Juni 1985

 

Dinsdag 4 juni 1985
 
Vier exposities in Renselheerdt geopend
 
Bewoners van bejaardenverzorgingstehuizen doen er goed aan creatief bezig te zijn. Dat is niet alleen zinvol als vrijetijdsbesteding maar vooral ook voor het leggen van sociale contacten. Dat stelde de Winschoter kunstcriticus Jon, Poppen gisteren tijdens de door hem verrichte opening van een viertal exposities in het verzorgingstehuis De Renselheerdt in Winschoten.
Poppen deed een oproep aan de bewoners zich door de tentoonstellingen te laten inspireren. De bezoekers adviseerde hij de interesse niet alleen te beperken tot het geëxposeerde maar ook eens een praatje te maken met de bewoners. „Kijk hier en daar ook eens bescheiden naar binnen”, suggereerde Poppen.
Op de expositie zijn werken te zien van mevrouw A. Grezel, mevrouw D. Hendriks, mevrouw M. Aantjes en van het Apeldoornse glasmozaïek atelier T.I.M. Grezel en Hendriks tonen onder meer schilderijen. Het werk van mevrouw Aantjes bestaat voornamelijk uit poppen en zijden bloemen. Veel van het geëxposeerde heeft betrekking op het leven in een bejaardentehuis. De tentoonstelling staat in het teken van de feestelijke openingsweek van De Renselheerdt. De officiële opening wordt morgen verricht.
 
 
Woensdag 5 juni 1985
 
GEEN GEBIEDSUITBREIDING
 
GS: definitief nee tegen Winschoten

Gedeputeerde staten van de provincie Groningen hebben gistermiddag een definitief nee laten horen tegen gebiedsuitbreiding van Winschoten bij de gemeentelijke herindeling. Nadat een dag eerder de hoorzitting van de Statencommissie over de herindeling was geweest, vergaderden de voltallige colleges van GS en van burgemeester en wethouders van Winschoten in Groningen opnieuw over de herindeling. Voor Winschoten, zoals later bleek, zonder resultaat.
 
Commissaris der koningin H.J.L. Vonhoff verklaarde ‘s middags dat bij het gesprek geen nieuwe argumenten naar voren zijn gebracht, die volgens GS de wenselijkheid aantonen van uitbreiding van Winschoten. Een maand geleden vonden GS nog dat enige grenscorrecties voor Winschoten bij de herindeling nodig waren, maar kortgeleden kwamen ze daar helemaal op terug. Dit besluit, en vooral de wijze waarop dat tot stand kwam (zonder zoals afgesproken de brief met argumenten van Winschoten af te wachten), vormde voor de Winschoter gemeenteraad vorige week de aanleiding het werk op te schorten.
Vonhoff wilde geen commentaar geven op de staking van de raadsleden: „Volwassen mensen moeten zelf weten hoe ze hun gedrag bepalen”. Burgemeester T.J. Koek toonde zich enigszins verrast door de snelle beslissing van GS na het gesprek ‘s morgens: „We zijn uit elkaar gegaan zonder conclusies. Na een gesprek van vijf kwartier verwacht je dat er in GS tenminste nog een serieuze na discussie plaatsheeft. Maar wij volharden”.
 
B en W hebben tijdens het gesprek nogmaals gepleit voor uitbreiding van Winschoten met (tenminste) de dorpen Heiligerlee, Westerlee en Blijham. Koek: „Volgens ons volkshuis-vestingplan hebben we nog maar tien jaar de ruimte, dan zitten we vast”. De burgemeester meent dat B en W „alles hebben gedaan wat we konden. Het woord is nu aan Provinciale Staten. Eerst de commissie op 12 juni en dan de Statenvergadering op 26 juni. Het is nu voor ons afwachten. En dan kunnen we altijd nog via de landelijke politieke circuits tot interventie komen. Misschien dat de toekomst van Oost-Groningen het best is verzekerd met de vorming van drie grote gemeenten rond Stadskanaal, Veendam en Winschoten. Maar dan moet dat toch wel gauw beginnen te dagen in Groningen”.
 
 
Zaterdag 8 juni 1985
 
Viviana: geen lokale radio

De ziekenomroep Radio Viviana van het Winschoter Sint Lucasziekenhuis moet niet worden uitgebouwd tot een lokale radio-omroep. Dat heeft een ruime meerderheid van de leden van Viviana besloten. Voor voorzitter Wiebe Klijnstra was dit aanleiding zijn functie onmiddellijk neer te leggen. Klijnstra wilde, gesteund door de overige bestuursleden op één na, Viviana
omzetten in een omroep voor heel Winschoten en omgeving. Daarnaast struikelde Klijnstra in de ledenvergadering ook over zijn voorstel een sponsor te vinden voor de aanschaf van een nieuwe reportagewagen. De meeste leden wilden geen commercie in huis halen.
,,De ziekenomroep moet nu inspelen op de toekomst. Anders missen zowel Viviana als Winschoten de boot. Ik respecteer uiteraard de stemming, maar door dit besluit zie ik al mijn idealen afgesneden”, aldus het commentaar van Klijnstra. Hij is vanaf het begin betrokken bij Viviana.
Naast zijn bestuursfunctie verzorgt hij nu de actualiteiten. Hij wil blijven tot de viering van het 12 1/2-jarig jubileum in september achter de rug is, maar zal zich dan waarschijnlijk helemaal terugtrekken. Hij blijft wel actief hij het Winschoter Stadsjournaal. Ook wil hij proberen met andere enthousiastelingen („ik ken er genoeg”) alsnog een lokale Winschoter omroep van de grond te krijgen.
 
„De taak van Viviana valt binnen een paar jaar voor een groot deel weg. Als straks de nieuwbouw van het ziekenhuis klaar is, komt er bij elk bed een tv-aansluiting. Het is doodzonde als de jarenlange ervaring en deskundigheid in het maken van regionaal gerichte programma’s merendeels ongebruikt blijft. In Veendam geven ze duidelijk te kennen klaar te zijn voor lokale omroep, als het zover is. Daarom is het zinnig ook in Winschoten nu de zaken op een rijtje te zetten. Straks komt Winschoten niet aan de bak, omdat Veendam ons vóór is geweest”, meent Klijnstra.
De meerderheid van de leden zag echter niets in zijn plannen, en met hen Harry Nieboer, die als enig bestuurslid tegenstemde. Nieboer is al sinds twee jaar voor de start betrokken bij Viviana. Vanwege het commerciële element zit Klijnstra’s idee een sponsor aan te trekken hem hoog: „Onze onafhankelijkheid als vrijwilligersorganisatie loopt gevaar. Een sponsor kan voor donateurs -we hebben er zo’n 250- aanleiding zijn af te haken”.
 
Ook meent Nieboer dat de ziekenomroep niet moet worden opgeofferd aan een lokale omroep. „Laat eerst duidelijk vaststellen of Winschoten wel lokale omroep krijgt. En dan nog vind ik dat je daarvoor Viviana niet moet opheffen. We hebben nog zoveel andere dingen te doen dan ons bezighouden met. lokale omroep. Je kunt altijd gaan samenwerken als het ooit zover komt”, aldus Nieboer.
 
 
Zaterdag 15 juni 1985
 

Algemeen directeur W. Weishaupt van het PWH verft een stukje muur.
AOG-directeur H. Weering houdt het verfblik vast.
 
 
OFFICIËLE OPENING UITBREIDING
 
„AOG van hel in hemel”
 
„Het Provinciaal Werkvoorzieningsschap voor Hoofdarbeiders in Groningen heeft een evenwicht bereikt tussen economisch functioneren en sociaal functioneren. Wil dat zo blijven, dan moet het Rijk niet zo moeilijk doen door alles tot in detail te willen regelen. Ook moeten de gemeenten doorgaan met werk gunnen aan het PWH. Daarmee voorkomen ze dat ze later moeten meebetalen aan verliezen, iets wat ze nu niet hoeven”.
 
Dit zei GH. van Bremen, vice-voorzitter van het PWH, gisteren bij de officiële opening van de uitbreiding en verbouw van het AOG aan de Garst in Winschoten. Het dministratiekantoor Oost-Groningen is één van de drie vestigingen van het PWH in de provincie. Van Bremen ging ook in op de verwijten van concurrentievervalsing, die vanuit het „gewone” bedrijfsleven naar het werkvoorzieningsschap worden gemaakt. „De wet geeft uitdrukkelijk aan dat wij binnen de markt moeten opereren. Dat be-tekent dat we een stukje markt mogen hebben, op basis van gezonde concurrentie”.
 
Algemeen directeur W. Weishaupt van het PWH verrichtte de opening door eerst een laatste stukje buitenmuur wit te verven, vervolgens een Nederlandse driekleur voor de deur weg te schuiven en tenslotte het lint door te knippen waaraan een fotocollage van alle vroegere vestigingen van het AOG was opgehangen.
Weishaupt werd in 1968 de eerste directeur van AOG. Hij schilderde de tocht langs benarde onderkomens: aan de Venne, op de eerste etage van de Harmonie (zwaar invalide medewerkers moesten de trap worden opgedragen), in de vroegere strokartonfabriek Reiderland. Toen eindelijk de nieuwbouw aan de Garst, die gereed kwam nadat Weishaupt vertrok. Het was een door het Rijk danig uitgekleed plan, en het gebouw bleek dan ook alras te klein. Na jarenlange touwtrekkerij met allerlei instanties kwam de huidige uitbreiding tot stand. Weishaupt: „Van de hel in de hemel”.
 
Mevrouw J. Kliphuis memoreerde namens het personeel de verdiensten van AOG als modern administratiekantoor met tevens de laatste technologische snufjes op grafisch gebied. Ze sprak over de bezuinigingen waaronder ook de WSW-werknemers te lijden hebben. „Onder het motto ,mingroei’ worden ons inkrimpingen verkocht”, al-dus mevrouw Kliphuis. „Er wordt wel eens geopperd dat AOG-werknemers de dwarsliggers binnen het provinciaal werkvoorzieningsschap zijn. Maar een bekend gezegde leert ons: Als de dwarsliggers niet dwars lagen, zou de trein ontsporen”.
 
 
Donderdag 20 juni 1985
 
10 jaar Hema in Winschoten
 
Deze week is het precies 10 jaar geleden dat er in Winschoten een vestiging van de Hema kwam. „De Hema is niet meer weg te denken uit Winschoten”, zegt de heer R. A. Hensen. „De vestiging heeft hier een belangrijke plaats ingenomen. In het begin stond men een beetje huiverig tegenover de komst van zo’n grote zaak. Men was bang voor concurrentie. Maar nu is wel gebleken dat grote winkels als de Hema alleen maar zuigkracht hebben. Daar is iedereen nu ook wel van overtuigd.”
De Hema laat deze week de klanten meedelen in de feestvreugde om het jubileum. Voor de kinderen is er een verrassing in de vorm van een ballon. En er zijn deze week extra voordelige aanbiedingen.
 
 
Zaterdag 22 juni 1985
 
Hoogste punt nieuwe drukhal
 
Het hoogste punt van de nieuwe drukhal, waar straks ook Deze Krant zal worden vervaardigd, is bereikt. Gisteren ging de vlag in top op een hoogte van een kleine 15 meter. Het metalen skelet aan de Liefkensstraat in Winschoten wordt nu dichtgemaakt, deels met metselwerk, voor de rest met grote kant en klare platen.
 
Het hoogste punt werd gehaald ruim twee maanden nadat officieel de eerste paal werd geslagen. Volgens directeur A.A. Dekker van uitgeverij J.D. van der Veen bv ligt de bouw nagenoeg op schema. Op 1 oktober moet de drukhal gereed zijn om de nieuwe drukpers te kunnen herbergen. Daarop zullen niet alleen de dagbladen en huis-aan-huis bladen van Van der Veen, maar ook van de Drents-Groningse Pers in Emmen en opdrachten van derden worden gedrukt.
 
Het bereiken van het hoogste punt werd in kleine kring gevierd. Voor de werkers was er een envelop en het traditionele flesje drank.
 
 
Woensdag 26 juni 1985
 
„Piepe”
d’Olle Witte gaat in rook op. Een schrikbeeld voor Winschoters die aan hun toren in de Torenstraat zijn verknocht. Gelukkig is het een brand van zeer bescheiden afmetingen. Winkelier Harry van der Most heeft in een beperkte, éénmalige oplage van honderd exemplaren pijpen met daarop de afbeelding van de toren laten vervaardigen. Hij kwam op dat idee doordat Winschoters, die op bezoek gingen bij geëmigreerde familieleden in Canada, eens een anders dan anders aandenken wilden meenemen. De Winschoter „piepe” schijnt goed te trekken, maar is zelf nog niet zo in trek. De afgelopen week heeft Van der Most zes stuks verkocht. Hij verwacht ze wel allemaal kwijt te raken.
 
 
 
Donderdag 27 juni 1985
 
OUDSTE FAMILIEZAAK WINSCHOTEN
 
Winkel Groeneveld stopt na 133 jaar

Het oudste familiebedrijf van Winschoten geeft er vanaf morgen de brui aan: dan start de opheffingsuitverkoop van de winkel in luxe en huishoudelijke artikelen van Groeneveld op de hoek van de Langestraat en het Schönfeldplein (tegenover de Hema). Na 133 jaar op dezelfde plek stopt de winkel van Groeneveld definitief per 1 september.
 
,.lk heb er veertig jaar in de zaak opzitten, ik ben nu nog goed gezond, ik heb m’n bezigheden én ik ben een dolle liefhebber van rentenieren”, zo rechtvaardigt zestigplusser G.J. Groeneveld vrolijk zijn besluit. Het pand blijft wel zijn eigendom. Vanaf 1 september verhuurt hij het aan A. Kliphuis, de zoon van de dit voorjaar overleden eigenaar van het vroegere warenhuis Biko aan de Engelstilstraat. Kliphuis, die nu een Marskramer-winkel in Harderwijk drijft, keert terug naar zijn geboortestad. Hij wil een soortgelijke winkel opzetten in het pand van Groeneveld.
 
Kliphuis had al jarenlang een levendige belangstelling voor het pand, zo vertelt Groeneveld. En de aanhouder won: ,,Zowel hij als ik hebben onze zin gekregen”, zegt Groeneveld. Zijn zoon, die net zijn landmeters-diploma heeft gehaald, voelt niets voor de winkel. G.J. Groeneveld is een rechtstreekse afstammeling, de achterkleinzoon, van Evert Geert Groeneveld die in 1852 een winkel in ijzerwaren en gemengde artikelen startte op de hoek van de Langestraat. Allengs verlegde het assortiment zich meer naar huishoudelijke waren. „Dit is een enorm gunstige plek. Daaraan heb ik het ook te danken dat ik nu kan ophouden”, aldus Groeneveld.
 
 
Vrijdag 28 juni 1985
 
Braderienacht kost één ton
 
De financiële opzet van de Braderienacht Winschoten is rond. De totale kosten bedragen zo’n 100.000 gulden, aldus stichtingsvoorzitter J. Flokstra. Er is 62.000 binnengehaald aan bijdragen van winkels en bedrijven. Penningmeester F. Teuben is de afgelopen weken ijverig bij alle zaken en veel particulieren langs geweest voor financiële ondersteuning van het evenement. De winkels in het centrum hebbes zo’n 20.000 gulden bijgedragen. Daarnaast is er een garantiefonds van zo’n 15.000 gulden gecreëerd.
 
De rest van de kosten moet worden bestreden uit een grote verloting met prijzen als een auto, een motorfiets en surfplank. De commissie, die de Braderienacht organiseert, heeft zich inmiddels omgezet in een stichting. Vorig jaar waren er wat perikelen omdat de commissieleden toen nog persoonlijk aansprakelijk waren voor het tekort. Maar dat is inmiddels alweer gedekt.
 
 
Zaterdag 29 juni 1985
 
VEEL KLEINE ONGELUKKEN
 
Verkeerschaos op Winschoter Venne

In de Winschoter binnenstad heerst, als gevolg van de reconstructiewerkzaamheden, met grote regelmaat een grote verkeerschaos. Op de vrijdag(koop)avond, op zaterdag en in het spitsuur op de normale werkdagen, is het vaak ondoenlijk een ononderbroken ritje over de Venne te maken. Deels heeft dat natuurlijk te maken met de werkzaamheden, die nog in gang zijn. Maar daarnaast zijn ook de insteek-parkeervakken op de Venne een voortdurende hinderpost. En dat terwijl de gemeente toch al slechte ervaringen had opgedaan met de insteekparkeerplaatsen op het Schönfeldplein.
Maar die insteekparkeerplaatsen heeft Winschoten dan ook niet gewild. „Die parkeerplaatsen leggen we niet aan, omdat we het zo leuk vinden”, legt chef stadsontwikkeling F. Kruisinga uit. ,,Maar we moeten het van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Als het aan het gemeentebestuur van Winschoten gelegen had, dan hadden we alleen schuin- en langsparkeerplaatsen aangelegd. Maar dan zouden we de subsidie van twee ministeries, verkeer en waterstaat en economische zaken, zijn misgelopen”. En dat wil het gemeentebestuur van Winschoten volgens Kruisinga niet riskeren.