Januari 1986


Donderdag 2 januari 1986
 
PERSONEEL NOORDNED MOET INLEVEREN
 
Twee miljoen steun voor machinefabriek

Het ministerie van economische zaken is bereid twee miljoen gulden steun te verlenen aan de NoordNederlandse machinefabriek (NoordNed) in Winschoten, op voorwaarde dat het bedrijf bereid is een aantal concessies te doen. Eén van de voorwaarden van EZ is dat het personeel akkoord gaat met een loonmatiging van zeven-en-half procent voor de bijna tachtig personeelsleden. Volgens directeur H. Ledeboer van NoordNed komt het ,,bedrijf in een bijkans onhoudbare situatie, wanneer het personeel en de vakbonden niet akkoord gaan met de zeven-en-half procent inleveringoperatie. Hij beaamt dat de keus voor het personeel bestaat uit het handhaven van het huidige loonpeil en het einde van het bedrijf of het inleveren van zeven-en-half procent met kans op handhaving.
Volgens directeur H. Ledeboer zal NoordNed zich in de komende jaren vooral richten op de werkzaamheden voor de olie- en gasindustrie. En binnen dat raam zullen vooral de  herstelwerkzaamheden een groot deel van het werk gaan uitmaken. De twee miljoen van EZ, als er een akkoord komt tussen de directie en de vakbonden, wordt besteed aan verbetering, zowel kwalitatief als kwantitatief, van het machinepark. Ledeboer zegt dat dat de enige kans is om NoordNed te redden.
 
 
Vrijdag 3 januari 1986
 
GEGADIGDEN VOOR GEHELE OKTO-COMPLEX
 
Papiersnijcentrum nu op eigen benen

Het papiersnijcentrum Winschoter Paper and Board Converter (Winpac) in het voormalige Okto-complex in Winschoten werkt vanaf gisteren geheel op eigen kracht. Het bedrijf, dat ongeveer 15.000 vierkante meter van het voormalige Okto ( dat is twintig procent van het totale oppervlak ) in gebruik heeft, biedt voorlopig werk aan vijftien mensen. Rikkert Kuiper, een voormalige Okto-werknemer, is door eigenaar Ben Huisman van Papyrolux in Ermelo benoemd tot bedrijfsleider. De administratie van Winpac wordt voorlopig nog gecoördineerd door het moederbedrijf Papyrolux.
 
 
Maandag 6 januari 1986
 
Opknappen stoomgemaal kost dik half miljoen

Het opknappen van het Museum Stoomgemaal aan het Winschoter Oostereinde en het reconstrueren en uitbaggeren van het diepje ervoor en de kolk erachter kost dik een half miljoen. Dat blijkt uit een ambitieus restauratieplan van de eigenaresse van het in 1878 gebouwde gemaal, de Stichting Tot Behoud van de Groninger Stoomwerktuigen. Het restauratieplan is voor subsidie ingediend bij de Herinrichting en Monumentenzorg.
Het plan behelst volgens de bewoner en beheerder van het stoomgemaal Tjarko van Dijk een „supergroot onderhoudsbeurt”, waarbij het gebouw grotendeels in de staat van voor 1963 teruggebracht wordt. Dat betekent, dat het middengedeelte zijn puntdak weer terug zal krijgen. Voorts zal het stukje voormalige Beertsterdiep en de kolk bij het gemaal gereconstrueerd en uitgebaggerd moeten worden.
 
 
Dinsdag 7 januari 1986
 
Personeel Noord Ned bereid tot „offer”
 
Het personeel van de machinefabriek NoordNed in Winschoten is bereid een „offer” te brengen, wanneer economische zaken dat als harde voorwaarde stelt voor het verlenen van 2 miljoen gulden aan overheidssteun. Het „zonder meer” inleveren van 7,5 procent van het jaarinkomen door de personeelsleden wordt in alle toonaarden afgewezen.
Volgens FNV-Industriebondsbestuurder Jaap Wolthers staat in de telex van het ministerie van EZ helemaal niet, dat 7,5 procent aan loon moet worden ingeleverd, voordat NoordNed 2 miljoen steun van EZ krijgt. In die telex is sprake van een „aanname” verklaart Wolthers. De directie van NoordNed noemde de inlevering van 7,5 procent aan loon echter een „voorwaarde” voor steunverlening. Slechts onder strakke bepalingen is de industrie-bondsbestuurder namens het personeel bereid over een offer te praten. Eerst moet  onomwonden duidelijk worden, dat EZ dat offer als dwingende voorwaarde voor  steunverlening stelt. Dat hoopt Wolthers aanstaande donderdag in eerste instantie van NoordNed-directeur H. Ledeboer te horen.
 
 
Woensdag 8 januari 1986
 
EIGENAAR WIL WEER HERBOUWEN
 
Kortsluiting oorzaak café-brand Marktplein

De brand (dinsdag 7 januari 1986) in bar-café Blue Bay-Palm Beach aan het Marktplein in Winschoten is vrijwel zeker het gevolg van een kortsluiting in de elektrische bedrading van de geluidsinstallatie en de verlichting. Dat zeggen zowel een woordvoerder van de recherche als brandweercommandant F. Meijer van het Winschoter korps. De brand is ontstaan achter de bar op de benedenverdieping en is via een ontluchtingskanaal overgeslagen naar de kapconstructie. Eigenaar Albert Doddema van Blue Bay-Palm Beach zegt van plan te zijn het horecapand weer op te bouwen. „Als ik daar tenminste de financiële ruimte van de banken en de verzekering voor krijg”, verbindt hij zelf als „maar” aan de wederopbouw.
De gemeente Winschoten is zeer gebaat bij een wederopbouw van het horecapand. Na jaren van lege plekken wordt de laatste tijd bijna het gehele Marktplein weer volgebouwd en dan dreigt er door brand weer een „rotte kies” in de omheining van het Marktplein te vallen. Enige jaren geleden was het Marktplein met een zekere regelmaat schouwtoneel van branden. Onder andere de Oldambtster Herberg en hotel Nienhuis vielen toen aan de vlammen ten prooi.
 
 
Zaterdag 11 januari 1986
 
Het St. Lucasziekenhuis bestaat vandaag zestig jaar
 

St. Lucas Ziekenhuis (bouw 1925)


St. Lucas Ziekenhuis 1931


St. Lucas Ziekenhuis 1951


St. Lucas Ziekenhuis – foto F. Tahl


St. Lucas Ziekenhuis – foto H. Wal

 
“Lucas” levert nieuwbouwprestatie van formaat in jubileumjaar

Van Albada: “we zijn eigenlijk één ziekenhuis op drie lokaties”
 
Vervangende nieuwbouw, uitbreiding en het aantrekken van extra specialisten. Directie en bestuur van het St. Lucasziekenhuis laten geen gelegenheid voorbijgaan om deze „spillen” van het florerende ziekenhuis te noemen. En dan natuurlijk de samenwerking tussen de drie Oost Groninger ziekenhuizen – het Refaja in Stadskanaal, het Delfzicht in Delfzijl en het Lucas in Winschoten – want, zegt geneesheer-directeur B.L. van Albada „Als we allemaal apart zouden proberen de markt te veroveren kregen we geen van alle een poot aan de grond. Zoals de Engelsen het zeggen: united we stand, devided we fall. Wij hebben daar „eenheid maakt macht” van gemaakt, maar de Engelse versie vind ik toch mooier”.
„Nog dit jaar gaan de spaden de grond in”, belooft Van Albada. De spaden voor een vijf-verdiepingen-hoge flat op het huidige parkeerterrein én de spaden voor een gebouw naast het huidige hoofdgebouw (als je er vóór staat rechts). In laatstgenoemd komen tien poliklinieken; zes ter vervanging van bestaande, vier ter uitbreiding. De flat is goed voor 136 bedden. Hoewel er officieel alleen toestemming is voor vervangende nieuwbouw voor 100 bedden rekent het ziekenhuis toch al op een uitbreiding met 36. De geluiden vanuit de verschillende besluitvormingsorganen zijn namelijk zeer positief. Een prestatie, in een tijd dat de regering het aantal ziekenhuis-bedden liever ziet afnemen dan toenemen. Een prestatie, ook gezien het touwtrekken om geld en groei in de wereld van de gezondheidszorg. Ergens in 1988 moet alles klaar zijn. „Ja, we hebben het tactisch aangepakt”, zegt de voorzitter van het ziekenhuisbestuur G.J. Voslamber.
 
 
Dinsdag 14 januari 1986
 
BIERTAPPEN
 
Koert Goos van het gelijknamige café aan de Stationsweg in Winschoten kan zich de beste biertapper van het Noorden noemen. Hij behaalde als enige noordelijke deelnemer de tweede ronde van het Nederlands kampioenschap biertappen, georganiseerd door de Centrale Brouwerij Kantoren (CBK) in Amsterdam. Hij miste op een haar na de finale, waar de vijf besten van de tweede ronde zich plaatsten. Hij eindigde als negende. Geen slecht resultaat dus.
Toch was Goos enigszins teleurgesteld. Goos: „Ik ging in de eerste ronde gezamenlijk aan kop. In de tweede ronde liep het ook prima. Ik vergat echter één van de vijf glazen te spoelen. Dat foutje heeft mij genekt, anders had ik glansrijk de finale gehaald. Ik had slechts drie punten minder dan de latere winnaar van de finale.
De Winschoter caféhouder deed voor de achtste keer mee aan de biertapwedstrijden die tijdens de Horecava in het RAI-congrescentrum werden gehouden. Een zesde plaats tijdens het kampioenschap was het ooit best behaalde resultaat van hem.
 
Fotozaak De Jong sluit na vijfenzestig jaar de deur

„Eigenlijk wilden we er tien jaar geleden al mee stoppen. Maar het kwam er maar niet van. Omdat het nou eenmaal zo druk bleef.” Aan het woord is mevrouw K. de Jong van de gelijknamige fotozaak aan de Langestraat te Winschoten. Samen met haar dochter H. ten Have heeft zij besloten de winkel met ingang van 3 februari te sluiten. De zaak bestaat nu precies vijfenzestig jaar en heeft in al die jaren een naam opgebouwd.
 
 
Woensdag 15 januari 1986
 
School ontruimd bij brand
 
Op de zolderverdieping van de school voor voortgezet onderwijs aan moeilijk lerende kinderen aan de Engelsestraat brak vanochtend omstreeks tien voor tien brand uit. Een leerkracht ontdekte het vuur, dat snel om zich heen greep. Binnen enkele minuten hadden alle circa zestig leerlingen het gebouw ontruimd. De leerkrachten brachten daarop de administratie, het archief en kostbare spullen als video-apparatuur in veiligheid.
 
Leegloop bij NoordNed
 
Bij de Winschoter Noord Nederlandse Machinefabriek (Noord-Ned) vindt een ware leegloop plaats. Het bedrijf verkeert al geruime tijd in moeilijkheden. Tussen de directie en de vak-bonden wordt momenteel onderhandeld over een reddingsoperatie van het ministerie van economische zaken. Dat worden moeilijke onderhandelingen omdat de vakbonden en directeur H. Ledeboer van NoordNed een verschillende uitleg geven aan de eisen van EZ.
 
De top van het bedrijf heeft in de afgelopen tijd een ander onderkomen gezocht. Voormalig directeur ir. J.E.E. Meilof vond begin vorig jaar een plaats bij Stork Ketels in Hengelo. Adjunct-directeur en tijdelijk waarnemer van Meilof, de heer P.C. van Alem, zocht het nog zuidelijker. Hij ging naar België.
 
Daar houdt het niet mee op. De huidige bedrijfsleider, de heer H. Nieland, vertrekt per 1 februari. Hij heeft ook een andere positie gevonden. En een bedrijfsleider heeft een heel belangrijke functie binnen NoordNed, beaamt ook directeur Ledeboer. De functie van de heer Nieland wordt intern opgevuld door de heer D. de Borst.
 
 
Vrijdag 17 januari 1986
 
Oriënterend gesprek tussen bond en directie NoordNed
 
Het gisteren gehouden gesprek tussen de vakbonden en de directie van de machinefabriek NoordNed heeft nog geen concreet resultaat opgeleverd. Zowel FNV-bestuurder Jaap Wolthers als NoordNed-directeur H. Ledeboer spreken wel van een „constructief overleg”. Freek Postma van de industrie- en voedingsbond CNV is echter „niet optimistisch”. Postma: „We zijn door EZ in feite met de rug tegen de muur gezet. Aan de sfeer van het gesprek zal het niet liggen maar een oplossing is nog lang niet in zicht.” Volgende week woensdag zetten de partijen het overleg voort.
 
 
Zaterdag 18 januari 1986
 
Bouw Old Wolde van start
 
 
 
Wethouder Lukkien heit de eerste paal voor Old Wolde de bodem in (foto Engel Lameijer)
 
Met het in elkaar „ritsen” van de Winschoter verpleegtehuizen De Molenhorn en de Renselheerdt gaf H.E. Ohlsen gisteren het startsein voor de bouw van Old Wolde, het nieuwe verpleegtehuis dat vanaf medio 1988 de twee genoemde verpleegtehuizen gaat vervangen. H.E. Ohlsen heeft meer dan twintig jaar gewerkt als bouwkundige en zit nu namens de bewoners van De Molenhorn in de bouwcommissie van Old Wolde.
 
 
Donderdag 23 januari 1986
 
WERKNEMERS BESLISSEN VANAVOND OVER VOORSTEL
 
Compromis bonden directie NoordNed

Werknemers met de laagste inkomens worden enigszins gespaard, de inleveroperatie is in principe tijdelijk en het personeel krijgt niet méér zeggenschap in het bedrijf. Dit is het compromis, waarover vakbonden en de directie van de Noord-Nederlandse machinefabriek het gisteren eens werden. Vanavond moeten de werknemers van NoordNed hun oordeel vellen.
Zeggen zij ja tegen het compromis, dan krijgt het noodlijdende bedrijf twee miljoen gulden steun van het ministerie van economische zaken. Bij afwijzing door de werknemers is NoordNed ten dode opgeschreven, daar zijn alle partijen het over eens.

Vrijdag 24 januari 1986
 
Werknemers: „ja” tegen minder loon

De werknemers van de Noord-Nederlandse Machinefabriek NoordNed zijn gisteravond akkoord gegaan met het compromisvoorstel van directie en vakbonden. Na enige discussie stemde de vergadering „met forse meerderheid” vóór het voorstel, vertelt één van de werknemers.
Zo’n vijftig mensen bezochten de door CNV en FNV belegde bijeenkomst. Ter discussie stond de invulling van inleveroperatie van 7,5 procent van het loon, die het ministerie van economische zaken eist. Met het ja-woord van de werknemers is de twee miljoen gulden steun van EZ veilig gesteld. Dat betekent overigens nog niet, dat de toekomst van het bedrijf ook veilig is gesteld.
„Pas over een jaar of twee kunnen we zeggen of het bedrijf levensvatbaar is”, liet CNV-bestuurder Freek Postma onlangs nog weten. De werknemers gaven hun vertegenwoordigers van de vakbond en de bedrijfsledengroep bij het begin van de onderhandelingen een aantal eisen mee. Deze eisen hadden betrekking op de manier waarop de loonmatiging doorgevoerd zou worden. De mindering van 7,5 procent zelf stond immers niet meer ter discussie.
 
Zo is nu onder meer overeengekomen, dat werknemers met de laagste inkomens enigszins worden gespaard bij de inleveroperatie. Op de vraag of hij tevreden is over het nu aangenomen voorstel zegt werknemer H. Bos „redelijk”. Op de vergadering werd afgesproken nog geen verdere mededelingen te doen voordat NoordNed-directeur Ledeboer van het besluit van de vakbondsleden op de hoogte is. „De sfeer was in ieder geval prima”, laat Bos weten. Er waren vooral vragen, felle discussie was er nauwelijks, vertelt hij.
 
 
Zaterdag 25 januari 1986
 
Winschoter markt
 
De Winschoter zaterdagmarkt wordt dit voorjaar nog veranderd. Nog slechts zeventien procent van de mensen, die op zaterdag de Molenstad bezoeken, brengt een bezoek aan het Marktplein. Dat blijkt uit het onlangs uitgebracht. CIMK-rapport. „Het is in de loop der jaren slechter geworden”, zegt ook marktmeester Jan Puister. „Er zal dit voorjaar dan ook van alles moeten gebeuren.”
De marktmeester denkt daarbij aan het verleggen van de keten van marktkraampjes. Bijvoorbeeld tussen het oude politiebureau en de Oldambster Stee door naar het Schönfeldplein, zodat de bezoekers vanaf het plein de Markt direct kunnen zien. Andere mogelijkheden worden volgens Puister op dit moment nog niet overwogen. Dat komt ook doordat onder de marktlieden ook geen eensgezindheid bestaat. „Ze zouden op één lijn moeten gaan staan om samen een vuist te maken”, zegt de marktmeester. De plannen voor een markt op de Venne liggen nu al weer tijden in de ijskast en er is eigenlijk nooit een redelijk ander plan naar boven gekomen. De markt op het Israëlplein houden, is volgens hem onmogelijk. „Op het Israëlplein is niet genoeg plaats voor de 42 vaste kraampjes.”
 
Maar er moet iets gebeuren, daar is Jan Puister van overtuigd. Hij wijt de terugloop in de belangstelling onder andere aan de „dode” Blijhamsterstraat. De winkelende bezoekers blijven allemaal aan één kant van de Markt, aan de Venne-kant. Een andere oorzaak is de bedroevende staat, waarin het uiterlijk van het Marktplein verkeert. „Het Marktplein moet opgeknapt worden”, zegt de marktmeester. „Maar daar alleen krijg je je mensen niet mee terug.” Vandaar ook de gedachte om de keten van marktkraampjes door te trekken naar het Schónfeldplein. Dat de Markt ook in zijn geheel op het Schónfeldplein gehouden zou kunnen worden, wil hij nog niet beamen. Maar het is duidelijk, dat er maar erg weinig afgesloten zou moeten worden om dat te realiseren.
 
 
Dinsdag 28 januari 1986
 
BURGEMEESTER KOEK NA VIJFTIEN JAAR OOST- GRONINGEN
 
„Wij staan onszelf steeds in de weg”

„De meeste problemen, die in Winschoten leven, zijn terug te voeren tot de wortels van de gemeenschap. Wij zijn mensen van de zware klei. Wij tillen overal zo zwaar aan. De westerling is veel losser en luchtiger. Maar wij staan onszelf steeds in de weg.”
Burgemeester Ties Koek van Winschoten zit aan de bar van bowlingboerderij Imming. Nog geen half uur geleden heeft hij via een telefoontje van de Commissaris der Koningin De Bruyne van Gelderland vernomen, dat hij, Ties Koek, per 1 maart verwacht wordt op het gemeentehuis in Rheden om aldaar de ambtsketen om te hangen. De eerste burger van Winschoten is blij, zichtbaar blij.
 
Kort daarvoor heeft hij de Winschoter ondernemers toegesproken, die bij elkaar geroepen zijn om de presentatie van „Winschoten tipgemeente” bij te wonen. En om en passant wat afspraken te maken voor de toekomst. Want Winschoten heeft nog drie industriegebieden die vol moeten. Ze dragen sinds kort ook een naam: Reiderland, Rensel en Winschoter Hogebrug. Op het moment dat wethouder Henk Stuut uitlegt hoe goed die industrieterreinen te bereiken zijn na de totstandkoming van de Oostelijke Rondweg wordt Ties Koek al door de eerste mensen gefeliciteerd. Op het moment dat de burgemeester de industriëlen voor het eerst in een openbare zitting probeert warm te maken voor Winschoten vertrekt hij, naar een gemeente met bijna 50.000 inwoners.
 
POSITIVIST
 
Ook op het moment van bijna vertrekken probeert Koek de positivist uit te hangen. Zoals hij altijd probeerde het positieve in de zaken te ontdekken. Ties Koek, geboren in Finsterwolde op 19 oktober 1939, kan de positieve instelling op 46-jarige leeftijd meedragen naar het Zuiden. Na vijftien jaar burgemeesterschap in Oost-Groningen, eerst negen jaar Nieuwe-schans en vervolgens bijna zes jaar Winschoten, wordt het volgens hem tijd te vertrekken.
 
Ties Koek is geen vlotte prater. De woorden, aaneengesmeed tot volzinnen, zijn steeds zeer zorgvuldig gekozen, en zijn altijd zeer voorzichtig. ,,U zegt dat er klachten zijn over het beleid van dit college van burgemeester en wethouders. Komt U eerst maar eens met concrete voorbeelden. Zolang dat niet gebeurd zeg ik dat die klachten echt onzin zijn.” De
burgemeester ten voeten uit.
 
Dat de industrieën niet staan te springen om zich in Winschoten te vestigen wijt Koek ook meer aan het ontbreken van een vierbaansweg vanuit het Westen naar de Molenstad, dan aan de manier van werken van het gemeentelijk apparaat en het gemeentelijk bestuur.
 
Per 1 maart is burgemeester Koek ingezetene van de provincie Gelderland. Uit een groep van rond de veertig sollicitanten is hij verkozen. Vorig jaar juni voerde hij zijn eerste gesprek over het burgemeesterschap van Rheden. Een aanmerkelijk promotie, zoals hij zes jaar geleden ook vanuit Nieuweschans naar de Molenstad promoveerde. Van een gemeente met bijna twee-duizend inwoners naar een gemeente met toen nog 21.000 inwoners. En nu weer meer dan een verdubbeling. De industriëlen in de grote zaal van Imming begroeten de mededeling, die uitgesproken werd door loco-burgemeester Gezinus Kuiper met een spontaan applaus. Vandaag gaat het college van Winschoten naar Den Haag om één van de laatste werkzaamheden van de burgemeester landelijk aan de man te brengen. ‘Winschoten tipgemeente’, een poging om de Winschoter industriegronden op te vullen.