Augustus / september 1983

J. de Vries

 

Op vrijdag 26 augustus 1983 nam de heer J. de Vries afscheid als hoofdinspecteur-korpschef van de gemeentepolitie Winschoten. Dit gebeurde tijdens een openbare receptie in de raadzaal van het stadhuis.

Tijdens zijn toespraak deelde burgemeester Koek de scheidende hoofdinspecteur mee dat hij was benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

De heer De Vries is 14 jaar met het Winschoter korps verbonden geweest.

 

 

J.C. van den Boogaart

 

De nieuw benoemde hoofdinspekteur-korpschef van gemeentepolitie is de heer J.C. van den Boogaart (32 jaar), voordien hoofdinspecteur van politie in Ridderkerk.

De heer Van den Boogaart is met ingang van 1 september 1983 in zijn nieuwe functie werkzaam. Op 2 september 1983 is hij officieel door burgemeester T.J. Koek geïnstalleerd.

 

 

K.H. Scholte

 

De heer K.H. Scholte, plaatsvervangend commandant van de Vrijwillige Brandweer Winschoten, heeft zijn loopbaan na een dienstverband,van 40 jaar beëindigd.

Voor zijn langdurig dienstverband is de heer Scholte, tijdens een afscheidsreceptie op 1 september 1983 in de raadzaal van het stadhuis, onderscheiden met het verguld brandweerkruis, dat hem werd opgespeld door de heer F. Meijer, comrnandant van de brandweer. Uit handen van burgemeester T.J. Koek ontving de heer Scholte

de eremedaille in goud, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau.

 

 

J. Tuin

 

De heer J. Tuin, adjunct-directeur van de Dienst Gemeentewerken, heeft per 5 september 1983 gebruik gemaakt van de zgn. VUT-regeling. Op 12 september 1983 is hem door het gemeentebestuur een afscheidsreceptie aangeboden in de raadzaal van het stadhuis, welke zeer druk bezocht werd.

De heer Tuin trad op 1 december 1950 in dienst van de gemeente Winschoten en werd op 1 juli 1962 bevorderd tot adjunct-directeur van de Dienst Gemeentewerken.

 

 

Restauratie molen Edens

 

In de beleidsrubriek Landschap, Recreatie, Natuur en Cultuurhistorie voor de Herinrichting past de restauratie van beschermde monumenten. Voor de uitvoering in het kader van de versnelde uitvoering van de Herinrichting Oost Groningen en de Gronings Drentse Veenkoloniën zijn daarom aangemeld de restauratie van de molens Dijkstra en Edens. De restauratie van molen Dijkstra nadert haar voltooiing. Ook de restauratie van molen Edens komt op de uitvoeringsprogramma’s voor de versnelde uitvoering voor. Dit betekent dat de toekenning van de normale rijkssubsidies is verzekerd.

De uitvoeringskosten worden begroot op f 3 15. 100, -.

 

Het betreft de oudste molen in de gemeente. Ze werd gebouwd in 1761 en in 1870 verhoogd. Dit laatste was waarschijnlijk nodig omdat de inmiddels verder gekomen bebouwing langs de Grintweg en de Trekweg de windvang te veel belemmerden. De gemeente kocht de molen in 1960 van de firma A.T. Edens. Na de aankoop werden verschillende herstellingen uitgevoerd. Hiervoor werd toen een landelijke inzamelingsactie gehouden. Ondanks regelmatig onderhoud is het nu weer zo ver dat er een ingrijpende herstelbeurt nodig is om deze molen te behouden.

 

Het restauratieprogramma omvat onder meer:

 

het vernieuwen van de kap, het geheel vernieuwen van het wiekenkruis,

 

het vernieuwen van de planken en het hekwerk van de zwichtstelling,

 

het herstellen van het muur~werk van de ondertoren,

 

het vernieuwen van enige deuren, trappen en vloeren

 

en het verven en teren van de molen.

 

Met het oog op de veiligheid voor de omgeving zijn de roeden reeds kaal gemaakt. Het wachten is nu op de subsidiebeschikking van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Daarna krijgt het molenmakersbedrijf Roemeling en Molema te Scheemda opdracht tot uitvoering. Het molenmakerswerk is specialistisch werk dat veel ervaring eist en dat veelal op grote hoogte gebeuren moet. De toe te passen materialen moeten zo duurzaam mogelijk zijn maar moeten ook in overeenstemming zijn met het karakter van het monument.


Woensdag 17 augustus 1983

 

Reuzemast

 

De eerste lichtmast, die binnenkort de Promenade in Winschoten gaat sieren, is gereed. Het meters-hoge gevaarte ziet er indrukwekkend uit op het terrein van het constructiebedrijf Havinga & Elzen. Maar, vertelde G.K.J. Havinga, er verdwijnt straks 1 meter 12 van de paal onder de grond.

De mast op de foto is er eentje uit een serie van negen, waarvan zeven lichtbollen worden aangebracht. De onderste bol zal branden samen met de normale straatverlichting.

 

De zes andere bollen branden alleen bij wijze van feestverlichting. Daarnaast komen er nog 58 kleinere masten met vier lichtbollen. Het is de bedoeling dat alle lichtmasten voor de winkelweek in oktober zullen zijn geplaatst.

 

Met alles d’r op en d’r aan kost de feestverlichting voor de Promenade 400.000 gulden. Daarvan neemt het Rijk de ene helft voor zijn rekening, de Stichting Promotie Winschoten de andere helft.