Maart 1984

Donderdag 1 maart 1984


Raad geeft groen licht voor aanpak de Venne

 

Middenstanders verbolgen over besluit

 


De gemeenteraad is gisteravond akkoord gegaan met de plannen voor de reconstructie van de Venne. Alle partijen hebben er bij het college op aangedrongen uitvoerig overleg te plegen met aanwonenden. Van alle kanten worden parkeerproblemen en problemen met laden en lossen voorzien. Middenstanders, die een zaak heb ben aan de Venne, zijn zeer verbol gen over het aannemen van het voorstel. Zij hebben weinig vertrouwen in het overleg en willen met steun van de KNOV proberen de plannen te wijzigen.

 

De Gado en middenstanders hebben grote problemen met de reconstructie. De Venne zou te smal worden. Nu is de Venne 12 tot 14 meter breed, na de reconstructie is een breedte van vijf meter voorzien. Alleen bij een breedte van zeven meter zouden er zich geen problemen voordoen. Volgens burgemeester Koek is zo’n aanpassing op geen enkele manier haalbaar. Een verbreding van de weg veroorzaakt een kostenverhoging, waar geen geld voor beschikbaar zal zijn. Hij is er van overtuigd dat het reconstructieplan een goed compromis is met een juist evenwicht, tussen de veiligheid van voetganger en fietser en de belangen van de middenstanders.

 

Hij stelde opnieuw vast weinig waarde te hechten aan de kritiek van de Gado. “Het is het recht van iedereen de bezwaren te blijven ventileren. Maar zij zijn alleen tevreden met een zo breed mogelijke weg. Er is een goed overleg geweest. De Rijks Verkeersinspectie heeft de minister een positief advies gegeven, nadat de Gado groen licht gaf. Wij hebben ons uiterste best gedaan, aldus Koek.

 

Het college kondigde aan overleg te gaan voeren met aanwonenden. De raad nam daar niet zonder meer genoegen mee. Met name PvdA-raadslid A. de Roest-Wiebenga was van mening dat alle bewoners tevreden moeten kunnen zijn met een gewijzigde de Venne.

 

Gerneentebelangen en CPN hadden graag een raadsbesluit uitgesteld. “Het is een hachelijke zaak om op dit moment te beslissen. Nu beslissen maakt overleg tot een zinloze zaak. Het besluit kan best een week worden uitgesteld tot er voldoende overleg is geweest. De raad kan voor het voorstel best een extra vergadering houden,” meende G. Kwant. De CPN kreeg ook geen duidelijk antwoord op de vraag voor welk tijdstip het werk diende te worden uitgevoerd. Burgemeester Koek reageerde teleurgesteld op het verzoek tot uitstel. Het gebrek aan vertrouwen stelt mij teleur. Het is aan iedereen gelegen om de zaken acceptabel te laten verlopen.

 

De plannen voor de reconstructie voorzien in een evaluatie van het resultaat van de inrichting van de straat. Dan zal de gemeente bekijken of het haaks parkeren, dat voor een deel van de Venne wordt ingevoerd, een goede zaak is. Een aantal raadsleden verwacht problemen wat dat betreft. Dan zal ook het verzoek van de CPN worden bekeken of de doorgang van de Burgermeester Schönfeldsingel naar de Venne open moet blijven voor verkeer. De CPN wenste nu al een afsluiting voor het verkeer in het weekeinde. De middenstanders aan de Venne hebben weinig vertrouwen in het overleg dat zal worden gevoerd. Een aantal middenstanders hadden gisteravond een ingreep van de raad verwacht. “Dit is een slechte zaak. In verschillende plaatsen zijn middenstanders al de grond ingestampt. Wij worden ook in Winschoten in een hoek gezet. Dat is geen democratie,” aldus Doddema. Voor zijn groentezaak heeft hij voor het lossen van grote vrachtwagens veel ruimte nodig. Hij verwacht niet dat een kleine verschuiving in de plannen een voldoende oplossing zal zijn. De ondernemers zullen proberen via de K NOV en de Kamer van Koophandel alsnog invloed op de planning te krijgen.

 

 

Zaterdag 3 maart 1984

 


Bouwplannen op prioriteitenlijst ’84-’86

 

Sint Lucas ziekenhuis krijgt nieuwe vleugel

 

 

Het Sint Lucas ziekenhuis in Winschoten kan in 1986 de uitbreiding van het ziekenhuis realiseren. De staatssecretaris van volksgezondheid, J van der Reijden, heeft de bouwplannen op de landelijke prioriteitenlijst geplaatst. Volgens de plannen krijgt het ziekenhuis een nieuwe vleugel met een verpleegafdeling van honderd bedden. Verder wordt het laboratorium uitgebreid en krijgt de polikliniek vier extra spreekkamers met bijbehorende ruimtes.

 

Het totaal aantal bedden van het ziekenhuis wordt niet uitgebreid. De nieuwbouw vervangt de kinderafdeling met veertig bedden en twee paviljoens voor de verzorging van volwassenen met respectievelijk twintig en veertig bedden. Volgens geneesheer-directeur B. van Albada komt het besluit als een verrassing. “Wij hielden rekening met een bouw in 1988. Door de druk van de provincie is het gelukt de plannen op de lijst te krijgen.”

 

Volgens hem was het ziekenhuis hard toe aan de nieuwbouw. “Ruim tien jaar geleden hebben wij al plannen ontwikkeld. De nood werd toen al erkend. Toen zaten wij al krap met de ruimte. De plannen werden echter door opeenvolgende ministers uitgesteld, “aldus van Albada.

 

De nieuwe vleugel wordt haaks op het bestaande gebouw gezet. De bouwkosten worden geraamd op 15 tot 20 miljoen gulden. Niets staat de bouw nog in de weg. Het nieuwe gebouw komt op de Gassingel te staan. De gemeente heeft inmiddels besloten dat deel van de singel aan het verkeer te onttrekken. Aanwonenden hebben daar ook mee ingestemd.

 

Het ziekenhuis zal nog wel met de gemeente moeten onderhandelen overeen stuk grond nabij de noodlokalen van de Winschoter Scholengemeenschap. Door de uitbreiding van de polikliniek komt de zijingang nabij die school te liggen.

 

Directeur van Albada wijst er op, dat de plannen nu nog langs allerlei adviesinstanties moeten. “Nu gaan wij de plannen, uitwerken. Daarna moet er goedkeuring komen van allerlei instanties. Er zal hard moeten worden gewerkt om de plannen binnen twee jaar rond te krijgen.”

 

 

 

Donderdag 8 maart 1984


Winschoten krijgt overdekte markt

 

In voormalige fietsenfabriek Dresco

 


De Molenstad krijgt vanaf zaterdag 17 maart een overdekte vlooienmarkt in de voormalige fietsenfabriek van Dresco aan de Blijhamsterweg. Volgens initiatiefnemer B. Scholte zal de markt zeker bestaansrecht hebben. Ondanks verschillende vergelijkbare markten in de regio, verwacht hij voldoende belangstelling.

 

Scholte heeft nu een glashandel in Winschoten. Samen met iemand die anoniem wil blijven, hoopt hij met de markt er een centje bij te kunnen verdienen. “Volgens mij moet zo’n markt in Winschoten mogelijk zijn. Wat in andere plaatsen kan, zal in een stad niet ruim twintigduizend inwoners zeker gelukken. Ik stel mij voor dat in gezinnen de vrouw in het centrum boodschappen gaat doen, de man even naar de rommelmarkt gaat.” Hij is van plan ook in Duitsland reclame voor zijn markt te gaan maken.

 

In het pand beschikt hij over 1000 m2 verkoopruimte. Iedereen zal er voor 25 gulden een stand kunnen huren. Per bezoeker zal een entree van één gulden vijftig worden gevraagd. “De ruimte is in tegenstelling tot andere markten verwarmd. Wij kunnen de bezoeker enig comfort bieden, ”  aldus Schol te.

 

Volgens Scholte staat niets de markt in de weg. De gemeente zou positief op zijn initiatief hebben gereageerd. De gemeente heeft wel in een brief laten weten, dat Scholte aan de brandveiligheidseisen moet voldoen.

 

Scholte denkt aan die voorwaarden te kunnen voldoen. Hij verwacht niet dat er zich parkeer- problemen zullen voordoen. “Wij kunnen veel auto’s bij het terrein kwijt. Verder zijn er voldoende parkeerplaatsen in de omgeving. Bedrijven daar zijn op zaterdag toch gesloten, zij zullen dus geen hinder hebben.”

 

Scholte is niet van plan te gaan concurreren met de gewone markt. Alleen zaken als huisraad zullen er worden verkocht. Hij hoopt publiek te trekken met de verkoop van oude munten, typemachines en klokken.

 

De initiatiefnemers verwachten niet dat de uitbreiding van het aantal vlooienmarkten negatief zal werken. “De markten zoals die in Eelde, Blijham, Kielwindeweer, Nieuwe Pekela gehou-den worden trekken allemaal een eigen publiek. Wij zullen dat ook doen.

 

Mogelijk wordt de markt niet alleen op zaterdag gehouden. In Winschoten wordt er aan gedacht de deuren ook vrijdag te openen.

 

Donderdag 8 maart 1984

 

Groot assortiment wordt gebracht in kruideniersstijl

 

Sfeer van vijftiger jaren herleeft bij Oom Harm

 

Aan de muur vlak bij de deur hangt een oude vergeelde foto van bijna veertig jaar geleden. Op de foto staan vier jongelui, de één verkleed als Sinterklaas en de andere als zwarte pieten. “Sinterklaas koopt ook bij Oom Harm”, staat op een bord dat één van de pieten in de handen heeft.

 

Bij de toonbank staat een niet meer gebruikte kassa van voor de eeuwwisseling, die de prijs nog geeft in halve centen en niet verder kan optellen dan tachtig gulden. Want dat was vroeger een klein kapitaal.

 

In de winkel “Oom Harm” aan de Olieslagerstraat in Winschoten herleeft de sfeer van vijftig jaar geleden. Het aanbod is zo groot als van een middelmatig warenhuis terwijl het kneuterige sfeertje van de kruidenier bewaard is gebleven. “Als je de sfeer in de winkel gaat veranderen bederf je de hele zaak”, is de overtuiging van Harm Visser, eigenaar van de winkel.

 

Het winkeltje oogt klein, maar is aanzienlijk groter dan een willekeurige voorbijganger zou denken. De winkel is uitgesmeerd over zes aaneen liggende panden. Twee daarvan worden gebruikt als winkel, de rest is een enorm magazijn dat doet denken aan een doolhof. Overal in de verschillende ruimtes zijn stellages geplaatst die vol liggen met de meest uiteenlopende artikelen. “Hoeveel artikelen we verkopen? Dat is niet te tellen. Als je even bezig bent zit je al zo op de driehonderd. Misschien zijn het wel enkele duizenden”, vertelt Harm Visser. “Je komt er ook niet uit wanneer je het magazijn niet een beetje ordent. We hebben soort bij soort geplaatst, hier al het glaswerk, daar alle feestartikelen enzovoort. Anders zou je nooit iets kunnen vinden.”

 

Harm Visser verkoopt van alles, van zuurballen tot rolschaatsen en van potloden tot pannesetten.

 

 Harm Visser achter de toonbank, die even oud is als de winkel. Rechts zijn moeder.

 

“Verder heb ik ook een aantal artikelen die je bijna nergens anders meer kunt krijgen, zoals petroleumstellen, lampenkatoen. Dat heeft bijna niemand meer, maar wij verkopen het nog”.

 

De vader van Harm Visser is omstreeks 1910 met het winkeltje begonnen. “Hij was een echte koopman, stond ook altijd op de markt. Veel meer koopman dan ik ben. Hij heeft het winkeltje vanaf het begin zelf opgebouwd, dat had ik nooit kunnen doen. De winkelnaam is dan ook altijd hetzelfde gebleven, zowel genoemd naar mij als naar mijn vader: Harm.”

 

Dertig jaar geleden nam Harm Visser de winkel van zijn vader over. Hij was toen nog maar achttien jaar, maar problemen heeft dat nooit opgeleverd. Ik ben van kinds af aan in de winkel opgegroeid. dus dan weet je wat er allemaal moet gebeuren. Het is een kwestie van ervaring en praktijk die je in de loop der jaren opbouwt.”

Veel is er in de winkel nooit veranderd. Harm zet wanneer het even kan de traditie voort om alles zo simpel mogelijk te houden. “Je moet niet teveel gaan veranderen. De naam van de winkel, Oom Harm, is dan misschien in deze tijd niet zo’n gewone naam, maar iedereen is er aan gewend. Als we een andere naam zouden nemen herkennen de mensen het niet meer. Ook het assortiment is nooit echt veranderd. We hebben het wel uitgebreid, maar we hebben nog steeds allerlei gebruiksartikelen. Geen overbodige luxe artikelen, dat moet je een beetje inperken, anders loopt het uit de hand. Die luxe-artikelen moeten andere winkels maar gaan verkopen,”aldus Harm Visser.

 

De inkoop van de artikelen wordt nog altijd door hem zelf geregeld. Inkooporganisaties of zich aansluiten bij een winkelketen is bij hem uit den boze. Harm Visser: “Daar heb ik helemaal geen zin in, dan moet je je richten naar zo’n organisatie en kun je niet zelf meer bepalen wat je verkoopt. Die inkooporganisaties hebben zoveel dingen die overbodig zijn of niet worden verkocht. Ik wil mijn eigen assortiment opbouwen. Ik ben zelfstandig en wil dat ook blijven.”

 

Van concurrentie en de crisis heeft Harm Visser nog maar weinig gemerkt. “Je ziet wel dat bepaalde dingen minder goed gaan dan andere. Maar we hebben zo’n groot assortiment, dat we het ene met het andere kunnen opvangen. We mogen echt niet klagen, het gaat nog steeds goed. “


 

 

zaterdag 17 maart 1984

 

Bouw Oldambster Stee begint in juli

 

In het hart van Winschoten, op de plaats waar vroeger de Oldambster Herberg stond, zullen definitief veertien appartementen worden gebouwd. Nog deze zomer wordt met de bouw tussen het Marktplein en het Schönfeldplein begonnen. Het project is een initiatief van de plaatselijke architect A.J. van Ringh en C. Overduin, een projectontwikkelaar uit Groningen. De luxe appartementen zijn met name bedoeld voor 55-plussers. 


27 juli 1973


Volgens de initiatiefnemers is deze locatie een uitstekende plek om te bouwen. Toekomstige bewoners van de “Oldambster Stee” zullen voorzieningen als winkels bij de hand hebben. Bij het maken van de plannen is nadrukkelijk rekening gehouden met een bepaalde bewoners- groep. Uit een door mij verricht marktonderzoek is gebleken, dat met name 55 plussers graag in het centrum van de stad willen wonen. Hiervoor zijn nu te weinig mogelijkheden. Bestaande appartementen zijn vaak te klein, aldus Overduin. Hij richt zich dan ook op mensen waarvan de kinderen de deur uit zijn en die nu kleiner, maar luxe willen wonen.
 Brand Oldambtster Herberg – 19 februari 1980


Het gebouw, opgetrokken in rood baksteen, bestaat uit drie delen die via een binnenstraat met elkaar worden verbonden. Er worden twaalf driekamer appartementen en twee tweekamer appartementen gerealiseerd. De woningen zijn ruim van opzet. Om de veiligheid en de rust van de bewoners te garanderen, krijgt het gebouw een gesloten entree.

 

Voor de mpnsen die aan de zijde van het Marktplein komen te wonen worden speciale geluidwerende maatregelen genomen. De begane grond van het gebouw zal worden gebruikt voor het vestigen van kantoren, een showroom of een restaurant. De project-ontwikkelaar heeft bewust afgezien van de vestiging van een horecabedrijf. Wij willen de bewoners rust kunnen garanderen. Zij mogen geen last hebben van bijvoorbeeld vertrekkende mensen laat op de avond. Wij hebben nu serieuze gesprekken met mensen die kantoren willen vestigen,  zegt Overduin.

 

De appartementen kosten ruim 130.000 gulden en vallen onder de premie B-regeling. De bouw moet in maanden juli en augustus beginnen. Naar verwachting zal de bouw dan begin 1985 zijn afgerond. De totale kosten zijn op ongeveer 2 miljoen gulden geraamd.

 

 

Supermarkt komt op plaats van vervallen Nema-panden

 

De ruïnes van de voormalige Nema-panden aan de Venne in Winschoten zullen nog dit jaar plaats maken voor de bouw van een supermarkt. Unigro BV uit Drachten zal er de beschikking krijgen over een winkel van 900 m2. De oude gebouwen zullen binnenkort worden gesloopt, zodat nog deze zomer met de bouw kan worden begonnen. De gemeente Winschoten is zeer enthousiast over de plannen. Met de bouw wordt de laatste open plek in het centrum van de Molenstad gedicht.

8 mei 1981


Het terrein van de Nema ligt al enkele jaren braak. Als geliefd speelobject voor de jeugd is de oude bebouwing inmiddels vervallen tot een ruïne. De bestemming van het terrein is lange tijd onbekend geweest. Het terrein werd vier jaar geleden verkocht aan project-ontwikkelaar Interkrant in Tilburg. Toen al werd er samen met architect J. v.d. Grijspaarde uit Winschoten een plan ontwikkeld voor de bouw van een heus winkelcentrum met een passage naar de Zuiderstraat. Daarna is het als speculatie-object verschillende keren van eigenaar verwisseld.

 

Vorig jaar mei werd het pand voor de laatste keer verkocht. Toen probeerde de gemeente het terrein te bemachtigen. Dat mislukte, doordat de heer Koopmans uit Joure het voor een onbekende lastgever kocht. Hij betaalde er een prijs van 280.000 gulden voor.

 

Nu blijkt dat deze aankoop ten behoeve Unigro is geweest. Dat bedrijf exploiteert in het gehele land met verschillende formules en onder diverse namen supermarkten.

 

Bij Unigro in Drachten hult men zich in het diepste stilzwijgen over het project. Niemand is bereid iets te zeggen over de exacte invulling van de winkel. Naar verluidt gaat het om een winkel onder de naam Al-markt.

 

Uit de tekeningen van het architectenbureau Brouwer en Nebbeling in Groningen blijkt dat er naast één grote ruimte voor de supermarkt enkele kleine winkeltjes worden gebouwd. Volgens architect H.J. Brouwer kan daarbij worden gedacht aan de vestiging van een bloemenshop en een hakkenbar. De winkeltjes krijgen een ingang vanuit de supermarkt.

 

Op de hoek van de Venne en de Zuiderstraat is er boven de winkel een woning geprojecteerd. Daar zal de bedrijfsleider gaan wonen. Verder is er ruimte voor een magazijn en kan de uimte achter het pand worden gebruikt als parkeerplaats.

 

Volgens de architect zal de bouw van de winkel nog deze zomer beginnen. Het exacte tijdstip is afhankelijk van de snelheid waarmee alle procedures bij de gemeente worden afgerond. De winkel zal in ieder geval begin 1985 gereed zijn. De architect houdt het voor mogelijk, dat rond de kerstdagen de winkel al open kan gaan.

 

Procedureel zijn er geen bijzondere belemmeringen bij de gemeente te verwachten. Het bestemmingsplan maakt de bouw van deze winkel mogelijk. Inmiddels is de welstandscommissie, behoudens enkele kleine wijzigingen, akkoord gegaan met het bouwplan.

 

Wethouder Henk Stuut zegt zeer verheugd te zijn over de bouwplannen. Naar zijn zeggen worden dan alle rotte kiezen uit het hart van Winschoten getrokken.

 

“Naast deze bouwplannen, gaan wij de Venne zelf reconstrueren. Winschoten kan daarmee de komende jaren opgewekt tegemoet gaan”, aldus de wethouder.

 

Dat er nu alleen een winkel wordt gebouwd, wordt door hem niet betreurd. “Het is echt de enige mogelijkheid. De gemeente heeft door de bouw van de 71 woningen aan de Venne geen contingenten meer”.

 

Hij is ook niet bevreesd dat de komst van nog een winkel zal lijden tot zogenaamde “over-bewinkeling”. Aangezien er op deze plaats eerder zaken waren gevestigd en de gemeente bijvoorbeeld bij de bouw van appartementen aan het Marktplein geen toestemming gegeven heeft voor de bouw van winkels.

 

 

Woensdag 21 maart 1984

 

Rayonwerkplaats en busstalling: drie miljoen

 

GADO start in april bouw nieuw complex

 

De gemeente Winschoten heeft de GADO toestemming gegeven voor de bouw van een rayonwerkplaats en een autobusstalling aan de Papierbaan in Winschoten. De GADO hoopt begin april al met de bouw van het complex te kunnen beginnen.

 

Dit betekent dat de vestigingen van de GADO in Veendam en die van Winschoten aan de P. van Dijkstraat worden opgeheven. Beide diensten worden overgeplaatst naar de Papierbaan. De bouw van het nieuwe complex gaat ongeveer drie miljoen gulden kosten. Dit wordt door de overheid betaald.

 

Op de rayonwerkplaats en de autobusstalling aan de Papierbaan is plaats voor dertien man personeel. Op het ogenblik zijn in Veendam en Winschoten vier man aan het werk. Dit betekent niet dat er extra arbeidsplaatsen ontstaan. Volgens de heer T.P. Bijlsma van de GADO worden de vacatures intern opgevuld.

P. van Dijkstraat

 

De twee werknemers in Veendam worden waarschijnlijk overgeplaatst naar Groningen of Stadskanaal. De personeelsleden van de GADO-vestiging aan de P. van Dijkstraat in Winschoten worden automatisch overgeplaatst naar het nieuwe complex aan de Papierbaan. De overige elf worden waarschijnlijk aangetrokken uit het hoofdkantoor in Groningen.

 


In de stalling is plaats voor achttien autobussen. De rayonwerkplaats moet een capaciteit krijgen voor zestig bussen. In de werkplaats zal vooral het zogenaamde ABC-onderhoud worden verricht, zoals de kleinere reparaties.

 

Het complex wordt gebouwd in een L-vorm. In de hoek komt een reparatie-werkplaats. De rest van de ruimte wordt in beslag genomen door een buswasserette en de stalling.

 

Burgemeester T.J. Koek van Winschoten zou graag zien dat het busmuseum het pand van de GADO aan de P. van Dijkstraat over kan nemen. Het busmuseum heeft op het ogenblik oude bussen en vroeger gebruiksmateriaal uitgestald over verschillende plaatsen in Groningen. Het pand van de GADO is door het museum zeer geschikt bevonden.

 

Bij het GADO-hoofdkantoor was over een eventuele verkoop of verhuur van het pand echter niets bekend.

 

Volgens de bouwplannen moet het nieuwe GADO-complex er zo uit gaan zien.

 

 

Donderdag 22 maart 1984

 

ProGro start vandaag

 

Staatsecretaris A. Ploeg van het ministerie van landbouw en visserij opent donderdagmiddag om drie uur de Promotie-tentoonstelling voor Oost-Groningen (ProGro) in De Klinker in Winschoten. Dit jaar is het thema “Huis en Tuin” gekozen, met als subthema het zelfstandig wonen van ouderen.

 

Donderdag- en vrijdagmiddag zijn er voor bejaarden verschillende activiteiten georganiseerd. Donderdag zijn er onder meer demonstraties van volksschilder kunstcursus en de bloemschik cursus. Verder is er een modeshow met oudere mannequins. Voor vrijdagmiddag staat er een forumdiscussie op het programma. Het thema van het forum is ouderenhuisvesting.

 

De tentoonstelling, waar tientallen middenstanders en ondernemers uit Oost-Groningen aan meewerken, duurt tot en met zondag.

 

 

Vrijdag 23 maart 1984

 

50.000 zwemmers binnen 3 maanden in De Watertoren

 

Het Winschoter zwembad De Watertoren heeft binnen drie maanden vijftigduizend bezoekers gehad. Om dat record luister bij te zetten,werd gisteren een willekeurige bezoeker in de bloemen gezet. Helmer Koetje uit Winschoten werd door wethouder Ben Verlaan verrast met bloemen en een jaarabonnement voor volgend jaar.

 

Volgens de wethouder had niemand deze grote belangstelling verwacht. Dat het bad zonder bijzondere recreatieve voorzieningen zo’n grote aantrekkingskracht zou hebben, komt voor hem als een droom. Bij het opstellen van de plannen voor de bouw is ook altijd uitgegaan van een veel lager aantal.

 

Van de bezoekers zijn er dertigduizend recreatieve zwemmers en zwemsters en bestaat de rest uit scholieren, zwemles-leerlingen en verenigingsleden. Vanaf 9 januari, de dag waarop het rooster voor de recreatieve zwemmers inging, zijn er gemiddeld 91 mensen per dag geweest.

 

Het oude instructiebad, thans één geheel met De Watertoren, haalde in het verleden in acht openingsmaanden een totaal van 52.000 bezoekers. Er komt voorlopig geen uitbreiding in het rooster voor recreatief zwemmen.

 

Helmer Koetje krijgt van wethouder Verlaan zijn jaarabonnement.

 

 

 

Vrijdag 30 maart 1984

 

Bouw van crematorium start nog voor zomer

 

De bouw van één nieuw groot uitvaartcentrum annex crematorium bij de begraafplaats aan de Acacialaan in Winschoten start in mei of juni. De drie betrokken uitvaartverenigingen verwachten, ondanks bezwaarschriften wegens onder meer stankoverlast, geen grote problemen bij de afgifte van de bouwvergunning. Het uitvaart centrum Oost-Groningen, dat een regionale functie krijgt, kan dan nog vóór de zomer van volgend jaar in gebruik worden genomen.

 

De stichtingskosten van het uit; vaartcentrum bedragen 2,5 miljoen gulden. Het wordt opgezet door de twee Winschoter uitvaartverenigingen WUV en Algemeen Belang in samenwerking met de EBO Stichting in Emmen. De aula’s van beide Winschoter verenigingen zijn nu gevestigd in de binnenstad, waar zij al jaren kamen met gebrek aan ruimte en parkeerplaatsen.

 


GROEI

Naar verwachting zullen er straks jaarlijks honderd begrafenissen en vijfhonderd crematies in Winschoten plaats hebben. Er is een gestage groei van het aantal crematies. Daarom is er in het centrum, naast de twee geplande ovens, nog ruimte gelaten voor een derde oven.

 

Het nieuwbouwplan is ontworpen door de Winschoter architect A.J. van Ringh. Het gebouw krijgt een oppervlakte van 1050 vierkante meter. In het midden komt, naast een binnentuin, een grote kwartronde aula met 120 zitplaatsen. In de aula zal ook een orgel worden geplaatst, zodat er kerkelijke uitvaartdiensten kunnen worden gehouden. Door de omloop erbij te trekken, kan het aantal zitplaatsen worden uitgebreid tot 250.

 

Het uitvaartcentrum bevat verder een ruime ontvangsthal, koffiekamer, acht rouwkamers en twee afzonderlijke in- en uitgangen met grote luifels. Ook komt er een sectiekamer met een aparte toegang en een politieslot. In overleg met het Sint Lucasziekenhuis en de politie kan die worden gebruikt bij dodelijke ongelukken en gevallen van moord of doodslag. Deze ruimte is ook geschikt gemaakt voor bijvoorbeeld mohammedaanse begrafenisrituelen. Vanuit de aula is er een rechtstreekse, overkapte verbinding naar de begraafplaats achter het uitvaartcentrum. Naast het centrum (aan de kant van Scheemda) komt een strooiveld voor de as van gecremeerden van 1000 vierkante meter. Ook is er een columbarium voor het bijzetten van urnen.

 

Om het uitvaartcentrum heen komen in totaal 124 parkeerplaatsen voor bezoekers. Er zal veel groen rond , het centrum worden geplant. Ook wordt de toegangsweg vanaf de Acacialaan vernieuwd. Voordat het uitvaartcentrum volgend jaar in bedrijf wordt gesteld, wordt er een open dag gehouden, waarop belangstellenden het geheel kunnen bezichtigen.

 

 

 

De maquette van het uitvaartcentrum annex crematorium in Winschoten. Links vooraan de overdekte hoofdingang, rechts de uitgang. In het midden de kwartronde aula. Daarachter komen de ovens voor crematie, met twee kleine schoorsteenpijpen uit het dak. Rechtsachter de verbinding naar de begraafplaats. De “buizen” aan de voorzijde zijn halfronde ramen van kunststof, die wél uitzicht naar buiten, maar niet naar binnen geven.