Maart 1987


Zaterdag 7 maart 1987

 

Radio Winschoten verliest vertrouwen in gemeente

 

Het bestuur van Radio Winschoten voelt zich door de gemeente aan het lijntje gehouden. Ook is ze teleurgesteld in de opbrengst van de financiële actie die onder winkeliers en bedrijven is gehouden. Ze vindt dat alleen de actie ‘vriendje voor een tientje’, die gericht was op de bewonen van Winschoten nog enig succes heeft gehad.

 

De gemeente heeft nooit een financiële bijdrage aan Radio Winschoten willen geven. Wel heeft ze aangeboden om een ge bouw ter beschikking te stellen om zo de exploitatiekosten te drukken. Bestuurslid G. de Vrieze: „We zijn al twee jaar aan het proberen om het project van de grond te krijgen, maar in al die tijd is ons nog geen geschikt pand aangeboden. Mijn geloof in de gemeente is zo langzamerhand wel verdwenen. We horen steeds: „Kom over en paar weken maar weer terug”, maar de moed is ons zo langzamerhand in de schoenen gezakt”.

 

Vorige maand hield Radio Winschoten een grote actie. Zowel winkeliers en bedrijven als particulieren werden verzocht een financiële bijdrage te geven. De Vrieze: „De particulieren hebben ons relatief meer gesteund dan het bedrijfsleven, zo’n 90 mensen zijn tientjeslid geworden”.

 

De Vrieze hoopt dat er toch nog iets loskomt van Handel en Nijverheid: „Als ze weten dat het

op springen staat, geven ze misschien alsnog een financiële bijdrage, want op de lange duur hebben zij er ook baat bij dat er stadsradio komt”. Voorzitter K. Keestra van Handel en Nijverheid weet nog nergens van, maar acht het niet onmogelijk dat op de volgende bestuursvergadering een voorstel wordt gedaan.Dinsdag 10 maart 1987


Veldman na brand mogelijk tijdelijk in hallen van Okto

 

Veldman’s Verpakkingen in Winschoten zal mogelijk al volgende week wellicht in één van de hallen van de leegstaande papierfabriek Okto, een deel van de activiteiten hervatten na de brand, die gistermiddag de bedrijfspanden (4000 m2) aan de Transportbaan geheel in de as legde. De heer Veldman voerde vandaag al besprekingen met de gemeente Winschoten. Burgemeester drs. J.J. Postma: „Wij zullen vandaag contact opnemen met de dienst Domeinen, die formeel eigenaar is van de hallen”.

 

Ook andere bedrijven in de molenstad hebben ruimte aangeboden. Ook zal getracht worden de productie-eenheden van het papierverwerkende bedrijf zo snel mogelijk weer op te starten. De hoogte van de schade wordt geschat op 10 tot 15 miljoen gulden. Veldman is verzekerd.

 

De strakke oostelijke wind dreef een kolossale rookkolom gedurende lange tijd richting het centrum van Winschoten. Enige tijd werd gevreesd voor de uitstoot van gevaarlijke stoffen, omdat in de hal, naast papier ook drukinkt en lijm lagen opgeslagen. Het verpleeghuis De Reiderwerf aan de Beertsterweg kreeg het advies de ramen en deuren dicht te houden. Medewerksters van het Interdepartementaal Tekstverwerkingscentrum, dat achter Veldman ligt, klaagden over hoofdpijn en kregen het advies om binnen te blijven. Overigens is er van enige gevaarlijke uitstoot niets gebleken.

 

Veldman’s Verpakkingen verwerkt wekelijks 80 ton papier en maakt hiervan papieren zakken. Voor een deel worden deze in eigen bedrijf ook bedrukt. Het andere deel van het bedrijf is de handelsafdeling, dat zich bezig houdt met het verkopen van verschillende soorten verpakkingsmaterialen.

 

De brand ontstond gistermiddag toen een loodgietersbedrijf op het dak bezig was met het verwijderen van ijs in de dakgoten. Men deed dit met branders. Daardoor raakten metalen delen van de hal verhit waarna het papier in brand vloog. De vlammen sloegen binnen twee minuten metershoog de lucht in. De kunststof dakplaten vlogen met luide knallen achter elkaar de ‘ruimte’ in. In de hal lag 500 ton papier en er stonden machines met een waarde van 6 miljoen gulden.

 

De brandweer van Winschoten gaf onmiddellijk na de melding om half twee gistermiddag groot alarm. Korte tijd later werd assistentie gevraagd van de korpsen Oude Pekela en Midwolda. In totaal waren 50 brandweerlieden in de weer voor de bestrijding van het vuur.

Drama voltrekt zich in paar minuten

 

Toen de brandweer om 13.46 uur arriveerde bij de brandende opslagloods van Veldman aan de Transportbaan, gaf de commandant van die ploeg onmiddellijk groot alarm. Later moest ook nog de assistentie van de korpsen van Oude Pekela en Midwolda worden ingeroepen. Met vijftig man ging men de vlammenzee te lijf. Om 15.20 uur werd het sein brand meester gegeven. Wat overbleef was een rokende puinhoop van balen papier. Het zal nog dagen duren voordat het vuur volledig is gedoofd.

In een paar minuten tijd ontrolde het drama zich. Directeur Roel Veldman: „Het is een ramp … triest … verschrikkelijk. Het doet pijn zoiets te moeten gadeslaan. Ik hoop dat de kat er levend uit is gekomen. Onze hond heb ik gezien en de duiven, die achter het huis in een hok zaten, zijn door een van de personeelsleden vrijgelaten”.

 

Dak

 

Veldman herinnerde zich het begin van de brand precies: „De mensen van het loodgietersbedrijf waren op het dak bezig. Ik zag op een gegeven moment rook in de hal. Ik ben naar die jongens gelopen en heb gezegd: dit gaat niet goed. Er brandt iets of er gaat iets branden. Toen ik in de hal terugkwam was de rookontwikkeling veel erger geworden, Ik ben toen door de hallen gelopen en heb tegen het aanwezige personeel gezegd: eruit. Toen we met zijn alleen achter de bedrijfspanden stonden, brandde het geheel al van voren naar achteren. Het was een kwestie van een paar minuten”.

 

De publieke belangstelling was enorm. Toen de Winschoter brandweer oprukte naar de Transportbaan, werd de weg al gedeeltelijk versperd door auto’s en mensen, die af waren gekomen op de immense rookwolken, die uit de panden van Veldman opstegen. De gemeentepolitie van Winschoten zette de onmiddellijke omgeving van de vuurzee af, maar toch lukte het nog ettelijke toeschouwers te voet de brand te bereiken.

 

De directeur wil geen schuldige aanwijzen, maar kijkt wel boos als de naam van het Winschoter loodgietersbedrijf wordt genoemd: „We hadden de dakgoten vol met ijs liggen en daaruit drupte, wanneer het even dooide, herhaaldelijk water in de hal. De schade aan de papiervoorraad was tot nu gering. Nu het lijkt dat het de komende dagen zal blijven dooien, had ik het loodgietersbedrijf gebeld. Die zijn met verwarmingsstaven in het ijs gegaan. Op een gegeven moment kwam de man van het bedrijf met de mededeling dat ze het anders gingen doen, omdat het met die methode weken zou duren voor het ijs zou zijn verwijderd. Ze zijn toen met branders begonnen en daardoor is waarschijnlijk het vuur ontstaan. Naderhand zeg je: waren ze maar met de verwarmingsstaven doorgegaan”.10 maart 1987 – Brand Veldman: dit is overgebleven, een open vlakte

 

Donderdag 12 maart

 

Vragenlijst bij vertrek en vestiging

 

Winschoten wil meer inzicht in dalend inwonertal


De gemeente Winschoten wil iedereen die zich in de rozenstad vestigt en iedereen die weer vertrekt een vragenlijst laten invullen. Door middel van deze enquête hoopt de gemeente meer inzicht te krijgen in de factoren die een rol spelen bij het jaarlijks dalende inwonertal.

 

Vorig jaar hield de Provinciaal Planologische Dienst Groningen een onderzoek. Toen werden een aantal oorzaken van de daling van het inwonertal aangegeven. Een belangrijk deel van de huursector zou niet aantrekkelijk zijn; het aanbod in de koopsector zou te beperkt zijn en de verpaupering in een aantal buurten zou ook het vertrek bevorderen.

 

De gemeente vindt dit onderzoek op zich interessant, maar deelt de eindconclusie van het rapport niet helemaal. Ze hoopt door middel van een eigen enquête uit te vinden waarom geen woonruimte in de gemeente is betrokken. Ook vindt de gemeente dat het onderzoek iets teveel gericht is op de vertrekkers en ze richt zich daarom met haar vragenlijst ook op degenen die zich in Winschoten vestigen.

 

In de commissie volkshuisvesting, die gisteren werd gehouden, stelde H. de Gunst (PvdA) voor om in de enquête een vraag mee te nemen over de kwaliteit van het voorzieningenniveau. Wethouder R. Lukkien zal deze vraag aan de orde stellen in het college van B en W.Vrijdag 13 maart 1987

 

Winschoten wil van alle tehuizen af

 

De gemeente Winschoten en het onderzoeksbureau Van Dijken Partners uit Roden zijn het helemaal eens: er moet zo snel mogelijk worden ingegrepen bij de gemeentelijke tehuizen. Old Wolde, Renselheerdt en Wirzenheem zullen op advies van de onderzoekers samen ondergebracht worden in één stichting.

 

De situatie bij de Wirzenheem is zo hachelijk dat daar direct een interim-directeur moet komen. De verpleegtehuizen Reiderwerf en Molenhorn kunnen niet wachten op de ingebruikneming van het nieuwe tehuis Old Wolde. Een projectleider moet meteen aan de gang met de vastgelopen fusiebesprekingen.

 

Het gezinsvervangend tehuis voor geestelijk gehandicapte kinderen, De Meent, moet opgaan in een groter geheel. De gemeente zelf is de grote schuldige aan al die moeilijkheden. Ze bemoeide zich meer met pietluttigheden dan met het eigenlijke beleid.Donderdag 19 maart 1987

 

Noord-Nederlandse Machinefabriek krijgt helispot

 

De Noord-Nederlandse Machinefabriek zal de beschikking krijgen over een eenvoudige helikopter landingsplek voor beperkte vrachtvluchten.

 

De helikopter landingsplek, kortweg helispot, zal op de plaats komen van de oude fabrieksgebouwen, die zullen worden gesloopt. Deze helispot zal van belang zijn voor het verwerven en afhandelen van uiterst urgente opdrachten voor de boor- en productielanden in de Noordzee en zal een snel en rechtstreeks transport tussen Noord-Nederland en deze eilanden mogelijk maken.

 

Deze Winschoter machinefabriek voert veel werk uit voor gas- en oliemaatschappijen. Meestal gaat het om spoedopdrachten. Om de lijn van de fabriek door te trekken om een opdracht nog sneller te kunnen uitvoeren kan de helispot een heel belangrijke functie vervullen.

Dit plan is ontwikkeld in het kader van de I.S.P. Noord-Nederlandse directeur H. Ledeboer juicht het idee bijzonder toe.


Zaterdag 21 maart 1987

 

Wevebo-timmerhal in droogloods

voorziet in grote behoefte


De timmerwerkplaats van de WSW-instelling Wevebo in de droogloods van de voormalige steenfabriek Oost-Groningen bij de Hogebrug is vrijwel gereed. Begin volgende week begint de productie er echt, maar er wordt al volop door Wevebo-werknemers getimmerd. De werkplaats is 1680 vierkante meter groot. Er werken momenteel ongeveer 35 mensen.Dinsdag 24 maart 1987

 

Vrachtverkeer via nieuwe rondweg

 

De gemeente Winschoten werkt hard aan een revolutionair systeem van industriële bewegwijzering. Het moet klaar zijn als in juni de oostelijke rondweg geopend wordt. Vanaf dan is het de bedoeling dat al het vrachtverkeer van deze route gebruik maakt. Langs de weg worden grote borden geplaatst met daarop verwijzingen naar de drie industrieterreinen: Reiderland, Rensel en Hoogebrug. De borden krijgen verschillende kleuren, die corresponderen met de kleuren van de diverse bedrijven.Vrijdag 27 maart 1987

 

Weinig werk in Oktohallen

 

Er zijn vijf gegadigden die de lege hallen van de voormalige kartonfabriek Okto aan de Papierbaan willen kopen van de Staat der Nederlanden. De gemeente Winschoten is daar een van. Domeinen in Meppel, die namens de Staat de onderhandelingen voert, geeft echter de voorkeur aan een van de vier andere, die afkomstig zijn uit de particuliere sector.

Naar verwachting zal er weinig werkgelegenheid gecreëerd worden. In ieder geval minder dan de 50 arbeidsplaatsen, die het Duitse spaanplatenbedrijf Connemann naar Winschoten mee zou hebben gebracht. En dat is heel wat minder dat de ongeveer 300 van Okto.

 

Winschoter scholengemeenschap breidt

uit voor zes miljoen gulden


Zes miljoen gaat de uitbreiding van de Winschoter scholengemeenschap kosten. Maar liefst 20 theorielokalen en 10 vaklokalen (tekenen, muziek, handenarbeid etc.) worden rondom het bestaande gebouw aan de Stikkerlaan gebouwd. Verder komt er onder andere een nieuwe overblijfruimte en een nieuwe pauzeplaats aan het Hommesplein.

 

Daar komt ook de fietsenstalling en de ingang voor de leerlingen. De uitbreiding is ontworpen door het architectenbureau Klein uit Groningen, dat ook verantwoordelijk was voor onder andere de nieuwbouw van een deel van de christelijke scholengemeenschap De Rensel aan de Bovenburen en voor de uitbreiding van de Maranathaschool aan de Hoogklei.

De verwachting is dat begin volgend jaar met de bouw kan worden begonnen. De nieuwe school moet in ieder geval voor 1990 klaar zijn. Dan zal de Winschoter scholengemeenschap ongeveer 1300 leerlingen hebben is de prognose. Nu nog heeft de WSG diverse, vaak heel oude dependances in Winschoten. Aan die situatie zal dan ook een einde komen.