April 1988


Zaterdag 2 april 1988

 

PvdA kiest CDA in coalitie

 

De fractie van de PvdA in de Winschoter gemeenteraad heeft gisteren unaniem het CDA gekozen als coalitiepartner in het college van B en W voor de resterende raadsperiode. Op basis van een vergelijking van de verkiezingsprogramma, de uitvoering van dit programma in beleid en de mogelijkheid om in het college tot een evenwichtiger taakverdeling dan met de VVD te komen, gaven hierbij voor de socialisten de doorslag.

Namens het CDA zal mevrouw Asselien Boven-Boers (58) kandidaat worden gesteld als wethouder. Voor de verkiezing wordt een extra raadsvergadering uitgeschreven.

Dinsdag 5 april 1988

 

Nieuwe wethouder Winschoten door de politieke wol geverfd

 

Asselien Boven-Boers (58): Ik ben nergens bang voor

 

Persoonlijk ambitie heeft zeker meegespeeld toen zij zich bereid verklaarde om voor het CDA wethouder te worden in het uitgedunde Winschoter college: „Ik heb wel eens gedacht: aan die andere kant van de tafel zou ik ook wel eens willen zitten”.

 

Belangrijker is voor Asselien Boven-Boers (58) echter het beroep dat haar partij op haar deed. Ze had er twee jaar geleden, toen ze raadslid werd, niet opgerekend. Ook haar man, die ‘aan het afbouwen is’, stond niet te juichen: „Je bent op een leeftijd dat je het toch wel wat rustiger aan wilt doen. Dat zal er nog wel even niet van komen”. Asselien werd geboren in het Overijsselse Heino en groeide op in Bergen op Zoom. Haar ‘politieke leven’ begon toen haar vader haar op 18-jarige leeftijd meenam naar een vergadering van de Antirevolutionaire kiesvereniging: „Dat was voor vrouwen heel ongebruikelijk. Maar ik was geïnteresseerd. In de zaal zaten natuurlijk vrijwel geen vrouwen. Mijn vader zei toen nog: als je wilt kun je nog weggaan. Ik ben echter gebleven”.

 

Ze woonde van ’66 tot ’69 al in Winschoten. Vertrok na het overlijden van haar eerste man met haar drie kinderen naar Groningen en vandaar met haar tweede man naar Den Haag. Daar

werd ze ondermeer fractiesecretaresse van de christelijke groepering in de Haagse gemeenteraad en de Haagse gewestraad.

Vervolgens verhuisde ze naar Apeldoorn. Ze was van 1976 tot 1986 lid van provinciale staten. Na het overlijden van haar tweede man kwam ze in contact met haar huidige echtgenote en verhuisde weer naar Winschoten.

Maandag 11 april 1988


Kabeltelevisie

 

De gemeente Winschoten wil het opzetten van een kabelnet voor televisieprogramma’s bevorderen. Men denkt daarbij aan het aanleggen van een Centrale Antenne Inrichting (CAI). Een CAI-net zou een betere ontvangst garanderen dan andere vormen van signaaldistributies.

Bovendien is de gemeentelijke werkgroep, die zich met kabeltelevisie bezig houdt, van mening dat een CAI-net een groter aanbod van zenders heeft en meer mogelijkheden zoals lokale televisie biedt.

Dinsdag 12 april 1988

 

Asselien Boven vanavond geïnstalleerd als wethouder

van Winschoten

 

Postma en Boven straks ijzersterk duo in college

 

Asselien Boven, CDA-raadslid in Winschoten, wordt vanavond tijdens een extra raadsvergadering geïnstalleerd als derde wethouder van Winschoten.

 

Met de komst van mevrouw Boven bestaat het Winschoter college weer uit drie wethouders en burgemeester J. J. Postma. Tot half december vorig jaar had de Molenstad vier wethouders, allen van de PvdA. Vanwege een vertrouwensbreuk moest de belangrijkste man, Henk Stuut, opstappen. Enige tijd geleden brak z’n collega Gea Korte met het college. Zij deed dit na forse aanvaringen met onder andere Joop Flokstra (Winschoter Belangen) en Appie Kootstra (CPN). Beiden vonden dat mevrouw Korte onvoldoende functioneerde.

 

Besloten is om tot aan de verkiezingen over twee jaar door te gaan met drie wethouders. Asselien Boven krijgt in ieder geval Welzijn in haar portefeuille. Zij gaf eerder te kennen dit takenpakket niet uit de weg te zullen gaan. Tegelijk ambieert ze ook een „economische” portefeuille. Op zeer korte termijn zal het college van Winschoten bekend maken welke haar verantwoordelijkheden zullen zijn. Mevrouw Boven heeft naast haar werk in de Winschoter raad onder andere politieke ervaring opgedaan in de Staten van Gelderland. Daar zat zij samen met haar huidige burgemeester drs. Postma. Algemeen verwacht politiek Winschoten dat mevrouw Boven en Postma een sterk koppel zullen vormen. Het college bestaat verder uit de wethouders Roelof Lukkien en Gerda Aldag.

Vrijdag 15 april 1988

 

Kabeltelevisie

 

De gemeente Winschoten kan met een gerust hart verder gaan met de voorbereidingen van de invoering van kabeltelevisie in de Molenstad. Gezien de reacties van de fracties in de commissievergadering voor welzijn en volksgezondheid zijn van daaruit geen moeilijkheden te verwachten. Alle fracties staan positief tegenover de eventuele komst van de kabeltelevisie, mits die aan enkele voorwaarden voldoet. Zelfs over die voorwaarden waren de meningen van alle partijen eensluidend.


Woensdag 20 april 1998

 

Nieuw bestuur van Handel en Nijverheid

 

De vereniging Handel en Nijverheid heeft gisteravond een nieuw bestuur gekozen. De heer B. Scholten en de dames Bralts en Leutscher hebben voor de komende jaren de leiding op zich genomen. De leden besloten verder om de zogenaamde Handel en Nijverheid-bon die bij de VVV gekocht kan worden te handhaven.

 

De bon kan alleen besteed worden bij Winschoter winkeliers die bij de vereniging zijn aangesloten. Volgens de leden is het beter om het aantal verkooppunten van de bon uit te breiden. Aan de orde was verder nog de verkeerssituatie op de Venne. Veel winkeliers waren teleurgesteld over het feit dat de gemeente geen evaluatie heeft gehouden.

Vrijdag 22 april 1988

 

VVV voor verkoop van landelijke geschenkenbon

 

„Jammer”, noemt mevrouw Loorbach van het VVV-kantoor de beslissing van Handel en Nijverheid om de huidige VVV-bon te handhaven. De bon die momenteel bij de VVV wordt verkocht, kan alleen bij winkeliers in Winschoten worden besteed. Loorbach had liever gezien dat het mogelijk was om de landelijke bon te verkopen. Daar is volgens haar veel vraag naar. „Er zijn dagen dat er wel vijf of zes mensen om een landelijke bon vragen. Vooral als regionale VVV is het vervelend om mensen weg te sturen”.

 

Loorbach heeft nog de hoop dat Handel en Nijverheid van mening verandert. „Misschien kunnen we nog eens gezamenlijk om de tafel gaan zitten”. Ook is ze niet erg enthousiast over de ideeën van Handel en Nijverheid om de bon op meer punten te gaan verkopen. „De afspraak is dat de bon alleen bij de VVV verkocht zal worden; zo’n overeenkomst kun je niet zomaar veranderen. De lol gaat er dan een beetje vanaf”.

 

Coolcat naar Winschoten

 

Het kledingbedrijf Coolcat opent op 7 mei een winkel aan de Langestraat. Coolcat vestigt zich in de voormalige lunchroom van Haak.

 

Het bedrijf met het hoofdkantoor in Amsterdam, heeft een keten van winkels in het gehele land en verkoopt vooral vrijetijdskleding voor jongeren.

Maandag 25 april 1988

 

‘Klaagmuur’ wordt vandalisme-bestendig

 

Winschoten krijgt, als het aan B en W ligt, een vandalismebestendige ‘Klaagmuur’. De panelen zouden van brons moeten worden. De huidige uitvoering is in terracotta, een ongeglazuurde soort pottenbakkersklei..

Het kunstwerk van de beeldhouwster Marijke van Ravenswaay-Deege op het Israëlplein ziet er op het ogenblik ‘dankzij’ enige bewerking door onbekenden niet best uit. De toestand is zelfs zodanig, dat niet aan herstel hoeft te worden gedacht. Omdat het college van oordeel is dat het wel moet blijven – het is een geschenk van een aantal ingezetenen – is, in overleg met de kunstenares, voor vervanging gekozen. Daarmee is een bedrag van 17.500 gemoeid. De gemeenteraad praat er in de eerstvolgende vergadering over.

Donderdag 28 april 1988

 

In het najaar tweede fotoboek Winschoten

 

Arie Olthof heeft de smaak te pakken: dit najaar verschijnt van zijn hand opnieuw een fotoboek over Winschoten. De opzet is ditmaal breder. Zijn eerste fotoboek was sterk geconcentreerd rond de boorden van het Winschoterdiep en daardoor ietwat tegenvallend. Dit tweede heeft foto’s te bieden uit heel Winschoten-van-vroeger.

 

De titel is ‘Straatje van toen’, met afbeeldingen van het voormalige ‘tuindorp’ in Winschoten-west, Bovenburen met stinksloot en daaroverheen de bruggetjes, de Beertsterweg, Vissersdijk en vele andere.


Zaterdag 30 april 1988

 

Nieuwe voorzitter bij radio Winschoten

 

Ben Verlaan wordt de nieuwe voorzitter van het bestuur van radio Winschoten.

Het is de bedoeling, dat het oude bestuur dat bestaat uit Jan Keitz, Gerrie de Vrieze, Wiebe Kleinstra en Jitse Molema zich na de bouwvak, als alle praktische zaken zijn afgerond en radio Winschoten de lucht in gaat, zich vooral bezig gaan houden met de uitzendingen. De keuze voor Ben Verlaan is gemaakt omdat deze destijds als wethouder aan de wieg van radio Winschoten heeft gestaan.  De overige bestuursleden moeten nog aangezocht worden.