Januari 1985

Dinsdag 8 januari 1985
 
Eerste bewoners van Renselheerdt verhuisd
 


VOORSPOEDIG VERLOOP
 
De eerste achttien bewoners van de Renselheerdt zijn gisteren verhuisd van het noodgebouw aan de Garst naar het nieuwe onderkomen aan de Parklaan. De verhuizing ging zeer voorspoedig. Zo voorspoedig dat de operatie twee uur voor het tijdschema beëindigd was. De eerste achttien mensen zijn ondergebracht op de bovenste verdieping van het nieuwe pand. Zij zijn de bewoners , die de minste verzorging behoeven. Komende woensdag moet de keuken in het gebouw aan de Parklaan gereed zijn. Dat hoopt althans directrice L. Monster van de Renselheerdt. Dagelijks zullen deze week zo’n twintig mensen verhuisd worden, zodat aan het eind alle 78 mensen het noodgebouw verlaten hebben.
Mevrouw Monster gaf te kennen dat de verhuizing ondanks de winterse weersomstandigheden zeer voorspoedig is verlopen. „Vorig jaar zijn we hij temperaturen van 30 graden boven nul vertrokken en nu komen we terug hij extreme winterse temperaturen. Maar toch gaat alles prima.”
Voor enige tegenslag zorgde in de ochtenduren het Rode Kruis in Winschoten. Zij hadden toegezegd een busje beschikbaar te stellen voor het vervoeren van de bewoners. De gladheid maakte dit volgens het Rode Kruis onmogelijk, zodat in allerijl een ander busje geregeld moest werden. De keus viel op een busje van De Meent, dat eerst met een straalkacheltje voorverwarmd werd.
Het personeel van de Renselheerdt is voltallig aanwezig. Dat is ook wel nodig, omdat in de komende dagen een dubbele dienst gedraaid dient te werden. Zowel aan de Garst als aan de Parklaan dienen ‘s nachts twee mensen aanwezig te zijn. De eerste bewoners lijken al te aarden in het nieuwe gebouw.
 
 
De familie Zaadhof is al druk aan het inrichten. Een kamer met „een mooi uitzicht”.

De heer Zaadhof, de voorzitter van de bewonersvereniging, was een van de eersten die met het inrichten kon beginnen. Met steun van de uit Gouda overgekomen familieleden werd de inrichting voltooid. „Het lijkt hier prima”, aldus de heer Zaadhof, „maar ik kan nog niet precies vertellen hoc het bevalt. Dat moeten we de komende week nog even bekijken.” 


Mevrouw Bosboom sluit de eerste dag af, achttien mensen hebben de overstap gemaakt.
 
 
Woensdag 9 januari 1985
 
Deel van de productie naar Duitsland
 
Optilon Winschoten wil 34 mensen kwijt

Bij de Winschoter vestiging van de ritsenfabriek van Opti-Nederland moeten 34 van de circa 100 arbeidsplaatsen verdwijnen. De directie van het bedrijf heeft dat gisteren meegedeeld aan de Industrie-bonden FNV en CNV. De vakbonden willen alleen over een afslanking praten wanneer er vooraf garanties komen dat de werkgelegenheid van de resterende 70 personeelsleden behouden blijft.
 
Volgens directeur C. Messchendorp is de inkrimping nodig omdat Optilon als geheel kampt met grote afzetproblemen op de West-Europese markt. „De Winschoter vestiging levert met name aan de kledingindustrie in de Benelux, maar in z’n totaliteit geldt dat de kledingindustrie in Europa de afgelopen jaren hard achteruit is gegaan. Dat betekent ook dat wij minder afzetten.” Optilon wil, zoals eerder gemeld, een belangrijk deel van de productie uit Winschoten overhevelen naar de Duitse vestigingen van het concern, waar men met een onderbezet machinepark kampt. Volgens Messchendorp is de reorganisatie nodig „om te voorkomen dat de continuïteit van het concern in gevaar komt. Je reorganiseert niet als je al met verliezen te maken hebt. Dat probeer je voor te zijn.”
Districtsbestuurder J. Wolthers van de Industriebond FNV zegt dat de directie de reorganisatie tegenover de vakbonden heeft gemotiveerd met een verwijzing naar „de verliezen die Opti nu al maakt.” „Ik ben reuze benieuwd hoe groot die verliezen precies zijn, want voor dit soort vage aanduidingen koop ik niets,” aldus Wolthers. De vakbonden zijn, aldus Wolthers, „niet van zins” akkoord te gaan met de reorganisatie en hebben er „de grootste moeite” mee. „Ik wil weten welke bijdrage de Duitse vestigingen van Opti leveren aan het proces van gezondmaking,” zo stelt Wolthers als voorwaarde voor het vervolgoverleg. Hij wijst er op dat Opti-Nederland voor de modernisering van het machinepark in Winschoten ontwikkelingspremies van de Nederlandse overheid heeft ontvangen „en dan is het toch wel raar om die machines en die productie nu naar Duitsland over te plaatsen.”
 
 
Donderdag 10 januari 1985
 
GESTRANDE AUTOMOBILIST MOET VAAK UREN WACHTEN
 
„Het is echt niet meer te behappen. Als je ziet wat er vanmiddag gebeurde, toen het plotseling weer begon te sneeuwen, dan zie je het aantal hulpaanvragen razendsnel met tientallen toenemen. Zoiets hebben we de afgelopen jaren niet meer gehad. Dan moet je weer teruggaan naar ’79, wil je iets dergelijks weer tegenkomen”.
 
Aldus een woordvoerder van de ANWB over het steeds sneller stijgende aantal hulpaanvragen voor de Wegenwacht, die nu dagelijks overuren maakt om elke gestrande automobilist uit de sneeuw te helpen. „Als je kijkt naar wat we normaal aan hulpaanvragen krijgen en wat nu binnenkomt, dan is dit driehonderd keer zoveel. We doen er alles aan om iedereen zo snel mogelijk te helpen, maar het kan vaak vele uren duren voordat we ter plekke zijn. We hadden gisteren bijvoorbeeld iemand, die stond als nummer 23 op de lijst van de te helpen automobilisten. Hij zag steeds een wegenwacht aankomen en dacht dat hij aan de beurt was. Maar de wegenwacht reed voorbij, nog op weg naar nummer 13. Zo gaat het steeds.
We behandelen op binnenkomst van de aanvraag. Mensen moeten dan ook wat geduld uitoefenen voordat ze aan de beurt zijn”, aldus de woordvoerder.
 
Volgens de ANWB is het momenteel niet meer zo dat het alleen de mensen met een minder goed onderhouden auto zijn die slachtoffer worden van de weersomstandigheden. „Het heeft nu niets meer met slecht onderhoud te maken.
Ook de mensen die hun auto keurig onderhouden en om de vijf- en tienduizend kilometer naar de garage brengen zijn het slachtoffer.
 
Het weer is zo extreem slecht dat iedereen pech kan krijgen. Alles wat maar met de koude te
Maken heeft komen we tegen. Het gaat dan om het koelwatersysteem, de carburateur, bevroren leidingen, dat soort zaken”.
 
 
Zaterdag 12 januari 1985
 
Hamsterwoede laat op zich wachten
 
Buurtkruidenier profiteert meest van het barre weer
 
Van een echte hamsterwoede kun je nog niet spreken, zo meent een aantal telefonisch benaderde kruideniers in Oost-Groningen. Wel is het in de winkels drukker dan normaal in deze tijd van het jaar. De EDAH in Winschoten meldt dat de vraag naar bruine bonen, spliterwten en zuurkool omhoog geschoten is. Gisteren moesten vanuit het distributiecentrum Hoogeveen extra ritten worden gemaakt om de winkels te bevoorraden. Uit de reacties van de kruideniers blijkt dat de buurtwinkels het meeste profiteren van het winterweer. De mensen halen hun boodschappen het liefst zo dicht mogelijk bij huis.
 
Dat ondervinden in ieder geval de Micromarkt in Sellingen en Halming in Onstwedde. „Je kunt duidelijk merken dat er minder gewinkeld wordt in de grotere plaatsen in de buurt. De mensen komen vaker bij ons”.
 
Albert Heijn in Veendam wil het woord hamsteren niet in de mond nemen. Ach, zegt de filiaalhouder, je verkoopt meer zout. Maar dat is toch normaal. In de zomer verkoop je toch
ook meer bier dan nu?”
 
De indruk is wel dat de klanten meer boodschappen per keer meenemen. Met andere woorden: mensen, die anders vier keer per week de super markt bezoeken, komen nu een of twee keer per week. Ook de koopavonden zijn duidelijk drukker dan normaal, omdat dan in veel gezinnen de auto van pa beschikbaar is.
 
De Spar in Veendam vindt dat er wel sprake is van een hamsterwoede. Zout, koffie, blikgroente en – ,,het klinkt. vreemd mijnheer” – diepvriesgroente vliegen de deur uit. Spar-eigenaar Ten Hof: „Wij hebben nu spinazie in de aanbieding. Zes pakken voor drieachtennegentig. Dat is geen geld. De meeste mensen kunnen dat normaal niet kopen, omdat het vriesvak van hun koelkast te klein is. Dat is nu geen probleem. Ze leggen het spul gewoon buiten. Dat is ook de verklaring waarom er zoveel diepvriesgoed over de toonbank gaat.”.
 
Het zijn in hoofdzaak oudere mensen, die extra voedsel inslaan, zo is de ervaring. „Die herinneren zich de oorlog. Ook zij waren het die in 1979 het eerst aan het hamsteren sloegen”.
A en O in Winschoten is ook van mening dat de mensen zich „te pletter ” hamsteren. Met name brood is een gewild artikel, maar ook diepvriesgroente en blikgroente.
In het algemeen wordt de maand januari als een rustige maand omschreven voor de kruideniers. Daar is nu geen sprake van, A en O Winschoten vergelijkt de drukte zelfs met de week voor kerst.
EXTRA BROOD
 
De bakkers hebben het ook drukker dan ooit. Met name het bericht over de weerprofeet, die voor eind deze maand dertig tot veertig graden onder nul voorspelt, blijkt een run op de bakkers te hebben ontketend. Bakkerij Van Wieringen in Winschoten bakt overigens al de hele week extra. „Gelukkig hebben we een extra ovencapaciteit, maar dat is niet voldoende. De mensen kopen meer broden dan normaal. Vooral degenen. die buiten wonen, maken extra ruimte voor brood in de diepvries. Dat is ook begrijpelijk. Je vraagt je alleen af wanneer de vraag naar extra brood zal afnemen”, aldus mevrouw Van Wieringen.
Bakkerij Kielman in Delfzijl schat het aantal extra broden. dat hij de week gebakken heeft op vijfendertig tot veertig procent.
 
 
Donderdag 17 januari 1985
 
CDA-raadslid:

werklozen mogelijk inzetbaar als sneeuwruimer

 
Het CDA-raadslid T. Boerma-Kroeske vindt dat de gemeente eens moet bekijken of werkloze ingezetenen van Winschoten bereid zijn te gaan sneeuwruimen. De gemeente zou de werklozen daartoe eventueel met een kleine vergoeding kunnen stimuleren. Dat stelde het raadslid gisteren tijdens de gemeentelijke commissie volksgezondheid voor.
 
Mevrouw Boerma-Kroeske opperde haar suggestie naar aanleiding van de vele klachten die haar hadden bereikt over de slechte toestand van de Winschoter wegen en paden. Zij had begrip voor het beleid van de gemeente om enerzijds uit financieel oogpunt, anderzijds uit milieuoverweging zo zuinig mogelijk met strooizout om te gaan, Het inzetten van werklozen leek haar een mogelijkheid om Winschoten sneeuwvrije wegen te bezorgen. „Er zijn zoveel mannen die gewoon rondlopen. Misschien dat et behoud van uitkering en eventueel een beetje erbij zij tot schone wegen kunnen leiden”. Wethouder Roelof Lukkien (PvdA) zei de suggestie te zullen meenemen. „Maar of het tot resultaat leidt, weet ik niet”.
 
 
Vrijdag 18 januari 1985
 
,Opleving voor totale middenstand’
 
Grote confectiezaak in pand van De Maan
 
De opruiming die het bekende modehuis De Maan in Winschoten op dit moment houdt, is een echte „leegverkoop”: het houdt er na vele tientallen jaren mee op. Hoewel eigenaar Jac. Bootsman niet wil zeggen hoe het verder gaat met zijn modehuis, staat het vrijwel vast dat er weer een „superconfectionair” naar Winschoten komt. Dat is het bedrijf „Nelemans” uit Heerlen, eigendom van de Amsterdamse belegger Max Abram, die onder meer ook de M. en S.-modewinkels bezit. „Nelemans” verkoopt dames-, heren- en kinderkleding. In „De Maan” krijgt hij de beschikking over 900 vierkante meter vloeroppervlak.
 
Abram heeft nog meer pijlen op zijn boog in Winschoten, zoals hij gisteravond zei. De Amsterdammer heeft de voormalige glashandel aan de Venne zo goed als gekocht. Het probleem is dat hierop geen vergunning rust voor de uitoefening van een detailhandel. Als die van de gemeente verkregen kan worden, zal ook hier een zaak van het Amsterdamse onroerendgoedconcern worden gevestigd.
 
Hoewel Bootsman van De Maan ook hierover geen inlichtingen wil geven, is het een vrijwel uitgemaakte zaak dat hij zich elders in de Langestraat opnieuw met een modezaak vestigt. De Maan verplaatst zich waarschijnlijk naar de (drukkere) promenade. Bootsman zou het oog hebben laten vallen op de vroegere boekhandel van Nieborg tegenover het stadhuis. Hij zou dit gehuurd hebben.
 
Volgens ingewijden betekent de komst van „Nelemans” een opleving voor het totale Winschoter middenstandsapparaat. Een andere verbetering is de nieuwe schoenenzaak „Schoenenreus”, die gevestigd wordt in het pand naast elektrozaak Thie in de Langestraat. In het pand van Blokker aan de promenade komt een zaak in lederwaren.
 
Het nu leegstaande pand van de voormalige woninginrichter Boven aan het Oldambtplein is te huur. Het wordt in drie gedeelten te huur aangeboden. Het pand werd in eerste aanleg gekocht door een belegger te Leeuwarden en is thans eigendom van een soortgelijke maatschappij te Enschede.
 
In de Langestraat wordt de kledingzaak Blue Noot op 1 maart gesloten. Ook de twee nu nog draaiende zaken van Vicofa in Stadskanaal en Delfzijl sluiten. Zo’n dertig jaar geleden begon Vicofa in Nieuwe Pekela als confectieatelier met particuliere verkoop. Op het hoogtepunt had de onderneming een dertiental winkels in Oost-Groningen.
 
 
Woensdag 23 januari 1985
 
Brief aan minister
 
B en W houden Okto in beeld
 
Burgemeester en wethouders hebben gisteren in een brief aan de minister van economische zaken nogmaals aangedrongen op vervangende werkgelegenheid ter compensatie van het verlies van de kartonfabriek Okto. „We zorgen ervoor dat Okto niet uit beeld raakt in Den Haag”, aldus burgemeester T. Koek. „Uit het oog, uit het hart. Bij de verplaatsing van de Okto-machine moet duidelijk zijn welke compensatie er komt”.
 
In de brief schrijven B en W ervan overtuigd te zijn dat de minister zich wil inzetten voor het scheppen van meer werkgelegenheid voor Winschoten. Zij hebben echter de indruk dat de minister daarbij verwijst naar het algemene beleid voor de regio Oost-Groningen. B en W benadrukken dat het hen niet alleen om dat algemene beleid gaat, maar daarnaast om een extra impuls voor Winschoten op grond van het verlies van Okto.
 
 
Vrijdag 25 januari 1985
 
Winschoter firma laagste inschrijving voor Venne

De firma Garrelds uit Winschoten heeft als laagste ingeschreven op het uitvoeren van de herinrichting van de Venne. Het aannemers- en straatmakerbedrijf kwam uit op een bedrag van 856.800 gulden exclusief btw.
 
De één na laagste was Schoot bv uit Burger met 883.940 gulden, en als nummer drie kwam Meyering en Benus bv in Stadskanaal uit de bus met 866.320 gulden. Het Winschoter gemeentebestuur had voor de aanbesteding van de Venne in totaal tien noordelijke bedrijven uitgenodigd. De hoogste inschrijving lag rond 900.000 gulden.
 
De gunning van het werk geschiedt volgende week dinsdag. Zodra het weer het toelaat wordt met de aanpak van de Venne begonnen. Deze hoofdader door het centrum van Winschoten krijgt over de hele lengte een nieuwe inrichting. De rijbaan voor het autoverkeer wordt aanzienlijk versmald, er worden stroken en paden voor fietsers aangelegd, er wordt veel groen geplant en er komen twintig extra parkeerplaatsen bij.
 
De herinrichting van de Venne is mogelijk gemaakt dankzij twee forse subsidies van het Rijk. Daarbij geldt als één van de voorwaarden dat voor een deel van het werk langdurig werklozen moeten worden ingeschakeld. Het afgelopen jaar ontstond enig tumult onder middenstanders, die een handtekeningenactie op touw zetten tegen de herinrichtingsplannen. Ook vreesde de Gado opstoppingen ten gevolge van het versmallen van de rijbaan. Hierna volgde uitvoerig overleg van het gemeentebestuur met de betrokkenen. Er zijn aanpassingen aangebracht in de plannen om voor een deel tegemoet te komen aan de klachten, al zijn niet alle middenstanders hiermee tevreden gesteld. Een en ander leidde tot vertraging: aanvankelijk was gepland dat de vernieuwde Venne al tegen het einde van vorig jaar gereed zou zijn.
 

Donderdag 26 januari 1985
 
Kruideniersmentaliteit op ministerie van verkeer
 
Remkes valt Smit-Kroes aan
 
„Verkeer en waterstaat moet afstand doen van de kruideniersmentaliteit, die nu op het ministerie heerst. Ook openbaar vervoer moet verkocht worden. Het wordt dan ook tijd dat streekvervoer, en dus ook de Gado, een reclamebudget krijgt.”
 
Dat zei de VVD-gedeputeerde J.W. Remkes van verkeer en waterstaat gistermiddag ter gelegenheid van de officiële opening van het nieuwe Gado-complex aan de Papierbaan in Winschoten. Hij noemde het voeren van een intensievere reclame één van de mogelijkheden om de „negatieve spiraal’, waarin het streekvervoer zich momenteel bevindt, te beëindigen.
 
Gedeputeerde Remkes sprak opnieuw zijn ongenoegen uit over de landelijke politiek inzake het openbaar vervoer, met in het bijzonder het streekvervoer in landelijke gebieden. Zijn kritiek richt zich dus direct opzijn partijgenote Smit-Kroes, de minister van verkeer. In maart komt de vaste Kamercommissie van Verkeer en Waterstaat naar de provincie Groningen om deze problematiek onder de loep te nemen. Bovendien zal het provinciaal bestuur dit jaar nog komen met een beleidsnota over het openbaar vervoer in landelijke gebieden. De Gado krijgt een belangrijke adviserende rol bij het opstellen van de nota.
 
Een al te rooskleurige kijk op de toekomst van het Groninger streekvervoer is volgens Remkes echter nog niet op zijn plaats. „De voortdurende bezuinigingsdruk vanuit Den Haag op provincies met veel kleine kernen zal ook in de toekomst nog wel voortduren.” En dat terwijl er ernstige tekortkomingen zijn op het gebied van het streekvervoer.
 
Als officiële openingshandeling reed de gedeputeerde een nieuwe Gadobus door de geheel automatische wasstraat van het nieuwe complex. De Gado werkplaats annex stalling aan de Papierbaan kost ongeveer 3 miljoen gulden. De bouw heeft zo’n negen maanden geduurd. De stalling biedt plaats aan 18 autobussen.
 

Gedeputeerde Remkes rijdt de bus in de wasstraat.
Volgens hem is de Gado hard toe aan een facelift.
 
 
Donderdag 31 januari 1985
 
Reconstructie Venne start begin maart
 
Begin maart kan de reconstructie van de Venne beginnen, zo verwacht G. Garrelds van het Winschoter aannemers- en straatmakerbedrijf. De gemeente gunde Garrelds het werk als laagste inschrijver met 856.000 gulden. Volgens de plannen zullen de werkzaamheden ongeveer een half jaar duren.
 
De straatmakerafdeling van Garrelds, die normaal vijf personeelsleden telt, wordt voor deze klus uitgebreid met om en nabij tien mensen. Voor een deel van het werk moeten langdurig werklozen worden ingeschakeld, zo heeft het Rijk als subsidiegever bepaald.
 
Garrelds denkt de aanpak van de Venne te beginnen vanaf de rotonde. Maar dat hangt er vanaf wat de gemeente wil. We moeten nog overleg voeren. Het bedrijf heeft ook de bestrating hij het stadskantoor uitgevoerd en verricht verder onder meer onderhoudswerk voor de gemeente.