Februari 1984

Donderdag 2 februari 1984

 

Nieuw zwembad trekt nu al 22.500 zwemmers

 

Scholieren uit Winschoten en omgeving hebben gistermiddag het nieuwe overdekte zwembad De Watertoren officieel “opengesprongen”. Even tevoren had de Winschoter welzijnswethouder Ben Verlaan al gemeld, dat het zwembad vanaf 9 januari 12.000 bezoekers heeft getrokken. Met de 10.500, die in de twee weken daarvoor gebruik maakten van de gratis zwemkaartjes, betekent dat in totaal 22.500 bezoekers sinds Kerstmis.

 

Op de recreatie-uren komen per week gemiddeld 1300 bezoekers. Dat is 1000 meer dan vroeger, toen er alleen de beschikking was over het kleine instructiebad. Vooral de woensdag- en zaterdagmiddag zijn druk bezocht, en op de woensdagavond komen er zelfs wel over de 300 zwemmers per keer.

 

“Er is ons gevraagd het vrije zwemmen in de avonduren uit te breiden met de vrijdagavond. Maar dat geeft problemen met de personeelsbezetting”, zegt Sievert Bodde van de gemeentelijke afdeling Welzijn. Volgende week vrijdag is er voor het eerst disco-zwemmen voor de oudere jeugd. Het zwembadpersoneel werkt daaraan mee op vrijwillige basis. “We bekijken of dit aanslaat. Als het financieel dekkend is kunnen we dergelijke avonden regelmatig inpassen in het rooster en extra personeel aantrekken. Maar dan moeten we eerst zeker weten dat het lukt”.

 

Op de zondagochtend tussen tien uur en half twaalf is er speciaal familie zwemmen, waarbij kinderen alleen onder begeleiding van ouders naar binnen mogen. Dat is gedaan met het oog op ouders van (jonge) kinderen, die ongestoord met hun kroost willen zwemmen. Door de oudere jeugd alleen onder begeleiding toe te laten, hoopt men hen tijdens dit uurtje wat meer in de hand te kunnen houden.

 

Bij de gemeente is inmiddels een klacht binnengekomen van ouders, die willen dat ook op zondagochtend ze hun kinderen alleen naar het zwembad kunnen sturen. Bodde: “Er zijn al zoveel uren dat de jeugd zonder begeleiding naar binnen mag. Laat deze ene zondagochtend nu ook voor de ouders met jonge kinderen. Er is veel vraag naar: steeds een kleine 200 bezoekers per keer”, aldus Bodde. Burgemeester en wethouders moeten nog een uitspraak doen naar aanleiding van deze klacht.

 

 Ina Mulder, uitgeloot als winnares van de wedstrijd voor de naam van het nieuwe
 zwembad, toetert De Watertoren open. Op haar sein springen 38 scholieren,
gedeeltelijk verkleed, te water.

 

 

Vrijdag 3 februari 1984

 

Nog twee weken verkeerd om rijden bij Oldambtplein

 

‘t Is wel even wennen, de laatste dagen bij het Oldambtplein in Winschoten. In plaats van het vertrouwde rondje om de rotonde, moet het verkeer nu grotendeels een slalom verkeerd om uitvoeren langs allerlei bordjes en pijlen. Het langs elkaar wringen van auto’s en fietsen in twee richtingen zal nog twee weken duren. Want zolang is er (als het weer tenminste meezit) voor deze fase van de reconstructie uitgetrokken.

 

Er wordt nu gewerkt aan de aansluiting van de Nassaustraat op het plein. Dat betreft onder meer de verbreding van de trottoirs bij de hoeken. De omleiding schuift steeds een straat rond de rotonde op. De werkzaamheden duren ongeveer vier dagen per straat.

 

 

Woensdag 8 februari 1984

 

Meer ruimte voor fietsers en voetgangers

 

Reconstructie Venne kan al in juni starten

 

Over een jaar zal de Venne in Winschoten van een brede racebaan zijn herschapen in een straat met veel groen en veel ruimte voor voetgangers en fietsers. Ook komt er extra parkeerruimte bij. Als alles volgens plan verloopt, kan de reconstructie van de Venne in juni van start gaan, en nog vóór de winter gereed zijn. De totale kosten van het project bedragen zo’n anderhalf miljoen gulden.

 

Vorig jaar stelde het ministerie van verkeer en waterstaat al vier ton beschikbaar voor de beide uiteinden van de Venne. Daar is onlangs nog eens ruim vier ton voor het middenstuk bijgekomen via het ministerie van economische zaken in het kader van een speciaal werkgelegenheidsprogramma. De gemeente moet zelf 540.000 gulden op tafel leggen. Dat geld wordt geput uit een reservefonds van het grondbedrijf voor parkeervoorzieningen

 

De rijstrook voor het autoverkeer over de Venne, nu 12 tot 14 meter breed, wordt versmald tot 5 meter. Aan beide kanten komen fietsstroken van anderhalve meter breed. Langs de twee uiteinden, tussen Oldambtplein en Koopsdrift en tussen Emmastraat en Vissersdijk, worden extra parkeerplaatsen aangelegd en meer bomen geplaatst.

 

Het middenstuk krijgt een wat andere aanpak. Hier komt heel veel groen, weinig parkeerruimte. “Het moet een echt verblijfsgebied worden, dat ook voor voetgangers aantrekkelijk is. Op deze manier hopen we het winkelcentrum aan het Israëlplein meer bij het winkelgebeuren aan de promenade te trekken. De Venne is dan geen scheiding meer, maar moet juist een vloeiende overgang vormen in het hele winkelgebied”, aldus burgemeester T. Koek.

 

Tegelijk met de Venne zal ook de verbinding met het Schönfeldplein (bij de Hema langs) een fraaiere aankleding krijgen. Overigens blijft hier de omstreden doorsteekmogelijkheid voor het autoverkeer in twee richtingen wel gehandhaafd.

 

PARKEREN

 

De parkeerplaatsen aan de Venne zullen zowel schuin als dwars op de weg worden aangelegd. De netto-winst na de reconstructie is twintig parkeerplaatsen. Dat lijkt wat weinig, maar op de hoek van de Poststraat en de Liefkensstraat zal ook nog een parkeerterrein met ruimte voor 110 auto’s worden gerealiseerd.

 

De parkeerterreinen aan de Venne naast Albert Heijn en achter het grootwinkelbedrijf blijven gehandhaafd. Wel zal de parkeerduur worden ingeperkt. Automobilisten kunnen hun voertuig daar nu nog vrijelijk stallen, maar straks wordt dat omgezet in kort parkeren met gebruik van de parkeerschijf.

 

Aan de rijkssubsidie voor de reconstructie, met name voor het middenstuk, zijn wel enkele voorwaarden verbonden. Zo moeten bij de werkzaamheden voor zeventig procent langdurig werklozen worden ingeschakeld.

 

De gemeenteraad zal zich waarschijnlijk nog deze maand uitspreken over het beschikbaar stellen van de 540.000 gulden, die de gemeente in het project moet stoppen. “Met de aankleding van de promenade zal Winschoten na de reconstructie van de Venne wat betreft wegen het gezicht voor de toekomst hebben gekregen”, aldus Koek.

 

 

Vrijdag 10 februari 1984

 

Grootscheepse opknapbeurt aan buitenzijde

 

In maart gaat een grootscheepse onderhoudsbeurt van start in de Sint Vitusstraat in Winschoten. Voor ruim 1 miljoen gulden zullen de 62 woningen aan de buitenzijde volledig worden opgeknapt. Daarmee komt een einde aan een jarenlange strijd. Want alle woningen zijn acht jaar geleden al eens gerenoveerd. Maar daarna bleken tal van mankementen te zijn ontstaan.

 

Gistermiddag is het bouwteam geïnstalleerd, dat deze tweede renovatie nauwlettend zal begeleiden. Het bouwteam bestaat uit de aannemer, Paas uit Nieuw-Buinen (een andere dan acht jaar geleden), de architect, J. v.d. Grijspaarde uit Winschoten, de technische dienst van de woningbouwvereniging Winschoten, en drie vertegenwoordigers van de buurtraad, M. Strating, S. de Wit en E. Usai.

 

 

Woensdag 15 februari 1984

 

Baatbelasting winkeliers voor reconstructie Venne

 

WB: doorgang Venne naar Hema afsluiten

 

De doorgang van de Venne naar het Schönfeldplein bij de Hema in Winschoten moet worden afgesloten voor doorgaand verkeer. Dit betoogde het raadslid Joop Flokstra van Winschoter Belangen (WB) gistermiddag in de raadscommissie bestuurlijke zaken. Daarin werd de reconstructie van de Venne besproken. Hij kreeg bijval van de CPN.

 

Flokstra noemde de huidige situatie, waarbij auto’s dwars door de voetgangers op de promenade rijden, onoverzichtelijk en gevaarlijk. De oversteek van auto’s door dit wandelgebied zou slechts een tijdelijke zaak zijn, zo is destijds afgesproken. Voetgangers, die van de Langestraat naar de Torenstraat lopen, weten nu niet waar ze aan toe zijn. Het is nu hinken op twee gedachten, en dat is altijd fout, meende Flokstra.

 

Hij wilde alleen nog de afvoer toelaten van het bevoorradend verkeer vanuit de Torenstraat rechtsaf naar het Schönfeldplein, en vanuit de Langestraat rechtsaf naar de Venne. Op de doorgang zou dan extra ruimte kunnen komen voor kortparkeerders, meende Flokstra.

 

Volgens burgemeester Ties Koek is er echter onvoldoende aanleiding de doorgang af te sluiten. Er wordt daar erg voorzichtig gereden. Bovendien zullen automobilisten, die ook een andere route kunnen kiezen, de doorgang steeds meer gaan mijden, zo voorspelde hij. Want na de reconstructie wordt de rijbaan van de Venne aan merkelijk versmald, zodat er strak langere wachttijden ontstaan voor verkeer dat naar de doorgang wil afslaan, aldus de burgemeester.

 

De communiste Gea Korte stelde voor, als volledige afsluiting niet mogelijk blijkt, dan alleen het verkeer te weren op de drukke vrijdag en zaterdag. Koek zegde toe dit voorstel zeker in overweging te willen nemen.

 

Flokstra hield tevens een langdurig pleidooi voor het invoeren van baatbelasting voor de winkeliers om de reconstructie van de Venne te bekostigen. Naast twee fikse subsidies van elk vier ton, moet de gemeente zelf nog ruim een half miljoen gulden op tafel leggen. Daarvoor wordt geput uit een reservefonds van het grondbedrijf. Flokstra wil dit bedrag liever in de zak houden.

 

“We bieden de middenstand nu een verfraaide Venne en doorgang naar het Schönfeldplein voor niks aan. Maar zij profiteren er duidelijk van. Vendet en Albert Heyn, de Hema en hotel De Nederlanden: ze kunnen allemaal best meebetalen. Ook de winkeliers aan de Langestraat en Torenstraat, want de Venne dient voor hen als aan- en afvoer van kooplustig publiek”, aldus Flokstra.

 

Er is in het verleden wel sprake geweest van baatbelasting voor de Venne, maar na een handtekeningenactie van winkeliers is daar weer van afgestapt. Koek benadrukte dat uit onderzoek bovendien is gebleken, dat de gemeente de noodzaak van baatbelasting in dit geval niet juridisch hard kan maken.

 

Na vragen van diverse raadsleden verklaarde Koek, dat de verhuizing van de zaterdagmarkt van het Marktplein naar de Venne nu definitief van de baan is. “Om daarvoor 125.000 gulden extra uit te geven, is ons te gortig”, aldus Koek. Wel moet de markt ook straks een paar keer per jaar uitwijken naar de Venne. Daarom worden tegelijk met de reconstructie een aantal voorzieningen aan de Venne aangebracht, vooral omdat nu van subsidie kan worden geprofiteerd.

 

Ida de Roest-Wiebenga (PvdA) voorzag problemen met dwars parkeren, als straks de rijbaan van de Venne maar 5 meter breed is . Dergelijke parkeerplaatsen zijn vrij lastig uit te rijden. Dat kan opstoppingen geven, vooral met de vele bussen die dagelijks over de Venne rijden, aldus De Roest. Ook meende zij dat laden en lossen op de smalle Venne moeilijkheden zal opleveren.

 

 

Woensdag 15 februari 1984

 

Winschoten is nu ook kernwapenvrij

 

‘t Is maar een bordje van bescheiden afmetingen. Twee schroeven plus moeren waren voldoende om ‘m vast te zetten. Maar het kleine bordje met de tekst “Kernwapenvrij” betekende een grote dag voor de Winschoter vredesbeweging.

 

Wethouder Henk Stuut bevestigde gistermiddag het eerste Winschoter kernwapenvrij-bordje bij het plaatsnaambord aan de Blijhamsterweg. En zo konden de langsrazende automobilisten er niet alleen kennis van nemen dat ze nu Winschoten binnenreden, hun snelheid moesten minderen tot 50 km per uur en dat ze een Verenigde Naties-gemeente betraden, maar óók nog eens dat ze weinig gevaar te duchten hadden van neerploffende kernwapens. Diverse raadsleden van PvdA, CPN en Winschoter Belangen en andere belangstellenden woonden gistermiddag de plechtigheid bij. De fractie van CDA en VVD ontbraken demonstratief. Kernwapens zijn een zaak van de rijksoverheid, zo vinden ze, en boven zijn naar hun mening de bordjes nutteloos. De rest van de bordjes wordt deze week bij alle invalswegen geplaatst.

 

 Wethouder Stuut bevestigt het kernwapenvrij-bordje ( (foto Engel Lameijer).

 

 

zaterdag 25 februari 1984

 

Overdracht feestbomen

 

Met een druk op de knop stelde burgemeester Ties Koek gistermiddag de grote “feestboom” voor het stadhuis aan de Langestraat in werking. Met het (aarzelend) aanfloepen van de lampjes was de officiële overdracht van de 9 grote en 54 kleine lichtbomen door de stichting Promotie Winschoten aan de gemeente een feit.

 

Voorzitter J.J.Th. Wanders van de stichting benadrukte nog eens dat de feestbomen een complete Winschoter aangelegenheid zijn geweest. Zowel het ontwerp, de vervaardiging als (de helft van) de financiering waren in Winschoter handen. Het ministerie van economische zaken en de stichting deelden de kosten van vier ton.

 

Burgemeester Koek memoreerde, dat met de overdracht van de lichtbomen het totaalbedrag aan schenkingen door de stichting en Handel en Nijverheid de 1 miljoen gulden is gepasseerd.

 

 

Burgemeester Koek bewondert het effect van zijn druk op de knop.

 

  

Woensdag 29 februari 1984

 

Koek : wel overleg, maar 5 meter blijft

 

Ondernemers Venne tegen rijbaan van 5 meter breed

 

Na de Gado heeft nu ook een grote groep ondernemers bezwaren geuit tegen de versmalling van de Venne. Bij de dit jaar geplande reconstructie wordt de rijbaan, nu 12 tot 14 meter breed, teruggebracht naar 5 meter. Voorzien van een lijst met veertig handtekeningen hebben zeven ondernemers gisteren langdurig gesproken met burgemeester T. Koek. Vanavond komt de reconstructie van de Venne aan de orde in de Winschoter gemeenteraad.

 

 
De winkeliers en bedrijven staan achter de opzet om bij de reconstructie de snelheid van het verkeer terug te dringen en betere oversteekmogelijkheden voor voetgangers te scheppen. Maar ze verwachten grote problemen en zelfs gevaarlijke situaties als de rijbaan slechts 5 meter breed wordt. Zij menen dat de Venne minstens 7 meter breed moet zijn met het oog op de verkeersdrukte, het laden en lossen van grote vrachtwagens en het haaks parkeren.

 

Bovendien verwijten de ondernemers de gemeente, dat die te weinig informatie heeft verstrekt en overleg gevoerd met de aanwonenden en belanghebbenden. Burgemeester Koek heeft gisteren toegezegd dat de plannen binnenkort uitvoerig worden belicht in de Stadhuiskrant. Ook komt er met de betrokkenen overleg over knelpunten. Mocht dat nodig blijken, dan volgt daarna nog een algemene hoorzitting. Koek wijst erop, dat ook na de raadsvergadering van vanavond er nog genoeg ruimte is om op bepaalde punten af te wijken van het plan, zoals het er nu ligt. “Dat betreft vooral het schuiven met bomen en parkeerplaatsen. Het is ondenkbaar dat we afwijken van die 5 meter”, aldus de burgemeester,

 

De heer Sassen, één van de ondernemers aan de Venne, verklaart blij te zijn met de toezegging dat er geen parkeermeters komen aan de Venne. Ook is hij tevreden, dat er nu tenminste overleg komt met de aanwonenden. Maar somber is hij over het vooruitzicht, dat de 5 meter breedte onwrikbaar vast staat.

 

“We zijn razend druk bezig iedereen in beweging te krijgen. We zijn aan de late kant, maar we kwamen er pas vorige week achter dat het écht door zou gaan. Als we meer middenstanders kunnen warm stoken en als we wat lichtpuntjes zien, schakelen we de KNOV in. En vanavond zitten we op de tribune bij de raadsvergadering”, aldus Sassen.