Februari 1986

 
Zaterdag 1 februari 1986
 
GROOT-GROOT WINSCHOTEN CONTRA GROOT- WINSCHOTEN
 
B en W verdeeld over herindeling
 
Winschoten zorgt nu al voor meer dan 60.000 inwoners, blijkt uit een provinciaal rapport. Het is dan ook niet meer dan billijk om van Winschoten een 60.000 inwonersgrote gemeente te maken. Samengevat is dit de argumentatie waarmee het Winschoter college van B en W het Rijk alsnog wil bewegen het huidige herindelingvoorstel van gedeputeerde staten op de helling te zetten.
Burgemeester Ties Koek is echter de enige die werkelijk in dit idee gelooft. Volgens de vier wethouders is het onzinnig voor deze grootschalige variant te pleiten. Vandaar dat in het voorstel aan de gemeenteraad het idee groot Winschoten gelijk gevolgd wordt door de oorspronkelijke versie: samenvoeging met Blijham, Heiligerlee en Westerlee. Aanstaande dinsdag is er een extra raadsvergadering over de herindeling.
 
 
Dinsdag 4 februari 1986
 
Hulpoproepsysteem voor ouderen in Winschoten

Zelfstandig wonende ouderen in Oost-Groningen kunnen sinds gisteren aangesloten worden op het „hulpoproepsysteem Oost-Groningen”. De start van deze nieuwe voorziening werd gisteren in het verpleegtehuis De Molenhorn te Winschoten verricht door wethouder R.Lukkien. Het hulpoproepsysteem is een samenwerkingsverband tussen het gecoördineerde bejaardenwerk, het Groene Kruis, de SMDOG en verpleegtehuis de Molenhorn. In het kader van het flankerend beleid is door de provincie Groningen hiervoor 110.000 gulden beschikbaar gesteld.
 
 
Woensdag 5 februari 1986
 
Snel opvolger voor burgemeester Koek

Er wordt opvallend snel gewerkt aan een opvolger voor burgemeester T. Koek, die per 1 maart naar Rhenen vertrekt. Vanmiddag hebben de vier wethouders een bespreking met Commissaris van de Koningin H.J.L. Vonhoff over de procedure voor een nieuwe burgemeester.
„Ah, dan krijgen we dus toch een waarnemend burgemeester”, concludeerde Joop Flokstra van Winschoter Belangen gisteren tijdens de raadsvergadering op grond van de haast waarmee de commissaris te werk gaat. Volgens wethouder Henk Stuut is het echter beslist niet de bedoeling een waarnemer te benoemen. „Al geef ik toe dat procedure een ruim begrip is”, zo zei Stuut.
 
Overigens zal niet de CdK, maar de minister van binnenlandse zaken uiteindelijk beslissen over de benoeming. Hiermee wordt nog eens bevestigd dat Winschoten niet gezien wordt als herindelinggemeente. Bij gemeenten, die bij de herindeling betrokken zijn, is de commissaris namelijk wel degene die beslist over nieuwe burgemeesters.
 

Woensdag 5 februari 1986
 
OPPOSITIE: „POPPENKAST EN VERNAGGELARIJ”
 
Groot-Winschoten was „misverstand”

Met elf tegen zeven stemmen besloot de gemeenteraad van Winschoten gisteravond het idee „Groot-Winschoten” te laten vallen en bij het Rijk te pleiten voor een kleine gebiedsuitbreiding van de Molenstad met Blijham, Westerlee en Heiligerlee. De collegefracties PvdA en VVD namen hiermee het voorstel van de vier wethouders over. Burgemeester Ties Koek werd in zijn minderheidsstandpunt voor Groot-Winschoten ondersteund door het CDA en Winschoter Belangen. Dat het plan voor een groot Groot-Winschoten met 60.000 inwoners eerder bij monde van Koek naar buiten is gebracht als zijnde een voorstel van het hele college, berust volgens B en W op een misverstand.
Koek had het op 14 januari door het college ingenomen standpunt anders geïnterpreteerd dan de wethouders bedoelden, stelde het college gisteren. „En misschien was de wens wel een beetje de vader van de gedachte”, verklaarde Koek. Bij het bespreken van de collegenotulen was het „misverstand” gebleken. Daarom kon het college niet vóór de raadsvergadering van 29 januari met een pré-advies komen. De gemeenten moeten vóór 11 februari op de herindelingplannen van de provincie reageren en vandaar dat gisteren een extra herindelings-raadsvergadering nodig was.
 

Donderdag 6 februari 1986
 
Speciale raadszitting voor profielschets burgemeester

Het gemeentebestuur van Winschoten heeft een speciale openbare raadsvergadering belegd voor het vormen van een profielschets voor een opvolger van burgemeester Ties Koek. Deze vergadering wordt op 11 maart gehouden om zeven uur ‘s avonds. Zoals gemeld vertrekt burgemeester Koek per 1 maart naar het Gelderse Rheden, een gemeente met 47.700 inwoners.
 
Gistermiddag hebben de vier Winschoter wethouders gesproken met CdK Henk Vonhoff. Volgens wethouder Henk Stuut heeft de heer Vonhoff „veel haast” met de benoeming van een nieuwe burgemeester. Tot 24 februari kunnen sollicitanten zich tot de Commissaris van de Koningin wenden. „Vonhoff wil in ieder geval voor de zomervakantie een nieuwe burgemeester in Winschoten”, aldus Stuut.
 
Naast het vormen van een profielschets zal de gemeenteraad op 11 maart ook beslissen over de samenstelling van een vertrouwenscommissie uit de raad. Deze moet de sollicitatieprocedure en de gesprekken met de sollicitanten begeleiden. De verwachting is dat de vertrouwenscommissie zal worden samengesteld uit raadsleden van alle fracties.
 
 
Vrijdag 7 februari 1986
 
Disco Royal York na vijf jaar zaterdag weer open

Discotheek Royal Club onder hotel Royal York wordt zaterdagavond heropend. De voormalige publiekstrekker werd vijf jaar geleden gesloten. In de afgelopen jaren werd de ruimte ondermeer gebruikt voor de huisvesting van een Golden Ten Club.
 
De Winschoter sportschoolhouder Anne Delis wil samen met zijn verloofde Antje Dammer de discotheek nieuw leven inblazen. Hij zegt te gokken op het wat oudere publiek. „Het publiek van boven de twintig jaar.”
 
Discotheek Royal Club is op donderdagavond en in het weekend geopend, vanaf half tien. Op donderdagavond worden „gouwe ouwe” platen gedraaid. Uit de verzameling van duizenden platen uit de tijd van de oude Royal Club. De inrichting wordt nauwelijks aangepast. Anne Delis zegt optimistisch te zijn over de nieuwe „oude” discotheek.
 
Hij verwacht veel publiek van de sportschool. „Aan honderdvijftig man heb ik genoeg”, aldus Delis. „Er is plaats voor zo’n driehonderd mensen.” Volgens hem is de tijd van de grote discotheken voorbij: de kleine cafés en discotheken trekken weer de meeste mensen.
 
 
Zaterdag 8 februari 1986
 
ONDERHANDELINGEN MET DE GEMEENTE WINSCHOTEN
 
Harmonie wil kazerne kopen

De Winschoter sociëteit De Harmonie onderhandelt met het gemeentebestuur over de koop van de voormalige marechausseekazerne aan de Burg. Schönfeldsingel. De Harmonie wil de kazerne zo spoedig mogelijk kopen. Vanaf 1975 wordt de kazerne van de gemeente gehuurd.
E.J. de Boer van de Winschoter sociëteit zegt dat de Harmonie met de koop wil vermijden dat de gemeente de huur kan opzeggen, zoals dat in het verleden al twee keer gebeurd is. Bijkomend aspect is dat De Harmonie kampt met een gebrek aan ruimte.
De Harmonie is één van de oudste verenigingen in Oost-Groningen, zo niet de oudste. 176 Jaar geleden werd de sociëteit opgericht. Momenteel heeft De Harmonie ongeveer 130 leden. De heer De Boer hoopt met de koop van de voormalige kazerne het voortbestaan van de sociëteit te kunnen verzekeren. Een vast onderkomen is daarbij een vereiste, aldus het Harmoniebestuurslid, „want als een vereniging geen lokaliteit heeft, dan kan ze niet meer bestaan.”
 
 
Woensdag 12 februari 1986
 
VOORKEUR VOOR DE VENNE
 
Marktkoopliedenweer één front

De marktkooplieden, die de zaterdagmarkt in Winschoten vormen, willen meer service bieden voor de bezoekers. Dat is de uitkomst van de vergadering gisteravond in hotel Nienhuis, die door ongeveer veertig marktkooplieden werd bijgewoond. Binnenkort zullen de marktkooplieden om te tafel gaan zitten met het gemeentebestuur van Winschoten. Daarbij zal opnieuw het voorstel om de zaterdagmarkt op de Venne te houden op tafel komen.
 
Tijdens een langdurige vergadering wisten de marktkooplieden gisteravond weer één front te vormen, zegt voorzitter Frans Teuben van de Ambulante Handel. De marktkooplieden hebben ook de hand in eigen boezem gestoken. „We moeten concurreren met de grootwinkelbedrijven, die ook verse producten leveren”, aldus voorzitter Teuben.
 
Vijfennegentig procent sprak zich gisteravond uit voor een zaterdagmarkt op een deel van de Venne, het deel dat gelegen is langs het Israëlplein. Daarmee zou de interesse voor de markt weer gewekt worden. Daarbij moet dan de serviceverlening weer omhoog gaan, zegt Teuben. „De marktkooplieden moeten 48 van de 52 weken aanwezig zijn. De mensen moeten ervan op aan kunnen dat bepaalde producten te koop zijn.”
 
 
Donderdag 13 februari 1986
 
De familie Kuiper: „Het ging niet meer”
 
Ku-Wi stopt na veertig jaar

De doe-het-zelf winkel Ku-Wi aan de Engelstilstraat in Winschoten gaat dicht. Volgende week begint de uitverkoop, nieuwe voorraad wordt al enige tijd niet meer ingekocht. „Het ging niet meer”, vertelt eigenaar J.J. Kuiper, die verder echter geen commentaar wenst te geven: „De beslissing was al moeilijk genoeg”.
 
Met die beslissing komt er een einde aan veertig jaar ondernemerschap van de familie Kuiper. De vader van J.J. Kuiper begon vlak na de oorlog met een meubelzaak aan de Vissersdijk, vlak tegenover de Winschoter Courant. In de loop van de tijd ging hij over op een doe-het-zelf winkel en de twee zoons kwamen bij de zaak in. Drie-en-een-half jaar geleden verhuisde het toen nog bloeiende bedrijf naar de Engelstilstraat. Inmiddels zijn zowel vader als broer Kuiper er uit gestapt. J.J. Kuiper is niet van plan ooit weer een nieuwe winkel te beginnen. „Ik ben nu 49 en dan begin je daar echt niet meer aan”, zegt hij, zichtbaar aangedaan door de gang van zaken. En, al is het een schrale troost: „Ach, er zullen er de komende tijd wel meer verdwijnen”.
 

Woensdag 19 februari 1986
 
Orthodontist in Winschoten
 
Mensen uit Winschoten en omgeving kunnen vanaf augustus dicht bij huis blijven voor gebitsregulering. Per 1 augustus vestigt R.G. Potgieser zich aan de Emmastraat in Winschoten als orthodontist: „kaken- en kiezenrechtzetter”. Tot nu toe moest men hiervoor naar Hoogezand, Groningen of Delfzijl.
 
Volgens Potgieser is het verzorgingsgebied rond Winschoten met haar 60.000 inwoners precies groot genoeg voor de vestiging van dit specialisme. Hij noemt deze regio „een noodgebied”. Maar niet alleen de te verwachten markt trok hem naar de Molenstad. Potgieser: „Ik heb hier familiebanden en in tegenstelling tot veel mensen, waaronder collega’s, heb ik geen negatief beeld van dit gebied”. Hij is nu bezig zijn studie aan de universiteit van Groningen af te ronden.
 
Een praktijkpand is al gekocht, dichtbij het station, met het oog op de mensen die van buiten Winschoten komen. Wat hem in dit vak trekt? „Je werkt vooral met kinderen, dat vind ik verfrissend. En het is leuk om iemands uiterlijk te verbeteren”. Toch gaat het de orthodontist beslist niet alleen om het uiterlijk. Zeker zo vaak moet er iets recht gezet worden om het gebit beter te laten werken. In de meeste gevallen komen de patiënten op verwijzing van de tandarts.
 
 
Donderdag 20 februari 1986
 
BEWONERS ACCOORD MET VERDUBBELING VAN DE HUUR
 
Grote beurt voor huizen Molenhorn- en Hofstraat

Binnen een jaar wordt er een begin gemaakt met een grootscheepse verbetering van de negen-tien woningen in de Molenhornstraat. Even daarna volgen als alles goed gaat twintig huizen in de Hofstraat. In totaal is hier een bedrag van 2,5 miljoen gulden aan rijkssteun mee gemoeid, waarvan de helft inmiddels toegezegd is.
 
Aangezien het om vooroorlogse woningen (de huizen zijn zeventig jaar oud) gaat stelt het Rijk in dit geval 60.000 gulden per huis beschikbaar aan de woningbouwvereniging. die de panden in haar bezit heeft. De kosten worden uiteindelijk echter wel doorberekend in de huur.
 
 
Zaterdag 22 februari 1986
 
SCHEIDEND DIRECTEUR: „IK WERK ER, DUS IS HET GOED”
 
Van Albada verlaat St. Lucasziekenhuis

Medisch directeur B.L. (Bruno) van Albada vertrekt per 1 juni bij het Sint Lucasziekenhuis in Winschoten. Hij wordt op die datum benoemd tot medisch directeur bij het ziekenhuis De Tjongeschans in Heerenveen, dat ongeveer anderhalf keer zo groot is als het Sint Lucaszie-kenhuis. Van Albada heeft acht jaar in Winschoten gewerkt. Hij wordt vandaag 51 jaar.
Een leeftijd om maar weer eens verderop te gaan kijken, is de mening van de medisch directeur. Van Albada keert terug naar zijn geboorteprovincie. waar ook zijn medische carrière begon. Voordat hij naar Winschoten kwam was hij werkzaam als huisarts in
Harlingen.
 
Wie zijn opvolger bij het Sint Lucasziekenhuis wordt, is nog niet bekend. Daar moet binnen het ziekenhuis eerst nog intern beraad over gevoerd worden. Van Albada heeft ook pas
kortgeleden besloten naar Heerenveen te vertrekken.
 
Over het Winschoter ziekenhuis vertelt de scheidend directeur niets dan lof. „Ik werk er, dus is het goed”. Zijn vertrek is niet ingegeven door onvrede over zijn huidige baan. Integendeel. „Het bevalt me hier reuze goed. Ik neem met leedwezen afscheid. Maar op mijn leeftijd moet je beslissen. Of nog veertien jaren ijs en weder dienende in Winschoten blijven óf toch nog een keer verkassen”, aldus Van Albada.
 
Bij het Sint Lucasziekenhuis werken in totaal ongeveer vijfhonderd mensen. „Die doen allemaal verschrikkelijk hun best. Maar dat is ook het minste wat je van mensen mag verwachten.” De medisch directeur is van mening dat het ziekenhuis in Winschoten goed functioneert. „Alhoewel bij een ziekenhuis resultaten moeilijk meetbaar zijn. Een fiets, die uit de fabriek komt, kan je beoordelen. Terwijl daar misschien ook wel vijfhonderd mensen aan gewerkt hebben. Bij mensen ligt dat moeilijker.”
 
Van Albada verlaat het Winschoter ziekenhuis op het moment dat er grote veranderingen op komst zijn. De uitbreiding van het beddenbestand staat op stapel en een aantal deelspecialismen zit er aan te komen. Een mooie start voor een nieuwe man, meent de vertrekkende directeur.
 

Woensdag 26 februari 1986
 
,Het is goed geweest’

Met de woorden „het is goed geweest” en een brok in de keel bij de toetreding tot het selecte gezelschap van ‘Ere-tellerlikkers’ nam burgemeester Ties Koek gisteren afscheid van Winschoten.


Afscheid burgemeester Koek (foto D.F. Beek)
 
In zijn rede wierp hij ook nog een blik terug naar een ambtstermijn van bijna zes jaar in de Molenstad, die niet altijd door iedereen positief is beoordeeld. Ties Koek over de kritiek: „Je wordt eerder door een mestkar overreden dan door een vigilante.”
 
De laatste dag van Winschotens eerste burger werd ten dele gevuld door de traditionele toespraken van mensen, die in de afgelopen periode met hem gewerkt hebben. Het spits werd afgebeten door de fractievoorzitters van de gemeenteraadspartijen. Zij werden aan- en afgekondigd door ‘nestor’ Joop Flokstra, die zich met verve van zijn taak kweet.
 
Lachstuipen op de publieke tribune bij Flokstra’s typering van Koeks nieuwe gemeente, het Gelderse Rheden. „Rheden, een plaats waar de sfeeeeer weldaaaadig aaaandoet”, met erg lange en rustgevende uithalen op de klinkers. De gemeente Rheden staat bekend als een gemeente waar weinig turbulente zaken voorkomen.
 
De gemeenteraadsleden hadden een zeer origineel cadeau gevonden voor de scheidende burgemeester: een koekplank. De laatste dag stond in het teken van het woord ‘Koek’. De fractievoorzitters van de partijen hadden allen een afbeelding van de koekplank gekozen om het afscheidswoord tot de burgemeester aan op te hangen, de één een paard, de ander een roos. Van de fractievoorzitters uitte alleen Appie Kootstra van de CPN nog enige kritiek op het functioneren van de heer Koek. De laatste hield de raad voor: „Niemand is onmisbaar, alles is betrekkelijk.”
 
Bij het afscheid voor genodigden in De Klinker was de opkomst overweldigend. Iedereen, die in Oost-Groningen een publieke functie bekleedt, wilde hem uitwuiven. Ook hier de nodige toespraken, hoewel aanmerkelijk minder dan gepland stonden.
 
Per 1 maart is Ties Koek burgemeester van Rheden. Hij verlaat Winschoten, de stad die hij gisteren zelf „de hoofdstad van Oost-Groningen” noemde. In een speciale raadsvergadering op 11 maart wordt de profielschets samengesteld van zijn opvolger.