Stadhuis 115 jaar

Op 15 juni 1896 werd het huidige Stadhuis aan de Langestraat
van gemeente Oldambt in gebruik genomen.

 

Stadhuis vanaf 1896

Het oudste gedeelte van het stadhuis aan de Langestraat werd op maandag 13 juli 1896 door de Winschoters feestelijk ingewijd.

 

Verslag van de toestand

in de gemeente Winschoten

Over het jaar 1896

Hoofdstuk VI

d. Openbare gebouwen (veranderde inrichting)

De bouw van het nieuwe “Stadhuis”vermeld in het verslag van het vorige jaar, werd in het afgeloopen jaar voltooid. Dientengevolge werden de lokalen, in gebruik bij de gemeente in het rechtsgebouw, den 15 Juni ontruimd en de zetel van het bestuur der gemeente naar het nieuwe Stadhuis overgebracht. Den 13 Juli werd het voor ’t publiek ter bezichtiging opengesteld. De algemeene instemming van de ingezetenen bleek duidelijkste uit een in den avond van dien dag gebrachte serenade aan het in ’t Stadhuis aanwezige bestuur der gemeente, door vertegenwoordigers van alle standen.

 

 

“Raad en Regthuis”

Voor 1896 zetelde het gemeentebestuur in de “Raad en Regthuis” aan de Blijhamsterstraat in het gebouw dat we nu kennen als het CWI en voorheen als het Arbeidsbureau.

De officiële ingebruikneming van dat gebouw vond plaats op 19 januari 1846. De bovenverdieping bood plaats aan de arrondissementsrechtbank en het kantongerecht, terwijl het gemeentebestuur op de begane grond zetelde.

 

Onderkomen gemeentebestuur voor 1846

Voor 1846 had het gemeentebestuur van Winschoten geen vast adres. Het gemeentebestuur vergaderde aanvankelijk op particulier terrein, ten huize van de burgemeester of van de gemeentesecretaris.

 

Nieuw onderkomen voor het gemeentebestuur vanaf 1896

Na verloop van een 40-tal jaren was het gebouw voor huisvesting van rechtbank en gemeentebestuur veel te klein geworden en moest het gemeentebestuur uitzien naar een nieuw onderkomen.

 

Stadhuis aan de Langestraat

Het nieuwe stadhuis werd gebouwd in de Langestraat, op de plaats waar voorheen de familie Van Valkenburg woonde, die een hospitium hield voor scholieren van buiten. De woning stond voor het gebouw waar het gymnasium was gevestigd. Er was een vrij grote tuin bij en B. en W. wilde deze voor zover nodig was, benutten voor gymnasium en burgerschool.

Gemeentehuis – Gymnasium – Burgerschool – 1896

Het ontwerp was van gemeente-architect K. de Groot, die veel steun kreeg van de rijksbouwmeester Peters. In de raadsvergadering 31 maart 1895 werden de plannen definitief vastgesteld en aanbesteding werd gehouden op 18 juli 1895.

De kosten werden begroot op f 20.000.– inclusief het meubilair en het gebouw aan de Blijhamsterstraat zou aan het rijk worden overgedragen voor f 10.000.–.

Aannemer voor de bouwwerken werd de heer Jb. IJzer en voor de schilderwerken etc. de heer J.M. Sprang.

Intussen werd nog op voorstel van Burgemeester en Wethouders in de raadsvergadering van 20 juli 1895 besloten een krediet te verlenen van f 1200.– voor de bouw van een toren op het stadhuis.

Om die toren is naderhand nog heel wat te doen geweest.

De f 1200.– die hier voor was uitgetrokken bleek namelijk veel te laag te zijn en de werkelijke kosten van de toren op het stadhuis kwamen op f 2800.—.

Op 15 juni 1896 werden de lokalen, in gebruik door de gemeente in het rechtsgebouw ontruimd en de zetel van het bestuur naar het nieuwe Stadhuis overgebracht.
De eerste raadsvergadering vond plaats op zaterdag 27 juni 1896.

 

S.P.Q.W. Senatus Popules Que Winschotanus – (Raad en Volk van Winschoten)

 

Klaas de Grooth, gemeente-architect te Winschoten, wonende te Winschoten
en te Rotterdam, is geboren op vrijdag 6 augustus 1852 te Winschoten,
is overleden op dinsdag 25 maart 1930 te ‘s Gravenhage .

 

Bouw toren Stadhuis in 1896 – door aannemer Jb. IJzer

 

Stadskantoor

In 1981 werd besloten het stadhuis te vergroten omdat de huisvesting van het gemeentelijk apparaat al jarenlang te klein was geweest.

HBS werd afgebroken en maakte plaats voor het nieuw Stadskantoor

 

6 juli 1981 – Aanvang grondwerk voor nieuwbouw Stadskantoor

 

Het officiële startsein voor de bouw van het stadskantoor aan de Johan Modastraat (voorheen de plaats van de H.B.S.) werd gegeven op donderdag 1 oktober 1981.

Op die dag werd door gemeente secretaris de heer E. van Weel de eerste steen gelegd van een f 9 miljoen kostend project dat over ongeveer twee jaar in gebruik zou worden genomen.

In 1983 verloor het stadhuis aan de Langestraat zijn oorspronkelijke functie. Het gebouw werd dan nog uitsluitend gebruikt voor raadsvergaderingen, trouwerijen, ontvangsten en andere representatieve doeleinden.

 

Bezichtiging van het stadskantoor in aanbouw 14 juli 1982.
Op de laatste avond van hun raadslidmaatschap v.l.n.r. Kalse, Dusseldorp,
Luppens, Dröge-Brouwer en Willems.

 

 

Open huis

Op donderdag 28 en vrijdag 29 april 1983 werden alle Winschoters uitgenodigd om het nieuwe stadskantoor te komen bezichtigen.

Geen officiële opening van het stadskantoor, maar in plaats daarvan “open huis” voor de Winschoter bevolking.

Ongeveer 4000 Winschoters, een vijfde deel van de bevolking heeft gehoor gegeven aan deze uitnodiging.

Elke bezoeker kreeg van de gemeente een reproductie van de in 1854 ingekleurde pentekening van de zondagschilder Herman Braak Hzn. en een kadastrale kaart waarop Winschoten staat afgedrukt.

Een van de cadeaus die de gemeente in ontvangst mocht nemen was een luchtfoto
van de stad aangeboden door de heer L. Koetje namens de Vereniging Volksvermaken Winschoten (V.V.W.).

 

De laatste verbouwing van het Stadskantoor

Op dinsdag 22 februari 1994 werd door wethouder Ada Boerma de eerste handeling verricht voor de nieuwbouw van het nieuwe tussengedeelte van het stadskantoor door met een sloopwerktuig een muur neer te halen van het aloude Gymnasium waar een gedeelte van het gemeentelijke apparaat was gevestigd.

De sloop deed de laatste resten van het Gymnasium, dat het stadhuis aan de Langestraat met het stadskantoor verbond verwijderen.

Direct na de sloop begon men met de nieuwbouw. De kosten van het project bedroeg ruim drie miljoen gulden.

 

Hoogste punt

De nieuwbouw van het Winschoter stadskantoor bereikte dinsdag 27 september 1994 het hoogste punt. In de nieuwe centrale hal werd door wethouder Altjo Bruins in aanwezigheid van de bouwers (aannemersbedrijf Stijkel) de Winschoter Stadsvlag gehesen. Het nieuwbouw gedeelte werd in het voorjaar van 1995 opgeleverd.

 

Daarna verhuisden de ambtenaren, naar het nieuwste gedeelte, zodat toen het achterste gedeelte van het Winschoter stadskantoor kon worden opgeknapt.

 

Officiële opening van het Stadhuis 1995

Met een fors uitgevallen sleutel opende burgemeester Vlietstra vrijdag 22 september 1995 het Winschoter Stadhuis.

De sleutel werd haar aangereikt door stadsbouwmeester Piet Strating en wethouder Altjo Bruins, die per motor met zijspan kwamen voorrijden.

Burgemeester Vlietstra sprak van een ingrijpende verhuisoperatie, de ambtenaren werden nogal een aantal keren verkast. En de collegeleden hadden hun intrek genomen in het voorste gedeelte van het bijna een eeuw oud stadhuis.

 

Winschoter Courant van zaterdag 23 september 1995

Op zaterdag konden de Winschoters een kijkje nemen in het gerenoveerde stadhuis. Voor iedere bezoeker lag er een luchtfoto van Winschoten op posterformaat klaar.

‘s Morgens ontving burgemeester Vlietstra uit handen van de provinciaal inspecteur der archieven, drs. J. Dijkstra het eerste van twee boekwerken, waarin het gemeentelijke archief door CAS-medewerkers verzamelde gegevens tussen 1810 en 1930 en van 1946 tot 1970 werden verwerkt.

 

Burg. Vlietstra neemt archiefboeken van de CAS in ontvangst.