soort vage aanduidingen koop ik niets,” aldus Wolthers. De vakbonden zijn, aldus Wolthers, „niet van zins” akkoord te gaan met de reorganisatie en hebben er „de grootste moeite” mee. „Ik wil weten welke bijdrage de Duitse vestigingen van Opti leveren aan het proces van gezondmaking,” zo stelt Wolthers als voorwaarde voor het vervolgoverleg. Hij wijst er op dat Opti-Nederland voor de modernisering van het machinepark in Winschoten ontwikkelingspremies van de Nederlandse overheid heeft ontvangen „en dan is het toch wel raar om die machines en die productie nu naar Duitsland over te plaatsen.”
 
 
Donderdag 10 januari 1985
 
GESTRANDE AUTOMOBILIST MOET VAAK UREN WACHTEN
 
„Het is echt niet meer te behappen. Als je ziet wat er vanmiddag gebeurde, toen het plotseling weer begon te sneeuwen, dan zie je het aantal hulpaanvragen razendsnel met tientallen toenemen. Zoiets hebben we de afgelopen jaren niet meer gehad. Dan moet je weer teruggaan naar '79, wil je iets dergelijks weer tegenkomen”.
 
Aldus een woordvoerder van de ANWB over het steeds sneller stijgende aantal hulpaanvragen voor de Wegenwacht, die nu dagelijks overuren maakt om elke gestrande automobilist uit de sneeuw te helpen. „Als je kijkt naar wat we normaal aan hulpaanvragen krijgen en wat nu binnenkomt, dan is dit driehonderd keer zoveel. We doen er alles aan om iedereen zo snel mogelijk te helpen, maar het kan vaak vele uren duren voordat we ter plekke zijn. We hadden gisteren bijvoorbeeld iemand, die stond als nummer 23 op de lijst van de te helpen automobilisten. Hij zag steeds een wegenwacht aankomen en dacht dat hij aan de beurt was. Maar de wegenwacht reed voorbij, nog op weg naar nummer 13. Zo gaat het steeds.
We behandelen op binnenkomst van de aanvraag. Mensen moeten dan ook wat geduld uitoefenen voordat ze aan de beurt zijn”, aldus de woordvoerder.
 
Volgens de ANWB is het momenteel niet meer zo dat het alleen de mensen met een minder goed onderhouden auto zijn die slachtoffer worden van de weersomstandigheden. „Het heeft nu niets meer met slecht onderhoud te maken.
Ook de mensen die hun auto keurig onderhouden en om de vijf- en tienduizend kilometer naar de garage brengen zijn het slachtoffer.
 
Het weer is zo extreem slecht dat iedereen pech kan krijgen. Alles wat maar met de koude te
Maken heeft komen we tegen. Het gaat dan om het koelwatersysteem, de carburateur, bevroren leidingen, dat soort zaken”.
 
 
Zaterdag 12 januari 1985
 
Hamsterwoede laat op zich wachten
 
Buurtkruidenier profiteert meest van het barre weer
 
Van een echte hamsterwoede kun je nog niet spreken, zo meent een aantal telefonisch benaderde kruideniers in Oost-Groningen. Wel is het in de winkels drukker dan normaal in deze tijd van het jaar. De EDAH in Winschoten meldt dat de vraag naar bruine bonen, spliterwten en zuurkool omhoog geschoten is. Gisteren moesten vanuit het distributiecentrum Hoogeveen extra ritten worden gemaakt om de winkels te bevoorraden. Uit de reacties van de kruideniers blijkt dat de buurtwinkels het meeste profiteren van het winterweer. De mensen halen hun boodschappen het liefst zo dicht mogelijk bij huis.
 
Dat ondervinden in ieder geval de Micromarkt in Sellingen en Halming in Onstwedde. „Je kunt duidelijk merken dat er minder gewinkeld wordt in de grotere plaatsen in de buurt. De mensen komen vaker bij ons".
 
Albert Heijn in Veendam wil het woord hamsteren niet in de mond nemen. Ach, zegt de filiaalhouder, je verkoopt meer zout. Maar dat is toch normaal. In de zomer verkoop je toch
ook meer bier dan nu?”
 
De indruk is wel dat de klanten meer boodschappen per keer meenemen. Met andere woorden: mensen, die anders vier keer per week de super markt bezoeken, komen nu een of twee keer per week. Ook de koopavonden zijn duidelijk drukker dan normaal, omdat dan in veel gezinnen de auto van pa beschikbaar is.
 
De Spar in Veendam vindt dat er wel sprake is van een hamsterwoede. Zout, koffie, blikgroente en - ,,het klinkt. vreemd mijnheer" - diepvriesgroente vliegen de deur uit. Spar-eigenaar Ten Hof: „Wij hebben nu spinazie in de aanbieding. Zes pakken voor drieachtennegentig. Dat is geen geld. De meeste mensen kunnen dat normaal niet kopen, omdat het vriesvak van hun koelkast te klein is. Dat is nu geen probleem. Ze leggen het spul gewoon buiten. Dat is ook de verklaring waarom er zoveel diepvriesgoed over de toonbank gaat.”.
 
Het zijn in hoofdzaak oudere mensen, die extra voedsel inslaan, zo is de ervaring. „Die herinneren zich de oorlog. Ook zij waren het die in 1979 het eerst aan het hamsteren sloegen”.
A en O in Winschoten is ook van mening dat de mensen zich „te pletter " hamsteren. Met name brood is een gewild artikel, maar ook diepvriesgroente en blikgroente.
In het algemeen wordt de maand januari als een rustige maand omschreven voor de kruideniers. Daar is nu geen sprake van, A en O Winschoten vergelijkt de drukte zelfs met de week voor kerst.
EXTRA BROOD
 
De bakkers hebben het ook drukker dan ooit. Met name het bericht over de weerprofeet, die voor eind deze maand dertig tot veertig graden onder nul voorspelt, blijkt een run op de bakkers te hebben ontketend. Bakkerij Van Wieringen in Winschoten bakt overigens al de hele week extra. „Gelukkig hebben we een extra ovencapaciteit, maar dat is niet voldoende. De mensen kopen meer broden dan normaal. Vooral degenen. die buiten wonen, maken extra ruimte voor brood in de diepvries. Dat is ook begrijpelijk. Je vraagt je alleen af wanneer de vraag naar extra brood zal afnemen”, aldus mevrouw Van Wieringen.
Bakkerij Kielman in Delfzijl schat het aantal extra broden. dat hij de week gebakken heeft op vijfendertig tot veertig procent.
 
 
Donderdag 17 januari 1985
 
CDA-raadslid:

werklozen mogelijk inzetbaar als sneeuwruimer
 
Het CDA-raadslid T. Boerma-Kroeske vindt dat de gemeente eens moet bekijken of werkloze ingezetenen van Winschoten bereid zijn te gaan sneeuwruimen. De gemeente zou de werklozen daartoe eventueel met een kleine vergoeding kunnen stimuleren. Dat stelde het raadslid gisteren tijdens de gemeentelijke commissie volksgezondheid voor.
 
Mevrouw Boerma-Kroeske opperde haar suggestie naar aanleiding van de vele klachten die haar hadden bereikt over de slechte toestand van de Winschoter wegen en paden. Zij had begrip voor het beleid van de gemeente om enerzijds uit financieel oogpunt, anderzijds uit milieuoverweging zo zuinig mogelijk met strooizout om te gaan, Het inzetten van werklozen leek haar een mogelijkheid om Winschoten sneeuwvrije wegen te bezorgen. „Er zijn zoveel mannen die gewoon rondlopen. Misschien dat et behoud van uitkering en eventueel een beetje erbij zij tot schone wegen kunnen leiden”. Wethouder Roelof Lukkien (PvdA) zei de suggestie te zullen meenemen. „Maar of het tot resultaat leidt, weet ik niet”.
 
 
Vrijdag 18 januari 1985
 
,Opleving voor totale middenstand'
 
Grote confectiezaak in pand van De Maan
 
De opruiming die het bekende modehuis De Maan in Winschoten op dit moment houdt, is een echte „leegverkoop”: het houdt er na vele tientallen jaren mee op. Hoewel eigenaar Jac. Bootsman niet wil zeggen hoe het verder gaat met zijn modehuis, staat het vrijwel vast dat er weer een „superconfectionair” naar Winschoten komt. Dat is het bedrijf „Nelemans” uit Heerlen, eigendom van de Amsterdamse belegger Max Abram, die onder meer ook de M. en S.-modewinkels bezit. „Nelemans” verkoopt dames-, heren- en kinderkleding. In „De Maan” krijgt hij de beschikking over 900 vierkante meter vloeroppervlak.
 
Abram heeft nog meer pijlen op zijn boog in Winschoten, zoals hij gisteravond zei. De Amsterdammer heeft de voormalige glashandel aan de Venne zo goed als gekocht. Het probleem is dat hierop geen vergunning rust voor de uitoefening van een detailhandel. Als die van de gemeente verkregen kan worden, zal ook hier een zaak van het Amsterdamse onroerendgoedconcern worden gevestigd.
 
Hoewel Bootsman van De Maan ook hierover geen inlichtingen wil geven, is het een vrijwel uitgemaakte zaak dat hij zich elders in de Langestraat opnieuw met een modezaak vestigt. De Maan verplaatst zich waarschijnlijk naar de (drukkere) promenade. Bootsman zou het oog hebben laten vallen op de vroegere boekhandel van Nieborg tegenover het stadhuis. Hij zou dit gehuurd hebben.
 
Volgens ingewijden betekent de komst van „Nelemans” een opleving voor het totale Winschoter middenstandsapparaat. Een andere verbetering is de nieuwe schoenenzaak „Schoenenreus”, die gevestigd wordt in het pand naast elektrozaak Thie in de Langestraat. In het pand van Blokker aan de promenade komt een zaak in lederwaren.
 
Het nu leegstaande pand van de voormalige woninginrichter Boven aan het Oldambtplein is te huur. Het wordt in drie gedeelten te huur aangeboden. Het pand werd in eerste aanleg gekocht door een belegger te Leeuwarden en is thans eigendom van een soortgelijke maatschappij te Enschede.
 
In de Langestraat wordt de kledingzaak Blue Noot op 1 maart gesloten. Ook de twee nu nog draaiende zaken van Vicofa in Stadskanaal en Delfzijl sluiten. Zo'n dertig jaar geleden begon Vicofa in Nieuwe Pekela als confectieatelier met particuliere verkoop. Op het hoogtepunt had de onderneming een dertiental winkels in Oost-Groningen.
 
 
Woensdag 23 januari 1985
 
Brief aan minister
 
B en W houden Okto in beeld
 
Burgemeester en wethouders hebben gisteren in een brief aan de minister van economische zaken nogmaals aangedrongen op vervangende werkgelegenheid ter compensatie van het verlies van de kartonfabriek Okto. „We zorgen ervoor dat Okto niet uit beeld raakt in Den Haag”, aldus burgemeester T. Koek. „Uit het oog, uit het hart. Bij de verplaatsing van de Okto-machine moet duidelijk zijn welke compensatie er komt”.
 
In de brief schrijven B en W ervan overtuigd te zijn dat de minister zich wil inzetten voor het scheppen van meer werkgelegenheid voor Winschoten. Zij hebben echter de indruk dat de minister daarbij verwijst naar het algemene beleid voor de regio Oost-Groningen. B en W benadrukken dat het hen niet alleen om dat algemene beleid gaat, maar daarnaast om een extra impuls voor Winschoten op grond van het verlies van Okto.
 
 
Vrijdag 25 januari 1985
 
Winschoter firma laagste inschrijving voor Venne

De firma Garrelds uit Winschoten heeft als laagste ingeschreven op het uitvoeren van de herinrichting van de Venne. Het aannemers- en straatmakerbedrijf kwam uit op een bedrag van 856.800 gulden exclusief btw.
 
De één na laagste was Schoot bv uit Burger met 883.940 gulden, en als nummer drie kwam Meyering en Benus bv in Stadskanaal uit de bus met 866.320 gulden. Het Winschoter gemeentebestuur had voor de aanbesteding van de Venne in totaal tien noordelijke bedrijven uitgenodigd. De hoogste inschrijving lag rond 900.000 gulden.
 
De gunning van het werk geschiedt volgende week dinsdag. Zodra het weer het toelaat wordt met de aanpak van de Venne begonnen. Deze hoofdader door het centrum van Winschoten krijgt over de hele lengte een nieuwe inrichting. De rijbaan voor het autoverkeer wordt aanzienlijk versmald, er worden stroken en paden voor fietsers aangelegd, er wordt veel groen geplant en er komen twintig extra parkeerplaatsen bij.
 
De herinrichting van de Venne is mogelijk gemaakt dankzij twee forse subsidies van het Rijk. Daarbij geldt als één van de voorwaarden dat voor een deel van het werk langdurig werklozen moeten worden ingeschakeld. Het afgelopen jaar ontstond enig tumult onder middenstanders, die een handtekeningenactie op touw zetten tegen de herinrichtingsplannen. Ook vreesde de Gado opstoppingen ten gevolge van het versmallen van de rijbaan. Hierna volgde uitvoerig overleg van het gemeentebestuur met de betrokkenen. Er zijn aanpassingen aangebracht in de plannen om voor een deel tegemoet te komen aan de klachten, al zijn niet alle middenstanders hiermee tevreden gesteld. Een en ander leidde tot vertraging: aanvankelijk was gepland dat de vernieuwde Venne al tegen het einde van vorig jaar gereed zou zijn.
 

Donderdag 26 januari 1985
 
Kruideniersmentaliteit op ministerie van verkeer
 
Remkes valt Smit-Kroes aan
 
„Verkeer en waterstaat moet afstand doen van de kruideniersmentaliteit, die nu op het ministerie heerst. Ook openbaar vervoer moet verkocht worden. Het wordt dan ook tijd dat streekvervoer, en dus ook de Gado, een reclamebudget krijgt.”
 
Dat zei de VVD-gedeputeerde J.W. Remkes van verkeer en waterstaat gistermiddag ter gelegenheid van de officiële opening van het nieuwe Gado-complex aan de Papierbaan in Winschoten. Hij noemde het voeren van een intensievere reclame één van de mogelijkheden om de „negatieve spiraal', waarin het streekvervoer zich momenteel bevindt, te beëindigen.
 
Gedeputeerde Remkes sprak opnieuw zijn ongenoegen uit over de landelijke politiek inzake het openbaar vervoer, met in het bijzonder het streekvervoer in landelijke gebieden. Zijn kritiek richt zich dus direct opzijn partijgenote Smit-Kroes, de minister van verkeer. In maart komt de vaste Kamercommissie van Verkeer en Waterstaat naar de provincie Groningen om deze problematiek onder de loep te nemen. Bovendien zal het provinciaal bestuur dit jaar nog komen met een beleidsnota over het openbaar vervoer in landelijke gebieden. De Gado krijgt een belangrijke adviserende rol bij het opstellen van de nota.
 
Een al te rooskleurige kijk op de toekomst van het Groninger streekvervoer is volgens Remkes echter nog niet op zijn plaats. „De voortdurende bezuinigingsdruk vanuit Den Haag op provincies met veel kleine kernen zal ook in de toekomst nog wel voortduren.” En dat terwijl er ernstige tekortkomingen zijn op het gebied van het streekvervoer.
 
Als officiële openingshandeling reed de gedeputeerde een nieuwe Gadobus door de geheel automatische wasstraat van het nieuwe complex. De Gado werkplaats annex stalling aan de Papierbaan kost ongeveer 3 miljoen gulden. De bouw heeft zo'n negen maanden geduurd. De stalling biedt plaats aan 18 autobussen.
 

Gedeputeerde Remkes rijdt de bus in de wasstraat.
Volgens hem is de Gado hard toe aan een facelift.
 
 
Donderdag 31 januari 1985
 
Reconstructie Venne start begin maart
 
Begin maart kan de reconstructie van de Venne beginnen, zo verwacht G. Garrelds van het Winschoter aannemers- en straatmakerbedrijf. De gemeente gunde Garrelds het werk als laagste inschrijver met 856.000 gulden. Volgens de plannen zullen de werkzaamheden ongeveer een half jaar duren.
 
De straatmakerafdeling van Garrelds, die normaal vijf personeelsleden telt, wordt voor deze klus uitgebreid met om en nabij tien mensen. Voor een deel van het werk moeten langdurig werklozen worden ingeschakeld, zo heeft het Rijk als subsidiegever bepaald.
 
Garrelds denkt de aanpak van de Venne te beginnen vanaf de rotonde. Maar dat hangt er vanaf wat de gemeente wil. We moeten nog overleg voeren. Het bedrijf heeft ook de bestrating hij het stadskantoor uitgevoerd en verricht verder onder meer onderhoudswerk voor de gemeente.
Laatst aangepast op dinsdag, 02 februari 2010 17:18
 
December 1984
 
Vrijdag 7 december 1984
 
Vaccins afgekeurd door rijksinspectie
 
Griep spuit later voor Winschoters
 
De inwoners van Winschoten hebben dit jaar een maand langer op hun griepspuit moeten wachten dan vorig jaar. De oorzaak daarvan is het afkeuren van griepvaccins die door de twee Winschoter apotheken op verzoek van de huisartsen bij een Franse firma waren besteld. De vaccins bleken niet te voldoen aan de huidige Nederlandse normen: ze waren niet sterk genoeg. Volgens apotheker G. van Kernebeek van de apotheek Bosplein heeft de rijksinspectie voor de volksgezondheid in Bilthoven van veel meer firma's, ook Nederlandse, de vaccins afgekeurd.
 
De inwoners van Winschoten konden gisteren hun eerste griepspuit ophalen. Normaal ligt de griepspuit al medio november bij de huisartsen gereed. Volgens dokter Mulder heeft de vertraagde levering geen consequenties voor de mensen die al dan niet op medisch advies een griepspuit moeten hebben. „Je kunt zeggen dat over tien dagen de weerstand redelijk is opgebouwd. Dat is niet te laat”, aldus de Winschoter huisarts. Volgens hem heeft het afkeuren van de vaccins financieel evenmin gevolgen voor de patiënten. De prijs blijft voor de mensen die op vrijwillige basis een griepspuit willen, op hetzelfde niveau als eerder tussen de artsen is afgesproken.
Dat de vaccins van de Franse firma zijn afgekeurd is volgens apotheker Van Kernebeek zeker geen unicum. „Het is beslist niet de eerste keer dat van vaccinleverancier charges worden afgekeurd”. Volgens de apotheker heeft dat de steeds wijzigende eigenschappen van de griepvirus als oorzaak. De vaccins moeten daarom vrijwel ieder jaar anders worden samengesteld. De vaccins die voor Winschoten bedoeld waren, zouden een verkeerd gehalte van een antigeen hebben bevat. Antigeen is een stof die een proces op gang brengt waardoor het lichaam immuun wordt voor een besmetting, in dit geval die van de griepbacil.
 
 
Maandag 10 december 1984
 
Reisje Parijs voor wie beste naam verzint
 
Nieuwbouw verpleegtehuis Winschoten juli 1985
 
Uiterlijk juli '85 gaat de eerste schop de grond in voor de bouw van het nieuwe verpleegtehuis voor langdurig lichamelijk zieke ouderen en demente bejaarden. De gemeente is evenwel optimistisch gestemd over een eerdere goedkeuring door Den Haag. In het nieuwe kolossale pand worden de huidige verpleeghuizen Molenhom en Reiderwerf samengebracht. Het gebouw zou in '88 gereed moeten zijn.
 
Het pand komt te staan op een huidig stuk bouwland bij de hoek van de Blijhamsterweg en de Udensweg. Het complex krijgt een oppervlakte van zo'n twaalfduizend vierkante meter. Rondom het nieuwe tehuis zijn onder meer een visvijver, een bloemenkas en een dierenweide gepland. De langdurig zieken worden in het voorste uit twee verdiepingen bestaand gedeelte gehuisvest. De demente bejaarden krijgen hun plaats in het achterste deel van het complex. De beide afdelingen worden met een gang met elkaar verbonden.
De beide bewonersgroepen worden echter niet strikt gescheiden gehouden. Onder meer is er een gemeenschappelijke eet- en recreatieruimte en de bewonen kunnen gebruik maken van dezelfde medische voorzieningen. De recreatieruimte kan wel worden gesplitst in twee afzonderlijke delen.
In het nieuwe verpleegtehuis komen 210 bedden. De demente bejaarden nemen daarvan 120 voor hun rekening. Voor de Reiderwerf betekent dat een toename van 15 bedden. Ten opzichte van de oude situatie in De Molenhom leveren de langdurig zieke bejaarden 20 bedden in.
 
SAMENVOEGING
In beide huizen is momenteel een reorganisatie gaande. Die heeft tot doel dat de samenvoeging van de beide inrichtingen in '88 zo soepel mogelijk verloopt. Volgens de coördinerend hoofd verpleegkundige in De Molenhorn T. Polko heeft de reorganisatie geen gevolgen voor het personeelsbestand. Beide tehuizen hebben een gezamenlijke commissie in het leven geroepen die ervoor moet zorgen dat het nieuwe tehuis al op zeer korte termijn een naam heeft.
 
REISJE PARIJS
De commissie heeft daarvoor een open wedstrijd uitgeschreven met als prijs een reis voor twee personen naar Parijs. Suggesties voor de nieuwe naam kunnen tot 15 januari bij de tehuizen worden ingeleverd. Volgens Polko en P.J. Melet van De Reiderwerf is het een goede zaak dat er zo snel mogelijk een naam is. „Hoe eerder des te beter. Dan kunnen we gaan bouwen aan een eigen identiteit. Nu gaat het nog om twee tehuizen. Als de naam er is ben je ook echt voor één zaak aan het werk. Het vergemakkelijkt het fusieproces”.
 

Vrijdag 14 december 1984
 
Koek vol vertrouwen na gesprek met Van Aardenne
 
Winschoten kan rekenen op steun voor verlies Okto
 
Winschoten kan rekenen op de steun van vice-premier Van Aardenne bij pogingen om het verlies van de kartonfabriek Okto te compenseren met nieuwe vormen van werkgelegenheid. Het gaat daarbij in eerste aanzet om de uitbreiding van de gevangenis, de vestiging van nieuwe rijksdiensten en de ontwikkeling van een goed kartonsnijcentrum in de huidige Oktofabriek.
De minister van economische zaken die gisteren op zijn departement sprak met burgemeester T.J. Koek en gemeentesecretaris G. Wijers, deed het tweetal de toezegging dat hij binnen het kabinet „een warm pleitbezorger” zal zijn voor de genoemde projecten.
Vooral de bouw van een gevangenis in Winschoten heeft volgens Van Aardenne de sterke aandacht van het kabinet. Burgemeester Koek die later ook sprak met de topambtenaren drs. S. Miedema, directeur-generaal regionaal economisch beleid en de directeur Lichte Industrie, mr. I. de Jong etaleerde na afloop het volste vertrouwen in de aanpak van het kabinet.
 
CLAIM AANVAARD
„We hebben de indruk dat de claim van Winschoten op een aantal projecten in brede kring van kabinet en Tweede Kamer is geaccepteerd”, aldus burgemeester Koek. „Men is ervan overtuigd dat aan Winschoten werkgelegenheidsprojecten moeten worden toegewezen nu de kartonfabriek Okto ons vervalt. Ook weten we ons verzekerd van de steun van het provinciaal bestuur als het gaat om de vestiging van rijksdiensten.
Zoals bekend praat de Bestuurscommissie Noorden des Lande binnenkort weer met het kabinet over de invulling van de 1700 nog te spreiden arbeidsplaatsen. We gaan er van uit dat Winschoten daarvan ook een gedeelte krijgt toegewezen. Dat zou dan mooi kunnen aansluiten bij de Centrale Archief en Selectiedienst, waar nu 100 mensen aan het werk zijn”, zo lichtte burgemeester Koek toe.
Uitvoerig spraken burgemeester Koek en gemeentesecretaris Wijers nog met de minister over het feit dat de Centrale Militaire Apotheek (CMA) naar Heerenveen gaat, ondanks het feit dat Van Aardenne beloofd had zich sterk te zullen maken voor vestiging van de apotheek in Winschoten.
Nu de apotheek niet komt wil Van Aardenne zich inspannen om andere interessante projecten in de Oostgroninger centrumgemeente van de grond te krijgen. Weliswaar erkent men in Den Haag dat een nieuwe gevangenis nu niet bepaald een groot regionaal economisch project is, maar zowel de minister als het Winschoter gemeentebestuur vinden dat de bouw van zo'n complex niet alleen bij de uitvoering werk oplevert, maar in de toekomst ook zorgt voor arbeidsplaatsen in de dienstverlenende sfeer (bewakingssfeer).


Zaterdag 15 december 1984
 
Openbare verkoping bij Boven
 
De openbare verkoping bij de firma Boven in de Langestraat in Winschoten trok gistermiddag veel mensen. Tussen twee en vier uur werd een groot deel van de goederen verkocht. De restanten zullen een andere keer geveild worden. De openbare verkoping werd gehouden wegens opheffing van de firma Boven Textiel BV. Deze was gespecialiseerd in tapijten, gordijnen en bedden.
 
 
„Gifwater” Meidoorn laan is niet gevaarlijk

WINSCHOTEN - De concentraties tetrahydrofuraan in het drinkwater aan de Meidoornlaan zijn niet schadelijk voor de volksgezondheid. Tot die conclusie komt het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieuhygiëne in Bilthoven. Het RIVM heeft onderzoek verricht naar de giftigheidgraad van tetrahydrofuraan op verzoek van de gemeente Winschoten.
Volgens het instituut in Bilthoven kan een mens dagelijks 600 microgram tetrahydrofuraan innemen voordat het gevaarlijk wordt. Om veiligheidsredenen legt het instituut de norm nog honderd microgram lager. De maximaal gemeten concentratie in het drinkwater aan de Meidoomlaan be droeg 3,9 microgram. Uitgaande van een consumptie van twee liter water per dag, wordt volgens het rijksinstituut door de bewoners van de Meidoornlaan niet meer dan acht microgram naar binnen gewerkt.. De Chemiewinkel van de rijksuniversiteit was eerder al tot de constatering gekomen dat een mens per dag ettelijke badkuipen vol water moest drinken alvorens de kritische grens te bereiken. Het nader onderzoek waaruit moet blijken waar de tetrahydrofuraan vandaan komt, is nog niet afgesloten. Vermoedelijk is de stof afkomstig van de voormalige vuilstortplaats aan de Meidoornlaan. Indien dat het geval is, overweegt de waterleidingmaatschappij Waprog de bestaande pvc-leidingen te vervangen voor metalen exemplaren. Het is evenwel niet uitgesloten dat de stof, een oplosmiddel, uit de lijm komt waarmee de pvc-buizen aan elkaar zijn gelast. Dat laatste is minder waarschijnlijk omdat het al om een tien jaar oude buis gaat en de tetrahydrofuraan gewoonlijk al in korte tijd uit de lijm is verdwenen en geheel is opgelost.
 
 
Vrijdag 21 december 1984
 
Piet Kloostra: warm hart voor Rode Kruis
 
Tijdens het jaarlijkse kerstdiner van het Rode Kruis in restaurant „In den stallen”, werd organisator Piet Kloostra (65) flink in het zonnetje gezet. Hij kreeg een bijzondere onderscheiding van het dagelijks bestuur van het Rode Kruis: de medaille van verdienste in zilver.
„Voor zo'n onderscheiding moet je je wel twintig tot vijfentwintig jaar heel verdienstelijk maken,” zei G. A. Meyer. Hij reikte in zijn functie van Kringcommissaris Groningen de medaille uit. Daarbij zei hij ook dat het Rode Kruis drijft op mensen als Piet Kloostra: „Als je zo lang actief bent en met zoveel inzet, moet je wel een heel warm hart hebben.”


 Eremedaille na 22 jaar vrijwilligerswerk

Al 22 jaar is de heer Kloostra actief binnen de afdeling Winschoten van het Rode Kruis. Hij drukte zijn stempel op de kolonne. het jeugd Rode Kruis en op vele, jaarlijks terugkerende activiteiten. Het bekende kerstdiner voor bejaarden, gehandicapten en alleenstaanden,
de Klinkermiddagen en de vele vakanties. „Vooral hij het organiseren van de Rode Kruis vakanties zullen we hem missen,” zegt secretaresse A. Zuur-van Zwieten. „Hij kan zo goed onderhandelen over de prijs.” Omdat Piet Kloostra de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, zal hij volgend jaar stoppen met zijn werk voor het Rode Kruis. De laatste drie jaren bestond dat vooral uit het leiden van de activiteitencommissie. Het meest recente resultaat was de rolstoelactie die hij organiseerde: door de opbrengst van ruim 5000 gulden konden vier rolstoelen gekocht worden.
Voor Piet Kloostra kwam de hoge onderscheiding als een complete verrassing: „Wat moet ik er van zeggen, ik heb net gewoon even moeten huilen.” Maar de emoties beletten hem niet om meteen na de huldiging de microfoon te grijpen en de vier rolstoelen over te dragen: „Als je zelf iets krijgt, moet je natuurlijk ook iets terug geven,”
 
 
Zaterdag 22 december 1984
 
Langs de Weg

Een serie over monumenten, beelden en curiosa
 

Een Stadjer in Winschoten
 
Door JAN SMITS
 
Legergroen boven marinegrijs water, het oude ophaalbrugje over de Rensel, onlosmakelijk verbonden met het Renselverlaat. Sierlijk overbrugt hij de twee kaden, daar waar de Rensel op het punt staat over te gaan in de Pekel A. Een volksverhaal wil dat het brugje een gevolg is van een kleine scheepsramp.
 


Een groep Lutheranen was op weg naar de kerk in Winschoten, het centrum van het geestelijk leven in Oud-Groningen in de achttiende eeuw. Een dekschuit diende als vervoersmiddel . Tot aan Winschoterzijl, want daar stokte de reis. De dekschuit sloeg om: de Lutheranen raakten te water. Niet bekend is of er tijdens de kleine ramp binnensmonds gevloekt werd, wel wordt verondersteld dat de Pekelders het zekere voor het onzekere namen en op de plaats des onheils een brug plaatsten om tijdens de reis vaste bodem onder de voeten te hebben.
Een waar gebeurd verhaal. De kleine scheepsramp vond plaats in het midden van de achttiende eeuw. Of die ook tot het brugleggen leidde is minder zeker. Een tweede versie van het verhaal wil dat de Lutheranen besloten niet meer op zondag naar Winschoten af te reizen, maar te zorgen voor een godshuis binnen de dorpsgrenzen.
Het brugje is eigendom van de stad Groningen, een erfenis uit het „koloniale verleden”, toen de belangen van de Stadjers zich ver uitstrekten buiten de stadsgrenzen. Vroeger was er rond het verlaatje een kleine opeenhoping van huisjes, geschaard rond een kruidenierswinkeltje. Nu staat. in de directe omgeving nog slechts het brugwachtershuisje, waar sedert vijf jaren de heer Nijboer waakt over het waterverkeer.
„De laatste tijd is het redelijk druk” volgens de brugwachter. De huifschiplokatie bij de Wedderbergen bezorgt hem nog geen slapeloze nachten, maar zo'n twee à drie keer in de week moet toch handelend worden opgetreden. ,,Ruim 120 schepen per jaar passeren het Renselverlaatje, maar met het jachthaventje in Oude Pekela zou dit aantal in de komende jaren kunnen stijgen.
Bij het. brugje staat ook nog een oud één persoons wachthokje, zoals die ook de ingangen van kazernes sieren. Gothische zuilen, in staal uitgevoerd, dragen het brugdek. Ooit heeft de gemeente Winschoten overwogen voor een overplaatsing naar het stadspark te zorgen. Het bleef bij plannen en de Renselbrug bleef op Winschoterzijl. Een Stadjer in Oost-Groningen.
 

Zaterdag 22 december 1984
 
Kaampe herleeft in boekje
 
Wie ben ik, dat ik (zoals dat in een kritische bespreking op zijn plaats is) op- en aanmerkingen zal maken op Evert Visschers „De Kaampe”? Er zijn maar weinige generatiegenoten van Winschotens eerste officiële Tellerlikker nog in leven en even goed van memorie als hij om te kunnen zeggen „Nee. dat was ”! De oud-markt- en havenmeester (die nog steeds in het telefoonboek als meter en weger vermeld staat) weet uit eigen ervaring, dat je bij het ophalen van herinneringen meestal op aanvullingen en correcties kunt rekenen.
In Deze Krant was dat recentelijk meermalen het geval, toen Visscher in het „Journaal” over straten en hun vroegere joodse bewoners schreef. Dat onderwerp behandelde hij ooit eens eerder in het blaadje van het gemeentepersoneel en ook „De Kaampe” kwam daarin ter sprake. Nu dus in boekvorm, met „research” van jongere plaats- en evenals „Epie” verwoede voetbalgenoten: Roelf Koning (,,Wij zijn overal geweest om de gegevens te controleren op juistheid") en Herman Borgers (grafische verzorging).
 


De laatste zorgde er ook voor, dat „De Kaampe” als uitgave van het Administratiekantoor Oost-Groningen verscheen (300 exemplaren, à f 6.95). De stichting Oud-Winschoten zag nl. geen kans het idee daartoe aldus te realiseren. Daar berust trouwens nog meer materiaal over buurten en bewoners of men beschikt over bronnen, waaruit geput zou kunnen worden, voor een boek. Dat zou na een kwart eeuw een welkome aanvulling betekenen voor het standaardwerk van Timmer en Oostman ("Uit Winschotens verleden"). Maar daarvoor zullen de financiën wel helemaal een struikelblok betekenen (veel fotowerk).
 
De illustraties verzamelde Visscher voor het merendeel bij familie van de beschreven aanwonenden. Er zit ook daar vast nog wel meer en men is er evenmin uitverteld. Als er tijd van leven voor vertellen en chroniqueur is, moet ook het deel van de Kaampe naar de Engelstilstraat toe nog eens zwart op wit vastgelegd worden. Het deel, dat „omhoog gait”, om Visschers eigen woorden te gebruiken.
 
Je hóórt hem ook vertellen, over „de aandoende draaiorgels”, „wat was het daar onopgesmukt”, „och, och”, „de niet-lusters”, „verder lopend (je ziet Visschers markante schrede, handen op de rug) woonden Jan en Siene Visser”, de ouders van o.a. Oom Haarm.
 
Ook de namen Lich, Wiersum, Woldhuis, Harms en (Krukke) Meins komen onder vaak zeldzame konterfeitsels voor. Op 23 pagina's in totaal: ,Meer weet ik niet helaas". Maar de reacties, met misschien de aanvullingen, zullen niet uitblijven. Voor „De Kaampe” deel 2 dus? Als we tijd van leven en lezen hebben. Met plezier, net als Visscher doet.
 
 
„Hier heb ik een groot gedeelte van mijn jeugd doorgebracht”: Evert Visscher voor
het ouderlijk huis hoek Olieslagerstraat-Noorderplein, met zijn helpers bij de
totstandkoming van het boekje, Herman Borgers en Roelf Koning.

JOW POPPEN


Maandag 24 december I984
 
Erepenning GZVW
 
De jubilerende zwemvereniging GZVW heeft als waardering voor haar activiteiten de erepenning in brons ontvangen. Zwembondbestuurder Hoendervanger was daarvoor naar Winschoten gekomen om tijdens de receptie van GZVW in hotel De Nederlanden die onderscheiding uit te reiken.
„In veel gemeenten zie je dat de opleiding van de zwemsport op het tweede plan geraakt. GZVW heeft het elementair zwemmen nog steeds in haar pakket en verricht die opleiding kwalitatief op hoog niveau. Vandaar het besluit van de KNZB om GZVW te eren met de bronzen penning”, stelde de heer Hoendervanger.
Tijdens de druk bezochte receptie zette de jubilerende zwemclub op haar beurt ook een aantal mensen in het zonnetje. Voorzitter Kris Verver had lovende woorden en een geschenk over voor mevrouw Glazenburg-Van Royen en de heren Jansen, De Nijs, Kamps en Folkringa, de vijf oprichters van de vereniging in 1959, toen de zwemclubs de Otter en ZCW tot een fusie besloten.
 
„Een verstandig besluit”, noemde Verver de stap van een kwart eeuw geleden. „Ik betreur het een beetje dat niet meer clubs in Winschoten tot een fusie zijn gekomen. Met elkaar bereik je meer dan naast elkaar”. De GZVW. voorzitter roemde de samenwerking met de gemeente, die hij zelfs als voortreffelijk kwalificeerde. „Ik hoor wel eens geluiden van clubs die problemen hebben met de afdeling welzijn. Als GZVW-er hoop ik slechts dat de samenwerking met de gemeente op dezelfde wijze wordt gecontinueerd”.
 
Toch bleek Verver nog een wens te hebben. Hij: „Bij slecht weer zou er een flexibele regeling mogelijk moeten zijn om van het openlucht bad te verhuizen naar de Watertoren. In juni hebben we wedstrijden moeten organiseren onder weersomstandigheden die welhaast onmenselijk waren. Misschien is een regeling te treffen die ten goede komt aan alle zwemmers”.
 
Wethouder Ben Verleen had daarvoor reeds de wens uitgesproken dat GZVW de stimulans mocht vinden om op dezelfde wijze voort te gaan. „Vijfentwinig jaar GZVW betekent ook vijfentwintig jaar een stimulans voor de zwemsport”, zei de wethouder. Medeoprichter „ome Jo” Jansen bekende GZVW nog immer een goed hart toe te dragen. „Ook na mijn vertrek uit Winschoten heb ik GZVW nimmer de rug toegekeerd. Als erelid hoef ik geen contributie te betalen, maar u kunt me noteren als donateur”. „Hoe kunnen we dat weigeren”, antwoordde voorzitter Verver. „Als zwemclub moeten we op de kleintjes blijven letten”.
 
Gedurende de komende week organiseert GZVW tal van activiteiten voor de zwemjeugd van Winschoten. Vanmiddag wordt een spelletjesmiddag in het overdekte had georganiseerd, donderdag staan estafettewedstrijden voor de jeugd tot en met zestien jaar op het programma. Op vrijdag 28 december vindt een attractieve meerkemp voor teams plaats.
 


Oud-badmeester Jansen, medeoprichter van GZVW, komt het bestuur zijn gelukwensen aanbieden.
Voorzitter Kris Verver neemt ze in ontvangst.
 
 
Vrijdag 28 december 1984
 
Geld voor redding pijp stoomgemaal pas in 1987
 
Het ministerie van welzijn, volksgezondheid en cultuur heeft ruim 19.000 gulden uitgetrokken voor herstel van de schoorsteen van het stoomgemaal aan het Oostereinde. De pijp van het meer dan een eeuw oude gemaal tussen Winschoten en Beerta staat al enige tijd op instorten. Het geld komt uit de pot voor monumentenzorg. De vreugde van gemaalbeheerder Tjarko van Dijk en zijn gezin over de gulheid van het ministerie is trouwens wel getemperd: het bedrag komt pas in 1987 beschikbaar. Tot die tijd is de pot leeg.
 
„Bij de laatste storm viel er weer een grote stalen band van de schoorsteen af. Sinds we hier wonen houd ik de windrichting nauwkeurig in de gaten”, zegt Van Dijk. „De pijp moet zo snel mogelijk worden gerepareerd, anders is het te laat". Hij overweegt nu de gemeente tot 1987 een renteloos voorschot te vragen. „Monumentenzorg in Zeist is erg enthousiast over het gemaal en heeft toegezegd zich in te spannen voor versnelde betaling. Begin maar, het geld komt er wel, is ons gezegd. Maar dat is geen keiharde, zwart-op-wit garantie. Over een paar weken beslissen we of we dat risico durven nemen".
Het Scholtenfonds en het Anjerfonds dragen elk 5000 gulden bij in het herstel van de pijp. Met het geld van WVC is dat genoeg om een gespecialiseerde schoorsteenbouwer in te schakelen. De voet van de schacht, die sinds kort in de steigers staat, wordt opnieuw ingemetseld dankzij medewerking van de NAM. De aardoliemaatschappij beijvert zich ook voor het terugbrengen in oude staat van de stoommachine en ketel. Maar zonder een goed functionerende pijp kan het stoomgemaal niet opnieuw in werking worden gebracht. 
Laatst aangepast op woensdag, 30 december 2009 16:46
 
November 1984
 
Dinsdag 6 november 1984
 
Adrillen: gezellig, maar minder druk
 
"Kijk nou zelf eens. De mensen lopen met lege handen. Dat hoort niet. De mensen moeten met tassen lopen." De spekverkoper op de Venne weet wel waarom zijn omzet in verhouding tot voorgaande jaren is gedaald. "De mensen hebben minder te besteden. Een tientje kan maar één keer uitgegeven worden."
 
Een veelgehoorde opmerking gisteren op de Winschoter Adrillenmarkt. "Het is wel druk en gezellig, maar toch minder dan in voorgaandejaren."
Ondanks een trage start -pas rond een uur of acht begon de markt op de Venne een beetje vol te lopen- leek de Adrillenmarkt die van voorgaande jaren te overtreffen. Burgemeester T. Koek van Winschoten verkondigde tijdens de officiële opening in het stadhuis trots, dat de belangstelling vanuit andere gemeenten overweldigend was.
Naast vertegenwoordigers van dertien Streekraadgemeenten waren ook hoogwaardigheid- bekleders uit Duitsland naar de Molenstad gekomen om Adrillentje mee te maken..
 
"En ook de veemarkt is drukker bezet dan in het vorige jaar", vervolgde de heer Koek zijn openingsrede.
 
Een iets te optimistische kijk, zoals marktmeester J. Puister later op de dag duidelijk maakte. "Er waren dit jaar 155 beesten. Minder, hoewel beperkt, dan in voorgaande jaren." De mooiste koe was van de heer L. Strijker uit Midwolda. Hendrika 9 is de naam van Miss Molenstad 1984.
 
HULDIGING
 
Een huldiging was er ook voor Lammert Stel uit Lelystad. Lammert probeert door middel van een vlotte babbel lijm aan de mensen te slijten en dat doet hij al 53 jaren. Burgemeester Koek overhandigde Lammert een Grunniger kraantjespot en de heer Willemse, voorzitter van de Ambulante handel in Nederland eerde de jubilaris met een glas-in-lood-raam.
 
Een opmerkelijke blik bood het Winschoter politiebureau. Honderden fietsen stonden tegen het gebouw geparkeerd. "Waarschijnlijk vinden de mensen het een prettig gevoel om de fietsen bij ons neer te zetten", aldus adjudant Brink. De kans op diefstal werd in ieder geval aanmerkelijk verkleind.
 
De hobbymarkt in De Klinker trok evenals in de voorgaande jaren veel publiek. Terwijl buiten op de kermis de botsauto's rondbonkten, toonden binnen de modellen van J. Buitenkamp uit Wittewierum hun kunnen. Een stoomtrein en een persmachine, wondertjes van techniek. Maast de heer Buitenkamp verzorgde radio Viviana een rechtstreeks programma voor de gedwongen afwezigen in het Sin Lucasziekenhuis.

 
Woensdag 6 november 1984
 
Meidoornlaan is “foek” op afwachtende gemeente
 
“Ze weten al jaren wat hier gestort is”.
 
De bewoners van de Meidoornlaan wachten gelaten maar niet geheel gerust op de uitslag van de gifonderzoeken in hun straat. De meesten raken tot het bekend worden van de resultaten geen groente uit de eigen tuin meer aan. Verontwaardiging heerst alom dat pas nu door de overheid actie wordt ondernomen. "Ze weten al jaren wat hier in de grond zit", zijn de reacties.
 
Acht aanwonenden van de voormalige vuilnisbelt kregen gisterochtend bezoek van medewerkers van de Waprog. Die namen monsters van het drinkwater. Een laboratorium in Zwolle onderzoekt deze week of er gif in zit. Maandag nam de Keuringsdienst van Waren een aantal groentes mee voor een inspectie. De uitslag van dat onderzoek laat nog zeker twee weken op zich wachten.
 
De familie Werkman eet tot die tijd geen hap eigen gekweekte groente. Aardappels worden al geruime tijd in een winkel gekocht. Die kunnen we hier niet verbouwen. Ze rotten al vijf weken na ze gerooid zijn. Hoe het kan, ik weet het niet, zegt de heer des huizes. Zijn vrouw en hijzelf hebben weinig goede woorden over voor de gemeente. De hele Meidoornlaan is, vertelt Werkman, "foek" op wethouder Suk die het maar steeds niet nodig vond de bewoners in te lichten.
 
BLIKSEMS
 
"Hij weet al tijden bliksems goed wat hier gestort is. Zijn ouders wonen hier nota bene al jaren aan de laan". Alle bewoners zijn ervan overtuigd dat niet alleen huisvuil in de grond is gedumpt. De voormalige inktfabriek Gembo was een fervent storter vertelt mevrouw Groenewold wier woning op exact vijf meter afstand van de voormalige stortplaats staat. De familie Groenewold schakelde twaalf jaar terug al de ombudsman in naar aanleiding van stankoverlast. "Die heeft diverse keren met de gemeente contact gezocht maar het hielp niets. Dan weer werd er dit verteld, dan weer dat", herinnert mevrouw Groenewold zich.
 
Groenten verbouwen de Groenewolds al jaren niet meer in hun tuintje. "We hebben één jaartje een groentetuin gehad. Dat was in het begin toen we hier woonden. We zijn er daarna mee opgehouden, we durfden niet meer". Dat de grond vergiftigd is, staat voor mevrouw Groenewold als een paal boven water. "Mijn man heeft een paar jaar terug boompjes gepoot achter het huis. Ze gingen allemaal dood". Ook mevrouw Groenewold is "giftig" op de gemeente. Ik vind het een schandalige zaak dat ze nu pas iets ondernemen. Dit is toch verschrikkelijk. Ze hebben altijd geweten dat er troep in de grond zit".
 
De heer en mevrouw Molema uiten zich in vrijwel dezelfde bewoordingen. "Net zo goed als wij gezien hebben wat hier werd neergegooid, weten zij het ook", zegt Harm Molema. En zijn vrouw: "Noem maar de Gembo. Spuitbussen zitten er ook onder de grond, honderden. Een dikke "zwienerij ligt er".
 
NIET GERUST
 
Als één van de weinigen blijven de Molema's wel van hun groentetuintje eten. "We hebben er altijd van gegeten en dat blijven we nu ook doen. Ik ga heus niet naar een winkel om nu alles te kopen. 't Is afwachten". De twee huizen verderop wonende familie Mulder heeft af en toe nog eigen groente op tafel staan. "Maar niet dagelijks", zegt mevrouw Mulder. Erg gerust is ze echter niet. "Nee, je begint er nu wel aan te twijfelen".
 
De mededelingen van wethouder Suk onlangs in de krant dat de Winschoters het opruimen van de verontreinigde grond in de Molenstad mee moeten betalen, heeft aan de Meidoornlaan kwaad bloed gezet. "Och kom nou. Flokstra (raadslid) zei onlangs ook dat ze het maar van die zevenhonderdduizend gulden moeten betalen die de gemeente vorig jaar over had. Nee, als de OGB verhoogd wordt, zal wel niemand dat in deze buurt betalen", zegt Molema. "Laat degene maar betalen die liet hier gestort heeft", meent mevrouw Groenewold. De heer en mevrouw Werkman reageren al even verontwaardigd: "We moeten hier al meer OGB betalen dan elders in Winschoten. Omdat we zo'n mooie tuin hebben .......... ".
 
 
Woensdag 7 november 1984
 
Personeel Okto geeft de moet op
 
Het personeel van Okto heeft de moed opgegeven de kartonfabriek voor Oost-Groningen te kunnen behouden. " Gezien de politieke ontwikkelingen van de afgelopen dagen gebiedt de realiteit ons onder ogen te zien, dat ons streven niet dát resultaat zal opleveren, wat we hadden gewild", staat in een verklaring van de personeelsleden.
 
Hoewel de werknemers benadrukken dat volgens hen opstarten van de fabriek in Winschoten nog steeds mogelijk is, stellen zij zich genoodzaakt te zien zich neer te leggen bij een uitspraak van het parlement. Ze danken iedereen die hen de afgelopen maanden heeft gesteund in hun pogingen Okto uit de motteballen te halen.
Vandaag is een delegatie van het Okto-personeel in Den Haag aanwezig bij het debat in de Tweede Kamer over Okto. Het bevreemdt Harrie Nieboer, woordvoerder van het personeel, dat de werknemers niet waren uitgenodigd voor de hoorzitting gisteren van de Tweede Kamercommissie economische zaken. De vakbeweging en het gemeentebestuur werden daarbij wél gehoord. "Waarom hebben ze ons niets daarvan laten weten? Tenslotte hebben wij een tegenrapport gemaakt in antwoord op de negatieve uitkomsten van het rapport Keuzenkamp over het opstarten van Okto. Als gevolg van ons rapport is aan het TNO en bureau Keuzenkamp opgedragen hun huiswerk over te maken. Maar de resultaten daarvan zijn ons ook nog niet meegedeeld", aldus Nieboer.
 
Hij stelt met nadruk dat de werknemers zich niet neerleggen bij een uitspraak van de minister, maar van het parlement. "Als het parlement vandaag zegt: het is afgelopen, dan is het voor ons afgelopen. Wat moet je, na alles wat we de afgelopen maanden hebben gedaan, nu nog doen? Bezetten? Ze lachen zich hartstikke dood als wij gaan bezetten. Wat koop je daar nou helemaal voor? Bovendien zal het vanwege de noodzakelijke afbraak van een deel van de hal en de demontage zeker negen maanden duren voordat de machine daadwerkelijk naar Roermond kan verhuizen. En we kunnen de fabriek niet negen maanden lang bezet houden".
 
Het Okto-comité heeft te kennen gegeven niet zonder slag of stoot akkoord te gaan met een besluit de machine naar Roermond te verkoper. Nieboer: "Er zullen vast wel personeelsleden meedoen als er wat wordt georganiseerd. Dat moet ieder voor zichzelf weten. Als ik alleen namens mezelf praat, denk ik dat ik ook wel zou meedoen. Maar als woordvoerder namens het hele personeel verklaar ik dat we het opgeven".
 
 
Maandag 12 november 1984
 
Stroomstoring aan Vissersdijk
 
foto Engel Lameijer
 
Een kink in een ondergrondse stroomkabel maakte gistermiddag rond twee uur een eind aan de stroomvoorziening van een drietal panden aan de Vissersdijk in Winschoten. Ook het Winschoter koekhuis werd van het elektrisch net afgesneden. Werknemers van het EGD werkten tot het begin van de avond om het euvel te verhelpen. (Op de foto: B.H. Schipper en W. Musch van het EGD en medegedupeerde W. Veldhuyzen van Zanten).
 
 
Dinsdag 13 november 1984
 
Twijfel van justitie aan veiligheid Noorderschans
 
Tweede ontspanning binnen twee weken
 
Voor de tweede keer in twee weken is een gevangene uit de strafinrichting Noorderschans in Winschoten ontsnapt. Op bijna identieke wijze als zijn voorganger wist de 26-jarige H.G.F . uit Delfzijl gistermiddag tijdens het luchten over de gevangenismuur te klimmen. Volgens een woordvoerster van het ministerie van justitie in Den Haag bekijkt zeer waarschijnlijk een delegatie van het ministerie de beveiliging van de Noorderschans.
 
 
Officier van justitie mr. M.H. Severein acht de kans niet uitgesloten dat F. wanneer hij weer gepakt wordt, op vrije voeten blijft. Dat in verband met het cellengebrek in de Huizen van Bewaring. De "voorganger" van F., de 28-jarige P.S. uit Groningen loopt weer vrij rond. De politie in Groningen liet de man, die zondagmiddag 28 oktober uit de Noorderschans ontsnapte, vorige weekend weer vrij omdat er nergens een cel voor hem was. Momenteel wordt hij weer gezocht.
 
Officier van justitie mr. Severein zegt dat de beveiliging van de Noorderschans het pakkie aan is van het departement van justitie. Wel vindt ook hij dat er alle aanleiding is te bezien of de strafinrichting in Winschoten voldoende beveiligd is.
 
Directeur De Ruiter van de Noorderschans wilde geen commentaar geven op de ontsnapping van F. Hij verwees naar het ministerie van justitie in Den Haag.
 
 
Zaterdag 17 november 1984
 
Maquette van de drukfabriek
 
 
Zo ziet op maquette de nieuwe drukfabriek van uitgeversbedrijf J.D. van der Veen bv (Winschoter Courant) aan de Liefkensstraat er uit. Het gebouw met het afhangende dak wordt de drukhal. Links het huidige witte hoekpand waarin na een grondige restauratie de redactie van de Winschoter Courant/De Noord Ooster wordt gehuisvest. Met de werkzaamheden wordt binnenkort een begin gemaakt.
 
De nieuwe drukfabriek van Van der Veen bv - een dochter van Wegeners Courantenconcern te Apeldoorn gaat naar verwachting volgend jaar in bedrijf.
 
 
Vrijdag 23 november 1984
 
Twee ton voor koop wasserij
 
Subsidies voor verplaatsing
 
B en W van Winschoten willen pand en grond van wasserij Het Noorden aan de Gerlofsgang kopen voor 200.000 gulden. In dat bedrag zitten ook de kosten verwerkt voor verplaatsing van het bedrijf naar de Transportbaan op het industrieterrein aan de Beertsterweg. Rijk en provincie geven subsidies voor verhuizing en aankoop, terwijl de gemeente een bijdrage levert uit het komende stadsvernieuwingsfonds.
 

foto Harry Tielman
 
De gemeente heeft jarenlang met de directeur van de wasserij onderhandeld over de koop. In totaal gaat het om 400 vierkante meter grond. De wasserij is het enig overgebleven pand aan de steeg tussen de Vissersdijk en. de Bosstraat. Alle andere panden zijn gesloopt. Het is de bedoeling dat op het stuk grond woningen worden gebouwd in het kader van de stadsvernieuwing. In afwachting van de realisering van de plannen is het terrein voor de wasserij ingericht als een tijdelijk en nogal hobbelig parkeerterrein.
 
De raadscommissie openbare werken vergaderde vorige week in een besloten zitting over de aankoop. In hun voorstel aan de raad schrijven B en W: "Wij prijzen ons gelukkig dat deze aankoop niet inhoudt dat het bedrijf voor Winschoten verloren zou gaan, integendeel, het zal op een veel ruimer stuk grond weer verrijzen, zodat er volop expansiemogelijkheden komen".
 
 
Erepenning voor Wanders
 
foto Engel Lameijer
 
De heer J.J. Th. Wanders is gisteren in het stadhuis de zilveren erepenning van de gemeente Winschoten overhandigd. Hij kreeg de onderscheiding uitgereikt door burgemeester T. Koek die zei dat de onlangs naar het Gooi vertrokken Wanders in zijn Winschoter periode altijd de belangen van Winschoten en omgeving voor ogen heeft gehad.
 
Wanders, de voormalige eigenaar van het Handelshuis, heeft zijn erepenning onder meer te danken aan zijn twaalfjarig voorzitterschap van Handel en Nijverheid en zijn voorzitterschap van de Stichting Promotie Winschoten. Wanders was tevens medeoprichter van de verenigingsraad van De Klinker, ondervoorzitter van de Kamer van Koophandel en actief lid van het koor Amicitia. Koek roemde de inzet van zowel de heer als mevrouw Wanders.
 
Hij zei dat een goed contact tussen het gemeentebestuur en het bestuur van Handel en Nijverheid "essentieel" is voor een zo goed mogelijke totale belangenbehartiging van de stad. "In die relatie was u een constante factor", zei Koek tegen de heer Wanders. Volgens Koek heeft Wanders in zijn functie binnen de Stichting Promotie Winschoten een belangrijke aanzet gegeven tot de komst van het VVV-I kantoor.
 
In zijn dankwoord deed Wanders een oproep aan de Oost-Groningers zich gezamenlijk in te zetten tot een verbetering van het imago van het gebied. Alleen de komst van nieuwe industrieën draagt daar slechts ten dele aan bij, aldus Wanders. Volgens hem biedt een professionele aanpak van de uitbreiding en verbetering van de recreatie meer soelaas. "Verkoop het gebied. Denk ook de grens met Duitsland weg. En denk niet aan korte termijn politiek". Volgens Wanders is er bij de Oost-Groningers bovendien sprake van te weinig geloof in eigen kunnen.
 
 
Dinsdag 27 november 1984
 
Drinkwater lijkt niet ernstig verontreinigd
 
Vanavond uitstel in De Klinker
 
De concentraties tetrahydrofuraan in het drinkwater aan de Meidoornlaan lijken niet erg gevaarlijk. Volgens een berekening van Menzo Molag van de Groningse Chemiewinkel van de Rijksuniversiteit zou een mens per dag twintig kubieke meter water kunnen drinken voordat de gevarengrens wordt overschreden. Dat komt neer op zoon veertig badkuipen water per dag.
 
Over de stof tetrahydrofuraan, die verwant is aan aceton en ether, is in Nederland nog zeer weinig bekend. In Amerika hebben momenteel onderzoeken plaats naar het mogelijk kankerverwekkend element. Bij de Chemiewinkel staat tetrahydrofuraan te boek als een matig giftige stof. Bij het inhaleren of inslikken van te grote concentraties kan schade aan nier of lever ontstaan. Tetrahydrofuraan wordt als oplosmiddel gebruikt bij de fabricage van lak, plastics en kleurstoffen.
 
Volgens Molag is met ratten de dodelijkheidsfactor van het oplosmiddel getest. Daaruit bleek dat de dieren stierven als ze drie gram tetrahydrofuraan per kilo lichaamsgewicht toegediend kregen. Omgerekend naar menselijke begrippen zou 180 gram dodelijk zijn. In de waterleidingen aan de Meidoornlaan zijn bij zeven woningen maximale concentraties van 1,3 microgram per liter water aangetroffen. Bij één woning zat 3,9 micro gram per liter.
 
Molag zegt dat hem de gevonden hoeveelheden dan ook niet erg ernstig lijken te zijn. De waterleidingmaatschappij in de provincie Groningen Waprog durft nog geen uitspraken over de giftigheidgraad te doen. De Waprog wacht op bericht van het ministerie van volksgezondheid en milieuhygiëne. "Dit bericht klinkt mij positief in de oren. Maar het blijft een punt van Volksgezondheid. En daar varen wij op", aldus voorlichter Frits Vos.
 
ONDUIDELIJK
 
Hét is de Waprog nog onduidelijk waar de chemische stof vandaan komt. De waterleidingmaatschappij acht het niet uitgesloten dat het afkomstig is uit de lijm waarmee de pvc-waterleidingbuizen aan elkaar zijn verbonden. Het is ook mogelijk dat het van de voormalige vuilstortplaats aan de Meidoornlaan komt.
 
Volksgezondheid heeft de Waprog toegezegd dat het vandaag met nadere informatie over tetrahydrofuraan komt. De Waprog zal de Meidoornlaanbewoners vanavond tijdens de voorlichtingsavond in De Klinker daarover informeren. Op die bijeenkomst zijn ook de Provinciale Inspectie voor de Volksgezondheid en de Keuringsdienst van Waren aanwezig. De avond is bedoeld voor de bewoners van de Meidoornlaan en van de Burgemeester Schönfeldsingel, omgeving Zusterflat.
 
De gebruikers van de volkstuintjes aan de zwaar vergiftigde Spoorsloot zijn niet uitgenodigd. Volgens voorlichter Gerben van der Meulen van de gemeente Winschoten wil dat niet zeggen dat die mensen niet welkom zijn. Volgens wethouder H. Stuut (PvdA) is er nog onvoldoende informatie beschikbaar om voorlichting te kunnen geven aan de gebruikers van de Spoorsloot tuintjes. Hij zegt dat het wachten is op de resultaten van een onderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van schadelijke stoffen in de groenten.
 
 
Donderdag 29 november 1984
 
Gat in Moushörn eindelijk dicht
 
Het "gat in de Moushörn", dat jarenlang het achterste deel van de Langestraat ontsierde, is nu opgevuld. Het bedrijf Thie heeft deze week met een druk bezochte open dag de helft van het nieuwe winkelpand betrokken. Een schoenenzaak heeft belangstelling voor de andere helft van de winkelruimte, gebouwd op de plaats van het gesloopte hotel Smid.
 
Thie verkoopt huishoudelijke apparaten en radio-, televisie- en hifiapparatuur. Het bedrijf heeft ook vestigingen in Groningen, Haren, Hoogezand en Sappemeer. De nieuwe zaak is een voortzetting van het Winschoter filiaal van Wigboldus. Nadat Bouwma in Leeuwarden de vestigingen van het familiebedrijf had gekocht, heeft Thie weer het Winschoter filiaal overgenomen. In een kleinere ruimte biedt Thie hetzelfde assortiment, efficiënt ingericht. De vroegere bedrijfsleider K. Mulder en andere personeelsleden van Wigboldus Winschoten dragen nu het Thie-jasje.
 
 
Vrijdag 30 november 1984
 
EZ: prijs van Okto nog slechts “technische zaak”
 
De prijs waarvoor de Okto-machine door het ministerie van economische zaken van de hand zal worden gedaan aan de kartonconcerns Bührmann-Tetterode en KNP is slechts een "technische zaak". "Er is nog geen overeenkomst gesloten met KNP en B-T, maar de partijen staan zeker niet als kemphanen tegenover elkaar." Een woordvoerder van het ministerie van economische zaken heeft dat gistermiddag gezegd.
 
KNP en Bührmarm-Tetterode deelden gisteren mee dat het er naar uitziet dat met de minister overeenstemming bereikt zal worden over de koop van onderdelen van de Okto-machine. De beide concerns hebben de Okto-machines nodig voor de modernisering van de Papierfabriek Roermond B.V. Met een investering van circa 80 miljoen kan de productiecapaciteit in Roermond uitgebouwd worden van 150.000 ton per jaar naar meer dan 200.000 ton. De papierfabriek zal door die uitbreiding de grootste productie locatie in West-Europa worden.
 
KNP en Bührmann-Tetterode concentreren in Roermond de productie van olfkartonpapieren. Bührmann-Tetterode zal de helft van de aandelen in Roermond overdragen aan KNP. Dat levert het concern een bedrag op dat "in verhouding tot de jaarwinst als zeer belangrijk" moet worden gekwalificeerd.
 
In de 80 miljoen die gereserveerd is voor de modernisering van de papierfabriek is rekening gehouden met de koop van Okto. Directeur E. Driesen van de Roermondse fabriek zegt dat die reservering gegoten is in de vorm van post "onvoorziene kosten ', maar wil niet meedelen hoe groot die reservering is.
Laatst aangepast op dinsdag, 08 december 2009 19:17
 
Oktober 1984
 
Maandag 1 oktober 1984
 
Pluche en huldigingen op jubileum de Harmonie
 
Sociëteit De Harmonie, de oudste vereniging van Winschoten, heeft afgelopen zaterdag haar 175-jarige jubileum gevierd. De bijbehorende biljartclub de Harmonie deed het met een eeuwtje minder. Het was een viering in drie etappes, de receptie in de sociëteit, een optreden van Pluche in de Klinker en na afloop een feest in bowlingcentrum Imming. Overweldigend was de belangstelling, ook van de kant van andere verenigingen en officiële instanties.

 
De heren De Boer en Dommering krijgen van voorzitter Heeres de gouden
speld voor 50 jaar lidmaatschap (Foto Engel Lameijer).
 
Voor het eerst sinds jaren trad De Harmonie weer eens publiekelijk op de voorgrond. Voorzitter mr. J.G. Heeres memoreerde dat in zijn openingswoord in De Klinker. "Vroeger had de sociëteit een vooraanstaande plaats op cultureel gebied in Winschoten. Met het verdwijnen van hotel Dommering en de bouw van De Klinker is deze taak verdwenen". Met het optreden van Pluche vatte de Harmonie voor één keer de oude draad weer op.
 
De heer Heeres huldigde na zijn openingswoord de Harmonieleden E.J. de Boer en B.H. Dommering uit Blijham. Beiden kregen de gouden Harmoniespeld voor hun 50-jarig lidmaatschap. Voor de echtgenotes was er een bloemetje. De heer De Boer werd door voorzitter Heeres "de ziel van de sociëteit" genoemd. De jubilarissen werden als blijk van erkentelijkheid voor de toekomst vrijgesteld van het betalen van contributie.
 
Tijdens de receptie eerder op de middag was de heer De Boer ook al gehuldigd voor zijn 40-jarig lidmaatschap van de biljartclub De Harmonie. De heer Wieringa, voorzitter van het district Drenthe en Oost-Groningen reikte aan het Harmonielid de gouden speld uit. A.R. Nieland en W.H. Sikkema ontvingen een speld voor een kwart eeuw biljarten in de sociëteit.

 

 
Woensdag 3 oktober 1984
 
Winschoten roept Finnen te Hulp
 
Het gemeentebestuur Winschoten heeft het Finse onderzoeksbureau Jaakko Pöyry in de arm genomen om een apart nader onderzoek in te stellen naar de financiële mogelijkheden van een hernieuwde start van de kartonfabriek Okto. Burgemeester T.J. Koek en gemeentesecretaris G. Weijers voeren vandaag en morgen in Helsinki gesprekken met de Finse onderzoekers.
 
Het Amsterdamse accountantsbureau Keuzenkamp & Co. onderzoekt momenteel in opdracht van het ministerie van economische zaken ook al de economische kansen van het weer in gebruik nemen van Okto. B en W van Winschoten hebben al eerder laten weten te twijfelen aan de onafhankelijkheid van Keuzenkamps oordeel. Keuzenkamp zou zich te sterk laten leiden door cijfermateriaal dat afkomstig is van de kartonwerkgeversorganisatie VNP (Verenigde Nederlandse Papierfabrikanten).
 
 
Vrijdag 5 oktober 1984
 
Feestweek tien jaar De Schutse
 
Volgende week is het vijf dagen lang feest in het bejaardencentrum De Schutse aan de Albert Verweystraat. Dinsdag is het tien jaar geleden dat De Schutse officieel werd geopend. De feestweek begint maandagmiddag met een open huis voor alle belangstellenden.
 
Van half vier tot 's avonds negen uur is er een puzzeltocht en een braderie door het hele gebouw, er zijn oude ambachten te bezichtigen, er is een expositie van eigen werk en verkoop van producten uit de eigen keuken, zoals kruidkoeken, oliebollen, amandelstaven en cakes.
Dinsdagmiddag is er een receptie voor genodigden, woensdag staat in het teken van oud-personeelsleden en donderdag is de bejaardendag gepland. 's Middags zijn alle 65-plussers welkom voor wedstrijden als sjoelen, jeu de boules en biljarten, afgewisseld door optredens van het bejaardenkoor. De feestweek wordt beëindigd met een bijzondere weeksluiting op vrijdagavond.
 
 
Zaterdag 6 oktober 1984
 
Een boos college tijdens de presconferentie

over affaire Okto

B en W van Winschoten zijn razend over het feit dat het ministerie van economische zaken het concept rapport van het accountantsbureau Keuzenkamp over Okto wél aan KNP, en niét aan de gemeente heeft toegestuurd. De gemeente voelt zich hierdoor weer, zo zei burgemeester T.J. Koek gistermiddag op een persconferentie, In een achterstandssituatie gemanoeuvreerd.
 
Volgens Koek was met het ministerie van economische zaken afgesproken dat de gemeente zeven tot tien dagen de tijd zou krijgen om het conceptrapport te bestuderen. Het Winschoter commentaar zou dan ook nog eventueel in een definitieve versie van het verslag verwerkt kunnen worden.
 
Een van de belangrijkste conclusies uit het conceptrapport van Keuzenkamp is, zoals gemeld, dat de productie van 100.000 ton testliner in Winschoten bij de huidige prijzen rendabel kan geschieden. Keuzenkamp betwijfelt echter of er op de Europese markt voldoende afzetmogelijkheden voor zo'n hoeveelheid te vinden zijn. Voor de goedkopere soort golfkartonpapier fluting ziet Keuzenkamp wel een markt, maar de productie daarvan is net niet meer rendabel.
 


Dinsdag 9 oktober 1984

 
Huis-aan-huis-actie van Okto-comité
 
Het "Comité voor behoud van Okto" houdt volgende week een huis aan huis-actie in Winschoten. Tijdens die actie wordt geld ingezameld om activiteiten te kunnen organiseren. Het comité gaat bovendien werknemers van de kartonbedrijven in Oost-Groningen informeren over de gevolgen van een eventuele verplaatsing van de Oktomachine naar Roermond.
 
Dat is gisteravond besloten tijden een bijeenkomst van het Oktocomite in het Winschoter Zalencentrum. Vorige week is in Oude Pekela in één woonwijk al een huis aan huis-actie gehouden. Toen werd in een avond tweehonderd gulden ingezameld. De comitéleden beginnen maandag 15 oktober in Winschoten met de inzameling. Tijdens de koopavond en volgende week zaterdag voert een groep actie in het centrum van de stad.
 
 
Woensdag 10 oktober 1984
 
Toch Okto-rapport voor B. en W
 
Het ministerie van economische zaken heeft het gemeentebestuur van Winschoten vrijdagavond tóch een exemplaar van het conceptrapport van Okto-onderzoekers Keuzenkamp gegeven. Burgemeester T.J. Koek was eerder die dag boos uitgevallen naar het ministerie omdat het departement KNP wél, en B en W géén inzage in het rapport zou willen geven.
 
Het gemeentebestuur zal tot en met 23 oktober een volledig stilzwijgen in acht nemen over de inhoud van rapport. Koek weigerde gistermiddag commentaar te geven op de inhoud en conclusies van het Keuzenkamp-rapport.
 
 
Vrijdag 12 oktober 1984
 
100.000ste - In de Watertoren
 
Het overdekte zwembad De Watertoren verwelkomde gistermorgen z'n honderdduizendste bezoeker van dit seizoen. De gelukkige bleek een van de meest fervente bezoekers van het bad, de 65-jarige H. Wilts uit Blijham. De oud-politieman is vrijwel iedere ochtend present om een twintigtal baantjes te trekken.

 
Wethouder Ben Verlaan (l.) overhandigt de sportieve Blijhamster het jaarabonnement.
 
Wilts kreeg uit handen van wethouder Ben Verlaan een gratis jaarabonnement alsmede een enorm badlaken. Verlaan toonde zich erg tevreden dat het dit jaar geopend bad nu al honderdduizend bezoekers heeft geklokt. Alvorens hij Wilts de geschenken overhandigde, had de Blijhamster al een paar baantjes gezwommen. Volgens de Blijhamster heeft hij dit jaar praktisch elke ochtend gezwommen. Meestal stapt hij al voor dag en dauw op de fiets naar Winschoten. Soms overbrugt hij de afstand wandelend. "Om een beetje te trainen voor de vierdaagse van Nijmegen", aldus een lachende Wilts.
 
 
Okto niet rendabel
 
Onderzoeksbureau Keuzenkamp stuurt conclusies naar kamer
 
De kartonfabriek Okto kan niet rendabel gemaakt worden wanneer de fabriek weer wordt gestart in Winschoten. De eerste vijf jaar zou het bedrijf een verlies lijden van 15,6 miljoen gulden per jaar. Daarna zou Okto per jaar nog met 7,1 miljoen in de rode cijfers blijven. Dit is de belangrijkste conclusie van het Amsterdamse accountantsbureau Keuzenkamp.
 
Het onderzoeksbureau heeft samen met TNO in opdracht van het ministerie van economische zaken een onderzoek gedaan naar de kosten van het weer op gang brengen van de machine in Winschoten. Het rapport hierover is bij de Tweede Kamer ingediend.
 
 
Koek legt zich neer bij uitslag rapport
 
Burgemeester T. Koek ziet geen wezenlijke alternatieven meer voor Okto. De cijfers en berekeningen van het accountantsbureau Keuzenkamp hebben de Winschoter burgemeester tot het inzicht gebracht, dat Okto niet kan worden opgestart "zonder in een avontuur terecht te komen".
 
Koek zegt dat hij zaterdagmorgen het rapport van Keuzenkamp in huis heeft gekregen. Ik moet eerlijk erkennen, dat er, behoudens wat correcties in de kantlijn, geen wezenlijke veranderingen in de uitkomsten van Keuzenkamp kunnen worden aangebracht. Tot die conclusie ben ik gekomen na verschillende consultaties".
B en W van Winschoten vergaderen vanmorgen over wat hun verder te doen staat. In ieder geval moeten de bedrijven die door ons zijn benaderd worden afgewerkt. "We zullen ze naar de minister van economische zaken sturen. Die moet uiteindelijk de beslissing nemen."
De burgemeester zegt vervolgens dat hij tijdens de Okto-affaire steeds is uitgegaan van een "constructieve aanpak". "We wilden geen nieuwe rampen en nieuwe avonturen. Wanneer we de fabriek zouden opstarten, voorzie ik inderdaad een avontuur."
 
 
Woensadg 17 oktober 1984
 
Diligence
 
Sinds kort prijkt er een opvallend bord op het huis op de hoek van de Liefkensstraat en de Liefkensdwarsstraat in Winschoten. Tusschenwegen staat er in grote letters, en daaronder de vermelding dat vanaf deze plaats in de vorige eeuw stalhouder Jan Tijmen Muntinga post en reizigers per diligence naar alle windstreken vervoerde, tot aan Aschendorf in het koninkrijk Hannover.

W. Hagenbeek (foto Richard Riemeijer).
 
De bewoner van het huis, W. Hagenbeek, heeft het bord aangebracht om de herinnering aan een stukje Winschoter geschiedenis levend te houden. De stad was vroeger rijk aan stalhouders en bode diensten. Hagenbeek kwam ruim twintig jaar geleden in Winschoten te wonen in dit huis. Tijdens verbouwingen ontdekte hij dat zijn woning eigenlijk een koetshuis en stal is geweest. Dat spoorde hem aan de hele historie van het pand en zijn bewoners uit te pluizen. Na 1882 was Tusschenwegen (de vroegere naam van dit stukje Winschoten) niet meer in gebruik als stalhouderij, maar het pand herbergde wel een rijtje vooraanstaande Winschoter burgers.
 
 
Zaterdag 20 oktober 1984
 
Discussieavond over kabel-tv in Winschoten
 
In Het Zalencentrum aan de Bosstraat wordt donderdagavond 8 november een discussiebijeenkomst over kabeltelevisie in Oost-Groningen gehouden. Een groot aantal sprekers zal de discussie inleiden. Op het lijstje staan onder meer een vertegenwoordiger van het Nederlands Verbond van Huurders, wethouder H. Stuut van Winschoten, directeur J. Kadijk van het Gasbedrijf Oost-Groningen, de Consumentenbond, de Huurderfederatie Stadskanaal en de exploitant van kabeltelevisie AGD uit Sappemeer. De avond is georganiseerd door de Huurdersorganisatie Winschoten en het Huurdersoverleg Oost-Groningen. Aanleiding is het huidige overleg in de Werkgroep Kabeltelevisie Winschoten over de vraag of er kabeltelevisie moet komen.
 
 
Donderdag 25 oktober 1984
 
Restauratie half ’85 klaar
 
Molen Edens heeft zijn hoed terug
 
Molen Edens heeft z'n kap terug. Met de precisie van een vakman werd het duizenden kilo's zware gevaarte gisterochtend op de millimeter nauwkeurig weer op z'n plaats gezet. Hij was daar een aantal weken terug afgehaald voor een grondige restauratiebeurt.

 
De kap wordt omhoog gehesen (foto Engel Lameijer).
 
Door die opknapbeurt is weinig meer over van de oorspronkelijke kap die nog van de oprichting van de molen in 1761 dateert. Het kapotte houtwerk binnenin is vervangen en ook zijn er nieuwe deuren en kozijnen aangebracht. De kap is voorzien van een nieuwe laag dakleer.
Over niet al te lange tijd krijgt de molen een stel nieuwe wieken. Die worden momenteel in Oudeschans vervaardigd. In Winschoten is nu het muurwerk van het onderste gedeelte van de molen aan de beurt. De gehele restauratie is naar schatting halfweg '85 gereed. Vrijwilligers van de Molenwerkgroep Oost-Groningen zorgen er daarna voor dat het historische bouwwerk regelmatig in werking is.
 

Dinsdag 30 oktober 1984
 
Geld voor rondweg Winschoten is er
 
De financiering van de Oostelijke Rondweg bij Winschoten is rond, nu uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkelingen 3,5 miljoen gulden is verkregen voor de aanleg. Gedeputeerde J.W. Remkes heeft dat gisteren meegedeeld in de commissie waterstaatszaken.
 
Provinciale waterstaat is al begonnen met de eerste voorbereidende werkzaamheden. Remkes geeft op 15 november het officiële startsein. Hij slaat dan de eerste paal voor de brug over de Pekel Aa, waarover de -nieuwe wegloopt.
De rondweg, die een verbinding vormt tussen de Blijhamsterweg en rijksweg 7 Oost, kost zo'n twintig miljoen gulden. De rondweg is naar verwachting in 1985 klaar.
Ook de financiering van de nieuwe weg onder Appingedam en Delfzijl, die de rijkswegen Veendam-Appingedam en Winschoten-Delfzijl verbindt, is rond. Voor de aanleg is, zo zei Remkes gisteren, is twee miljoen gulden uit het Efro verkregen. De aanleg van deze verbinding kost in totaal 5,5 miljoen gulden. De aanleg kan in de tweede helft van 1985 beginnen.


Dinsdag 30 oktober 1984
 
Nieuwe Drukhal:

doos waarvan de kleppen niet dicht willen
 
De nieuwe drukfabriek op het terrein van drukkerij en uitgeversbedrijf J.D. van der Veen B.V. krijgt een markant uiterlijk. Het dak komt scheef op het gebouw aan de Liefkensstraat en hangt voor een deel over het trottoir. Architect Jan Timmer uit Scheemda betitelde zijn ontwerp gisteravond tijdens een informatiebijeenkomst voor bewoners van de Liefkensstraat als "een kartonnen doos waarvan de kleppen niet helemaal dicht willen". De buren van Van der Veen B.V., uitgever van onder meer de Winschoter Courant, reageerden overwegend enthousiast op de bouwplannen.
 
Enige vrees van de omwonenden voor lawaai- en stankoverlast werden door Timmer en de toekomstige directeur van de drukfabriek A. Hes weggenomen. Het gebouw, waarin een hypermoderne pers komt, krijgt twee geluidswerende "schillen", zoals de architect zei. Trillingen worden volgens Timmer geabsorbeerd door een enorm blok rubber dat onder het beton waarop de machine staat, wordt aangebracht.
 
Stank zal de nieuwe fabriek naar de mening van directeur Hes evenmin produceren. Suggesties van een omwonende dat momenteel illegaal stank verspreidende chemische middelen op het riool worden geloosd, sprak hij tegen. "Het is beslist onmogelijk dat die stankoverlast van de drukkerij komt", aldus Hes. Verheugd waren de bewoners dat de ingang naar het bedrijfsterrein wordt vergroot, waardoor vrachtwagens sneller en gemakkelijker hun rollen papier kunnen lossen.
 
Die aanvoer zal, volgens Hes, bovendien in de toekomst worden beperkt tot een- of twee dagen per week. Momenteel wordt vrijwel iedere dag papier gelost. Volgens waarnemend directeur A.A. Dekker ligt het tevens in de bedoeling 's nachts niet te drukken. "Zeker in de aanvang zal dat niet gebeuren", zei Dekker.
 
INVESTERING
 
Het bouwplan wordt binnenkort bij de gemeente ingediend. Directeur Dekker hoopt dat de nieuwe drukfabriek halfweg '86, "of in de tweede helft van dat jaar", kan beginnen. Van de investering, zo'n dertien miljoen gulden, moeten volgens Dekker "enkele miljoenen" via de IPR op tafel komen. Hoeveel de Investerings Premie Regeling exact bedraagt, kan hij nog niet zeggen. "De hoogte wordt pas vastgesteld als de zaak is gerealiseerd". Volgens Dekker levert de hal tien à vijftien extra arbeidsplaatsen op.
 
De aanbesteding vindt, indien de gemeente en de provincie spoedig groen licht geven, begin '85 via een inschrijving op uitnodiging plaats. Volgens Dekker wordt ook een aantal Oostgroninger bedrijven uitgenodigd. "Die zijn er zeker bij. Maar we zijn op dit moment nog met een selectie bezig".
 
Voor de bouw van de drukhal worden vier woningen aan de Liefkensstraat gesloopt. Architect Jan Timmer zegt zijn creatie zo abstract mogelijk te hebben gemaakt, zodat deze geen concurrentie oplevert voor de gebouwen in de omgeving. Het schuine, afhangende dak functioneert gedeeltelijk als een luifel boven het trottoir aan de Liefkensstraat. De voorbijgangers kunnen via een grote glazen wand de hal inkijken waarin de gigantische pers staat. "Daardoor is het gebouw bij de straat betrokken en is het niet alleen maar een dood ding", aldus architect Timmer.
 
De komst van de nieuwe drukfabriek maakt deel uit van een ingrijpende "face-lift" van Van der Veen. In december al wordt begonnen met de renovatie van het witte pand op de hoek van de Vissersdijk en de Liefkensstraat. In dat gebouw, dat vroeger onderdak bood aan de directie en de administratie van Van der Veen, wordt de redactie van de Winschoter.
 
 
Woensdag 31 oktober 1984
 
Suk schakelt Keuringsdienst van Waren in
 
Toch onderzoek groente Meidoornlaan op komst
 
De provinciale Keuringsdienst van Waren stelt mogelijk een onderzoek in naar een eventuele vergiftiging van de groentes in de tuinen aan de Meidoornlaan. De keuringsdienst laat het al dan niet doorgaan van het onderzoek afhangen van de uitkomsten van het al eerder verricht oriënterend onderzoek van de grond bij de voormalige vuilstortplaats. Dat rapport wees uit dat er gif in de grond zit.
 
De keuringsdienst is om het onderzoek gevraagd door wethouder H. Suk (milieu/volkshygiëne). Suk wilde aanvankelijk het nader onderzoek van de bodemgesteldheid afwachten. Dat zou eind dit jaar afgerond moeten zijn. Aan de hand daarvan moet blijken hoe ernstig de grond is vervuild en of er gevaar is voor de volksgezondheid. Om "een stuk ongerustheid" bij de bewoners van de Meidoornlaan weg te nemen had Suk onlangs al de Inspectie voor   de Volksgezondheid gevraagd de bewoners te informeren over de gifvondsten in de grond.
 
Aangezien die inspectie in dit stadium niet kan zeggen of ook de moestuintjes zijn besmet, heeft Suk besloten de provinciale Keuringsdienst van Waren in te schakelen. Volgens de wethouder stemt de keuringsdienst in met een onderzoek "mits het provinciale rapport (het eerste oriënterende onderzoek-red.) daar aanleiding toe geeft". Indien dat het geval is, komt, de keuringsdienst zo snel als mogelijk is in actie.
 
Het onderzoek wordt steekproefsgewijs gehouden. Er zal zowel ingevroren groente bij de bewoners thuis als ook de groente op de tuinen worden gecontroleerd. Het onderzoek kost de gemeente niets.
 
Volgens Suk heeft de Inspectie van de Volksgezondheid zich inmiddels bereid verklaard de bewoners te informeren over de aard van de stoffen die in de grond zijn gevonden. De inspectie stelt evenwel als voorwaarde dat de provincie ook aan de informatiebijeenkomst deelneemt. Die wordt waarschijnlijk over twee weken gehouden. Ook de bewoners van de Schönfeldsingel worden daarvoor uitgenodigd. Daar is in nabije omgeving van de zusterflat van het Sint Lucas ziekenhuis ernstig vervuilde grond aangetroffen. In de bodem, waarop vroeger de Winschoter gasfabriek stond, zitten grote concentraties ammonia en lood. Ook daar heeft binnenkort een nader onderzoek plaats.
Laatst aangepast op zondag, 01 november 2009 17:21
 
September 1984
 
Zaterdag 1 september 1984
 
Bouw Oldambtster Stee start over drie weken
 
De Groningse projectontwikkelaar C. Overduin denkt over ongeveer drie weken te zullen beginnen met de bouw van bet Oldambtster Stee. Volgens hem is het wachten op een grondruil met, de gemeente Winschoten. Overduin zegt van de veertien te bouwen luxe appartementen er al elf stuks te hebben verkocht. Ook zou hij een serieuze kandidaat hebben voor de benedenruimte van het gebouw.
 
"Formeel moet de gemeenteraad de grondruil nog bekrachtigen. Daar is het wachten op", zegt Overduin die samen met de Winschoter architect A.J. van Ringh het projectheeft opgezet. Volgens de project ontwikkelaar was er bijzonder veel interesse in de appartementen die in de eerste, tweede en derde verdieping van het pand aan het Marktplein worden gecreëerd. Hij heeft nog twee driekamerappartementen en één tweekamerappartement over. "Daar zijn ook wel kandidaten voor, maar die mensen zitten zelf nog met een huis die ze moeten verkopen. Ik wil niet met bouwen wachten totdat dat is gebeurd", zegt Overduin.
 
Wie de kandidaat voor de grote ruimte op de begane grond is, wil Overduin nog niet zeggen. "Het contract moet nog worden getekend", geeft hij als argument. Wel wil Overduin kwijt dat er een kantoor in gevestigd zal worden. De projectontwikkelaar had eerder al gesteld dat hij de benedenverdieping geen horecabestemming wilde geven om overlast voor de bewoners van de appartementen tot een minimum te beperken.
Het hoofd van de afdeling Stadsontwikkeling van de gemeente Winschoten, de heer F. Kruizinga, noemt het vreemd dat Overduin wacht op de grondruil. "De bouwvergunning ligt hier klaar. Die kan zo opgehaald worden. Over de grondruil is in principe al overeenstemming. Het wachten is nog op een advies van de dienst gemeentewerken aan b en w", aldus Kruizinga.
Als Overduin wil wachten op een formele afhandeling van de grondruil, zal het volgens Kruizinga nog wel drie maanden duren voordat de eerste schop de grond in kan omdat gedeputeerde staten het raadsbesluit ook nog eens moeten bekrachtigen. "Nee, ik zie hier geen oorzaken om niet te beginnen", aldus de chef Stadsontwikkeling.
Architect A.J. van Ringh hoopt ook zo snel mogelijk te kunnen bouwen. "We hebben de laatste hobbel, het bezwaar van hotelier Ruibing, achter ons. Het weer zit nog mee, ik hoop dat er zo snel mogelijk gebouwd wordt",  aldus Van Ringh.
 
 
Woensdag 5 september 1984
 
Comité Behoud Okto:
 
"Onderzoek mag niet bij voorbaat bindend zijn"
 
Een negatief resultaat van een onafhankelijk onderzoek naar de economische haalbaarheid van de heropening van Okto in Winschoten mag niet bij voorbaat bindend zijn. Dat stelde het comité Behoud Okto gisteravond op een vergadering in Winschoten. Wanneer uit een dergelijk onderzoek zou blijken dat de kosten hoger uitvallen dan door het gemeentebestuur berekend, mag dat toch niet automatisch betekenen dat de fabriek definitief voor Winschoten verloren is, aldus het comité.
 
Hiermee reageerde het comité op de notitie van het Winschoter gemeentebestuur, waarin voor zo'n onafhankelijk onderzoek wordt gepleit als tegenhanger van de door het concern KNP gepresenteerde cijfers. Het comité toont zich geen tegenstander van een dergelijk onderzoek, maar plaatst wel vraagtekens bij het woordje onafhankelijk.
Kamerleden van PvdA en VVD hebben inmiddels al positief gereageerd op het voorstel van het gemeentebestuur. Vandaag en morgen wordt in Den Haag in de vaste Kamercommissie voor economische zaken gesproken over de problematiek rond Okto en de door het ministerie gewenste verkoop van de Okto-machine naar Roermond. liet Okto comité overweegt de grote openbare protestvergadering, die voor maandag 17 september is aangekondigd, te vervroegen naar volgende week wanneer de situatie daar aanleiding toe geeft.
 
 
Stuut: Flokstra speelt vies gemeen spelletje
 
Wethouder Henk Stuut beschuldigt raadslid Joop Flokstra ervan "pure leugens" te hebben verkondigd bij de gemeenteraadsvergadering van vorige week. Flokstra beweerde toen dat de gemeente twaalf premiehuurwoningen heeft weggegeven aan het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds ten koste van de nieuwbouw van bejaardentehuis De Renselheerdt.
 
Wanneer de twaalf aanleunwoningen bij De Renselheerdt niet alsnog dit jaar kunnen worden gebouwd, betekent dat een strop van ruim twee ton aan extra bouwkosten. Flokstra noemde het een "grof schandaal" dat de gemeente nu de schuld van het niet mogen bouwen van de aanleunwoningen in de schoenen probeert te schuiven van ministerie en provincie. Bij afwezigheid van wethouder Stuut, die woningbouw in zijn portefeuille heeft, kon burgemeester Ties Koek vorige week Flokstra's beschuldigingen niet weerleggen.
 
ORDINAIR
 
Stuut, inmiddels teruggekeerd, verklaarde gisteren: "Er is geen greintje waar van Flokstra's beweringen, het is van A tot Z overdreven. Gemene insinuaties waar je beroerd van wordt. Hij
speelt een vies gemeen spelletje. Hij mag best lelijke dingen zeggen over ons beleid, maar ik wil bij zo'n confrontatie graag een ander in de ogen kijken, Hij heeft misbruik gemaakt van mijn afwezigheid, welbewust wetende dat Koek niet die informatie heeft die ik heb. Hij heeft er op een ordinaire manier van geprofiteerd dat Koek niet volledig op de hoogte kan zijn. Flokstra weet zelf maar al te goed hoe de vork in de steel zit, want wie was er tot twee jaar geleden ook alweer wethouder van woningbouwzaken?".
 
Volgens Stuut kwam "mijn voorganger'' (Flokstra - red.) in 1982 opeens met het ABP op de proppen van wege een extra toewijzing van premiehuurwoningen. "Het vorige colleg van burgemeester en wethouders, waarin ik geen zitting had, is toen verplichtingen aangegaan met het ABP voor het bouwen van 85 premiehuurwoningen in het Plan Acacialaan-Noord. Dit jaar kreeg de gemeente negen premiehuurwoningen voor beleggers toegewezen, Die zijn allemaal naar het ABP gegaan, waarmee we hebben voldaan aan de voorwaarden waartoe het vorige college zich heeft verplicht. Bovendien gaat het bij De Renselheerdt om premiehuurwoningen non-profit en in Acacialaan-Noord om premiehuur beleggers. Dat is een heel ander type woningen met een heel ander financieringssysteem, En dat weet Flokstra ook wel".
 
Stuut bestempelde het touwtrekken van de gemeente om toch maar dit jaar de twaalf aanleunwoningen te mogen bouwen als "de ellendige erfenis van november 1982". Toen werd vanuit Den Haag groen licht gegeven voor de nieuwbouwplannen van het bejaardentehuis. Stuut: "Niemand dacht toen dat dit ten koste zou gaan van de woningen die we voor de volgende jaren kregen toegewezen. We gingen ervan uit dat de toestemming van het ministerie voor de nieuwbouw inclusief de 42 aanleunwoningen was. Pas later bleek dat we die elders zouden moeten weghalen. Dat is niet eerlijk gespeeld van het ministerie".
 
De wethouder verwijt de fractievoorzitter van Winschoter Belangen bovendien, dat hij zijn kritiek op een aantal andere raadsvoorstellen niet heeft geuit tijdens de commissievergadering, waarbij Stuut wel aanwezig was. "Uit de notulen blijkt dat Floktra zich toen akkoord verklaarde. En tijdens mijn afwezigheid komt hij opeens met een compleet andere stellingname. Ik heb nog nooit op een dergelijke manier gereageerd op uitlatingen van een raadslid, maar op een bepaald moment is er een grens. Volgende week is er weer commissievergadering, dan zullen we ongetwijfeld op deze kwestie terugkomen", aldus Stuut.
 
 
Donderdag 6 september 1984
 
Nieuw Okto-onderzoek
 
Onafhankelijke deskundigen moeten volgens de Tweede Kamer onderzoeken welk prijskaartje vast zit aan het opstarten en in productie brengen van de kartonfabriek Okto in Winschoten. Dat hebben de Kamerleden Spieker (PvdA), Jacobse (VVD) en Gerritse (CDA) vanmorgen bepleit tegenover minister Van Aardenne (economische zaken).
 
Dat gebeurde in het kader van het mondeling overleg dat ze met de bewindsman voerden over de toekomst van Okto en het door de kartonconcerns KNP en Bührmann Tetterode gelanceerd plan om de fabriek te ontmantelen en in onderdelen te verplaatsen naar Roermond, Oude Pekela en Hoogkerk.
 
Daarmee gaf de Kamer gehoor aan het dringend appel van burgemeester T.J. Koek van Winschoten, de Groninger gedeputeerde B. Bos, voorzitter A.Post van de Streekraad Oost-Groningen, de Industriebonden FNV en CNV en het Okto personeel aan het parlement om de door Van Aardenne in diens brief van 5 juli gehanteerde cijfers nog eens kritisch te laten bekijken.
 
Op een gisteren in de Kamer gehouden hoorzitting maakte burgemeester Koek zich tot tolk van de noordelijke bestuurders door uit te roepen dat er van de KNP berekeningen die uitkwamen op een bedrag van 100 miljoen gulden voor de "Winschoter optie", geen barst, klopte.
 
 
Burgemeester Koek weert zich geducht
 
In het begin had de Winschoter burgemeester T.J. Koek nog zijn "twijfels" en "vraagtekens" bij de becijferingen van minister Van Aardenne. Via "bedenkingen" liep de argwaan later uit de regelrecht "wantrouwen", en gisterochtend in één van de vergaderzaaltjes van de Tweede Kamer kwam er nog een schepje bovenop: "Als onze deskundigen becijferen dat er 55 miljoen nodig is om Okto weer in Winschoten te laten draaien, en de minister komt uit de 100 miljoen, dan is dat toch wel een indicatie dat er ... eh... geen barst van klopt".
 
Niet alleen Koek weerde zich geducht tijdens de hoorzitting van de vaste Kamercommissie voor economische zaken. Ook Harry Nieboer, één van de nog weinige overgebleven personeelsleden van de Winschoter kartonfabriek, ging frontaal in de aanval tegen de plannen van Van Aardenne, KNP en Bührman-Tetterode: "KNP kan dan wel zeggen dat er een enorme angst bestaat voor de Okto-machine, maar wij zijn er niet bang voor!.
En er is hier ook gezegd dat er onvoldoende geschoold personeel in Oost-Groningen zou zijn om de Okto-machine weer te bemannen, maar wij horen regelmatig van oud-collega's dat ze wel weer willen komen werken. De afgelopen vier jaar zijn er, ondanks de mottenballenoperatie, nog zo'n 60 á 70 sollicitaties binnengekomen".
 
 
Vrijdag 7 september 1984
 
Commissie wil extra medewerkers aan trekken
 
Volgend jaar weer Braderienacht
 
Er komt een tweede Braderienacht van Winschoten. De commissie van zeven, die deze zomer de eerste Braderienacht op poten zette, heeft nu besloten ook volgend jaar de schouders onder het spektakel te zetten. Wel wil de commissie proberen enkele mensen extra aan te trekken om de werkzaamheden rond de organisatie beter te kunnen verdelen.
 
"We zoeken tenminste twee mensen erbij. Iemand die als secretaris kan optreden en onder meer goed kan notuleren, en iemand uit .de wereld van de sport. We moeten ons nog oriënteren op geschikte kandidaten. Voor de rest zijn in onze commissie allerlei verschillende
geledingen al wel redelijk vertegenwoordigd", zegt Gert Jan Haak van de Braderienacht commissie.
-De commissie bestaat naast horeca-man Haak uit J. Flokstra (voorzitter), S. Poolman (gemeentewerken), J. Puister (marktwezen), F. Teuben en L. Vosdingh (marktkooplieden), G. Schaafsma (Volksvermaken).
 
 
Minister Van Aardenne komt Kamer tegemoet
 
Accountant rekent prijs uit voor plannen Winschoten met Okto
 
Het Amsterdamse accountantsbureau Keuzenkamp & Co. zal een onderzoek instellen naar de problemen met de kartonfabriek Okto. Minister Van Aardenne (economische zaken), die de Kamer daarover gisteren inlichtte, heeft de opdracht al verleend. De studie moet vóór 1 november worden afgerond. Bureau Keuzenkamp, dat ook werd betrokken bij de herstructurering van de massief kartonindustrie (Hermas), moet het prijskaartje berekenen dat hangt aan het Winschoter plan om de tien jaar oude Okto-machine weer op te starten in Oost-Groningen.
 
Tevens moet worden onderzocht welke investeringen er gemoeid zijn met het plan van de kartonconcerns KNP en Bührmann-Tetterode om de Okto-machine in te zetten in Roermond. Tenslotte zal de Dienst Domeinen van het ministerie van financiën berekenen welke prijs er voor de Okto-machine moet worden betaald.
 
De PvdA-fractie, die evenals de fracties van CDA, VVD, D'66 en de CPN had aangedrongen op zo'n neutraal onderzoek door een onafhankelijk bureau, zette kritische vraagtekens bij de opdracht. Het Kamerlid Spieker vreesde dat -het een accountantsonderzoek wordt van door belanghebbenden (KNP, BT en Winschoten) gemaakte berekeningen. Liever zou hij zien dat het bureau zelf een onafhankelijk onderzoek instelt naar de mogelijkheden van Okto.
 
 
Regering springt niet bij als machine opgestart wordt
 
De regering steekt geen cent meer in de Winschoter kartonfabriek Okto. Minister Van Aardenne (economische zaken) heeft dat gisteren tijdens het mondeling overleg met de Kamer over de problematiek met dit ooit als "regionaal paradepaardje" aangeduide bedrijf nog eens duidelijk gezegd.
 
Hij memoreerde dat de regering al vele miljoenen guldens In Okto heeft gestoken. "Dat geld" zo hield hij de Kamerleden Spieker (PvdA), De Couprie en Gerritse (CDA), Jacobse (VVD) en Eshuis (CPN) voor, "is een veelvoud van het bedrag dat in het RSV-concern is gegaan. Daar om voelt de Staat er niets voor om ook nog maar enige geldstroom op gang te brengen naar deze papiersituatie".
 
Het papierconcern KNP behoeft ook niet te rekenen op enige tegemoetkoming als het zou besluiten tot modernisering van de kartonfabriek De Kroon in Oude Pekela. Ook zal het Rijk niet bijspringen als een bepaald concern de Okto-machine in Winschoten gaat opstarten. "Zeker is", aldus Van Aardenne, "dat wij de machine zelf niet op gang brengen".
 
 
Koek wint eerste slag rond Okto
 
"Hé, dat is leuk! Wacht even... " Vlug loopt Koek een postzegelzaak binnen, terwijl gemeentesecretaris G. Wijers buiten de portee van het verzamelen uitlegt. Tien minuten later lopen we onder leiding van de Winschoter burgemeester verder door de Haagse regen.
"Verdikkie, hier is die catalogus een gulden goedkoper," roept hij bij een volgende postzegelhandel uit. "Nou ja, nu ik er weer tijd voor heb..."
 
Een gevoel van opluchting heeft zich op donderdagmiddag meester gemaakt van de Winschoter delegatie die onder leiding van T.J. Koek Den Haag bezoekt. Eindelijk is minister Van Aardenne "om". Nog voor één parlementariër adem kon halen en z'n mond open kon doen, kondigde de bewindsman In de vergadering van vaste Kamercommissie voor economische zaken aan dat een onafhankelijk onderzoeksbureau de financiële haalbaarheid van een herstart van Okto in Winschoten zal gaan bekijken.
 
 
Zaterdag 8 september 1984
 
Uitvaartvereniging lang in spanning
 
Bouw crematorium kan nu beginnen
 
"Er is een loden last van me afgevallen", zegt secretaris L.F. Mooij van de Winschoter Uitvaartvereniging. Na vier jaar strijd op diverse fronten kan maandag nu toch de eerste spade de grond in voor het grote uitvaartcentrum annex crematorium bij de begraafplaats aan de Acacialaan. Naast de WUV zitten ook Algemeen Belang uit Winschoten en de EBO Stichting uit Emmen in de BV die dit project realiseert.
 
Mooij en anderen waren donderdag in Den Haag om de zitting bij te wonen van de afdeling rechtspraak van de Raad van State. Daar zou worden beslist of er op het allerlaatste moment toch nog een stokje zou worden gestoken voor de bouwplannen. De Crematorium Vereniging Nederland, een landelijke club van "grote broers" op uitvaartgebied, verzette zich namelijk hevig tegen de bouw van het Winschoter crematorium. De vereniging eiste schorsing van de bouwvergunning. Maar tot hun grote opluchting hoorden de betrokkenen gisteren dat het verzoek om schorsing is afgewezen.
 
Mooij: "We hebben de laatste weken ontzettend in spanning gezeten en erg veel over deze zaak vergaderd. Ik ben erg blij dat het nu zo is gelopen, want je weet maar nooit. Gisteravond hadden we een spoedvergadering, en die een klein beetje een feestelijk tintje droeg.".
Mooij steekt ook een pluim op de hoed van de gemeente voor de "geweldige manier waarop ze ons hebben gesteund". Begin vorig jaar had Mooij het nog hevig aan de stok met de gemeente, omdat hij meende dat die geen medewerking bood. "We hebben er wel eerst tegen aan moeten praten om ze om te turnen, maar de samenwerking is nu prima", aldus Mooij.
De twee huidige Winschoter uitvaartcentra zijn veel te klein en liggen bovendien in het centrum, zodat er te weinig parkeergelegenheid is. Een andere reden voor de bouw van het nieuwe uitvaartcentrum is dat het crematorium in Groningen voor inwoners van deze regio te ver weg ligt. Dat betekent teveel reistijd en teveel kosten.
In Den Haag stelde T. Jaarda van de afdeling ruimtelijke ordening namens de gemeente dat de bezwaren van de Crematorium Vereniging Nederland louter zijn ingegeven uit concurrentieoverwegingen. Jaarda: "Bovendien is aan de hand hun eigen cijfers in Den Haag overduidelijk aangetoond dat de komst van het crematorium in Winschoten voor hen geen kwestie is van verlies, maar alleen van minder winst. Van hun hele verhaal bleef in feite geen spaan over".
Jaarda betoogde ook, dat de Crematorium Vereniging het op cruciale momenten heeft laten afweten. Tot twee keer toe heeft de vereniging ge n gebruik gemaakt van gelegenheid om binnen een bepaalde termijn bezwaar aan te tekenen bij de gemeenteraad. Later heeft de vereniging, onder meer via een brief aan de koningin, geprobeerd alsnog de bouw van het Winschoter crematorium te dwarsbomen. Ook andere beroepsprocedures bij de Raad van State zijn in gang gezet. Jaarda: "Het was een bijzonder zwak verhaal, wat de advocaat van de Crematorium Vereniging liet horen. Maar het is dan ook een zwakke zaak".
 
Afgezien van een directe schorsing van de bouwvergunning wil de vereniging bovendien dat de hele vergunning wordt teruggedraaid. De uitspraak hierover van de Raad van State kan nog enige tijd op zich laten wachten. Maar noch de gemeente, noch de uitvaartverenigingen maken zich zorgen over de uitslag. Jaarda: "Je kunt rustig aannemen dat de uitspraak voor ons positief zal uitpakken, nu het verzoek om schorsing is afgewezen. We hebben uiteraard voldoende aandacht geschonken aan de belangen van de vereniging, maar de belangen voor deze regio van het stichten van een uitvaartcentrum en crematorium wegen voor ons zwaarder".
 

Maandag 10 september 1984
  
 
Vijfenzeventig kilometer koesterde Henk Noor de illusie de verrassende winnaar van de negende honderd-kilometerloop door Oost-Groningen te worden. Het had RUN '84 plotsklaps een niet verwachte franje gegeven. Henk Bronswijk, de tweeënveertigjarige gedoodverfde triomfator, liet het feestje mislukken. Op de onbeschutte Hamdijk achterhaalde hij de moedige lokale favoriet en sloeg onmiddellijk een onoverbrugbaar gat. Iedere kilometer liep hij bijna een minuut bij z'n opponent weg. Bronswijk won in 6.49.11 uur; Noor werd tweede in 7.08.55. Opvallend was de derde plaats van de rolstoelatleet Johan Reekers. Hij kwam kinnen na 7.09.50 uur.
 
Noor - met zijn tweeëndertig jaar een broekje in het metier - bestreed, dat hij in een overwinning had geloofd. "Ik wist, dat Bronswijk mij zou inhalen. Ik ben echter in mijn eigen tempo vertrokken en Ik zag wel waar ik uit zou komen. Het bleef steeds bijzonder lekker gaan. Bij het passeren van de marathon stond ik versteld van mijn tijd. Dat was tweedrieënveertig-zevenenveertig.
 
Slechts één minuut boven mijn beste marathon-tijd. Ik schrok ervan en dacht: heb je het niet te snel gedaan. Na vijftig kilometer was ik een half uur sneller dan verleden jaar. Ik was er op voorbereid, dat Bronswijk mij na zestig kilometer zou voorbij gaan."
 
 
Vrijdag 14 september 1984
 
Vlag in top bij start bouw uitvaartcentrum
 
WINSCHOTEN - Als machinist op een graafmachine heeft wethouder H. Stuut gisterochtend de eerste happen gras en aarde weggenomen voor de aanleg van een groot uitvaartcentrum met crematorium. Dat gebeurde ten zuiden van de begraafplaats aan de Acacialaan. De bouw en inrichting van het uitvaartcentrum zullen een jaar in beslag nemen. De kosten bedragen zo'n 3,5 miljoen gulden. Het wordt gerealiseerd door het Uitvaartcentrum Oost-Groningen BV, waarin samenwerken de Winschoter uitvaartverenigingen WUV en Algemeen Belang en de EBO-Stichting in Emmen.
 
De graafmachine was getooid met een vlag om de vreugde te benadrukken, dat na lange strijd de bouw nu eindelijk van start kon gaan. Met name de landelijke Crematorium Vereniging Nederland, die onder meer het crematorium in Groningen exploiteert, heeft. hevig verzet geboden tegen de komst van het crematorium in Winschoten. Daarbij werd "wildgroei" op het gebied van crematoria aangevoerd. Vorige week bepaalde de afdeling rechtspraak van de Raad van State echter een verzoek om schorsing van de bouwvergunning af.
 
 
Maandag 17 september 1984
 
De Harmonie is niet alleen van Hooge Heeren
 
Oudste sociëteit van Winschoten bestaat 175 jaar
 
Eind deze maand wordt een opmerkelijk jubileum gevierd. Sociëteit de Harmonie, de oudste vereniging van Winschoten, bestaat dan 175 jaar. De bijbehorende biljartclub de Harmonie heeft de niet minder respectabele leeftijd van 75 jaar bereikt.
 
foto Harry Tielman

Heel wat woelige tijden, crises en tegenslagen heeft de Harmonie doorstaan. Maar ook perioden van grote bloei. Vooral op cultureel gebied. Tot aan de Tweede Wereldoorlog was de Harmonie in feite het monopolie op de cultuurvoorziening in Winschoten. Toneelstukken, cabaret, concerten, ballet met klinkende namen wist de vereniging voor een optreden in Winschoten te strikken. Na de laatste oorlog werd Winschoten ook op andere wijze van cultureel vertier voorzien. Maar de Harmonie is nog steeds een levendige vereniging. Al wordt het grootste ledental van bijna 500 (in 1928) nu niet meer gehaald, 130 leden uit
Winschoten en omstreken is toch ook niet niks.
 
Het begon in 1809, nog in de Napoleontische tijd. Een groepje notabelen richtte de sociëteit op in het gebouw dat, overigens met een lange onderbreking, meer dan eeuw lang tot onderkomen zou dienen: 't Steenen Logement, later hotel Wisseman, nog later Dommering.
 
 
Donderdag 20 september 1984
 
Okto-onderzoek volgt cijfers van werkgevers
 
Koek: er worden spelletjes gespeeld
 
Marktverkenningen en berekeningen van de werkgeversorganisatie Vereniging Nederlandse Karton en Papier (VNP) zullen een belangrijke rol gaan spelen in het Okto-onderzoek van het Amsterdamse accountantsbureau Keuzenkamp. De werkgeversorganisatie wordt daarnaast nauw bij het onderzoek betrokken doordat VNP-directeur W.A. Wuijster deelneemt aan diverse gesprekken. De Winschoter burgemeester T.J. Koek, die woensdagmorgen door de onderzoekers werd ontvangen, noemt die betrokkenheid bij gesprekken met de gemeente "onaanvaardbaar" en twijfelt aan de onafhankelijkheid van het onderzoek.
 
Keuzenkamp & Co. bekijkt momenteel in opdracht van minister Van Aardenne (EZ) de bedrijfseconomische kansen van het opnieuw in Winschoten in productie nemen van de kartonfabriek Okto. Vanwege zijn "onmisbare deskundigheid" , heeft Keuzenkamp een beroep gedaan op VNP-directeur Wuijster om cijfermateriaal te leveren en bij gesprekken aanwezig te zijn. B en W van Winschoten hebben hebben gedreigd hun medewerking aan het onderzoek te staken wanneer Wuijster ook bij het eerste gesprek met de gemeente aanwezig zou zijn. Pas na herhaald aandringen van het gemeentebestuur heeft Keuzenkamp afgezien van de aanwezigheid van Wuijster bij het gesprek dat gisteren plaatsvond.
 
Burgemeester Koek beschouwt de VNP-directeur als behorende tot "de tegenpartij." Ik zie hem tijdens d hoorzitting in Den Haag nog met z' koffertje zitten bij de delegatie va KNP en Bührmann-Tetterode. Ik weet dat er spelletjes gespeeld worden, maar ik laat me niet belazeren. Volgens een woordvoerder van het ministerie van economische zaken staat het Keuzenkamp vrij adviseurs aan te trekken. "Er moet heel sec gekeken worden naar de kosten van Okto. Dat is objectief te berekenen, zelfs door mensen die misschien indirect een bepaald belang vertegenwoordigen".
 
De onderzoekers van Keuzenkamp zien niet in hoe hun onafhankelijk oordeel in gevaar kan komen door de betrokkenheid van de VNP-directeur. "De heer Wuijster is bij een aantal gesprekken aanwezig, dat is correct. Daarnaast levert de VNP een reeks bekende cijfers over de internationale kartonmarkt. Dat zijn objectieve cijfers, en zij mogen van ons hun conclusies uit die cijfers op papier zetten. Daar hebben wij geen enkele moeite mee."
Directeur Wuijster noemt de VNP "een onafhankelijke werkgeversorgaisatie. Wij hebben wel 35 leden, en het is echt niet zo dat we aan de leiband van KNP en Bührmann-Teterode lopen."
 
 
Dinsdag 25 september 1984
 
Boven Textiel sluit na 100 jaar : geen opvolger
 
Boven Textiel op de hoek van de Langestraat en het Oldambtplein gaat dicht. De huidige eigenaren hebben geen opvolger kunnen vinden voor de woninginrichtingwinkel, die juist dit jaar het 100-jarig bestaan vierde.
 
Het pand is verkocht aan een beleggingsfirma in Leeuwarden, die plannen heeft de grote winkelruimte te verbouwen tot kleinere winkeleenheden met daarboven woonruimte.
Donderdag start de opheffingsuitverkoop. Officieel zal de winkel omstreeks 1 december definitief sluiten. Acht personeelsleden en vijf naaisters staan dan op straat. "Het is nog altijd een zeer goedlopende zaak met een grote bekendheid in de wijde omtrek.
Het vervulde echt een regionale functie, mede door ons uitgebreide assortiment op het gebied van bedden, vloerbedekking en woningtextiel. Het is in en intriest dat we toch de winkel moeten sluiten en dat de mensen op straat komen te staan, alleen omdat niemand bereid was de zaak over te nemen", zegt eigenaar A. Olthof.
 
Boven is een oud familiebedrijf. In de vorige eeuw had Pieter Boven een klein textielwinkeltje in Westerlee, terwijl hij ook met zijn waren de boer op ging. Honderd jaar geleden vestigde hij zich in Winschoten in een pand op de huidige plaats. In 1937 verscheen daar het nieuwe winkelpand. Jan Boven volgde vader Pieter op, en daarna diens zoons Peter en Eertwijn Boven. Er kwam een splitsing tot stand tussen de herenmodezaak, verderop in de Langestraat, en de woningtextielwinkel. Na de dood van Peter Boven heeft diens zoon nog enige jaren de woningtextielzaak gedreven, tot twee jaar geleden de weduwe, mevrouw G. Boven-Dallinga, inmiddels hertrouwd met Olthof, samen met haar echtgenoot de draad weer opnam.
 
"Mijn lichamelijke conditie is echter niet honderd procent. Onlangs ging onze bedrijfsleider in de Vut. Daarom hebben we gezocht naar een opvolger. Maar we hebben niemand, ook niet in de woninginrichtingbranche, geïnteresseerd kunnen krijgen voor deze nog steeds prima zaak. De hele economische recessie is geen pluspunt geweest bij het gebrek aan belangstelling. Uiteindelijk besloten we dan maar het pand te verkopen en de zaak op te heffen. Maar van harte gaat dat niet".
 
 
Donderdag 27 september 1984
 
Arbeiderscafé van Bijl in andere handen
 
Café Bijl aan de Bosstraat gaat per 1 oktober over in andere handen. De nieuwe eigenaresse is Grietje Hendriks uit Winschoten. Zij heeft haar viswinkel aan de Karel Doormanlaan verkocht.
 
foto Harry Tielman

Het café zal nog vijf tot zes weken gesloten blijven in verband met een ingrijpende verbouwing en modernisering. Ik wil een andere sfeer scheppen, meer in de trant van een bruine kroeg. Het moet een net, maar wel gezellig café worden", zegt mevrouw Hendriks. Ook de openingstijden wil ze veranderen. Tot nu toe ging het café 's morgens om acht uur al open. "Dat wil ik verschuiven naar negen uur 's morgens. Om een uur of negen á tien 's avonds wil ik sluiten. De kroeg zal niet tot midden in de nacht open blijven".
 
ARBEIDERSCAFE
 
De 74-jarige Jacob Bijl zet wegens zijn leeftijd een punt achter zijn bestaan als kroegbaas. Dat gaat mevrouw T. Bijl-Cazemier (48), die haar man dagelijks in het café hielp, wel aan het hart. "Maar je moet wat voor je man overhebben", zegt ze. Het echtpaar, dat in de woonruimte achter het café woonde, betrekt nu een huis dichtbij in de Bosstraat.
Bijl, oorspronkelijk afkomstig uit Nieuweschans, was vroeger schipper op de binnenvaart. Later dreef hij een kroeg in Nieuweschans. Elf jaar geleden maakte hij de overstap naar het café in de Bosstraat. Hij heeft er niet zoveel moeite mee zijn café de rug toe te keren. "Ik verlang meer terug naar het schippersleven. Gelukkig heb ik nog een jachtje van 10 meter in de Winschoter haven liggen. Daarmee gaan we op vakantie".
Bijl is geheelonthouder, zo deelt hij mee. Nogal uitzonderlijk voor een kroegbaas, geeft hij toe. "Maar ik ben het alleen als het me te pas komt. Op het ogenblik ben ik er twee weken vanaf. Anders lust ik wel een borreltje".
Hij omschrijft zijn kroeg als een arbeiderscafé. "De burgemeester kwam hier niet. De kantonrechter ook niet, al heb ik die wel een keer uitgenodigd. Dat was toen ik moest voorkomen omdat mijn herdershonden 's nachts los zouden lopen en agressief zouden zijn. Maar dat klopte niet. Kom zelf maar kijken, zei ik. Maar ik heb 'm hier niet gezien".
 

Vrijdag 28 september 1984
 
Okto rapport
 
De PvdA afdeling Winschoten wil een zo spoedig mogelijke openbaarmaking van het Okto- haalbaarheidsonderzoek van het Amsterdams bureau Keuzenkamp. De afdeling schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamerfractie. Het rapport van Keuzenkamp moet volgende week gereed zijn.
 
Wethouder H. Suk bepleitte gisteravond tijdens de afdelingsvergadering van de PvdA niet alleen voor een tijdige openbaarmaking maar ook voor voldoende tijd om het rapport te kunnen laten narekenen. Ook die wens is verwoord in de brief.
 
 
Zaterdag 29 september 1984
 
Zweedse en Duitse belangstellenden vallen af
 
Minder gegadigden voor Okto
 
Het Zweedse concern AB Iggesunds Bruk en een anonieme Duitse fabrikant zijn niet langer geïnteresseerd in overname van de Winschoter kartonfabriek Okto. De Zweden hebben na een bezoek aan Winschoten besloten dat ze onvoldoende perspectief zien in de productie van testliner op de Okto-machine. De Duitse fabrikant heeft het gemeentebestuur van Winschoten op 5 september al laten weten geen belangstelling te hebben voor Okto.
 
Algemeen directeur A. Wikström van de pulp- en kartondivisie van de AB Iggesunds Bruk geeft toe dat het concern overwogen heeft Okto te kopen. Een delegatie van ons bedrijf heeft twee weken geleden een bezoek gebracht aan de fabriek, en daar met verschillende mensen gesproken. Dat was ter oriëntatie, zoals we ons op zoveel terreinen oriënteren. Maar we kopen de machine niet, aldus Wikström. AB Iggesunds Bruk behoort tot de middelgrote kartonbedrijven in Zweden. Het concern heeft 3200 mensen in dienst, en produceert sulfaat en karton voor de West-Europese markt. Die twee producten zullen in de toekomst ook de kern van onze onderneming blijven vormen. We maken nu al geen testliner, en zullen dat ook niet gaan doen.
Laatst aangepast op zondag, 04 oktober 2009 19:13
 
Augustus 1984
 
Woensdag 1 augustus 1984
 
Ontmanteling machine niet zonder sloop fabriekshal
 
Als de minister van economische zaken zijn zin krijgt en de Oktomachine verdwijnt, dan moet ook de grote fabriekshal weg. Dat is de overtuiging van loco-burgemeester G. Kuiper. De machines kunnen niet worden weggehaald, zonder dat tenminste een deel van de kartonfabriek wordt afgebroken, zo stelt hij.
 
"Bij de bouw is destijds ook eerst een deel van de muren neergezet, toen zijn de grote stukken van de machines erin geplaatst, en pas daarna is de fabriekshal afgebouwd. Dus ik zie niet in hoe ze, als we de ontmanteling van de machine niet kunnen tegenhouden, straks de machine eruit willen halen zonder de hal af te breken. De kantoren en magazijnen van het Okto-complex kunnen natuurlijk blijven staan", aldus Kuiper.
 
 
Vrijdag 3 augustus 1984
 
Voorlichtingsavond over reconstructie van de Venne
 
Burgemeester en wethouders beleggen op woensdag 15 augustus een openbare voorlichtingsbijeenkomst over de reconstructie van de Venne. De bijeenkomst heeft 's avonds plaats in De Klinker.
 
De herinrichting van de Venne, nu vaak omschreven als een kale racebaan dwars door het centrum van de stad, wordt al enige jaren voorbereid. De uitvoering van de plannen liet op zich wachten, omdat de benodigde gelden ontbraken. Maar begin dit jaar had de gemeente toch in totaal voor acht ton aan subsidietoezeggingen binnen van het rijk. Het hele project kost zo'n 1,3 miljoen gulden.
 
Inmiddels werd er echter van verschillende kanten steeds luidere kritiek geuit op de plannen. De busonderneming Gado beet de spits af, gevolgd door ondernemers aan de Venne. Ook de rijschoolhouders en het CBR deden een duit in het zakje, terwijl tevens de gemeenteraad aanmerkingen had.
 
 
Dinsdag 7 augustus 1984
 
Okto-personeel doet beroep op premier
 
Het opstarten van een nieuwe testliner-fabriek in Roermond "zal allesbehalve goedkoper zijn dan in Winschoten". Die mening vertolkt het voltallige personeel in een open brief die gisteren is verstuurd naar onder andere premier Lubbers, het kabinet, de fractievoorzitters van de Tweede Kamer, GS van Groningen, Streekraad en gemeente Winschoten.
 
"Wij vragen ons af", zo stelt het personeel in de brief, "of de gegevens die minister Van Aardenne aan de vaste Kamercommissie van economische zaken heeft verstrekt juist of gekleurd zijn door toedoen van KNP en/ BT. Nog steeds vragen wij ons af, waarom er geen onafhankelijk organisatiebureau (zoals ook bij de PTT is gedaan) is ingeschakeld om alle mogelijkheden en berekeningen te verifiëren".
 
Het personeel vraagt zich af waarom de gemeente Winschoten wel in staat is om binnen een maand 15 serieuze gegadigden voor Okto te vinden, terwijl dat het ministerie in een periode van vier jaar nog niet gelukt is. Het dreigement van KNP de Kroon in Oude Pekela te moeten sluiten wanneer in Okto de productie van testliner wordt opgestart, snijdt geen hout, aldus het personeel, omdat dit in strijd is met de uitgangspunten van de herstruckturingsoperatie Massiefkarton.
 
In de brief worden verder de bekende argumenten voor Winschoten en tegen Roermond nog eens op een rijtje gezet. Alle instanties worden daarom met klem verzocht bij een eventuele besluitvorming rekeningen met de argumenten in de brief te houden. Men wordt uitgenodigd zich ter plekke op de hoogte te laten brengen.
 
 
Vrijdag 10 augustus 1984
 
Winschoten maakt planningslijsten voor 1985-1989
 
In de komende vijf jaar 738 nieuwe woningen
 
De gemeente gaat ervan uit, dat in de komende vijf jaar 738 nieuwe woningen kunnen worden gebouwd in Winschoten. Daarnaast is er een verbeteringsprogramma van 1985 tot en met 1989 voor 961 woningen. Splitsing van bestaande woningen kan in deze periode 80 huizen voor alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens (HAT-woningen) opleveren.
 
Deze cijfers staan vermeld in de planningslijsten voor 1985-1989, die vóór 1 september moeten worden ingediend bij de directie Volkshuisvesting. De gemeenteraad moet echter eerst zijn goedkeuring geven aan de lijsten, die de gemeente heeft opgesteld in overleg met de woningbouwvereniging. Volgende week buigt de raadscommissie zich over de planning.
 
De grootste hap van de nieuwbouw is gepland in Acacialaan-Noord: 133 woningen in de periode 1985-1987. Het gaat zowel om premiehuurwoningen (beleggers) en premiekoopwoningen, als om huizen in de vrije sector. Daarmee zal dit gebied zijn volgebouwd.
 
De Wevershorn krijgt in de planning de komende drie jaar 113 woningen toebedeeld. Voor 1985 zijn 38 woningwetwoningen aan de Venne naast De Raad opgenomen, in aansluiting op de 25 HAT-woningen en 13 woningwetwoningen die nog voor dit jaar zijn gepland. In 1986 en 1987 zullen volgens plan in totaal 50 woningwetwoningen en 25 HAT-woningen worden gebouwd om de gaten in het oude woongebied van Wevershorn op te vullen.
 
In de Vierwindenbuurt zijn ook nog wat gaten te vullen. Voor de komende twee jaar wordt uitgegaan van de bouw van 65 woningwetwoningen en 10 HAT-woningen aan de Gerlofsgang, Oosterstraat-Verlengde Zuiderstraat en de Bosstraat hoek Hoogklei. De gemeente heeft al deze grond vrijwel in handen.
 
Over grondverwerving aan de Witte de Withstraat voert de gemeente nog overleg met enkele eigenaren. Voor 1987 is hier de bouw van 20 woningwetwoningen gepland.
 
Aan de Garst bij het Maintebos staat nu nog de noodbehuizing van bejaardentehuis De Renselheerdt. Maar wanneer het nieuwe onderkomen aan de Parklaan begin komend jaar gereed is, komt deze grond weer vrij. De gemeente denkt dat dan op dit terrein, verspreid over drie jaar 80 premiehuurwoningen (beleggers) kunnen worden gerealiseerd. De gemeente voert verkennende besprekingen met belangstellende bouwers.
 
De planning voor nieuwbouw in andere delen van Winschoten ligt wat verder in de toekomst. De 60 "wijnflats" op het terrein van de voormalige wijnfabriek Phaff aan de Brugstraat zijn naar 1988 en 1989 geschoven. Over het terrein van de inmiddels gesloopte pettenfabriek aan de Rodeweg (achter het station) bestaat nog onduidelijkheid. Wel is duidelijk dat het terrein plaats biedt aan 40 woningen. De gemeente heeft de bouw daarvan toch maar alvast opgenomen in de planningslijsten voor 1987 en 1988. Daarbij wordt uitgegaan van 30 woningwetwoningen en 10 HAT-woningen.
 
De gemeente houdt helemaal een slag om de arm wat betreft nieuwbouw in het Lanengebied en aan de Udesweg-Zuid. Voor het Lanengebied staan 112 woningen vermeld voor 1988 en 1989 en voor de Udesweg-Zuid 87 woningen in 1989. De gemeente stelt daarbij nadrukkelijk, dat het om voorlopige aantallen gaat. Het lijkt er nu namelijk op, dat met de bouw elders in Winschoten in voldoende mate zal worden voorzien in de behoefte. Het ontwikkelen van een plan voor Udesweg Zuid is daarom voorlopig stopgezet. Het maken van een nieuwbouwplan voor het Lanengebied moet uiterst zorgvuldig gebeuren om het unieke landelijke karakter van dit stukje Winschoten niet aan te tasten.
 
SPLITSING
 
Door splitsing van gezinswoningen uit de jaren vijftig in de Zeeheldenbuurt kunnen volgens de planningslijsten 80 HAT-woningen worden gecreëerd in 1985-1989. De woningbouwvereniging was al van plan om met dit experiment te starten bij een blokje van acht woningen aan de Jan van Galenlaan. Dat stuitte echter op hevige tegenstand van de huidige bewoners. Zij maakten hun onwil onlangs ook nog kenbaar bij de jaarvergadering van de woningbouwvereniging. Daar is nogmaals bevestigd, dat de splitsing alleen kan worden uitgevoerd als de bewoners er mee instemmen.
 
De woningbouwvereniging hoopt de splitsing, ook elders in de Zeeheldenbuurt, toch nog te realiseren. Bij verhuizing van bewoners uit het blokje aan de Jan van Galenlaan blijven de huizen nu leeg staan. De gemeente tekent in de toelichting op de planningslijsten over de splitsing aan, dat "een zorgvuldige benadering met goed overleg" noodzakelijk is.
 
 
Zaterdag 11 augustus 1984
 
Bank en Fiscus sluiten Winschoter Glashandel
 
De Winschoter Glashandel aan de Venne verkeert op het randje van de afgrond. Na de vakantie vonden de werknemers, maar ook de directeur B.H. Ruts het bedrijf op slot. De bank NMB had beslag laten leggen op de panden en de voorraad. De belastingdienst heeft bodembeslag gelegd op het bedrijf. Toch sluit directeur Ruts niet uit dat het bedrijf in de loop van volgende week weer gaande is, zij het in eigendom van een ander.
 
De glashandel heeft een onrustig jaar achter de rug. In september vorig jaar waren er al financiële problemen, waardoor de belastingdienst bodembeslag legde op alles wat "aard en nagelvast" zit. Begin dit jaar werd het bedrijf failliet verklaard. Na verzet daartegen van directeur Ruts werd het faillissement weer vernietigd, omdat de schulden aan de NMB en de bedrijfsvereniging toch op tijd bleken te zijn betaald.
 
De Winschoter Glashandel heeft ook een vestiging in Oude Pekela, genaamd Euroglas Groningen, gelegen op het bedrijvenpark Unica. Hier werken vier personen; in Winschoten vinden zeven of acht mensen werk. De problemen die de glashandel ondervindt zijn, zo zei directeur Ruts eerder, voornamelijk te wijten aan de teruggang in de bouwwereld.
 
Districtsbestuurder I. Kieviet van de industriebond FNV is op de hoogte van de tijdelijke sluiting van het bedrijf. De lonen van het personeel zijn tot en met eind vorige week betaald. De industriebond heeft z'n diensten aangeboden bij de onderhandelingen over een overname van het bedrijf door een nog onbekende gegadigde. De bond heeft nog geen contact opgenomen met de bedrijfsvereniging, die bij problemen zorg draagt voor betaling van loon of WW.
 
Indien overname van de glashandel niet binnen korte tijd geregeld is, kunnen er grote problemen ontstaan. De fiscus, die bodembeslag heeft laten leggen, wil 4 september overgaan tot veiling van de goederen waarop beslag is gelegd. Dit zei een woordvoerder van de NMB; de belastinginspecteur in Winschoten wilde geen enkel commentaar geven. De NMB, die forse vorderingen" zegt te hebben op de glashandel, beijvert zich nu voor overname van het bedrijf. Mocht dat niet lukken, dan kan NMB geheel of gedeeltelijk schadeloos worden gesteld omdat de bank hypotheek heeft op de panden (deels samen met andere banken), en beslag heeft laten leggen op goederen en voorraden. Dit laatste heeft geleid tot sluiting van het bedrijf na de vakantie
 
 
Woensdag 15 augustus 1984
 
Ik heb de stellige indruk dat de minister van economische zaken de berekeningen van KNP in de kwestie rond Okto niet heeft gecheckt. Ik vind het nogal griezelig dat de minister zich helemaal laat leiden door cijfers die een bedrijfsdirectie heeft voorgelegd. Je bent per slot van rekening wel eventjes met overheidsgeld bezig.
 
Dat verklaarde gisteren burgemeester Ties Koek. Hij is net terug van vakantie, waarin hij contact heeft gehad met tal van kandidaten voor de Winschoter kartonfabriek. Er zijn nu nog vijf serieuze gegadigden over. Alle vijf hebben hun hoofdvestiging in het buitenland ("binnen de EEG"), en bij alle vijf gaat het uitsluitend om de productie van testliner in Winschoten.
 
"We willen de fabriek in Winschoten weer opstarten. We zijn niet bezig de machine in het buitenland te verkopen, zoals ik heb horen vertellen. Dat soort flauwekul kan Economische Zaken wel alleen af met zijn voornemen de machine naar Roermond te verkopen", aldus Koek.
 
De burgemeester kan nog geen namen noemen van de kandidaten. "We hebben niks aan avonturen, we moeten met zo goed mogelijk onderbouwde reële alternatieven komen. Anders heeft het geen zin", zegt hij. Volgende week komt het rapport over de alternatieven gereed, dat Koek aan het ministerie en de Tweede Kamer gaat presenteren.
 
"Het wordt spannend, of we vóór september met iets reëels op tafel kunnen komen", aldus Koek. Hij houdt overigens nog steeds vast aan het standpunt, dat de productie in Roermond op de verplaatste Okto-machine net zo goed in Winschoten zelf kan gebeuren. De concerns KNP en Bührmann-Tetterode zouden dan gezamenlijk Okto moeten opstarten. Het
dreigement van KNP, dat bij opstarten van Okto door een derde De Kroon in Oude Pekela zou moeten sluiten, noemt Koek niet reëel.
 
TEN HEMEL SCHREIEND
 
Het personeel van de Winschoter kartonfabriek uitte vorige week in een brief aan kabinet en Tweede Kamer ook twijfel over door toedoen van de grote kartonconcerns "gekleurde" gegevens, waarmee de minister werkt. Men vroeg in de brief waarom geen onafhankelijk organisatiebureau is ingeschakeld om de berekeningen na te trekken.
 
"Hoe langer ik bij deze zaak betrokken ben, des te meer ten hemel schreiend vind ik de hele gang van zaken. Het is mijn vaste overtuiging, dat het anders zou kunnen. Móet kunnen", aldus de burgemeester. Hij verwijt ook de vakbonden dat zij zich laten leiden door berekeningen, die eenzijdig door KNP naar voren zijn gebracht.
 
"Ik zou het veel bevredigender vinden als aan de hand van objectieve en deskundige rendementsberekeningen wordt aangetoond, dat wat wij willen absoluut niet kan. Als men mij ervan kan overtuigen, dat het opnieuw opstarten van Okto met testliner onmogelijk is, zal ik deemoedig het hoofd buigen. Maar voorlopig heb ik nog steeds vertrouwen in ons eigen zoeken naar kandidaten om Okto voor Winschoten te behouden", zo zegt Koek.

 
Actiecomité Okto steunt gemeente
 
Desnoods krachtdadig verzet tegen verkoop
 
Het Actiecomité Okto steunt volledig het initiatief van de gemeente om te trachten met de productie van testliner de kartonfabriek weer op te starten. Dat werd gisteravond besloten op een bijeenkomst in Winschoten. Tevens werd besloten op 17 september een openbare protestvergadering te beleggen in het zalencentrum aan de Bosstraat. Nog deze week zullen daartoe 20.000 manifesten worden gemaakt.
 
"Als er op de Okto-machine in Roermond testliner kan worden geproduceerd, dan kan dat toch ook als de machine in Winschoten blijft. In dat geval kunnen De Kroon en De Halm net zo goed bepaalde delen van de machine krijgen", aldus Fré Meis van het actiecomité.
 
"We zullen de gemeente niet in de weg lopen. Maar we houden ons kruit droog. Als de Kamer beslist dat de machine naar Roermond moet, laten we dat niet zomaar over onze kant gaan. In overleg met het personeel van Okto zullen we ons dan desnoods krachtdadig verzetten. Dan zullen we wel eens zien wie de blankste billen heeft", aldus Meis.
 
Hij noemde het dreigement van KNP dat bij verkoop van Okto aan een andere partij sluiting van De Kroon onafwendbaar zou zijn "alleen maar een pressiemiddel dat helaas veel mensen in verwarring heeft gebracht".
 
 
Woensdag 15 augustus 1984
 
Fusie van LTS en BSM
 
Met het oplaten van vrolijk gekleurde ballonnen door eersteklassers werd gistermiddag de fusie tussen de LTS en de BSM gevierd. Al wilden niet alle ballonnen even gretig ten hemel stijgen, de pret was er niet minder om. De scholen aan de Poststraat en het Sint Vitusholt heten nu samen Scholengemeenschap voor Beroepsonderwijs Winschoten.
 
De 260 jongens en meisjes van het eerste leerjaar zitten in dertien gemengde klassen. Ze krijgen hoofdzakelijk les in het schoolgebouw aan het Sint Vitusholt, al zullen ze bijvoorbeeld algemene handvaardigheid volgen in het gebouw aan de Poststraat omdat daar grotere lokalen voor zijn. "Maar we laten ze zo min mogelijk heen en weer pendelen", aldus directeur H. Bloem.
 
Alle leerlingen krijgen samen twee jaar onderbouw, waarna splitsing volgt in diverse vakgerichte opleidingen. "Maar in de onderbouw krijgen alle leerlingen ook de grondbeginselen van het vakonderwijs. Zo zal elk meisje een zaag in handen krijgen, en elke jongen lessen huishoudkunde", vertelt Bloem. Er zijn nog niet eerder zoveel aanmeldingen geweest. De hele scholengemeenschap telt nu zo'n 1300 leerlingen.
 
 
Woensdag 15 augustus 1984
 
Ondernemers blijven tegen plan Venne
 
Het bestuur van Handel en Nijverheid heeft zich gisteravond opnieuw uitgesproken tegen de door de gemeente gewenste reconstructie van de Venne. "Ook al heeft de gemeente het plan nu hier en daar aangepast om individuele problemen van ondernemers op te lossen, het plan in z'n totaal blijven we afwijzen. De tegenstand komt zeker niet alleen van de ondernemers aan de Venne", aldus voorzitter Ben Douwes. Hij verwacht van avond dan ook een grote opkomst op de informatiebijeenkomst over de Venne in De Klinker.
 
Handel en Nijverheid ziet zich gesteund door de organisaties KNOV, EVO, CIMK en door de Kamer van Koophandel, die begin deze maand haar bezwaren tegen het plan in een brief aan de gemeente uiteenzette. De Kamer meent dat er te weinig aandacht is voor de bevoorrading en de afwikkeling van het autoverkeer op de straks sterk versmalde Venne. Dat zou een externe adviseur van de gemeente ook hebben toegegeven, aldus de brief. Ook komt er in de toekomst extra verkeer en parkeerdruk, omdat zich juist nu meer winkels aan de Venne gaan vestigen. De Kamer vindt het "zeer risicovol" dat de noodzakelijke doorstroming naar parkeerterreinen in het stadshart niet is gewaarborgd.
 
Douwes: "Dit plan hoeft van ons niet, dat is duidelijk. We hebben ons in het verleden alleen positief opgesteld, omdat ons toen 80 extra parkeerplaatsen aan de Venne werden beloofd. Maar nu zijn het er slechts 20, en dat misschien niet eens".
 
 
Donderdag 16 augustus 1984
 
Tweedracht blijft over reconstructie Venne
 
Ondernemers en gemeente zijn geen stap dichter tot elkaar gekomen tijdens de druk bezochte voorlichtingsavond over de reconstructie van de Venne gisteren in De Klinker. De ondernemers bleven vasthouden aan hun belangrijkste bezwaar, dat er in het plan te weinig rekening is gehouden met hun economische belangen, en de gemeente bleef dat ontkennen.
 
Duidelijk werd wel, dat het huidige plan, met eventueel nog wat bij stellingen, zal worden uitgevoerd. "We kunnen het niet tegenhouden. Omdat het hier niet gaat om een wijziging van het bestemmingsplan, hebben we juridisch geen poot om op te staan", verklaarde na afloop voorzitter B. Douwes van Handel en Nijverheid.
 
 
Vrijdag 17 augustus 1984
 
Philips Winschoten
 
De speciaal glasfabriek van Philips in Winschoten draait tot op heden niet zo goed als verwacht. Er zijn "gigantische verliezen" geleden, die hoger zijn dan begroot. Er is bij Philips echter nog "geen enkele twijfel" over de juistheid van de beslissing ,om de speciaal glasfabriek in Winschoten te bouwen, en Philips zal Winschoten dan ook blijven steunen. Nodig is wel dat het personeel zich ten volle inzet om werk van goede kwaliteit af te leveren.
 
Dit zei E.S.C. Meijerink, directeur van de Nederlandse hoofdindustriegroepen Glas en Licht gistermiddag ter gelegenheid van het slaan van de eerste paal van een nieuwe opslagloods op het Philipsterrein. Volgens de Philips topman zijn de problemen onderschat die gepaard gaan met de verhuizing van de speciaal glasfabriek van Brabant naar Winschoten.
 
 
Zaterdag 18 augustus 1984
 
John Wanders verlaat het Handelshuis en Winschoten
 
Een heer van stand en een geboren voorzitter
 
De eerste indruk van John J.Th. Wanders blijft gehandhaafd: een keurig heer van stand. Ook al klinkt in zijn woorden de zoete zweem van een zachte "g" door, hij geeft geen blijk van een joviaal zuidelijk temperament. Heel vriendelijk, dat wel. Maar ook een tikje afstandelijk en steeds uiterst voorzichtig in zijn woordkeus. Wanders, goed geconserveerd voor zijn 61 jaar en met een gedistingeerd witte, volle haardos, is het nu nog aan te zien dat hij ooit dertien jaar lang triomfen vierde op de planken als jeune premier bij de plaatselijke operettevereniging Amicitia.

 

Maar Wanders heeft ook tal van hoogtepunten buiten het toneel gekend. Met zijn echtgenote bouwde hij vanaf eind jaren veertig Het Handelshuis aan de Langestraat op tot het eerste warenhuis van Winschoten en een begrip in de wijde omgeving. Naast zijn artistieke en zakelijke talenten is er ook de schier eindeloze lijst van verenigingen en organisaties waarvan Wanders voorzitter of op z'n minst bestuurslid is geweest. Voor wie hem niet kent is de indruk van een pure streber nu gemakkelijk gewekt. Maar een rücksichtlose op de voorgrond-dringer is Wanders juist niet. Wel koestert hij zoveel zorg voor mensen en dingen in Winschoten en Oost-Groningen, dat hij graag meewerkt om te bereiken dat er gebeurt wat er volgens hem gebeuren moét. En het zijn z'n kwaliteiten geweest, zijn deskundigheid maar ook zijn beleefdheid, keurigheid, voorzichtigheid, die hem steeds opnieuw tot de onomstreden voorzitter maakten. Wanders is gewoon een geboren voorzitter.
 
Maar op 1 september komt er een definitief einde aan de successtory van een Nijmegenaar in Winschoten. De riante bungalow in Noord is verkocht, de zaak aan de promenade eveneens. De allerlaatste winkeldochters zijn nog tegen halve prijs verkrijgbaar, daarna gaat het concern Blokker het pand ombouwen tot een nieuw filiaal. Geen van Wanders vier kinderen voelde ervoor hun vader in de zaak op te volgen. Het echtpaar Wanders verhuist nu naar Hilversum, dichterbij hun kinderen en kleinkinderen: "Dan hoeven ze geen dag vrij te nemen om ons te kunnen opzoeken". De verhuizing betekent overigens niet, dat hij nu al rustig gaat genieten van een goed verzorgde oude dag: Wanders zet zijn huidige werk voor de inkoopcombinatie Samen Sterk voort, waar hij "een functie" heeft. Uit zichzelf vertelt hij niet waaruit die functie bestaat, maar desgevraagd blijkt hij vriendelijk bereid dat te onthullen: president-commissaris. En zo houdt de eerste indruk stand.
 
 
Maandag 20 augustus 1984
 
Haast met verbetering van Zeeheldenbuurt
 
De gemeente wil een werkgroep installeren om de plannen voor wijkverbetering in de Zeeheldenbuurt te begeleiden. In de werkgroep zouden drie vertegenwoordigers van de wijkbewoners zitting moeten hebben: twee namens huurders en één namens de bewoners van eigen woningen. Zij kunnen worden bijgestaan door een opbouwwerker. Daarnaast drie vertegenwoordigers van de gemeente, één van de woningbouwvereniging en één van de Heidemij.
 
De oprichting van een werkgroep komt vanavond aan de orde tijdens een informatiebijeenkomst in De Klinker. Aanvankelijk had de gemeente dertien van dergelijke inspraakavonden voor de bewoners gepland. Maar omdat het Rijk slechts 160.000 gulden subsidie beschikbaar stelde voor het opstellen van een verbeteringsplan voor de wijk, terwijl de gemeente om een ton méér had gevraagd, is het aantal inspraakavonden nu teruggebracht tot twee. Wel is er vorige week in de hele wijk een informatiekrant verspreid.
 
 
Dinsdag 21 augustus 1984
 
Winschoten presenteert Okto-rapport in Den Haag
 
Het college van B en W van Winschoten zal donderdag in het perscentrum Nieuwspoort in Den Haag bekend maken wat zijn alternatieve plan is voor de redding van Okto. Vanmiddag wordt door B en W het definitieve reddingsplan vastgesteld.
 
Volgens burgemeester T.J. Koek is voor Den Haag gekozen om gegarandeerd te zijn van "een zo breed mogelijke belangstelling van de pers".
Koek heeft tijdens zijn vakantieperiode diverse ondernemers bezocht, die belangstelling hebben getoond voor de overname van de kartonfabriek. Zoals bekend zijn er plannen om de hypermoderne kartonmachine over te plaatsen naar Roermond. Koek hoopt dat hij, nu zijn missie achter de rug is, bij het ministerie van economische zaken argumenten op tafel kan leggen om het "hart" van Okto voor Winschoten te behouden.
 
 
RAAD VAN STATE BESLIST:
 
Bouw "Oldambtster Stee" kan doorgaan
 
De Winschoter hotelier A.J. Ruibing heeft tevergeefs de Raad van State, afdeling rechtspraak, ingeschakeld om een provinciaal besluit tot goedkeuring van de bouw van de woonflat " Oldambtster Stee", opzij van zijn hotel aan het Marktplein, te laten schorsen. Ruibing verzette zich tegen de gemeentelijke en provinciale goedkeuring van deze houw omdat hijzelf ook niet de benodigde goedkeuring wist te verkrijgen op een door hem opgesteld verbouwingsplan voor zijn hotel.
 
De provincie gaf op 7 juni van dit jaar een zogenaamde "verklaring van geen bezwaar" af aan de gemeente Winschoten voor de bouw van de woonflat, op de plek van de afgebrande "Oldambtster Herberg". Op grond van deze verklaring zou de gemeente de bouwvergunning voor de flat.kunnen afgeven. Ruibing klopte evenwel aan bij de Raad van State om dit te voorkomen. Hij vroeg aan de afdeling rechtspraak het besluit te schorsen.
Staatsraad mr. P.J.G. Kapteyn zag echter geen aanleiding zijn verzoek in te willigen. Volgens mr. Kapteyn hadden de bezwaren van de Winschoter hotelier geen betrekking op nadeel dat voor de heer Ruibing zelf uit de bouw van de woonflat zou voortvloeien. Het ging hem om een ongelijkheid in de behandeling van bouwaanvragen. Ruibing meent dat er in Winschoten op het gebied van bouwaanvragen met twee maten wordt gemeten en diende daarom bezwaren in.
De Raad van State concludeerde dat uitvoering van het provinciaal besluit geen onevenredig nadeel met zich mee brengt voor de hotelier en wees daarom het schorsingsverzoek af.
Het besluit betekent dat nu spoedig een begin kan worden gemaakt met de bouw van "De Oldambtster Stee". Bouwer, de "Oldambtster B.V." kon daarover vanmorgen geen mededelingen doen. Beide directeuren, de heren Bruintjes en Nanninga, waren afwezig. Ook de heer Ruibing was onbereikbaar.


Woensdag 22 augustus 1984
 
Molen Edens onthoofd

Foto Engel Lameijer

De restauratie van molen Edens aan de Nassaustraat is in volle gang. Nadat vorige week al de lichtere stukken van de kap waren verwijderd, zijn gisteren de duizenden kilo's zware delen van de kapconstructie inclusief wieken naar beneden gehaald. De operatie werd zonder problemen uitgevoerd. Het verliep zo snel en soepel dat vijf duiven, die een plekje hadden gezocht op het puntje van één van de wieken, zich rustig tot enkele meters boven de grond naar beneden lieten takelen. Maar toen de andere kant van de wiek eventjes een lantaarnpaal beroerde, werd het hen toch te onrustig en vlogen weg.
 
 
Vrijdag 24 augustus 1984
 
Politiek staat niet te juichen over Okto-plan
 
"Wat er ook met Okto gebeurt, het moet leiden tot een sterkere positie van de kartonindustrie in ons land. Ik vind dat dit het uitgangspunt van de plannen moet zijn". Dat zei gisteren het PvdA-Kamerlid Arie van der Hek, voorzitter van de Kamercommissie voor economische zaken in een reactie op de gisteren door het Winschoter gemeentebestuur in het Haagse Perscentrum Nieuwspoort gepresenteerde notitie over de toekomst van de kartonfabriek.
 
Burgemeester T.J. Koek en de wethouders G. Kuiper en H.A. Stuut maakten samen met gemeentesecretaris Weijers en de leden Nieboer en Mulder van het uit 15 Winschoters bestaande "Okto-team" opnieuw duidelijk dat de door de concerns KNP en Buhrmann Tetterode (BT) beheerde fabriek weer moet worden opgestart in Winschoten en dat minister Van Aardenne (Economische Zaken) moet afzien van het plan om Okto te ontmantelen en onderdelen van de machines in te zetten bij de Papierfabriek Roermond en de Groninger kartonfabrieken De Kroon in Oude Pekela en De Halm in Hoog. kerk.
 
VERLIES AAN BANEN?
 
Het weer opstarten van Okto in Winschoten zou volgens de directies van KNP en BT gepaard gaan met mogelijke sluiting van De Kroon en verlies aan banen in Oude Pekela en Roermond. Dat was voor GS van Groningen, de vakbeweging en de grote fracties in de Tweede Kamer reden om uiterst terughoudend te reageren op de "Winschoter optie".
 
VOLLEDIG OPEN
 
Nog steeds heeft Arie van der Hek zijn "reserves" over de Winschoter plannen. Niettemin zegt hij "volledig open" te staan voor de Winschoter argumentatie en daarom gaat hij volgende week donderdag in Winschoten praten met het gemeentebestuur.
Van der Hek tracht ook aan te sturen op een mondeling overleg over Okto op 6 september tussen de Kamercommissie voor economische zaken en minister Van Aardenne over diens brief van 5 juli, waarin de plannen voor de ontmanteling van Okto werden gepresenteerd. Tevoren zouden er volgens Van der Hek oriënterende gesprekken met de vakbonden
 
en vertegenwoordigers van KNP en Buhrmann Tetterode moeten worden gevoerd.
Burgemeester Koek, die zelf aanstaande dinsdag weer met topambtenaren van het ministerie van economische zaken gaat praten erkende gisteren dat de Winschoter optie nu niet bepaald tot enthousiasme bij "de politiek" had geleid.
 
HOOGST ONGELUKKIG
 
Hij weet, dat aan de in zijn ogen hoogst ongelukkige manier van presenteren door het ministerie van economische zaken en de directies van KNP en Buhrmann Tetterode. Ook toonde hij zich weinig ingenomen met het tijdstip (vlak voor de vakantie), waarop de ontmantelingplannen werden aangekaart.
De burgemeester onthulde dat de kartonfabriek De Kroon, waar thans 160 mensen werken, zeker niet behoeft te worden gesloten als Okto de papiersoort testliner zou gaan produceren in Winschoten. Volgens de KNP-directie, die", aldus Koek, "op een gegeven moment met een voorstel kwam om de losse einden van de Herstructurering van de Massiefkartonindustrie (HerMas) aan te pakken", zou de Kroon kunnen worden omgebouwd tot een fabriek die gestreken karton zou kunnen produceren.
Daarvoor zou men onderdelen van Okto (de zogenaamde "nat-partij") willen benutten. Deskundigen hebben het Winschoter gemeentebestuur verzekerd dat bij het ombouwen van de Okto-machine tot een testlinerinstallatie die "nat-partij" niet nodig is, zodat die onderdelen dus rustig naar Oude Pekela kunnen worden overgebracht.
 
 
Donderdag 30 augustus 1984
 
Fietsstroken St. Vitusholt moeten opnieuw geverfd
 
De onlangs als noodoplossing aangebrachte rode fietsstroken op het Winschoter Sint Vitusholt zullen binnenkort opnieuw worden geverfd. Ook moet de, al grotendeels weggereden belijning, worden hersteld. Burgemeester T. Koek deelde de Winschoter gemeenteraad dat gisteravond mee naar aanleiding van vragen van Ida de Roest-Wiebenga (PvdA).
Wanneer de verkeersaanduidingen van een nieuwe lik verf worden voorzien, kon Koek niet zeggen. Wel zei hij dat de opknapbeurt zeer nadrukkelijk bij de dienst gemeentewerken onder aandacht is gebracht. De gemeenteraad ging akkoord met het advies van het college van B en W geen aparte ad hoc commissie uit de raad samen te stellen die verkeersmaatregelen op het Sint Vitusholt en de Grintweg zou moeten voorbereiden. De aktiegroep Sint Vitusholt had daarom verzocht.
Koek kon de raad vertellen dat tijdens een gesprek dat de gemeentelijke verkeerscommissie met de provincie heeft gehad, de laatste met een aantal grove voorstellen ter verbetering van de verkeerssituatie op beide wegen is gekomen. Die voorstellen zullen nader worden uitgewerkt. Koek kon zich niet vinden in het voorstel van het gisteravond geïnstalleerde CPN/PSP-raadslid P. Soethoudt om nu reeds de financiële ruimte te zoeken voor ingrijpende verkeersmaatregelen op langere termijn. Eerst moet er een visie ontwikkeld worden, daarna moeten de plannen worden geconcretiseerd voordat je over geld kunt gaan praten, meende Koek.


Vrijdag 31 augustus 1998
 
Werkbezoek
 
PvdA-parlementariër A. van der Hek staat "iets minder gereserveerd" tegenover het idee in Winschoten de productie bij de kartonfabriek Okto te hervatten. Van der Hek steunt het voorstel een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de voor- en nadelen van het plan van het gemeentebestuur van Winschoten. Pakt dat onderzoek voor Winschoten negatief uit, dan zal de PvdA-fractie in de Tweede Kamer aandringen op vervangende werkgelegenheid voor Oost-Groningen.
 
Eén en ander bleek gistermiddag na afloop van een werkbezoek dat de PvdA-kamerleden Van der Hek en B. Spieker op uitnodiging van het gewestelijk PvdA-bestuur en het college van B en W aan Winschoten brachten. Van der Hek en Spieker bezochten de Okto-fabriek, voerde een uitgebreid gesprek met B en W, en namen een brief van de Winschoter PvdA-fractie in ontvangst. Daarin wordt gepleit voor een "eerlijke en weloverwogen kans voor de karton in- en papierindustrie in dit gebied en voor Okto in het bijzonder".
 
 
Boerma BV koopt pand J. Verheek BV
 
Het pand van het failliete installatiebedrijf J. Verheek BV aan de Transportbaan in Winschoten is gisteravond op een openbare veiling voor 300.000 gulden verkocht aan Electrotechnisch Bedrijf Boerma BV uit Winschoten. Boerma BV is nu gevestigd aan de Zuiderstraat.
 
De veiling werd gehouden op verzoek van de Nederlandse Credietbank NV te Amsterdam. Deze bank verleende J. Verheek BV een hypotheek van 450.000 gulden op het pand. De nieuwe eigenaar, Boerma BV, mag in het pand geen detailhandel beginnen. Overtreding van dit verbod van de gemeente Winschoten levert de eigenaar een boete op van 25.000 gulden per week.
Het pand aan Transportbaan 52/54 heeft een showroom (13 bij 13 meter), een magazijn (28 bij 18 meter) en twee kantoren (vier bij vier en negen bij negen meter).
 
 
Ere-penning voor duizendpoot Wanders
 
De heer J.J. Th. Wanders krijgt de ere-penning van de stad Winschoten. Wanders, die bijna veertig jaar het Handelshuis aan de Langestraat heeft gedreven, heeft z'n onderscheiding te danken aan de vele verdiensten die hij voor de gemeente heeft verricht. Wanders was onder andere voorzitter van de Stichting Promotie Winschoten, voorzitter kerkbestuur van de Sint Vituskerk, ondervoorzitter van de Kamer van Koophandel, voorzitter van de Verengingenraad die betrokken was bij de oprichting van de Klinker en tevens actief bij de operettevereniging Amicitia. De uit Nijmegen afkomstige Wanders vertrekt zaterdag naar Hilversurn waar hij gaat wonen.
Laatst aangepast op donderdag, 03 september 2009 19:55
 
Juli 1984
Dinsdag 3 juli 1984
 
Winschoten voor Okto naar Den Haag
 
"Den Haag" komt niet naar Winschoten om over Okto te praten, maar burgemeester en wethouders van Winschoten gaan donderdag naar Den Haag. Het ministerie van economische zaken heeft gisteren B en W telefonisch uitgenodigd donderdag voor overleg naar Den Haag te komen.
 
B en W hadden vrijdag per telex de minister-president en de ministers van economische zaken en van sociale zaken en werkgelegenheid dringend opgeroepen morgen in Winschoten te verschijnen. Dit in verband met de voorgenomen verkoop van de Okto-machine naar Roermond, die veel verontwaardiging had verwekt bij het gemeentebestuur.
Gisteren liet het ministerie echter weten, dat de drie bewindslieden onmogelijk op deze uitnodiging kunnen ingaan.
 
 
KARTON- en PAPIERFABRIEK OKTO B.V., WINSCHOTEN
De bouw van OKTO is gestart in september 1974; het eerste papier liep op 1 maart 1976 van de machine.
De bouwkosten bedroegen meer dan 100 miljoen gulden.
De fabriek werd op 20 juni 1980 gesloten.
 
 
Woensdag 4 juli 1984
 
Ook vuurwerk in Braderienacht
 
De Braderienacht van Winschoten heeft er weer een spectaculair onderdeel bij gekregen. Gisteren is "het grootste vuurwerk van Nederland" gecontracteerd, aldus G.J. Haak, lid van de organisatiecommissie. Het vuurwerk, dat tot in Beerta en Scheemda te zien moet zijn, wordt afgestoken bij de surfvijver in het nieuwe deel van het stadspark.
 
Dat gebeurt om drie uur in de nacht van vrijdag 13 op zaterdag 14 .juli. Dat tijdstip is gekozen, omdat dan de draverijen op de Oudewerfslaan achter de rug zijn. "Anders schrikken de paarden van het vuurwerk, en dat moeten we beslist niet hebben", aldus Haak.
 
 
Donderdag 5 juli 1984
 
Kamerleden wellicht terug van vakantie

om met minister te praten over Okto
 
Industriebonden FNV en CNV hebben geen grote bezwaren tegen ontmanteling
 
De kans is groot dat de Kamercommissie voor economische zaken begin volgende week van reces terugkeert om de situatie rond de Winschoter kartonfabriek Okto met minister Van Aardenne door te spreken. De minister zal met het nemen van een definitief besluit over de ontmanteling van Okto moeten wachten totdat het overleg met de Kamercommissie heeft plaatsgevonden. De parlementariërs Spieker (PvdA), Gerritse (CDA) en Jacobse (VVD) hebben dit gisteren in Den Haag te kennen gegeven aan burgemeester Koek van Winschoten. Het ministerie zal nog deze week bekend maken dat het van plan is de kartonmachine van Okto te verkopen aan de papierfabriek Roermond, De Halm Hoogkerk en De Kroon in Oude Pekela. De industriebonden FNV en CNV, die gisterochtend ingelicht zijn over de details van de overname, lijken geen grote bezwaren te koesteren tegen de verkoop, maar wachten met een officiële reactie tot het moment dat EZ haar voornemens bekend gemaakt heeft.
 
 
Vrijdag 6 juli 1984
 
Kansen op redding van Okto minimaal
 
Winschoter alternatief vindt geen genade in Den Haag en bij KNP
 
 
Een Winschoter plan om de kartonfabriek Okto weer op te starten en geschikt te maken voor de productie van minimaal 100.000 ton testliner (papier voor golfkarton) krijgt van minister Van Aardenne (economische zaken) nog een kleine kans. Maar de bewindsman verschilt diepgaand van mening met het Winschoter gemeentebestuur over de voor het opstarten benodigde investeringen.
 
Burgemeester T.J. Koek en de wethouders G. Kuiper en B. Verlaan kwamen gisteren tijdens een twee uur durend gesprek met Van Aardenne en enkele topambtenaren van economische en sociale zaken uit op een bedrag van ongeveer 60 miljoen gulden, inclusief de kosten van een warmtekrachtcentrale. De minister rekende een totale investering van 100 miljoen gulden voor. De bewindsman schreef, ondanks de keiharde bezwaren van de Winschoter delegatie, aan de Tweede Kamer dat hij in principe bereid is om mee te werken aan de ontmanteling van het Okto-machinepark en verplaatsing van de kostbare installaties (200 tot 250 miljoen gulden) naar Papierfabriek Roermond van Buhrmann Tetterode en de fabrieken De Kroon in
Oude Pekela en De Halm in Hoogkerk. Onder druk van niet meteen te weerleggen tegenargumenten van burgemeester Koek voegde Van Aardenne aan zijn principeverklaring de zinsnede toe dat ontmanteling van Okto de enige oplossing is, tenzij zich op korte termijn andere reële mogelijkheden voordoen
 
Burgemeester Koek zal in samenwerking met de wethouders, het seniorenconvent van de Winschoter gemeenteraad, de door de vroegere Okto-president-commissaris H. Strating voorgezeten Kamer van Koophandel te Veendam, GS van Groningen en andere instanties trachten de al aangereikte "reële mogelijkheden" met onweerlegbare cijfers bij Van Aardenne te onderbouwen
 
Koek hoopt ook op steun van de Kamercommissie van economische zaken bij wie hij er op heeft gewezen dat de motteballenoperatie bij Okto er steeds op gericht is om het in een zwakke regio gevestigde bedrijf te zijnertijd weer operationeel te maken. Volgende week donderdag praat Koek al weer met topambtenaar mr. I. de Jong van economische zaken om de Winschoter investeringscijfers toe te lichten.
 
SLUITING DE KROON?
 
Uit het plan tot ontmanteling van Okto waarover minister Van Aardenne, als hij niet met Winschoten in zee gaat, binnen drie maanden definitief beslist, blijkt dat de KNP-directie de kartonfabriek De Kroon in Oude Pekela (163 tot 180 arbeidsplaatsen) zou willen sluiten en ook afziet van uitbreiding in Roermond, als Okto weer zou gaan draaien. De Winschoter delegatie heeft over de dreigende sluiting van De Kroon bij Van Aardenne haar misnoegen en afgrijzen kenbaar gemaakt. Daarvan gaan we een beetje van over ons nek, zo zei burgemeester Koek na afloop van het gesprek, "dat is unfair".
 
Burgemeester Koek beschuldigde de directie van KNP en Buhrmann-Tetterode ervan rendementsberekeningen over Okto ten nadele van Winschoten te hebben omgebogen, zodat men thans voor "een prikje" kan beschikken over het op een waarde van minstens 200 miljoen gulden geschatte machinepark van een hypermodern bedrijf, waarvan het Rijk, inclusief gebouwen en machines voor een bedrag van 26 miljoen gulden in 1980 eigenaar werd.
We denken, aldus zegt Koek, op basis van gezonde achterdocht , dat afwijzing van het weer productierijp maken van Okto onvoldoende is onderzocht. Men heeft het rendementsplaatje wat al te gemakkelijk afgestemd op vestiging van de machine in Roermond. Men heeft productie van testliner in Winschoten al eerder geopperd. Die gedachte is niet losgelaten. Het idee sprak aan en men heeft het zelf uitgewerkt. Maar in Winschoten zeggen we dat de ondernemingsdirecties het uitwerkten, zoals het in hun eigen kraam te pas kwam.
 
BUITENKANSJE
 
Het laat zich raden", aldus Koek, dat het voor een ondernemer een buitenkansje is om op deze manier met steun van het rijk zo'n kostbare machine in handen te krijgen. Zelfs als je moet investeren om de installaties operationeel te maken dan heb je als bedrijf een enorme slag geslagen, Het is een leuke "uitverkoopaanbieding" die een uiterst gunstig uitgangspunt in de markt garandeert.
 
Belangrijke voorwaarde voor het opstarten van Okto is volgens Koek c.s. dat de overheid meewerkt om de thans in ons land aanwezige behoefte aan import van de dure papier- en karton-, soorten Kraftliner (175.000 ton) en Semi-chemical (65.000 ton) kan worden omgebogen in vraag naar het goedkopere, maar door Okto kwalitatief vergelijkbaar te produceren Testliner. "Dat is dus een productiepakket van 240.000 ton", aldus Koek. Wij gaan er van uit dat er in de toekomst uit oogpunt van prijsstelling een verschuiving kan optreden, waarbij er minder Kraftliner wordt gebruikt en de vraag naar Testliner toeneemt. Het is goedkoper, maar Okto moet er voor zorgen dat het kwalitatief gelijkwaardig wordt.
 
 
Maandag 9 juli 1984
 
Braderie start morgen met waterspektakel
 
Het loopt bepaald nog geen storm bij de aanmeldingen voor het paalzitten en het waterspektakel, de twee grootste evenementen tijdens de komende braderieweek. Voor de waterspektakelshow, die zich morgen afspeelt op het Israëlplein, hebben zich ondanks herhaalde oproepen nog maar vier deelnemers aangemeld. En voor het paalzitten, dat de hele week zal duren, waren tot gisteravond nog slechts acht gegadigden geregistreerd. Daarmee zijn nog niet eens alle vijftien palen, die in het centrum komen te staan, bezet.
 
 
Dinsdag 10 juli 1984
 
Kortebaandraverijen
 

Met ruim veertig kubieke meter zand wordt Oudewerfslaan voor één nacht herschapen in een drafbaan.
 
Tal van bewoners van de Oudewerfslaan zijn niet blij met de nachtelijke draverijen, die van vrijdag op zaterdag in hun straat worden gehouden. De kortebaandraverijen in de avond en de nacht, een primeur voor Nederland, moeten één van de hoogtepunten tijdens de Braderienacht vormen. De klachten van de bewoners spitsen zich vooral toe op de verwachte overlast door de vele kubieke meters zand, die op het asfalt worden gestort, en op de angst voor baldadigheden in de anders zo rustige straat.
 
Op het asfalt zal ruim veertig kubieke meter zand worden gestort met behulp van een asfalteermachine. Op het eigenlijke drafgedeelte komen slechts twee stroken zand van zo'n 2 1/2 centimeter dik te liggen over een lengte van 300 meter. Over de aanloop bij de Tulpstraat (50 meter lang) en de uitloop bij het Oldambtplein (70 meter) komt er over de volle breedte van de straat een laag zand van 6 á 7 centimeter dik.
 
De draverijen beginnen om tien uur 's avonds en duren tot ongeveer half drie ’s nachts. Om zes uur 's morgens moet al het zand weer zijn verwijderd met een schoonmaakmachine. "Dat lukt allemaal best wel", zegt Joop Flokstra, voorzitter van de Braderienacht commissie. We zijn in Gorredijk wezen kijken. Daar houden ze ook draverijen op straat. Met dat schoonmaken komt het dik in orde".
 
 
Woensdag 11 juli 1984
 
Groen licht voor nieuwbouw CAS
 
Sloop van Reiderland begonnen
 

De sloop van een deel van Reiderland is al een eind gevorderd. (foto Engel Lameijer)
 
Er is een begin gemaakt met de sloop van een deel van de voormalige strokartonfabriek Reiderland aan de Transportbaan in Winschoten. Op deze plaats zal volgend jaar een nieuw gebouw voor de Centrale Archief Selectiedienst (CAS) en de Rijkstypekamer verrijzen. Na het betrekken van het nieuwe onderkomen zal de selectiedienst haar werkzaamheden verdubbelen.
 
Een deel van Reiderland blijft overeind staan. Het sloopbedrijf Steenhuis uit Scheemda breekt alleen de weegbrug, het kantoorgebouw en één van de loodsen af. Een tweede grote loods blijft staan. De afbraak zal begin oktober zijn voltooid. Volgens een woordvoerder van het bedrijf duren de werkzaamheden zo lang, omdat tijdens de afbraak er regelmatig bouwwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd om de rest van het gebouw te bewaren. De CAS verwacht over twee jaar de nieuwbouw te kunnen betrekken. Het ministerie van financiën heeft de bouwplannen inmiddels goedgekeurd. In opdracht van de Rijksgebouwendienst wordt het bouwplan nu bestekklaar gemaakt. Het gebouw bestaat uit een centraal magazijn met daaraan vast de archief bewerkingsruimten. Het magazijn zal plaats kunnen bieden aan "kilometers" archieven. De bouwkosten worden geraamd op 12 miljoen gulden. De selectiedienst heeft nu 94 mensen in dienst en is gehuisvest in het kantoorgebouw van Okto. Het aantal personeelsleden zal in 1986 worden uitgebreid tot 196 mensen. Volgens plaatsvervangend hoofd S. Smid zal de dienst dan twee keer zoveel kunnen verwerken als nu het geval is.
 

Typekamer noodgebouw op de hoek van het Sint Vitusholt en de Nassaustraat.
 
Het nieuwe pand zal ook plaats bieden aan de Rijkstypekamer. Bij die zogenaamde afdeling interdepartementale tekstverwerking worden rapporten en brieven voor de verschillende departementen vervaardigd. De typekamer is nu nog gehuisvest in een noodgebouw op de hoek van het SintVitusholt en de Nassaustraat.
 
 
Woensdag 11 juli 1984
 
Braderie start met water en klokgelui
 
Met een emmer water zwiepte burgemeester Ties Koek de braderie open. (foto Engel Lameijer)

Na het uitspreken van de woorden "ik smijt liever met water dan met modder" opende burgemeester Ties Koek gistermiddag op het Israëlplein officieel de traditionele Winschoter braderie. Met een ferme zwieper wierp hij een emmer water over een groepje kinderen in het bassin van de waterspektakel show.
 
Even tevoren had hij van E.J. Walstra, voorzitter van de winkeliersvereniging Moushörn, een doos haring cadeau gekregen. Walstra veronderstelde dat de burgemeester vorige week tijdens de besprekingen over Okto in Den Haag "wel goed flauw zou zijn geworden. "Met dit meest Hollandse product kunt u die flauwe smaak weer weg eten", aldus Walstra.
 
Koek bestempelde de braderie als een "uniek gebeuren", waardoor Winschoten, vooral dankzij de Braderienacht, "landelijk flink in de picture" komt. "Ik denk dat het nog bij te weinig mensen in het land bekend is, dat het in Winschoten goed wonen, werken en leven is", zo zei de burgemeester.
 
De emmer water van Koek vormde meteen het startsein voor de waterspektakel show. Tot kwart voor negen 's avonds bestreden ruim zestig deelnemers in verschillende leeftijdscategorieën elkaar op een met zeep ingesmeerde, spekgladde balk. Tot groot vermaak van het voortdurend zeer talrijke publiek duikelde de één na de ander na een paar flinke petsen met een kussen het waterbassin in.
 
Het waterspektakel werd afgewisseld door optredens van een bandparodist á la André van Duin in vroeger jaren. Ook konden jeugdige Winschoters het podium beklimmen voor een imitatie van Danny de Munk (Ik voel me zo verdomd alleen). Vrouwen en meisjes kregen orchideeën uitgereikt.
 
Vanaf twee uur werd de braderie dit jaar ook ingeluid met een kwartier lang klokgebeier vanuit de toren in de Torenstraat. Aanvankelijk was het plan alle klokken in Winschoten over de stad te laten galmen, maar dat stuitte hier en daar op onoverkomelijke bezwaren. Vandaar dat Hendrik Staats, tevens koster van de Marktpleinkerk, als enige onderin de middeleeuwse toren aan het lange touw stond te trekken, met af en toe hulp van andere"klokkenluiders".
 
TE WARM
 
"Het aantrekken van die waterspektakel show was een gelukkige greep", constateert Jan de Vries van de winkeliersvereniging Moushörn, terugkijkend op de openingsdag van de braderie. "Voor de rest viel de opkomst van het publiek 's middags wat tegen. Het was gewoon te warm voor de handel".
 
Dat ondervond ook de verkoopster in de oliebollentent. "Maar we gaan vrolijk door tot zondag", zei ze, het zweet van het voorhoofd wissend in de warme wagen. De verkopers van ijs en (fris) drank deden daarentegen goede zaken.
 
De deelname aan het paalzitten was gisteren ook wat teleurstellend. De veertien palen in de Engelstilstraat, Langestraat en Torenstraat waren niet eens allemaal bezet. Maar terwijl één deelnemer, duizelig op vier meter hoogte, het al binnen een minuut had bekeken, waren er toch ook een stel doorzetters die het stipt tot negen uur 's avonds volhielden. Vanochtend om negen uur hebben zij de palen weer beklommen.
 
Doordat het warme weer tot in de avonduren voortduurde, bleef het tot aan het einde van de eerste braderiedag toch gezellig druk op straat. "Die drukte 's avonds, toen het een tikje koeler was, compenseert weer het gemis van de middag. Al met al zijn we toch tevreden met de enkele tienduizenden bezoekers", aldus Jan de Vries. Het einde van de eerste dag, om negen uur 's avonds, leek zorgvuldig gepland. Want nauwelijks waren alle kramen en stands uit de straten verdwenen. of er barstte een hevig onweer los.
 
 
Vrijdag 13 juli 1984
 
Spectaculair demonstratie brandweer
 
Massale belangstelling voor derde Braderie-dag
 
Een bijna onafzienbare menigte perste zich gistermiddag, de derde dag van de braderie, door het centrum van Winschoten. Het aangename zomerweer was blijkbaar de aanleiding een bezoek te brengen aan de binnenstad. Het publiek mocht genieten van volksdansen, een muziekkorps, een poppenkast voor de kleuters en een spectaculair optreden van de brandweer.
 
Tegen het einde van de middag waren er nog steeds drommen mensen in de stad. Zij vermaakten zich met videospelletjes of luisterden naar de standwerker, die voordeliger dan ooit zijn worsten probeerde te verkopen. Toen kwam de spelbreker. Een hevige regenbui veegde de straat schoon. De man met de cowboy-hoed bleef onverstoord op zijn paal in de Torenstraat zitten. Het vaak druipnatte publiek had er geen aandacht meer voor.
 
Jan de Vries van de winkeliersvereniging Moushörn was in elk geval tevreden. "Het was bijzonder druk, terwijl donderdag meestal een magere verkoopdag is. Het vergoedt het slechte begin van de week." Hij ging opgewekt de nacht tegemoet.


Vrijdag 13 juli 1984
 
Televisiecircus repeteert
 
Talrijke Winschoters hebben zich gisteren rond het met hekken afgesloten Israëlplein staan vergapen aan de voorbereidingen voor de opnamen van Vara's Knock-Out-Show. Nadat de opbouw van de decors enige vertraging opliep (zo kwam het hoofdpodium uren te laat aan), hield het televisiecircus 's avonds een repetitie.
 
De toeschouwers konden alvast genieten van de capriolen van Frank Rolman, kampioen trial, met zijn motorfiets over sloopauto's. Vanmiddag is het allemaal nog veel spectaculairder. De duizend deelnemers krijgen onder meer twee olifanten die het opnemen tegen een tractor, hondensleeën, skiërs en nog veel meer voorgeschoteld.
 
 
Vrijdag 13 juli 1984
 
Okto lijkt nu toch reddeloos verloren
 
De kans dat de Oktomachines voor Winschoten behouden blijven op basis van testliner productie is vrijwel nihil. Het gemeentebestuur van Winschoten gaat nu onderzoeken of er op de machine van de kartonfabriek "verantwoord alternatieve producten" zoals bijvoorbeeld kartonnen huizen gemaakt kunnen worden. Het ministerie van economische zaken is in dat geval bereid de verkoop van Okto aan de papierfabriek Roermond en het Pekelder bedrijf De Kroon nog eens te heroverwegen.
 
Dat is het enige concrete resultaat van het gesprek dat de Winschoter burgemeester T.J. Koek gistermiddag met een topambtenaar van het departement heeft gevoerd. Koek weigert te accepteren dat de verkoop van de machines bijna onvermijdelijk is geworden:"Ik leg het hoofd niet in de schoot, maar de speelruimte die we hebben is bijzonder, bijzonder beperkt.".
 
 
Zaterdag 14 juli 1984
 
Nog zes paalzitters in de race
 
Er zijn nog zes paalzitters in de race om het kampioenschap van Winschoten. Gisteravond om zes uur beklommen ze hun palen in de Langestraat en de Torenstraat voor de lange ruk gedurende de hele Braderienacht tot aan vijf uur vanmiddag. In tegenstelling tot de afgelopen week mogen ze nu echter wel af en toe eraf voor een sanitaire stop.
 
De belangrijkste kandidaten, die al vanaf het begin meedoen, zijn Lammert Stel uit Vriescheloo, Jaap van Gans en Koos Willems uit Winschoten en Kees Uffen uit Midwolda. Eén uur achterstand heeft Jan Bootsman uit Winschoten. Hekkensluiter onder de "Piet Paaltjes" is Johannes Kruithof uit Winschoten, die pas sinds donderdag meedoet.
 
Koos Willems spoorde met een koperen bel de voorbijgangers aan een bijdrage te deponeren in de aan een touw bengelende emmertjes. Allemaal namen ze zich voor véél koffie te drinken om op vier meter hoogte wakker te blijven.


Zaterdag 14 juli 1984
 
Duizend mensen strijden om “Knock-Out”- prijs
 
“Dat wordt dus gokken”
 
De Knock-Out Show doet denken aan het verhaal van de 'tien kleine negertjes' van Agatha Christie. De één na de ander valt af en uiteindelijk is er nog maar één". De VARA neemt echter geen genoegen met een beginnend aantal van tien deelnemers. Maar liefst duizend gegadigden bevolkten gistermiddag het Israëlplein in Winschoten in de hoop als enige over te blijven en de hoofdprijs te incasseren. Onder de duizend een drietal redacteuren van Deze Krant. Een verhaal over 'gokken', 'regen' en 'opzettelijk in het verkeerde vak gaan staan'.
 
In het begeleidend formulier, dat de deelnemers ontvangen staat aangekondigd: "Iedere ronde kent een aantal vragen. Vragen waarop bijna niemand het antwoord weet of kan weten. Dat wordt dus gokken." De Knock-out Show is geen moeilijke quiz. Het best wordt dit geïllustreerd door de bevindingen van de eerst afvallende redacteur.
 
Gedwongen door tijdgebrek stapte hij hardnekkig steeds in dat vak, dat volgens hem bij het verkeerde antwoord hoorde. Dat de redacteur toch nog drie ronden overleefde maakt duidelijk hoe onvoorspelbaar de antwoorden voor de deelnemers zijn.
 
Geleidelijk neemt het aantal deelnemers af en groeit de hoop bij de overgeblevenen op de aantrekkelijke hoofdprijs. "Stel je voor, dat je een reis van twee weken naar Australië wint" en "Je zult zien, dat de hoofdprijs gaat naar iemand die niet van reizen houdt" De deelnemers beginnen er zin in te krijgen, hoewel van bruisend enthousiasme nog geen sprake is.
 
DOLLY DOTS
 
Als er nog zo'n vijfhonderd deelnemers zijn, verschijnen de Dolly Dots aan de zijde van Harry Vermeegen. Het is dan twee uur geweest en de overgeblevenen worden al vanaf twaalf uur geteisterd door oer-Hollandse weersomstandigheden, vermoeide benen en gevoelens van honger en dorst. Wedstrijden tussen een olifant en een tractor, twee agressieve zusjes en Atje Keulen Deelstra en Stien Baas Kaiser zijn inmiddels de revue gepasseerd.
 
De Dolly Dots play-backen een fragmentje uit hun laatste topveertig hit en mogen vervolgens
zorgen voor een volgende schifting onder de deelnemers. "Zijn de Dots samen langer dan tien meter, ja dan nee", stelt Harry Vermeegen ons voor de keus. Een snelle rekensom levert een gemiddelde lengte per Dot op van één meter en 67 centimeter.
 
Dat is aan de kleine kant, en de enig overgebleven collega concludeert dan ook dat het 'Ja'-vak de enig juiste keuze moet zijn. De voorgaande rondes hebben ons echter geleerd vooral niet te logisch na te denken. We mengen ons onder de 'Nee'-stemmers en gaan een ronde verder. Voor de volledigheid: de Dolly Dots meten samen negen meter en 98 centimter.
 
GEDRANG

Nog maar 200 deelnemers en donkere wolken pakken zich samen boven het Israëlplein en in het hoofd van een buurman. "Het beste kun je in de eerste ronde uitvallen. Ik sta hier nou al bijna drie uur en de hoofdprijs win ik toch niet." Twee bussen rijden het plein op. Tijd voor de volgende ronde . De bussen zijn rood en geel gekleurd, evenals bijna alles gistermiddag. Quizmaster Harry verzoekt de deelnemers plaats te nemen in een bus naar eigen keuze.
 
De gele is duidelijk favoriet. Voor de deur ontstaat een gedrang van jewelste. Niet iedereen kan een plaatsje vinden, maar de Knock-Out Show "must go on". Op het podium, buiten het gezichtsveld van de 'Passagiers' in de gele bus, opent een Dolly Dot een doos. Een papiertje wordt tevoorschijn getoverd, waarop slechts één woord staat: geel!
 
De teerling is geworpen. Niet iedereen begrijpt het nog, maar de hoofdprijswinnaar bevindt zich niet in de gele bus. De 'rode' passagiers gaan een ronde verder.
 
De uitschakeling lijdt niet tot dramatische taferelen. Plichtmatig worden de bewijsjes van deelneming ingeleverd. Een kans van één op de duizend is niet groot en de meesten praten niet over de gemiste hoofdprijs, maar over de pech, dat ze niet in de eerste ronde zijn uitgeschakeld. Toch kwamen de deelnemers uit héél Nederland. Voor hen, die van ver kwamen, rest slechts de, soms lange, reis naar huis. Vele anderen begeven zich naar de Winschoter terrasjes. Het lange wachten op het plein heeft dan wel niemand 'knock-out' doen gaan, vermoeide ledematen en droge kelen waren schering en inslag.
 
 
Maandag 16 juli 1984
 
Winnaar paalzitten deelt hoofdprijs
 
De Winschoter Jaap van Gans is na loting winnaar geworden van de paalzitwedstrijd die tijdens de braderie werd gehouden. Toen zaterdagmiddag om vijf uur de zes paalzitters, sommigen meer "dood dan levend", van hun verheven zitplaatsen neerdaalden, bleek dat vier van hen het langst hadden gezeten. Geheel volgens de reglementen van organisator Vereniging Voor Volksvermaken moesten daarop de vier, Lammert Stel uit Vriescheloo en Jaap van Gans, Harm Jan Bootsman en Koos Willems uit Winschoten om de eerste prijs, vijfhonderd gulden, loten.
 
Nogal wat aanwezigen in hotel De Nederlanden, waar de prijsuitreiking plaats had, zinde het echter niet dat de drie andere winnaars de vijfhonderd gulden aan hun neus voorbij zagen gaan. Het gemor en gescheld verstomde echter toen Jaap van Gans de aanwezigen kenbaar maakte dat hij zijn hoofdprijs met de anderen zou gaan delen. Een stormachtig applaus viel hem toen ten deel. Kort daarvoor al had café Hoppe, dat vijftig gulden voor de winnaar had uitgeloofd, ook de andere drie paalzitters vijftig piek toegestopt.
 
Voor de twee "kortst zittende" paalzitters, Kees Uffen uit Midwolda en Johannes Kruithof uit Winschoten, was er een geldprijs voor fl.25,-. Alle paalzitters hadden na de lange braderienacht de lamp overigens goed uit.
 
 
Maandag 16 juli 1984
 
“NACHT” GROOT SUCCES
 
Eén van de grote attracties van de Braderienacht van Winschoten waren de draverijen op de Oudewerfslaan. Net als de hele "Nacht" waren ook de draverijen een groot succes. Vele duizenden kwamen een kijkje nemen. In de "Nacht van Winschoten" deden zich geen noemenswaardige incidenten voor. De politie was tevreden over het gedrag van de tienduizenden in de Winschoter binnenstad. De plaatselijke horeca was zelfs zeer tevreden: er
gingen dan ook stemmen op om ook volgend jaar weer een "Nacht" te organiseren.
 
 "Dit loopt uit de hand, dit loopt helemaal uit de hand!", riep de burgemeester vergenoegd, en hij nam er nog eentje. Per slot van rekening had hij vakantie, en de nacht was nog jong. En wat voor een nacht! "Hail Winschoot stait op zien kop", constateerde een ouder echtpaar, dat met glundere gezichten om een uur of drie 's nachts nog door het centrum wandelde.
 
Want de Braderienacht was niet alleen gereserveerd voor de jeugd. Om zes uur 's morgens liep er een echtpaar rond, dat om tien uur 's avonds voor het slapengaan nog "eventjes" de stad in wilde. "Maar het is ook zó gezellig", zeiden ze, zich haast verontschuldigend voor deze "uitspatting".
 
Tot een uur of twee gingen oud en jong gelijk op. Maar toen gingen de meeste winkels ook zo zoetjesaan dicht. Een mevrouw kocht om kwart voor twee nog, uitvoerig keurend, een jurk bij een modezaak in de winkelstraat. Waarom gaat iemand om kwart voor twee 's nachts in vredesnaam een jurk kopen? "Omdat de winkels nog open zijn, natuurlijk", antwoordde de dame, lichtelijk verstoord over zo'n domme vraag.
 
Daarna kreeg de jeugd toch meer de overhand "All night long", zong Lionel Richie door de luidsprekers van de discotheken. En de duizenden in de volgepakte kroegen deden al swingend hard hun best zijn lokroep te volgen. In diverse horeca-etablissementen raakte de pils voortijdig op, zodat er midden in de nacht moest worden gesleept met extra vaten bier.
 
"Om elf uur 's avonds had ik al meer omzet dan tijdens de hele Adrillen. Volgend jaar dus weer zo'n Braderienacht", vond een bareigenaar. "Niks volgend jaar. Meteen volgende maand!", meende een man van een pizzeria. Want net als bij de andere restaurants, zat het ook bij hem tot zeer diep in de nacht vol. Zo'n Braderienacht maakte niet alleen dorstig, maar ook hongerig.
 
Dat was op straat ook te merken Terwijl het koperspubliek bij de marktkramen behoorlijk was uitgedund, deden de verkopers van vis, worstjes en andere warme hapjes nog goede zaken.
 
Tegen drieën werd het even extra rustig in het centrum. Vooral lopend begaven de Braderienacht-bezoekers zich naar de vijver in het stadspark, waar het grote vuurwerk werd afgestoken. Zoals dat hoort, waren de ooohhh's en aaahhh's niet van de lucht. Sommigen konden er niet genoeg van krijgen. "Hartstikke mooi, maar veel te kort", werd er gezegd, toen na tien minuten het veelkleurige gefonkel in de lucht ten einde was, en in het water van de vijver alleen nog in vurige letters de namen van WVV en Bato zich weerspiegelden.
 
Onder de vrolijke hoempaklanken van de onvermoeibare boerenkapel van Nieuw Leven trok de menigte weer terug naar het centrum, al hield een aantal nachtbrakers het na het vuurwerk wel voor gezien. Maar in de bioscoop aan de Langestraat zaten de zalen, vooral bij de sex- en de knokfilm, tegen vieren nog flink vol. "We zetten door tot zeven uur. We houden vol, riep de exploitant met de stoppels al op zijn wangen welgemoed.
 
UITGESTORVEN
 
Zo dachten er meer over. In een vrijwel uitgestorven winkelstraat draaide de man van het buikorgel nog vrolijk knipogend aan de slinger. Diverse marktkooplui installeerden zich gehuld in warme dekens achter hun      kraam. "Het heeft toch geen zin de hele handel af te breken. Over een paar uurtjes moeten we weer draaien. Zo kunnen we er nog een oogje op houden. En wie weet, misschien komt er nog een klant". Eén koopman had het goed bekeken, met op zijn hoofd de koptelefoon van de pick-up, en op zijn gang      kraam een videorecorder.
In een warenhuis installeerde de bedrijfsleider zich op een luchtbed achter de kledingrekken, met bij het hoofdeinde een serie wekkers (uit de eigen schappen). Al die wekkers stonden op zeven uur, want het centrale ontbijt op het Israëlplein wilde hij niet missen. Terwijl de dageraad reeds boven de daken gloorde, denderde de Braderienacht door, al ging de vermoeidheid hier en daar wel parten spelen. Maar de op straat achtergebleven boodschappen -wagentjes deden, goede diensten. Eén jongeman vleide zich helemaal uitgeteld languit op een muurtje bij het Israëlplein en wist er al slapende in te slagen niet naar beneden te vallen.
 
Het centrale ontbijt was ook voor de kroeghouders een uitkomst. De meesten dreven tegen zevenen met zachte hand hun publiek de zaak uit, richting Israëlplein. Daar stond al een half uur een legertje smeerders paraat, maar toen waren er nog nauwelijks eters te bekennen. Maar binnen een paar minuten was dat plotseling veranderd en viel een uitgehongerde menigte aan op de eieren, boterhammen met rosbief en rookvlees, en bekers melk.
"Wat een rotzooi", mopperden een stel verpleegsters, die na hun nachts dienst van het ziekenhuis kwamen. Maar al gauw werden ze meegevoerd door de algemene vriendelijke sfeer. Zo zaten ook zij al spoedig in de enige, kroeg die nog open was om nog net een graantje mee te pikken van de eerste, Braderienacht van Winschoten.
0, wat en nacht…!
 
 
Dinsdag 17 juli 1984
 
Ruïne hotel Smid wijkt voor winkels
 
De ruïne van Hotel Smid in de Langestraat te Winschoten heeft zijn langste tijd gehad. Een sloopbedrijf is deze week begonnen met de afbraak. Het gat aan de Moushörn zal worden opgevuld door de houw van winkelruimte.
 
Volgens een woordvoerster van Makelaardij Nieboer zal direct na de bouwvakvakantie met de bouw worden begonnen. Achter een zogenaamde schijngevel zal een winkelruimte van 600 m2 meter verrijzen. Een deel daarvan is inmiddels verhuurd. In de resterende ruimte kunnen maximaal twee winkels worden gehuisvest. De bouw neemt vier maanden in beslag.
Het terrein achter de winkels is eigendom van de gemeente Winschoten. Daarvoor is een ruil gepleegd met het Sint Lucas ziekenhuis. In de toekomst zal de gemeente er een weg aanleggen.
 

Woensdag 18 juli 1984
 
Koek reist in zijn vakantie langs kandidaten voor Okto
 
Ook in zijn vakantie blijft burgemeester T. Koek van Winschoten druk bezig met de besognes rond Okto. In binnen- en buitenland reist hij de kandidaten af, die met suggesties zijn gekomen voor alternatieve mogelijkheden in de kartonfabriek.
 
 
Woensdag 25 juli 1984
 
Winschoten Vooruit zegt 15.000 gulden toe
 
Kraan voor busmuseum begint te druppen
 
De stichting Winschoten Vooruit heeft 15.000 gulden toegezegd voor de inrichting van een onderkomen voor het Noordelijk Busmuseum in Winschoten. Dit is de eerste echt positieve reactie bij de intensieve speurtocht van het busmuseum naar financiële steun. "De kraan begint nu toch te druppen. En er zitten meer kranen om de hoek", constateert Geert Talsma van het Noordelijk Busmuseum vergenoegd.
 
Er zijn echter wel voorwaarden verbonden aan deze toezegging van de stichting. Zo mag het geld alleen worden gebruikt voor het treffen van voorzieningen bij de huisvesting en niet voor de aankoop van een gebouw; het busmuseum moet in Winschoten worden gevestigd; en het geld blijft maar tot 1juli 1986 beschikbaar.
 
"De aankoop van een gebouw is een grote bobbel", geeft Talsma toe, Het busmuseum wil wel graag naar Winscholen komen, mede gezien de trouwe schare van supporters in dit gebied. Het busmuseum heeft al geruime tijd een oogje op de huidige Gado garage aan de P. van Dijkstraat. De Gado bouwt momenteel een nieuw complex op het industrieterrein. De oude garage is geknipt voor de inrichting als busmuseum. De oude bussen staan nu her en der verspreid in stalling.
 
Maar de koopprijs blijft een probleem. Nadat de Gado aanvankelijk 300.000 gulden vroeg, is de vraagprijs van 150.000 gulden na taxaties nu gezakt tot 120.000 gulden. Maar ook dat is niet op te brengen door het busmuseum. Toch geeft Talsma de hoop niet op "De Gado schermt er wel mee dat er nog meer liefhebbers zijn voor de oude garage, maar ik vraag me af hoeveel serieuze kandidaten er behalve ons echt zijn. Bovendien is het een vraagprijs. We moeten er dus uit zien te komen", aldus Talsma.
 
Het busmuseum heeft al een hele rits organisaties benaderd. De Algemene Loterij Nederland en een keten van supermarkten hebben in eerste instantie voor dit jaar de boot afgehouden, de Gasunie zei nee, het Prins Bernhardfonds en de NAM hebben nog niet gereageerd. "Maar we hebben nog meer pijlen op onze boog, Zo hopen we ook op positieve geluiden vanuit de stichting Promotie Winschoten. En de gemeente, met burgemeester Koek voorop, doen erg hun best voor ons via het potje voor Herinrichting. Maar dat laatste geldt ook alleen voor verbouwen, niet voor aankoop", zegt Talsma. Het Noordelijk.Busmuseum moet, mede als "slecht-weer-voorziening'', een toeristische trekpleister gaan vormen in de regio.
 

Woensdag 25 juli 1984
 
Gemeente nog vol vuur voor behoud Okto
 
“Vakbond en kamerleden laten ons in de steek”
 
"Wij zitten nog vol vuur. De vakbeweging en bepaalde Kamerleden hebben ons dan wel in de steek gelaten, maar wij hebben er nog steeds geloof in. Anders stopten we". Locoburgemeester Gezinus Kuiper gaat op het Winschoter stadhuis stug door met het verzamelen van suggesties uit binnen- en buitenland voor het behoud van de Okto-machine. Burgemeester Ties Koek blijft in zijn vakantie de serieuze kandidaten afreizen om hun ideeën voor de kartonfabriek te bespreken.
 
Sinds vorige week zijn er drie serieuze reacties bijgekomen. Dat brengt het totaal op achttien. Kuiper: "We zijn tot dusver bepaald niet ontevreden. Maar wat er uitkomt, weten we natuurlijk nog niet".
 
De afgelopen week is het dreigende drama rond Okto in drie radioprogramma's aan de orde geweest, wat weer nieuwe telefoontjes opleverde. Tot spijt van Kuiper willen televisieprogramma's echter voorlopig geen aandacht schenken aan de Winschoter fabriek, na de op het stadhuis niet onverdeeld gunstig ontvangen uitzending van Achter het Nieuws. De televisie wil pas toehappen, als het gemeentebestuur namen van belangstellenden onthult. Maar dat kan in dit stadium nog niet vanwege het gevaar de besprekingen te dwarsbomen.
 
Overal komen reacties vandaan. Van mensen die met een zo op het oog echte oplossing komen aanzetten, tot bijvoorbeeld een oud-werknemer van Okto in IJmuiden, die ons aanspoort door te zetten. Zo'n hart onder de riem heb je wel nodig. Want we voelen ons in de kou gezet door vakbeweging en Kamerleden. Die stemmen zomaar in met het voorstel van de minister om de machine uit Winschoten weg te halen. Dat verdriet ons wat, om het maar zacht uit te drukken. We hadden van hen meer verwacht. Die strijdlust van vier jaar geleden moest eigenlijk terugkeren. De houding is afwachtend en flauw, er zit geen spirit in. Maar wij geven niet op. Er zijn best alternatieven, zo meent Kuiper.
 
Volgende maand moet de gemeente de minister een goed onderbouwd rapport over mogelijke alternatieven presenteren.
 
 
Donderdag 26 juli 1984
 
Nieuw bestemmingsplan voor De Venne
 
Handel en Nijverheid tegen bouw winkels
 
Handel en Nijverheid zal bij de gemeente Winschoten een bezwaarschrift indienen tegen het ontwerpbestemmingsplan voor de Venne. Het nieuwe plan maakt de bouw van 74 woningen en 1200 M2 Winkelruimte naast kledingmagazijn De Raad mogelijk. Volgens voorzitter Ben Douwes is in Winschoten al enkele jaren sprake van overbewinkeling. De uitbreiding van het aantal winkels zal de positie van de bestaande middenstand in gevaar brengen.
 

Zaterdag 28 juli 1984
 
Wigboldus verhuist naar Moushörn
 
De helft van de nieuw te bouwen winkelruimte aan de Moushörn te Winschoten is verhuurd
aan het bedrijf Wigboldus 1897 BV. Deze zaak in huishoudelijke apparatuur is nu nog midden in de Langestraat gevestigd. Wigboldus hoopt het nieuwe pand voor het einde van dit jaar te betrekken.
 
Het pand wordt gebouwd op de plaats waar vroeger Hotel Smid was gevestigd. De bouw zal binnenkort aanvangen en is binnen enkele maanden voltooid. In totaal verrijst daar 600 m2 winkelruimte. Er is nu nog ruimte voor de vestiging van twee kleine winkels.
 
Volgens een woordvoerder van Wigboldus is het huidige pand te groot en dringend aan een renovatie toe. Hij verwacht op de nieuwe plek de producten overzichtelijker te kunnen presenteren.
 
 
Zaterdag 28 juli 1984
 
Verkoop Okto geen kapitaalverlies
 
De verkoop van de machine van de voormalige kartonfabriek Okto in Winschoten is geen kapitaalverlies. Er is door de verkoop ook geen sprake van verlies aan werkgelegenheid in de betrokken regio. Dit heeft minister Van Aardenne (Economische Zaken) het Kamerlid Tommel (D'66) laten weten in antwoorden op vragen over de verkoop van de Okto-machine aan de Koninklijke Nederlandse papierfabrieken (KNP) en het weghalen van de machine uit Winschoten.
 
Van Aardenne geeft het Kamerlid te kennen dat Okto in 1980 failliet is gegaan. De overheid heeft het bedrijf toen weliswaar opgekocht, maar dat was alleen om het in gang gezette herstructureringsproces in de kartonindustrie te beschermen. "Er is naar mijn mening geen sprake van kapitaalverlies", aldus de minister op basis daarvan. 
Laatst aangepast op dinsdag, 07 juli 2009 19:16
 
Juni 1984
 
 

Zaterdag 2 juni 1494
 
Tachtigduizend duizend bezoekers in
 
nieuwe bad Watertoren
 
Het nieuwe overdekte bad de Watertoren heeft in de eerste vijf maanden van zijn openstelling 80.349 bezoekers getrokken. Dat is twintigduizend meer dan er vorig jaar (met natte vinger) voorzichtig waren geraamd.
 
De Watertoren sloot gisteren aan het einde van het overdekte seizoen de deuren. Zwemmers kunnen in de zomermaanden terecht in het openlucht Parkbad. Op zaterdag 1 september gaat de Watertoren weer open. Dat wordt dan 's avonds gevierd met "Twisting by the pool", disco in het zwembad.
 
Het grotere aantal bezoekers dan verwacht tijdens de recreatieve ("vrije") uren betekent ook dat er meer zwemkaarten zijn verkocht dan was berekend. Er gingen zo'n honderd individuele jaarkaarten á 120 gulden over de toonbank en een ruim zevenhonderd vastrechtkaarten á 35 gulden. Verder werden er vierhonderd 25-badenkaarten verkocht en ruim vijfhonderd 10-badenkaarten. Overigens gelden al deze kaarten ook in het Parkbad.
 
De belangstelling voor de gezinsabonnementen, die er dankzij het aandringen van Winschoter raadsleden toch weer zijn gekomen, bleek echter erg tegen te vallen. Er zijn precies twee gezinsabonnementen verkocht, en dan nog aan tehuizen. "Gewone" gezinnen haalden hun zwemgerief met andere kaarten.
 
Terwijl de recreatieve uren er dus uitsprongen, bleef de belangstelling voor de overige uren in het zwembad aan de lage kant. Vooral het aantal lesuren van middelbare scholen stelde nogal teleur. Maar, zo meent Sievert Bodde van de gemeentelijke afdeling Welzijn, dat komt ook doordat de Watertoren midden in het seizoen open ging. Voor het komende seizoen hebben zich al nieuwe scholen aangemeld voor het overdekte bad.
 
Gedurende de sluiting in de zomermaanden zal er onderhoudswerk worden verricht in het bad. Ook zullen wat mankementen worden verholpen. Met name de verwarming van het zwemwater met behulp van koelwater van de naburige zuivelfabriek vertoonde af en toe nog kinderziekten.
 
 
Dinsdag 5 juni 1984
  
Gemeenteraad maakte jaarlijkse fietsexcursie
 
Bewoners Sint Vitusholt willen veilige straat
 
De Winschoter gemeenteraad heeft gisteren met burgemeester Koek de jaarlijkse fietsexcursie door de Molenstad gemaakt. Tijdens die tocht werden de raadsleden verrast door een protestactie van bewoners van het Sint Vitusholt. Een groep van bijna honderd mensen, waaronder met name kinderen, brachten de stoet op de hoek van de Grintweg en het Sint Vitusholt tot stilstand. De verontruste actievoerders vroegen opnieuw om een grotere verkeersveiligheid in hun straat. Eind maart raakten twee kinderen bij ongevallen in de straat ernstig gewond.


 
De actie had zo te zien een vriendelijk verloop.


Het actiecomité voor een veiliger Sint Vitusholt eist onder meer verkeersborden waarop de maximum snelheid staat aangegeven, meer politiecontrole, verplaatsing van zebrapaden, aanleg van een fietspad en verkeerslichten op het kruispunt Sint Vitusholt-Grintweg. De vorige maand heeft het actiecomité het college van B en W ook al een programma met eisen overhandigd. Naar het gevoel van de bewoners wordt daar niets mee gedaan. Burgemeester Koek zegde toe de zaak te bekijken. De fietstocht voerde de raad gistermiddag langs de nieuwbouw van het bejaardentehuis Renselheerdt, de nieuwbouw van Gado en Alcofi op het industrieterrein en de bouw van woningen in de wijk Acacialaan-Noord. De tocht werd afgesloten met een bezoek aan de Renselheerdt, waar de raad werd ontvangen door de bewonerscommissie. Daarbij werd het tijdelijke onderkomen bezichtigd. De fietstocht had dit jaar maar weinig deelnemers. Er ontbraken zeven raadsleden. Namens het college namen alleen de burgemeester en wethouder Suk deel aan de tocht.
 
 
Woensdag 6 juni 1984
 
Verschillende verzoeken actiecomité afgewezen
 
Onveiligheid Sint Vitusholt blijft nog
 
De gemeente Winschoten is niet in staat de verkeersveiligheid op het Sint Vitusholt op korte termijn te verbeteren. Het verzoek van het actiecomité van verontruste buurtbewoners de voetgangersoversteekplaatsen in de straat te verbeteren, kan volgens het college van b en w niet worden ingewilligd. Uit adviezen van de dienst gemeentewerken en de politie is gebleken, dat er voor de huidige drie zebrapaden geen betere alternatieven zijn en dat verplaatsing dus zinloos is.
 
Ook het verzoek van het comité fietspaden aan te leggen, die niet door het overige verkeer worden gebruikt, kan niet worden gerealiseerd. Volgens burgemeester Koek blijft er in zo'n situatie voor het gewone verkeer slechts een wegbreedte over van zes meter, waar ook nog op geparkeerd zou moeten worden. Dat zou grote problemen opleveren voor het doorgaande verkeer, waaronder autobussen van de Gado.
 
Het Sint Vitusholt zal binnenkort wel voorzien worden van fietsstroken. Bij het aanbrengen van een nieuwe slijtlaag op het wegdek, zullen er in een rode steensoort fietspaden worden aangebracht. Stroken waarop wel mag worden geparkeerd. De actiegroep zou verder graag zien dat er meer wordt gecontroleerd op het overtreden van de snelheidsbeperkingen. Eergisteren werd daar in een protestactie op het kruispunt Sint Vitusholt-Grintweg ook nadrukkelijk om gevraagd. Volgens burgemeester Koek is de politie in bezit van de noodzakelijke apparatuur. Het ontbreekt echter aan mankracht om vaker dan één dag in de week snelheidscontroles te houden. Daarbij wordt regelmatig op het Sint Vitusholt gecontroleerd. Het college is van plan binnenkort met het actiecomité aan de tafel te gaan zitten om over de verschillende wensen te praten. Bij het actiecomité was niemand bereikbaar voor commentaar op de voor hen magere voorstellen.
 
Het college kondigde gisteren verder aan dat alle voetgangersoversteken  binnen de gemeente Winschoten zullen worden aangepast aan de wettelijke eisen. Niet alle zebrapaden blijken het juiste formaat te hebben of zijn voorzien van de noodzakelijke borden. Daarvoor zal de raad een krediet van 6500 gulden worden gevraagd.
 
 
Vrijdag 8 juni 1984
 
Speeltuinvereniging gaat leden werven
 
Wijk Noord krijgt een buurtcentrum
 
De bewoners van wijk Noord krijgen waarschijnlijk een eigen buurtcentrum. Als de nieuwe speeltuinvereniging erin slaagt voor 1 september 275 leden te werven, dan is het Winschoter college van b en w bereid een klein gebouwtje beschikbaar te stelen. De komst van een volledige speeltuin is voorlopig van de baan.
 
In wijk Noord wordt al zo'n acht jaar over de komst van een buurtcentrum gepraat. Met zijn 4400 inwoners heeft de wijk alleen een supermarkt als ontmoetingsplaats. Er is een activiteitengroep, maar die heeft tot nu slechts enkele activiteiten kunnen houden. Vaak in de open lucht, waarbij het weer van grote invloed was op het welslagen. Een kaartclub heeft ruimte gevonden in de Jachtlaanschool. De activiteitengroep heeft daarom samen met de huurdersvereniging Noord twee maanden geleden het plan gelanceerd een speeltuinvereniging op te zetten.
 
De gemeente is nu bereid die vereniging te erkennen. Om voldoende waarborg te hebben moet de nieuwe vereniging voor 1 september voldoende leden zien te krijgen. Het getal van 275 is daarbij gebaseerd op ervaringen in andere wijken. Daar is minstens twintig percent van het aantal gezinnen georganiseerd. Mocht de ledenwerving een succes worden, dan denkt het college aan het beschikbaar stellen van een noodlokaal. De gemeente denkt aan het bestaande noodlokaal bij de Jachtlaanschool. Voorwaarde is wel dat de kosten laag blijven. Volgens H. Imholz, medewerker van de afdeling welzijn, moet de financiering worden ingepast in het bestaande welzijnsplan. Naar schatting moet de gemeente voor de boekwaarde en het onderhoud van het gebouw een bedrag van ruim tienduizend gulden rekenen. Het exacte cijfer moet nog worden vastgesteld.
 
Verder komt de speeltuinvereniging in aanmerking voor een subsidie van tweeduizend gulden. De vereniging moet zelf de kosten van gas en elektra betalen. Het is niet toegestaan in het gebouw paracommerciële activiteiten te ontplooien. De plannen van de activiteitengroep voorzagen ook in de komst van een speeltuin, aangezien bestaande speelvoorzieningen niet voldoen. Volgens Imholz is daar de komende jaren geen geld voor beschikbaar.
 
A. Röttgers, de secretaresse van de activiteitengroep, verwacht niet dat het werven van voldoende leden problemen zal geven. De groep zal in de maand augustus de steun van de buurtbewoners gaan vragen. Zij is tevreden over de plannen van de gemeente. Hoewel, de activiteitengroep had graag een groter gebouw gehad. De plannen moeten over enkele maanden nog door de gemeenteraad worden goedgekeurd.
 
 
Zaterdag 9 juni 1984
 
Schot in bouwplan voor drukhal bij Deze Krant
 
Er komt schot in de bouwplannen voor een grote drukfabriek op het terrein van Deze Krant aan de Liefkensstraat. Volgende week komt in de raadscommissie Openbare Werken een voorbereidingsbesluit aan de orde tot het wijzigen van het bestemmingsplan.
Dat is nodig, omdat voor de bouw van een grote hal voor de nieuwe drukpers vier woningen aan de Liefkensstraat moeten worden gesloopt.
 
Voor het verkrijgen van de vereiste officiële toestemming voor, dit miljoenenproject wordt de versnelde artikel 19-procedure gevolgd om nog dit jaar met de werkzaamheden te kunnen beginnen. Na de bouwvakvakantie start een interne verbouwing van het grote, witte pand op de hoek van de Vissersdijk en de Liefkensstraat, dat nu alleen in gebruik is als opslag.
De redactie van Deze Krant verhuist na de opknapbeurt naar dit ruime, karakteristieke hoekpand.
 
De bouw van de drukhal moet eind dit jaar starten, aldus waarnemend directeur A.A. Dekker. De definitieve bouwtekeningen zijn nog niet klaar. Volgens de plannen verrijst de hal op de plaats van de woningen nummers 59 en 61 (links naast de hekken bij de achteringang voor de busjes van Deze Krant). De nieuwe hal komt haaks op de huidige drukhal te staan. De korte gevel van de nieuwe hal aan de straatzijde krijgt een hoogte van maximaal 11 meter. De huidige achteringang blijft gehandhaafd voor de aanvoer van de grote rollen krantenpapier.
 
Ook het witte blok van twee woningen tussen het hoekpand en de nieuwe drukhal worden gesloopt, maar deze ruimte zal niet worden bebouwd. Dit terrein wordt gebruikt voor de afvoer van kranten, en tevens worden er parkeerplaatsen ingericht. De vier huizen, die op de nominatie staan voor sloop, zijn niet meer bewoond.
 
Volgens de plannen moet de drukhal in het najaar van 1985 klaar zijn. Na de installatie van de nieuwe drukpers zullen ook de drie dagbladen en de huis-aan-huisbladen van de Drents Groningse Pers in Emmen in Winschoten worden gedrukt. De DGP is evenals uitgeverij J.D. van der Veen BV, uitgever van onder meer Deze Krant, een dochter van Wegener's Couranten Concern NV. Daarnaast zullen tal van andere uitgaven, ook van derden, in de nieuwe drukfabriek worden vervaardigd.
 
SPLITSING
 
Het bedrijf in Winschoten wordt per 1 januari 1985 in verband met de schaalvergroting administratief en organisatorisch opgesplitst in twee aparte BV's voor de uitgeverij en de technische poot. De drukfabriek gaat dan deel uitmaken van Wegener's grafische groep.
 
De kosten van het hele project worden geraamd op ongeveer 16 miljoen gulden. Daarvan zijn 3 miljoen voor de bouw. Tweemaal 1,5 miljoen is uitgetrokken voor zeer geavanceerde elektronische apparatuur voor tekstverwerking in zowel de locaties in Winschoten als in Emmen. Het resterende bedrag van zo'n 10 miljoen gulden is bestemd voor de aanschaf van een uiterst moderne, grote drukpers. In de nieuwe hal worden voorziening getroffen om de geluidshinder van de pers te beperken.
 
Volgens directeur Dekker levert het project 10 tot 15 extra arbeidsplaatsen op in Winschoten. Daarnaast zal een ongeveer even groot aantal technische personeelsleden vanuit Emmen "meeverhuizen" naar Winschoten.
 
Dekker houdt nog wel een (kleine) slag om de arm over het doorgaan van de bouwplannen. We kunnen pas een definitieve beslissing nemen en gaan aanbesteden, als zeker is hoeveel IPR-premie we krijgen, zegt hij. De aanvraag voor de InvesteringS Premieregeling (IPR) is al in behandeling, maar het is nog onduidelijk hoe hoog die zal uitvallen.
 
De twee huizen met puntdaken aan de Liefkensstraat (links van het hek) worden volgens de plannen gesloopt om plaats te maken voor een grote nieuwe drukhal voor Deze Krant. Ook het witte blok ernaast gaat tegen de vlakte. Maar het karakteristieke witte pand op de hoek met de Vissersdijk blijft wel staan. Dat wordt eind dit jaar het nieuwe ruimere onderkomen voor de redactie.
 
 
Woensdag 13 juni 1984
 
Fotograaf Reint Meijer overleden
 
Reint Meijer van de bekende fotozaak Meijer aan de Langestraat in Winschoten is maandagavond op 64-jarige leeftijd overleden. Hij begon in de oorlogsjaren in zijn geboorteplaats Oude Pekela met de fotografie, en startte na de oorlog een fotowinkel in Winschoten. Hij verwierf bekendheid, toen bij vanaf 1952 tot begin jaren zestig als persfotograaf voor Deze Krant opereerde. Voor veel Oost Groningers was hij in die tijd "de krant".
Reint Meijer was tevens betrokken bij middenstandsactiviteiten. Zo behoorde hij tot de organisatoren van de eerste braderie in Winschoten, die sindsdien is uitgegroeid tot een jaarlijks zomers gebeuren. Ook was hij mede-oprichter van de Winschoter Journaalgroep.
 
Drie jaar geleden is hij uit de zaak gestapt om gezondheidsredenen; hij leed aan suikerziekte. Foto Meijer werd overgenomen door zijn schoonzoon Max de Vree, die ook Fotomax aan de Vissersdijk drijft.

 
Woensdag 13 juni 1984
 
Nacht
 
Op steeds meer plaatsen in Winschoten duiken ze op, de in duizenden stuks gedrukte stickers en affiches. Links een gele maan met slaapmuts en rechts een opgaande zon achter de Winschoter toren. Ze wekken op tot bezoek aan de braderienacht van Winschoten. Voor wie 't nog niet weet: het grootse spektakel dat in de nacht van vrijdag 13 op zaterdag 14 juli op stapel staat. Met de hele nacht door markt, kermis, open kroegen en winkels, en een uitgebreid scala aan evenementen.
 
Een deel van die activiteiten is al tot in de puntjes geregeld, een ander deel moet nog worden uitgewerkt. Wat er allemaal precies gaat gebeuren, moet nog worden bekend gemaakt door de speciale braderienacht commissie onder voorzitterschap van Joop Flokstra. 't Journaal wacht met spanning de definitieve onthullingen af!
 
 
Woensdag 13 juni 1984
 
Raadscommissie: eerst gesprek actiecomité
 
Uitstel aanbrengen van zebra's St. Vitusholt
 
De gemeente stelt het aanbrengen van zebra's op de nieuwe asfaltlaag van het Sint Vitusholt uit, totdat er een gesprek is geweest met het actiecomité Sint Vitusholt. Dat zegde burgemeester Ties Koek gisteravond de raadscommissie bestuurlijke zaken toe na druk vanuit alle fracties.
 
In het kader van het aanpassen en verbreden van tien voetganger oversteekplaatsen in Winschoten willen B en W ook drie zebra's op het Sint Vitusholt aanpakken. Het actiecomité heeft echter gevraagd om verplaatsing van twee daarvan, bij de Acacialaan en de Hofstraat, naar een volgens het comité veiliger plaats. Koek verklaarde aanvankelijk dat de politie de zebra's op het Sint Vitusholt extra onder de loep heeft genomen en dat verplaatsing geen verbetering is. Maar later zwichtte hij toch voor de aandrang vanuit de commissie.
 
Hij verbond aan het uitstel wel de voorwaarde, dat het gesprek vóór de vakantie moet plaatshebben. Anders zit het Sint Vitusholt de hele zomer zonder oversteekplaatsen, aldus de burgemeester. De complete wensenlijst van het actiecomité wordt momenteel bestudeerd. Maandag komt het Sint Vitusholt aan de orde in de gemeentelijke verkeerscommissie.
 
Het PvdA-raadslid Ida de Roest-Wiebenga leek gisteravond trouwens een klein bommetje te leggen onder het voornemen van B en W om één van de wensen van het actiecomité , aparte fietsstroken, snel uit te voeren. Tegelijk met de al geplande asfaltering van het Sint Vitusholt gaven B en W vorige maand te kennen meteen fietsstroken te zullen aanbrengen, gemarkeerd
Door een onderbroken streep.
 
Volgens Koek is de weg te smal om de fietsstroken helemaal van de rijbaan af te scheiden. Met een onderbroken streep zou parkeren op de fietsstrook nog mogelijk zijn, en zou in noodgevallen automobilisten ook nog over de fietsstroken kunnen uitwijken. Volgens De Roest was haar uit naspeuringen echter gebleken dat, óók bij een onderbroken streep, het verboden is een voertuig te laten stilhouden of te parkeren. Koek zegde toe dit te zullen natrekken.
 
De commissievergadering werd bijgewoond door een flink aantal leden van het actiecomité. De heer Hamers pleitte namens het comité voor het instellen van een commissie met vertegenwoordigers van alle betrokkenen, ook van provincie en externe deskundigen, om een goed voorbereid totaalplan op te stellen voor verbetering van de verkeersveiligheid op het Sint
Vitusholt en de Grintweg. "Dat hoeft, niet meteen dit jaar klaar te zijn", aldus Hamers. Maar de raad moet wel zijn verantwoordelijkheid tegenover de verkeersveiligheid van de burgers kennen.
 
 
Vrijdag 15 juni 1984
 
Weinig belangstelling voor proef lijntaxi
 
Het experiment met de lijntaxi in Winschoten is geen succes. De belangstelling voor de verbinding tussen plan Noord en het NS-station is klein. Een tweederde deel van de negen dagelijkse ritten worden wel gemaakt, maar de belangstelling is dan gering. Per keer gaan er twee tot vier mensen mee. Het project is echter alleen rendabel als er zes tot acht passagiers meegaan.
 
De lijntaxi rijdt al gedurende vier weken. De passagiers melden zich een half uur van te voren telefonisch bij de taxicentrale. De lijntaxi kan maximaal negen keer per dag de route van Noord naar het station en omgekeerd afleggen en doet veertien haltes aan. Op momenten dat er geen passagiers zijn, rijdt de taxi, niet. Volgens mevrouw H. W. van der Wal is het niet erg dat er een aantal ritten uitvallen. Als het busje niet rijdt, maakt haar bedrijf ook geen onkosten. Voor haar is het aantal passagiers veel belangrijker. Per rit zijn zeven tot acht passagiers nodig om de kosten te dekken. De lijntaxi rijdt in ieder geval nog vijf maanden. Daarna wordt de voortgang van het project bekeken. Zij noemt het nu nog te vroeg wijzigingen aan te brengen in de route, dan wel de tarieven te verhogen. Mevrouw Van der Wal verwacht dat na het gereedkomen van de nieuwbouw van het bejaardentehuis Renselheerdt de belangstelling voor de lijntaxi groter zal worden.
 
 
Donderdag 21 juni 1984
 
Onderbreken bouwstroom kost 200.000 gulden extra
 
Renselheerdt strijdt voor 12 aanleunhuizen
 

Het hoogste punt werd gisteren bereikt.
 

De gemeente Winschoten dreigt er zo'n 200.000 gulden bij in te schieten, wanneer niet op korte termijn de bouw van twaalf aanleunwoningen bij bejaardentehuis De Renselheerdt wordt toegewezen. Gisteren werd het hoogste punt bereikt van de nieuwbouw voor het tehuis en het aangrenzende gebouw met dertig aanleunflats. Maar van de twaalf lage aan leunwoningen achter het complex liggen er alleen nog de fundamenten.
 
Op het zinderend hete dak hees de 83-jarige mevrouw G. Eikema-Botjes van de bewonerscommissie de vlag in top. De aannemer, BML Bouw bv, heeft de bouw teruggebracht van 250 tot 200 werkbare dagen. Naar verwachting kunnen de bewoners eind februari of begin maart volgend jaar in hun nieuwe onderkomen trekken. Directrice L. Monster verklaarde later tijdens de ontvangst in de noodgebouwen aan de Garst, dat personeel en bewoners nu echt de dagen beginnen te tellen.
 
Bij alle feestelijkheid gooiden alleen de twaalf aanleunwoningen roet in het eten. Naast de 78 kamers in het bejaardentehuis omvat de bouw ook aanleun-flats- en woningen. De bewoners
daarvan zijn helemaal zelfstandig, maar kunnen als ze dat willen gebruik maken van allerlei voorzieningen in het tehuis. Bijvoorbeeld aansluiting op het alarmsysteem of maaltijden uit de keuken van het tehuis.
 
Door het beknibbelen van de minister op de toewijzing van het aantal woningen, dat Winschoten mag bouwen, vielen de twaalf geplande aanleunwoningen op het laatste moment uit de boot. Het betekent een aanzienlijke verhoging van de kosten, wanneer die woningen pas later, als de rest van het complex al klaar is, gebouwd kunnen worden. Onderbreking van de bouwstroom houdt in dat er meer manuren aan te pas komen en dat het hele "bouwdorp" van keten en machines eerst moeten worden afgebroken om straks voor een tweede keer te worden aangezet. Om de extra kosten nog een klein beetje binnen de perken te houden, zijn wel gelijk met de overige fundamenten die voor de aanleunwoningen gestort. Stiekem, want ook dat mocht eigenlijk al niet. Het heeft dan ook een reprimande van de provinciale directie volkshuisvesting opgeleverd.
 
Het gemeentebestuur en andere betrokkenen oefenen momenteel grote druk uit op de directie volkshuisvesting, om de woningen alsnog voor dit jaar toe te wijzen. "We hebben een kans dat we omstreeks augustus toch nog gunstig bericht krijgen. De gemeenten moeten vóór 1 juli hun bouwplannen voor dit jaar inleveren. Als bepaalde gemeenten de hun toegewezen woningen niet bouwen, maken we een kans bij de herverdeling van die overgeschoten woningen", zo zei wethouder H. Suk. Hij deed een beroep op de algemeen directeur van de NCHB, die de Renselheerdt beheert, om óók een goed woordje te doen bij de directie volkshuisvesting voor de aanleunwoningen.
 
 
Woensdag 27 juni 1984
 
Sint Vitusholt dit jaar veiliger
 
Er worden waarschijnlijk nog dit jaar maatregelen genomen om de verkeersveiligheid op en rond de Sint Vitusholt te verbeteren. Burgemeester en wethouders van Winschoten zullen binnenkort een verbeteringsvoorstel voorleggen aan Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen, die het beheer van de weg in handen heeft. Na bestudering zal het voorstel waarschijnlijk in augustus worden behandeld in de commissie verkeer van GS.
 
Vorige week donderdag had het college van B en W een gesprek met de actiegroep van verontruste bewoners van de Sint Vitusholt. Daarbij is aan de hand van een adviesrapport van de Winschoter gemeentepolitie gepraat over een aantal eisen die de actiegroep had opgesteld in een brief aan het College. Het resultaat is de gezamenlijk opgestelde verbeteringsvoorstel aan GS. De actiegroep is tevreden met dit resultaat. Men spreekt van een "constructief gesprek", waarin is gebleken dat het college wil streven naar "spoedige realisatie van een aantal maatregelen ter verbetering van de verkeerssituatie".
 
Aan een van de eisen van de actiegroep is de gemeente inmiddels tegemoet gekomen. Bij het aanbrengen van een nieuwe splitlaag op de Sint Vitusholt is aan beide kanten van de weg een fietsstrook aangebracht in een afwijkende kleur split en gemarkeerd door een onderbroken streep. De fietsers rijden hierdoor op een afgebakend gedeelte van de weg, terwijl de auto's nog steeds geparkeerd kunnen worden aan de kant van de weg.
 
Over andere punten uit de brief van de actiegroep is vorige week donderdag overeenstemming bereikt. Voor de problemen rond de voetgangers oversteekplaatsen bij de Acacialaan en de Hofstraat/ Prunuslaan zijn bijvoorbeeld oplossingen gevonden. De overzichtelijkheid bij het zebrapad bij de Acacialaan kan worden verbeterd door het omliggende groen een stuk in te snoeien, terwijl de zebra aan de Hofstraat/ Prunuslaan zo'n vijf meter verplaatst kan worden naar de Hofstraat. De actiegroep had verder gevraagd naar een extra oversteekplaats bij het tuincentruin bij de kruising met de Burgemeester Engelkenslaan. Daar werd echter van afgezien. Volgens adjudant H.T. van den Hoogen die de politie vertegenwoordigde, lag daar oorspronkelijk ook een zebrapad. In 1976 is het echter niet meer aangebracht wegens een vermindering van het voetgangersverkeer op die plaats. Hij achtte het niet verstandig om er weer een aan te leggen, omdat de automobilisten dan binnen zo'n 100 meter op drie oversteekplaatsen zouden stuiten. En we moeten er voor zorgen dat de automobilist de oversteekplaats serieus blijft nemen, aldus Van den Hoogen.
 
Ook van een ander punt, aanschaf van moderne meet-apparatuur voor snelheidscontroles; werd afgezien. De kosten zijn erg hoog, bovendien is dergelijke apparatuur erg gevoelig voor vandalisme. Op dit moment kan de Winschoter gemeentepolitie beschikken over moderne radar-apparatuur, maar het kan niet permanent worden gebruikt, omdat het in bezit is van de gezamenlijke politiecorpsen in Oost-Groningen. Het wordt regelmatig uitgewisseld tussen de verschillende posten.
 
 
Donderdag 28 juni 1984
 
Nachtdraverijen zijn primeur voor Nederland
 
Braderienacht zoekt voor 40.000 gulden aan sponsors
 
De organisatiecommissie van de Braderienacht van Winschoten is op zoek naar sponsors, die samen in totaal 40.000 gulden willen betalen voor reclame tijdens het evenement. Per brief zijn honderden bedrijven en organisaties benaderd. De commissie vraagt 25 gulden per strekkende meter reclame.
 
Voor het aanbrengen van de spandoeken of borden met reclame denkt de commissie vooral aan de Oudewerfslaan. Daar worden in de nacht van vrijdag 13 op zaterdag 14 juli kortebaan draverijen gehouden. Er komt dluizend meter dranghekken te staan. Ook worden als mogelijke reclamepunten de plaatsen genoemd, waar tijdens de Braderienacht een groot concours van draaiorgels en diverse sportevenementen worden gehouden.
 
NACHTDRAVERIJ
 
De kortebaandraverijen moeten één van de hoogtepunten vormen van de Braderienacht. Het zijn niet alleen eerste, die in Winschoten worden verreden, maar meteen ook een primeur in de geschiedenis van de Nederlandse draf- en rensport. Want het wordt de eerste draverij in Nederland, waarvan de start en de finale op twee verschillende dagen plaats hebben.
 
De Oudewerfslaan wordt voor de draverijen bedekt met een zandlaag, en bovendien wordt er met het oog op de veiligheid van deelnemers en bezoekers naast de straatlantaarns nog extra verlichting aangebracht. Vrijdagavond rond tien uur start de eerste omloop. De finale wordt omstreeks zaterdagochtend half twee verwacht.
 
Het publiek kan bij de Nederlandse Sporttotalisator weddenschappen afsluiten met drie speelmogelijkheden. Naast winnend en plaats (het juist voorspellen van de winnaar en de drie geplaatsten) kan ook winscore worden gespeeld. Daarbij moeten per omloop de winnaars, die naar de volgende omloop overgaan, worden den voorspeld.
 
De Braderienacht begint eigenlijk al 's middags. Want de commissie onder voorzitterschap van Joop Flokstra, is erin geslaagd Vara's Knock-Out-Show naar Winschoten te halen. Op het
Israëlplein zullen de duizend deelnemers aan deze televisiequiz aantreden onder leiding van Harry Vermeegen.
 
Om negen uur 's avonds, meteen na afloop van de koopavond, opent gedeputeerde Gerard Beukema officieel de Braderienacht. De braderie draait daarna gewoon door, waarbij zoveel mogelijk winkels, zo hopen de organisatoren, zo lang mogelijk open blijven. Ook de kermis op het Marktplein draait door. Net als met Adrillen staat de hele Venne vol met marktkramen. Ook de horecabedrijven blijven open, met diverse optredens en evenementen, en in de drie bioscopen zijn doorlopend filmvoorstellingen.
 
Er is een internationaal standwerkerconcours, een rommelmarkt voor en door verenigingen, en het Israëlplein wordt omgetoverd tot een Waterlooplein. Op het Israëlplein wordt ook een groot barbecuefestijn gehouden. Naast het draaiorgelconcours is er een concours van boerenkapellen.
 
Op sportief gebied is er onder meer een halve marathon, een motortrial, een internationaal schuttersfeest, een rolschaatsshow en touwtrek wedstrijden.
 
Verder zijn er demonstraties garnalen pellen, een show van nachtkleding, en activiteiten in De Klinker, zoals een super-bingo. De Braderienacht wordt afgesloten met een groot centraal ontbijt op het Israëlplein om zeven uur 's morgens voor iedereen die dan nog (of alweer) wakker is.
 
 
Zaterdag 30 juni 1984
 
Groot deel geld voor Braderienacht al bijeen
 
De 40.000 gulden, die nodig zijn voor het organiseren van de Braderienacht van Winschoten in juli, zijn voor een groot deel al bijeengebracht. Dat verklaarde gistermiddag Joop Flokstra, voorzitter van het organisatiecomité. Voor het aanbrengen van spandoeken en borden met reclame op diverse plaatsen in Winschoten tijdens de Braderienacht is al 15.000 gulden binnengekomen. Voor de rest van het bedrag zijn er ook al tal van toezeggingen van sponsors, zo zei Flokstra.
 
Leden van het comité reisden gisteren af' naar Gorredijk. Daar werden kortebaandraverijen gehouden. Eén van de hoogtepunten van de Braderienacht moeten kortebaandraverijen op de Oudewerfslaan zijn. Maar in Winschoten zijn nog niet eerder dergelijke draverijen geweest. Daarom hoopte het comité in Gorredijk vooral informatie te krijgen over de technische kanten van een draverij. Op het wegdek van de Oudewerfslaan moet een laag zand van twee en een halve centimeter dikte worden aangebracht.
 
De draverijen zorgen voor flink wat inkomsten. Er worden tachtig reclameborden heen gebracht, die anders rond de terreinen van WVV staan. De bedrijven waarvoor reclame wordt gemaakt, betalen elk 100 gulden.
 
"We willen in ieder geval proberen om deze nachtelijke draverijen, een primeur voor Nederland, tot een jaarlijks terugkerend gebeuren te maken. Los van wat er verder met de Braderienacht gebeurt", aldus Flokstra. Hij meldde ook dat steeds meer winkeliers, ook in de Moushörn (het achterste deel van de Langestraat), te kennen geven zo lang mogelijk hun zaak open te willen houden in de Braderienacht.
 
"Wij als organisatiecomité zorgen alleen voor de mensen, de winkeliers moeten zelf voor de verkoop zorgen. Maar de beste manier om niets te verkopen, is de winkel tijdens de Braderienacht op slot te doen", aldus Flokstra. Het comité verwacht in de nacht van vrijdag 13 op zaterdag 14 juli zo'n honderdduizend bezoekers naar Winschoten te trekken.
 
De Braderienacht start al op vrijdagmiddag met de opnamen van Vara's Knock-Out-Show op het Israelplein met duizend deelnemers. Het' evenement wordt zaterdagochtend afgesloten met een groot gezamenlijk ontbijt. Diverse organisaties en bedrijven hebben voor het ontbijt 2500 stuks eieren, 2500 glazen melk en 2500 boterhammen met kaas en worst beschikbaar gesteld.
Laatst aangepast op dinsdag, 07 juli 2009 19:17
 
Mei 1984
Woensdag 2 mei 1984
 
Bewoners van achttien woningen aan de Meidoornlaan in Winschoten zijn ongerust over hun toekomstige woonsituatie. De eigenaresse van de woningen, mevrouw Jager-van der Kamp (94) heeft het plan opgevat de woningen te verkopen. Een aantal huizen is inmiddels voor
vijftigduizend gulden per stuk aan de huidige bewoners aangeboden. Zij willen daar niet op gaan.
 
Bewoners willen huizen Meidoornlaan niet kopen
 
Volgens de bewoners bieden de huizen. In vergelijking met de gevraagde prijs te weinig comfort. De kleine eengezinswoningen hebben slechts twee slaapkamers. Verder voelt een aantal bewoners zich te oud om nog een huis te kopen. Bij hen leeft de angst dat de woningen toch worden verkocht, waardoor zij op termijn moeten verhuizen of met huurverhogingen te maken krijgen.
 
Volgens F. Jager, zoon van de eigenaresse, worden de huizen, die nu een huur van 140 gulden per maand moeten opbrengen, voor een standaardprijs verkocht ongeacht de kwaliteit. Dit om te voorkomen dat bewoners die ontzettend veel aan hun huis hebben opgeknapt, daar zelf voor moeten betalen.
 
De bewoners hebben ook het grootste deel van de opknapbeurten zelf betaald. Zo heeft bewoner E. Groenewold zelf een toilet en douche gebouwd. Terwijl de eigenaresse volgens hem nooit iets aan achterstallig onderhoud heeft gedaan. Van zijn huis is het dak lek en zijn de kozijnen verrot. "Ik betaal weliswaar niet veel huur, maar het huis is ook niets waard. Bij een harde wind waai ik bij na van het bed. Verder heb ik in het huis bijna alle werkzaamheden zelf uitgevoerd. Eén keer heb ik een nieuwe voordeur gekregen, dat is alles in de tien jaar dat ik er woon.", aldus Groenewold.
 
Jager zegt dat de huizen worden verkocht omdat zijn moeder bij een eventueel overlijden de boedelscheiding gemakkelijk wil laten verlopen. Groenewold op zijn beurt denkt echter, dat nu een ingrijpende opknapbeurt voor de eigenaresse onontkoombaar is, zij de huizen snel van de hand wil doen. Acht bewoners willen hun huis niet kopen omdat het aan een voormalige stortplaats grenst. De bewoners zijn bang dat er over enkele jaren sprake zal zijn van gif, waardoor de waarde van de huizen drastisch zal verminderen. De provincie heeft inmiddels op de stortplaats een oriënterend onderzoek laten verrichten. De uitslag daarvan is bij de gemeente nog niet bekend.
 
F. Jager laat desgevraagd weten dat indien de bewoners het huis niet willen kopen, de woningen niet aan iemand anders zal worden verkocht. Alleen bij het verlaten van een woning zal die niet meer worden verhuurd.
 
 
Maandag 7 mei 1984
 
Blokker neemt Het Handelshuis over
 
De mogelijk bekendste zakennaam in Winschoten zal per 1 september a.s. verdwijnen: het Handelshuis wordt op die datum overgenomen door de firma Blokker, die reeds een uitgebreide keten van warenhuizen in Nederland en het buitenland heeft. Het Blokker warenhuis in Winschoten wordt meteen het grootste van de provincie Groningen. Er zal een uitgebreide collectie huishoudelijke artikelen, glas, porselein en aardewerk, luxe artikelen, speelgoed, campingartikelen en tuinmeubelen worden gevoerd.

 
Foto H.Wal


Winschoten was de enige plaats van enige omvang in Groningen waar Blokker nog niet was gevestigd. Er waren al langer plannen om hier een zaak te openen. Deze schenen nu gerealiseerd te kunnen worden, aangezien er nogal wat panden te koop zijn in de binnenstad.
 
Het Handelshuis onderhield al een aantal jaren zakelijke banden met Blokker, met name op het gebied van de in- en verkoop. Directeur-eigenaar J.J.Th. Wanders (62) zocht reeds enige tijd naar een opvolger voor Het Handelshuis, die er in zijn eigen familie niet is. Het Handelshuis is sinds 46 jaar in Winschoten gevestigd. Wanders was vanaf 1948 directeur.
 
Het 14-koppige personeel van Het Handelshuis treedt in dienst bij de firma Blokker.
 
 
Huis aan Huis van donderdag 10 mei 1984
 
Deiman Winschoten 100 jaar
 
Het is 1881. Frederik Deiman start, heel ondernemend, een paardentramlijndienst Bourtange-Vlagtwedde-Winschoten v.v. Later vestigde Deiman zich in Winschoten waar het touringcarbedrijf Deiman nog steeds een begrip is.
 

Foto Deiman

Met de aanschaf van een supermoderne aerodynamische touringcar wil dit Winschoter bedrijf alsnog haar honderdjarig bestaan vieren.
 
De eigenlijke datum is al drie jaar voorbij, maar de drie broers - Rikus, Frits en Martin Deiman - waren te bescheiden om dit jubileum wereldkundig te maken. Maar nu de supermoderne bus van Hollandse makelij voor de deur staat....
 
"Het meest opvallende aan de bus is," zo vertelt Martin Deiman, "de vormgeving.
Bij de constructie van dit type touringcar werd vanaf het begin enorm veel aandacht besteed aan de aerodynamische vormgeving. Het vlakke front van de meeste bussen biedt te veel luchtweerstand. Dus de stroomlijn begint uiteraard aan de voorkant van de bus; een ietwat bolvormig uiterlijk.
 
Men bereikt zo een bijzonder lage luchtweerstand. De onderkant van het front fungeert als spoiler en houdt een belangrijk deel van de zijwind weg onder de wagen. Dan nog een spoiler op het dak, ook weer voor een betere luchtverplaatsing.
 
Het voordeel is een lager brandstofverbruik en minder geluid binnen in. Onze andere bussen lopen één op drie. En onze nieuwe loopt, en dat staat op papier, 1 op 4,5, dus dat scheelt nogal. Het interieur is uiteraard ook op het meest mogelijke comfort ingesteld.
 
Inderdaad,... het is weer een forse investering, deze bus kost ons ruim 250.000 gulden, niet niks. En dat moet er uiteindelijk toch weer uitkomen. Maar ja, je kan niet met verouderd materiaal op de weg zijn.
 
 

Technische gegevens - Merk: Bova - Kenteken: BJ-46-KT - Datum in dienst: 04-05-1984
Foto Deiman


Trouwens, de concurrentie is groot, wil je mee blijven- doen dan zal je over moderne touringcars moeten beschikken. De consument stelt hoge eisen en daar zul je aan moeten voldoen. Maar het is wel knokken," aldus Martin Deiman.
 
"Voorzichtig"
 
De tijden zijn veranderd sinds Frederik Deiman voor het eerst met zijn paardetram het traject Bourtange-Winschoten reed. En daarbij nog allerlei bodeklusjes opknapte.
 
In 1925 schafte Deiman zich een gemotoriseerd personenvervoermiddel aan. Een verslaggever van de Pekelder krant maakte het eerste ritje mee en was nogal onder de indruk, hij schreef ergens in zijn artikel:
"Wat ons is gebleken dat voorzichtig chaufferen en kalm rijden is geboden en... in enigszins scherpe bochten vaart minderen en steeds goed opletten. Wat ter voorkoming van ongevallen ook best nodig is, zich steeds daaraan houdende zal succes ook niet uitblijven." Citaat uit de Pekelder Courant 1925.
 
Het succes bleef ook niet uit, alhoewel de lijndienst werd verdrongen door de O.G. Tramweg Mij. Oost-Groningen. De tijd dat er bussen ingezet werden om het arbeidende volk naar de verschillende werkvoorzieningprojecten te vervoeren ligt ook al weer lang achter ons.
 
Direct na de oorlog werden de "uitstapje" ingevoerd. De Oost-Groningers waagden zich aan dagtochten naar Paterswolde, Appelscha en Emmen.
 
Het fenomeen dagtochten bestaat nog steeds. Alleen de afstanden zijn een stuk groter. En door de luxueuzere vervoermiddelen lukt dat uitstekend.
 
Uit de wervende folder van Deiman i.s.m. Klooster staat: "Met een touringcar begint de vakantie op het moment dat u instapt. Vanuit een comfortabele stoel glijdt het landschap aan u voorbij." Iedere kilometer is anders, nieuw en verrassend.
 
Naast Appelscha en Paterswolde zijn er nu dagtochten naar Sauerland, Zeeland, Hannover, Den Haag, de Lüneburger heide, Teutoburgerwoud, Volendam, Marken, Brussel en niet te vergeten de verrassingstochten.
 
Verenigingen
 
Daarnaast zijn het de ontelbare verenigingen die zich door Deiman laten vervoeren en de reisverenigingen die zich helemaal door de firma laten "verwennen".
 
Zoals bijvoorbeeld reisvereniging 'De Vooruitgang' uit Beerta, die nu meer dan dertig jaar met Deiman op stap gaat.
 
"De piek ligt duidelijk in de zomer, dan zijn er dagelijks zes bussen onderweg". "Met de dagtochten gaat het goed. Alhoewel alles onderweg aardig duurder wordt.
 
Maar wil je ook werkelijk een geheel verzorgde dagtocht - dit betekent een goed diner onderweg, koffie, entrees, boottochtjes enz. - dan moet je daar wel iets voor vragen en dan kun je nog niet alles doorberekenen.
 
Want je moet ook denken aan de mensen met een smallere beurs. Vooral de ouderen die zelf geen auto hebben. Ja,... die vinden die tochten prachtig' En ik zal je wat vertellen...
 
't Is ook mooi..."
 
 
Donderdag 10 mei 1984
 
Burgemeester Koek start nieuwbouw Gado
 
"Busvervoer wordt minder aantrekkelijk voor de reizigers, als door verkeersveiligheidsmaatregelen een traject teveel tijd in beslag gaat nemen. Als op een lange buslijn een aantal gemeenten achter elkaar deze grappen uithalen, kost dat extra bussen, mensen én geld, en dat laatste is er niet. Dus dat kán een buslijn in gevaar, brengen", aldus gistermiddag in Winschoten J.M.G. Bouwman, directeur van de Gado.
 
Hij liet zijn waarschuwende woorden horen bij de officiële start van de nieuwbouw voor de stalling en werkplaats van de Gado in Winschoten. Eerder had burgemeester T.J. Koek al de zorgen van de Gado om de verkeersontwikkelingen in Winschoten besproken. Koek benadrukte dat Winschoten de busbelangen in het oog houdt, en bijvoorbeeld bij het reconstructieplan voor de Venne water in de wijn heeft gedaan door de lengte van de verkeerssluizen aan te passen.
 
"Maar een gemeente moet de totale belangen bezien. Daarbij moeten ook burgers leren dat ze voor verkeersleefbaarheid en veiligheid een prijs moeten betalen. Verkeersveiligheid wordt vaak als iets vanzelfsprekends beschouwd. Zodra ergens één ongeluk gebeurt, staat er meteen een actiegroep op. Maar dan moeten de burgers ook voor lief nemen dat ze door verkeersveiligheidsmaatregelen af en toe ergens een paar minuten langer moeten wachten", aldus de burgemeester.
 
Koek mocht van de Gado het officiële startsein voor de nieuwbouw geven. Hij beschouwde dit als "een onderstreping van de goede verhoudingen". Gehuld in een geheel witte uitmonstering beklom de burgemeester een mobiele telescoopkraan aan de Papierbaan op het industrieterrein.
 
Hij liet een grote tank voor 30.000 liter "levenssappen" van de Gado (gasolie) in een al gegraven gat zakken.
 
De nieuwbouw vervangt het huidige complex aan de, P. van Dijkstraat en zal begin december in gebruik worden genomen. De voorbereidingen voor de nieuwbouw verliepen moeizaam, omdat het ministerie de vinger op de knip hield. Er verrijst nu een complex van 8700 vierkante meter met stalling voor achttien bussen, een overdekte tanken een wasstraat en een werkplaats met vijf werkplekken. Met het nog op de brandveiligheid komen in het hele
gebouw een paar honderd sprinklerinstallaties, die worden gevoed vanuit een grote vijver buiten het gebouw. Inrichting en bouw kosten zo'n 3 miljoen gulden. De Gado roemde de samenwerking en het geduld van de gemeente bij de totstandkoming van de nieuwbouw.
 
OPHEFFEN
 
Tijdens de feestelijke maar wel sobere bijeenkomst ("zolang het gebouw er nog niet staat moeten we een grote mate van financiële zelfbeheersing betrachten") uitten zowel de directeur als de president-commissaris van de Gado kritiek op de plannen om in het noorden van de provincie streekbuslijnen op te heffen ten gunste van treintrajecten. "Onbegrijpelijk dat juist in deze provincie, waar de Gado voor de bevolking zulke grote waarden vervult, plannen zijn voor afbraak van het streekbusvervoer ", zei president-commissaris U.G.H. van der Werff.
 
Ook de burgemeester kantte zich bij voorbaat tegen een eventuele aantasting van het busvervoer in Oost-Groningen. "We moeten ervoor vechten, dat het openbaar vervoer hier tenminste op het huidige peil blijft. Winschoten kan alleen als centrumplaats voor onderwijs, cultuur en volksgezondheid blijven functioneren, als de aanvoerlijnen uit de regio intact blijven", zo Koek
 
 
Woensdag 16 mei 1984
 
Lijntaxi van start
 
Plan Noord heeft vanaf vandaag een unieke vorm van openbaar vervoer. Taxibedrijf de Grooth begint met de lijntaxi. Een personenbusje gaat een vaste route rijden van het NS station naar plan Noord. De lijntaxi werd gisteren officieel in gebruik genomen door burgemeester T. Koek en het echtpaar Olthof als eerste passagiers mee te nemen.
 
Een lijntaxi lijkt een beetje op een belbus. Passagiers moeten zich een half' uur voor vertrek bij de taxicentrale melden. Een busje kan acht personen vervoeren en is uitgerust met een
lift om ook kinderwagens en rolstoelen gemakkelijk mee te nemen. De ritprijs is vastgesteld op één gulden vijftig ongeacht de afstand. De ritten sluiten aan op trein en busdiensten.
 
De lijntaxi rijdt van maandag tot en met zaterdag. De eerste rit vertrekt om half tien uit wijk Noord en de lijntaxi rijdt om het uur tot half zes. In omgekeerde richting vertrekt er ieder uur een busje van het NS station. De eerste rijdt om tien uur ’s ochtends, de laatste rit van de lijntaxi is om zes uur s avonds.
 
Er zijn veertien haltes, te herkennen aan het gele bord met de tekst Lijntaxi 14000. De route loopt vanaf het station, via de Venne, het ziekenhuis, twee slingers door plan Noord, langs het bejaardentehuis Renselheerdt om via het ziekenhuis weer terug te keren naar het station.
 
Volgens mevrouw Van der Wal van het taxibedrijf is het van het grootste belang dat passagiers van te voren het nummer 14000 bellen. Op momenten dat er namelijk geen reizigers zijn rijdt de lijntaxi niet. Bij een groot aanbod kunnen er meerdere busjes worden ingezet.
 
De lijntaxi is een experiment voor een half jaar. Bij een volledige bezetting zal het project kostendekkend zijn. Het bedrijf gebruikt bestaand materieel, auto's die meestal na 's ochtends negen uur niet meer of nauwelijks worden gebruikt. In andere plaatsen zijn soortgelijke projecten eerder mislukt. Burgemeester Koek liet echter bij de opening weten dat de gemeente geen bijdrage zal leveren in de exploitatie van de lijntaxi.
 
Het taxibedrijf hoopt na de zomervakantie ook in de stad Groningen een soort van lijntaxi op te zetten. Deze lijndienst zal dan nog meer dan in 'Winschoten gericht zijn op het vervoer van gehandicapten. Gebruikers van rolstoelen kunnen namelijk geen gebruik maken van het traditionele stadsvervoer.
 
 
Woensdag 16 mei 1984
 
Ministerie akkoord met aanpassingen plan Venne
 
Het ministerie van verkeer en waterstaat is akkoord gegaan met een aantal aanpassingen van het plan voor reconstructie van de Venne. "Daarmee wordt in belangrijke mate tegemoet gekomen aan de wensen van de ondernemers aan de Venne", zo zei burgemeester T. Koek gistermiddag. Hij zal de veranderingen deze maand met alle betrokkenen bespreken. Ook met de Gado komt nieuw overleg.
 
Van diverse kanten is felle kritiek geuit op het reconstructieplan. Dat betrof onder meer de versmalling van de rijbaan tot vijf meter breed. Die versmalling blijft overigens gehandhaafd. "Maar aangezien het autoverkeer bij opstoppingen of laden en lossen kan uitwijken naar de fietsstroken, zal dat weinig problemen opleveren", aldus Koek. De aanpassingen betreffen onder andere het verleggen van geplande fietsstroken bij een aantal bedrijven. In persoonlijke gesprekken met de ondernemers zullen ook de financiële consequenties worden doorgenomen.
 
De start van de werkzaamheden voor de reconstructie, die aanvankelijk was gepland vóór de zomer, is uitgesteld tot na de bouwvakvakantie. Nu wordt ernaar gestreefd de reconstructie in september te laten beginnen.
 
De burgemeester kreeg het overigens gisteravond hard te verduren, toen hij op de ledenvergadering van Handel en Nijverheid zei er "heilig van overtuigd te zijn, dat de reconstructie een verbetering betekent, "Hoe heeft u de moed dat te zeggen U hebt een vast inkomen, wij niet";, zo voegde Venne-ondememer H. Kamp hem toe.
 
Diverse middenstanders brachten al eerder geuite bezwaren naar voren. Zo werd het geringe aantal extra parkeerplaatsen (twintig in plaats van tachtig) weer genoemd. "We moeten ons niet bezondigen aan koudwatervrees. De problemen zullen in de praktijk niet zo groot zijn als pessimisten schetsen. En we houden steeds rekening met ook uw wensen", zo zei de burgemeester tegen de leden van de winkeliersvereniging.
 
 
Woensdag 16 mei 1984
 
Para's landen op Venne
 
Het leek gistermiddag wel alsof heel Winschoten was uitgerukt om te zien hoe vier parachutisten landden op het parkeerterrein aan de Venne achter de LTS. Rijen dik stonden Winschoters om het afgezette terrein en ook voor de ramen van de LTS verdrongen de leerlingen zich om niets van het gebeuren te missen. De landing vormde de inleiding van de activiteiten die de Winschoter middenstandsvereniging Handel en Nijverheid organiseert in het kader van haar jaarlijkse Voorjaarsactie.
 
Veel Winschoters hielden hun hart vast toen de vier para's uit Eelde boven hun hoofden cirkelden. Doordat de wind op verschillende hoogtes nogal varieerde van kracht en richting verliep de landing niet zonder enkele schoonheidsfoutjes. Toch ging er een bewonderend gejuich op toen de parachutisten, weliswaar niet op het doel, neerkwamen aan de overkant van de Venne.
 
Naast de parachutistenlanding valt er tot en met zaterdag nog van alles te beleven in Winschoten. Zo organiseert Handel en Nijverheid morgenmiddag een straattekenwedstrijd voor kinderen van vier tot en met dertien jaar. Vanaf twee uur kunnen jeugdige belangstellenden zich opgeven tegenover het stadhuis.
 
 
 
Eén van de parachutisten landt op het vrijgemaakte parkeerplaats langs de Venne
(Foto Hans Banus, Stadskanaal)
 
 
Donderdag 17 mei 1984
 
Braderienacht bruist van activiteiten
 
Winschoten verwacht 100.000 belangstellenden
 
De televisiequiz Knock-out met duizend deelnemers, draverijen midden in de nacht, een internationaal standwerkerconcours, een groot Schützenfest, ritten met oude autobussen en een massaal ontbijt op het Israëlplein moeten een paar van de hoogtepunten vormen rond de groots opgezette braderie-nacht in Winschoten. De voorbereidingen voor de braderienacht van vrijdagavond 13 juli tot zaterdagmorgen 14 juli zijn momenteel in volle gang.
 
De braderienacht-commissie heeft zich al verzekerd van een hele reeks evenementen. Maar er moet nog heel wat werk worden verzet, voordat het hele 'programma rond is en alle voorzieningen voor het ontvangst van de geschatte honderdduizend bezoekers zijn getroffen.
 
Naar voorbeeld van onder andere Enschede blijft Winschoten een zomernacht lang wakker, inclusief de kermis, de markt, de cafés en zoveel mogelijk winkels. Daaromheen wordt een uitgebreid assortiment aan festiviteiten opgezet. Overigens bleek deze week tijdens de ledenvergadering van Handel en Nijverheid, dat niet alle winkeliers even enthousiast zijn over de plannen. Terwijl het merendeel van de middenstanders in het eerste deel van de Langestraat en de Engelstilstraat heeft toegezegd de zaken zo lang mogelijk open te houden, weigeren vooral winkeliers in de Moushörn (het achterste stuk van de Langestraat) hun medewerking.
 
De gemeente heeft toestemming verleend voor de braderienacht. Vandaag vergadert de commissie met de Winschoter gemeentepolitie over de extra inzet van rijkspolitie tijdens de braderienacht. Overigens stelde G.J. Haak van de commissie, dat er op grond van de ervaringen in Enschede weinig moeilijkheden worden verwacht. Hij probeerde daarmee winkeliers gerust te stellen, die bevreesd waren voor toestanden zoals die tijdens de Nacht van Assen bij de TT voorkomen.
 
Niet alle evenementen hebben 's avonds of 's nachts plaats. Een deel gebeurt al vrijdagmiddag, of op de zaterdag. De Knock-out quiz, die door de VARA wordt uitgezonden met Harry Vermeegen van "Pisa" als presentator, speelt zich vrijdag af op het Israëlplein. In de weken vóór de televisie-uitzending zullen regelmatig korte filmpjes over Winschoten worden vertoond. De opnamen hiervoor worden binnenkort in Winschoten gemaakt met Harry Vermeegen.
 
Ook de grote kunstrolschaatsshow Holiday on Wheels van De Molenstad wordt overdag vertoond. Het concours van boerenkapellen, het draaiorgelconcours en het internationale standwerkerconcours hebben wel 's nachts plaats, evenals de kortebaandraverij (inclusief totalisator!) op de Oudewerfslaan. "Het is voor het eerst in Nederland dat er 's nachts een draverij plaats heeft", aldus commissievoorzitter Joop Flokstra.
 
Een nachtkledingshow, een grote rommelmarkt, een halve marathon, een barbecuefestijn met vlees, kip en vis zijn een paar andere agendapunten. Maar er is nog een heel aantal festiviteiten in voorbereiding. De braderienacht zal voor de middenstand geen extra kosten betekenen, zo belooft de commissie. Via sponsoring en het aanbrengen van reclameborden tegen betaling wordt getracht de kosten te dekken. Om de honderdduizend belangstellenden inderdaad naar Winschoten te halen zullen vierduizend ronde aanplakbiljetten, vijftienduizend stickers en honderdduizend programma's worden gedrukt.
 
Ook in de twee Duitse kranten, die Handel en Nijverheid deze zomer in Ost-Friesland verspreidt, zal aandacht worden besteed aan de braderienacht. Haak: "De commissie kan natuurlijk geen winkelier garanderen dat hij 's nachts klanten zal krijgen. Maar één ding is zeker: als we helemaal niks doen, trekken we in ieder geval géén bezoekers naar Winschoten".
 
 
Zaterdag 19 mei 1984
 
Stoomgemaal is nu echt een museum
 
Bij het stoomgemaal aan het Oostereinde is gistermiddag een bord geplaatst met de trotse tekst "Museum stoomgemaal" en daaronder de openingstijden. Daarmee is het honderd jaar oude gemaal langs de weg naar Beerta nu écht een museum.
 
Het museum gaat pas op vrijdag 1 juni officieel open. Voorlopig is het alleen elke woensdagmiddag en zondagmiddag te bezichtigen, zoals te lezen is op het bord, vervaardigd door H. Hut, leraar schilderen aan de Winschoter Its. Begin juni gaat in het gemaal ook een wisselexpositie van start met zo'n twintig modelbouw stoommachines uit de provincie Groningen. Ook het automobielmuseum in Assen leent hiervoor een paar stoommachines uit. De expositie blijft gedurende de zomermaanden in het gemaal.
 
 
Tjarko van Dijk, sinds begin dit jaar bewoner én in z'n vrije tijd beheerder van het museum-gemaal, is druk bezig met de voorbereidingen voor de permanente tentoonstelling, die in het
stoomgemaal te zijner tijd wordt opgezet. Om naast deze permanente expositie toch steeds nieuwe belangstellenden te trekken, is het de bedoeling elke zomer een wisselexpositie in te richten.
 
De belangstelling voor het gloednieuwe Oostgroninger museum, dat overigens nog vorm moet krijgen, is hartverwarmend, zo vertelt Van Dijk. De gemeente Winschoten heeft het meteen opgenomen in het nieuwe toeristische boekje, dat onlangs is uitgebracht, de provinciale VVV drukt tweeduizend speciale strooifolders over het gemaal, die wijd en zijd worden verspreid, en het J.B. Scholtenfonds zegde een financiële bijdrage van 5000 gulden toe. Dat geld is zeer welkom, want de hoge pijp van het stoomgemaal is hoognodig aan reparatie toe.
 
 
Maandag 21 mei 1984
 
Voetbal in Winschoten ferm eind opgekrikt
 
Knallend kampioensfeest Bato in de Klinker
 
De vreugde was wat ingetogen. Begrijpelijk, want het kampioenschap zat er immers al wat langer aan te komen. Bato had dus vast wat aan het idee kunnen wennen. En toch was er hier en daar een blauw-wit hart dat desalniettemin vlugger klopte en er tevens voor zorgde dat er tranen van vreugde in de ogen opwelden.
 
Aanvoerder Flip Slik was de laatste die de kleedkamer binnenwandelde na het eerste huldebetoon te velde. Hij stortte zich in de juichende menigte, die zich tegoed deed aan het eerste gerstenat, verdiend na negentien competitiewedstrijden voetbal. Slik greep zijn ploegmaat Peter van Delden, en passant nog jarig ook, en grijnsde. Zestien jaar geleden debuteerde ik in Bato I, toen ook nog derde klas. We degradeerden en ik speelde samen met Peters vader. En nu met hem. Terug in de derde klas, het is een hoogtepunt in mijn carrière.
 
Bato wilde het verder best weten. Swier Mansens, bestuurslid, wachtte de intense regenbui van de namiddag niet af en stapte pardoes met kleren en al onder de douche om spelers te feliciteren die hij "nog niet had gehad". De dikke droppen verstoorden het feest niet al bracht het wat ongemak. De bus werd volgeladen voor de rijtoer door Winschoten. Scheidsrechter Beijering uit Valthe deelde mee in het feest. Men duwde de leidsman spontaan een bosje bloemen in handen. Ik fluit al lang, maar heb nog nooit een kampioenswedstrijd toegewezen gekregen, vertelde hij naderhand. Ik heb voor de gelegenheid mijn vrouw maar meegenomen. Toen Beijering wilde vertrekken was het boeket zoek. Was iemand van de spelers in de handen gegeven. Beijering kon er nog om lachen. De zenuwen speelden de Batoërs zelfs nadat het kampioenschap een feit was nog parten
 
Onder de begeleiding van het gerommel van de donder boven Winschoten werd koers gezet naar De Klinker waar het heuglijke feit met een receptie en een knallend feest werd gevierd. Alles wat Bato een goed hart toedraagt, was in het cultureel centrum present, naast vertegenwoordigers van clubs uit de regio. Met Bato in de derde klas is het voetbal in Winschoten weer een ferm eindje opgekrikt. Flip Slik herhaalde het in het feestgedruis nog maar eens: "Dit is een hoogtepunt in mijn carrière. Terwijl de anderen genoten van hun titel en de mogelijkheid er eens stevig tegen aan te gaan. Voor de zekerheid hadden sommigen vorige week maandag reeds een snipperdag opgenomen. Nu was het pas nodig. De sfeer waarin Bato vóór het breken van de spanning had verkeerd gaf de opmerking van Van Delden senior wel aan. Met nog een kwartiertje voor de boeg in het duel tegen Nieuweschans en in de stellige g overtuiging, nu pas, dat het allemaal echt door zou gaan, voegde hij een clubgenoot toe: "Kunnen we deze week eindelijk weer eens rustig gaan vissen...''


Vrijdag 25 mei 1984
 
Adjudant Van der Velde krijgt een onderscheiding.
 
ADJUDANT VAN DER VELDE KONINKLIJK ONDERSCHEIDEN
 
Adjudant  F.A. van der Velde is gistermiddag tijdens zijn afscheid als adjudant van de gemeentepolitie Winschoten onderscheiden met de eremedaille in goud verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. Van der Velde heeft z'n decoratie te danken aan zijn bijna veertigjarige loopbaan bij de Winschoter politie. Burgemeester T. Koek speldde de scheidende adjudant, die met pensioen gaat, de onderscheiding op tijdens een druk bezochte receptie in het stadhuis.
 
Koek noemde Van der Velde een uiterst markante figuur die als politieman een "storm van ontwikkelingen heeft meegemaakt waarin het individu steeds meer rechten kreeg en de politieman het af en toe steeds moeilijker kreeg". Ingaande op die ontwikkelingen vroeg de burgemeester zich af of het politie-instrumentarium wel adequaat genoeg is om "bepaalde misstanden" tegen te gaan. "Het is toch ontoelaatbaar dat hele buurten worden verpest door enkele kwaadwilligen", aldus Koek daarmee duidend op de nog steeds aanhoudende moeilijkheden in onder meer de Hortensiastraat.
 
Volgens Koek zit de politieman klem tussen de burger, het Openbaar Ministerie en het Openbaar Bestuur. "De politieman moet daarin zijn koers maar een beetje zien te vinden", merkte Koek op. Hij sprak Van der Veldes eigen uitspraken tegen als zou hij op alle fronten een man van de oude stempel zijn. Als ik de Winschoter Courant lees dan bent u heel eigentijds bezig door vanuit de keuken naar de pers toe informatie te geven over het dwarsparkeren en het Venneplan. Dan moet ik stellen dat u toch wel erg met de tijd bent meegegroeid aldus Koek die in dat kader ook de inzet van de adjudant in de gemeentelijke verkeerscommissie prees.
 
Koek betrok ook mevrouw Van der Velde in de blijken van hulde. "De man heeft in zijn functioneren in belangrijke mate zijn vrouw nodig", stelde Koek.
 
De korpschef van de Winschoter politie, J. v.d. Boogaart, ging in zijn rede ook in op de veranderde maatschappij waarin Van der Velde moest werken. Hij prees de flexibele houding en "bovenal de contactvaardigheid" van adjudant Van der Velde. "U kende iedereen en werd door iedereen gekend", aldus de korpschef.
 
Van der Velde eindigde zijn kort dankwoord met: "Je hoeft niet op de voorgrond te treden om nuttig te zijn. Ik denk dat dat ook wel een klein beetje op mij van toepassing is geweest".
 
 
Vrijdag 25 mei 1984
 
Pettenfabriek wordt gesloopt
 
Een sloopbedrijf is deze week in opdracht van de gemeente Winschoten begonnen met de afbraak van de voormalige pettenfabriek aan de Rode Weg. Volgens de gemeente vormt het bouwvallige pand een gevaar voor de omgeving. Het is niet bekend welke bestemming het terrein krijgt.
 
Het gebouw is zeven jaar geleden afgebrand. De ruïne was daarna een geliefd speelobject. Door een onteigeningsprocedure is het pand eigendom geworden van de gemeente. Het sloopbedrijf Schipper uit Blijham zal de afbraak binnen drie weken voltooien. 
Laatst aangepast op zondag, 24 mei 2009 19:06
 
April 1984
Winschoten 25 jaar geleden – april 1984

Woensdag 4 april 1984
 
Fotoboek en fietstocht van Oud-Winschoten
 
Een fotoboek met zo'n 65 mooie historische Winschoter plekjes, en een fietsroute langs al deze bezienswaardigheden. Dit geschenk kreeg het Winschoter college van burgemeester en wethouders gisteren aangeboden uit handen van voorzitter K. Heikens van de Stichting Oud-Winschoten.
 
Aan het boek heeft de stichting een poos gewerkt. E.J. Molema en H. Wal maakten alle foto's. Heikens benadrukte dat het fotoboek een belangrijke rol kan spelen bij de promotie van Winschoten. Hij pleitte ervoor dat van de historische plekjes en gebouwen een diaserie wordt gemaakt. Zo'n serie zou kunnen worden vertoond tijdens de ontvangst van gasten in de gemeente.
 
Burgemeester T. Koek bedankte de Stichting Oud-Winschoten hartelijk. Het leek hem een goed idee om de fietsroute, die zo’n tweeëneenhalf uur in beslag neemt, eens te rijden met de raadsleden. Koek prees de activiteiten van de stichting: het verzamelen van oud materiaal, onder andere door het houden van open dagen, liet ijveren voor behoud van oude Winschoter stadsgezichten, en het op geluidsband vastleggen van verhalen over vroeger, Volgens Koek stimuleert de stichting hiermee de groei van het historisch besef in Winschoten, óók bij de gemeente zelf.

 
 
Donderdag 5 april 1984
 
Stormloop bij opheffingsuitverkoop
 
Op de stoep van lampenzaak Aladdin in de Torenstraat te Winschoten speelden zich gisteren chaotische taferelen af. Het publiek kwam massaal om op de eerste dag van de opheffingsuitverkoop hun slag te slaan. Met name oudere mensen dreigden door het kooplustige publiek onder de voet gelopen te worden.
 
De hele dag stond er een rij van ongeveer honderd mensen voor de deur. Aangezien men alleen in kleine groepjes naar binnen mocht, moesten sommige mensen meer dan een uur wachten. In totaal hebben vijfhonderd mensen de winkelbezocht.
 
De lampenzaak is ongeveer vijfentwintig jaar in de Molenstad gevestigd geweest. Volgens directeur Post draaide de winkel goed. Het bedrijf heeft echter besloten alle aandacht te richten op een groothandel in lampen te Staphorst.
 
Het liep storm bij de lampenzaak
 
Dinsdag 10 april 1984
 
Nieuwbouw voor AOG van start
 
Op de hoek van de Garst en de Pekelderstraat is begonnen met de grondwerkzaamheden voor de nieuwbouw van het Administratiekantoor Oost-Groningen (AOG) Volgens de plannen moet het nieuwe onderkomen nog voor het einde van dit jaar gereed zijn, evenals een verbouwing van het bestaande pand ernaast.
 
Daarmee komt na jaren wachten een einde aan het nijpende ruimteprobleem van AOG, de "administratieve poot" van de sociale werkvoorziening. Momenteel worden nog alle hoeken en gaten van het huidige gebouw in beslag genomen door materialen, waarvoor in kasten en magazijnen geen plaats is. Zelfs de gangen van het pand zijn deels volgestapeld.
 
Nieuw- en verbouw kosten samen zo'n 1 miljoen gulden. AOG beschikt straks over tweemaal zoveel ruimte als nu. Als nuchtere Oost-Groningers stonden we niet te juichen en te springen achter de ramen, toen ze met werk begonnen. Maar we zijn wel blij, zegt AOG-coördinator Herman Borgers.
 
 
Zaterdag 14 april 1984
 
Actiecomité na ernstige ongevallen:
 
“Sint Vitusholt moet veiliger”
 
Eind maart raakten twee kinderen ernstig gewond op het Sint Vitusholt. Voor een groep buurtbewoners was dit de druppel die de emmer deed overlopen. Zij hebben een actiecomité opgericht voor een veiliger Sint Vitusholt. Zij eisen maatregelen op deze drukke verkeersader met veel doorgaand verkeer tussen de Pekela's en rijksweg 42.
 
Maandag overhandigt het comité het pakket eisen aan burgemeester en wethouders. Vandaag trekt het comité door de buurt om handtekeningen te verzamelen. "Zet er in de krant maar een vette rouwrand om. Dan weten de mensen waar het om gaat", zegt een verontruste moeder.
 
Het comité eist onder andere meer verkeersborden waarop de maximum snelheid staat aangegeven, meer politiecontrole, verplaatsing van zebrapaden, aanleg van een fietspad en verkeerslichten op het kruispunt Sint Vitusholt - Nassaustraat.
 
Bij mevrouw De Vries, het contactadres aan het Sint Vitusholt, heeft zich een aantal moeders verzameld. Ze maken zich zorgen over de gevaren die hun kinderen dagelijks bedreigen. Vooral de veel te hoge snelheid van de meeste automobilisten maakt hen boos. Maar weinig autobestuurders houden zich aan de maximum snelheid van 50 km per uur.
 
De politie doet er bijna niets aan. Af en toe komen ze kijken, en dan herken je ze ook nog van een afstand. Als ze in burger zouden controleren, konden ze de overtreders bij bosjes van straat halen. Vrijwel alle aanwezigen hebben ervaringen met aanrijdingen. "Met Oud en Nieuw was mijn man nog maar net met het voorwiel van zijn fiets op straat, of hij werd al geschept door zo'n snelheidsmaniak", aldus mevrouw De Ruiter. "Maar je leest weinig over ongelukken op het Sint Vitusholt omdat de schade vaak beperkt blijft, zodat de politie er niet aan te pas komt''.
 
Bij de politie zijn sinds begin dit jaar zes aanrijdingen op het Sint Vitusholt geregistreerd. "Relatief niet meer dan in andere straten. Maar ik kan verder weinig vertellen over gevallen die niet bij ons worden aangegeven", verklaart Groeneveld van de Winschoter gemeentepolitie.
 
Momenteel staan er alleen borden met de maximum snelheid aan het begin van de Molenweg, verscholen tussen de bosjes, en eentje helemaal aan het andere eind van Winschoten bij het Zuiderveen. "Dat is veel te weinig. Er moeten extra borden komen, en beter zichtbaar", menen de dames. Ze willen ook borden met de tekst “Beperk uw snelheid. Denk aan onze kinderen”.
 
Ook vindt het comité dat de zebrapaden moeten worden verplaatst. Nu liggen ze precies in flauwe bochten, waar geen goed zicht op naderend verkeer is, zeker niet voor kinderen. Al bijna tien jaar zorgen vrijwilligers van de zebradienst geheel belangeloos ervoor dat schoolkinderen 's ochtends en 's middags veilig kunnen oversteken. "Daar mag de gemeente best eens iets tegenover stellen. Geen geld voor ons, maar een fietspad is wel op z'n plaats".
 
Zo'n fietspad moet niet worden gemarkeerd door een witte streep op de weg, stellen de dames. "Nee, er moet een stevige betonnen rand tussen het fietspad en de rijweg komen. Anders helpt het nog niks. En ze moeten niet aankomen met het argument dat er met een fietspad geen parkeerruimte overblijft. Het grasveldje hierachter ligt vol hondendrollen, dus daar kunnen ze mooi een parkeerplaats van maken".
 
De ongebruikte verkeerslichten van de Venne kunnen volgens de dames uitstekend worden verplaatst naar de kruising Sint Vitusholt-Nassaustraat. "Steeds weer gebeuren daar ongelukken". Als de versmalling van de Venne doorgaat, ziet het actiecomité van het Sint Vitusholt de bui helemaal hangen. "Dan krijgen we hier een extra stroom auto's te verwerken, en is de situatie hier helemaal niet te overzien", aldus de dames.
 
De laatste eis van het comité is verwijdering van de bosjes op de hoek Sint Vitusholt-Garst. "Door die bosjes moet je halverwege de weg oprijden, anders kan je niet zien of er verkeer aankomt".
 
Automobilisten rijden veel te snel op het St. Vitusholt, vinden leden van het actiecomité.
 
 
Zaterdag 20 april 1984
 
Stiefbeen heeft weer een zaak
 
Bij Hartman kun je nog afdingen
 
Bij de ingang worden kooplustigen verwelkomd door het luide getetter van een miniatuur- draaiorgeltje. "Die verkoop ik niet", zegt de trotse eigenaar H. Hartman. "Voorlopig niet althans", voegt hij er snel aan toe. Verder wordt echter alles verkocht bij Stiefbeen & Zoon, het winkeltje dat Hartman onlangs in de Gassingel opende.
 
In het half-duister scharrelt Hartman wat tussen zijn spullen rond. Oude 78-toeren platen, zwijmelromannetjes, koelkasten, je kan het zo gek niet bedenken. En alles is tweede- of derdehands. "Schrijf maar op, Stiefbeen & Zoon kan alles gebruiken", zegt Hartman, terwijl hij een klant aan een scheepje in een fles helpt. Na enig afdingen gaat de curiositeit weg voor de prijs van een gulden. "Zo gaat dat hier" aldus "Stiefbeen", "Vanaf een gulden kunnen ze bij me terecht".
 
Hartman heeft al ervaring met de verkoop van tweedehands spullen. Vroeger dreef hij bijvoorbeeld een zaakje in de Blijhamsterstraat. In die tijd verkocht ik over de hele wereld. Tot in Amerika toe," Een vergeeld krantenartikel wordt tevoorschijn gehaald. "Kijk, deze kroontjeskan heb ik geleverd toen Beatrix en Claus hier in Winschoten op bezoek waren".
 
Na een hartinfarct moest Hartman zijn winkeltje in de Blijhamsterstraat verkopen. Zes jaar was hij "uit de handel". Toen hij echter weer voldoende was aangesterkt begon z'n bloed weer,.... te "pimpelen". Dus huurde Hartman een oud pakhuis dat hij samen met zijn zoon volstouwde met allerhande oude spullen. Ik ben er de man niet naar om met de handen over elkaar te zitten. Ik moet iets te doen hebben". Naast de verkoop van zijn spullen, gaat Hartman ook een fietsenstalling beginnen. In de binnenstad is al sinds jaren geen stalling meer. Ik heb nu tenminste weer iets om handen", aldus Hartman.
 
H. Hartman als Stiefbeen
 
 
Woensdag 25 april 1984
 
B en W toch overstag
 
Markt niet op Venne
 
De tijdelijke verplaatsing van de zaterdagmarkt naar de Venne gaat niet door. Het college van B en W is na gesprekken met middenstanders tot de conclusie gekomen dat verplaatsing niet zinvol is. De vereniging van ambulante handel had om een proefverplaatsing voor vijf weken gevraagd.
 
Aanvankelijk wenste het college de proef te steunen. Twee weken geleden nog werd er in de gezamenlijke vergadering van de raadscommissies voor bestuurlijke zaken en openbare werken voor verplaatsing gepleit. Het college vond toen de winst van ruim negentig parkeerplaatsen veel belangrijker dan de bezwaren van middenstanders en de GADO.
 
Dat leverde felle kritiek van alle raadsfracties op. Met name de PvdA wenste niet akkoord te gaan met de proef. Er werd gevraagd om een nader contact met de betrokkenen.
 
Wethouder Henk Stunt heeft inmiddels drie gesprekken met verschillende middenstanders gevoerd. Het college is er van overtuigd geraakt dat verschillende bedrijven schade zullen ondervinden bij een eventuele verplaatsing. Een groep ondernemers uit het gebied tussen Oldambtplein en de Bosstraat ziet een bevoordeling van de ambulante handel ten koste van de omzet van de gevestigde middenstand. Ook het garagebedrijf De Venne heeft zich in een gesprek met de wethouder fel tegen de verplaatsing gekeerd. Volgens de heer Jalink, woordvoerder van het bedrijf, is het grote nadeel afgelopen zaterdag nog gebleken. Naar zijn zeggen is er maar één klant geweest, terwijl er in zijn bedrijf vier mensen werken. De middenstanders reageren verheugd op de wijziging in het collegestandpunt. Frans Teuben, de voorzitter van de vereniging voor ambulante handel in Winschoten, voelt zich nu niet serieus genomen. Volgens hem heeft de wethouder alleen met de negatievelingen gesproken. Hij zegt verschillende ondernemers met winkels aan de Venne te kennen die positief' tegenover een verplaatsing staan. Zeker negen ondernemers zouden een verplaatsing goed vinden. Hij is er ook van overtuigd dat voor de problemen van het garagebedrijf een bevredigende oplossing had kunnen worden gevonden.
 
Teuben blijft van mening dat het winkelende publiek de verplaatsing zou kunnen waarderen. En dat op langere termijn de zaken in de omgeving geen omzetverlies zouden hoeven te lijden. "De middenstanders hebben teveel gedacht aan een verplaatsing voor altijd. Wij denken echt niet alleen aan ons zelf. Een goede proef zou de werkelijke veranderingen duidelijk hebben gemaakt," aldus Teuben. De voorzitter van de marktkooplieden sluit niet uit dat de zaterdagmarkt op deze manier nog eens uit Winschoten zal verdwijnen. Hij kan zich voorstellen dat bij een verzoek uit de gemeente Veendam de kooplieden bereid zijn de nering te verplaatsen. Ondanks het gewijzigde college standpunt zal er vanmiddag in een extra vergadering van de raadscommissies voor bestuurlijke zaken en openbare werken nog wel over deze problematiek gesproken worden.
 
 
Donderdag 26 april 1984
 
Gemeente denkt aan stoplichten
 
Verkeersdruk Molenweg-St. Vitusholt te groot
 
De gemeente wil dat er snel voorzieningen komen om de verkeersdruk op de provinciale weg tussen de Pekela's en rijksweg 42 in te tomen (de route Zuiderveen-Sint Vitusholt-Molenweg). Bij provinciale waterstaat is onlangs opnieuw aangedrongen op het spoedig nemen van maatregelen. De gemeente wil vooral verbetering van het overbelaste kruispunt Nassaustraat-Sint Vitusholt-Grintweg-Molenweg, bijvoorbeeld door het plaatsen van verkeerslichten.
 
"Volgens de prognoses zou de aanleg van de oostelijke rondweg een gedeeltelijke ontlasting van Zuiderveen en Sint Vitusholt betekenen. Maar wij zetten daar onze vraagtekens bij", zei gisteravond wethouder H. Stuut tijdens de raadsvergadering. "Wij menen dat er ook met de komst van de rondweg voorzieningen nodig zijn. We hebben gevraagd om hertellingen van
de verkeersdruk. Provinciale waterstaat heeft toegezegd de kwestie opnieuw te onderzoeken".
 
De wethouder zei dit in antwoord op een opmerking van CDA-fractievoorzitter P. Kuiper. Deze vond dat er in het gemeentelijke structuurplan te weinig aandacht was besteed aan de
verkeersdrukte op het Sint Vitusholt. "Als straks het Plan Acacialaan-Noord helemaal is volgebouwd, is vooral de oversteek van de Acacialaan naar de Dwingeloweg een gevaarlijk punt voor kinderen. Dat mis ik in het structuurplan", stelde Kuiper.
 
De wethouder betwijfelde of er veel kinderen in Acacialaan-Noord zullen komen, gezien het grote aantal "1 en 2-tjes (woningen voor een- en tweepersoonshuishoudens). Ook voor anderen is het een gevaarlijk punt, hield het raadslid aan. Hij benadrukte dat met de aanpak van de veiligheid op het Sint Vitusholt niet moet worden gewacht tot de komst van de rondweg.
 
 
Donderdag 26 april 1984
 
Raadsleden: fleur met spoed Marktplein op
 
Op aandrang van de raadsleden gaat Winschoten met spoed bekijken hoe het verder moet met de zaterdagmarkt en de aankleding van het Marktplein. De leden van de raadscommissies voor bestuurlijke zaken en openbare werken gingen gisteren akkoord met het niet doorgaan van de proefverplaatsing van de markt naar de Venne.
 
Volgens alle raadsfracties ontkomt de gemeente er nu niet aan het Marktplein op te fleuren. Volgens de CPN is er nu sprake van een aftakelende markt zonder voldoende verscheidenheid aan kramen. Het VVD-raadslid D. Boven meent dat het daarbij niet alleen om de aankleding gaat. Er moet ook gekeken worden naar de marktvoorschriften. De regels voor wegblijvers zouden moeten worden verscherpt. Ook zou het huidige concurrentiebeding onder de loep genomen moeten worden.
 
WERVEN
 
Boven stelde voor de gemeente een actievere rol te laten vervullen. Zo moet de gemeente nieuwe interessante kramen gaan werven, als die producten niet op de huidige wachtlijst voorkomen. Wethouder H. Stuut zal deze zaak binnenkort met de betrokken partijen, waaronder de vereniging voor ambulante handel, gaan bespreken. De raadsleden hadden verder weinig moeite met het uiteindelijke besluit de markt niet te verplaatsen. Alleen het raadslid J. Flokstra (Winschoter Belangen) verweet het college paniekvoetbal. Bij een betere voorbereiding zouden de extra commissievergaderingen over de markt volgens hem niet nodig zijn geweest.
 
 
Zaterdag 28 april 1984
 
Winschoten in de steigers.
 
Binnenkort veel bouwactiviteiten van start
 
 
’t Is technisch  weer", zoals dat heet, en alom worden voorbereidingen getroffen voor de talrijke bouwactiviteiten die binnenkort in Winschoten van start gaan. Er lijkt zich dit jaar een soort bouwexplosie af te spelen, die Winschoten op heel wat plaatsen een compleet veranderd aanzien zal geven. Het gaat zowel om grote als om kleine projecten, woningen en wegenbouw.
 
ROTTE KIEZEN
 
Ten eerste de vier “rotte kiezen” in het centrum. Volgens plan gaat nog voor de bouwvak- vakantie de eerste spade de grond in op het braakliggende tussen het Marktplein en het Burg. Schönfeldplein. Op de plek van de afgebrande Oldambtster Herberg verrijst hier de Oldambtster Stee, met boven een laag bedrijfsruiten een complex van veertien luxe appartementen. Deze zijn vrijwel allemaal in snel tempo verkocht. Een wijziging van het bestemmingsplan volgens de versnelde artikel 19 procedure is nu bij de provincie in behandeling.
 
Ook het aan de Moushörn en de ruïne van hotel Smid hebben nu hun langste tijd gehad. De sloopvergunning voor het hotel is al afgegeven en volgende week passeert de acte van de grondverkoop. Het gaat hier om een driehoeksruil tussen gemeente, het  Sint Lucasziekenhuis en projectontwikkelaar Jansen. De laatste vult het gat aan de Langestraat op met winkelruimten, waarvoor onder meer een zaak verderop in de Langestraat belangstelling heeft getoond.
 
Het is de bedoeling dat de bouw op het terrein naast De Raad aan de Venne in september van start gaat. Het gaat om winkels en woningen, waarvan de ene helft dit jaar mag worden gebouwd en de andere helft volgend jaar. Voor de winkels bestaat bij Winschoter ondernemers sterke belangstelling, maar er zijn ook gegadigden van buiten. Ook hier is een versnelde procedure bij de provincie ingezet in verband met onder meer het parkeerterrein er tegenover bij de LTS. De gemeente krijgt deze grond terug.
 
Ook de plannen voor de bouw van een supermarkt op de plaats van het afgetakelde Nema-pand aan de Venne vorderen gestaag. De welstandscommissie heeft het bouwplan al goedgekeurd. Hoewel er aanvankelijk ook woningen zouden komen, is daar nu van afgezien, omdat de gemeente minder woningen krijgt toebedeeld van het ministerie.
 
INDUSTRIETERREIN
 
In mei starten op het industrieterrein twee grote bouwprojecten. De voorbereidingen voor de nieuwe garage van de Gado zijn al aan de gang, maar het officiële startsein met een feestelijk tintje heeft binnenkort plaats. De nieuwbouw vervangt het huidige complex aan de P. van Dijkstraat.
 
Voor de nieuwe vestiging van de metaalharderij Alcofi moet de grondoverdracht nog plaatshebben. Maar dat staat zeer snel te gebeuren, aldus chef stadsontwikkeling F. Kruizinga van de gemeente.
 
De bouw van het uitvaartcentrum annex crematorium bij de begraafplaats aan de Acacialaan moet uiterlijk in juni beginnen. Ook in dit geval is een versnelde procedure aangevraagd bij de provincie. Een bezwaarschrift van de landelijke stichting voorlichting crematoria tegen het verlenen van de bouwvergunning is door de gemeente afgewezen. De provincie moet de bezwaren, onder meer over wildgroei bij crematoria, nog afhandelen.
 
SCHOLEN
 
De eerste bouwactiviteiten zijn al waar te nemen bij de christelijk nationale Hoogkleischool. De zes lokalen van het oude gebouw worden volledig gemoderniseerd, en daarnaast komt er nieuwbouw met een gemeenschapsruimte, een spellokaal en een hoofdleidsterskamer. Een en ander moet al rond de bouwvakvakantie klaar zijn. Dan verhuizen de leerlingen van de Maranathaschool naar de Hoogklei. Te zijner tijd krijgen ook de kleuters van Hummeloord aan de Venne hier onderdak.
Den Haag heeft net het sein op groen gezet voor een nieuw overblijflokaal bij de bsm. Het oude gebouw, dat vorig jaar door brand werd verwoest, is inmiddels gesloopt. De bouw start deze zomer. De kosten worden geraamd op ongeveer drie ton.
 
TEHUIZEN
 
Terwijl de nieuwbouw voor bejaardentehuis De Renselheerdt op de hoek Parklaan-Stikkerlaan in rap tempo gestalte krijgt, moet de grond voor gecombineerde nieuwbouw van
de verpleegtehuizen De Reiderwerf en De Molenhorn nog worden onteigend. Drie boeren met grond aan de Udensweg hebben bij de Kroon bezwaar aangetekend tegen het bestemmingsplan. Dank zij een snelle afwikkeling bij de Raad van State hoopt de chef stadsontwikkeling echter toch dat nog deze zomer tot onteigening kan worden overgegaan.
 
WONINGEN
 
De eerste paal voor 108 woningen voor de woningbouwvereniging in het plan Acacialaan-Noord ging vorige week de grond in. De huizen zullen al in november klaar zijn. In hetzelfde gebied werkt het ABP verder aan de voltooiing van in totaal 85 premiehuurwoningen. Naast de 18 premiekoopwoningen aan de Denneweg, die zijn verkocht, komen er nog 8 bij in de premiekoop C-sector. Verder heeft de gemeente besloten zo'n tien vrije kavels uit te geven. "Het loopt geen storm, maar er is duidelijk wel belangstelling", aldus Kruizinga.
Hij constateert dat er in Winschoten erg veel vraag is naar koopwoningen tussen de 60.000 en 100.000 gulden.
In vergelijking met andere gemeenten zijn de woningen hier ook prijsvast gebleven ondanks de malaise van de afgelopen jaren", zo zegt hij.
 
WEGEN
 
Na de reconstructie van het Oldambtplein worden nu ook de kruispunten Bovenburen-Beertsterweg en Stikkerlaan-Parklaan-Gassingel aangepakt. De start van de reconstructie van de Venne zal echter nog wel even op zich laten wachten. Er wordt met diverse betrokkenen nog overleg gevoerd over de vormgeving van het stuk tussen het Oldambtplein en het Israëlplein. Van diverse kanten werden bezwaren geuit, onder meer tegen de versmalling van de rijbaan. Het project moet wel vóór het eind van 1985 klaar zijn.
 
De aanleg van de oostelijke rondweg kan in ieder geval niet voor het eind van dit jaar starten. De provincie heeft het bestek voor de eerste brug in de rondweg over de Pekel A nog niet klaar. De gemeente moet nog vergunningen verlenen aan de provincie voor de aanleg van de rondweg met de twee bruggen. Er zijn diverse bezwaren ingediend die, na door de gemeente verworpen te zijn, nu bij de provincie liggen.
 
Tenslotte is er nog de restauratie van Molen Edens, die volgens plan in mei begint. De kosten, ruim drie ton, komen beschikbaar in het kader van de herinrichting. Het wachten is alleen nog op de administratieve afhandeling van de subsidiebeschikking.
 
 
Zaterdag 28 april 1984
 
Wethouder: steun bij onderhandelingen met provincie
 
2629 handtekeningen voor veiliger Sint Vitusholt
 
 
Een dikke stapel papieren met 2629 handtekeningen kregen burgemeester en wethouders van Winschoten gisteren aangeboden van het actiecomité Sint Vitusholt. De buurtbewoners willen maatregelen om het Sint Vitusholt, één van de hoofdaders in Winschoten, veiliger te maken.
 
De gemeente kan zelf weinig doen om de verkeerssituatie te verbeteren, omdat het een provinciale weg is, zo zei burgemeester T.J. Koek. Wel kan de gemeente onderhandelen met de provincie. Onlangs heeft de provincie toegezegd het plan voor verkeerslichten bij de kruising Nassaustraat-Sint Vitusholt opnieuw in behandeling te nemen. Maar voor het overige lijkt de provincie niet bereid andere maatregelen te treffen, aldus de burgemeester.
 
Wethouder H.A. Stuut noemde het pakket handtekeningen een steun in de rug bij de onderhandelingen met de provincie. Als duidelijk wordt dat zoveel bewoners het actiecomité steunen, is de provincie misschien eerder geneigd verbeteringen aan te brengen, zo meende de wethouder.
Volgens Stuut onderschat de provincie de situatie op het Sint Vitusholt door alleen maar naar het aantal geregistreerde verkeersongevallen te kijken. “Op het Sint Vitusholt gebeuren veel ongelukjes, die niet worden aangegeven. Er zijn de laatste tijd maar twee grote ongelukken geweest”, aldus Stuut.
 
Het actiecomité zal binnenkort bij de gemeenteraad een uitgewerkt voorstel indienen voor maatregelen ter verhoging van de verkeersveiligheid.  Het aanbrengen van verkeerslichten bij de kruising Nassaustraat-Sint Vitusholt is slechts één van de eisen. 
Laatst aangepast op dinsdag, 07 april 2009 11:57
 
Maart 1984

Donderdag 1 maart 1984


Raad geeft groen licht voor aanpak de Venne

 

Middenstanders verbolgen over besluit

 


De gemeenteraad is gisteravond akkoord gegaan met de plannen voor de reconstructie van de Venne. Alle partijen hebben er bij het college op aangedrongen uitvoerig overleg te plegen met aanwonenden. Van alle kanten worden parkeerproblemen en problemen met laden en lossen voorzien. Middenstanders, die een zaak heb ben aan de Venne, zijn zeer verbol gen over het aannemen van het voorstel. Zij hebben weinig vertrouwen in het overleg en willen met steun van de KNOV proberen de plannen te wijzigen.

 

De Gado en middenstanders hebben grote problemen met de reconstructie. De Venne zou te smal worden. Nu is de Venne 12 tot 14 meter breed, na de reconstructie is een breedte van vijf meter voorzien. Alleen bij een breedte van zeven meter zouden er zich geen problemen voordoen. Volgens burgemeester Koek is zo'n aanpassing op geen enkele manier haalbaar. Een verbreding van de weg veroorzaakt een kostenverhoging, waar geen geld voor beschikbaar zal zijn. Hij is er van overtuigd dat het reconstructieplan een goed compromis is met een juist evenwicht, tussen de veiligheid van voetganger en fietser en de belangen van de middenstanders.

 

Hij stelde opnieuw vast weinig waarde te hechten aan de kritiek van de Gado. "Het is het recht van iedereen de bezwaren te blijven ventileren. Maar zij zijn alleen tevreden met een zo breed mogelijke weg. Er is een goed overleg geweest. De Rijks Verkeersinspectie heeft de minister een positief advies gegeven, nadat de Gado groen licht gaf. Wij hebben ons uiterste best gedaan, aldus Koek.

 

Het college kondigde aan overleg te gaan voeren met aanwonenden. De raad nam daar niet zonder meer genoegen mee. Met name PvdA-raadslid A. de Roest-Wiebenga was van mening dat alle bewoners tevreden moeten kunnen zijn met een gewijzigde de Venne.

 

Gerneentebelangen en CPN hadden graag een raadsbesluit uitgesteld. "Het is een hachelijke zaak om op dit moment te beslissen. Nu beslissen maakt overleg tot een zinloze zaak. Het besluit kan best een week worden uitgesteld tot er voldoende overleg is geweest. De raad kan voor het voorstel best een extra vergadering houden," meende G. Kwant. De CPN kreeg ook geen duidelijk antwoord op de vraag voor welk tijdstip het werk diende te worden uitgevoerd. Burgemeester Koek reageerde teleurgesteld op het verzoek tot uitstel. Het gebrek aan vertrouwen stelt mij teleur. Het is aan iedereen gelegen om de zaken acceptabel te laten verlopen.

 

De plannen voor de reconstructie voorzien in een evaluatie van het resultaat van de inrichting van de straat. Dan zal de gemeente bekijken of het haaks parkeren, dat voor een deel van de Venne wordt ingevoerd, een goede zaak is. Een aantal raadsleden verwacht problemen wat dat betreft. Dan zal ook het verzoek van de CPN worden bekeken of de doorgang van de Burgermeester Schönfeldsingel naar de Venne open moet blijven voor verkeer. De CPN wenste nu al een afsluiting voor het verkeer in het weekeinde. De middenstanders aan de Venne hebben weinig vertrouwen in het overleg dat zal worden gevoerd. Een aantal middenstanders hadden gisteravond een ingreep van de raad verwacht. "Dit is een slechte zaak. In verschillende plaatsen zijn middenstanders al de grond ingestampt. Wij worden ook in Winschoten in een hoek gezet. Dat is geen democratie," aldus Doddema. Voor zijn groentezaak heeft hij voor het lossen van grote vrachtwagens veel ruimte nodig. Hij verwacht niet dat een kleine verschuiving in de plannen een voldoende oplossing zal zijn. De ondernemers zullen proberen via de K NOV en de Kamer van Koophandel alsnog invloed op de planning te krijgen.

 

 

Zaterdag 3 maart 1984

 


Bouwplannen op prioriteitenlijst '84-'86

 

Sint Lucas ziekenhuis krijgt nieuwe vleugel

 

 

Het Sint Lucas ziekenhuis in Winschoten kan in 1986 de uitbreiding van het ziekenhuis realiseren. De staatssecretaris van volksgezondheid, J van der Reijden, heeft de bouwplannen op de landelijke prioriteitenlijst geplaatst. Volgens de plannen krijgt het ziekenhuis een nieuwe vleugel met een verpleegafdeling van honderd bedden. Verder wordt het laboratorium uitgebreid en krijgt de polikliniek vier extra spreekkamers met bijbehorende ruimtes.

 

Het totaal aantal bedden van het ziekenhuis wordt niet uitgebreid. De nieuwbouw vervangt de kinderafdeling met veertig bedden en twee paviljoens voor de verzorging van volwassenen met respectievelijk twintig en veertig bedden. Volgens geneesheer-directeur B. van Albada komt het besluit als een verrassing. "Wij hielden rekening met een bouw in 1988. Door de druk van de provincie is het gelukt de plannen op de lijst te krijgen."

 

Volgens hem was het ziekenhuis hard toe aan de nieuwbouw. "Ruim tien jaar geleden hebben wij al plannen ontwikkeld. De nood werd toen al erkend. Toen zaten wij al krap met de ruimte. De plannen werden echter door opeenvolgende ministers uitgesteld, "aldus van Albada.

 

De nieuwe vleugel wordt haaks op het bestaande gebouw gezet. De bouwkosten worden geraamd op 15 tot 20 miljoen gulden. Niets staat de bouw nog in de weg. Het nieuwe gebouw komt op de Gassingel te staan. De gemeente heeft inmiddels besloten dat deel van de singel aan het verkeer te onttrekken. Aanwonenden hebben daar ook mee ingestemd.

 

Het ziekenhuis zal nog wel met de gemeente moeten onderhandelen overeen stuk grond nabij de noodlokalen van de Winschoter Scholengemeenschap. Door de uitbreiding van de polikliniek komt de zijingang nabij die school te liggen.

 

Directeur van Albada wijst er op, dat de plannen nu nog langs allerlei adviesinstanties moeten. "Nu gaan wij de plannen, uitwerken. Daarna moet er goedkeuring komen van allerlei instanties. Er zal hard moeten worden gewerkt om de plannen binnen twee jaar rond te krijgen."

 

 

 

Donderdag 8 maart 1984


Winschoten krijgt overdekte markt

 

In voormalige fietsenfabriek Dresco

 


De Molenstad krijgt vanaf zaterdag 17 maart een overdekte vlooienmarkt in de voormalige fietsenfabriek van Dresco aan de Blijhamsterweg. Volgens initiatiefnemer B. Scholte zal de markt zeker bestaansrecht hebben. Ondanks verschillende vergelijkbare markten in de regio, verwacht hij voldoende belangstelling.

 

Scholte heeft nu een glashandel in Winschoten. Samen met iemand die anoniem wil blijven, hoopt hij met de markt er een centje bij te kunnen verdienen. "Volgens mij moet zo'n markt in Winschoten mogelijk zijn. Wat in andere plaatsen kan, zal in een stad niet ruim twintigduizend inwoners zeker gelukken. Ik stel mij voor dat in gezinnen de vrouw in het centrum boodschappen gaat doen, de man even naar de rommelmarkt gaat." Hij is van plan ook in Duitsland reclame voor zijn markt te gaan maken.

 

In het pand beschikt hij over 1000 m2 verkoopruimte. Iedereen zal er voor 25 gulden een stand kunnen huren. Per bezoeker zal een entree van één gulden vijftig worden gevraagd. "De ruimte is in tegenstelling tot andere markten verwarmd. Wij kunnen de bezoeker enig comfort bieden, "  aldus Schol te.

 

Volgens Scholte staat niets de markt in de weg. De gemeente zou positief op zijn initiatief hebben gereageerd. De gemeente heeft wel in een brief laten weten, dat Scholte aan de brandveiligheidseisen moet voldoen.

 

Scholte denkt aan die voorwaarden te kunnen voldoen. Hij verwacht niet dat er zich parkeer- problemen zullen voordoen. "Wij kunnen veel auto's bij het terrein kwijt. Verder zijn er voldoende parkeerplaatsen in de omgeving. Bedrijven daar zijn op zaterdag toch gesloten, zij zullen dus geen hinder hebben."

 

Scholte is niet van plan te gaan concurreren met de gewone markt. Alleen zaken als huisraad zullen er worden verkocht. Hij hoopt publiek te trekken met de verkoop van oude munten, typemachines en klokken.

 

De initiatiefnemers verwachten niet dat de uitbreiding van het aantal vlooienmarkten negatief zal werken. "De markten zoals die in Eelde, Blijham, Kielwindeweer, Nieuwe Pekela gehou-den worden trekken allemaal een eigen publiek. Wij zullen dat ook doen.

 

Mogelijk wordt de markt niet alleen op zaterdag gehouden. In Winschoten wordt er aan gedacht de deuren ook vrijdag te openen. 

Donderdag 8 maart 1984

 

Groot assortiment wordt gebracht in kruideniersstijl

 

Sfeer van vijftiger jaren herleeft bij Oom Harm

 

Aan de muur vlak bij de deur hangt een oude vergeelde foto van bijna veertig jaar geleden. Op de foto staan vier jongelui, de één verkleed als Sinterklaas en de andere als zwarte pieten. "Sinterklaas koopt ook bij Oom Harm", staat op een bord dat één van de pieten in de handen heeft.

 

Bij de toonbank staat een niet meer gebruikte kassa van voor de eeuwwisseling, die de prijs nog geeft in halve centen en niet verder kan optellen dan tachtig gulden. Want dat was vroeger een klein kapitaal.

 

In de winkel "Oom Harm" aan de Olieslagerstraat in Winschoten herleeft de sfeer van vijftig jaar geleden. Het aanbod is zo groot als van een middelmatig warenhuis terwijl het kneuterige sfeertje van de kruidenier bewaard is gebleven. "Als je de sfeer in de winkel gaat veranderen bederf je de hele zaak", is de overtuiging van Harm Visser, eigenaar van de winkel.

 

Het winkeltje oogt klein, maar is aanzienlijk groter dan een willekeurige voorbijganger zou denken. De winkel is uitgesmeerd over zes aaneen liggende panden. Twee daarvan worden gebruikt als winkel, de rest is een enorm magazijn dat doet denken aan een doolhof. Overal in de verschillende ruimtes zijn stellages geplaatst die vol liggen met de meest uiteenlopende artikelen. "Hoeveel artikelen we verkopen? Dat is niet te tellen. Als je even bezig bent zit je al zo op de driehonderd. Misschien zijn het wel enkele duizenden", vertelt Harm Visser. "Je komt er ook niet uit wanneer je het magazijn niet een beetje ordent. We hebben soort bij soort geplaatst, hier al het glaswerk, daar alle feestartikelen enzovoort. Anders zou je nooit iets kunnen vinden."

 

Harm Visser verkoopt van alles, van zuurballen tot rolschaatsen en van potloden tot pannesetten.

 

 Harm Visser achter de toonbank, die even oud is als de winkel. Rechts zijn moeder.

 

"Verder heb ik ook een aantal artikelen die je bijna nergens anders meer kunt krijgen, zoals petroleumstellen, lampenkatoen. Dat heeft bijna niemand meer, maar wij verkopen het nog".

 

De vader van Harm Visser is omstreeks 1910 met het winkeltje begonnen. "Hij was een echte koopman, stond ook altijd op de markt. Veel meer koopman dan ik ben. Hij heeft het winkeltje vanaf het begin zelf opgebouwd, dat had ik nooit kunnen doen. De winkelnaam is dan ook altijd hetzelfde gebleven, zowel genoemd naar mij als naar mijn vader: Harm.''

 

Dertig jaar geleden nam Harm Visser de winkel van zijn vader over. Hij was toen nog maar achttien jaar, maar problemen heeft dat nooit opgeleverd. Ik ben van kinds af aan in de winkel opgegroeid. dus dan weet je wat er allemaal moet gebeuren. Het is een kwestie van ervaring en praktijk die je in de loop der jaren opbouwt."

Veel is er in de winkel nooit veranderd. Harm zet wanneer het even kan de traditie voort om alles zo simpel mogelijk te houden. "Je moet niet teveel gaan veranderen. De naam van de winkel, Oom Harm, is dan misschien in deze tijd niet zo'n gewone naam, maar iedereen is er aan gewend. Als we een andere naam zouden nemen herkennen de mensen het niet meer. Ook het assortiment is nooit echt veranderd. We hebben het wel uitgebreid, maar we hebben nog steeds allerlei gebruiksartikelen. Geen overbodige luxe artikelen, dat moet je een beetje inperken, anders loopt het uit de hand. Die luxe-artikelen moeten andere winkels maar gaan verkopen,"aldus Harm Visser.

 

De inkoop van de artikelen wordt nog altijd door hem zelf geregeld. Inkooporganisaties of zich aansluiten bij een winkelketen is bij hem uit den boze. Harm Visser: "Daar heb ik helemaal geen zin in, dan moet je je richten naar zo'n organisatie en kun je niet zelf meer bepalen wat je verkoopt. Die inkooporganisaties hebben zoveel dingen die overbodig zijn of niet worden verkocht. Ik wil mijn eigen assortiment opbouwen. Ik ben zelfstandig en wil dat ook blijven."

 

Van concurrentie en de crisis heeft Harm Visser nog maar weinig gemerkt. "Je ziet wel dat bepaalde dingen minder goed gaan dan andere. Maar we hebben zo'n groot assortiment, dat we het ene met het andere kunnen opvangen. We mogen echt niet klagen, het gaat nog steeds goed. "


 

 

zaterdag 17 maart 1984

 

Bouw Oldambster Stee begint in juli

 

In het hart van Winschoten, op de plaats waar vroeger de Oldambster Herberg stond, zullen definitief veertien appartementen worden gebouwd. Nog deze zomer wordt met de bouw tussen het Marktplein en het Schönfeldplein begonnen. Het project is een initiatief van de plaatselijke architect A.J. van Ringh en C. Overduin, een projectontwikkelaar uit Groningen. De luxe appartementen zijn met name bedoeld voor 55-plussers. 


27 juli 1973


Volgens de initiatiefnemers is deze locatie een uitstekende plek om te bouwen. Toekomstige bewoners van de "Oldambster Stee" zullen voorzieningen als winkels bij de hand hebben. Bij het maken van de plannen is nadrukkelijk rekening gehouden met een bepaalde bewoners- groep. Uit een door mij verricht marktonderzoek is gebleken, dat met name 55 plussers graag in het centrum van de stad willen wonen. Hiervoor zijn nu te weinig mogelijkheden. Bestaande appartementen zijn vaak te klein, aldus Overduin. Hij richt zich dan ook op mensen waarvan de kinderen de deur uit zijn en die nu kleiner, maar luxe willen wonen.
 Brand Oldambtster Herberg - 19 februari 1980


Het gebouw, opgetrokken in rood baksteen, bestaat uit drie delen die via een binnenstraat met elkaar worden verbonden. Er worden twaalf driekamer appartementen en twee tweekamer appartementen gerealiseerd. De woningen zijn ruim van opzet. Om de veiligheid en de rust van de bewoners te garanderen, krijgt het gebouw een gesloten entree.

 

Voor de mpnsen die aan de zijde van het Marktplein komen te wonen worden speciale geluidwerende maatregelen genomen. De begane grond van het gebouw zal worden gebruikt voor het vestigen van kantoren, een showroom of een restaurant. De project-ontwikkelaar heeft bewust afgezien van de vestiging van een horecabedrijf. Wij willen de bewoners rust kunnen garanderen. Zij mogen geen last hebben van bijvoorbeeld vertrekkende mensen laat op de avond. Wij hebben nu serieuze gesprekken met mensen die kantoren willen vestigen,  zegt Overduin.

 

De appartementen kosten ruim 130.000 gulden en vallen onder de premie B-regeling. De bouw moet in maanden juli en augustus beginnen. Naar verwachting zal de bouw dan begin 1985 zijn afgerond. De totale kosten zijn op ongeveer 2 miljoen gulden geraamd.

 

 

Supermarkt komt op plaats van vervallen Nema-panden

 

De ruïnes van de voormalige Nema-panden aan de Venne in Winschoten zullen nog dit jaar plaats maken voor de bouw van een supermarkt. Unigro BV uit Drachten zal er de beschikking krijgen over een winkel van 900 m2. De oude gebouwen zullen binnenkort worden gesloopt, zodat nog deze zomer met de bouw kan worden begonnen. De gemeente Winschoten is zeer enthousiast over de plannen. Met de bouw wordt de laatste open plek in het centrum van de Molenstad gedicht.

8 mei 1981


Het terrein van de Nema ligt al enkele jaren braak. Als geliefd speelobject voor de jeugd is de oude bebouwing inmiddels vervallen tot een ruïne. De bestemming van het terrein is lange tijd onbekend geweest. Het terrein werd vier jaar geleden verkocht aan project-ontwikkelaar Interkrant in Tilburg. Toen al werd er samen met architect J. v.d. Grijspaarde uit Winschoten een plan ontwikkeld voor de bouw van een heus winkelcentrum met een passage naar de Zuiderstraat. Daarna is het als speculatie-object verschillende keren van eigenaar verwisseld.

 

Vorig jaar mei werd het pand voor de laatste keer verkocht. Toen probeerde de gemeente het terrein te bemachtigen. Dat mislukte, doordat de heer Koopmans uit Joure het voor een onbekende lastgever kocht. Hij betaalde er een prijs van 280.000 gulden voor.

 

Nu blijkt dat deze aankoop ten behoeve Unigro is geweest. Dat bedrijf exploiteert in het gehele land met verschillende formules en onder diverse namen supermarkten.

 

Bij Unigro in Drachten hult men zich in het diepste stilzwijgen over het project. Niemand is bereid iets te zeggen over de exacte invulling van de winkel. Naar verluidt gaat het om een winkel onder de naam Al-markt.

 

Uit de tekeningen van het architectenbureau Brouwer en Nebbeling in Groningen blijkt dat er naast één grote ruimte voor de supermarkt enkele kleine winkeltjes worden gebouwd. Volgens architect H.J. Brouwer kan daarbij worden gedacht aan de vestiging van een bloemenshop en een hakkenbar. De winkeltjes krijgen een ingang vanuit de supermarkt.

 

Op de hoek van de Venne en de Zuiderstraat is er boven de winkel een woning geprojecteerd. Daar zal de bedrijfsleider gaan wonen. Verder is er ruimte voor een magazijn en kan de uimte achter het pand worden gebruikt als parkeerplaats.

 

Volgens de architect zal de bouw van de winkel nog deze zomer beginnen. Het exacte tijdstip is afhankelijk van de snelheid waarmee alle procedures bij de gemeente worden afgerond. De winkel zal in ieder geval begin 1985 gereed zijn. De architect houdt het voor mogelijk, dat rond de kerstdagen de winkel al open kan gaan.

 

Procedureel zijn er geen bijzondere belemmeringen bij de gemeente te verwachten. Het bestemmingsplan maakt de bouw van deze winkel mogelijk. Inmiddels is de welstandscommissie, behoudens enkele kleine wijzigingen, akkoord gegaan met het bouwplan.

 

Wethouder Henk Stuut zegt zeer verheugd te zijn over de bouwplannen. Naar zijn zeggen worden dan alle rotte kiezen uit het hart van Winschoten getrokken.

 

"Naast deze bouwplannen, gaan wij de Venne zelf reconstrueren. Winschoten kan daarmee de komende jaren opgewekt tegemoet gaan", aldus de wethouder.

 

Dat er nu alleen een winkel wordt gebouwd, wordt door hem niet betreurd. "Het is echt de enige mogelijkheid. De gemeente heeft door de bouw van de 71 woningen aan de Venne geen contingenten meer".

 

Hij is ook niet bevreesd dat de komst van nog een winkel zal lijden tot zogenaamde "over-bewinkeling". Aangezien er op deze plaats eerder zaken waren gevestigd en de gemeente bijvoorbeeld bij de bouw van appartementen aan het Marktplein geen toestemming gegeven heeft voor de bouw van winkels.

 

 

Woensdag 21 maart 1984

 

Rayonwerkplaats en busstalling: drie miljoen

 

GADO start in april bouw nieuw complex

 

De gemeente Winschoten heeft de GADO toestemming gegeven voor de bouw van een rayonwerkplaats en een autobusstalling aan de Papierbaan in Winschoten. De GADO hoopt begin april al met de bouw van het complex te kunnen beginnen.

 

Dit betekent dat de vestigingen van de GADO in Veendam en die van Winschoten aan de P. van Dijkstraat worden opgeheven. Beide diensten worden overgeplaatst naar de Papierbaan. De bouw van het nieuwe complex gaat ongeveer drie miljoen gulden kosten. Dit wordt door de overheid betaald.

 

Op de rayonwerkplaats en de autobusstalling aan de Papierbaan is plaats voor dertien man personeel. Op het ogenblik zijn in Veendam en Winschoten vier man aan het werk. Dit betekent niet dat er extra arbeidsplaatsen ontstaan. Volgens de heer T.P. Bijlsma van de GADO worden de vacatures intern opgevuld.

P. van Dijkstraat

 

De twee werknemers in Veendam worden waarschijnlijk overgeplaatst naar Groningen of Stadskanaal. De personeelsleden van de GADO-vestiging aan de P. van Dijkstraat in Winschoten worden automatisch overgeplaatst naar het nieuwe complex aan de Papierbaan. De overige elf worden waarschijnlijk aangetrokken uit het hoofdkantoor in Groningen.

 


In de stalling is plaats voor achttien autobussen. De rayonwerkplaats moet een capaciteit krijgen voor zestig bussen. In de werkplaats zal vooral het zogenaamde ABC-onderhoud worden verricht, zoals de kleinere reparaties.

 

Het complex wordt gebouwd in een L-vorm. In de hoek komt een reparatie-werkplaats. De rest van de ruimte wordt in beslag genomen door een buswasserette en de stalling.

 

Burgemeester T.J. Koek van Winschoten zou graag zien dat het busmuseum het pand van de GADO aan de P. van Dijkstraat over kan nemen. Het busmuseum heeft op het ogenblik oude bussen en vroeger gebruiksmateriaal uitgestald over verschillende plaatsen in Groningen. Het pand van de GADO is door het museum zeer geschikt bevonden.

 

Bij het GADO-hoofdkantoor was over een eventuele verkoop of verhuur van het pand echter niets bekend.

 

Volgens de bouwplannen moet het nieuwe GADO-complex er zo uit gaan zien.

 

 

Donderdag 22 maart 1984

 

ProGro start vandaag

 

Staatsecretaris A. Ploeg van het ministerie van landbouw en visserij opent donderdagmiddag om drie uur de Promotie-tentoonstelling voor Oost-Groningen (ProGro) in De Klinker in Winschoten. Dit jaar is het thema "Huis en Tuin" gekozen, met als subthema het zelfstandig wonen van ouderen.

 

Donderdag- en vrijdagmiddag zijn er voor bejaarden verschillende activiteiten georganiseerd. Donderdag zijn er onder meer demonstraties van volksschilder kunstcursus en de bloemschik cursus. Verder is er een modeshow met oudere mannequins. Voor vrijdagmiddag staat er een forumdiscussie op het programma. Het thema van het forum is ouderenhuisvesting.

 

De tentoonstelling, waar tientallen middenstanders en ondernemers uit Oost-Groningen aan meewerken, duurt tot en met zondag.

 

 

Vrijdag 23 maart 1984

 

50.000 zwemmers binnen 3 maanden in De Watertoren

 

Het Winschoter zwembad De Watertoren heeft binnen drie maanden vijftigduizend bezoekers gehad. Om dat record luister bij te zetten,werd gisteren een willekeurige bezoeker in de bloemen gezet. Helmer Koetje uit Winschoten werd door wethouder Ben Verlaan verrast met bloemen en een jaarabonnement voor volgend jaar.

 

Volgens de wethouder had niemand deze grote belangstelling verwacht. Dat het bad zonder bijzondere recreatieve voorzieningen zo'n grote aantrekkingskracht zou hebben, komt voor hem als een droom. Bij het opstellen van de plannen voor de bouw is ook altijd uitgegaan van een veel lager aantal.

 

Van de bezoekers zijn er dertigduizend recreatieve zwemmers en zwemsters en bestaat de rest uit scholieren, zwemles-leerlingen en verenigingsleden. Vanaf 9 januari, de dag waarop het rooster voor de recreatieve zwemmers inging, zijn er gemiddeld 91 mensen per dag geweest.

 

Het oude instructiebad, thans één geheel met De Watertoren, haalde in het verleden in acht openingsmaanden een totaal van 52.000 bezoekers. Er komt voorlopig geen uitbreiding in het rooster voor recreatief zwemmen.

 

Helmer Koetje krijgt van wethouder Verlaan zijn jaarabonnement.

 

 

 

Vrijdag 30 maart 1984

 

Bouw van crematorium start nog voor zomer

 

De bouw van één nieuw groot uitvaartcentrum annex crematorium bij de begraafplaats aan de Acacialaan in Winschoten start in mei of juni. De drie betrokken uitvaartverenigingen verwachten, ondanks bezwaarschriften wegens onder meer stankoverlast, geen grote problemen bij de afgifte van de bouwvergunning. Het uitvaart centrum Oost-Groningen, dat een regionale functie krijgt, kan dan nog vóór de zomer van volgend jaar in gebruik worden genomen.

 

De stichtingskosten van het uit; vaartcentrum bedragen 2,5 miljoen gulden. Het wordt opgezet door de twee Winschoter uitvaartverenigingen WUV en Algemeen Belang in samenwerking met de EBO Stichting in Emmen. De aula's van beide Winschoter verenigingen zijn nu gevestigd in de binnenstad, waar zij al jaren kamen met gebrek aan ruimte en parkeerplaatsen.

 


GROEI

Naar verwachting zullen er straks jaarlijks honderd begrafenissen en vijfhonderd crematies in Winschoten plaats hebben. Er is een gestage groei van het aantal crematies. Daarom is er in het centrum, naast de twee geplande ovens, nog ruimte gelaten voor een derde oven.

 

Het nieuwbouwplan is ontworpen door de Winschoter architect A.J. van Ringh. Het gebouw krijgt een oppervlakte van 1050 vierkante meter. In het midden komt, naast een binnentuin, een grote kwartronde aula met 120 zitplaatsen. In de aula zal ook een orgel worden geplaatst, zodat er kerkelijke uitvaartdiensten kunnen worden gehouden. Door de omloop erbij te trekken, kan het aantal zitplaatsen worden uitgebreid tot 250.

 

Het uitvaartcentrum bevat verder een ruime ontvangsthal, koffiekamer, acht rouwkamers en twee afzonderlijke in- en uitgangen met grote luifels. Ook komt er een sectiekamer met een aparte toegang en een politieslot. In overleg met het Sint Lucasziekenhuis en de politie kan die worden gebruikt bij dodelijke ongelukken en gevallen van moord of doodslag. Deze ruimte is ook geschikt gemaakt voor bijvoorbeeld mohammedaanse begrafenisrituelen. Vanuit de aula is er een rechtstreekse, overkapte verbinding naar de begraafplaats achter het uitvaartcentrum. Naast het centrum (aan de kant van Scheemda) komt een strooiveld voor de as van gecremeerden van 1000 vierkante meter. Ook is er een columbarium voor het bijzetten van urnen.

 

Om het uitvaartcentrum heen komen in totaal 124 parkeerplaatsen voor bezoekers. Er zal veel groen rond , het centrum worden geplant. Ook wordt de toegangsweg vanaf de Acacialaan vernieuwd. Voordat het uitvaartcentrum volgend jaar in bedrijf wordt gesteld, wordt er een open dag gehouden, waarop belangstellenden het geheel kunnen bezichtigen.

 

 

 

De maquette van het uitvaartcentrum annex crematorium in Winschoten. Links vooraan de overdekte hoofdingang, rechts de uitgang. In het midden de kwartronde aula. Daarachter komen de ovens voor crematie, met twee kleine schoorsteenpijpen uit het dak. Rechtsachter de verbinding naar de begraafplaats. De "buizen" aan de voorzijde zijn halfronde ramen van kunststof, die wél uitzicht naar buiten, maar niet naar binnen geven. 

Laatst aangepast op dinsdag, 07 april 2009 11:54
 
Februari 1984

Donderdag 2 februari 1984

 

Nieuw zwembad trekt nu al 22.500 zwemmers

 

Scholieren uit Winschoten en omgeving hebben gistermiddag het nieuwe overdekte zwembad De Watertoren officieel "opengesprongen". Even tevoren had de Winschoter welzijnswethouder Ben Verlaan al gemeld, dat het zwembad vanaf 9 januari 12.000 bezoekers heeft getrokken. Met de 10.500, die in de twee weken daarvoor gebruik maakten van de gratis zwemkaartjes, betekent dat in totaal 22.500 bezoekers sinds Kerstmis.

 

Op de recreatie-uren komen per week gemiddeld 1300 bezoekers. Dat is 1000 meer dan vroeger, toen er alleen de beschikking was over het kleine instructiebad. Vooral de woensdag- en zaterdagmiddag zijn druk bezocht, en op de woensdagavond komen er zelfs wel over de 300 zwemmers per keer.

 

"Er is ons gevraagd het vrije zwemmen in de avonduren uit te breiden met de vrijdagavond. Maar dat geeft problemen met de personeelsbezetting”, zegt Sievert Bodde van de gemeentelijke afdeling Welzijn. Volgende week vrijdag is er voor het eerst disco-zwemmen voor de oudere jeugd. Het zwembadpersoneel werkt daaraan mee op vrijwillige basis. "We bekijken of dit aanslaat. Als het financieel dekkend is kunnen we dergelijke avonden regelmatig inpassen in het rooster en extra personeel aantrekken. Maar dan moeten we eerst zeker weten dat het lukt".

 

Op de zondagochtend tussen tien uur en half twaalf is er speciaal familie zwemmen, waarbij kinderen alleen onder begeleiding van ouders naar binnen mogen. Dat is gedaan met het oog op ouders van (jonge) kinderen, die ongestoord met hun kroost willen zwemmen. Door de oudere jeugd alleen onder begeleiding toe te laten, hoopt men hen tijdens dit uurtje wat meer in de hand te kunnen houden.

 

Bij de gemeente is inmiddels een klacht binnengekomen van ouders, die willen dat ook op zondagochtend ze hun kinderen alleen naar het zwembad kunnen sturen. Bodde: “Er zijn al zoveel uren dat de jeugd zonder begeleiding naar binnen mag. Laat deze ene zondagochtend nu ook voor de ouders met jonge kinderen. Er is veel vraag naar: steeds een kleine 200 bezoekers per keer”, aldus Bodde. Burgemeester en wethouders moeten nog een uitspraak doen naar aanleiding van deze klacht.

 

 Ina Mulder, uitgeloot als winnares van de wedstrijd voor de naam van het nieuwe
 zwembad, toetert De Watertoren open. Op haar sein springen 38 scholieren,
gedeeltelijk verkleed, te water.

 

 

Vrijdag 3 februari 1984

 

Nog twee weken verkeerd om rijden bij Oldambtplein

 

't Is wel even wennen, de laatste dagen bij het Oldambtplein in Winschoten. In plaats van het vertrouwde rondje om de rotonde, moet het verkeer nu grotendeels een slalom verkeerd om uitvoeren langs allerlei bordjes en pijlen. Het langs elkaar wringen van auto's en fietsen in twee richtingen zal nog twee weken duren. Want zolang is er (als het weer tenminste meezit) voor deze fase van de reconstructie uitgetrokken.

 

Er wordt nu gewerkt aan de aansluiting van de Nassaustraat op het plein. Dat betreft onder meer de verbreding van de trottoirs bij de hoeken. De omleiding schuift steeds een straat rond de rotonde op. De werkzaamheden duren ongeveer vier dagen per straat.

 

 

Woensdag 8 februari 1984

 

Meer ruimte voor fietsers en voetgangers

 

Reconstructie Venne kan al in juni starten

 

Over een jaar zal de Venne in Winschoten van een brede racebaan zijn herschapen in een straat met veel groen en veel ruimte voor voetgangers en fietsers. Ook komt er extra parkeerruimte bij. Als alles volgens plan verloopt, kan de reconstructie van de Venne in juni van start gaan, en nog vóór de winter gereed zijn. De totale kosten van het project bedragen zo'n anderhalf miljoen gulden.

 

Vorig jaar stelde het ministerie van verkeer en waterstaat al vier ton beschikbaar voor de beide uiteinden van de Venne. Daar is onlangs nog eens ruim vier ton voor het middenstuk bijgekomen via het ministerie van economische zaken in het kader van een speciaal werkgelegenheidsprogramma. De gemeente moet zelf 540.000 gulden op tafel leggen. Dat geld wordt geput uit een reservefonds van het grondbedrijf voor parkeervoorzieningen

 

De rijstrook voor het autoverkeer over de Venne, nu 12 tot 14 meter breed, wordt versmald tot 5 meter. Aan beide kanten komen fietsstroken van anderhalve meter breed. Langs de twee uiteinden, tussen Oldambtplein en Koopsdrift en tussen Emmastraat en Vissersdijk, worden extra parkeerplaatsen aangelegd en meer bomen geplaatst.

 

Het middenstuk krijgt een wat andere aanpak. Hier komt heel veel groen, weinig parkeerruimte. "Het moet een echt verblijfsgebied worden, dat ook voor voetgangers aantrekkelijk is. Op deze manier hopen we het winkelcentrum aan het Israëlplein meer bij het winkelgebeuren aan de promenade te trekken. De Venne is dan geen scheiding meer, maar moet juist een vloeiende overgang vormen in het hele winkelgebied", aldus burgemeester T. Koek.

 

Tegelijk met de Venne zal ook de verbinding met het Schönfeldplein (bij de Hema langs) een fraaiere aankleding krijgen. Overigens blijft hier de omstreden doorsteekmogelijkheid voor het autoverkeer in twee richtingen wel gehandhaafd.

 

PARKEREN

 

De parkeerplaatsen aan de Venne zullen zowel schuin als dwars op de weg worden aangelegd. De netto-winst na de reconstructie is twintig parkeerplaatsen. Dat lijkt wat weinig, maar op de hoek van de Poststraat en de Liefkensstraat zal ook nog een parkeerterrein met ruimte voor 110 auto's worden gerealiseerd.

 

De parkeerterreinen aan de Venne naast Albert Heijn en achter het grootwinkelbedrijf blijven gehandhaafd. Wel zal de parkeerduur worden ingeperkt. Automobilisten kunnen hun voertuig daar nu nog vrijelijk stallen, maar straks wordt dat omgezet in kort parkeren met gebruik van de parkeerschijf.

 

Aan de rijkssubsidie voor de reconstructie, met name voor het middenstuk, zijn wel enkele voorwaarden verbonden. Zo moeten bij de werkzaamheden voor zeventig procent langdurig werklozen worden ingeschakeld.

 

De gemeenteraad zal zich waarschijnlijk nog deze maand uitspreken over het beschikbaar stellen van de 540.000 gulden, die de gemeente in het project moet stoppen. "Met de aankleding van de promenade zal Winschoten na de reconstructie van de Venne wat betreft wegen het gezicht voor de toekomst hebben gekregen", aldus Koek.

 

 

Vrijdag 10 februari 1984

 

Grootscheepse opknapbeurt aan buitenzijde

 

In maart gaat een grootscheepse onderhoudsbeurt van start in de Sint Vitusstraat in Winschoten. Voor ruim 1 miljoen gulden zullen de 62 woningen aan de buitenzijde volledig worden opgeknapt. Daarmee komt een einde aan een jarenlange strijd. Want alle woningen zijn acht jaar geleden al eens gerenoveerd. Maar daarna bleken tal van mankementen te zijn ontstaan.

 

Gistermiddag is het bouwteam geïnstalleerd, dat deze tweede renovatie nauwlettend zal begeleiden. Het bouwteam bestaat uit de aannemer, Paas uit Nieuw-Buinen (een andere dan acht jaar geleden), de architect, J. v.d. Grijspaarde uit Winschoten, de technische dienst van de woningbouwvereniging Winschoten, en drie vertegenwoordigers van de buurtraad, M. Strating, S. de Wit en E. Usai.

 

 

Woensdag 15 februari 1984

 

Baatbelasting winkeliers voor reconstructie Venne

 

WB: doorgang Venne naar Hema afsluiten

 

De doorgang van de Venne naar het Schönfeldplein bij de Hema in Winschoten moet worden afgesloten voor doorgaand verkeer. Dit betoogde het raadslid Joop Flokstra van Winschoter Belangen (WB) gistermiddag in de raadscommissie bestuurlijke zaken. Daarin werd de reconstructie van de Venne besproken. Hij kreeg bijval van de CPN.

 

Flokstra noemde de huidige situatie, waarbij auto's dwars door de voetgangers op de promenade rijden, onoverzichtelijk en gevaarlijk. De oversteek van auto's door dit wandelgebied zou slechts een tijdelijke zaak zijn, zo is destijds afgesproken. Voetgangers, die van de Langestraat naar de Torenstraat lopen, weten nu niet waar ze aan toe zijn. Het is nu hinken op twee gedachten, en dat is altijd fout, meende Flokstra.

 

Hij wilde alleen nog de afvoer toelaten van het bevoorradend verkeer vanuit de Torenstraat rechtsaf naar het Schönfeldplein, en vanuit de Langestraat rechtsaf naar de Venne. Op de doorgang zou dan extra ruimte kunnen komen voor kortparkeerders, meende Flokstra.

 

Volgens burgemeester Ties Koek is er echter onvoldoende aanleiding de doorgang af te sluiten. Er wordt daar erg voorzichtig gereden. Bovendien zullen automobilisten, die ook een andere route kunnen kiezen, de doorgang steeds meer gaan mijden, zo voorspelde hij. Want na de reconstructie wordt de rijbaan van de Venne aan merkelijk versmald, zodat er strak langere wachttijden ontstaan voor verkeer dat naar de doorgang wil afslaan, aldus de burgemeester.

 

De communiste Gea Korte stelde voor, als volledige afsluiting niet mogelijk blijkt, dan alleen het verkeer te weren op de drukke vrijdag en zaterdag. Koek zegde toe dit voorstel zeker in overweging te willen nemen.

 

Flokstra hield tevens een langdurig pleidooi voor het invoeren van baatbelasting voor de winkeliers om de reconstructie van de Venne te bekostigen. Naast twee fikse subsidies van elk vier ton, moet de gemeente zelf nog ruim een half miljoen gulden op tafel leggen. Daarvoor wordt geput uit een reservefonds van het grondbedrijf. Flokstra wil dit bedrag liever in de zak houden.

 

"We bieden de middenstand nu een verfraaide Venne en doorgang naar het Schönfeldplein voor niks aan. Maar zij profiteren er duidelijk van. Vendet en Albert Heyn, de Hema en hotel De Nederlanden: ze kunnen allemaal best meebetalen. Ook de winkeliers aan de Langestraat en Torenstraat, want de Venne dient voor hen als aan- en afvoer van kooplustig publiek", aldus Flokstra.

 

Er is in het verleden wel sprake geweest van baatbelasting voor de Venne, maar na een handtekeningenactie van winkeliers is daar weer van afgestapt. Koek benadrukte dat uit onderzoek bovendien is gebleken, dat de gemeente de noodzaak van baatbelasting in dit geval niet juridisch hard kan maken.

 

Na vragen van diverse raadsleden verklaarde Koek, dat de verhuizing van de zaterdagmarkt van het Marktplein naar de Venne nu definitief van de baan is. "Om daarvoor 125.000 gulden extra uit te geven, is ons te gortig", aldus Koek. Wel moet de markt ook straks een paar keer per jaar uitwijken naar de Venne. Daarom worden tegelijk met de reconstructie een aantal voorzieningen aan de Venne aangebracht, vooral omdat nu van subsidie kan worden geprofiteerd.

 

Ida de Roest-Wiebenga (PvdA) voorzag problemen met dwars parkeren, als straks de rijbaan van de Venne maar 5 meter breed is . Dergelijke parkeerplaatsen zijn vrij lastig uit te rijden. Dat kan opstoppingen geven, vooral met de vele bussen die dagelijks over de Venne rijden, aldus De Roest. Ook meende zij dat laden en lossen op de smalle Venne moeilijkheden zal opleveren.

 

 

Woensdag 15 februari 1984

 

Winschoten is nu ook kernwapenvrij

 

't Is maar een bordje van bescheiden afmetingen. Twee schroeven plus moeren waren voldoende om 'm vast te zetten. Maar het kleine bordje met de tekst "Kernwapenvrij" betekende een grote dag voor de Winschoter vredesbeweging.

 

Wethouder Henk Stuut bevestigde gistermiddag het eerste Winschoter kernwapenvrij-bordje bij het plaatsnaambord aan de Blijhamsterweg. En zo konden de langsrazende automobilisten er niet alleen kennis van nemen dat ze nu Winschoten binnenreden, hun snelheid moesten minderen tot 50 km per uur en dat ze een Verenigde Naties-gemeente betraden, maar óók nog eens dat ze weinig gevaar te duchten hadden van neerploffende kernwapens. Diverse raadsleden van PvdA, CPN en Winschoter Belangen en andere belangstellenden woonden gistermiddag de plechtigheid bij. De fractie van CDA en VVD ontbraken demonstratief. Kernwapens zijn een zaak van de rijksoverheid, zo vinden ze, en boven zijn naar hun mening de bordjes nutteloos. De rest van de bordjes wordt deze week bij alle invalswegen geplaatst.

 

 Wethouder Stuut bevestigt het kernwapenvrij-bordje ( (foto Engel Lameijer).

 

 

zaterdag 25 februari 1984

 

Overdracht feestbomen

 

Met een druk op de knop stelde burgemeester Ties Koek gistermiddag de grote "feestboom" voor het stadhuis aan de Langestraat in werking. Met het (aarzelend) aanfloepen van de lampjes was de officiële overdracht van de 9 grote en 54 kleine lichtbomen door de stichting Promotie Winschoten aan de gemeente een feit.

 

Voorzitter J.J.Th. Wanders van de stichting benadrukte nog eens dat de feestbomen een complete Winschoter aangelegenheid zijn geweest. Zowel het ontwerp, de vervaardiging als (de helft van) de financiering waren in Winschoter handen. Het ministerie van economische zaken en de stichting deelden de kosten van vier ton.

 

Burgemeester Koek memoreerde, dat met de overdracht van de lichtbomen het totaalbedrag aan schenkingen door de stichting en Handel en Nijverheid de 1 miljoen gulden is gepasseerd.

 

 

Burgemeester Koek bewondert het effect van zijn druk op de knop.

 

  

Woensdag 29 februari 1984

 

Koek : wel overleg, maar 5 meter blijft

 

Ondernemers Venne tegen rijbaan van 5 meter breed

 

Na de Gado heeft nu ook een grote groep ondernemers bezwaren geuit tegen de versmalling van de Venne. Bij de dit jaar geplande reconstructie wordt de rijbaan, nu 12 tot 14 meter breed, teruggebracht naar 5 meter. Voorzien van een lijst met veertig handtekeningen hebben zeven ondernemers gisteren langdurig gesproken met burgemeester T. Koek. Vanavond komt de reconstructie van de Venne aan de orde in de Winschoter gemeenteraad.

 

 
De winkeliers en bedrijven staan achter de opzet om bij de reconstructie de snelheid van het verkeer terug te dringen en betere oversteekmogelijkheden voor voetgangers te scheppen. Maar ze verwachten grote problemen en zelfs gevaarlijke situaties als de rijbaan slechts 5 meter breed wordt. Zij menen dat de Venne minstens 7 meter breed moet zijn met het oog op de verkeersdrukte, het laden en lossen van grote vrachtwagens en het haaks parkeren.

 

Bovendien verwijten de ondernemers de gemeente, dat die te weinig informatie heeft verstrekt en overleg gevoerd met de aanwonenden en belanghebbenden. Burgemeester Koek heeft gisteren toegezegd dat de plannen binnenkort uitvoerig worden belicht in de Stadhuiskrant. Ook komt er met de betrokkenen overleg over knelpunten. Mocht dat nodig blijken, dan volgt daarna nog een algemene hoorzitting. Koek wijst erop, dat ook na de raadsvergadering van vanavond er nog genoeg ruimte is om op bepaalde punten af te wijken van het plan, zoals het er nu ligt. "Dat betreft vooral het schuiven met bomen en parkeerplaatsen. Het is ondenkbaar dat we afwijken van die 5 meter", aldus de burgemeester,

 

De heer Sassen, één van de ondernemers aan de Venne, verklaart blij te zijn met de toezegging dat er geen parkeermeters komen aan de Venne. Ook is hij tevreden, dat er nu tenminste overleg komt met de aanwonenden. Maar somber is hij over het vooruitzicht, dat de 5 meter breedte onwrikbaar vast staat.

 

"We zijn razend druk bezig iedereen in beweging te krijgen. We zijn aan de late kant, maar we kwamen er pas vorige week achter dat het écht door zou gaan. Als we meer middenstanders kunnen warm stoken en als we wat lichtpuntjes zien, schakelen we de KNOV in. En vanavond zitten we op de tribune bij de raadsvergadering", aldus Sassen.

Laatst aangepast op maandag, 09 februari 2009 20:34
 
Januari 1984
 
Bureau Huisvesting op nieuw adres:

P. Van Dijkstraat 12
 
Het gemeentebestuur en de besturen van de Woningbouwvereniging Winschoten en de Stichting Hertog Hendrik van Lotharingen hebben dit najaar namelijk overeenstemming bereikt over een nieuw systeem waarop in Winschoten voortaan de woonruimte wordt verdeeld. Die volkomen andere manier van toewijzen gebeurt per 1 januari 1984 op een nieuw adres: het bureau Huisvesting van de Woningbouwvereniging Winschoten, P. van Dijkstraat 12. Het huisvestingsbureau nieuwe-stijl is elke werkdag tussen 10.00 en 12.00 uur geopend. Telefonisch is dat bureau bereikbaar tussen 09.00 en 12.00 uur (telefoon 16395).
 
Bovengenoemde verandering is het gevolg van een gezamenlijk streven naar een nog rechtvaardiger en eerlijker verdeling van de beschikbare woonruimte. Als basis voor een zo objectief mogelijke urgentiebepaling (of wel de bepaling van de volgorde op de lijst van woningzoekenden) wordt een puntensysteem gehanteerd. De elementen waarvoor punten kunnen worden toegekend zijn: de binding met Winschoten, de inschrijfduur, de medische en sociale indicatie. Verder zal de concrete toewijzing zoveel mogelijk geschieden aan de hand van toewijzingscriteria. Daarbij gaat het erom of de betreffende woning geschikt is voor de betrokken woningzoekende. Tot slot komt er een mogelijkheid om in beroep te gaan tegen de urgentiebepaling en tegen de concrete toewijzing van een woning.
 
 
 
Dinsdag 3 januari 1984
 
Stadsjournaal gaat weer eigen “vertoningen”doen
 
Het Winschoter Stadsjournaal gaat, na een seizoen lang maandelijkse videovertoningen in De Klinker te hebben gehouden, weer eigen voorstellingen geven. "Het plezier was er voor ons een beetje af. De video-vertoningen in De Klinker, die een uur voor de voorstellingen begonnen, trokken voornamelijk "vluchtige kijkers". Men ging er niet even voor zitten om onze reportages te bekijken," aldus de makers van de stadsjournaals.
 
De voorstellingen voor "eigen publiek" mogen dan het afgelopen jaar achterwege gebleven zijn, wel kwam het Stadsjournaal zo'n vijfentwintig maal opdraven om - op verzoek - vertoningen voor verenigingen te verzorgen.
 
De vertoningen in De Klinker van nieuwe reportages werden afgewisseld met aankondigingen van voorstellingen in het cultureel centrum. "Dat waren vrij statische stukjes," zegt Elzo Witter van het Stadsjournaal. "Daar tussenin zaten onze reportages. De opzet was niet zo geslaagd. Bovendien was het erg veel werk om elke maand, van september tot mei, weer een programma van een half uur in elkaar te zetten."
 
De overschakeling van 8-millimeter film naar video, ruim een jaar geleden, kostte volgens hem nog eens extra veel tijd. Momenteel is het tienkoppig journaalgezelschap druk doende weer programma's voor het eigen publiek te maken. Een kwartaaloverzicht van de laatste maanden van vorig jaar is in de maak en kan waarschijnlijk eind januari vertoond worden.
 
Ook wordt er druk gewerkt aan een jaaroverzicht, dat "Het is Winschoot overal" zal gaan heten. Het optreden in De Klinker van de oud-Winschoter zanger Frans Dresselhuys zal als een rode draad door de 37 onderwerpen lopen. Een greep uit de onderwerpen: de manegeperikelen, de branden in Winschoten en het afscheid van een tijdschriftenbezorger.

"Het overzicht zal worden voor zien van een ouderwets, soms ironisch commentaar. En ook zal er weer de nodige humor in zitten," zegt Jow Poppen. "Wel is het de bedoeling om de vertoningen voor een intiemer publiek te houden dan in vroeger tijden. Dat komt door de beperking van video: je bent afhankelijk van een klein beeld, terwijl je met 8-millimeter film het beeld op een groot scherm kan projecteren."
 

Overigens zal het Stadsjournaal gebruik kunnen blijven maken van De Klinker tijdens de video-vertoningen. Het cultureel centrum is onlangs met een eigen video-journaal begonnen. Voor het maken van die programma's heeft het Stadsjournaal de studio beschikbaar gesteld en helpt De Klinker op technisch gebied.

 
 
 
Dinsdag 10 januari 1984
 
Oldambtplein minder snel maar ook veiliger
 
Er is begonnen met de reconstructie van het Oldambtplein in Winschoten. Die moet ervoor zorgen dat het verkeer over de rotonde straks veiliger verloopt. Er worden allerlei veranderingen aangebracht om het autoverkeer te dwingen langzamer te rijden. Ook worden de twee kruispunten Stikkerlaan-Schönfeldsingel en Bovenburen-Beertsterweg aangepakt.
 
De werkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van het AVOC-project. AVOC staat voor: Aanpak Verkeers Ongevallen Concentraties. Enige jaren geleden is er in Winschoten uitvoerig onderzoek gedaan naar onveilige verkeerssituaties. Uit dat onderzoek kwamen zes plaatsen rollen, die aanpassing behoeven. Het Oldambtplein en de kruispunten zijn er drie van. De andere drie zijn de Venne, de kruising Molenweg-Bovenburen en de kruising Beertsterweg-Stikkerlaan.
 
De kosten van de drie reconstructies bedragen fl 285.000.- Het ministerie van Verkeer en Waterstaat geeft een subsidie van fl 182.000.
 
Het ministerie van verkeer en waterstaat heeft subsidie verleend in het kader van het Avoc-project. Dat geldt ook voor de aanpak van de Venne, zij het dat de uitvoering daarvan nog op zich moeten laten wachten. Want er is tot nu toe alleen zo'n vier ton beschikbaar gesteld voor de beide uiteinden van de Venne. De gemeente zit nog te vlassen op het geld voor het middenstuk, voordat met de ingrijpende verandering van de hele Venne wordt gestart.


 
HAAKS
Door de trottoirs op de diverse hoeken bij het Oldambtplein te verbreden, wordt de aansluiting van de toevoerwegen meer haaks. Dat moet voorkomen, dat de automobilisten met grote snelheid over de rotonde van de ene naar de andere straat schieten. De strook, die voor auto's is bestemd, wordt veel smaller. Ook zullen de automobilisten straks minder snel het Oldambtplein kunnen oprijden door het aanbrengen van extra middenbermen. Het weggedeelte, dat voor fietsers is bestemd, wordt duidelijker dan tot nu toe aangegeven met behulp van een afwijkende kleur.
 
Bij het kruispunt Stikkerlaan-Parklaan-Schönfeldsingel (bij het zusterhuis) wordt vooral getracht de overzichtelijkheid van de kruising te verbeteren. De fietspaden worden ter hoogte van het kruispunt "teruggebogen", van de weg af. Zo wordt de opstelruimte voor het autoverkeer bij de kruising vergroot. Omdat de rijbaan door het terugsteken van de fietspaden wordt verbreed, komen er op het midden van de weg vluchtheuvels als rustpunt voor de voetgangers.
Bij het kruispunt Bovenburen-Beertsterweg zal de parallelweg over de groenstrook naar achteren worden verplaatst. Na de reconstructie zal bij deze kruising dan dezelfde situatie ontstaan als nu al bij het kruispunt Stikkerlaan-Beertsterweg het geval is. Dat betekent wel dat het langzaam verkeer over de parallelweg bij het oversteken van Bovenburen z'n huidige voorrang op het snelverkeer op Bovenburen verliest.
De drie Avoc-projecten worden uitgevoerd door Stevin. De gemeente had voor de onderhandse aanbesteding ook de bedrijven Garrelds uit Winschoten en Van der Schoot uitgenodigd, maar Stevin had als laagste ingeschreven.
 
 
 
Zaterdag 21 januari 1984
 
Winkels op plek hotel en gat aan Moushörn
 
Het "gat van de Moushörn" wordt gedicht. Op de plek van het braakliggende terrein en de ruïne van hotel Smid, die al jarenlang het tweede stuk van de Langestraat ontsieren, komen winkels te staan. Het bouwproject wordt ontwikkeld door de Winschoter makelaardij Nieboer.


Langestraat - Moushörn - 28 juni 1983
 
De restanten van hotel Smid, die zich ver naar achteren uitstrekken richting ziekenhuis, zullen worden gesloopt. Het braakliggende terrein ernaast, waar vroeger de panden stonden van groentewinkel Nienhuis en de elektrotechnische firma Groenewold, is nu nog eigendom van de gemeente Winschoten.
 
Het gaat om een rijtje van vier winkels aan de Langestraat. De panden krijgen volgens het ontwerp verspringende gevels, worden één bouwlaag hoog en tellen elk 150 vierkante meter winkelruimte. De schoonheidscommissie en de gemeente hebben al positief gereageerd op de plannen. "We wachten niet tot alle panden definitief zijn verhuurd. Zodra de bouwvergunning er is, gaan we meteen aan de slag. We hopen nog vóór de bouwvak klaar te zijn", aldus makelaar A. Nieboer.
 
Volgens Nieboer kan ook de middenstandsvereniging Handel en Nijverheid, die de laatste tijd regelmatig waarschuwde voor het gevaar van overbewinkeling in Winschoten, zich helemaal vinden in de bouwplannen. "Bovendien gaat het om grond waar al een winkelbestemming op ligt", verklaart Nieboer.
 
De huurprijs van de winkels is 225 gulden per vierkante meter. Nieboer vertelt dat er al diverse gegadigden zijn: "Het is een aantrekkelijke plek, omdat je hier met de auto kunt komen". Pal vóór de plek waar gebouwd zal worden staan enkele parkeermeters. Bovendien voorziet het bouwplan in de aanleg van parkeerruimte aan de achterzijde van de winkels. De panden krijgen ook een achteruitgang, zodat de aan‑ en afvoer niet via de promenade hoeft te geschieden.
 
ZIEKENHUIS
Als de hotelruïne wordt gesloopt, kan ook het Sint Lucas ziekenhuis een al jaren oud plan gaan uitvoeren: het verplaatsen van de huidige dienstingang aan de voorzijde naar de achterkant van het gebouw. Het Sint Lucas wil hiervoor het achterste stukje kopen van het hotelterrein, dat nu nog in het ziekenhuisterrein steekt.
 
Voor het maken van een inrit naar de nieuwe dienstingang moet er een doorbraak komen op de plaats waar het voormalige gebouw van het Leger des Heils staat. Ook komt de weg naar de dienstingang deels over het terrein van de school Gassingel te lopen. "Maar daarover is al in principe overeenstemming bereikt met de gemeente", zo verklaart directeur‑econoom J.J.P. Ponsioen van het ziekenhuis.
 
Automobilisten, die straks achter de winkels aan de Langestraat willen parkeren, kunnen ook gebruik maken van deze weg. Het verplaatsen van de dienstingang staat in verband met de uitbreidingsplannen van het ziekenhuis. Maar al is de nieuwbouw van het Sint Lucas nog voorlopig toekomstmuziek, er wordt zo snel mogelijk gestart met de aanleg van de weg, aldus Ponsioen.
 
SFEER
 Hotel Smid, net als hotel Dommering vroeger ook een cultureel trefpunt, beleefde zijn hoogtij in de jaren vijftig. Het hotel beschikte over een zalenaccommodatie, waar veel toneelvoorstellingen werden gegeven. Befaamd waren boven de Cerfontainzaal en het zaaltje aan de voorzijde, dat de naam "Sfeer" droeg. De laatste eigenaar van het familiehotel was Gerrit Smid.
 
Later werd er een showroom in ondergebracht van autohandel Dijkema. Toen die naar de Papierbaan verhuisde, werd het gebouw dichtgespijkerd, waarna het langzaam verloederde.
 
 
 
Donderdag 26 januari 1984
 
Populieren aan Hommesplein en Vosseweg worden gerooid
 
De gemeente gaat 75 populieren aan het Hommesplein en de Vosseweg in Winschoten rooien. De bomen zijn veertig jaar oud en vertonen mankementen. Bij harde wind waaien er regelmatig takken af. Daarnaast groeien de wortels van de bomen door het asfalt van het fietspad aan het Hommesplein en de Vosseweg.
 
De totale operatie gaat de gemeente bijna vijftigduizend gulden kosten. Het wegdek van de Vosseweg wordt hersteld en er worden nieuwe bomen geplant. De dienst gemeentewerken zal er berken planten, bomen waarvan de wortels dieper groeien. Het Hommesplein wordt niet opnieuw beplant. Volgens de gemeente is de begroeiing daar voldoende. Het fietspad wordt wel hersteld.
 
 
 
Dinsdag 31 januari 1984
 
Vloer sporthal verzakt
 
De vloer van de sporthal aan de Mr. D. U. Stikkerlaan vertoont ernstige verzakkingen. De dienst gemeentewerken zoekt momenteel uit wat de oorzaak ervan is. Volgens gemeentewerken is het mogelijk dat het bedrijf dat de vloer heeft gelegd "nalatig" is geweest, maar zij heeft daar nog geen zekerheid over. Vandaag zal de dienst gemeentewerken de zaak opnieuw ter plekke bekijken, waarna verslag aan de afdeling Sportzaken wordt uitgebracht.
 
Volgens de heer Middelbos van gemeentewerken is het zeer waarschijnlijk dat contact zal worden opgenomen met het bedrijf dat de vloer er heeft ingelegd, de firma Janssen en Fritsen uit Helmond (Limburg).
 
Mochten de gebreken inderdaad te wijten zijn aan "nalatigheid" van de firma, dan wordt het college van b en w geadviseerd stappen te ondernemen. "Dat de firma nalatig is geweest is vooralsnog een veronderstelling, want daarvoor hebben we geen bewijzen. Het is moeilijk te zeggen welke kant het met de zaak uitgaat en wat de consequenties ervan zijn", aldus Middelbos.
 
De vloer van de sporthal werd zes jaar geleden over de oude heen gelegd. Dat is volgens de firma Janssen en Fritsen de normale gang van zaken als de oude maar vlak en regelmatig is. Over de verzakkingen wilde de heer Janssen nog niets zeggen.

Leggen nieuwe vloer in Sporthal - 13 juli 1978
 
Er werden al eerder gebreken aan de vloer geconstateerd. Toen Alie Dik vorig jaar als beheerder van de sportzaal in dienst kwam, bemerkte hij kleine kuiltjes aan de korte zijden van de hal. "Het bleek dat de spaanplaat onder de kunststoffen vloer van een verkeerd of een slecht soort was. Vooral plaatsen die vaak belast werden, zoals de handbaldoelen, vertoonden kleine kuiltjes. Dat is indertijd gerepareerd, maar het heeft weinig geholpen. Het woekert voort", aldus Dik.
 
De heer S. Bodde van welzijnszaken vermoedt dat het wat betreft de nieuwe verzakkingen ernstiger is, "misschien een constructiefout". Hij zegt zeker te zijn dat er al ver schillende mensen door de verzakkingen enkelblessures  hebben opgelopen. "Dat kan eigenlijk niet. Dan moet je of de tent sluiten of er direct iets aan doen," aldus Bodde.
 
Een forse ingreep is volgens Middelbos van gemeentewerken niet mogelijk. Dan zou de hele vloer er radicaal uit moeten en dat gaat tonnen kosten. 
Laatst aangepast op dinsdag, 08 november 2011 16:51
 
December 1983

 Vrijdag 2 december 1983

  

Oude instructiebad tijdelijk gesloten

 

Nieuwe zwembad toch in kerstvakantie open

 

Winschoters kunnen al in de kerstvakantie een duik nemen in het nieuwe overdekte zwembad De Watertoren. Tot voor kort leek het erop dat dit pas later in januari of zelfs februari kon gebeuren, omdat er eerder een fikse achterstand in de bouw was ontstaan. Maar tijdens de bouwvergadering (de één na laatste) werd gisteren bekend dat de werkzaamheden weer helemaal op schema liggen.

 

“Dat komt deels dank zij het zeer gunstige weer in de herfst. Maar ook omdat er met man en macht is gewerkt om te proberen toch nog op tijd klaar te komen”, zegt Siefert Bodde van de gemeentelijke afdeling Welzijn.

 

De bouw is zo goed als afgerond. Nu moet worden bekeken of het technische gedeelte goed functioneert. Volgende week al komt het bassin vol water te staan en begint het proefdraaien. Vanaf maandag 12 december wordt het aangrenzende oude instructiebad tijdelijk gesloten en worden de zwemlessen stopgezet. De technische installatie moet worden aangepast , er moet wat breekwerk worden verricht, en het oude bad krijgt ook een verfje. De zwemlessen gaan op maandag 9 januari op dezelfde tijden weer van start. Op woensdag 25 januari is er diploma zwemmen.

 

 

Donderdag 8 december 1983

 

Nieuwbouw Gado gepland in maart 1984

 

De Gado begint waarschijnlijk in maart volgend jaar met de bouw van een nieuw onderhoudsstation en een stalling voor 18 bussen aan de Transportbaan. Met de gemeente wordt nu onderhandeld over de grondprijs.

De nieuwe garage dient ter vervanging van de huidige garage aan de P. van Dijkstraat.

 

 

Vrijdag 23 december 1983

 

Bato sluit 100-jarig jubileumjaar af met fakkeloptocht

 

Gewapend met fakkels trokken enkele tientallen aanhangers van de sportvereniging Bato door de Winschoter binnenstad. De stoet vertrok rond zeven uur van Ons Gebouw aan het Burgemeester Schönfeldplein. Dat was later dan met de adventsoptochten van de voorgaande twee jaren. Door dat verlate tijdstip kon het winkelende publiek tijdens de koopavond deze keer ook deelgenoot worden gemaakt.

 

Met de fakkeloptocht sloot de Winschoter sportvereniging een bewogen jaar af. Bato vierde dit jaar haar eeuwfeest. Hoogtepunten in 1983 waren ongetwijfeld de Bato-revue en de festiviteiten in de Klinker.

 

 

Dinsdag 27 december 1983

 

Winschoter zwembad open

 

De 13-jarige Hylke de Jong uit de Beverhof in Winschoten betrad vanmorgen aarzelend als eerste de hal van het nieuwe overdekte zwembad. Maar de 14-jarige Ilse ten Broek uit de Elendhof slaagde erin de officieuze opening te verrichten. Met een sprintje liep ze Hylke voorbij en wijdde met een sierlijke duik het zwemwater in.

 

De officiële opening van het nieuwe zwembad is pas op 1 februari 1984. Om het publiek tijdens de kerstvakantie alvast de gelegenheid te bieden kennis te maken met het nieuwe bad heeft de gemeente 18.000 gratis kaartjes uitgezet, elk goed voor één uur zwemmen.

Laatst aangepast op woensdag, 31 december 2008 17:35
 
November 1983

Dinsdag 1 november 1983

 

Nieuwbouw aan de Venne kost zeven miljoen

 

Start bouw hangt af van woningtoewijzing

 

De bouw van een complex met winkels en woningen naast De Raad aan de Venne zal zo'n zeven miljoen gulden gaan kosten. De gemeente Winschoten en de Woningbouwvereniging zijn erg enthousiast over het ontwerp architect Timmer uit Scheemda. Iedereen is er klaar

voor om op korte termijn met de nieuwbouw te beginnen. Alles hangt nu af van het aantal

nieuwe woningwetwoningen dat Winschoten voor 1984 toegewezen krijgt.

 

 

 

 

Maandag 7 november 1983

 

Allerheiligenmarkt komt laat op gang

 

Busstaking beïnvloedt bezoekersaantal

 

Het was in Winschoten in vergelijking met vorige jaren een "rustige" Allerheiligenmarkt. Want al deden de duizenden die met name 's middags door het centrum schuifelden anders vermoeden, de busstaking heeft wel degelijk effect gehad op het bezoekersaantal. In de ochtenduren was het opvallend rustig. Er is 's morgens weinig verkocht. Ook de kermis had er van te lijden, aldus de Winschoter marktmeester Puister.

 

 

 

Donderdag 24 november 1983

 

Bouwplan 17 woningen Renselkade-Brugstraat

 

Voor de hoek Renselkade-Brugstraat bij de Winschoter haven is een bouwplan voor zeventien kleine koopwoningen in ontwikkeling. Een deel van de huidige bebouwing, voornamelijk bedrijfspanden, zal daarbij worden gehandhaafd, terwijl de rest wordt gesloopt. Burgemeester en wethouders hebben zich inmiddels in principe akkoord verklaard met de verbouw en sloop.

 

Het gaat om het voormalige bedrijfsterrein van de Noord Nederlandse Dekkledenfabriek Jansen, de vroegere directeur van de fabriek, heeft het terrein nog steeds in eigendom. De panden aan de noordzijde van de Renselkade (bij de Posttilbrug) worden nu verhuurd aan het schoonmaak- en dekkledenbedrijf Withaar. De rest van de bedrijfsgebouwen wordt door anderen gebruikt als opslagruimte of staat leeg.

 

De karakteristieke ronde woning op de hoek van de Renselkade en de Brugstraat blijft in ieder geval behouden, vertelt de Winschoter architect A.J. van Ringh, die de eerste schetsen voor de woningen heeft ontworpen. Ook de lage bedrijfsgebouwen ernaast aan de oostzijde van de Renselkade blijven staan, al zullen ze wel grondig worden verbouwd. Volgens de plannen zullen de panden aan de Brugstraat en de noordzijde van de kade onder de slopershamer vallen. Hier is aangepaste nieuwbouw geprojecteerd.

 

De zeventien woningen zijn gegroepeerd rond een binnenplaats met parkeerboxen en een patio met gemeenschappelijk groen. Aan de Brugstraat komen twee toegangen tot de binnenplaats: één voor auto’s naar de garages, en één voor voetgangers naar de patio. Vrijwel alle woningen zullen één bouwlaag tellen. Alleen aan de noordzijde is een rijtje woningen met twee lagen bekend.

 

Voor het bedrijfterrein aan de andere zijde van de Brugstraat van de voormalige wijnfabriek van Phaff bestaan ook woningbouwplannen. Maar deze luxe “wijnflats”liggen al jaren in de koelkast te wachten op uitvoering.

 

Directeur E. Withaar van het bedrijf dat de panden aan de noordzijde van de kade huurt werd overvallen door het nieuws, dat die panden op de nominatie staan om gesloopt te worden.

 

 

Dinsdag 29 november 1983

 

Nieuwbouw Venne kan van start.

 

De bouw van het winkel- en woningcomplex naast De Raad aan de Venne kan komend jaar van start gaan. Van de in totaal 77 woningen, die Winschoten in 1984 mag bouwen, wil de gemeente 38 gebruiken voor dit project. Dat zijn 13 woningwetwoningen en 25 kleine wooneenheden voor één- en twee persoonshuishoudens. Het gaat hierbij om de eerste fase van het complex.

 

 

 

Nieuwbouw op plek Oldambtster Herberg

 

Veertien woningen, horeca en bedrijven

 

De lege plek van de afgebrande Oldambtster Herberg aan het Marktplein wordt weer opgevuld. Nadat het terrein op de hoek met de Burgemeester Schönfeldplein enige jaren braak heeft gelegen, zijn er nu serieuze plannen hier woningen annex bedrijfspanden te gaan bouwen.

Laatst aangepast op woensdag, 29 oktober 2008 22:12
 
Oktober 1983

 Woensdag 12 oktober 1983

  

Eerste paal Renselheerdt geslagen

 

In feite was het al de veertigste paal en de elfde van vandaag, maar dit was de officiële paal, zei wethouder H. Suk na het slaan van de eerste paal voor het bejaardentehuis. De Renselheerdt aan de Mr. D.U. Stikkerlaan in Winschoten.

 

 

Woensdag 19 oktober 1983

 

Promenade heeft nu “feestbomen”

 

De Promenade in Winschoten heeft er een stel reusachtige “feestbomen”bij, De eerste vijf metershoge lichtpalen, die de Langestraat en Torenstraat moesten verfraaien, zijn nu geplaatst. De overige vier volgen deze week. Voor de winkelweek, die donderdag over een week van start gaat, worden ook de lichtbollen aangebracht.

 

 

Donderdag 27 oktober 1983

 

Burgemeester Koek zet feestbomen in ’t licht

 

De negen nieuwe "feestbomen" in het centrum van Winschoten zijn officieel door burgemeester Koek van Winschoten in werking gesteld. Met zijn daad werd tevens de winkelweek geopend.

 

 

Vrijdag 29 oktober 1983

 

Betogers blokkeren promenade

 

Een tiental wagens van gemeentewerken uit Winschoten en omliggende gemeente plus zo’n vijfhonderd demonstranten hebben vrijdagmiddag een half uur de Langestraat geblokkeerd.

Daarmee werd geprotesteerd tegen de regeringsplannen om 3 1/2 procent extra te korten op de salarissen van overheidspersoneel, trendvolgers en op sociale uitkeringen.

Wegens deelname van de ambtenaren aan de demonstratie was het Winschoter stadhuis voor het publiek gesloten. Burgemeester Ties Koek en enkele wethouders onderstreepten met applaus de betogen van vakbondsbestuurders, die vanaf de stadhuistrap de menigte toespraken. Voorafgaand aan de demonstratie buiten werd binnen in het stadskantoor een protestvergadering belegd, waaraan vrijwel het voltallige stadhuispersoneel meedeed.

Laatst aangepast op woensdag, 31 december 2008 17:36
 
Augustus / september 1983

J. de Vries

 

Op vrijdag 26 augustus 1983 nam de heer J. de Vries afscheid als hoofdinspecteur-korpschef van de gemeentepolitie Winschoten. Dit gebeurde tijdens een openbare receptie in de raadzaal van het stadhuis.

Tijdens zijn toespraak deelde burgemeester Koek de scheidende hoofdinspecteur mee dat hij was benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

De heer De Vries is 14 jaar met het Winschoter korps verbonden geweest.

 

 

J.C. van den Boogaart

 

De nieuw benoemde hoofdinspekteur-korpschef van gemeentepolitie is de heer J.C. van den Boogaart (32 jaar), voordien hoofdinspecteur van politie in Ridderkerk.

De heer Van den Boogaart is met ingang van 1 september 1983 in zijn nieuwe functie werkzaam. Op 2 september 1983 is hij officieel door burgemeester T.J. Koek geïnstalleerd.

 

 

K.H. Scholte

 

De heer K.H. Scholte, plaatsvervangend commandant van de Vrijwillige Brandweer Winschoten, heeft zijn loopbaan na een dienstverband,van 40 jaar beëindigd.

Voor zijn langdurig dienstverband is de heer Scholte, tijdens een afscheidsreceptie op 1 september 1983 in de raadzaal van het stadhuis, onderscheiden met het verguld brandweerkruis, dat hem werd opgespeld door de heer F. Meijer, comrnandant van de brandweer. Uit handen van burgemeester T.J. Koek ontving de heer Scholte

de eremedaille in goud, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau.

 

 

J. Tuin

 

De heer J. Tuin, adjunct-directeur van de Dienst Gemeentewerken, heeft per 5 september 1983 gebruik gemaakt van de zgn. VUT-regeling. Op 12 september 1983 is hem door het gemeentebestuur een afscheidsreceptie aangeboden in de raadzaal van het stadhuis, welke zeer druk bezocht werd.

De heer Tuin trad op 1 december 1950 in dienst van de gemeente Winschoten en werd op 1 juli 1962 bevorderd tot adjunct-directeur van de Dienst Gemeentewerken.

  

Restauratie molen Edens

 

In de beleidsrubriek Landschap, Recreatie, Natuur en Cultuurhistorie voor de Herinrichting past de restauratie van beschermde monumenten. Voor de uitvoering in het kader van de versnelde uitvoering van de Herinrichting Oost Groningen en de Gronings Drentse Veenkoloniën zijn daarom aangemeld de restauratie van de molens Dijkstra en Edens. De restauratie van molen Dijkstra nadert haar voltooiing. Ook de restauratie van molen Edens komt op de uitvoeringsprogramma's voor de versnelde uitvoering voor. Dit betekent dat de toekenning van de normale rijkssubsidies is verzekerd.

De uitvoeringskosten worden begroot op f 3 15. 100, -.

 

Het betreft de oudste molen in de gemeente. Ze werd gebouwd in 1761 en in 1870 verhoogd. Dit laatste was waarschijnlijk nodig omdat de inmiddels verder gekomen bebouwing langs de Grintweg en de Trekweg de windvang te veel belemmerden. De gemeente kocht de molen in 1960 van de firma A.T. Edens. Na de aankoop werden verschillende herstellingen uitgevoerd. Hiervoor werd toen een landelijke inzamelingsactie gehouden. Ondanks regelmatig onderhoud is het nu weer zo ver dat er een ingrijpende herstelbeurt nodig is om deze molen te behouden.

 

Het restauratieprogramma omvat onder meer:

 

het vernieuwen van de kap, het geheel vernieuwen van het wiekenkruis,

 

het vernieuwen van de planken en het hekwerk van de zwichtstelling,

 

het herstellen van het muur~werk van de ondertoren,

 

het vernieuwen van enige deuren, trappen en vloeren

 

en het verven en teren van de molen.

 

Met het oog op de veiligheid voor de omgeving zijn de roeden reeds kaal gemaakt. Het wachten is nu op de subsidiebeschikking van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Daarna krijgt het molenmakersbedrijf Roemeling en Molema te Scheemda opdracht tot uitvoering. Het molenmakerswerk is specialistisch werk dat veel ervaring eist en dat veelal op grote hoogte gebeuren moet. De toe te passen materialen moeten zo duurzaam mogelijk zijn maar moeten ook in overeenstemming zijn met het karakter van het monument.
Woensdag 17 augustus 1983

 

Reuzemast

 

De eerste lichtmast, die binnenkort de Promenade in Winschoten gaat sieren, is gereed. Het meters-hoge gevaarte ziet er indrukwekkend uit op het terrein van het constructiebedrijf Havinga & Elzen. Maar, vertelde G.K.J. Havinga, er verdwijnt straks 1 meter 12 van de paal onder de grond.

De mast op de foto is er eentje uit een serie van negen, waarvan zeven lichtbollen worden aangebracht. De onderste bol zal branden samen met de normale straatverlichting.

 

De zes andere bollen branden alleen bij wijze van feestverlichting. Daarnaast komen er nog 58 kleinere masten met vier lichtbollen. Het is de bedoeling dat alle lichtmasten voor de winkelweek in oktober zullen zijn geplaatst.

 

Met alles d'r op en d'r aan kost de feestverlichting voor de Promenade 400.000 gulden. Daarvan neemt het Rijk de ene helft voor zijn rekening, de Stichting Promotie Winschoten de andere helft. 

Laatst aangepast op woensdag, 29 oktober 2008 22:03
 
<< Start < Vorige 1 2 3 Volgende > Einde >>

Pagina 3 van 3
Winschoterarchief.nl, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting