Sloop Havenkade-West/Renselkade gestart

Bericht gem. Winschoten 07-08-2008

Voor de zomer heeft de gemeenteraad van Winschoten het besluit genomen het gebied Havenkade-West en de Renselkade te gaan ontwikkelen. Nu de bouwvak afgelopen is zijn de nodige sloopwerkzaamheden gestart.

Aan de ene kant van het terrein komt de nieuw te ontwikkelen theaterwerkplaats dat tijdelijk als theater dienst gaat doen. De theaterwerkplaats wordt gevestigd in delen van de voormalige tramremise. Aan de andere kant van de Phaff-fabriek komen woningen. 

Het tijdelijk theater in de voormalige tramremise zal dienst doen gedurende de bouw van het nieuwe theater. Op deze manier blijven de inwoners van Winschoten en bezoekers uit de wijde omgeving in staat om in Winschoten te genieten van theater, muziek en dans. Het is het streven om het tijdelijk theater per 1 januari 2009 haar deuren te laten openen.

De bouwvak is afgelopen dus de sloop van de af te breken en te vervangen delen van de voormalige Phaff-fabriek en de lege gebouwen aan de Renselkade is begonnen. Er wordt gesloopt tot op het maaiveld. Na de sloop wordt de bodem onderzocht op ondermeer archeologische waarde waarna de resten van de fundamenten verwijderd worden.

Ten tijde van de sloopwerkzaamheden wordt het terrein met bouwhekken afgesloten en is het niet toegankelijk voor publiek.


11 augustus 2008


11 augustus 2008


11 augustus 2008


25 augustus 2008


1 september 2008