Wateroverlast‏

Wateroverlast in provincie Groningen

 Ook in Winschoten problemen met het hoge water

De dijk langs het Winschoterdiep tussen Molenweg en Beertsterweg in Winschoten Noord vertoonde vrijdagmiddag 6 januari 2012 meerdere zwakke plekken. Op vijf plaatsen werden door Waterschap Hunze en Aa’s kwelschermen geplaatst om te voorkomen dat de dijk verder verzwakt. Door het aanbrengen van plastic en zandzakken zorgde men er voor dat het water niet meer door de verzadigde dijk vloeide.

 

 

 

De dijk werd in 1998 (oktober) door de wateroverlast van toen aan de Parkwijk versterkt met klei en zand, met extra hulp van militairen om te voorkomen dat het water vanuit  het Winschoterdiep de wijk in stroomde. Op 30 oktober 1998 bezocht Koningin Beatrix Winschoten om ter plekke de situatie aan het Winschoterdiep te bekijken.

 

Wateroverlast – 29 oktober 1998

 

Winschoterdiep nabij Beertsterweg – 29 oktober 1998

 

Winschoterdiep nabij Vosseweg – 29 oktober 1998

 

Winschoterdiep nabij Hoorntjesweg – 29 oktober 1998

 

Bezoek Koningin Beatrix – 29 oktober 1998