Herinrichting Marktplein


Herinrchting van het Marktplein 2009
 
Marktplein 40 jaar geleden
 
De belangrijke verandering van het Marktplein vond plaats in 1969. De renovatie van toen hield o.a. in: het verwijderen van het overgebleven hekwerk rond de kerk, de aansluitmasten van het elektriciteitsbedrijf (bedoeld voor aansluiting van o.a. de kermis), de beide urinoirs en de bestrating, die bestond uit kinderkopjes.
 

Marktplein 1969
 
 
Marktplein 1990

De voorlaatste grote verandering onderging het Marktplein in 1990. De renovatieplannen van de gemeente omvatten een verfraaiing van Marktplein, wandelgebieden, terrassen voor de horecabe­drij­ven en aanplanting van bomen rond de kerk, nadeel van het plan was dat het aantal parkeerplaatsen terug werd gebracht.
De zaterdagmarkt kwam op het zogenaamde erf van de kerk en de grote evenementen zoals o.a. de kermis en circus op het Markt­plein kwamen te vervallen.
 

Marktplein 1990
 
 
 
De officiële opening van het Marktplein 1990
 
Met een ferme klap op de Kop van Jut verrichtte wethouder Altjo Bruins woensdag 26 september 1990 de officiële opening van het Marktplein.


Wethouder Altjo Bruins
 
 
Herinrichting van het Marktplein 2009
 
Op maandag 9 maart 2009 startte aannemersbedrijf MNO Vervat Noord B.V. de werkzaamheden betreffende de herinrichting van het Marktplein.
 
 
9 maart 2009


9 maart 2009

Op dinsdag 10 maart 2009 werden de bomen vrij gegraven.
 

10 maart 2009


10 maart 2009

 

Op woensdagmorgen 11 maart 2009 werd gestart met het rooien van de bomen tegenover Hotel Grand Café.
 

11 maart 2009


11 maart 2009


11 maart 2009


11 maart 2009


11 maart 200911 maart 2009


11 maart 200911 maart 2009

 

Donderdag 12 maart 2009, tegen 12.00 uur werd de laatste boom gerooid op het Marktplein en verplaatst naar de Albert Verweijstraat. In totaal werden tien lindebomen verplaatst, acht gingen naar de P.C. Hooftlaan en twee naar de Albert Verweijstraat.
 

12 maart  2009


12 maart 2009

 
De twee overgebleven lindebomen worden verplaatst op het Marktplein, één komt te staan nabij Night Fever en de andere voor de Ned. Hervormde Kerk.