Campus

Nieuwskrant Winschoten

Campus

In februari is begonnen met het egaliseren van het bouwterrein. Op 4 april jl. is de bouwvergunning verleend voor de bouw van de Campus Winschoten. Op 8 april ging de eerste paal de grond in. Dit wordt ook wel de “technische paal” genoemd, omdat het slaan van deze paal gepaard gaat met het doen van trillingsmetingen in de omgeving, om schade aan belendende gebouwen te voorkomen. Alle gebouwen in de omgeving zijn opgenomen en op foto vastgelegd. Uit de metingen bleek dat het geotechnisch onderzoek naar de bodem terecht had uitgewezen dat er geen risico is op schade aan belendende gebouwen.

 De officiële starthandeling heeft op 17 april plaats gevonden. Daar waren meer dan 100 mensen bij aanwezig, zowel van de scholen als uit Winschoter gelederen. De architect heeft een impressie gegeven van het nieuwe gebouw.

 In juni wordt gestart met het casco van het gebouw dat opgebouwd wordt met geprefabriceerde betonelementen. In maart 2009 zal het metselwerk rondom gereed zijn. Er wordt een speciaal voor dit bouwwerk vervaardigde steen in een groene tint gebruikt. In oktober 2009 zal het gebouw ook binnen klaar zijn, waarna het daarna ingericht wordt en in januari 2010 in gebruik kan worden genomen.

 


6 december 2002

 


23 augustus 2007

 


23 augustus 2007

 


18 september 2007

 


18 september 2007

 


15 april 2008

 


10 juni 2008

 


1 september 2008

 


5 september 2008

 


23 september 2008

 


23 september 2008

 


29 oktober 2008

 


2 november 2008

 


7 november 2008

 


13 november 2008

 


13 november 2008

 


21 november 2008

 


24 december 2008

 


24 december 2008