Juni 1987


Woensdag 3 juni 1987

 

Vier kilometer archief verwerkt

 

De Centraal Archief Selectiedienst verwerkte vorig jaar meer dan vier kilometer archief. Dit blijkt uit het jaarverslag over 1986. Daarmee steeg de productie vergeleken met het voorgaande jaar met dertig procent. De medewerkers van de CAS bewerkten archieven van het ministerie van binnenlandse zaken, verkeer en waterstaat, defensie, economische zaken, financiën, volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer en onderwijs en wetenschappen. De stijging van de productie was volgens het jaarverslag een gevolg van meer personeel op de archiefbewerking afdelingen, een betere planning, grotere ervaring en een betere werkmethoden.

 

Het jaar 1986 stond voor het grootste gedeelte in het teken van de verhuizing naar het nieuwe gebouw aan de Transportbaan 12, die begin september plaatsvond. De personeelssterkte van de dienst steeg vorig jaar met 28 procent. Gehoopt was dat bij de verhuizing de personeelssterkte volledig zou zijn. Maar door de in september afgekondigde vacaturestop kon er geen nieuw personeel meer worden aangenomen. Momenteel werken 178 mensen bij de CAS, 70 vrouwen en 108 mannen.

Vrijdag 5 juni 1987


Mansens zette in 32 jaar héél Winschoten op de kop

 

Chef van gemeentelijke reiniging en onderhoud drukt zijn snor

 


Folkert Mansens

 

De ‘jongens’ van de reiniging en wegenonderhoud hadden vorige week al afscheid van hun baas Folkert Mansens (60) genomen, gistermiddag deed werkgever, de gemeente, dat. Met een officieel afscheid en huldiging in de raadszaal van het stadhuis. Voor Mansens, de man van-de-gemeente met martiale snor is het doek gevallen. Hij ziet niet op tegen de tijd die komen gaat. „De caravan staat op Callantsoog. Ik ga veel zeevissen en m’n vrouw verwennen”. Gisteren was ‘t nog even anders: de gloednieuwe fiets die als cadeau werd binnengebracht op Waalstraat 23 was voor hem, niet voor z’n vrouw.

 

Mansens was 40 jaar in overheidsdienst en werkte 32 jaar voor de gemeente Winschoten. Keerde in die jaren de stad zo’n beetje op de kop. Begon als opzichter bij de havenwerken en voerde daarna voor de gemeente de directie bij tal van grote projecten. Noemt daarvan: diverse riolering- en reconstructiewerken, de doorbraak in het stadscentrum, de ontwikkeling van de woonwijken zuid, noord en acacia. In die functie heeft-ie de gemeentekas niet meer dan een habbekrats gekost. Z’n salaris kwam terug uit de kapitaalswerken die ‘aan snee’ waren. De laatste jaren heeft hij op andere manier doorgebracht. Bij de gemeentelijke reiniging en onderhoudsdienst. Het werden, zegt Mansens voldaan, de mooiste jaren van al. Geweldige mensen om mee te werken. „Ik kwam – als timmerman – ooit uit hetzelfde milieu. Ik kon hen daarom precies aanvoelen. Hun problemen waren de mijne”. Z’n meest ingrijpende initiatief: de verandering van de maandelijkse ophaalroute van grofvuil in een wekelijkse. „Het was een ongelooflijke puinhoop. De mensen bewaarden hun spullen een hele maand en dan kwam alles bij de straat. Heel vaak staken anderen de brand erin”. Mansens koestert de slogan ‘Houd uw stad rein’ alsof-ie haar zelf heeft bedacht. „Maar er komt niks van terecht. Het zijnde mensen zelf die er een puinhoop van maken. Ze zetten hun vuilniszakken op ieder moment bij de straat. Anderen komen langs en snijden ze soms open omdat ze menen dat er iets voor hun gading in zit. Kun je nagaan wat voor een troep dat oplevert”.

Zaterdag 13 juni 1987

 

Promotie Winschoten helpt lokale omroep stap vooruit

 

Een flinke stap vooruit naar het realiseren van Radio Winschoten betekent de schenking van een bedrag van 15.000 gulden door de stichting Promotie Winschoten. Op het totaal begrote bedrag aan investeringen ontbreekt nu nog 20.000 gulden om de grote sprong te kunnen maken: het inrichten van bovenzaal 4 in de Klinker tot complete studio.

 

Het bestuur van de stichting lokale omroep gebruikte, bij monde van voorzitter Jan Keitz, het begrip „een heel lange aanloop, met een hink-stap-sprong tot besluit” om de wordingsgeschiedenis te schetsen. Twee jaren lang werd met het organiseren van buiten evenementen, het werven van Vrienden en het betrekken van een studioruimte aan het Marktplein een klimaat van verwachting geschapen en de moed erin gehouden.

Door het veel langer uitblijven van de ministeriële zendmachtiging dan gehoopt werd, kwam de animo van de vrijwillige voorbereiders op een zeer laag pitje te staan. Dat flakkerde pas weer op na de laatste vergadering van de gemeenteraad. Daarin werden een huurgarantie en een bedrag van 10.000 gulden beschikbaar gesteld om de verbouwing van zaal 4 (tot dusver in gebruik bij de School voor Handenarbeid) te bekostigen. De ‘hink’, die aan de ‘stap’ vooraf ging.

 

Parkstad het verst

 

Zaal 4 is een uitstekend geschikte ruimte, aldus Keitz, en ideaal gelegen. Er is een eigen opgang, met de mogelijkheid van naastgelegen sanitaire voorzieningen gebruik te maken, onafhankelijk van het geopend zijn van de Klinker. Dat in de lucht gaan is trouwens pas mogelijk, als wvc aan Radio Winschoten (net als trouwens aan het publicitair nogal aan de weg timmerende Radio Veendam) de machtigingen heeft verleend.

Volgens de PTT worden die pas in augustus gedrukt. Als over proefuitzendingen in Leiden, Landsmeer, Utrecht en Delft een gunstig advies aan de minister is verstrekt, mag op zijn vroegst in september ‘groen licht’ van wvc worden verwacht. Zowel Winschoten als Veendam moeten daarvoor voldoen aan het bezit van een programmaraad, een sluitende begroting en een van gemeentewege verstrekte verklaring van representatief zijn. In de Parkstad is men daarmee het verst gevorderd.

 

Een uur per dag


Keitz stelt, dat de locatie Winschoten het meest gediend is met uitzendingen, die kwaliteit en grote amusementswaarde aan actualiteit paren. Gedacht wordt aan een uitzendtijd van minimaal 1 uur per dag en langer in de weekends, inspelend op de locale behoefte.

Het stichtingsbestuur is nog bezig om fondsen, instanties en particulieren voor het bijeenbrengen van het resterende bedrag te interesseren. Aan het definitieve bestuur dan, zo mogelijk per 1 oktober, de taak om de 25 tot 30 vrijwilligers opnieuw te motiveren om na de ‘sprong’ van 20.000 gulden het ‘zwemmen’ in de ether mogelijk te maken.

De reikwijdte van de zender zal Winschoten en naaste omgeving zijn. De aanvankelijk bestaande plannen om de hele regio in de uitzendingen te betrekken (‘een gulden per luisteraar’) leden schipbreuk op negatieve reacties in een aantal omliggende plaatsen en vooral op de financiële aspecten. Voor de 15.000 gulden van Promotie Winschoten is de aanschaf van zendmast, zender en mengpaneel nu mogelijk geworden.


Winschoter avond-wandelvierdaagse al voor 21ste keer

 

Zeventig vrijwilligers van ‘Bovenburen’ in actie
 


Familie Snoek

 

De vingers zijn stijf van het schrijven en blauw van de balpeninkt – maar ze doen het elk jaar weer barstensvol enthousiasme: de familie Snoek van de Winschoter Azaleastraat schrijft de namen in van de deelnemers aan de Avondvierdaagse. Op het moment dat de krant om informatie vroeg, waren 3300 namen genoteerd. Maar voordat maandag de eerste meten zijn gelopen, zullen de namen van zo’n vijfduizend deelnemers aan het papier zijn toevertrouwd. De Winschoter wandelvierdaagse heeft in 21 jaar geen deukje opgelopen – voor georganiseerd wandelen loopt Oost-Groningen nog steeds te hoop.

 

Vader, moeder, dochter en schoonzoon Snoek zijn in februari begonnen met de voorbereidingen voor de vierdaagse die volgende week gelopen wordt. Toen werden de muziekkorpsen voor de triomfantelijke intocht op vrijdag gecontracteerd – zestien ditmaal. Begin vorige maand werden de andere zaken geregeld. Zeventig vrijwilligers, allen lid van de „wandelvereniging Bovenburen”, die de avondvierdaagse ,draagt’, zorgen er ook dit keer voor dat alles tot in de puntjes verloopt. Twintig hunner zorgen voor veiligheid op over te steken kruispunten. Anderen zijn in de weer bij het gebouwtje waar de lopers vertrekken en aankomen.

 

Een paar duizend wandelaars starten op de vooruitgeschoven inhaaldag, maandag. Maar de grote drommen tippelaars komen dinsdag aan de start, in de hoop de ,race’ tot vrijdag vol te houden. Heel wat deelnemers melden zich pas vlak voor de start aan. Als het weer goed is, zou het deelnemersveld dit jaar wel eens boven de 5000 kunnen uitkomen. En daarmee heeft Winschoten dan weer royaal de grootste Avondvierdaagse in het hele Noorden.

Donderdag 25 juni 1987

 

Groen licht voor asiel

 

Het dierenasiel in Winschoten kan per 1 juli beginnen. De raad van de gemeente Winschoten heeft daar gisteren mee ingestemd. Alleen de vertegenwoordiger van Winschoter Belangen, J. Flokstra was tegen het voorstel van het college. De andere partijen hadden nog wel hun twijfels bij de financiële kant van de zaak.

 

Het dierenasiel inclusief het huis wordt met ingang van 1 juli voor een periode van 1 jaar voor het symbolische bedrag van 1 gulden aan de nieuwe Stichting Dierentehuis Oost-Groningen verhuurt. Daarnaast is toegezegd dat de nieuwe beheerster het eerste half jaar met behoudt van uitkering mag blijven werken.

Over een halfjaar gaat wethouder R. Lukkien opnieuw met de stichting praten over de financiële situatie van het asiel. De stichting verwacht dat zij het, na een aanloopperiode zonder de hulp van de gemeente kunnen redden.