December 1985

  
Donderdag 5 december 1985
 
„OP VOORHAND NIET TEGEN SAMENWERKING”
 
Ethervrij concurrent Radio Winschoten

“Geef Radio Winschoten geen zendmachtiging. Wacht eerst af of er geen omroepinitiatieven komen uit de eigen plaats”. Dat is de kern van de brief die de in Finsterwolde gevestigde Stichting Ethervrij begin deze week stuurde aan de gemeentebesturen van zeven kleinere Oost Groninger gemeenten. Radio Winschoten moet zich beperken tot Winschoten zelf, vindt de stichting.
Haar angst is dat als Radio Winschoten de hele streek gaat bedienen het Winschoter nieuws en, zodra de overheid toestemming geeft voor lokale radioreclame, ook de Winschoter middenstand, de boventoon blijven voeren. Ethervrij wil zelf zendmachtigingen aanvragen voor Beerta, Finsterwolde en Nieuweschans. Ook zijn er ideeën voor Midwolda, Bellingwedde, Scheemda en Oude Pekela.
Gevraagd aan de stichtingssecretaris John Reijnen of Ethervrij daarmee niet hetzelfde doet als Radio Winschoten is het antwoord dat zijn stichting gaat werken met een mobiele zender en dus heel plaatselijk te werk gaat. Bovendien denkt Ethervrij beter toegankelijk te zijn voor iedereen, dan Radio Winschoten. Het „openmicrofoon” principe in tegenstelling tot de redacties en programmamakers waar Radio Winschoten mee gaat werken.
De promotiemethoden van Radio Winschoten staat Ethervrij ook niet aan. In plaats van „in navolging van landelijke omroepen zoals Veronica en TROS” zich „compleet met hele promotieteams” te presenteren tijdens bijvoorbeeld de RUN, kan een lokale radio beter energie steken in het organiseren van forums en discussies en het aanleggen van een goed archief, stelt de stichting in de brief aan de gemeentebesturen. Ethervrij is tegen commercialisering van de ether en ziet radio als communicatiemiddel. Eenrichtingsverkeer van programmamaker naar luisteraar is uit den boze.
 
ARGUMENT
 
Het argument van Radio Winschoten dat de kleine gemeenten financieel waarschijnlijk geen eigen omroep kunnen behappen wijst Reijnen van de hand. Ethervrij denkt voor de eerste drie gemeentes ongeveer tienduizend gulden nodig te hebben en dat is minder dan een aandeel in Radio Winschoten. rekent hij voor.
Ethervrij heeft nog geen contact gezocht met de Winschoter omroep. Zij zijn later begonnen dan wij dus zij moeten het initiatief maar nemen”, zegt John Reijnen maar is op voorhand niet tegen samenwerking. „Nou dat is toch prachtig”, zegt Wiebe Klijnstra van Radio Winschoten in een eerste reactie op het Ethervrij initiatief. Wat hem betreft hoeft Radio Winschoten niet perse streekomroep te worden. „Wij kunnen altijd terug naar een stadsomroep”, zegt Klijnstra. En over de Winschoter overvleugeling: „Dat ligt helemaal aan de eigen inzet van de redactieteams in de andere gemeenten”.
 
Nieuwbouw voor LOM- en MLK-school
 
Het Winschoter Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) krijgt een nieuw onderkomen. Het Ministerie adviseerde onlangs een plan hiervoor in te dienen. Hieruit blijkt al dat het Rijk positief staat tegenover de nieuwbouw. De voortgezette LOM- en MLK-school zitten nu nog in bijna honderd jaar oude gebouwen aan respectievelijk de Sint Vitusholt en de Engelsestraat. Het College van B en W vindt dat de nieuwe school op de hoek Bovenburen-Molenweg-Grintweg
moet komen.
Bijkomend voordeel van nieuwbouw is dat de scholen straks in één gebouw ondergebracht worden. De gemeente rekent er op de vervroegde afschrijving van de huidige gebouwen -ze zijn ook niet meer voor andere doeleinden te gebruiken- snel terug te verdienen door de veel lagere vaste lasten en onderhoudskosten van de nieuwbouw.
Alle fracties gingen dinsdag tijdens de commissie onderwijs
in principe akkoord met het voorstel. Wel stelden enkele raadsleden vragen bij de genoemde locatie. Joop Flokstra van Winschoter Belangen was hierin het meest expliciet: „Waarom nu opeens alles aan de Stikkerlaan en de Bovenburen neergezet. Waarom alles het centrum uit gedirigeerd. Waarom het gebouw niet naast bejaardentehuis De Schutse aan de Verweystraat geplaatst?”, vroeg het raadslid.
Het College verwacht echter van het Ministerie vrij snel toestemming te krijgen voor de bouw en wil dan ook meteen kunnen beginnen. Voor het terrein naast De Schutse is nog geen bestemmingsplan gemaakt en er moeten nog allerlei milieutechnische onderzoeken worden gedaan. „Dat vind ik dan puur dom”, verklaarde daarop Flokstra. „Er had ondertussen toch wel doorgewerkt kunnen worden, al is de bestemming nog niet helemaal duidelijk”. Waarmee de politicus voor de zoveelste keer deze week zijn kritiek op de weinige voortvarendheid van dit gemeentebestuur ventileerde.
 

Zaterdag 7 december 1985
 
Markt blijft waar ie is
 
De gemeente voelt er niet voor de markt van het Marktplein af te halen en naar (bij voorbeeld) het Israëlplein en de Venne te verplaatsen. Het dagelijks bestuur heeft een aldus luidend advies ook gekregen van de ambtenaren: niet aan beginnen!
Er wordt een aantal redenen aangevoerd: zakenmensen en de Gado willen geen afsluiting van de Venne op zaterdag omdat dit hinder veroorzaakt. Verder is een honderdtal parkeerplaatsen dan onbruikbaar en dat kun je tegenover de daar gevestigde grootwinkelbedrijven niet maken, aldus de gemeente. Ten derde zouden de caféhouders omzetverlies lijden als de markt verdween van het Marktplein en tenslotte kost het nogal wat als de markt op de Venne zou komen. Voor elektriciteit honderdduizend gulden en voor ‘t licht ook nog eens een halve ton.
„Het komt ons niet zo wenselijk voor op dit moment”, aldus burgemeester Koek en zijn wethouders.
 
 
Donderdag 12 december 1985
 

Ambtenaren vrij op Adrillen

 
Alle ambtenaren moeten op Adrillen (Allerheiligen) een vrije dag krijgen. Dat stelde fractievoorzitter Joop Flokstra gisteravond voor tijdens de begrotingsvergadering van de gemeente Winschoten. Flokstra haalde dat idee van Bommen Berend in de stad Groningen, waar ook alle ambtenaren vrij zijn.
Het college staat niet afwijzend tegenover dit idee. Wethouder Henk Stuut beloofde dit aan de orde te stellen tijdens het subregionaal overleg, dat na de kerstdagen gehouden wordt. Waarom in het subregionaal overleg? „Omdat ook veel ambtenaren buiten Winschoten wonen”, aldus Stuut.
 
Camping bij het zwembad
 
Het gemeentebestuur van Winschoten heeft vergevorderde ideeën over wat er gebeuren moet met camping De Burcht en met het Parkbad, het openluchtbad in Winschoten. Dat bleek uit de antwoorden die wethouder Ben Verlaan gisteravond gaf op vragen vanuit de gemeenteraad. Uit de woorden van de wethouder viel op te maken dat het college van B en W er over denkt de camping te verhuizen naar het Parkbad om op die manier een aantrekkelijke voorziening te creëren.
 

Dinsdag 17 december 1985
 
Verlaan: Klinker buurthuisfunctie
 
Het gemeentebestuur van Winschoten wil de „buurthuisfunctie” van het cultureel centrum De Klinker versterken. Dit zal mogelijk gepaard gaan met personele consequenties. Dat val op te maken uit de woorden van verantwoordelijk wethouder Ben Verlaan, die tevens voorzitter is van het Klinkerbestuur.
Wethouder Verlaan wil in januari met een notitie komen, waarin aangegeven wordt hoe De Klinker in de toekomst moet functioneren. Zeker is nu al dat in ieder geval de bestuursvorm zal veranderen. Secretaris van het Klinkerbestuur Sietse Hoekstra zegt dat het tijd wordt dat zowel het daadwerkelijke bestuur als het financieel bestuur onder één kap komen.
Nu is het zo dat het Klinkerbestuur beslist, maar dat de gemeente Winschoten een grote vinger in de financiële pap heeft.
 
De gemeente Winschoten, die meer dan negentig procent van de tekorten van De Klinker dekt, wil op bestuurlijk niveau meer invloed. Waarschijnlijk wil de gemeente het centrum onder haar beheer, wat tot gevolg heeft dat de acht andere Oostgroninger gemeenten zich uit De Klinker terugtrekken. Deze gemeenten dragen een ton bij in de tekorten.
Dan ontstaat de rare situatie, dat Winschoten wil bezuinigen op het culturele centrum, maar per saldo wordt opgescheept met een extra tekort van één ton.
Dus moeten er bij de gemeente plannen bestaan te snoeien in de Klinker financiën of plannen om de inkomstenpot aanmerkelijk te verhogen. Wethouder Ben Verlaan beaamt dat die ideeën bestaan, maar hij wil er nog niet te veel over kwijt.
Personele consequenties sluit hij in ieder geval niet uit. De heer Verlaan beaamt dat theater-directeur Gerard Schenk niet de meest aangewezen persoon is om de „buurthuisfunctie” meer gestalte te doen krijgen. „Dus misschien moet er met personeel geschoven worden, of moet er een man bijkomen, die dat onderdeel beheerst”, aldus Verlaan. Dat er mogelijk personeel weg moet om tot de noodzakelijke bezuinigingen te komen, behoort volgens de wethouder ook nog tot de mogelijkheden.
 

Zaterdag 21 december 1985

Nieuwe drukpers

Deze week is een begin gemaakt met de installatie van de nieuwe drukpers van de Winschoter Courant/De Noord-Ooster. De pers die in delen uit Duitsland wordt aangevoerd, moet worden opgebouwd in de juist gereedgekomen drukhal aan de Liefkensstraat. De drukcapaciteit van Wegener Nieuwsdruk in Winschoten, zoals de drukkerij heet, wordt hiermee vanaf eind februari aanzienlijk vergroot. Behalve de Winschoter en de huis-aan-huis-bladen, die daar momenteel worden gedrukt, zullen ook de kranten van onder meer de Drents-Groninger Pers voortaan in Winschoten worden gemaakt.
 
De nieuwe pers is een onderdeel van een totale investering van bijna twintig miljoen gulden. Met de investeringen groeit de werkgelegenheid met achttien mensen.
 
Over twee jaar bouwen in de Wevershorn
 
De gemeente gaat in 1988 woningen bouwen in de Wevershorn, het stiefkindbuurtje van Winschoten. Al jaren wordt gepraat over het opknappen van die aloude woon- en ambachtsbuurt, maar mooi dat er tot dusver niks, helemaal niks, is gebeurd. In de buurt wordt gemopperd, het vertrouwen in de gemeente zou zienderogen zijn gedaald en onderhand het absolute nulpunt hebben bereikt.
 
Een man die zich in het verleden sterk maakte voor de buurt op inspraakavonden en bij andere gelegenheden, is bewoner K.H. Oling. Voelt hij zich nog altijd als een vis in het water in de Wevershorn?
Oling: „Ik woon er nog altijd graag, ja. Het is dichtbij het centrum, maar net als een ouder persoon groeven krijgt in zijn gezicht, heeft de Wevershorn die onderhand ook gekregen”.
Vertrouwt hij erop dat er nu over 2 jaar wordt gebouwd?
Oling: „Iets dergelijks is voor jaren ook al gezegd. Ik kan ergens wel begrijpen dat de gemeente niet alles meteen kan uitvoeren wat ze wil, die heeft meer pannetjes op het vuur. Ik hoop wel dat het nu eens een keer doorgaat”.
Volgens de, een kleine tien jaar oude, plannen zullen er 74 nieuwe woningen worden gebouwd. De buurt zal er dan weer jong uitzien.
Eén vraagje nog, gemeente: gaat het nou écht door?
De ambtenaar op „ruimtelijke ordening”: „Het is wel de bedoeling”.
 
 
Dinsdag 31 december 1985
 
Punt voor Punt
 
Ook intocht naast uittocht
 
Het inwonertal van Winschoten blijft hard dalen, meldden de punten op 12 november op sombere toon. Een jaar vol kommer en kwel dus?
 
Voorlichter Gerben van der Meulen: „O, nee, beslist niet. Ik had hier net vanmorgen een gezin, man, vrouw en drie kinderen, uit Bodegraven. Die man heeft hier een baan gevonden, was al eerder bij ons geweest, en had nu vrouw en kinderen meegenomen. Die waren heel enthousiast over Winschoten. En ook was hier vandaag een echtpaar uit Borger. Wilde ook inlichtingen over wat er allemaal is in Winschoten. Die mensen hebben hier een woning gekregen in Plan Zuid. Ook zij waren heel tevreden over hun nieuwe woonplaats”.
Per week vestigt zich een tiental nieuwe gezinnen in Winschoten. En per dag melden diverse mensen zich in het stadskantoor en vragen om inlichtingen.
Zo leest u ook eens de positieve kant van de medaille.
 
Voorzichtig bij het knallen
 
Vuurwerk vanavond, het hoort er kennelijk bij.
De politieman: „Alle zaken in Winschoten zijn gecontroleerd of de voorschriften waren nageleefd. ‘t Was prima in orde”.
Maar er mocht gisteren toch nog niet geknald worden?
„Dat is zo en de politie heeft dan ook bij verschillende jongelui vuurwerk in beslag genomen. Als iemand voor de 31ste een rotje in zijn tuin afsteekt, moet-ie het zelf weten. Als hij dat in de Langestraat doet, pal achter een bejaarde of een hond, treden we direct op”.
Steek-ie zelf vuurwerk af Vanavond?
„Ik dénk er niet aan”.
Het ziekenhuis. Veel slachtoffers doorgaans?
Dat: „Tja…, er is duidelijk sprake van verhoogde activiteit in de poli. Het gaat meestal om brandwondjes en een enkele keer om afgerukte vingers. Op oudejaarsavond is er altijd een extra bezetting paraat”.
Vandaar dat u hier het vriendje van Joop ziet, die sinds oudejaarsavond geen puistjes meer heeft…
 
Nieuwjaar in de Klinker

De dienst groenvoorziening van gemeentewerken en personeel van De Klinker troffen gistermiddag de laatste voorbereidingen voor de grote nieuwjaarsreceptie in de manifestatiehal De Klinker. Alle inwoners van Winschoten zijn welkom.
 
In voorgaande jaren maakten jaarlijks enkele honderden mensen gebruik van de door het gemeentebestuur georganiseerde nieuwjaarsreceptie, die dit jaar op 1 januari tussen vijf uur ‘s middags en half acht ‘s avonds gehouden wordt. Gemeentelijk voorlichter Gerben van der Meulen denkt dat dat voor een groot deel te danken is aan de informele sfeer, waarin de receptie gehouden wordt.