Juli 1985


Maandag 1 juli 1985
 
VERVOLG NOG NIET BEKEND DOOR GELDGEBREK
 
Oude stoomgemaal na 14 jaar weer actief

Het bijna 90 jaar oude stoomgemaal bij het oude Beertsterdiep in Winschoten is na 14 jaar weer in gebruik. Na twee jaar van voorbereiding slaagden de bestuursleden van de stichting Tot Behoud van de Groninger Stoomwerktuigen erin het gemaal aan de loop te brengen. Het was gisteren voorlopig de enige keer, want geldgebrek noopt de stichting tot een pas op de plaats. „Mogelijk dat we het gemaal tijdens bepaalde activiteiten laten draaien, maar dat moeten we nog bekijken”, zegt voorzitter Marten van der Laan.
 
 
Dinsdag 2 juli 1985
 
EERST GEDEGEN PLAN DE CAMPAGNE
 
EZ terughoudend met steun Noord-Ned

Het ministerie van economische zaken staat niet te springen om de Winschoter machinefabriek Noord-Ned opnieuw financieel te steunen. Volgens een woordvoerder van het ministerie wil men in Den Haag eerst de situatie nog even (volgens doorgaans goedingelichte bronnen een aantal maanden) aanzien. NoordNed zal om steun te verkrijgen op z’n minst met een gedegen plan de campagne moeten komen.
In het spoor van EZ neemt de NOM (Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij) ook nog een afwachtende houding aan. Noord-Ned gaf eind mei te kennen op financiële steun te rekenen om in de toekomst gezond te kunnen draaien. Het is aannemelijk dat, wanneer financiële steun helemaal zou uitblijven, dit gepaard zal gaan met verdere ontslagen.
De Winschoter machinefabriek is momenteel bezig een kleine dependance op te zetten in het Drentse Veenoord. Dit om de in het nabijgelegen Schoonebeek werkzame NAM tegemoet te komen. NoordNed verricht draadsnij-werkzaamheden voor de Nederlandse Aardoliemaatschappij. In de dependance zou werk zijn voor twee mensen. Deze worden geselecteerd uit de 28 werknemers, die onlangs een ontslagbrief in de bus kregen.

Donderdag 4 juli 1985
 
LAATSTE HINDERNIS ONTMANTELING
 
Lagere banen Okto personeel

De veertien overgebleven personeelsleden van de Winschoter kartonfabriek Okto zijn allen verzekerd van een andere baan. De concerns KNP en Bührmann-Tetterode hebben de werknemers een nieuwe, zij het lagere, functie in de noordelijke kartonindustrie aangeboden. Tussen de vakorganisaties en de ondernemingen is ook overeenstemming bereikt over de rest van de sociale regelingen voor het personeel.
Met het akkoord over de sociale regelingen is de laatste hindernis voor de definitieve ontmanteling van de kartonfabriek genomen. De eigenaar van Okto, de overheid, de koper van de machine, de Papierfabriek Roermond, en KNP en Bührmann-Tetterode zijn het inmiddels ook eens geworden over alle details van verkoop van de Okto-machine.
 
 
Vrijdag 5 juli 1985
 
AANVAL OP PARTICULIERE BEZORGDIENSTEN
 
Winschoter postkantoor wordt maandag heropend

Het postkantoor in Winschoten zal komende maandag weer haar deuren openen. De bijna vijf maanden durende verbouwing van het historische pand aan de Poststraat kostte driekwart miljoen gulden. De noodketen, die vanaf de tweede week van februari als onderkomen dienden, kunnen door het personeel verlaten worden. Gistermiddag opende burgemeester Ties Koek van Winschoten het verbouwde pand door de eerste faxpost vanuit Winschoten te verzenden. De verzonden boodschap bestond slechts uit één woord: Geopend!, met daarboven een tekening van het postkantoor.
 
Eén van de sprekers tijdens de openingsplechtigheid was de heer Telkamp, de bewoner van een huis tegenover het postkantoor. Hij sprak namens de bewoners van het zuid gedeelte van de Burg. Venemastraat. Dezen willen dat de parkeerplaats naast de hoofdingang van het postkantoor wordt opgeknapt, dat wil zeggen van groen voorzien wordt.
,,U kent het spreekwoord: Eén spiering uitgooien om een makreel te vangen”, sprak de heer Telkamp tot directeur J.L. Hoving van de Winschoter posterijen. En vervolgens overhandigde hij de directeur een snoer dat, opgewonden, leidde naar een bloemstuk, als symbool voor de groene aankleding van het terreintje. De heer Hoving zei er van verzekerd te zijn dat aan de wensen van de bewoners tegemoet zal worden gekomen. De dienst esthetische vormgeving van de PTT zal zich binnenkort op het vraagstuk werpen.
 
Een andere spreker, waarnemend directeur T.T. van Zanden van het postdistrict Groningen, maakte van de gelegenheid gebruik om een aanval te lanceren richting de twee particuliere bezorgdiensten, die Winschoten rijk is. „Een twijfelachtig voorrecht”, noemde hij de diensten. Om vervolgens te melden dat de PTT de strijd zal aangaan met haar sterkste wapen, zijnde kwaliteit. ,,Het is vreemd dat de garagebedrijven in Winschoten gebruik maken van de diensten van een particuliere organisatie”, zei de heer Van Zanden, „terwijl hun overkoepelende organisatie „de Bovag” eigenlijk wel zou willen, dat de overheid paal en perk stelt aan de beunhazerij op hun werkterrein”.
De „openings”-brief van burgemeester Koek was de eerste post, die vanuit Winschoten per fax naar elders wordt verzonden. De fax is een noviteit in de postkantoren, waarmee boodschappen supersnel kunnen worden verzonden. Feitelijk is het apparaat, waarvan er twee in Winschoten staan, een telex. De brief wordt door de fax gelezen, vervolgens via de telefoonlijn naar elders doorgebriefd, en daar weer afgedrukt.
 

Zaterdag 6 juli 1985

 
ONDERKOMEN EN STICKERS
 
Radio Winschoten stapje dichterbij

De lokale omroep Radio Winschoten lijkt een stapje dichterbij te komen. Een groepje enthousiastelingen is bezig met het oprichten van een stichting, die de belangen van de lokale omroep moet behartigen. Een eigen onderkomen heeft Radio Winschoten ook al: boven café ‘t Carillon aan het Marktplein naast Night Fever.
 
Dit is het resultaat van het tweemanschap, dat initiatiefnemer Wiebe Klijnstra heeft gevormd met d.j. en discotheekeigenaar Gerrie de Vrieze. De ruimte boven het café werd tot vorig jaar gebruikt voor de rijexamens. Het beschikt over een eigen ingang vanaf de Blijhamsterstraat. Daarboven is nog een zolderverdieping. Klijnstra is erg blij met het onderkomen vanwege de centrale ligging in Winschoten. „We zijn nu nog op zoek naar een architect die er lol in heeft te helpen inventariseren wat er nodig is om de twee etages als studio en dergelijke in te richten”.
 
De groep rondom Klijnstra en De Vrieze bestaat uit tien mensen met ervaring op het gebied van radio, muziek of techniek. Daarbij zijn er vier, die nu bij ziekenomroep Radio Viviana van het Sint Lucas ziekenhuis werken. Klijnstra stapte onlangs op als voorzitter van Viviana, omdat de meerderheid van de leden niet wilde meewerken aan het gezamenlijk bouwen aan een lokale omroep. Hij besloot toen alleen verder te gaan met het verwezenlijken van zijn ideaal. Overigens bestaat er geen rancune over en weer. De vier hebben de ziekenomroep laten weten dat ze in de werkgroep van Radio Winschoten zitten en blijven meedraaien bij Viviana.
 
Klijnstra en De Vrieze hebben een brief geschreven aan burgemeester en wethouders. Ze willen het standpunt van B en W over een lokale omroep weten. Ze vragen ook om een intentieverklaring van de gemeente, waarin wordt vastgelegd dat de op te richten stichting de Winschoter belangen op het gebied van etherradio zal coördineren. Verder hebben ze een verzoek ingediend voor een startsubsidie voor de stichting.
 
Het duo is nu bezig met een „aanvalsplan” om Winschoten rijp te maken voor lokale radio. Er zijn al contacten gelegd met het ministerie van WVC, de PTT en de overkoepelende organisatie van lokale omroepen. Dankzij sponsoring zijn er 10.000 stickers gedrukt met als symbool een vogel. „Die vliegt vanuit het zwarte niets de lucht in. Dat vonden we wel passend”, aldus Klijnstra. De stickers worden verspreid in de Braderienacht.
 
Het Winschoter Stadsjournaal, dat videofilms maakt, is ook bij de oprichtingsplannen betrokken. Misschien dat in de toekomst ook lokale televisie tot de mogelijkheden behoort, en dan is het handig daar nu alvast op in te spelen, zo menen zowel Radio Winschoten als het Stadsjournaal. Naast de stickers wordt er nog een etalagekast aan de Torenstraat, aan de achterzijde van Night Fever, ingericht met reclame voor de lokale radio.
 
  
Woensdag 10 juli 1985
 
KRITIEK OP OPSTELLING KRAMEN
 
Drukte en wrevel bij start van de Braderie

De start van de Winschoter Braderieweek ging gisteren gepaard met grote drukte, maar ook met wat incidenten. Zo viel het officiële startsein letterlijk in het water: het vliegtuig dat om twee uur ‘s middags waardebonnen boven het centrum zou rondstrooien kon door de regen pas om half vier opstijgen. Van diverse zijden kwam een regen van klachten over de opstelling van de kraampjes in de winkelstraten.
Er heerste verwondering over het vrij grote aantal Duitse eet- en drinktentjes dat in het hart van de stad kwam te staan. De middenstanders waren op de hoogte van het Duitse trefpunt dat tijdens de Braderienacht op het Israëlplein wordt ingericht. Maar ze wisten niet dat er in de Braderieweek ook Duitse stands in de winkelstraten zouden komen. Daarnaast is er geklaagd over het feit dat de meeste tentjes en wagens (Duitse en Nederlandse) dicht opeen staan op een betrekkelijk klein deel van het centrum rond de voorste stukken van Torenstraat en Langestraat. Terwijl het daar voor het winkelend publiek soms dringen is in een smalle doorgang, staan elders zoals in de Moushörn vrijwel alleen de eigen stands van winkels op straat.
 
 
Vrijdag 12 juli 1985
 
Rel Braderienacht net op tijd bezworen

Een conflict dat de voortgang van de Braderienacht dreigde te verstoren is gisteravond nog net op tijd bezworen. Tussen de gemeente en de Braderienacht-commissie ontstond verschil van mening over de betaling van ruim 19.000 gulden. Per brief eiste de gemeente dat dit bedrag uiterlijk gisteren zou worden voldaan. Anders zou de gemeente wellicht haar werkzaamheden ten behoeve van de braderienacht staken. In een spoedvergadering gisteravond tussen gemeente en commissie werden de rimpels weer glad gestreken.
 
De controverse ging over het tijdstip van betaling. Volgens de gemeente was vorige maand afgesproken dat het geld vóór de Braderienacht zou worden overgemaakt, de commissie bestreed dat echter. Als compromis werd gisteravond besloten dat het geld na de Nacht, maar nog wel deze maand wordt betaald. Burgemeester Ties Koek: „We weten heel zeker dat de overeenkomst was: vooraf betalen. Maar laten we het nu maar op een misverstand houden. Je moet een beetje pragmatisch blijven. Ik wil ontspannen de Braderienacht vieren”.
 

Zaterdag 13 juli 1985
 
Weer bomvolle Braderienacht

De tweede Braderienacht heeft alweer voor een bomvol Winschoten gezorgd. De politie moest vannacht constateren dat het, los van alle gezang en geschreeuw op straat, „verbazingwekkend rustig” was. Zelfs het omstreden concert van Normaal leidde niet tot ongeregeldheden.
Aan het begin van de avond kwam de trek naar Winschoten wat later op gang dan in 1984. Bovendien hadden tal van evenementen te kampen met vertraging. Maar zo tussen negen en tien uur ‘s avonds stroomde de stad van alle kanten vol. Terrasjes, kroegen, bioscopen, marktkramen en de stalletjes voor de winkels werden goed bezocht. In de winkels was het wat rustiger. De meeste middenstanders wachtten echter tot na middernacht voordat ze de deur op de knip deden. Tegen twee uur was de meerderheid gesloten.
 
 
Dinsdag 16 juli 1985
 
IRRITATIES MET GEMEENTE UITPRATEN
 
Middenstand wil schoon schip maken

Het bestuur van Handel en Nijverheid wil schoon schip maken. Per brief zijn burgemeester en wethouders uitgenodigd voor een gesprek om de irritaties van de afgelopen tijd uit te praten. Volgens de middenstandsvereniging is het noodzakelijk dat de fractievoorzitters uit de gemeenteraad dat gesprek bijwonen.
Normaal zijn bij het overleg met de gemeente alleen B en W betrokken. Daarnaast stelt H&N voor een commissie voor middenstandszaken in het leven te roepen. Daarin zouden raadsleden en vertegenwoordigers van de middenstand zitting moeten nemen.
De ergernissen tussen gemeente en middenstand zijn dit jaar hoog opgelopen. Handel en Nijverheid ging in beroep tegen de komst van extra winkelruimte aan de Venne naast De Raad. Daardoor kwam volgens de gemeente ook de bouw van 73 woningen naast de winkels in gevaar. De vlam sloeg in de pan, toen wethouder Henk Stunt op de 1 mei viering van de PvdA de Winschoter middenstand een bekrompen mentaliteit verweet.
 
 
Zaterdag 20 juli 1985
 
RAAD VAN STATE: H&N NIET ONTVANKELIJK
 
Bouw winkels aan Venne mag

De bouw van 1200 vierkante meter winkels en 75 woningen aan de Venne naast De Raad kan doorgaan. Handel en Nijverheid had bezwaar aangetekend tegen de komst van extra winkels en bij de Raad van State om schorsing van de bouwvergunning gevraagd. Mr. P.J.G. Kapteyn, voorzitter van de Raad van State, heeft dat verzoek afgewezen. H&N is niet-ontvankelijk verklaard.
Wethouder H. Stuut toonde zich ingenomen met de uitspraak. Al kwam die niet onverwacht. Stuut heeft al eerder te kennen gegeven een voor de gemeente gunstige beslissing te verwachten. Dat leidde hij af uit het feit dat de Raad van State het niet nodig achtte de betrokken partijen te horen en schriftelijke toelichtingen voldoende vond om tot een uitspraak te komen. Meteen na de bouwvak wordt begonnen met de bouwwerkzaamheden.
 
 
Dinsdag 23 juli 1985
 
ONDERZOEK GELUIDSHINDER KOST VEEL TIJD
 
Jaar uitstel van woningbouw Garst

De bouw van 51 koopwoningen aan de Garst in Winschoten is een jaar opgeschoven. De gemeente kon de planologische voorzieningen niet voor 1 juli rond krijgen. Gemeenten moeten voor die datum hun bouwprojecten kant en klaar bij de provincie hebben ingeleverd. In plaats van het project aan de Garst zal nu een veertigtal huizen verrijzen in plan Acacialaan-Noord.
Het bouwfonds Langewold bv uit Zuidhorn presenteerde in februari van dit jaar het bouwplan voor de Garst. De woningen zijn gepland op de voormalige terreinen van de matrassenfabriek Dröge en kartonnagefabriek Loman-Huizing. Het gaat om 37 appartementen en 14 premiewoningen. Volgens wethouder Henk Stuut (PvdA) en directeur Doede Cruiming van Langewold is in goed overleg besloten het plan een jaar uit te stellen. Cruiming verwacht nu in maart 1986 met de bouw te kunnen beginnen.
 

Dinsdag 30 juli 1985
 
PCB TEGEN HERBOUW BOERENBEDRIJF
 
Aanleg van oostelijke rondweg vertraagd

De aanleg van de oostelijke rondweg bij Winschoten loopt vertraging op. De werkzaamheden aan de aftakking naar de Blijhamsterweg worden opgehouden omdat een hoerenbehuizing middenin het traject niet kan worden afgebroken. De oorzaak daarvan ligt bij de Provinciale Commissie Bestemmingsplannen PCB die de bewoner geen bouwvergunning wil verlenen voor een nieuw onderkomen vlakbij de bestaande locatie. De provincie snijdt zich met die houding zelf in de vingers omdat zij de instantie is die de weg aanlegt.