April 1984

Winschoten 25 jaar geleden – april 1984

Woensdag 4 april 1984

 
Fotoboek en fietstocht van Oud-Winschoten
 
Een fotoboek met zo’n 65 mooie historische Winschoter plekjes, en een fietsroute langs al deze bezienswaardigheden. Dit geschenk kreeg het Winschoter college van burgemeester en wethouders gisteren aangeboden uit handen van voorzitter K. Heikens van de Stichting Oud-Winschoten.
 
Aan het boek heeft de stichting een poos gewerkt. E.J. Molema en H. Wal maakten alle foto’s. Heikens benadrukte dat het fotoboek een belangrijke rol kan spelen bij de promotie van Winschoten. Hij pleitte ervoor dat van de historische plekjes en gebouwen een diaserie wordt gemaakt. Zo’n serie zou kunnen worden vertoond tijdens de ontvangst van gasten in de gemeente.
 
Burgemeester T. Koek bedankte de Stichting Oud-Winschoten hartelijk. Het leek hem een goed idee om de fietsroute, die zo’n tweeëneenhalf uur in beslag neemt, eens te rijden met de raadsleden. Koek prees de activiteiten van de stichting: het verzamelen van oud materiaal, onder andere door het houden van open dagen, liet ijveren voor behoud van oude Winschoter stadsgezichten, en het op geluidsband vastleggen van verhalen over vroeger, Volgens Koek stimuleert de stichting hiermee de groei van het historisch besef in Winschoten, óók bij de gemeente zelf.

 
 
Donderdag 5 april 1984
 
Stormloop bij opheffingsuitverkoop
 
Op de stoep van lampenzaak Aladdin in de Torenstraat te Winschoten speelden zich gisteren chaotische taferelen af. Het publiek kwam massaal om op de eerste dag van de opheffingsuitverkoop hun slag te slaan. Met name oudere mensen dreigden door het kooplustige publiek onder de voet gelopen te worden.
 
De hele dag stond er een rij van ongeveer honderd mensen voor de deur. Aangezien men alleen in kleine groepjes naar binnen mocht, moesten sommige mensen meer dan een uur wachten. In totaal hebben vijfhonderd mensen de winkelbezocht.
 
De lampenzaak is ongeveer vijfentwintig jaar in de Molenstad gevestigd geweest. Volgens directeur Post draaide de winkel goed. Het bedrijf heeft echter besloten alle aandacht te richten op een groothandel in lampen te Staphorst.
 
Het liep storm bij de lampenzaak
 
Dinsdag 10 april 1984
 
Nieuwbouw voor AOG van start
 
Op de hoek van de Garst en de Pekelderstraat is begonnen met de grondwerkzaamheden voor de nieuwbouw van het Administratiekantoor Oost-Groningen (AOG) Volgens de plannen moet het nieuwe onderkomen nog voor het einde van dit jaar gereed zijn, evenals een verbouwing van het bestaande pand ernaast.
 
Daarmee komt na jaren wachten een einde aan het nijpende ruimteprobleem van AOG, de “administratieve poot” van de sociale werkvoorziening. Momenteel worden nog alle hoeken en gaten van het huidige gebouw in beslag genomen door materialen, waarvoor in kasten en magazijnen geen plaats is. Zelfs de gangen van het pand zijn deels volgestapeld.
 
Nieuw- en verbouw kosten samen zo’n 1 miljoen gulden. AOG beschikt straks over tweemaal zoveel ruimte als nu. Als nuchtere Oost-Groningers stonden we niet te juichen en te springen achter de ramen, toen ze met werk begonnen. Maar we zijn wel blij, zegt AOG-coördinator Herman Borgers.
 
 
Zaterdag 14 april 1984
 
Actiecomité na ernstige ongevallen:
 
“Sint Vitusholt moet veiliger”
 
Eind maart raakten twee kinderen ernstig gewond op het Sint Vitusholt. Voor een groep buurtbewoners was dit de druppel die de emmer deed overlopen. Zij hebben een actiecomité opgericht voor een veiliger Sint Vitusholt. Zij eisen maatregelen op deze drukke verkeersader met veel doorgaand verkeer tussen de Pekela’s en rijksweg 42.
 
Maandag overhandigt het comité het pakket eisen aan burgemeester en wethouders. Vandaag trekt het comité door de buurt om handtekeningen te verzamelen. “Zet er in de krant maar een vette rouwrand om. Dan weten de mensen waar het om gaat”, zegt een verontruste moeder.
 
Het comité eist onder andere meer verkeersborden waarop de maximum snelheid staat aangegeven, meer politiecontrole, verplaatsing van zebrapaden, aanleg van een fietspad en verkeerslichten op het kruispunt Sint Vitusholt – Nassaustraat.
 
Bij mevrouw De Vries, het contactadres aan het Sint Vitusholt, heeft zich een aantal moeders verzameld. Ze maken zich zorgen over de gevaren die hun kinderen dagelijks bedreigen. Vooral de veel te hoge snelheid van de meeste automobilisten maakt hen boos. Maar weinig autobestuurders houden zich aan de maximum snelheid van 50 km per uur.
 
De politie doet er bijna niets aan. Af en toe komen ze kijken, en dan herken je ze ook nog van een afstand. Als ze in burger zouden controleren, konden ze de overtreders bij bosjes van straat halen. Vrijwel alle aanwezigen hebben ervaringen met aanrijdingen. “Met Oud en Nieuw was mijn man nog maar net met het voorwiel van zijn fiets op straat, of hij werd al geschept door zo’n snelheidsmaniak”, aldus mevrouw De Ruiter. “Maar je leest weinig over ongelukken op het Sint Vitusholt omdat de schade vaak beperkt blijft, zodat de politie er niet aan te pas komt”.
 
Bij de politie zijn sinds begin dit jaar zes aanrijdingen op het Sint Vitusholt geregistreerd. “Relatief niet meer dan in andere straten. Maar ik kan verder weinig vertellen over gevallen die niet bij ons worden aangegeven”, verklaart Groeneveld van de Winschoter gemeentepolitie.
 
Momenteel staan er alleen borden met de maximum snelheid aan het begin van de Molenweg, verscholen tussen de bosjes, en eentje helemaal aan het andere eind van Winschoten bij het Zuiderveen. “Dat is veel te weinig. Er moeten extra borden komen, en beter zichtbaar”, menen de dames. Ze willen ook borden met de tekst “Beperk uw snelheid. Denk aan onze kinderen”.
 
Ook vindt het comité dat de zebrapaden moeten worden verplaatst. Nu liggen ze precies in flauwe bochten, waar geen goed zicht op naderend verkeer is, zeker niet voor kinderen. Al bijna tien jaar zorgen vrijwilligers van de zebradienst geheel belangeloos ervoor dat schoolkinderen ‘s ochtends en ‘s middags veilig kunnen oversteken. “Daar mag de gemeente best eens iets tegenover stellen. Geen geld voor ons, maar een fietspad is wel op z’n plaats”.
 
Zo’n fietspad moet niet worden gemarkeerd door een witte streep op de weg, stellen de dames. “Nee, er moet een stevige betonnen rand tussen het fietspad en de rijweg komen. Anders helpt het nog niks. En ze moeten niet aankomen met het argument dat er met een fietspad geen parkeerruimte overblijft. Het grasveldje hierachter ligt vol hondendrollen, dus daar kunnen ze mooi een parkeerplaats van maken”.
 
De ongebruikte verkeerslichten van de Venne kunnen volgens de dames uitstekend worden verplaatst naar de kruising Sint Vitusholt-Nassaustraat. “Steeds weer gebeuren daar ongelukken”. Als de versmalling van de Venne doorgaat, ziet het actiecomité van het Sint Vitusholt de bui helemaal hangen. “Dan krijgen we hier een extra stroom auto’s te verwerken, en is de situatie hier helemaal niet te overzien”, aldus de dames.
 
De laatste eis van het comité is verwijdering van de bosjes op de hoek Sint Vitusholt-Garst. “Door die bosjes moet je halverwege de weg oprijden, anders kan je niet zien of er verkeer aankomt”.
 
Automobilisten rijden veel te snel op het St. Vitusholt, vinden leden van het actiecomité.
 
 
Zaterdag 20 april 1984
 
Stiefbeen heeft weer een zaak
 
Bij Hartman kun je nog afdingen
 
Bij de ingang worden kooplustigen verwelkomd door het luide getetter van een miniatuur- draaiorgeltje. “Die verkoop ik niet”, zegt de trotse eigenaar H. Hartman. “Voorlopig niet althans”, voegt hij er snel aan toe. Verder wordt echter alles verkocht bij Stiefbeen & Zoon, het winkeltje dat Hartman onlangs in de Gassingel opende.
 
In het half-duister scharrelt Hartman wat tussen zijn spullen rond. Oude 78-toeren platen, zwijmelromannetjes, koelkasten, je kan het zo gek niet bedenken. En alles is tweede- of derdehands. “Schrijf maar op, Stiefbeen & Zoon kan alles gebruiken”, zegt Hartman, terwijl hij een klant aan een scheepje in een fles helpt. Na enig afdingen gaat de curiositeit weg voor de prijs van een gulden. “Zo gaat dat hier” aldus “Stiefbeen”, “Vanaf een gulden kunnen ze bij me terecht”.
 
Hartman heeft al ervaring met de verkoop van tweedehands spullen. Vroeger dreef hij bijvoorbeeld een zaakje in de Blijhamsterstraat. In die tijd verkocht ik over de hele wereld. Tot in Amerika toe,” Een vergeeld krantenartikel wordt tevoorschijn gehaald. “Kijk, deze kroontjeskan heb ik geleverd toen Beatrix en Claus hier in Winschoten op bezoek waren”.
 
Na een hartinfarct moest Hartman zijn winkeltje in de Blijhamsterstraat verkopen. Zes jaar was hij “uit de handel”. Toen hij echter weer voldoende was aangesterkt begon z’n bloed weer,…. te “pimpelen”. Dus huurde Hartman een oud pakhuis dat hij samen met zijn zoon volstouwde met allerhande oude spullen. Ik ben er de man niet naar om met de handen over elkaar te zitten. Ik moet iets te doen hebben”. Naast de verkoop van zijn spullen, gaat Hartman ook een fietsenstalling beginnen. In de binnenstad is al sinds jaren geen stalling meer. Ik heb nu tenminste weer iets om handen”, aldus Hartman.
 
H. Hartman als Stiefbeen
 
 
Woensdag 25 april 1984
 
B en W toch overstag
 
Markt niet op Venne
 
De tijdelijke verplaatsing van de zaterdagmarkt naar de Venne gaat niet door. Het college van B en W is na gesprekken met middenstanders tot de conclusie gekomen dat verplaatsing niet zinvol is. De vereniging van ambulante handel had om een proefverplaatsing voor vijf weken gevraagd.
 
Aanvankelijk wenste het college de proef te steunen. Twee weken geleden nog werd er in de gezamenlijke vergadering van de raadscommissies voor bestuurlijke zaken en openbare werken voor verplaatsing gepleit. Het college vond toen de winst van ruim negentig parkeerplaatsen veel belangrijker dan de bezwaren van middenstanders en de GADO.
 
Dat leverde felle kritiek van alle raadsfracties op. Met name de PvdA wenste niet akkoord te gaan met de proef. Er werd gevraagd om een nader contact met de betrokkenen.
 
Wethouder Henk Stunt heeft inmiddels drie gesprekken met verschillende middenstanders gevoerd. Het college is er van overtuigd geraakt dat verschillende bedrijven schade zullen ondervinden bij een eventuele verplaatsing. Een groep ondernemers uit het gebied tussen Oldambtplein en de Bosstraat ziet een bevoordeling van de ambulante handel ten koste van de omzet van de gevestigde middenstand. Ook het garagebedrijf De Venne heeft zich in een gesprek met de wethouder fel tegen de verplaatsing gekeerd. Volgens de heer Jalink, woordvoerder van het bedrijf, is het grote nadeel afgelopen zaterdag nog gebleken. Naar zijn zeggen is er maar één klant geweest, terwijl er in zijn bedrijf vier mensen werken. De middenstanders reageren verheugd op de wijziging in het collegestandpunt. Frans Teuben, de voorzitter van de vereniging voor ambulante handel in Winschoten, voelt zich nu niet serieus genomen. Volgens hem heeft de wethouder alleen met de negatievelingen gesproken. Hij zegt verschillende ondernemers met winkels aan de Venne te kennen die positief’ tegenover een verplaatsing staan. Zeker negen ondernemers zouden een verplaatsing goed vinden. Hij is er ook van overtuigd dat voor de problemen van het garagebedrijf een bevredigende oplossing had kunnen worden gevonden.
 
Teuben blijft van mening dat het winkelende publiek de verplaatsing zou kunnen waarderen. En dat op langere termijn de zaken in de omgeving geen omzetverlies zouden hoeven te lijden. “De middenstanders hebben teveel gedacht aan een verplaatsing voor altijd. Wij denken echt niet alleen aan ons zelf. Een goede proef zou de werkelijke veranderingen duidelijk hebben gemaakt,” aldus Teuben. De voorzitter van de marktkooplieden sluit niet uit dat de zaterdagmarkt op deze manier nog eens uit Winschoten zal verdwijnen. Hij kan zich voorstellen dat bij een verzoek uit de gemeente Veendam de kooplieden bereid zijn de nering te verplaatsen. Ondanks het gewijzigde college standpunt zal er vanmiddag in een extra vergadering van de raadscommissies voor bestuurlijke zaken en openbare werken nog wel over deze problematiek gesproken worden.
 
 
Donderdag 26 april 1984
 
Gemeente denkt aan stoplichten
 
Verkeersdruk Molenweg-St. Vitusholt te groot
 
De gemeente wil dat er snel voorzieningen komen om de verkeersdruk op de provinciale weg tussen de Pekela’s en rijksweg 42 in te tomen (de route Zuiderveen-Sint Vitusholt-Molenweg). Bij provinciale waterstaat is onlangs opnieuw aangedrongen op het spoedig nemen van maatregelen. De gemeente wil vooral verbetering van het overbelaste kruispunt Nassaustraat-Sint Vitusholt-Grintweg-Molenweg, bijvoorbeeld door het plaatsen van verkeerslichten.
 
“Volgens de prognoses zou de aanleg van de oostelijke rondweg een gedeeltelijke ontlasting van Zuiderveen en Sint Vitusholt betekenen. Maar wij zetten daar onze vraagtekens bij”, zei gisteravond wethouder H. Stuut tijdens de raadsvergadering. “Wij menen dat er ook met de komst van de rondweg voorzieningen nodig zijn. We hebben gevraagd om hertellingen van
de verkeersdruk. Provinciale waterstaat heeft toegezegd de kwestie opnieuw te onderzoeken”.
 
De wethouder zei dit in antwoord op een opmerking van CDA-fractievoorzitter P. Kuiper. Deze vond dat er in het gemeentelijke structuurplan te weinig aandacht was besteed aan de
verkeersdrukte op het Sint Vitusholt. “Als straks het Plan Acacialaan-Noord helemaal is volgebouwd, is vooral de oversteek van de Acacialaan naar de Dwingeloweg een gevaarlijk punt voor kinderen. Dat mis ik in het structuurplan”, stelde Kuiper.
 
De wethouder betwijfelde of er veel kinderen in Acacialaan-Noord zullen komen, gezien het grote aantal “1 en 2-tjes (woningen voor een- en tweepersoonshuishoudens). Ook voor anderen is het een gevaarlijk punt, hield het raadslid aan. Hij benadrukte dat met de aanpak van de veiligheid op het Sint Vitusholt niet moet worden gewacht tot de komst van de rondweg.
 
 
Donderdag 26 april 1984
 
Raadsleden: fleur met spoed Marktplein op
 
Op aandrang van de raadsleden gaat Winschoten met spoed bekijken hoe het verder moet met de zaterdagmarkt en de aankleding van het Marktplein. De leden van de raadscommissies voor bestuurlijke zaken en openbare werken gingen gisteren akkoord met het niet doorgaan van de proefverplaatsing van de markt naar de Venne.
 
Volgens alle raadsfracties ontkomt de gemeente er nu niet aan het Marktplein op te fleuren. Volgens de CPN is er nu sprake van een aftakelende markt zonder voldoende verscheidenheid aan kramen. Het VVD-raadslid D. Boven meent dat het daarbij niet alleen om de aankleding gaat. Er moet ook gekeken worden naar de marktvoorschriften. De regels voor wegblijvers zouden moeten worden verscherpt. Ook zou het huidige concurrentiebeding onder de loep genomen moeten worden.
 
WERVEN
 
Boven stelde voor de gemeente een actievere rol te laten vervullen. Zo moet de gemeente nieuwe interessante kramen gaan werven, als die producten niet op de huidige wachtlijst voorkomen. Wethouder H. Stuut zal deze zaak binnenkort met de betrokken partijen, waaronder de vereniging voor ambulante handel, gaan bespreken. De raadsleden hadden verder weinig moeite met het uiteindelijke besluit de markt niet te verplaatsen. Alleen het raadslid J. Flokstra (Winschoter Belangen) verweet het college paniekvoetbal. Bij een betere voorbereiding zouden de extra commissievergaderingen over de markt volgens hem niet nodig zijn geweest.
 
 
Zaterdag 28 april 1984
 
Winschoten in de steigers.
 
Binnenkort veel bouwactiviteiten van start
 
 
’t Is technisch  weer”, zoals dat heet, en alom worden voorbereidingen getroffen voor de talrijke bouwactiviteiten die binnenkort in Winschoten van start gaan. Er lijkt zich dit jaar een soort bouwexplosie af te spelen, die Winschoten op heel wat plaatsen een compleet veranderd aanzien zal geven. Het gaat zowel om grote als om kleine projecten, woningen en wegenbouw.
 
ROTTE KIEZEN
 
Ten eerste de vier “rotte kiezen” in het centrum. Volgens plan gaat nog voor de bouwvak- vakantie de eerste spade de grond in op het braakliggende tussen het Marktplein en het Burg. Schönfeldplein. Op de plek van de afgebrande Oldambtster Herberg verrijst hier de Oldambtster Stee, met boven een laag bedrijfsruiten een complex van veertien luxe appartementen. Deze zijn vrijwel allemaal in snel tempo verkocht. Een wijziging van het bestemmingsplan volgens de versnelde artikel 19 procedure is nu bij de provincie in behandeling.
 
Ook het aan de Moushörn en de ruïne van hotel Smid hebben nu hun langste tijd gehad. De sloopvergunning voor het hotel is al afgegeven en volgende week passeert de acte van de grondverkoop. Het gaat hier om een driehoeksruil tussen gemeente, het  Sint Lucasziekenhuis en projectontwikkelaar Jansen. De laatste vult het gat aan de Langestraat op met winkelruimten, waarvoor onder meer een zaak verderop in de Langestraat belangstelling heeft getoond.
 
Het is de bedoeling dat de bouw op het terrein naast De Raad aan de Venne in september van start gaat. Het gaat om winkels en woningen, waarvan de ene helft dit jaar mag worden gebouwd en de andere helft volgend jaar. Voor de winkels bestaat bij Winschoter ondernemers sterke belangstelling, maar er zijn ook gegadigden van buiten. Ook hier is een versnelde procedure bij de provincie ingezet in verband met onder meer het parkeerterrein er tegenover bij de LTS. De gemeente krijgt deze grond terug.
 
Ook de plannen voor de bouw van een supermarkt op de plaats van het afgetakelde Nema-pand aan de Venne vorderen gestaag. De welstandscommissie heeft het bouwplan al goedgekeurd. Hoewel er aanvankelijk ook woningen zouden komen, is daar nu van afgezien, omdat de gemeente minder woningen krijgt toebedeeld van het ministerie.
 
INDUSTRIETERREIN
 
In mei starten op het industrieterrein twee grote bouwprojecten. De voorbereidingen voor de nieuwe garage van de Gado zijn al aan de gang, maar het officiële startsein met een feestelijk tintje heeft binnenkort plaats. De nieuwbouw vervangt het huidige complex aan de P. van Dijkstraat.
 
Voor de nieuwe vestiging van de metaalharderij Alcofi moet de grondoverdracht nog plaatshebben. Maar dat staat zeer snel te gebeuren, aldus chef stadsontwikkeling F. Kruizinga van de gemeente.
 
De bouw van het uitvaartcentrum annex crematorium bij de begraafplaats aan de Acacialaan moet uiterlijk in juni beginnen. Ook in dit geval is een versnelde procedure aangevraagd bij de provincie. Een bezwaarschrift van de landelijke stichting voorlichting crematoria tegen het verlenen van de bouwvergunning is door de gemeente afgewezen. De provincie moet de bezwaren, onder meer over wildgroei bij crematoria, nog afhandelen.
 
SCHOLEN
 
De eerste bouwactiviteiten zijn al waar te nemen bij de christelijk nationale Hoogkleischool. De zes lokalen van het oude gebouw worden volledig gemoderniseerd, en daarnaast komt er nieuwbouw met een gemeenschapsruimte, een spellokaal en een hoofdleidsterskamer. Een en ander moet al rond de bouwvakvakantie klaar zijn. Dan verhuizen de leerlingen van de Maranathaschool naar de Hoogklei. Te zijner tijd krijgen ook de kleuters van Hummeloord aan de Venne hier onderdak.
Den Haag heeft net het sein op groen gezet voor een nieuw overblijflokaal bij de bsm. Het oude gebouw, dat vorig jaar door brand werd verwoest, is inmiddels gesloopt. De bouw start deze zomer. De kosten worden geraamd op ongeveer drie ton.
 
TEHUIZEN
 
Terwijl de nieuwbouw voor bejaardentehuis De Renselheerdt op de hoek Parklaan-Stikkerlaan in rap tempo gestalte krijgt, moet de grond voor gecombineerde nieuwbouw van
de verpleegtehuizen De Reiderwerf en De Molenhorn nog worden onteigend. Drie boeren met grond aan de Udensweg hebben bij de Kroon bezwaar aangetekend tegen het bestemmingsplan. Dank zij een snelle afwikkeling bij de Raad van State hoopt de chef stadsontwikkeling echter toch dat nog deze zomer tot onteigening kan worden overgegaan.
 
WONINGEN
 
De eerste paal voor 108 woningen voor de woningbouwvereniging in het plan Acacialaan-Noord ging vorige week de grond in. De huizen zullen al in november klaar zijn. In hetzelfde gebied werkt het ABP verder aan de voltooiing van in totaal 85 premiehuurwoningen. Naast de 18 premiekoopwoningen aan de Denneweg, die zijn verkocht, komen er nog 8 bij in de premiekoop C-sector. Verder heeft de gemeente besloten zo’n tien vrije kavels uit te geven. “Het loopt geen storm, maar er is duidelijk wel belangstelling”, aldus Kruizinga.
Hij constateert dat er in Winschoten erg veel vraag is naar koopwoningen tussen de 60.000 en 100.000 gulden.
In vergelijking met andere gemeenten zijn de woningen hier ook prijsvast gebleven ondanks de malaise van de afgelopen jaren”, zo zegt hij.
 
WEGEN
 
Na de reconstructie van het Oldambtplein worden nu ook de kruispunten Bovenburen-Beertsterweg en Stikkerlaan-Parklaan-Gassingel aangepakt. De start van de reconstructie van de Venne zal echter nog wel even op zich laten wachten. Er wordt met diverse betrokkenen nog overleg gevoerd over de vormgeving van het stuk tussen het Oldambtplein en het Israëlplein. Van diverse kanten werden bezwaren geuit, onder meer tegen de versmalling van de rijbaan. Het project moet wel vóór het eind van 1985 klaar zijn.
 
De aanleg van de oostelijke rondweg kan in ieder geval niet voor het eind van dit jaar starten. De provincie heeft het bestek voor de eerste brug in de rondweg over de Pekel A nog niet klaar. De gemeente moet nog vergunningen verlenen aan de provincie voor de aanleg van de rondweg met de twee bruggen. Er zijn diverse bezwaren ingediend die, na door de gemeente verworpen te zijn, nu bij de provincie liggen.
 
Tenslotte is er nog de restauratie van Molen Edens, die volgens plan in mei begint. De kosten, ruim drie ton, komen beschikbaar in het kader van de herinrichting. Het wachten is alleen nog op de administratieve afhandeling van de subsidiebeschikking.
 
 
Zaterdag 28 april 1984
 
Wethouder: steun bij onderhandelingen met provincie
 
2629 handtekeningen voor veiliger Sint Vitusholt
 
 
Een dikke stapel papieren met 2629 handtekeningen kregen burgemeester en wethouders van Winschoten gisteren aangeboden van het actiecomité Sint Vitusholt. De buurtbewoners willen maatregelen om het Sint Vitusholt, één van de hoofdaders in Winschoten, veiliger te maken.
 
De gemeente kan zelf weinig doen om de verkeerssituatie te verbeteren, omdat het een provinciale weg is, zo zei burgemeester T.J. Koek. Wel kan de gemeente onderhandelen met de provincie. Onlangs heeft de provincie toegezegd het plan voor verkeerslichten bij de kruising Nassaustraat-Sint Vitusholt opnieuw in behandeling te nemen. Maar voor het overige lijkt de provincie niet bereid andere maatregelen te treffen, aldus de burgemeester.
 
Wethouder H.A. Stuut noemde het pakket handtekeningen een steun in de rug bij de onderhandelingen met de provincie. Als duidelijk wordt dat zoveel bewoners het actiecomité steunen, is de provincie misschien eerder geneigd verbeteringen aan te brengen, zo meende de wethouder.
Volgens Stuut onderschat de provincie de situatie op het Sint Vitusholt door alleen maar naar het aantal geregistreerde verkeersongevallen te kijken. “Op het Sint Vitusholt gebeuren veel ongelukjes, die niet worden aangegeven. Er zijn de laatste tijd maar twee grote ongelukken geweest”, aldus Stuut.
 
Het actiecomité zal binnenkort bij de gemeenteraad een uitgewerkt voorstel indienen voor maatregelen ter verhoging van de verkeersveiligheid.  Het aanbrengen van verkeerslichten bij de kruising Nassaustraat-Sint Vitusholt is slechts één van de eisen.