Juli 1987


Woensdag 1 juli 1987

 

Minister Brinkman roemt het Noordelijk landschap


Tentoonstelling Beeld en Land geopend

 


Minister Brinkman (Midden), begeleid door burgemeester Postma en
directeur Schenk (rechts), in het Rosarium waar ook beelden van kunstenaars zijn te zien

 

“Het is nog niet helemaal duidelijk waarop bezuinigd moet worden, misschien komt het er wel op neer dat er voortaan niet meer van dit soort tentoonstellingen gehouden worden”. Met deze, toch enigszins ontmoedigende woorden opende minister E. Brinkman gisterochtend de tentoonstelling Beeld en Land in De Klinker in Winschoten. Verder wilde de minister niet op de bezuinigingsvoorstellen van VVD fractieleider Voorhoeve ingaan, „want”, zo zei hij, “ik ben hier niet op een politieke spreekbeurt maar op een gewone werkdag”. De VVD-fractievoorzitter wil dat minister Brinkman van WVC alsnog 115 miljoen gulden bezuinigt.

 

Brinkman roemde in zijn openingsspeech het Noordelijke landschap en vond het een verheugende ontwikkeling dat juist in dit gebied zo’n unieke tentoonstelling is opgezet. In Beeld en Land wordt naar zijn mening precies getoond wat hem, bij zijn spreidingsbeleid voor ogen staat. Kunst ook in die delen van het land, die in cultureel opzicht relatief onderbedeeld zijn. Daarnaast verwacht hij ook dat dergelijke manifestaties een belangrijke culturele en toeristische impuls zullen geven aan de provincie Groningen en als Drenthe. Hij hoopte dan ook dat dit initiatief zal worden gezien als een bewijs dat belangrijke culturele evenementen in deze toch afgelegen’ provincies wel degelijk tot de mogelijkheden behoren en dat deze tentoonstelling ook in die zin een vruchtbare uitstraling zal hebben.

 

Directeur van De Klinker, G. Schenk memoreerde in het kort de geschiedenis van het hele project; begonnen eind ’85 en met steun van gemeente Winschoten, sponsoren, Kammingafonds en WVC tot stand gekomen. Om aan te geven dat het hele project niet zonder slag of stoof gereed was gebruikte hij de woorden van Willen Elsschot: “Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren”. Als dank voor de steun van WVC bood hij Brinkman een schilderij van Pjotr Muller aan ,voorstellende het Griendsveen. Met de uitnodiging om de beelden ‘in nature’ te gaan zien vertrokken de genodigden voor een reis per bus langs de dertien locaties. De tentoonstelling Beeld en Land is te zien gedurende de maanden juli, augustus en september te zie. De route voert langs Erica, Finsterwolde, Laude, Nieuw Beerta, Nieuweschans, Sellingen, Slochteren, Ter Apel, Wedde en Winschoten.

Donderdag 2 juli 1987

 

Nieuwe beheerster aan de slag in asiel Winschoten

 

Honden en katten kunnen weer terecht

De eerste dag in het opnieuw geopende dierenasiel verloopt rustig. De hond, die dinsdag als eerste mocht overnachten is alweer opgehaald. Het was geen echte zwerver, open en enkele vrijwilligers zijn bezig met de laatste schoonmaak. De nieuwe beheerster, Moniek Bont is druk in gesprek met mensen die hun huisdier tijdens de vakantie in pension willen doen. Officieel geopend wordt het asiel niet, wel worden bloemetjes binnengebracht en zijn er afgevaardigden van de landelijke vereniging voor dierenbescherming.

 

Moniek Bont is, zoals ze het zelf uitdrukt, ‘met dieren opgegroeid’. Haar ouders hebben een kennel waar ze vaak meehielp. Behoefte om zelf ook een kennel te beginnen heeft ze niet. „Het is een heel andere manier van met dieren omgaan. Je bent dan vooral met de veredeling van het ras bezig. Mensen die langskomen zijn op zoek naar een mooie hond en verder niet”. Wat haar vooral trekt in haar nieuwe baan is de combinatie van dieren en mensen.

Donderdag 9 juli 1987

 

‘Zilveren’ fotograaf

 

Piet Smit, steun en toeverlaat voor vele amateurfotografen en filmers in Oost-Groningen, viert vandaag zijn zilveren ambtsjubileum. Smit begon ooit als part time fotograaf bij Reint Meijer, die destijds als fotopersbureau voor de Winschoter Courant optrad. Na diverse opleidingen legde hij zich toe op de verkoop van apparatuur en bleef dit doen, nadat Meijer was gestorven en diens schoonzoon de zaak had overgenomen. Smit heeft zich door zijn vriendelijkheid en opgeruimdheid en zeker niet in de laatste plaats zijn vakkennis een apart plaatsje weten te veroveren onder het publiek. Hij zal dat vandaag wel merken.

 

 

Opening Oostelijke Rondweg maandag 13 juli 1987

 

Burgemeester onthult infokasten

 

De zogenaamde ‘infokasten’, met informatie over bedrijven, die door de gemeente Winschoten

langs de oostelijke rondweg zijn geplaatst, werden maandag door burgemeester drs. J. J. Postma onthuld, kort na de officiële openstelling van de rondweg door gedeputeerde J. W. Remkes. Er staan vijf van deze infokasten. De officiële ingebruikneming van de rondweg gebeurde door het neerlaten van de nieuwe brug over de Rensel. De officiële gasten werden met bussen van het Noordelijk Busmuseum naar deze plaats vervoerd en maakten vervolgens een rit over de rondweg.

 

Werk aan rondweg duurde tien jaar

 

Precies tien jaar geleden is een begin gemaakt met het zoeken van oplossingen om een eind te maken aan de verkeersproblemen in Winschoten. De drukte op vooral de beide zogenaamde noord-zuid verbindingen moest worden aangepakt. Dergelijke problemen zijn slechts op twee manieren op te lossen: via een oostelijke rondweg of door de aanleg van een westelijke rondweg.

In 1981 werd voor de oostelijke route gekozen. De knelpunten zouden hierdoor beter worden opgelost en nadelige gevolgen voor natuur, landschap, landbouw en recreatie zouden kleiner zijn dan wanneer gekozen zou worden voor een westelijke rondweg. Een bijkomend voordeel was dat het industrieterrein aan de oostkant van Winschoten beter ontsloten kon worden.

Om ook het verkeer vanaf Oude Pekela richting de rijksweg tussen Groningen en Nieuweschans rond Winschoten te leiden, is besloten de Turfweg als „gangbare route” te propageren. Dit maakt een aanpassing van het kruispunt ten noorden van Oude Pekela noodzakelijk. Deze klus is afgelopen dinsdag aanbesteed.

De rondweg vormt een verbinding tussen de Beersterbrug en de nieuwe brug over de Pekel A. Met de bouw van deze brug,waarmee in oktober 1984 is begonnen, werd een start gemaakt met de werkzaamheden. Het vier kilometer lange en zeven meter brede traject heeft bijna 17 miljoen gulden gekost.

Door de aanleg van de rondweg is niet alleen het Industrieterrein Oost optimaal ontsloten, ook het Industrieterrein Beersterweg heeft een aansluiting gekregen op de nieuwe verbinding. Bovendien is bij de aanleg van de weg rekening gehouden met bedrijvigheid om het nu nog te ontwikkelen Industrieterrein Zuid. De aansluitingen met deze drie industrieterreinen zijn betaald door de gemeente Winschoten.

Ook over de Rensel moest een nieuwe brug worden gebouwd. De beide nieuwe bruggen worden bediend vanaf de Beersterbrug. Daar is een nieuw bedieningshuis gebouwd. De beroepsvaart kan zich melden via de marifoon, de recreatievaart kan gebruik maken van een meldknop die bij de bruggen is aangebracht. Ook zijn er camera’s geïnstalleerd, zodat de brugwachter via monitoren de scheepvaart in de gaten kan houden. Verder kruist de rondweg de spoorverbinding tussen Winschoten en Nieuweschans. Deze kruising is gelijkvloers.

Vrijdag 17 juli 1987

 

Plaquette ter nagedachtenis Winschoter beiaardiers

 

Burgemeester J. Postma heeft gistermiddag in de Winschoter toren een plaquette onthuld ter nagedachtenis van de overleden stadsbeiaardiers Lammert van Dijken en Engel Knapper. Van Dijken bespeelde het Winschoter carillon van 1950-1979. Engel Knapper vervulde de functie van 1979-1983. De plaquette is ontworpen door de Winschoter beeldend kunstenaar Toos van Mierlo. De gedenkplaat laat twee klokken zien, afbeeldingen van de overleden beiaardiers, hun namen en de jaartallen wat betreft hun dienstverband.

 

 

Burgemeester Postma roemde de overleden klokkenbespelers tijdens een korte toespraak: „Zij waren beiaardiers van naam en hart. Zij wekten de slapende en riepen de levenden. Hun bijdrage aan de Winschoter samenleving is groot geweest”.


Woensdag 22 juli 1987

 

Kans op meer werk bij Dresco


Personeelsbestand groeit na overname

wellicht snel naar 15 mensen

 

 De Winschoter firma Dresco aan het industrieterrein Hoogebrug is overgenomen door A. Kalkhoven uit Arnhem. Voor de negen personeelsleden heeft dit geen consequenties. Volgens directeur Jakob Koetje (54) staat het bedrijf op korte termijn zelfs een uitbreiding te wachten. Hij schat dat het aantal werknemers binnenkort op kan lopen naar vijftien. Ook wordt het aantal artikelen sterk uitgebreid.

 

Om de nieuwe voorraden te kunnen bergen, wordt de vlooienmarkt aan de Blijhamsterweg gesloten. Dit gebeurt al per 1 september. Koetje wil de bedrijfshallen van Dresco daar weer geschikt maken voor opslag.

Van oorsprong is Dresco grossier van rijwielen. Toen de zaak minder florerend ging lopen, zijn de toenmalige directeuren P. Dresselhuis en J. Koetje overgestapt op het voorverpakken van rijwielartikelen voor het groot winkelbedrijf. Inmiddels is Dresco volgens Koetje de grootste van Nederland op dit gebied. Het bedrijf levert aan Praxis, Gamma, Miro, Kwantum, Albert Heyn, Jan de Boer en Ter Meulen Post. Koetje betrekt zijn artikelen uit de hele wereld.

 

De Arnhemse firma Kalkhoven is een soortgelijk bedrijf als Dresco. Kalkhoven verplaatst al zijn activiteiten naar Winschoten. Daardoor wordt het assortiment van Dresco, de nieuwe naam van de firma per 1 augustus, uitgebreid met autoaccessoires, campingartikelen en schoenreparatiespullen. Jakob Koetje blijft nog zeker vijf jaar algemeen directeur. Hij zegt het bedrijf verkocht te hebben omdat hij geen opvolger heeft. Eerder al kocht Koetje de inmiddels gepensioneerde P. Dresselhuis uit. Hij werkt sinds 1949 bij Dresco. Hij noemt de huidige verandering een ‘grote uitdaging, waar ik met ontzettend veel plezier inspring’.

Dinsdag 28 juli 1987

 

De gulden moet in stadscentrum Winschoten blijven


Bestuursledenambulante handel: handen ineen slaan

 

De Venne in Winschoten is verreweg de beste plaats voor de zaterdagmarkt. Dit stelt de voorzitter van de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel, J. Willemsen uit Arnhem.

 

Volgens hem moet een markt ten alle tijde in het echte stadscentrum zitten. Een verplaatsing naar bijvoorbeeld de omgeving van De Klinker zou heel slecht zijn. Voor de marktkooplui, maar ook voor de middenstand.

 

Willemsen voert als bewijs aan dat de grootwinkelbedrijven uiterst graag een markt in de nabijheid van hun zaken hebben: „Een markt is een prima magneet voor een stad. Winschoten is een stad met een sterke regiofunctie. Een weekmarkt verstevigt die functie alleen maar. Als de markt naar de Venne gaat, kan tegelijk het Marktplein aangepakt worden. Die ruimte moet juist geschikt gemaakt worden voor de horeca. Daar kun je prachtige terrassen bouwen. Als de markt naar de Venne gaat, sla je dus twee vliegen in één klap”.

 

Tijdens een enquête onder bezoekers aan de Winschoter markt is ook gebleken dat het koperspubliek een verhuizing naar de Venne als zeer positief zou ervaren: maar liefst 75% van de ondervraagden zou die verhuizing toejuichen.

 

Competitie

 

Ook een ander hoofdbestuurslid van de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel, W. Böhnke uit Enschede, is zeer te spreken over de Venne als toekomstige plaats voor de Winschoter weekmarkt: „Op de Venne is de consument direct betrokken bij de gevestigde zaken. Dat is zeer prettig. Verder moet de markt in Winschoten beslist groter worden. Er moet een competitie-element ontstaan. Met name op voedselgebied. De klant moet vergelijkingen kunnen trekken tussen prijs en kwaliteit. Als de markt naar de Venne zou gaan, komen er waarschijnlijk ook meer handelaren naar Winschoten. Voor hen is een markt daar aantrekkelijker”.

 

Böhnke denkt dat de detailhandel, met name de kleinere zaken, ‘een ongegronde angst heeft voor de weekmarkt: „Een levendige markt trekt veel publiek naar een stad. Dat geldt in het hele land. Winschoten moet zorgen dat de gulden in eigen stad besteed wordt. Dat lukt alleen als de grootwinkelbedrijven, de kleinere middenstand en de ambulante handel elkaar vinden in een gezamenlijke aanpak. Laat Winschoten maar gaan concurreren met bijvoorbeeld Groningen”.

 

Gemeentebestuur

 

Het Winschoter gemeentebestuur voelt intussen weinig voor een verhuizing naar de Venne. Deze straat zou een te belangrijke verkeersader zijn om te kunnen afsluiten. Bóhnke denkt daar anders over: „Het openbaar vervoer heeft op zaterdag minder klanten dan elders in de week. Met de Gado moet in goed overleg te komen zijn tot een routewijziging”.

 

Op het ogenblik leidt de Winschoter weekmarkt een enigszins kwijnend bestaan. De marktkooplui denken dat dit vooral te wijten is aan de locatie. Het Marktplein, waar ze nu staan, is teveel weggestopt. Die ruimte zou beter geschikt zijn voor horeca-activiteiten en vooral parkeren.

Vrijdag 31 juli 1987

 

Shoe Klein over in andere handen

 

Reinder Klein, eigenaar van de schoenenzaak Shoe Klein in de Moushörn heeft zijn zaak verkocht aan schoenenhuis Molenkamp uit Haren.

 

Klein is ruim 5 jaar zelfstandig geweest. Hij vertrok destijds bij schoenenzaak Telkamp, waar hij een chef-functie bekleedde, omdat hij ‘liever ‘eigen baas’ was. Door verscheidene oorzaken, waarvan een belangrijke was dat hij niet alle merken mocht voeren, liep het niet helemaal zoals hij had gedacht. Klein: „Toch waren het geen vergeefse jaren. Ik heb de zaak goed van de hand kunnen doen.” De winkel wordt, aanzienlijk vergroot. Het personeel is door de nieuwe eigenaar overgenomen. Klein zelf blijft in dienst als bedrijfsleider.