Juni 1988

Zaterdag 4 juni 1988

 

Winschoten wil markt uitbreiden

 

Om meer inkomsten te verkrijgen stelt de gemeente Winschoten voor om het aantal kramen op de zaterdagmarkt uit te breiden. Dit moet de gemeente 10.000 gulden extra opleveren. Volgens marktmeester J. Puister, is het de bedoeling dat de markt wordt uitgebreid tot voor hotel De Nederlanden. Hierdoor ontstaat ruimte voor zo’n 15 tot 20 extra kramen.

 

Volgens de marktmeester is het goed voor de concurrentie, dat er meer kraampjes komen. Puister denkt niet dat de maatregel zonder slag of stoot uitgevoerd kan worden. „Als de markt echt tot aan De Nederlanden gaat doorlopen, moet de doorgang naar het Schönfeldplein wel worden afgesloten op zaterdag en het is maar de vraag of de winkeliers dat willen”.

 

De voorzitter van de vereniging van Ambulante Handel, F. Teuben, geeft nog geen commentaar op het voorstel van de gemeente. Hij wil eerst de gesprekken met de gemeente afwachten. Wel wil hij kwijt dat het natuurlijk niet zo is, dat wat de gemeente wil, ook zo gebeurt. „Wij zijn ook met veertig man”.

 

Lutherse kerk en synagoge mogelijk op monumentenlijst

 

De gemeente Winschoten wil proberen om de Lutherse kerk en de voormalige synagoge op de monumentenlijst geplaatst te krijgen. Dit betekent niet dat er ook direct geld komt voor een restauratie. Op de Winschoter monumentenlijst staan, naast de molens en de marktpleinkerk een aantal panden die van historische waarde zijn, zoals het pand van tandarts Van der Meulen aan de Blijhamsterstraat en het Gewestelijk arbeidsbureau.

Dinsdag 7 juni 1988

 

Cheque van tienduizend gulden voor wereldspelen gehandicapten

 

Heropening van Veldman: een warme-golfstroom

 

Een warme-golfstroom, zei Jacques d’Ancona en zo was het precies. De Neropening van Veldman’s Verpakkingen aan de Transportbaan – mensen, wat een mensen – was een gebeurtenis die doortrokken was van emotie, liefde en trots. d’Ancona trouwens was de gastheer, die de zaak aan elkaar mocht praten als een ander niet iets te zeggen had. ‘Heb je de camera ingesteld, Wiebe? Goed, dan weten we waar we niet moeten kijken.’

 

Een hele rij had wat te zeggen. Kamerlid Erica Terpstra natuurlijk, want die was gekomen om de officiële openingshandeling te verrichten: het drukken op een witte knop, waardoor de grote deur openging en een aantal in verpakkingsmateriaal gestoken jongens en meisjes te voorschijn kwamen. Een hele tijd hadden Corina, Lilian, Janneke en de rest, de meesten op blote voeten, staan wachten. Koud hè? Ja, koud. Maar voorde goeie zaak heb je wat over.

Erica was, bepareld, in het zwart gekomen, maar verder was er niets sombers aan. Een vrij forse hoed droeg ze, en die had ze niet zomaar opgezet, want ze wilde hem voor Roel en Martha afnemen, wat ze ook deed. Zoals ook de meeste anderen achter de microfoon zouden doen dook ze even het verleden in. Terug tot opa, die, in de Wevershörn begonnen, het in vijftien jaar tijd tot toonaangevende zakkenfabrikant in Nederland bracht, met een productie van 80.000 zakken per week. Koopmanschap. Een fighting spirit, die ze ook bij Roel aantrof, want die moest er na de gigantische brand van 9 maart 1987 maar weer helemaal bovenop zien te komen.

 

Compliment

 

Daarvoor had Veldman zelf al het welkomstwoord gedaan. Wat hij ook deed was tienduizend gulden aan de organisatie van de wereldspelen voor gehandicapten geven; die worden in 1990 in Assen gehouden. Erica – zij zit in het bestuur – was er beduusd van. ‘Als je eens wist hoeveel mensen hier geweldig veel aan hebben… Compliment.’ En de ook gekomen Anneke Faber van Dalen van de wereldspelenstichting sprak van ‘hartverwarmend’. Winschoter ingezetene Bouwman stapte spontaan naar voren om een handvol honderdjes bij te dragen en zoenen van de beide dames waren zijn deel. Op die manier, deed d’Ancona grappig, was het niet eens zo’n slechte handel.

Dochter Simone, turnster op hoog niveau, was niet de enige die overeenkomsten zag tussen de manier waarop pa en moe moesten en gehandicapte sporters moeten vechten. En burgemeester Postma ontbraken de woorden een beetje. ‘Hier sta je dan en eigenlijk weet je niet wat je moet zeggen.’ Hij ging desondanks toch nog maar een poosje door, gewaagde van ‘Razend Roeltje’, de spits die na menige klap toch weer op de been geraakte en maakte ongetwijfeld even Martha aan het schrikken met de mededeling dat je zo niet zou zeggen dat zij zich zozeer voor de zaak zou inzetten.

 

Plaquette

 

Moeder Veldman pinkte bij dat alles vooraan gezeten menigmaal een traantje weg: Helemaal emotievol werd het toen mevrouw Keizer-Veldman haar speech afstak en Roel het podium op moest om een kalmerend klopje te geven. Vervolgens onthulde zij een plaquette met als tekst ‘Veldman’s Verpakkingen, 1937 – 1987’. Voor het jubileum, eigenlijk. Maar toen was immers die brand.


Nu was er champagne.

Maandag 13 juni 1988

 

Fiscus verlaat Oost-Groningen

 

De belastingkantoren in Winschoten, Veendam, Delfzijl en Hoogezand zullen binnen twee jaar worden gesloten. De ongeveer vijfhonderd ambtenaren worden deels overgeplaatst naar een nieuw kantoor in Groningen of naar belastingkantoren in de randstad. Over de concentratie van de belastingdienst wordt momenteel op Haags niveau onderhandeld met de vakbonden. Mocht de overplaatsing niet geheel lukken dan zijn na 1990, wanneer de concentratie moet zijn afgerond, gedwongen ontslagen niet uitgesloten. Eind van deze maand zullen de diverse inspecties het ‘plaatje’ van de concentratie krijgen.

 

Het ministerie van financiën wil landelijk gezien het aantal directies van belastingen terugbrengen van acht naar vier. De belangrijkste belastingkantoren zullen in de provinciehoofdsteden komen. Bovendien wordt de dienst gereorganiseerd in eenheden ondernemers (groot en klein) en particulieren, registratie en successierechten en douane, invoerrechten en accijnzen. In Groningen komen twee eenheden ondernemers en particulieren.

Het belastingkantoor voor de provincie Groningen zal waarschijnlijk worden gevestigd in een voormalig pand van Rijkswaterstaat aan de Eemdrachtskade. De ambtenaren, die mogelijk doorschuiven naar de Randstad hebben een hogere opleiding. Hieraan is in de Randstad gebrek en in Oost-Groningen zijn naar schatting 170 van deze ambtenaren teveel.

Mr. H. J. F. Donners, inspecteur van de directe belastingen in Winschoten bevestigt dat er plannen voor concentratie zijn. Het is volgens hem echter nog niet zeker dat alle belastingkantoren in dit gebied dicht zullen gaan: „De omvang wordt wel teruggebracht. De belastingdienst wil echter dicht bij de cliënt blijven”.

Over de plannen wordt volgens hem nog onderhandeld in Den Haag: „Eind van deze maand krijgen wij een landkaart waarop de concentratiepunten zijn ingetekend”.

Donners zegt dat de regionale kantoren ongetwijfeld zullen proberen een deel van het werk te houden: „Er komt een eenheid voor kleine ondernemingen. Die zou best in Winschoten kunnen worden gevestigd”. Medewerkers van de genoemde kantoren aanvaarden de voornemens gelaten:

 

Burgemeester drs. J. J. Postma van Winschoten vindt het voornemen een ‘slechte zaak’ voor zijn stad: „Er verdwijnen op die manier weer een aantal hoogwaardige arbeidsplaatsen. We zullen als gemeente zeker in actie komen”.

Woensdag 15 juni 1988

 

Licht en ruimte in tehuis Old Wolde

 

Gestaag vordert op de hoek Udesweg – Blijhamsterweg de bouw van het verpleegtehuis Old Wolde waarin nog dit jaar de bewoners van Molenhörn en Reiderwerf een plaats moeten vinden. Ruim tweehonderd patiënten staat dan een gebouw van 13.000 vierkante meter ter beschikking op een terrein van zes hectare. Bijna alles wordt opgetrokken in laagbouw.

Van de gangen, met veel glas tot aan de grond en elders aan de onderkant een waterafstotende laag op de muur, de ruime recreatiezaal en de badkamers. Strepen op de tegels in een bepaalde kleur. Voor de geriatrische patiënten komen er namelijk vier units en elk heeft zijn eigen kleur; dat is voor de patiënt wel gemakkelijk. Verder daarin opvallend zijn de verstelbare spiegels en de lichtdoorlatende tegels in het plafond.

Donderdag 16 juni 1988


Busmuseum viert 2de lustrum

 

Op 2 juli viert het Noordelijk Bus Museum zijn 2de lustrum. Op die zaterdag zal er een groot aantal activiteiten de revue gaan passeren in de stad Winschoten. Men begint om 10.30 uur met „donderend geweld” waarvan volgens het museum de stad zal schrikken en velen het bed moeten verlaten. Na de opening zal er een vlootschouwing plaats vinden waarna een groot aantal bussen de binnenstad van Winschoten onveilig zal gaan maken.

Het aanwezige materieel zal uit het jaar 1988 zijn maar ook van voor de 2e Wereldoorlog, kortom een grote verscheidenheid aan bussen. Ook zal er die dag een uitgebreide videopresentatie zijn waarop men kan zien hoe het museum soms aan haar materieel komt en, met beelden uit vroeger jaren.

Naast al die bewegende beelden is er een grote verscheidenheid aan documentatie welke een goede afspiegeling genoemd mag worden van het busvervoer uit het grijze verleden. Op deze feestdag is het museum voor het publiek gratis toegankelijk.

Woensdag 22 juni 1988

 

St. Vitus roept hulp in voor bouw van clubhuis

 

De scoutinggroep St. Vitus komt nog 58.000 gulden tekort voor de bouw van een nieuw clubhuis. Aanvankelijk waren de kosten voor de bouw geraamd op drie ton, maar uiteindelijk is het plan wat duurder uitgevallen. De scoutinggroep heeft nu de hulp van de gemeente ingeroepen. Ze wil graag samen daarmee proberen om alsnog in aanmerking te komen voor een bijdrage uit de Herinrichtingspot. Tevens wil ze de mogelijkheid van `financiering door provincie en arbeidsvoorziening laten onderzoeken door de afdeling welzijn. Ook vraagt ze de gemeente om de huur van het huidig noodonderkomen nog met zes maanden te verlengen tot 1 juli 1990.

 

Voor de 350.000 gulden zal een nieuw clubhuis gebouwd worden op de plaats van de Ridderhof in het Maintebos. De bedoeling is om het clubhuis ‘vandaalbestendig’ te maken, zegt voorzitter J. H. Ruiter. Dat betekent dat de muren en het dak in een talud verwerkt worden. Het gebouw zelf zal bestaan uit vier ruimtes, een toiletblok, en een douche- en een stencilruimte. Om de exploitatiekosten wat te drukken zou de scoutingclub graag zien dat het gebouw ook door andere groepen gebruikt gaat worden. „Wij gebruiken het gebouw eigenlijk alleen op vrijdag en in het weekeinde”, verklaart de voorzitter. De groep is momenteel met welzijnsambtenaar H. Imholz bezig om te kijken of er op dit gebied mogelijkheden zijn.

 

De scoutinggroep heeft de overige financiën – drie ton – nog niet helemaal bij elkaar, hoewel het grootste gedeelte al op tafel ligt. In het kader van het project ‘Jongeren bouwen voor jongeren’ heeft de groep 150.000 gulden gekregen. Daarnaast heeft ze nog wat geld via subsidies en giften ontvangen. Tevens wil ze een hypothecaire lening van maximaal 80.000 gulden afsluiten. Het resterende bedrag – zo’n 40.000 gulden – hoopt ze via acties binnen te krijgen. Zo wil ze in het najaar een schrijven doen uitgaan naar bedrijven en wil ze ook particulieren om een bijdrage vragen.

 

Ondanks het feit dat de financiering nog niet helemaal rond is hoopt de groep medio 1989 te kunnen gaan bouwen. In 1990 zal het nieuwe pand dan klaar zijn. „Dat moet ook wel, want de gemeente wil dan ons huidige onderkomen aan de Dwingeloweg afbreken”.

Donderdag 23 juni 1988

 

Winschoten klaar voor toeristen

 

Met Rozendag 1988 wordt volgende week vrijdag het toeristenseizoen geopend in Winschoten. Er is dit jaar geen beeldententoonstelling, maar er zijn wel drie andere attracties: het rosarium zelf met – voor het eerst – informatie over de geteelde soorten op grote borden, daarnaast een foto-expositie in de toren en tenslotte zijn in de kerk Marktplein blijvend te bewonderen de gebrandschilderde ramen (ook al met uitleg) en de vijftien olieverfschilderijen van Jannes de Vries met bijbelse voorstellingen.

 

Deze schilderijen zijn alle opnieuw in de lijst gezet. De expositie in de kerk is van Femina en Johan Schilt en houdt verband met de 22 gebrandschilderde ramen van de kerk. De gemeente zal op de eerste juli voor het eerst ook een nieuwe toeristische folder (in vijf talen) over Winschoten verspreiden.

Zaterdag 25 juni 1988

 

‘Maaike’s Hypotheker’ Winschoten geopend

 

Niet iedereen uit Winschotens financiële wereldje was gistermiddag bij de opening van ‘Maaike’s Hypotheker’ – daar was het dan ook de drukke vrijdagmiddag voor, maar toch waren er een paar bankfiliaalhouders en makelaars die dit concurrerende fenomeen wel eens met eigen ogen wilden zien.

 

De Hypotheker heeft in ’85 als gat in de markt het ontbreken. van vergelijkingsmogelijkheden in de geldleenbranche ontdekt. Sindsdien zijn er 40 zaken geopend, waar klanten die op een eigen woning uit zijn, binnen de kortste keren kunnen zien bij welke bank of instelling de beste – en dus goedkoopste hypotheek te krijgen is.

 

De landelijke organisatie is ‘graag’ met Winschoter Maaike (Nieboer) in zee gegaan, omdat zij als geen andere de Oostgroningse huizenmarkt kent. Burgemeester drs. J.J. Postma verrichtte de officiële opening en had er goede woorden voor over.

 

Kruising Bovenburen-Molenweg wordt na de bouwvak aangepakt

 

Waarschijnlijk wordt na de bouwvak begonnen met de reconstructie van de Molenweg-Bovenburen. De verkeerscommissie heeft deze week de plannen van de provincie gezien en was daar zeer tevreden over.

 

In ieder geval zal een middenberm aangelegd worden zodat voetgangers en fietsers niet meer in een keer de straat over hoeven te steken. Verder zullen de fiets en voetpaden duidelijk aangegeven worden. En om de geluidsoverlast weg te nemen, zal de weg vanaf de de brug tot aan de stoplichten van de Nassaustraat geasfalteerd worden. Aanvankelijk maakte de provincie helemaal geen haast met de reconstructie van dit levensgevaarlijke kruispunt. Maar dit lag niet aan de Winschoters. De afdeling Veilig Verkeer Nederland schreef brief op brief en ook de gemeente, de politie en de directeuren van scholen uit de omgeving klommen in de pen, maar niets hielp. Hoe de gemeente en de anderen ook klaagden en zwaaiden met ongevallencijfers – volgens omwonende is er minstens twee keer in de week een aanrijding – steeds kregen ze te horen dat het met de onveiligheid van het kruispunt wel mee viel. Uiteindelijk kreeg burgemeester J. Postma de provincie zover dat deze een verkeerstelling wilde houden. En wat alle Winschoters al lang wisten, werd toen ook in Groningen duidelijk, namelijk dat een verbetering van het kruispunt, gezien de grote verkeerstroom, dringend nodig is.