Mei 1984

Woensdag 2 mei 1984
 
Bewoners van achttien woningen aan de Meidoornlaan in Winschoten zijn ongerust over hun toekomstige woonsituatie. De eigenaresse van de woningen, mevrouw Jager-van der Kamp (94) heeft het plan opgevat de woningen te verkopen. Een aantal huizen is inmiddels voor
vijftigduizend gulden per stuk aan de huidige bewoners aangeboden. Zij willen daar niet op gaan.
 
Bewoners willen huizen Meidoornlaan niet kopen
 
Volgens de bewoners bieden de huizen. In vergelijking met de gevraagde prijs te weinig comfort. De kleine eengezinswoningen hebben slechts twee slaapkamers. Verder voelt een aantal bewoners zich te oud om nog een huis te kopen. Bij hen leeft de angst dat de woningen toch worden verkocht, waardoor zij op termijn moeten verhuizen of met huurverhogingen te maken krijgen.
 
Volgens F. Jager, zoon van de eigenaresse, worden de huizen, die nu een huur van 140 gulden per maand moeten opbrengen, voor een standaardprijs verkocht ongeacht de kwaliteit. Dit om te voorkomen dat bewoners die ontzettend veel aan hun huis hebben opgeknapt, daar zelf voor moeten betalen.
 
De bewoners hebben ook het grootste deel van de opknapbeurten zelf betaald. Zo heeft bewoner E. Groenewold zelf een toilet en douche gebouwd. Terwijl de eigenaresse volgens hem nooit iets aan achterstallig onderhoud heeft gedaan. Van zijn huis is het dak lek en zijn de kozijnen verrot. “Ik betaal weliswaar niet veel huur, maar het huis is ook niets waard. Bij een harde wind waai ik bij na van het bed. Verder heb ik in het huis bijna alle werkzaamheden zelf uitgevoerd. Eén keer heb ik een nieuwe voordeur gekregen, dat is alles in de tien jaar dat ik er woon.”, aldus Groenewold.
 
Jager zegt dat de huizen worden verkocht omdat zijn moeder bij een eventueel overlijden de boedelscheiding gemakkelijk wil laten verlopen. Groenewold op zijn beurt denkt echter, dat nu een ingrijpende opknapbeurt voor de eigenaresse onontkoombaar is, zij de huizen snel van de hand wil doen. Acht bewoners willen hun huis niet kopen omdat het aan een voormalige stortplaats grenst. De bewoners zijn bang dat er over enkele jaren sprake zal zijn van gif, waardoor de waarde van de huizen drastisch zal verminderen. De provincie heeft inmiddels op de stortplaats een oriënterend onderzoek laten verrichten. De uitslag daarvan is bij de gemeente nog niet bekend.
 
F. Jager laat desgevraagd weten dat indien de bewoners het huis niet willen kopen, de woningen niet aan iemand anders zal worden verkocht. Alleen bij het verlaten van een woning zal die niet meer worden verhuurd.
 
 
Maandag 7 mei 1984
 
Blokker neemt Het Handelshuis over
 
De mogelijk bekendste zakennaam in Winschoten zal per 1 september a.s. verdwijnen: het Handelshuis wordt op die datum overgenomen door de firma Blokker, die reeds een uitgebreide keten van warenhuizen in Nederland en het buitenland heeft. Het Blokker warenhuis in Winschoten wordt meteen het grootste van de provincie Groningen. Er zal een uitgebreide collectie huishoudelijke artikelen, glas, porselein en aardewerk, luxe artikelen, speelgoed, campingartikelen en tuinmeubelen worden gevoerd.

 

Foto H.Wal

Winschoten was de enige plaats van enige omvang in Groningen waar Blokker nog niet was gevestigd. Er waren al langer plannen om hier een zaak te openen. Deze schenen nu gerealiseerd te kunnen worden, aangezien er nogal wat panden te koop zijn in de binnenstad.
 
Het Handelshuis onderhield al een aantal jaren zakelijke banden met Blokker, met name op het gebied van de in- en verkoop. Directeur-eigenaar J.J.Th. Wanders (62) zocht reeds enige tijd naar een opvolger voor Het Handelshuis, die er in zijn eigen familie niet is. Het Handelshuis is sinds 46 jaar in Winschoten gevestigd. Wanders was vanaf 1948 directeur.
 
Het 14-koppige personeel van Het Handelshuis treedt in dienst bij de firma Blokker.
 
 
Huis aan Huis van donderdag 10 mei 1984
 
Deiman Winschoten 100 jaar
 
Het is 1881. Frederik Deiman start, heel ondernemend, een paardentramlijndienst Bourtange-Vlagtwedde-Winschoten v.v. Later vestigde Deiman zich in Winschoten waar het touringcarbedrijf Deiman nog steeds een begrip is.
 

Foto Deiman

Met de aanschaf van een supermoderne aerodynamische touringcar wil dit Winschoter bedrijf alsnog haar honderdjarig bestaan vieren.
 
De eigenlijke datum is al drie jaar voorbij, maar de drie broers – Rikus, Frits en Martin Deiman – waren te bescheiden om dit jubileum wereldkundig te maken. Maar nu de supermoderne bus van Hollandse makelij voor de deur staat….
 
“Het meest opvallende aan de bus is,” zo vertelt Martin Deiman, “de vormgeving.
Bij de constructie van dit type touringcar werd vanaf het begin enorm veel aandacht besteed aan de aerodynamische vormgeving. Het vlakke front van de meeste bussen biedt te veel luchtweerstand. Dus de stroomlijn begint uiteraard aan de voorkant van de bus; een ietwat bolvormig uiterlijk.
 
Men bereikt zo een bijzonder lage luchtweerstand. De onderkant van het front fungeert als spoiler en houdt een belangrijk deel van de zijwind weg onder de wagen. Dan nog een spoiler op het dak, ook weer voor een betere luchtverplaatsing.
 
Het voordeel is een lager brandstofverbruik en minder geluid binnen in. Onze andere bussen lopen één op drie. En onze nieuwe loopt, en dat staat op papier, 1 op 4,5, dus dat scheelt nogal. Het interieur is uiteraard ook op het meest mogelijke comfort ingesteld.
 
Inderdaad,… het is weer een forse investering, deze bus kost ons ruim 250.000 gulden, niet niks. En dat moet er uiteindelijk toch weer uitkomen. Maar ja, je kan niet met verouderd materiaal op de weg zijn.
 
 

Technische gegevens – Merk: Bova – Kenteken: BJ-46-KT – Datum in dienst: 04-05-1984
Foto Deiman

Trouwens, de concurrentie is groot, wil je mee blijven- doen dan zal je over moderne touringcars moeten beschikken. De consument stelt hoge eisen en daar zul je aan moeten voldoen. Maar het is wel knokken,” aldus Martin Deiman.
 
“Voorzichtig”
 
De tijden zijn veranderd sinds Frederik Deiman voor het eerst met zijn paardetram het traject Bourtange-Winschoten reed. En daarbij nog allerlei bodeklusjes opknapte.
 
In 1925 schafte Deiman zich een gemotoriseerd personenvervoermiddel aan. Een verslaggever van de Pekelder krant maakte het eerste ritje mee en was nogal onder de indruk, hij schreef ergens in zijn artikel:
“Wat ons is gebleken dat voorzichtig chaufferen en kalm rijden is geboden en… in enigszins scherpe bochten vaart minderen en steeds goed opletten. Wat ter voorkoming van ongevallen ook best nodig is, zich steeds daaraan houdende zal succes ook niet uitblijven.” Citaat uit de Pekelder Courant 1925.
 
Het succes bleef ook niet uit, alhoewel de lijndienst werd verdrongen door de O.G. Tramweg Mij. Oost-Groningen. De tijd dat er bussen ingezet werden om het arbeidende volk naar de verschillende werkvoorzieningprojecten te vervoeren ligt ook al weer lang achter ons.
 
Direct na de oorlog werden de “uitstapje” ingevoerd. De Oost-Groningers waagden zich aan dagtochten naar Paterswolde, Appelscha en Emmen.
 
Het fenomeen dagtochten bestaat nog steeds. Alleen de afstanden zijn een stuk groter. En door de luxueuzere vervoermiddelen lukt dat uitstekend.
 
Uit de wervende folder van Deiman i.s.m. Klooster staat: “Met een touringcar begint de vakantie op het moment dat u instapt. Vanuit een comfortabele stoel glijdt het landschap aan u voorbij.” Iedere kilometer is anders, nieuw en verrassend.
 
Naast Appelscha en Paterswolde zijn er nu dagtochten naar Sauerland, Zeeland, Hannover, Den Haag, de Lüneburger heide, Teutoburgerwoud, Volendam, Marken, Brussel en niet te vergeten de verrassingstochten.
 
Verenigingen
 
Daarnaast zijn het de ontelbare verenigingen die zich door Deiman laten vervoeren en de reisverenigingen die zich helemaal door de firma laten “verwennen”.
 
Zoals bijvoorbeeld reisvereniging ‘De Vooruitgang’ uit Beerta, die nu meer dan dertig jaar met Deiman op stap gaat.
 
“De piek ligt duidelijk in de zomer, dan zijn er dagelijks zes bussen onderweg”. “Met de dagtochten gaat het goed. Alhoewel alles onderweg aardig duurder wordt.
 
Maar wil je ook werkelijk een geheel verzorgde dagtocht – dit betekent een goed diner onderweg, koffie, entrees, boottochtjes enz. – dan moet je daar wel iets voor vragen en dan kun je nog niet alles doorberekenen.
 
Want je moet ook denken aan de mensen met een smallere beurs. Vooral de ouderen die zelf geen auto hebben. Ja,… die vinden die tochten prachtig’ En ik zal je wat vertellen…
 
‘t Is ook mooi…”
 
 
Donderdag 10 mei 1984
 
Burgemeester Koek start nieuwbouw Gado
 
“Busvervoer wordt minder aantrekkelijk voor de reizigers, als door verkeersveiligheidsmaatregelen een traject teveel tijd in beslag gaat nemen. Als op een lange buslijn een aantal gemeenten achter elkaar deze grappen uithalen, kost dat extra bussen, mensen én geld, en dat laatste is er niet. Dus dat kán een buslijn in gevaar, brengen”, aldus gistermiddag in Winschoten J.M.G. Bouwman, directeur van de Gado.
 
Hij liet zijn waarschuwende woorden horen bij de officiële start van de nieuwbouw voor de stalling en werkplaats van de Gado in Winschoten. Eerder had burgemeester T.J. Koek al de zorgen van de Gado om de verkeersontwikkelingen in Winschoten besproken. Koek benadrukte dat Winschoten de busbelangen in het oog houdt, en bijvoorbeeld bij het reconstructieplan voor de Venne water in de wijn heeft gedaan door de lengte van de verkeerssluizen aan te passen.
 
“Maar een gemeente moet de totale belangen bezien. Daarbij moeten ook burgers leren dat ze voor verkeersleefbaarheid en veiligheid een prijs moeten betalen. Verkeersveiligheid wordt vaak als iets vanzelfsprekends beschouwd. Zodra ergens één ongeluk gebeurt, staat er meteen een actiegroep op. Maar dan moeten de burgers ook voor lief nemen dat ze door verkeersveiligheidsmaatregelen af en toe ergens een paar minuten langer moeten wachten”, aldus de burgemeester.
 
Koek mocht van de Gado het officiële startsein voor de nieuwbouw geven. Hij beschouwde dit als “een onderstreping van de goede verhoudingen”. Gehuld in een geheel witte uitmonstering beklom de burgemeester een mobiele telescoopkraan aan de Papierbaan op het industrieterrein.
 
Hij liet een grote tank voor 30.000 liter “levenssappen” van de Gado (gasolie) in een al gegraven gat zakken.
 
De nieuwbouw vervangt het huidige complex aan de, P. van Dijkstraat en zal begin december in gebruik worden genomen. De voorbereidingen voor de nieuwbouw verliepen moeizaam, omdat het ministerie de vinger op de knip hield. Er verrijst nu een complex van 8700 vierkante meter met stalling voor achttien bussen, een overdekte tanken een wasstraat en een werkplaats met vijf werkplekken. Met het nog op de brandveiligheid komen in het hele
gebouw een paar honderd sprinklerinstallaties, die worden gevoed vanuit een grote vijver buiten het gebouw. Inrichting en bouw kosten zo’n 3 miljoen gulden. De Gado roemde de samenwerking en het geduld van de gemeente bij de totstandkoming van de nieuwbouw.
 
OPHEFFEN
 
Tijdens de feestelijke maar wel sobere bijeenkomst (“zolang het gebouw er nog niet staat moeten we een grote mate van financiële zelfbeheersing betrachten”) uitten zowel de directeur als de president-commissaris van de Gado kritiek op de plannen om in het noorden van de provincie streekbuslijnen op te heffen ten gunste van treintrajecten. “Onbegrijpelijk dat juist in deze provincie, waar de Gado voor de bevolking zulke grote waarden vervult, plannen zijn voor afbraak van het streekbusvervoer “, zei president-commissaris U.G.H. van der Werff.
 
Ook de burgemeester kantte zich bij voorbaat tegen een eventuele aantasting van het busvervoer in Oost-Groningen. “We moeten ervoor vechten, dat het openbaar vervoer hier tenminste op het huidige peil blijft. Winschoten kan alleen als centrumplaats voor onderwijs, cultuur en volksgezondheid blijven functioneren, als de aanvoerlijnen uit de regio intact blijven”, zo Koek
 
 
Woensdag 16 mei 1984
 
Lijntaxi van start
 
Plan Noord heeft vanaf vandaag een unieke vorm van openbaar vervoer. Taxibedrijf de Grooth begint met de lijntaxi. Een personenbusje gaat een vaste route rijden van het NS station naar plan Noord. De lijntaxi werd gisteren officieel in gebruik genomen door burgemeester T. Koek en het echtpaar Olthof als eerste passagiers mee te nemen.
 
Een lijntaxi lijkt een beetje op een belbus. Passagiers moeten zich een half’ uur voor vertrek bij de taxicentrale melden. Een busje kan acht personen vervoeren en is uitgerust met een
lift om ook kinderwagens en rolstoelen gemakkelijk mee te nemen. De ritprijs is vastgesteld op één gulden vijftig ongeacht de afstand. De ritten sluiten aan op trein en busdiensten.
 
De lijntaxi rijdt van maandag tot en met zaterdag. De eerste rit vertrekt om half tien uit wijk Noord en de lijntaxi rijdt om het uur tot half zes. In omgekeerde richting vertrekt er ieder uur een busje van het NS station. De eerste rijdt om tien uur ’s ochtends, de laatste rit van de lijntaxi is om zes uur s avonds.
 
Er zijn veertien haltes, te herkennen aan het gele bord met de tekst Lijntaxi 14000. De route loopt vanaf het station, via de Venne, het ziekenhuis, twee slingers door plan Noord, langs het bejaardentehuis Renselheerdt om via het ziekenhuis weer terug te keren naar het station.
 
Volgens mevrouw Van der Wal van het taxibedrijf is het van het grootste belang dat passagiers van te voren het nummer 14000 bellen. Op momenten dat er namelijk geen reizigers zijn rijdt de lijntaxi niet. Bij een groot aanbod kunnen er meerdere busjes worden ingezet.
 
De lijntaxi is een experiment voor een half jaar. Bij een volledige bezetting zal het project kostendekkend zijn. Het bedrijf gebruikt bestaand materieel, auto’s die meestal na ‘s ochtends negen uur niet meer of nauwelijks worden gebruikt. In andere plaatsen zijn soortgelijke projecten eerder mislukt. Burgemeester Koek liet echter bij de opening weten dat de gemeente geen bijdrage zal leveren in de exploitatie van de lijntaxi.
 
Het taxibedrijf hoopt na de zomervakantie ook in de stad Groningen een soort van lijntaxi op te zetten. Deze lijndienst zal dan nog meer dan in ‘Winschoten gericht zijn op het vervoer van gehandicapten. Gebruikers van rolstoelen kunnen namelijk geen gebruik maken van het traditionele stadsvervoer.
 
 
Woensdag 16 mei 1984
 
Ministerie akkoord met aanpassingen plan Venne
 
Het ministerie van verkeer en waterstaat is akkoord gegaan met een aantal aanpassingen van het plan voor reconstructie van de Venne. “Daarmee wordt in belangrijke mate tegemoet gekomen aan de wensen van de ondernemers aan de Venne”, zo zei burgemeester T. Koek gistermiddag. Hij zal de veranderingen deze maand met alle betrokkenen bespreken. Ook met de Gado komt nieuw overleg.
 
Van diverse kanten is felle kritiek geuit op het reconstructieplan. Dat betrof onder meer de versmalling van de rijbaan tot vijf meter breed. Die versmalling blijft overigens gehandhaafd. “Maar aangezien het autoverkeer bij opstoppingen of laden en lossen kan uitwijken naar de fietsstroken, zal dat weinig problemen opleveren”, aldus Koek. De aanpassingen betreffen onder andere het verleggen van geplande fietsstroken bij een aantal bedrijven. In persoonlijke gesprekken met de ondernemers zullen ook de financiële consequenties worden doorgenomen.
 
De start van de werkzaamheden voor de reconstructie, die aanvankelijk was gepland vóór de zomer, is uitgesteld tot na de bouwvakvakantie. Nu wordt ernaar gestreefd de reconstructie in september te laten beginnen.
 
De burgemeester kreeg het overigens gisteravond hard te verduren, toen hij op de ledenvergadering van Handel en Nijverheid zei er “heilig van overtuigd te zijn, dat de reconstructie een verbetering betekent, “Hoe heeft u de moed dat te zeggen U hebt een vast inkomen, wij niet”;, zo voegde Venne-ondememer H. Kamp hem toe.
 
Diverse middenstanders brachten al eerder geuite bezwaren naar voren. Zo werd het geringe aantal extra parkeerplaatsen (twintig in plaats van tachtig) weer genoemd. “We moeten ons niet bezondigen aan koudwatervrees. De problemen zullen in de praktijk niet zo groot zijn als pessimisten schetsen. En we houden steeds rekening met ook uw wensen”, zo zei de burgemeester tegen de leden van de winkeliersvereniging.
 
 
Woensdag 16 mei 1984
 
Para’s landen op Venne
 
Het leek gistermiddag wel alsof heel Winschoten was uitgerukt om te zien hoe vier parachutisten landden op het parkeerterrein aan de Venne achter de LTS. Rijen dik stonden Winschoters om het afgezette terrein en ook voor de ramen van de LTS verdrongen de leerlingen zich om niets van het gebeuren te missen. De landing vormde de inleiding van de activiteiten die de Winschoter middenstandsvereniging Handel en Nijverheid organiseert in het kader van haar jaarlijkse Voorjaarsactie.
 
Veel Winschoters hielden hun hart vast toen de vier para’s uit Eelde boven hun hoofden cirkelden. Doordat de wind op verschillende hoogtes nogal varieerde van kracht en richting verliep de landing niet zonder enkele schoonheidsfoutjes. Toch ging er een bewonderend gejuich op toen de parachutisten, weliswaar niet op het doel, neerkwamen aan de overkant van de Venne.
 
Naast de parachutistenlanding valt er tot en met zaterdag nog van alles te beleven in Winschoten. Zo organiseert Handel en Nijverheid morgenmiddag een straattekenwedstrijd voor kinderen van vier tot en met dertien jaar. Vanaf twee uur kunnen jeugdige belangstellenden zich opgeven tegenover het stadhuis.
 
 
 
Eén van de parachutisten landt op het vrijgemaakte parkeerplaats langs de Venne
(Foto Hans Banus, Stadskanaal)
 
 
Donderdag 17 mei 1984
 
Braderienacht bruist van activiteiten
 
Winschoten verwacht 100.000 belangstellenden
 
De televisiequiz Knock-out met duizend deelnemers, draverijen midden in de nacht, een internationaal standwerkerconcours, een groot Schützenfest, ritten met oude autobussen en een massaal ontbijt op het Israëlplein moeten een paar van de hoogtepunten vormen rond de groots opgezette braderie-nacht in Winschoten. De voorbereidingen voor de braderienacht van vrijdagavond 13 juli tot zaterdagmorgen 14 juli zijn momenteel in volle gang.
 
De braderienacht-commissie heeft zich al verzekerd van een hele reeks evenementen. Maar er moet nog heel wat werk worden verzet, voordat het hele ‘programma rond is en alle voorzieningen voor het ontvangst van de geschatte honderdduizend bezoekers zijn getroffen.
 
Naar voorbeeld van onder andere Enschede blijft Winschoten een zomernacht lang wakker, inclusief de kermis, de markt, de cafés en zoveel mogelijk winkels. Daaromheen wordt een uitgebreid assortiment aan festiviteiten opgezet. Overigens bleek deze week tijdens de ledenvergadering van Handel en Nijverheid, dat niet alle winkeliers even enthousiast zijn over de plannen. Terwijl het merendeel van de middenstanders in het eerste deel van de Langestraat en de Engelstilstraat heeft toegezegd de zaken zo lang mogelijk open te houden, weigeren vooral winkeliers in de Moushörn (het achterste stuk van de Langestraat) hun medewerking.
 
De gemeente heeft toestemming verleend voor de braderienacht. Vandaag vergadert de commissie met de Winschoter gemeentepolitie over de extra inzet van rijkspolitie tijdens de braderienacht. Overigens stelde G.J. Haak van de commissie, dat er op grond van de ervaringen in Enschede weinig moeilijkheden worden verwacht. Hij probeerde daarmee winkeliers gerust te stellen, die bevreesd waren voor toestanden zoals die tijdens de Nacht van Assen bij de TT voorkomen.
 
Niet alle evenementen hebben ‘s avonds of ‘s nachts plaats. Een deel gebeurt al vrijdagmiddag, of op de zaterdag. De Knock-out quiz, die door de VARA wordt uitgezonden met Harry Vermeegen van “Pisa” als presentator, speelt zich vrijdag af op het Israëlplein. In de weken vóór de televisie-uitzending zullen regelmatig korte filmpjes over Winschoten worden vertoond. De opnamen hiervoor worden binnenkort in Winschoten gemaakt met Harry Vermeegen.
 
Ook de grote kunstrolschaatsshow Holiday on Wheels van De Molenstad wordt overdag vertoond. Het concours van boerenkapellen, het draaiorgelconcours en het internationale standwerkerconcours hebben wel ‘s nachts plaats, evenals de kortebaandraverij (inclusief totalisator!) op de Oudewerfslaan. “Het is voor het eerst in Nederland dat er ‘s nachts een draverij plaats heeft”, aldus commissievoorzitter Joop Flokstra.
 
Een nachtkledingshow, een grote rommelmarkt, een halve marathon, een barbecuefestijn met vlees, kip en vis zijn een paar andere agendapunten. Maar er is nog een heel aantal festiviteiten in voorbereiding. De braderienacht zal voor de middenstand geen extra kosten betekenen, zo belooft de commissie. Via sponsoring en het aanbrengen van reclameborden tegen betaling wordt getracht de kosten te dekken. Om de honderdduizend belangstellenden inderdaad naar Winschoten te halen zullen vierduizend ronde aanplakbiljetten, vijftienduizend stickers en honderdduizend programma’s worden gedrukt.
 
Ook in de twee Duitse kranten, die Handel en Nijverheid deze zomer in Ost-Friesland verspreidt, zal aandacht worden besteed aan de braderienacht. Haak: “De commissie kan natuurlijk geen winkelier garanderen dat hij ‘s nachts klanten zal krijgen. Maar één ding is zeker: als we helemaal niks doen, trekken we in ieder geval géén bezoekers naar Winschoten”.
 
 
Zaterdag 19 mei 1984
 
Stoomgemaal is nu echt een museum
 
Bij het stoomgemaal aan het Oostereinde is gistermiddag een bord geplaatst met de trotse tekst “Museum stoomgemaal” en daaronder de openingstijden. Daarmee is het honderd jaar oude gemaal langs de weg naar Beerta nu écht een museum.
 
Het museum gaat pas op vrijdag 1 juni officieel open. Voorlopig is het alleen elke woensdagmiddag en zondagmiddag te bezichtigen, zoals te lezen is op het bord, vervaardigd door H. Hut, leraar schilderen aan de Winschoter Its. Begin juni gaat in het gemaal ook een wisselexpositie van start met zo’n twintig modelbouw stoommachines uit de provincie Groningen. Ook het automobielmuseum in Assen leent hiervoor een paar stoommachines uit. De expositie blijft gedurende de zomermaanden in het gemaal.
 
 
Tjarko van Dijk, sinds begin dit jaar bewoner én in z’n vrije tijd beheerder van het museum-gemaal, is druk bezig met de voorbereidingen voor de permanente tentoonstelling, die in het
stoomgemaal te zijner tijd wordt opgezet. Om naast deze permanente expositie toch steeds nieuwe belangstellenden te trekken, is het de bedoeling elke zomer een wisselexpositie in te richten.
 
De belangstelling voor het gloednieuwe Oostgroninger museum, dat overigens nog vorm moet krijgen, is hartverwarmend, zo vertelt Van Dijk. De gemeente Winschoten heeft het meteen opgenomen in het nieuwe toeristische boekje, dat onlangs is uitgebracht, de provinciale VVV drukt tweeduizend speciale strooifolders over het gemaal, die wijd en zijd worden verspreid, en het J.B. Scholtenfonds zegde een financiële bijdrage van 5000 gulden toe. Dat geld is zeer welkom, want de hoge pijp van het stoomgemaal is hoognodig aan reparatie toe.
 
 
Maandag 21 mei 1984
 
Voetbal in Winschoten ferm eind opgekrikt
 
Knallend kampioensfeest Bato in de Klinker
 
De vreugde was wat ingetogen. Begrijpelijk, want het kampioenschap zat er immers al wat langer aan te komen. Bato had dus vast wat aan het idee kunnen wennen. En toch was er hier en daar een blauw-wit hart dat desalniettemin vlugger klopte en er tevens voor zorgde dat er tranen van vreugde in de ogen opwelden.
 
Aanvoerder Flip Slik was de laatste die de kleedkamer binnenwandelde na het eerste huldebetoon te velde. Hij stortte zich in de juichende menigte, die zich tegoed deed aan het eerste gerstenat, verdiend na negentien competitiewedstrijden voetbal. Slik greep zijn ploegmaat Peter van Delden, en passant nog jarig ook, en grijnsde. Zestien jaar geleden debuteerde ik in Bato I, toen ook nog derde klas. We degradeerden en ik speelde samen met Peters vader. En nu met hem. Terug in de derde klas, het is een hoogtepunt in mijn carrière.
 
Bato wilde het verder best weten. Swier Mansens, bestuurslid, wachtte de intense regenbui van de namiddag niet af en stapte pardoes met kleren en al onder de douche om spelers te feliciteren die hij “nog niet had gehad”. De dikke droppen verstoorden het feest niet al bracht het wat ongemak. De bus werd volgeladen voor de rijtoer door Winschoten. Scheidsrechter Beijering uit Valthe deelde mee in het feest. Men duwde de leidsman spontaan een bosje bloemen in handen. Ik fluit al lang, maar heb nog nooit een kampioenswedstrijd toegewezen gekregen, vertelde hij naderhand. Ik heb voor de gelegenheid mijn vrouw maar meegenomen. Toen Beijering wilde vertrekken was het boeket zoek. Was iemand van de spelers in de handen gegeven. Beijering kon er nog om lachen. De zenuwen speelden de Batoërs zelfs nadat het kampioenschap een feit was nog parten
 
Onder de begeleiding van het gerommel van de donder boven Winschoten werd koers gezet naar De Klinker waar het heuglijke feit met een receptie en een knallend feest werd gevierd. Alles wat Bato een goed hart toedraagt, was in het cultureel centrum present, naast vertegenwoordigers van clubs uit de regio. Met Bato in de derde klas is het voetbal in Winschoten weer een ferm eindje opgekrikt. Flip Slik herhaalde het in het feestgedruis nog maar eens: “Dit is een hoogtepunt in mijn carrière. Terwijl de anderen genoten van hun titel en de mogelijkheid er eens stevig tegen aan te gaan. Voor de zekerheid hadden sommigen vorige week maandag reeds een snipperdag opgenomen. Nu was het pas nodig. De sfeer waarin Bato vóór het breken van de spanning had verkeerd gaf de opmerking van Van Delden senior wel aan. Met nog een kwartiertje voor de boeg in het duel tegen Nieuweschans en in de stellige g overtuiging, nu pas, dat het allemaal echt door zou gaan, voegde hij een clubgenoot toe: “Kunnen we deze week eindelijk weer eens rustig gaan vissen…”

Vrijdag 25 mei 1984

 
Adjudant Van der Velde krijgt een onderscheiding.
 
ADJUDANT VAN DER VELDE KONINKLIJK ONDERSCHEIDEN
 
Adjudant  F.A. van der Velde is gistermiddag tijdens zijn afscheid als adjudant van de gemeentepolitie Winschoten onderscheiden met de eremedaille in goud verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. Van der Velde heeft z’n decoratie te danken aan zijn bijna veertigjarige loopbaan bij de Winschoter politie. Burgemeester T. Koek speldde de scheidende adjudant, die met pensioen gaat, de onderscheiding op tijdens een druk bezochte receptie in het stadhuis.
 
Koek noemde Van der Velde een uiterst markante figuur die als politieman een “storm van ontwikkelingen heeft meegemaakt waarin het individu steeds meer rechten kreeg en de politieman het af en toe steeds moeilijker kreeg”. Ingaande op die ontwikkelingen vroeg de burgemeester zich af of het politie-instrumentarium wel adequaat genoeg is om “bepaalde misstanden” tegen te gaan. “Het is toch ontoelaatbaar dat hele buurten worden verpest door enkele kwaadwilligen”, aldus Koek daarmee duidend op de nog steeds aanhoudende moeilijkheden in onder meer de Hortensiastraat.
 
Volgens Koek zit de politieman klem tussen de burger, het Openbaar Ministerie en het Openbaar Bestuur. “De politieman moet daarin zijn koers maar een beetje zien te vinden”, merkte Koek op. Hij sprak Van der Veldes eigen uitspraken tegen als zou hij op alle fronten een man van de oude stempel zijn. Als ik de Winschoter Courant lees dan bent u heel eigentijds bezig door vanuit de keuken naar de pers toe informatie te geven over het dwarsparkeren en het Venneplan. Dan moet ik stellen dat u toch wel erg met de tijd bent meegegroeid aldus Koek die in dat kader ook de inzet van de adjudant in de gemeentelijke verkeerscommissie prees.
 
Koek betrok ook mevrouw Van der Velde in de blijken van hulde. “De man heeft in zijn functioneren in belangrijke mate zijn vrouw nodig”, stelde Koek.
 
De korpschef van de Winschoter politie, J. v.d. Boogaart, ging in zijn rede ook in op de veranderde maatschappij waarin Van der Velde moest werken. Hij prees de flexibele houding en “bovenal de contactvaardigheid” van adjudant Van der Velde. “U kende iedereen en werd door iedereen gekend”, aldus de korpschef.
 
Van der Velde eindigde zijn kort dankwoord met: “Je hoeft niet op de voorgrond te treden om nuttig te zijn. Ik denk dat dat ook wel een klein beetje op mij van toepassing is geweest”.
 
 
Vrijdag 25 mei 1984
 
Pettenfabriek wordt gesloopt
 
Een sloopbedrijf is deze week in opdracht van de gemeente Winschoten begonnen met de afbraak van de voormalige pettenfabriek aan de Rode Weg. Volgens de gemeente vormt het bouwvallige pand een gevaar voor de omgeving. Het is niet bekend welke bestemming het terrein krijgt.
 
Het gebouw is zeven jaar geleden afgebrand. De ruïne was daarna een geliefd speelobject. Door een onteigeningsprocedure is het pand eigendom geworden van de gemeente. Het sloopbedrijf Schipper uit Blijham zal de afbraak binnen drie weken voltooien.