December 1986


Woensdag 3 december 1986

 

Stichting braderienacht deze maand opgeheven

 

De braderiecommissie, organisator van de jaarlijkse nacht van Winschoten, heft zichzelf nog deze maand op. Nacht-man Joop Flokstra wil op zeer korte termijn de leden bij elkaar roepen en de stichting liquideren. Flokstra gaat er vanuit dat het activiteitenplatform, dat enkele maanden geleden werd opgericht, voortaan ook de Nacht organiseert. Het platform heeft in een eerste vergadering wel over de Nacht gesproken, maar deed toen geen uitspraken.Donderdag 4 december 1986

 

Lukkien onder vuur over dierenasiel

 

De problematiek van het Winschoter dierenasiel is al twee jaar geleden bij het college aangekaart. Dat feit wreef voorzitter Wietze Hoekstra van de Stichting Dierenasiel Oost-Groningen wethouder R. Lukkien gisteren nog eens onder de neus in een commissievergadering. Een feit dat woede wekte. „Ik krijg van de hele affaire een vieze smaak in mijn mond. Hoe is het mogelijk dat dit 2 jaar heeft gespeeld en wij niet op de hoogte waren?”, vroeg mevrouw Siertsema (VVD) zich af. Ook de andere leden die unaniem de sluiting afkeurden, hadden eerder informatie willen hebben. En daarmee onderschreven ze Hoekstra’s betoog: wanneer er bijtijds maatregelen waren genomen, had sluiting van het asiel kunnen worden voorkomen.

Vrijdag 5 december 1986

 

Voorlopig nog geen geld voor opknapbeurt Hofstraat

 

 

Zoals het er nu uitziet is er voorlopig geen geld om de woningen in de Hofstraat op te knappen. De woningbouwvereniging had gehoopt dat het Rijk aan het eind van dit jaar alsnog toestemming zou geven voor het project maar dit is niet gebeurd. De afwijzing betekent dat de hele verbetering op de helling staat. Met ingang van januari wordt de landelijke subsidieregeling voor het opknappen van vooroorlogse woningen namelijk veel ongunstiger.

 

Zaterdag 8 december 1986

 

In de rij voor de Venne-sleutel

 

 

De Venneflat in Winschoten is bewoond. De klok had zaterdagmorgen nauwelijks negen geslagen of de eerste verhuisdozen werden al naar binnen gedragen. Er moet nog veel gebeuren om met Kerst „echt ingericht” te zijn en er mocht dus geen minuutje verloren gaan, vonden veel bewoners.

Dinsdag 9 december 1986

 

PLANNEN VOOR VERHUUR AAN SOCIALE INSTELLINGEN

 

Winkelcentrum Zuid is zo goed als leeg

 

Winkelcentrum Zuid (foto H. Tielman)

 

Het winkelcentrum Zuid staat zo goed als leeg. Wanneer per 1 februari ook het Groene Kruis is verdwenen blijven alleen de snackbar en de Meermarkt over. De eigenaar, de beleggingsmaatschappij Bogamij uit Amsterdam, zit al sinds de bouw met het centrum in de maag. Haar nieuwste plan is om de winkelruimten aan sociale instellingen te verhuren. De gemeente is niet erg enthousiast over het verdwijnen van de winkelfunctie, maar ziet zelf geen mogelijkheden meer om nog nieuwe winkeliers aan te trekken. „De bouw van dat winkelcentrum is in het verleden niet goed gepland”.

 

Het winkelcentrum werd in 1969 gebouwd. Sinds de opening is er altijd leegstand geweest en bovendien was het verloop erg groot. Chef stadontwikkeling, H. Kruizinga, geeft toe dat het in het verleden een verkeerde planning is geweest om het winkelcentrum daar te bouwen.

 

 

BEDRAG VAN 6 TON BIJNA ROND

 

Klinker krijgt nieuw interieur en houtwerk

 

De Klinker (foto H. Wal)

 

De Klinker krijgt nieuwe stoelen en vloerbedekking, terwijl bovendien de „boeiboorden”, aan de buitenkant, worden vervangen. Voor die investering is een bedrag van 6 ton nodig. Dat geld was niet opgenomen in de Klinker-begroting voor ’87. Toch lukt het, met een lening en een extra aanvulling van de gemeente Winschoten, om in de zomer volgend jaar de boel te vervangen.

Donderdag 11 december 1986

 

Sloop Maranatha-school

 

Maranathaschool (foto H. Wal)


Sloop Maranathaschool (foto Engel Lameijer)

 

De oude Maranathaschool is niet meer. De sloop is eerst maanden uitgesteld, omdat de gebruikers nog niet in hun nieuwe onderkomens terecht konden, maar twee weken geleden begon het breken dan toch. Zonde misschien van dat gebouw, maar er komen woningen voor terug èn …. vrijwel al het materiaal wordt opnieuw gebruikt, stelt sloper Van der Laan uit Musselkanaal de zunigerds gerust.

Vrijdag 12 december 1986

 

Zuivelfabriek komt met aantal nieuwe produkten

 

Het komende jaar zullen verschillende nieuwe producten de poort van de zuivelfabriek in Winschoten verlaten. Het bedrijf dat sinds een half jaar is ondergebracht bij de coöperatieve zuivelindustrie „De Zuid-Oost-Hoek”, rekent hiermee op een flinke omzetstijging. Een uitbreiding van het aantal arbeidsplaatsen is hierdoor niet uigesloten, zo meldt de directie van de Winschoter vestiging.

 

 

Gemeenten in regio moeten meebetalen aan dierenasiel

 

Het nu gesloten dierenasiel in Winschoten moet in de toekomst gedragen worden door de negentien gemeenten in de regio Hoogezand – Veendam – Winschoten – Delfzijl. Dat is het uitgangspunt van de Centrale Asielraad (CAR), die gevraagd is om te helpen bij het opstarten van een nieuw asiel. Een dergelijk groot verzorgingsgebied -in dit geval gaat het om een regio met 200.000 inwoners- is de enige manier om een asiel „rendabel” te houden, meent de Asielraad. De CAR gaat er van uit dat het asiel rond april volgend jaar open gaat.Dinsdag 16 december 1986

 

WERKGROEP GEEFT ASIEL GROTE KANSEN

 

Dierenasiel kan snel weer open

 

Het onlangs gesloten dierenasiel in Winschoten gaat spoedig weer open. Dat valt op te maken uit de woorden van wethouder R. Lukkien. Gisteren vond er op het gemeentehuis in Winschoten overleg plaats tussen een aantal betrokkenen uit de dierenbeschermingswereld en vertegenwoordigers van gemeenten. Bij iedereen leefde de wens om de poorten van het dierenasiel zo snel mogelijk weer open te doen.


Er is een werkgroep ingesteld die 7 januari weer bijeen komt. In die tijd zal moeten blijken of een dierenasiel in Winschoten voor de hele regio Oost-Groningen een haalbare zaak is. Lukkien schat de kans daarop op „meer dan vijftig procent”. „Iedereen vond dat het asiel eigenlijk gisteren al open had moeten zijn”.


Woensdag 17 december 1986

 

Bouw Old Wolde vordert

 

Bouw Old Wolde (foto Engel Lameijer)

 

De verpleeghuizen Reiderwerf en Molenhorn hebben voor 1986 een gezamenlijk begrotingstekort van twee en een halve ton. Het bestuur van de beide tehuizen denkt de tekorten voorlopig op te kunnen vangen uit de reserves, die momenteel nog ruim zeven ton bedragen. In 1987 wordt de situatie beter. In dat jaar worden beide verpleeghuizen samengevoegd en ondergebracht in het nieuwe verpleeghuis „Old Wolde”. Door deze verhuizing wordt het aantal bedden uitgebreid, waardoor ook meer geld beschikbaar komt. De bestuursleden bekijken de nieuwbouw van Old Wolde.

 

 

Gemeente heeft alternatieven terras

hotel de Nederlanden

 

De gemeente Winschoten heeft nog geen beslissing genomen over uitbreiding van hotel De Nederlanden. Eigenaar J. Ruibing wil aan de voorkant van het pand een overdekt terras maken, wat op een aantal bezwaren van omwonenden stuit. Wel heeft de afdeling bouw en milieuzaken van de gemeente opnieuw gepraat met eigenaar over mogelijke alternatieven voor het plan.

 

 

De omliggende winkeliers uitten drie weken geleden in een hoorzitting hun bezwaren tegen het plan van Ruibing. Zij zijn bang dat door de uitbouw de „loop” op hun winkels vermindert. Die bezwaren zijn gehoord, maar tot nu toe heeft de gemeente nog geen beslissing genomen. Wel zijn inmiddels een aantal alternatieven op tafel gekomen. Eén daarvan is het idee van buurtbewoners om een inpandig terras te maken. Dat betekent: wel een terras, maar binnen de muren van het huidige pand. Ruibing zelf was hier niet enthousiast over. Hij wil juist ook de andere winkels in de Torenstraat een uitbouw geven, zodat de de gevellijn gelijk wordt. De Jonge heeft het oorspronkelijke plan met de alternatieven inmiddels bij B en W op tafel gelegd. Het college heeft nu drie keuze mogelijkheden. Ze kunnen de alternatieven nog een keer met de omwonenden bespreken om op die manier iedereen op één lijn te krijgen. Of ze proberen Ruibing te bewegen zijn plan aan te passen. Ook kunnen ze de bezwaren van de buurtbewoners verwerpen. Chef Bouw en milieuzaken, H. de Jonge, hoopt dat B en W voor de kerst nog een beslissing neemt.

Vrijdag 19 december 1986

 

Weer minder Winschoters

 

Het inwoneraantal van Winschoten is sinds 1 januari dit jaar opnieuw behoorlijk gedaald. Woonden er toen nog 20.275 mensen, nu zijn het er 20.060. Het college maakte dit gisteren tijdens de begrotingsvergadering bekend na bezorgde vragen uit de raad. Het gemeentebestuur zei de zorg te delen, maar kon nog geen maatregelen noemen om de daling van het inwoneraantal tegen te gaan.

Woensdag 24 december 1986

 

FAMILIEBEDRIJF JAGER STOPT NA 132 JAAR

 

Tachtig huizen op terrein van tuincentrum

Als het aan makelaar Nieboer en de gemeente ligt, verandert het terrein van tuincentrum Jager aan het Sint Vitusholt in Winschoten binnenkort in een woonwijk. „De Jager-wijk”, grapt eigenaar F. Jager (66) van het tuincentrum. Jager stopt vanwege zijn leeftijd per 31 december met het bedrijf en wil het complex, dat alles bij elkaar zo’n drie hectare groot is, van de hand doen.

 

Albert Nieboer ontwikkelt op dit moment samen met de gemeente een plan voor woningbouw op het terrein. De tekeningen van architect Van Ringh zijn nog niet klaar, maar globaal gaat het om zo’n zeventig tot tachtig huizen in de vrije sector, aldus Nieboer.

De gemeente, die al enige tijd op zoek was naar een nieuwe locatie voor particuliere woningbouw, zegt bij monde van wethouder Roelof Lukkien „zeker niet onwelwillend” tegenover het plan te staan. Hoewel er zich in principe nog allerlei andere gegadigden kunnen melden gaat Nieboer er dan ook vanuit dat het woningbouw plan een zeer goede kans maakt.

De makelaar wil zelf als projectontwikkelaar optreden en voor de financiering zorgen. Daarnaast is het de bedoeling om voor de bouw zoveel mogelijk mensen uit Winschoten in te schakelen.

 

 

De familie Jager zit al 132 jaar aan het Sint Vitusholt. Het bedrijf ging steeds over van vader op zoon. Eerst een groentekwekerij, later een zaadhandel die uitgroeide tot tuincentrum. De kinderen van F. Jager hadden echter geen van allen behoefte het bedrijf voort te zetten en een opvolger buiten de eigen familie diende zich ook niet aan, aldus Jager. „En dus gaat het dicht. Daar moet je verder ook niet sentimenteel over doen”, voegt hij er aan toe. De twee werknemers die bij het bedrijf in dienst zijn, weten sinds de zomer dat zij naar ander werk uit moeten zien. Naast het tuincentrum is Jager ook eigenaar van een groot aantal opslagruimten en stallingruimten voor auto’s en caravans, achter het tuin centrum. Jager wil het hele complex in één keer verkopen. De huurders van deze ruimten kunnen er echter niet zomaar uit gezet worden, en dat maakt de verkoop moeilijker. Veel potentiële kopers stellen als voorwaarde dat het complex „leeg” opgeleverd wordt. Gezien de huurcontracten, waarin gesproken wordt over een opzegtermijn, kan Jager daar niet op stel en sprong aan voldoen.

Hoewel er aan het tuincentrum nog niets te zien is gaat het bedrijf per 31 december echt dicht. „Maar in het voorjaar houd ik nog een paar keer uitverkoop; dat kan je in de winter moeilijk doen”, besluit Jager.