Augustus 1985


Dinsdag 6 augustus 1985

 
Winschoter betonfabriek volgende week geveild

Het kantoor, de fabrieksgebouwen en het terrein van de Winschoter betonfabriek zullen volgende week dinsdag worden geveild. De openbare verkoping vindt plaats in opdracht van de Friesch-Groningsche Hypotheekbank, waarbij de betonfabriek een hypotheek ter waarde van ongeveer zes ton had afgesloten. De veiling is afgelopen zaterdag met advertenties aangekondigd.
 
 
Vrijdag 9 augustus 1985
 
Nog geen koper voor betonfabriek

Er is nog geen koper gevonden voor de in financiële problemen verkerende Winschoter betonfabriek. De besprekingen met de gedoodverfde koper, de betonindustrie Rasters uit Stadskanaal, verkeren al enige tijd in een impasse. Ondertussen dreigt op 23 augustus het faillissement uitgesproken te worden over één van de bij de betonfabriek betrokken vennootschappen: Waarheid Winschoten Beheer B.V.
 
 
Zaterdag 10 augustus 1985
 
Gezang bij opening van gereformeerde streekschool
 

Foto Engel Lameijer
 
Met een bijeenkomst in de gereformeerde kerk aan de Bosstraat in Winschoten is gistermiddag de eerste Vrijgemaakte streekbasisschool in de Molenstad geopend. Veel sprekers spraken hun blijdschap uit over de nieuwe aanwinst.
Na afloop van de bijeenkomst toog het gezelschap naar de oude Maranathaschool , de voorlopige huisvesting van de school, waar het door de kinderen op een warme ontvangst werd onthaald.
De vele bezoekers konden in de school een aantal lessen bijwonen. Op de foto een haag van kinderen, die een lied ten gehore brengen.

Zaterdag 10 augustus 1985
 
Ziengs schoenen neemt panden Woltjer over
 
De schoenenreus Ziengs heeft de panden van de ter ziele gegane schoenenzaken van Woltjer in Winschoten en Groningen gekocht.
 
Ziengs, met vestigingen in Winschoten, Veendam en Groningen, wil in de Woltjer-panden schoenenzaken openen, die neigen naar nog meer luxe. De schoenenreus zal het huidige pand in de Langestraat in Winschoten ontruimen. Daardoor ontstaat daar ruimte voor de vestiging van een Scapino-winkel, een onderdeel van Ziengs BV dat zich richt op de kleinere beurzen. In het pand van Woltjer aan de Oude Ebbingestraat in Groningen komt ook een Ziengs-schoenenwinkel. De nieuwe winkels zullen half september geopend worden.
 

Donderdag 15 augustus 1985
 
DERTIG PROCENT MEER BOUWAANVRAGEN
 
Bouwexplosie in Winschoten

Winschoten ondergaat dit jaar een ware bouwexplosie. In het eerste half jaar van 1985 werden dertig procent meer bouwvergunningen afgegeven dan in de eerste zes maanden van voorgaande jaren. De afdeling bouwzaken op het gemeentehuis heeft weken achtereen op topspanning gewerkt om de papierstroom te behandelen. Volgens wethouder Henk Stuut is nu het ergste achter de rug. Hij denkt dat de particuliere bouwdrift voor een deel te maken heeft met de verfraaiing van de Winschoter binnenstad, de aanpak van de Venne, de Oldambster Stee en andere projecten. „Dat gaat allemaal heel fijn”, aldus de wethouder. „En ik denk dat dat door de bevolking opgepakt wordt”.
Verder heeft het grote aantal bouwactiviteiten in de particuliere sector natuurlijk ook alles te maken met het plotseling dichtdraaien van de subsidiekraan in Den Haag aan het eind van vorig jaar. Veel aanvragen in het kader van de stads- en dorpsvernieuwing konden toen van de ene op de andere dag niet meer gehonoreerd worden. Winschoten kreeg echter voor dit jaar twee ton subsidie voor deze activiteiten. Dat bedrag werd in ruim een maand uitgegeven. Meer nog zelfs, want de gemeente stopte er zelf nog eens twintigduizend bij.
 
 
Vrijdag 16 augustus 1985
 
WAARHEID IS VAN BEDRIJF IN DEN BOSCH
 
Ultimatum van de werknemers

De loonvordering van de dertien werknemers van de Winschoter betonfabriek Waarheid
loopt komende maandag af. Ligt er dan geen positieve beslissing, dan wordt faillissement aangevraagd voor zowel Waarheid Beheer BV als Sehoma BV. De dertien werknemers laten zich bij het Arbeidsbureau inschrijven als werkzoekende. Dat zegt Jan van der Laan van
de Industriebond FNV. Naast Van der Laan probeert nu ook CPN-secretaris Geert Lameris duidelijkheid te scheppen voor de Waarheid-werknemers.
 
 
Dinsdag 20 augustus 1985
 
Betonfabriek in Winschoten failliet

Sehoma B.V., de vennootschap waarin de activiteiten van de Winschoter Betonfabriek zijn ondergebracht, is gisteren in Amsterdam failliet verklaard. De kans dat de dertien werknemers hun achterstallig salaris van het bedrijf nog uitbetaald krijgen is vrijwel nihil. De curator in het faillissement zal het personeel waarschijnlijk binnenkort naar de WW doorverwijzen. Districtsbestuurder Jan van der Laan van de Industriebond FNV heeft dat gisteravond meegedeeld.
 

De dertien personeelsleden van de Winschoter Betonfabriek hebben vanaf vijf juli salaris en een deel van het vakantiegeld van hun bedrijf tegoed. Ze hadden de directie een ultimatum gesteld de achterstallige salarissen vóór maandag uit te betalen. Zo niet, dan zou het faillissement van Sehoma B.V. en Waarheid Winschoten B.V., de twee bij de betonindustrie betrokken ondernemingen, worden aangevraagd.
 
 
Dinsdag 20 augustus 1985
 
Oosterbosch snelste in Winschoten
 
De 28-jarige Bert Oosterbosch heeft op het 6600 meter lange en bochtige stratenparcours in Winschoten de proloog van de Profronde van Nederland op zijn naam geschreven. De tijd van de Brabander, 8 minuten en 25 seconden, werd door niemand verbeterd. Ook de gedoodverfde favoriet, de Belg Eric Vanderaerden, leverde in. Vanderaerden ging elf seconden langzamer over het parcours.
 
Bijna 25.000 toeschouwers waren getuige van de tijdritzege van Oosterbosch, die bezig leek aan een rampzalig wielerseizoen. Van de kanshebbers maakte de Ier Sean Kelly nauwelijks indruk. Kelly bekende de Profronde te zien als een trainingsrit voor het naderend wereldkampioenschap in Italië. Zijn tijd (9.19) was ronduit teleurstellend. Als nummer drie kwam op het erepodium Ron Groen uit Baarn, die met miniem verschil Gerrit Solleveld en Steven Rooks voor bleef.
 
 
Woensdag 21 augustus 1985
 
Winschoter radio-omroep rechtsgeldig
 

De lokale radio-omroep in Winschoten begint steeds vastere vormen aan te nemen. „We hebben nu de voorbereidingsfase verlaten. We zitten nu in de primaire uitvoeringsfase”, zegt initiatiefnemer Wiebe Klijnstra. Gistermiddag bekrachtigde de notaris de papieren, die de stichting lokale omroep rechtsgeldigheid verschaffen. Deze week zal de stichting zich ook inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Vanmiddag brengt een aantal leden een bezoek aan ‘t Gooi.
 
Klijnstra zegt dat er nu haast gemaakt wordt met de plannen, omdat de stichting graag alles rond wil hebben als in september het kamerdebat over de lokale omroepen gehouden wordt. Waarschijnlijk zullen dan drie lokale omroepen van de minister groen licht (en subsidies) krijgen om in de maand november te experimenteren.
 
Op de lange termijn is er volgens het ministerie in Nederland plaats voor zo’n vierhonderd lokale omroepen, die alle een gebied met een straal van maximaal tien kilometer mogen bestrijken. Als alles voorspoedig verloopt moeten het komende jaar de eerste honderd de lucht ingaan. De lokale omroep Winschoten heeft ook een zendmachtiging aangevraagd.
 
De toekomstige burelen van de omroep boven ‘t Carillon aan het Marktplein in Winschoten worden onder handen genomen door erkende architecten. Op een oproep van de stichting om „belangeloze” hulp reageerden zowel een binnenhuis- als een allround architect. In de MP-studio in Blijham wordt nu gewerkt aan tunes voor de nieuwe omroep: ook geheel belangeloos.
 
Financiële steun kwam er aan het begin van deze week van een anonieme gever. Tot zijn verbazing zag Wiebe Klijnstra dat er een bedrag van tweeduizend gulden op de girorekening van de stichting was overgemaakt. Afzender onbekend. De vrijwilligersgroep, die eerst uit twaalf mensen bestond, wordt steeds groter. Met zeer grote regelmaat komen bij de stichting aanmeldingen binnen.
 
 
Donderdag 22 augustus 1985
 
Schuur sta-in-weg voor de rondweg

Het schuurtje van veehouder Rotgers aan de Blijhamsterweg in Winschoten blijft een sta-in-de-weg voor de aanleg van de provinciale rondweg. Gedeputeerde Staten van Groningen heeft beslist dat Rotgers zijn landbouwactiviteiten niet een beetje mag verplaatsen om het traject van de rondweg vrij te maken. Op die grond rust geen agrarische bestemming, is de mening van GS. Maar een andere provinciale instantie, de provinciale waterstaat, zit te springen om de afbraak van Rotgers schuur. Want het wordt tijd dat de rondweg doorgetrokken wordt.
 
 
Zaterdag 24 augustus 1985
 
ONTSLAG 13 WERKNEMERS
 
Doek valt voor Betonfabriek
 
De rechtbank in Groningen heeft gisterochtend Waarheid Winschoten Beheer B.V. failliet verklaard. In de beheersmaatschappij waren tot voor kort de activiteiten van de Winschoter betonindustrie ondergebracht. Eerder deze week werd voor de Amsterdamse rechtbank al de laatste eigenaar van de betonfabriek, Sehoma B.V., failliet verklaard. Met het uitgesproken faillissement is het doek over de betonfabriek definitief gevallen.
 
Curator in beide faillissementen is de Winschoter advocaat mr. P.P. Reimer. Hij heeft de dertien betrokken personeelsleden gisteren schriftelijk ontslag aangezegd. Reimer moet nu onderzoeken in hoeverre er nog iets van de schulden van de betonfabriek afbetaald kan worden, en of er een koper voor de boedel gevonden kan worden.
 
Het faillissement van de beheersmaatschappij was aangevraagd door mevrouw W. Muyzert, familie van de vroegere directeur van de betonfabriek. Zij had een vordering van bijna veertig duizend gulden op het bedrijf ingediend.
 
Het werk van de curator wordt overigens bemoeilijkt door het feit dat justitie en het Gemeenschappelijk Administratiekantoor inmiddels onderzoeken zijn begonnen naar mogelijk strafbare handelingen bij de betonfabriek. Voor dat onderzoek is zoals bekend afgelopen woensdag de administratie in beslag genomen van de betonfabriek, en is er huiszoeking gedaan bij bedrijfsleider H.P.C. van Sehoma B.V. en oud-directeur P.C.J.M. van Betonindustrie Waarheid Winschoten B.V. Justitie en het GAK vermoeden dat zij zich schuldig hebben gemaakt aan respectievelijk het oplichten van de bedrijfsvereniging en het plegen van „bedrieglijke bankkreuk”.
 
 
Dinsdag 27 augustus 1985
 
,LEVENSGEVAARLIJK VOOR KINDEREN’
 
Bewoners Beverhof: drempels of afsluiten

Over één ding waren de bewoners van de Beverhof het gisteravond op een inspraakbijeenkomst eens. Er wordt veel te hard gereden: Dat levert gevaar op voor de kinderen en dus moeten maatregelen getroffen worden om de verkeerssnelheid in te dammen. Hoe dat gebeuren moet werd gisteravond in ieder geval voor burgemeester Ties Koek niet geheel duidelijk. Twee mogelijkheden genoten de voorkeur. De Beverhof moet of helemaal doorsneden worden met een afsluiting precies in het midden of er moet een voldoende aantal drempels geplaatst worden om de doldrieste chauffeurs tot remmen te dwingen.

Zaterdag 31 augustus 1985

Gemeente staat achter lokale radio Winschoten

De Stichting Lokale Omroep Radio Winschoten heeft gisteren goedkeuring in de vorm van een intentieverklaring van de gemeente Winschoten gekregen. „Het licht staat op groen”, stelde een tevreden voorzitter Wiebe Klijnstra van de omroep. Het wachten is echter nog op de overheid die moet beslissen of de omroep Winschoten als een lokale etherradio de lucht in mag. Hierover wordt dit najaar een kamerdebat gehouden.
Radio Winschoten wil over drie weken haar beleidsplan en begroting presenteren. Momenteel maakt de Stichting nauwelijks onkosten. Zo stelt de architect belangeloos zijn tekeningen voor het toekomstige radiopand in de Blijhamsterstraat ter beschikking. Voor het pand zelf hoeft voorlopig geen huur worden betaald, en voor de voorbereidingen van programma’s kan de Stichting gratis gebruik maken van de MP-studio in Blijham. „Iedereen doet mee om een lokale radio van de grond te tillen”, aldus Klijnstra.
 
Nu het gemeentebestuur akkoord gegaan is, heeft radio Winschoten inmiddels een zendmachtiging aangevraagd. Binnenkort wil zij een programmaraad samenstellen. Dat is één van de voorwaarden voor een machtiging. De lokale radio-omroep wil zich richten op 65.000 mensen binnen een straal van 10 kilometer vanaf het zendpunt. Bovendien heeft Klijnstra een toezegging van gedeputeerde G. Beukema die zich in Den Haag sterk wil maken voor de nominatie proefstation voor een etherradio. Voorzitter Klijnstra hoopt dat dit de nodige extra subsidies in het laatje brengt.