April 1986

 
Donderdag 3 april 1986
 
Winthil is nu al bijna volgeboekt

OPTREDENS BENNIE NIJMAN, LEE TOWERS, HANS VAN DER TOGT, ANITA MEIJER
 
Een kleine twee maanden voor het begin van de Winthil (Winschoter tentoonstelling voor handel, industrie en landbouw) is al tachtig procent van het vloeroppervlak verhuurd. Expocare uit Duivendrecht, dat de Winthil organiseert, gaat er vanuit dat met veel gemak ook de resterende twintig procent aan de man gebracht kan worden.
 
Volgens Henk Offermans van Expocare is de belangstelling van bedrijven voor een plaatsje op de tentoonstelling overweldigend. „Veel groter dan bij andere vergelijkbare beurzen”, weet hij te melden.
De Winthil wordt gehouden van 27 mei tot 1 juni. De beursruimte bedraagt 5000 vierkante meter, 2000 in De Klinker en 3000 in overdekte ruimtes buiten het cultureel centrum. Verder zal op het parkeerterrein een landbouwexpositie gehouden worden. Zo’n 90 bedrijven hebben zich nu al aangemeld voor de Winthil. Het bureau Expocare rekent op 40.000 bezoekers. De totale begroting bedraagt ruim twee ton.
 
Een nieuw aspect op de jubileum-Winthil (het is vijftig jaar geleden dat de eerste Winthil gehouden werd) is dat naast handel, industrie en landbouw ook ruimte is ingeruimd voor het toerisme. In totaal bestrijken de toeristische stands een oppervlak van 400 vierkante meter.
 

Zaterdag 5 april 1986
 
LANGE WACHTLIJST VOOR WONINGEN
 
Bouw van Venne-flat met maand vertraagd
 
Het hoogste punt van de flat aan de Venne is gistermiddag om kwart over drie bereikt. Het voor Winschoter begrippen grote gebouw is ongeveer 16 meter hoog. Het stadsgezicht verandert daardoor aanmerkelijk.
 
De bouw is door de strenge winter ruim een maand vertraagd. Dat heeft voor de toekomstige huurden weinig gevolgen. Anders ligt dat voor de ondernemen, die de winkelruimte op de begane grond in gebruik nemen. Zij zullen door de vertraging waarschijnlijk de lucratieve Sinterklaasperiode mislopen. De bouw zou aanvankelijk in oktober achter de rug zijn. Door de vertraging is de oplevering pas in de eerste week van december.
 
Directeur Jan Hollander van de Woningbouwvereniging Winschoten, de eigenaar van de flat, toonde zich gistermiddag uiterst tevreden over de bouwwerkzaamheden. Hij prees de bouwmaatschappij Wilma Noord vanwege de hoge kwaliteit van de flat.
Een uniek project voor Winschoten, zei Hollander verder. Hij doelde op de lage huurprijs van de in totaal 76 woningen. Deze zullen dan ook zonder probleem in zeer korte tijd gevuld worden: er is een wachtlijst van honderden belangstellenden. Het project kost in totaal ruim 9 miljoen gulden.
 

Dinsdag 8 april 1986
 
VIA RECHTER UITZENDEN SNEL MOGELIJK TE MAKEN
 
Radio Winschoten: proces tegen WVC
 
De lokale omroep Radio Winschoten wil een proces aanspannen tegen het ministerie van WVC. Morgen heeft de radio hierover een gesprek met de OLON, de landelijke organisatie van lokale omroepen, die eveneens een proces overweegt. Inzet van het proces is alsnog een wet aangenomen te krijgen waardoor de lokale omroepen eindelijk uit kunnen gaan zenden via de ether.
 
De wet op de lokale omroep maakt deel uit van de felomstreden mediawet van minister Brinkman (WVC). Onlangs werd bekend dat deze wet inspé in zijn geheel blijft liggen tot na de verkiezingen. Dat betekent dat de lokale omroepen nog zeker een jaar moeten wachten op een zendmachtiging. De OLON verwacht dat dit verschillende lokale omroepinitiatieven de das om zal doen: zolang er geen zendvergunning is krijgen ze geen subsidie (van de betreffende gemeenten) en zonder geld kan men weinig doen, de motivatie verslapt en bovendien zijn er vaak al belangrijke investeringen gedaan. „Mensen worden nu bijna gedwongen om weer de illegaliteit in te gaan, de piraterij”, vreest woordvoerster José van Hof van de OLON. Daarbij komt nog dat ook de drie ‘proefgemeenten’, Landsmeer, Utrecht en Leiden, nog niet mogen uitzenden; en deze experimenten moeten afgerond zijn vóór de rest van het land van start kan. 
 
Links Wiebe Klijnstra, rechts penningmeester Vrieze van Radio Winschoten (foto Engel Lameijer)
 
Radio Winschoten wil nu, in samenwerking met andere plaatselijke omroepen en de OLON, afdwingen dat het parlement een ‘noodwetje’ aanneemt; een wet die enkel iets zegt over de lokale omroep en de rest van het mediabeleid even laat voor wat het is.
De minister is vooral bang voor de financiële gevolgen van het toelaten van lokale radio via de ether (via de kabel mag het al langer); volgens de wet kunnen de etheromroepen namelijk geld eisen van het Rijk. Om dit te ondervangen zou de noodwet alleen moeten gelden voor de omroepen met een sluitende begroting, meent Wiebe Klijnstra van Radio Winschoten. Overigens is er vandaag een orde-debatje in de Kamer over de vraag of de mediawet niet toch nog onder dit Kabinet behandeld moet worden.
 
Net als de andere omroepen in den lande heeft ook Radio Winschoten moeite de boog ondertussen gespannen te houden. Om de moed er bij de medewerkers in te houden wil de regionale omroep in ieder geval het pand aan de Blijhamsterstraat tot studio gaan verbouwen. Begin juni worden alle bedrijven uit de regio om een éénmalige bijdrage gevraagd om deze verbouwing mogelijk te maken. „Nee, ze krijgen er niet direct iets voor terug”, zegt Klijnstra er bij, „maar onze activiteiten voor de gemeenschap als geheel komen de bedrijven ook ten goede”. De ‘bedelbrief’ gaat pas na de Winthil de deur uit. Tijdens deze grote Winschoter beurs wil de omroep definitief bekendheid verwerven. Samen met het Winschoter Stadsjournaal en de Winschoter Courant wordt een plaatselijk nieuwsprogramma gemaakt.
Als klapper probeert Radio Winschoten voor bijvoorbeeld één dag een heuse zendvergunning te krijgen.
 

Donderdag 10 april 1986
 
GEA KORTE KRIJGT POST WELZIJN
 
Vier PvdA-wethouders Winschoten
 
De Winschoter PvdA zal de komende vier jaar alle vier wethouders leveren. Naast Henk Stuut, Roelof Lukkien en Gerda Aldag is ook Gea Korte door de fractie naar voren geschoven. Gea Korte, tot vorig jaar lid van de CPN, zal haar huidige baan bij een advocatenkantoor in Groningen opzeggen en de komende jaren de post Welzijn bezetten.
De PvdA is tot dit besluit genomen na besprekingen met de andere Winschoter partijen. De VVD zal het nieuwe college gedogen. De liberale partij wil zelf geen wethouder leveren, maar hoopt over vier jaar wel weer aan de bak te komen. De CPN heeft zich uitgesproken voor vier PvdA-vertegenwoordigers, evenals fractievoorzitter Joop Flokstra van Winschoter Belangen. Dat zei PvdA-lijsttrekker Henk Stuut gisteravond.
 
Het CDA, met drie zetels als grootste partij na de PvdA (12 zetels van de 19) uit de bus gekomen, wordt door de PvdA buiten de coalitie gehouden. Henk Stuut geeft als reden op dat de confessionele partij in de besprekingen te vaag bleef over de beschikbare wethouder en bovendien programmatisch te ver afstond van de socialisten.
 
TEGENKANDIDAAT
 
Lijsttrekker Cor Jansen van het CDA ontkent dit. Hij zegt dat zijn partij voor Gea Korte een tegenkandidaat zal voorstellen, te weten Asselien Boven-Boers, de derde van de CDA-lijst. Dat zal weinig uithalen, gezien de meerderheid die de PvdA heeft, en de overige gevoelens in de gemeenteraad.
 
Henk Stuut zei gisteravond niet bang te zijn met de PvdA de komende vier jaren alleen de verantwoordelijkheid te dragen voor het gemeentelijk beleid in Winschoten. „We hebben capabele mensen”, aldus Stuut. Hij zei trouwens wel teleurgesteld te zijn, dat de VVD niet in staat is een wethouder te leveren, gezien de goede samenwerking met VVD-wethouder Ben Verlaan. De VVD heeft echter al te kennen gegeven achter de vier wethouders van de PvdA te staan.
 
Het is voor het eerst dat de PvdA in Winschoten alleen de gemeente bestuurt. Maar de partij haalde ook niet eerder een meerderheid van 12 van de 19 zetels. Voor het eerst ook bezetten vrouwen 50 procent van de wethouderszetels in Winschoten.
 
Over de portefeuilleverdeling verklaarde Stuut nog niets te kunnen zeggen. In ieder geval zal op de komst van een nieuwe burgemeester gewacht worden, voordat de taken verdeeld worden.
 
Toch valt uit de gedragingen van de kandidaat-wethouders van de afgelopen weken af te lezen welke post zij zullen bezetten. Gea Korte zal de komende vier jaren besteden aan welzijn. Gerda Aldag houdt zich bezig met onderwijs en personeelszaken. Roelof Lukkien zal sociale zaken bezetten en Henk Stuut houdt financiën.
 
 
Vrijdag 11 april 1986
 
TORRO VERDWIJNT EIND 1986 VAN ISRAELPLEIN
 
Autorama komt in centrum Winschoten
 
Autorama vestigt zich dit jaar nog in Winschoten. Directeur L. Hidding van Autorama Noord BV wil nog geen exacte datum noemen. Het zegt dat de vestiging gefaseerd uitgevoerd zal
worden. Het warenhuis wordt ondergebracht in de Torro aan het Israëlplein. Autorama maakt, evenals Torro, Vendet en Edah, deel uit van het V&D-concern.
 
De Torro-Autorama-wisseling maakt deel uit van een omvangrijk V & D-project in het Noorden. Volgens de landelijk voorlichter, de heer Wolf, van V & D zullen in het Noorden dit jaar nog meerdere V & D vestigingen de naam Autorama gaan dragen.
 
„Wij gaan die winkels toevoegen aan de Autoramagroep”, zo zegt hij, „omdat die in het Noorden een goede naam heeft.” Over de precieze invulling van het project zegt de heer Wolf nog weinig te kunnen vertellen. Daarvoor is het volgens hem nog in een te prematuur stadium. Na de zomervakantie zullen de eerste stappen door de V & D-leiding genomen worden.
 
Door de veranderingen zal het assortiment in de huidige Torro uitgebreid worden. De supermarkt wordt een warenhuis. Zo zullen er ook kleding en andere zaken verkocht worden.
Het pand aan het Israëlplein droeg twee jaren geleden nog de naam Vendet.
 
 
Donderdag 17 april 1986
 
Wandelvereniging Bato viert 25-jarig jubileum
 
De vereniging Bato bestaat uit drie onderdelen, voetbal, gymnastiek en wandelen. 25 jaar geleden ontstond de gedachte bij enkele gymnasten om een wandelvereniging op te richten. Het lopen van o.a. de avondvierdaagse gaf daar de aanleiding toe.
 
Men ondervond dat het in groepsverband lopen van korte of lange afstanden door stad en land aantrekkelijker was, dan het lopen alleen. Ook de grote opkomst iedere keer bij zulke evenementen gaf te denken. Het bleek dus dat veel mensen geïnteresseerd waren in deze vorm van sport.
 
De wandelvereniging, die aangesloten is bij de NNWB-Noord Nederlandse Wandel Bond, organiseert zelf ieder jaar twee wandeltochten in Winschoten; de Bato-tocht, die dit jaar voor de 21ste keer georganiseerd wordt in september en de Derk de Tippelaartocht, die traditioneel de laatste zaterdag voor Pasen wordt gelopen.
 
Deze laatste dankt zijn naam aan de heer Derk Meyer.
De man liep in vroegere tijden voor zich zelf veel lange afstanden door het Oostgroningse land. Op den duur begon hij ook wandeltochten te organiseren onder de naam van de vereniging Bato. Dit gebeurde op den duur zo vaak dat hij al gauw de bijnaam kreeg van Derk de Tippelaar.
 
 
Dinsdag 22 april 1986
 
Proefmarkt op de Venne
 
Rond Koninginnedag, 30 april, is er kermis op het Marktplein in Winschoten. Dat betekent dat de warenmarkt van zaterdag 3 mei naar elders moet. Een welkome noodzaak, want er kan dan fijn worden proef gedraaid met een nieuwe marktopstelling. En misschien gaat het daarna altijd wel zo worden.
 
Hoe precies marktmeester Puister? Hij: „De kramen komen op de Venne vanaf Albert Heijn tot vlak voor de nieuwe zaak van Cheerio. Plus het stukje verbinding Torenstraat-Venne. Voordeel is dat het Israëlplein bereikbaar blijft voor het parkeren. En ook dat de winkels aan de Venne vanaf de Bosstraat tot Cheerio normaal te bereiken zijn.
 
Marktmeester en kooplieden willen ‘s kijken hoe het uitpakt. De kooplieden willen het Marktplein graag verlaten. De vraag daarbij is: waar moet de markt dan naar toe. Misschien dus naar de Venne en het stukje Schónfeldplein. Puister: „Als de proef goed uitpakt, kunnen we verder praten”.
De volgende vraag is: wat moet er van het Marktplein worden? Alleen parkeerterrein? Is het daar eigenlijk niet veel te aardig voor?

 
Slot op winkelwagentjes: eerst wel even wennen
 
Vier van de vijf Winschoter grootwinkelbedrijven zijn sinds gisteren voorzien van winkelwagentjes met een slotengrendel. Voor de kopers was het wennen; er ontstonden dan ook behoorlijke opstoppingen rond de rijen karretjes. Hoewel het gros van de mensen laconiek reageerde op het slotenverschijnsel, was er ook heel wat gemopper.
 

Zaterdag 26 april 1986
 
KUIPER EN VERLAAN NEMEN AFSCHEID
 
„Wethouders hoeven niet geprezen te worden”
 
„Of je nu ambtenaar of wethouder bent, het is je plicht en je verantwoordelijkheid je werk goed te doen. Je wordt er zelfs voor betaald. Waarom dan al die opsommingen van verdiensten?” Dit ongebruikelijke begin van een afscheidsspeech klonk gistermiddag uit de mond van welzijnsambtenaar Wietze Hoekstra, bij de huldiging van de vertrekkende wethouders Gezienus Kuiper (onderwijs en personeelszaken) en Ben Verlaan (welzijn).
 
Over wat een wethouder gedaan heeft hoef je het niet te hebben, vindt Hoekstra. Het gaat er om hoé hij het deed. Vervolgens sprak de ambtenaar enthousiast over de manier van werken van ‘zijn’ wethouder Verlaan. ‘Ben’ hechtte altijd veel waarde aan de mening van de ambtenaren. We praatten altijd op gelijk niveau. We speelden geen verstoppertje met elkaar”.
 
Afscheid wethouder B. Verlaan (rechts).
 
„We hebben met open vizier gestreden”, drukte Ben Verlaan het zelf uit, al doelde hij bij deze zinsnede in de eerste plaats op zijn positie als enige VVD-er tussen de drie PvdA-wethouders. Verlaan, die in ’57 van Amsterdam naar Winschoten verhuisde, is van Mokumer een echte Sodommer geworden. Hij gaat hier dan ook niet meer weg, ook niet als hij binnenkort stopt met zijn bijbaan aan de PABO.
 
Kuiper werd geprezen om de vele ver- en nieuwbouw-projecten op onderwijsgebied die onder zijn bewind tot stand zijn gebracht alsook omzijn ‘geheel eigen wijze’ waarop hij de commissie onderwijs en de afdeling onderwijs leidde.
 
Als blijk van waardering voor hun verdienste werden de beide wethouders onderscheiden in de orde van de Tellerlikkers en kregen ze het daarbij behorende tellerlikkersbeeld. Zij behoren nu tot de ereburgers van Winschoten. Kuiper is vanaf ’66 bij de gemeentepolitiek betrokken; eerst twaalf jaar als PvdA-fractievoorzitter, daarna acht jaar als wethouder. Verlaan kwam in ’74 voor de VVD in de raad, was fractievoorzitter en de laatste vier jaar wethouder. 
 
Afscheid wethouder G. Kuiper (links)
 
Hoewel de beide wethouders maandag pas officieel aftreden heeft wethouder Henk Stuut de burgemeestersketting inmiddels overgenomen van Kuiper, die de afgelopen twee maanden locoburgemeester was. „In die twee maanden heeft de raad het me niet bepaald makkelijk gemaakt. Ik heb in die korte tijd denk ik vaker geschorst dan Koek (de ex-burgemeester) in die zeven jaar dat hij hier zat”, wilde Kuiper nog wel even kwijt.