25ste Tijdschrift Oud Winschoten

 

 

Donderdag 18 november 2010 vond de presentatie plaats van de
25ste uitgave van het Historisch Tijdschrift van “Oud Winschoten”
tijdens de Najaarsbijeenkomst in de Tramwerkplaats.

 

 

Het eerste halfjaarlijks tijdschrift over de geschiedenis van
Winschoten werd maandag 9 november 1998 gepresenteerd
tijdens de jaarlijkse Najaarsbijeenkomst in de Klinker.

 

 

Het eerste exemplaar werd in ontvangst genomen door
burgemeester J. Vlietstra, overhandigd door
Robert Jalink, voorzitter van “Stichting Oud Winschoten”.

 

 

Woord vooraf (uit het 1ste exemplaar)

Met gepaste trots presenteren wij u het eerste nummer van “Oud Winschoten”, tijdschrift over de geschiedenis van Winschoten. Als bestuur proberen wij al jaren op verschillende manieren de belangstelling te wekken en te bevorderen voor alles wat betrekking heeft op de historie van de gemeente Winschoten, overeenkomstig onze statuten, zoals deze in 1977 bij de oprichting van de Stichting “Oud Winschoten” zijn vastgelegd.

Met de uitgave van een historisch tijdschrift denken wij deze doelstelling nog beter te kunnen realiseren. Twee keer per jaar willen wij de geïnteresseerde lezer een mix aanbieden van vaste rubrieken, redactionele artikelen en illustraties. Een mix waarmee wij menig liefhebber van de geschiedenis van Winschoten hopen aan te spreken. Het is niet onze bedoeling om een reproductie te geven van reeds lang bekende feiten, maar juist om onbekende zaken te belichten. Als u als lezer ieder nummer van het tijdschrift bewaart, dan spaart u binnen vijf jaar een boekwerk bij elkaar van meer dan 250 pagina’s “nieuws” over oud Winschoten.

Stichting “Oud Winschoten”
Robert Jalink, voorzitter