Open Monumentendag 2010


 

 

Winschoter gebouw van de negentiende eeuw

Harmonie

 
 
 
 
 
 
 

 

Koffiehuis Schoon Gezicht
 
 
Koffiehuis Schoon Gezicht
 

In 1880 kwam Berend Dommering naar Winschoten als pachter van de stationsrestau­ratie en in 1883 kocht hij Schoon Gezicht van dhr. Bronsema.

 

 
Harmonie – Bosplein 1
                                                                                 
Dommering liet het perceel verbouwen, in 1890 werd het voorgebouw opgetrokken in een stijl waarin Neo-Renaissance elementen zijn te herkennen en in 1894 de beide zijvleugels. Het achterste gedeelte werd niet afgebroken en de lokaliteiten bleven bestemd voor de “Sociëteit”.

 

 

Notulen van vergadering van burgemeester en wethouders
 
Vergadering van Burgemeester en Wethouders der gemeente Winschoten op dinsdag den 13 mei 1800 negentig namiddag om 6 uur.
 

9. Aanvraag: B. Dommering vervanging Schoon Gezicht voor hotel Harmonie.

 

 
 

 

 

Harmonie Dommering
 
  
 
 

 

 

 
Op 24 december 1920 werd “De Harmonie” aangekocht door het Kadaster,
Hypotheek- en Inspectiekantoor (Kadaster sedert 1832 te Winschoten gevestigd).
 
Verkoop “De Harmonie” aan gemeente Winschoten.
Overdracht door de Staat der Nederland aan de gemeente Winschoten van het ge­bouw met
ondergrond en erf te Winschoten, Bosplein 1. Akte d.d. 6 juni 1967.
De koop overeenkomst is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 12 juli 1967.
 
 

 
 
 
 

 

Huidige bestemming:

 

 

 

Dienstencentrum

 

“de Harmonie”