Maart 1985

 

Dinsdag 5 maart 1985
 
Drie Zuilen
 
Het nieuw horeca – etablissement De Drie Zuilen, ondergebracht in het voormalige pand van boekhandel Nieborg aan de Langestraat, houdt morgenavond open huis. Vanaf donderdag is De Drie Zuilen dagelijks geopend. Het pand herbergt aan de  voorzijde een café-brasserie, met daarachter een restaurantgedeelte. De zaak wordt gedreven door Gerard en Jeanet Bosveld, die in onder meer Delfzijl, Veendam en Wildervank actief zijn geweest in de horeca. Hoewel er zich nu al behoorlijk wat kleinere en grotere eetgelegenheden aan de Promenade bevinden. meent Bosveld dat er nog voldoende mogelijkheden voor hem zijn. De naam De Drie Zuilen is afgeleid van de drie steunpilaren in de zaak.
 
Dinsdag 5 maart 1985
 
 Liefkensstraat – afbraak woningen i.v.m. bouw Drukhal Winschoter Courant
 
 
Vier panden Liefkensstraat
 
Start sloop voor nieuwe drukhal
 
De sloop van vier leegstaande woningen aan de Liefkensstraat is gisteren gestart. De huizen maken plaats voor een grote drukhel, waar straks ook Deze Krant zal worden vervaardigd. Voor deze uitbreiding van de drukkerij moet ook een deel van de bestaande drukhal wijken.
Over ongeveer drie weken zullen alle vier de panden plat zijn. Op 14 maart heeft de aanbesteding voor de bouw plaats. Voor deze aanbesteding op uitnodiging dingen vijf aannemers, voornamelijk uit deze regio, mee. De bouw van het miljoenenproject gaat in april van start, en zal dit najaar gereed zijn. Nog voor het eind van dit jaar zal dan ook de grote nieuwe drukpers proefdraaien. Vanaf begin volgend jaar zullen een aantal kranten, waaronder de Winschoter Courant en de Noord-Ooster, op de nieuwe pers worden gedrukt.
Het monumentale pand op de hoek van de Liefkensstraat en de Vissersdijk staat momenteel in de steigers. Dat wordt gerestaureerd en zal omstreeks mei dienen als onderkomen voor de redactie van de krant.
 
 
Nieuw verpleegtehuis krijgt naam Old Wolde
 
Uit zo’n duizend inzendingen is „Old Wolde” gisteren gekozen als de naam voor het nog te bouwen nieuwe onderkomen van de verpleeghuizen Reiderwerf en Molenhorn. De bedenker van de naam, D.A. Rob uit Drieborg, won daarmee een weekendtrip voor twee personen naar Parijs. Tijdens de vergadering van de gemeentelijke bestuurscommissie tehuizen in de Molenhorn werd ook de maquette van de nieuwbouw gepresenteerd.
 

 Blijhamsterweg-Udesweg – Maquette Old Wolde (foto Engel Lameijer)
 
Aanvankelijk had de commissie de naam De Wenakker uitverkoren, totdat bleek dat desporthal in Oude Pekela óók al zo heette. Om verwarring te voorkomen werd besloten nog een ronde aan de namenwedstrijd toe te voegen. Een verbaasde Rob, net thuis van zijn werk als onderhoudselektricien bij Wevebo, kreeg gistermiddag te horen dat hij de prijswinnaar was. Rob: „We waren het allang weer vergeten. We hadden de naam al vóór Kerst ingediend”.
Old Wolde is een samentrekking van Oldambt en Westerwolde, zo vertelt hij. De nieuwbouw, aan de hoek van de Blijhamsterweg en de Udesweg, komt zo ongeveer op de grens van Oldambt en Westerwolde te liggen. Bovendien heeft het gecombineerde verpleeghuis beideregio’s als verzorgingsgebied. Veel genoemde namen onder de inzendingen waren De Schakel en De Viersprong.
Op de maquette (toevallig ook door Wevebo vervaardigd) is duidelijk te zien hoe uitgestrekt de nieuwbouw wordt. Het verpleeghuis met een totale oppervlakte van 13.000 vierkante meter komt te staan op een terrein van 6 hectare. Het bestaat voornamelijk uit laagbouw. Alleen het hoofdgebouw, bij de ingang aan de Blijhamsterweg, en één afdeling voor lichamelijk zieke (somatische) patiënten worden twee verdiepingen hoog, de rest telt slechts één etage. Rondom de verschillende afdelingen voor somatische patiënten en demente bejaarden komt veel groen. Aan de Blijhamsterweg is tevens een grote vijverpartij gepland.
Op uitdrukkelijk verzoek van het ministerie komen er veel eenpersoonskamers om de patiënten meer privacy te kunnen geven. Het totaal van 210 bedden is verdeeld over 42 eenpersoons- , 28 tweepersoons- en 28 vierpersoonskamers. Vrijdag gaat wethouder R. Lukkien met vertegenwoordigers van de tehuizen en de architecten in Den Haag een laatste ronde touwtrekken over de bouwplannen. Het ministerie wil dat de bouwprijs, nu in totaal 35 miljoen gulden, omlaag wordt gebracht tot 33 miljoen.
Vandaag was de laatste dag voor de voorselectie van de aanbesteding. Er hebben zich ongeveer tweehonderd aannemers gemeld voor de vijf onderaannemerprojecten bij de nieuwbouw. Over een paar weken zullen de kanshebbers uit dit grote aantal zijn geschift.
 
Vrijdag 8 maart 1985
 
DITMAAL GEEN STAATSSECRETARIS
 
Erica Terpstra opent ProGro
 
Erica Terpstra, Tweede-Kamerlid voor de VVD, opent op donderdag 21 maart de vierde ProGro in De Klinker. Tot nu toe was het steeds gelukt een staatssecretaris naar Winschoten te halen. Achtereen-volgens openden de staatssecretarissen Van Zeil (Economische Zaken), Scherpenhuizen (Verkeer) en Ploeg (Landbouw) de promotietentoonstelling voor Oost-Groningen. Gezien het thema van de ProGro ’85, hobby en vrije tijd, wilde Klinkerdirecteur Gerard Schenk nu Van der Reijden, staatssecretaris van sportzaken, strikken. Maar noch hij, noch één van de andere bewindslieden bleek beschikbaar.
Via Scherpenhuizen, die twee jaar geleden de opening verrichtte, kreeg Schenk Terpstra aangeboden. Schenk vindt het een beetje jammer dat er nu geen lid van de regering komt. „Maar Erica Terpstra is mede bekend vanwege haar Olympische zwemverleden, dus dat sluit prima aan op ons thema van dit jaar. En ze kan best zinnige dingen zeggen”.
De ProGro duurt tot en met zondag 24 maart. Er wordt in de manifestatiehal 460 vierkante meter ingeruimd voor alle stands. Dat is wat minder dan vorig jaar (500 vierkante meter), maar er dienen zich nog mogelijk nieuwe deelnemers aan. Schenk constateert dat het dit jaar moeilijker is sommige bedrijven en instellingen warm te krijgen.
 
Dinsdag 12 maart 1985
 
Reconstructie Venne is nu van start
 
Op twee punten tegelijk is de reconstructie van de Venne gisteren van start gegaan. Vanwege de werkzaamheden werd de doorgang naar het Schönfeldplein afgesloten voor automobilisten. Ter hoogte van de Poortstraat werden stukken asfalt weggezaagd. Het is de bedoeling dat er op de Venne zoveel mogelijk steeds één rijstrook open blijft voor het verkeer.
 

Venne – Start reconstrutie
 
De klus moet in ongeveer een half jaar zijn geklaard. Naar verwachting zal tijdens de Braderienacht van 12 op 13 juli het grootste deel van het straatwerk al achter de rug zijn. De rijbaan van de Venne wordt versmald, er komen fietsstroken, extra parkeerplaatsen en meer groen. Het stuk tussen het Israëlplein en het Schönfeldplein zal het meest veranderen. Hier wordt onder meer sierbestrating aangelegd.
 
Donderdag 14 maart 1985
 
Verkoop Okto is op oor na gevild
 
DEN HAAG/WINSCHOTEN – De verkoop van de kartonmachine van Okto aan de papierfabriek „Roermond” is op een oor na gevild. Het ministerie van economische zaken zal waarschijnlijk volgende week de Tweede Kamer inlichten over de voorwaarden waaronder de koop plaatsvindt en de prijs waarvoor de machine van de hand gaat. De 15 man tellende onderhoudsploeg van de kartonmachine uit Winschoten zal waarschijnlijk gevraagd worden te helpen bij de afbraak van de machine. De verplaatsing van de kartonmachine zal volgens een woordvoerder van het kartonconcern KNP „al met al zo’n twee jaar in beslag nemen.”
Over de prijs die de papierfabriek Roermond voor de machine moet betalen hullen alle partijen zich in stilzwijgen. Woordvoerders van KNP en Buhrmann-Tetterode, de twee eigenaren van „Roermond”, zeggen „niet op de hoogte te zijn” van de verkoopprijs.
Het ministerie van economische zaken en dat van financiën weigeren inlichtingen „omdat er nog een paar puntjes op de i gezet moeten worden.” Vakbonden en gemeentebestuur van Winschoten waren gisteravond nog niet op de hoogte van de verkoopprijs. Insiders zeggen dat de prijs „ver onder de 40 miljoen” ligt.
Het personeel van Okto heeft dinsdag een bezoek gebracht aan de papierfabriek Roermond. De bedoeling van dat bezoek is niet bekendgemaakt, maar duidelijk is wel dat de Limburgse papierfabriek klaar staat om de Okto-machine te installeren. De toekomstige plaats van de Okto machine was al gemarkeerd.
 
Vrijdag 15 maart 1985
 

Minister Rietkerk heit de eerste paal voor nieuwbouw van de
archiefdienst: „U moet nog een wat steviger produktiementaliteit aanleren”.
 
EERSTE PAAL ARCHIEFDIENST
 
Koek: „Help ons”
„Winschoten vraagt u, sméékt zelfs, maar wél met waardigheid: excellentie, help ons”. Dit pleidooi voor de vestiging van een nieuwe grote gevangenis in Winschoten richtte burgemeester T. Koek gistermiddag aan minister J.G. Rietkerk van binnenlandse zaken. De minister gaf het officiële startsein voor de nieuwbouw van zowel de centrale archief selectiedienst (CAS) als de rijkstypekamer (interdepartementaal tekstverwerkingscentrum). Beide vallen onder het ministerie van binnenlandse zaken.
 
Het heien van de eerste paal aan de Transportbaan ging, tussen twee buien door, van een leien dakje. Diverse sprekers uitten hun vreugde over de al jarenlang verbeide komst van het gebouw, dat ruim 13 miljoen gulden kost. Na gereedkomen, eind 1986, zal het zo’n 280 mensen en kilometers archiefstukken herbergen. Met blijdschap werd ook de inventarisatie be-groet van een eerste volledig door de CAS bewerkt archief van Rijkswaterstaat in Friesland.
Niemand van de sprekers roerde het heikele punt aan dat de afwezige O.A.M.W. Hartong per 1 maart werd ontheven uit zijn functie als hoofd van de archiefdienst, na langdurige kritiek op de trage werkwijze van de CAS. Wel gewaagde de minister van problemen bij de typekamer, die nu achter de rug zijn, en van „een moeilijke periode” die de CAS momenteel doormaakt. Na zijn vertrouwen in het succes van de archiefdienst te hebben uitgesproken hief Rietkerk even een vermanend vingertje: „U moet nog een wat steviger productiementaliteit aanleren”.
De minister constateerde dat het kabinetsbesluit over bijstelling van het spreidingsbeleid van rijksdiensten „hier in het Noorden niet met vreugde is begroet”. Hij ging niet in op Koeks verzoek om steun voor Winschoten, uitgesproken in de kantine van de Okto-fabriek waar de CAS de afgelopen jaren tijdelijk is ondergebracht.
 
 
Maandag 18 maart 1985
 
ST. VITUSHOLT-NASSAUSTRAAT-GRINTWEG
 
Beter kruispunt kost ruim 6 ton
De verbetering van het kruispunt Sint Vitusholt-Nassaustraat-Grintweg zal 621.000 gulden kosten, zo heeft de provincie becijferd. De gemeente Winschoten moet hiervan 145.000 gulden betalen. De verbetering van het kruispunt is opgenomen in de uitvoeringslijst van de provincie voor dit jaar. „De uitvoering van dit programma is hard”, zo schrijven gedeputeerde staten.
Het kruispunt wordt voorzien van verkeerslichten, er komen veiliger oversteekmogelijkheden voor fietsers en ook de wegen naar het kruispunt worden aangepakt. In totaal wordt 7,7 kilometer weg onder handen genomen.
 
De actiegroep Veiliger Sint Vitusholt heeft zich het afgelopen jaar zeer beijverd voor de aanpak van dit kruispunt. Door het volbouwen van het uitbreidingsplan Acacialaan-Noord ten zuiden van de Grintweg is het verkeer hier sterk toegenomen. De gemeente heeft de eisen van de actiegroep ondersteund en bij de provincie aangedrongen op verbeteringen. Vandaar dat betrekkelijk snel na het begin van de acties, nu een klein jaar geleden, zich resultaten aftekenen.
Het kruispunt staat op de derde plaats op een prioriteitenlijst voor Aanpak Verkeers Ongevallen Concentraties (AVOC). Uit de provinciale AVOC-pot wordt 40.000 gulden geput voor de verbeteringen. Via de Wet Uitkering Wegen (WUW) wordt 436.000 gulden verkregen. De resterende 145.000 gulden, die Winschoten moet bijpassen, leveren voor dit jaar een groot probleem op, aldus burgemeester T. Koek. Vanwege de bouw van een spelhal (die vanavond in een speciale, gezamenlijke vergadering van raadscommissies in het stadhuis aan de orde komt) zit er voor dit jaar nog slechts een slordige 1700 gulden in het potje onvoorzien van de gemeente.
De burgemeester verwacht echter dat hieraan wel een mouw zal zijn te passen. ,,Het kruispunt is niet opgenomen in onze begroting voor dit jaar. Als de uitvoering wél dit jaar start, maar de oplevering pas volgend jaar is in bijvoorbeeld februari of maart, dan kunnen we het meenemen in de begroting voor 1986.
 
 
Vrijdag 22 maart 1985
 
MORGEN OPEN DAG
 
Nieuw tehuis Renselheerdt is ja ‘n prachtig ding
 
Het splinternieuwe bejaardentehuis De Renselheerdt zet morgen de deuren wagenwijd open voor belangstellenden. Iedereen die een kijkje wil nemen, is van harte welkom. Het gebouw, vanwege z’n markante ronde trapportalen al „Kasteel van de Parklaan” genoemd, is al weer een maand in gebruik.
 
De bezoekers van de open dag krijgen heel wat te zien. Het moderne complex herbergt dan ook een groot aantal nieuwerwetse snufjes. Wat te denken bijvoorbeeld van een metersgroot televisiescherm waarop de bewoners ook gezamenlijk videofilms kunnen bekijken. Of van de elektrisch te bedienen zonneschermen in alle kamers. Zelfs de grootste tegenstander van bejaardentehuizen zal na een rondwandeling toegeven dat De Renselheerdt van veel markten thuis is.
Voor de wat kleinere boodschappen, hoeven de bewoners niet meer buiten de deur. Een miniwinkel op de begane grond voorziet in vele behoeften. Een dokter raadplegen kan ook binnenshuis. Wassen en watergolven, een permanentje of een coupe soleil, het kan allemaal in de professionele kapsalon. In de hobbykamer, waar morgen ter gelegenheid van de open dag haring wordt verkocht, kunnen de bewoners zich van hun creatieve kant tonen.
 
De hobbykamer is overigens wat aan de kleine kant. Volgens de bouwer kon dat technisch niet anders, vertelt directrice mevrouw L. Monster-Schipper. De knutselruimte is één van de weinige zaken, die de directrice liever anders had gezien. Zo had men graag voor alle kamers schuifdeuren gehad. „Daar hebben we nog ruzie om gemaakt. Maar het kon niet anders”, aldus mevrouw Monster die verder uiterst tevreden is over de nieuwbouw.
 
TRAPKOEPELS
 
Niet alles is nieuw wat er blinkt in het tehuis. Zo zijn de glas-in-loodramen van de oude Renselheerdt op kunstige wijze in één van de trapkoepels aangebracht. Ook van kunst zijn de planten in de gangen. „De ervaring in tehuizen is dat na twee jaar aan gewone planten geen blad meer zit. Want dan geeft die ze een keer water en dan vergeet de ander het weer”, verklaart mevrouw Monster de onnatuurlijke keuze.
De Renselheerdt is ook uitgerust met een bezinningsruimte. Eigenlijk getuigt die benaming van een valse bescheidenheid want het gaat om een zaal waarop menig kerkgenootschap jaloers zal zijn. Kerkdiensten zijn er tot nu toe echter nog niet in gehouden. Wel een rouwdienst.
Tegenover de te kleine hobbykamer staat een immense recreatiezaal waarin ook de grootbeeldtelevisie een plaats heeft. Achter de zaal ligt een kleinere ruimte waarin een biljart en een in aanbouw zijnde bar. Veel gebiljart wordt er evenwel niet, vertelt een bereidwillige bewoner. „Ze leggen hier liever een kaartje”, beweert hij. Tevreden over de nieuwe Renselheerdt is hij zeker. „’t Is ja een prachtig ding”.
De bewoners van het verzorgingstehuis eten met z’n allen in de eetzaal annex bibliotheek. Erg sfeervol is het er niet en veel armslag hebben de in rijen zittende ouderen evenmin. Desondanks geen grond tot klagen vindt een oud-inwoner van Winschoten. „.Joa heur, ‘t is hier goud”. „En de kinder hebben mie ook nait al meer over de vlour”, laat hij er wat zuinig op volgen.
 
Vrijdag 22 maart 1985
 
Erica opent ProGro ’85 blindelings
 
„Ik hoop dat de hobbymarkt er rekening mee houdt dat er straks een grote groep ouderen is met eigen interesses, en daarom niet alleen mikt op de knutselvingers van 35 jaar, maar óók op de knutselvingers van 70 jaar”. Dat zei het Tweede-Kamerlid Erica Terpstra gisteren bij de opening van ProGro 85, de vierde promotiebeurs voor Oost-Groningen in De Klinker.
 
Zij verrichtte de officiële opening door geblinddoekt met een stok op een grote landkaart Winschoten aan te wijzen. Een kunststukje dat zij in recordtempo volbracht. Terpstra zeinog dat zij aan het streven om een figuur van nationaal gewicht de ProGro te laten openen in ieder geval in letterlijke zin voldeed. Na de korte plechtigheid maakte zij samen met Klinkerdirecteur Gerard Schenk een rondgang over de beurs.
Er waren naast de genodigden gistermiddag al vrij veel betalende bezoekers in de manifestatiehal. Zij troffen daar een tentoonstelling, die kleiner is dan voorgaande jaren. Het thema van deze ProGro is „Hobby in vrije tijd”. Vrij veel belangstellenden verkeerden daarom in de veronderstelling dat het ging om een soort voorjaarseditie van de befaamde Hobbymarkt tijdens Adrillen. Tot de teleurstelling van sommigen moesten zij ervaren dat er in de hal vooral stands van bedrijven en instellingen zijn. Al komen ook tal van sporten, hobby’s en andere vrijetijdsbestedingen aan bod. De ProGro duurt tot en met zondag.
 
 
Dinsdag 26 maart 1985
 
BUSMUSEUM KRIJGT EINDELIJK ONDERDAK
 
Winschoten wil voor ton Gado-garage

De gemeente staat positief tegenover het voorstel de oude Gado-garage aan de P. van Dijkstraat te kopen voor het busmuseum. De Gado vraagt 99.000 gulden. Dat stemt aardig overeen met een taxatie van het pand door de gemeente. Daarmee heeft de Stichting Noordelijk Busmuseum eindelijk onderdak gevonden. Het is de bedoeling dat het busmuseum dat bedrag in huurkoop over twintig jaar terugbetaalt aan de gemeente als een renteloze lening.
Burgemeester en wethouders nemen vandaag vermoedelijk al een beslissing. Wethouder B. Verlaan: „We zijn bijzonder verheugd dat het busmuseum zich juist in Winschoten wil vestigen. Maar het kan best zijn dat de financiële transactie er wat anders komt uit te zien. We moeten de aankoop tenslotte ook verantwoorden naar de raad toe, en we moeten kijken
waar we het geld vandaan halen”. Door de bouw van een spelhal zit er voor dit jaar nog maar zo’n 1700 gulden in het potje onvoorzien van de gemeente.
Na lange tijd tevergeefs lonken naar de voormalige Gado-garage lijkt het het busmuseum nu voor de wind te gaan. De Gado liet de vraagprijs, die eerst zo’n 300.000 gulden bedroeg,nog verder zakken dan de anderhalve ton die later werd genoemd. De Stichting Winschoten Vooruit heeft 15.000 gulden beschikbaar gesteld voor de inrichting. De Wevebo heeft aan-geboden het hele pand te restaureren in het kader van een leerlingenproject: een klus van zo’n 15.000 werkuren. De aanstelling van een beheerder en een administratieve kracht bij het museum kunnen straks worden ingevuld via de sociale werkvoorziening.
 
Voorzitter G. Talsma van het busmuseum is momenteel een blij man. Ook al is de kogel nogniet definitief door de kerk, hij is ervan overtuigd dat het busmuseum over een jaar al deelskan gaan draaien aan de P. van Dijkstraat. ,,We zijn in 1978 begonnen en sindsdien altijd heelwelkom geweest in Winschoten. We werden indertijd zeer sympathiek geholpen bij het onderdak brengen van de eerste bussen. Vandaar dat we een voorkeur hebben voor Winschoten”.
Zijn droom is een keten van attracties op te bouwen „om Oost-Groningen op te peppen” Talsma somt de bestaande bezienswaardigheden op: het strijkijzermuseum, Bourtange, Oudeschans, het Veenkoloniaal Museum, en de attracties-in-de-maak: het stoomgemaal aanhet Oostereinde, het klokkenmuseum, het strokartonmuseum en het busmuseum.
Het busmuseum heeft nu negen oude bussen die nog verspreid staan over de noordelijke provincies. Er zijn nog meer bussen op komst. Daarnaast beschikt het museum over een schat aan onderdelen en materialen, van kniptangen en oude uniformen tot halteborden.
 
 
Zaterdag 30 maart 1985
 
Gea Korte lid PvdA
 
Gea Korte, ex-fractievoorzitter van de CPN/PSP, is gisteravond toegetreden tot de PvdA. Op de ledenvergadering in het zalencentrum Bosstraat werd zij na ballotage geaccepteerd als lid. Korte legde vorig jaar haar functie in de gemeenteraad neer, en stapte korte tijd later uit de communistische partij. Sinds enige maanden volgde zij als toeschouwster trouw de ledenvergaderingen van de PvdA.
Voorlopig is er geen sprake van dat zij op de kandidatenlijst van de PvdA voor de komende gemeenteraadsverkiezingen zal belanden, zeggen zowel Korte zelf als afdelingsvoorzitter Jaap Wiertz. „Ik wil langzaam in de partij groeien”. Wiertz en vice-voorzitter Gerda Aldag hebben vooraf een gesprek gevoerd met Korte. „Dat was geen Bloedraad”, aldus Wiertz. Korte wil actief zijn in de Rooie Vrouwen en de straks op te richten emancipatieraad, en blijft bezig binnen het Winschoter Vredesplatform.
„Ik ben blij dat ik de knoop nu heb doorgehakt”, zegt Gea Korte. „Ik heb een streep gezet onder alles van de CPN, en omgekeerd ook. Het was een heel moeilijke worsteling de stap naar de PvdA te maken. Het is misschien makkelijker geen keuze te doen, maar ik wil politiek strijdhaar blijven. En ik stap er niet als een anoniem nieuw lid binnen: wat maak ik los? Ik heb de afgelopen maanden niet alleen de plaatselijke, maar ook de landelijke koers van de PvdA bijgehouden, bijvoorbeeld ten aanzien van de kruisraketten. Ik denk dat ik me er alles bij elkaar wel in kan vinden”.