Juli 1986


Woensdag 2 juli 1986

 

Burgemeester Winschoten komt op 2 september

 

De nieuwe burgemeester van Winschoten, drs. J.J.Postma, wordt op dinsdagmiddag 2 september om twee uur officieel geïnstalleerd. Dat gebeurt in de raadszaal van het gemeentehuis. Postma is zoals bekend per 1 september benoemd. ‘s Middags om vier uur is er in de Klinker een ontvangst, waar de bevolking met Postma kan kennismaken.

Bouwvergunning Sint Lucas Winschoten in behandeling

 

De gemeente Winschoten heeft de aanvraag voor een bouwvergunning ten behoeve van de uitbreiding van het Sint Lucas Ziekenhuis is behandeling genomen.

 

Zoals bekend wil het Ziekenhuis op de parkeerplaats aan de Gassingel een nieuwe vleugel met zo’n 100 beden bouwen. De grond waarop die nieuwbouw is gepland, is echter vervuild met afvalresten van de voormalige gasfabriek op die plaats. De provincie heeft onlangs gesteld dat nader onderzoek naar die vervuiling noodzakelijk is. Dat kan in principe binnen enkele weken afgerond zijn. Volgens wethouder H. Stuut is de bouwaanvraag nu reeds in behandeling genomen, om straks bij de bouw geen onnodige vertraging op te lopen.

 

 

Zaterdag 5 juli 1986

 

PUNT VOOR PUNT – Redactie Roel Waalkens

 

Parkbad: al dik 40.000 man

 

Ook nieuwsgierig naar het bezoek aan het gratis Parkbad? Houdt u zich eventjes vast?

Er komen per middag – en dat al drie weken achtereen – zo’n 1700 tot 2300 zwemmers. Neem het gemiddelde: 2000, keer 20, maakt veertig en misschien al 50.000 bezoekers!

Gemeente, vergissinkje gemaakt?

Ambtenaar sportzaken Sievert Bodde: „’t Is inderdaad overweldigend. En toch, ook al hadden we geweten dat het zo’n zomertje zou worden, hadden we het nóg gratis gedaan”. Het water wordt niet verwarmd. Pardon? Wél verwarmd. Door de zon. ‘t Is heerlijk om in te zwemmen: 24 à 25 graden gemiddeld.

Normaal kost een kaartje in het Parkbad iets van f. 2.25. Keer veertigduizend, maakt plm. negentigduizend gulden.

Wat dacht u, zou de gemeente zich nog eens beraden op de gratis gebruiksmogelijkheid van het bad, of niet?

Precies. Dat dacht ik ook.

 

 

Vrijdag 11 juli 1986

 

ALLEEN UITKOMST DOOR HOGERE BIJDRAGEN GEMEENTEN

 

Sluiting bedreigt asiel Winschoten


Het dierenasiel Oost-Groningen in Winschoten is in de huidige vorm gedwongen haar deuren op 1 januari aanstaande te sluiten. De voorziening kan alleen blijven bestaan als er een tweede

beheerder bijkomt en een nieuwe beheerderswoning wordt gebouwd.

Hiervoor is op jaarbasis minstens 50.000 gulden nodig.

 

De gemeente Winschoten vindt dat de ongeveer negen gemeenten die gebruik maken van het asiel dit bedrag samen moeten ophoesten. Winschoten doet dat in ieder geval niet alleen, zo is gemeld aan voorzitter Wietze Hoekstra van het asiel.

 

Maandag 14 juli 1986

 

OFFICIËLE STICHTING OPGERICHT

 

VVV-kantoor voor heel Oost Groningen in Winschoten

Het regionale VVV-kantoor, dat op 1 januari volgend jaar wordt geopend in Winschoten, krijgt als werkgebied de Kamer van Koophandel in Veendam. Dat betekent dat niet alleen de zestien ‘Streekraad-gemeenten’, maar ook Delfzijl, Termunten en Hoogezand-Sappemeer gebruik kunnen maken van de diensten van dit kantoor. Vorige week werd de ‘stichting VVV regio Oostelijk Groningen’ opgericht. Afgezien van de vertegenwoordiger van de KvK, H.R. Van der Woude, komen alle leden van het voorlopige dagelijks bestuur van de stichting uit Winschoten.

 

 

Zaterdag 19 juli 1986

 

MINDER MENSEN MAAR WAT EEN SFEER…

 

Goede Nacht van Winschoten

 

Gezellig, maar het kwam wat langzaam op gang, de derde Nacht van Winschoten. Dat laatste had ook voordelen, tegen middernacht viel er zelfs in de Langestraat nog vooruit te komen. En even buiten het aller-drukste gebied stonden de terrasstoelen nog uitnodigend leeg.

Maar dat lag deels aan het weer, het was beduidend minder warm dan vorig jaar. Goed voor de warme worsten, minder voor de bierverkoop. Volgens de politie, die zich daarbij baseerde op de hoeveelheid auto’s, waren er beduidend meer Duitsers dan andere jaren.

 

 

Maandag 21 juli 1986

 

RUIM 70.000 BEZOEKERS BIJ BRADERIENACHT

 

Na geslaagde nacht warboel bij ontbijt

 

Eieren en bruine boterhammen vlogen zaterdagochtend vroeg over het Israëlplein in Winschoten. Wat een mooi slot van een geslaagde Nacht van Winschoten had moeten worden, liep na enige tijd uit op een chaos. Een paar jongeren, door een omstander als

rapaille omschreven, maakten er een warboel van. De organisatie besloot er na een half uur

mee te stoppen.

 

Het overgrote deel van de ruim 70.000 bezoekers -de schattingen lopen uiteen- was toen al naar huis en heeft daar niets van gemerkt. Ook van het papier, de kartonnen dozen, de lege blikjes, de kapotte flesjes en de vertrapte patat frites hebben zij niets gemerkt. In het donker valt zoiets niet op. Maar och, een kniesoor -en de gemeentelijke reinigingsdienst- die daar op let.

 

 

Woensdag 23 juli 1986

 

Winschoten wil oude brug Winschoterzijl behouden

 

De gemeente Winschoten wil dat het authentieke bruggetje over de Rensel bij het Winschoterzijl behouden blijft, ook na de reconstructie van de vaarwegen. De brug wordt binnenkort overbodig, wanneer de oostelijke rondweg en de waterwegen klaar zijn. De gemeente wil de brug dan verplaatsen naar de Pekel Aa. Of dat lukt is afhankelijk van de gemeente Groningen, want die is eigenaar van het monumentje.

 

 

Na de reconstructie en verbreding van de waterwegen vormen de Rensel en het verlengde van de Pekel Aa in feite één doorlopend kanaal. Om voor fietsers hier een goede verbinding tussen Beerta en Winschoten te behouden wil Winschoten een brug hebben over het zuidelijke deel van de Pekel Aa. De fietsers van Beerta rijden dan eerst aan de noordkant van het verlengde Pekel Aa, gaan een brug over, fietsen even aan de zuidkant en rijden dan over -het nieuw te bouwen- bruggetje over het zuidelijke deel van de Pekel Aa. Voor laatstgenoemde brug hoopt Winschoten het monument dat nu over de Rensel ligt te kunnen gebruiken.

 

Maandag 28 juli 1986

 

AANTAL ARBEIDSPLAATSEN EIND VAN DIT JAAR BIJNA TWEE HONDERD

 

Produktie CAS in ’85 meer dan verdubbeld

 

De Centrale Archiefselectiedienst (CAS) in Winschoten bewerkte in ’85 meer dan twee keer zoveel archiefmateriaal als het jaar daarvoor. Vorig jaar ging er iets meer dan drie kilometer archief door de handen van de -toen nog- ruim honderd CAS-werknemers, in 1984 was dat nog 1,3 kilometer. Van de drie kilometer werd de helft vernietigd. De andere helft ging terug naar de ‘beheerders’, de verschillende ministeries en Rijkswaterstaat.

 

Het diensthoofd van de CAS, O.A.M.W. Hartong, noemt een aantal redenen voor die veroogde productie. De werknemers zijn beter in het vak ingewijd, er wordt sinds ’85 gewerkt met behulp van de computer en er kon méér en sneller materiaal weggegooid worden. Dat laatste komt door een verbeterde organisatie, maar ook doordat er veel relatief ‘makkelijke’ archieven bij waren. Rijkswaterstaat heeft bijvoorbeeld een heleboel stukken dubbel, waardoor er veel gelijk naar het oude papier kan.