Mei 1985

 

Zaterdag 4 mei 1985
 
Winschoter toren attractie rijker
 
Winschoten is vanaf morgen een attractie rijker: de toren aan de Torenstraat heeft van binnen een complete facelift ondergaan. In het kader van de viering van de bevrijding opent gedeputeerde Gerard Beukema morgen een speciale expositie in de toren.
 
De expositie bestaat uit tien grote panelen, waarop met illustraties en teksten (in drie talen) de historie van Winschoten, van de toren en van de oorlogsjaren wordt verteld. De hele komende week zal de tentoonstelling in de toren zijn te bezichtigen. Ook daarna blijft de expositie in de toren ondergebracht.
 
Er is nog veel meer te zien in de toren. Op de eerste verdieping huist een antieke brandweerspuit, met nog meer brandweerspulletjes van vroeger. Op een hogere etage is de toren in miniatuur, vervaardigd door de Winschoter A. Bakker, nog eens van dichtbij te bekijken. Wie het graag groot ziet, krijgt vanaf de trans alle gelegenheid. Er staat een verrekijker. Aan alle vier de zijden zijn met behulp van fotopanelen de belangrijkste aandachttrekkers in het stadsbeeld aangeduid. Gemeentevoorlichter Gerben van der Meulen wil ook nog Winschotens beschermheilige Sint Vitus een plaatsje geven in de toren, en de gevangeniscellen „net echt” aankleden.
 
Ter gelegenheid van de bevrijding geeft de PTT een speciale serie zegels uit, die overal vanaf 6 mei verkrijgbaar zijn. Alleen in Winschoten niet: die krijgt de landelijke primeur van de zegels met een poststempel van zondag 5 mei. De zegels zijn geplakt op een fraaie nieuwe kaart van de Winschoter toren met daarbij nog een stadsstempel van Winschoten. De kaarten met de bevrijdingszegels zijn in een beperkte oplage van 600 exemplaren verkrijgbaar hij de balie onderin de toren.
 

Maandag 6 mei 1985
 
Klokluiden en handkussen

Een gedeputeerde en een burgemeester bungelend onderaan een klokkentouw, en de verrukking van Winschoter dames over de scheutig handkussen uitdelende Poolse bevrijders. Twee vrolijke momenten van de Winschoter bevrijdingsfeesten. De viering van 5 mei speelde zich in Winschotens overigens voornamelijk af in een besloten kring van genodigden. Wel was er ‘s morgens een korte muzikale show van Nieuw Leven op het Israëlplein na een toespraak van burgemeester Ties Koek, en konden belangstellenden ‘s middags de permanente expositie en de nieuwe inrichting van de toren bezichtigen.
 
Na de al zeer geanimeerde ontvangst op het stadhuis van de oud-soldaten uit Polen en hun gastgezinnen, bereikte de stemming een hoogtepunt tijdens de langdurige lunch in De Drie Zuilen. De overdadig uitgedoste Canadese zangeres Gillian Campbell bracht de stemming er flink in met haar liedjes uit de oude Engelse doos. De aanwezigen waardeerden het ten zeerste dat zij het publiek zo hij haar optreden betrok.
De ontmoeting van de drie uit Polen overgevlogen bevrijders en de in Nederland achtergebleven Polen betekende in een aantal gevallen een verrassend weerzien na veertig jaar met oude strijdmakkers. Bij het afscheid (de „Poolse” Polen blijven nog een paar dagen in Winschoten) speelden zich emotionele taferelen af.

 
Gedeputeerde Beukema, burgemeester Koek en voorlichter Van der Meulen
trekken uit alle macht aan de klok in de toren.
 

Dinsdag 7 mei 1985
 
Bode
 
Door het luiden van een bel is gisteren de tentoonstelling „Mit bode mit” in het voormalige Bovenpand aan de Langestraat geopend. Die handeling werd verricht door de laatste boderijder die Winschoten heeft gekend, de heer M. (,,Mans”) Tammes. Op de tentoonstelling zijn allerhande foto’s en voorwerpen te zien uit de tijd dat in de regio nog zo’n 170 mensen hun brood verdienden als boderijder. De expositie is opgezet door de St. Oud-Winschoten in samenwerking met het Veenkoloniaal Museum in Veendam.
 

Woensdag 8 mei 1985
 
SCHOP NA HALF JAAR UITSTEL GROND IN
 
Bouw Oldambtster Stee start definitief

De bouw van het Oldambtster Stee op het Winschoter Marktplein gaat deze week na een uitstel van een half jaar definitief van start. Vandaag brengt het kadaster de ligging van het appartementen/kantorencomplex in kaart. Vermoedelijk aan het eind van de. week gaat de eerste schop de grond in. Volgens de architect, A.J. van Ringh uit Winschoten, zouden er zo’n twaalf van de in totaal veertien appartementen verkocht zijn. Over de invulling van het kantorengedeelte op de begane grond schijnt nog de nodige onzekerheid te bestaan.
 
De projektontwikkelaar C. Overduin van het Oldambtster Stee deelde vorig jaar oktober al mee dat nog die maand met de bouw een aanvang zou worden gemaakt. Volgens architect Van Ringh heeft de vertraging meerdere oorzaken. Hij spreekt tegen dat de verkoop van de appartementen stroef zou zijn verlopen waardoor er te weinig financiën waren om te kunnen beginnen. „Er spelen een heleboel dingen een rol mee”, aldus de architect.
Eén van die factoren was naar zijn mening de naderende winter. „Dat zou een voor de bouw zeer schadelijke periode zijn”. Ook moest de belegger volgens Van Ringh „nog wat zaken
afwerken”. Van Ringh zegt niet te weten dat Overduin zich uit het project zou hebben teruggetrokken, zoals sommige geruchten willen doen geloven. „Nee hoor, hij is voor mij nog altijd de man achter het geheel”.
Wel zegt Van Ringh zou Overduin getracht hebben een andere belegger voor het project te interesseren.
Het Oldambtster Stee komt op de plaats waar vroeger de Oldambtster Herberg heeft gestaan. De bouw had vorig jaar juni al van start gekund. De hotelier A.J. Ruibing stapte toen evenwel naar de Raad van State omdat hij het niet eens was met de komst van de woonflat schuin achter zijn etablissement. Ruibing had eerder van de provincie geen toestemming gekregen voor de verbouw van z’n hotel. Door het afgeven van een provinciale verklaring van geen bezwaar tegen het Oldambtster Stee was er naar Ruibings mening met twee maten gemeten. De Raad van State stelde hem echter in het ongelijk. Projectontwikkelaar Overduin was gisteren niet bereikbaar; hij is met vakantie.
 

Vrijdag 10 mei 1985
 
UITREIKING VOLKSHUISVESTINGSPLAN
 
„Oost-Groningen heeft sterk Winschoten nodig”

„Oost-Groningen heeft een groot en sterk Winschoten nodig”. Dat zei wethouder Henk Stuut gistermiddag bij de overhandiging van het eerste exemplaar van het Winschoter volkshuisvestingsplan aan gedeputeerde Roel Vos in het stadhuis in Winschoten. Stuut ging bij deze gelegenheid opnieuw in op de moeilijke situatie waarin de gemeente Winschoten zich nu en ook in de komende jaren zal bevinden. „Winschoten heeft behoefte aan meer inwoners, maar bovenal ook aan meer grond. Het is zeker dat we deze eeuw nog volledig door onze bouwgrond heen zijn”, aldus Stuut. „Zo rond het jaar 1995 zal Winschoten uit zijn jasje knappen.”
 
Volgens wethouder Stuut zou Winschoten toe moeten groeien naar een inwoneraantal van tussen de 24.000 en 40.000 mensen. „En wat mij betreft mag het dan dichter bij de 24.000 dan bij de 40.000 liggen”, aldus de wethouder. Hij haalde het in 1984 verschenen PPD-rapport aan, waarin staat dat Winschoten na de stad Groningen feitelijk de enige stad is die een echte centrumfunctie heeft. Gedeputeerde Roel Vos antwoordde dat Winschoten al blij mag zijn dat de stad het inwonertal behoudt, dat het nu bezit. Volgens hem wijzen alle tekenen erop dat er geen kans is op een vergroting van het aantal inwoners.
 
„En dat probleem geldt niet alleen voor Winschoten”, aldus de gedeputeerde. „Heel Groningen kampt met een teruglopend inwonertal. Het aantal jaarlijks vertrekkende mensen blijft vrijwel gelijk, maar daar tegenover staat dat minder mensen zich in de provincie vestigen.”
Wethouder Stuut ziet de toekomst niet zo somber in. Hij haalde een aantal in het rapport genoemde cijfers aan. „Voor de komende vijf jaar zal het inwo­nertal van Winschoten met zo’n 137 personen stijgen, aldus de wethouder. En over dezelfde pe­riode zal volgens Henk Stuut het aantal huishoudens met 450 toenemen.
 
En aangezien het huidige wo­ningtekort in Winschoten onge­veer 160 woningen bedraagt, zal de gemeente in de komende vijf jaar 750 woningen bouwen, zoals in het volkshuisvestingsplan staat. Deze zullen dan gebouwd moeten worden in het lanenge­bied en bij de Udesweg Zuid, aangezien dat de enige plaatsen zijn waarvoor Winschoten nog nieuwe bestemmingsplannen kan maken. Op een nog langere termijn, tot 1995 heeft de gemeente Winschoten behoefte aan 1250 woningen, aldus Stuut.
 
 
Woensdag 15 mei 1985
 
FLOKSTRA EN PVDA: 8 GEMEENTEN SAMENVOEGEN
 
B en W: 3 dorpen bij Winschoten

Burgemeester en wethouders vinden dat bij de herindeling Westerlee, Heiligerlee en Blijham bij Winschoten moeten komen. Zij willen zich daarvoor hard maken bij de provincie. Burgemeester Ties Koek kreeg gisteren in de commissie bestuurlijke zaken echter geen steun voor dit voorstel. De raadsleden wilden een nog groter Winschoten. Joop Flokstra (Winschoter Belangen) en de PvdA gingen het verst: zij pleitten voor de samenvoeging van acht gemeenten tot één super-gemeente Oldambt.
Het is voor het eerst dat in Winschoten man en paard zijn genoemd bij de wensen voor de herindeling. Bij de optie van B en W stijgt het inwonertal van Winschoten met de drie dorpen erbij van ruim 20.000 tot ruim 26.000 inwoners. Het plan van VVD-er Dick Boven, gesteund door CDA-er Piet Kuiper, behelst een Groot-Winschoten met Scheemda, Midwolda en Nieuwolda van 34.000 inwoners. Flokstra, later bijgevallen door de PvdA-ers Bruno Willems en Ida de Roest, wilde met een voorstel van ruim 50.000 inwoners naar de provincie stappen. Daartoe moeten Bellingwedde, Nieuweschans, Beerta, Finsterwolde, Nieuwolda, Midwolda, Scheemda en Winschoten samengaan. Peter Soethoudt (CPN) bleef bij het standpunt van zijn partij: afwijzing van elke vorm van gemeentelijke herindeling.
 
Wrok en teleurstelling over de tot nu toe stiefmoederlijke behandeling , van Winschoten overheersten in de commissie. Volgens de provinciale plannen zal Winschoten alleen een grenscorrectie ondergaan. Het gesprek vorige week met herindelinggedeputeerde Bote Wilpstra heeft Koek verre van tevreden gesteld. Om ook in de toekomst te blijven functioneren als centrum van een groot verzorgingsgebied moet Winschoten minstens 24.000 inwoners tellen, aldus Koek. Boven die grens krijgen gemeenten full-time wethouders, een beter bezet ambtenarenapparaat en relatief meer financiële armslag.
 
Flokstra noemde het voorstel van B en W „kruimelwerk”. „Wie niet te veel vraagt, krijgt weinig van de provincie. Vraag je het meest, dan krijg je tenminste nog een boel”. Ook Willems vond de kleinschalige oplossing van B en W „zwak”. Er valt met de omliggende ge-meenten best te discussiëren over een supergemeente Oldambt, meende hij. De Roest benadrukte later dat de PvdA-ers niet onder druk van Flokstra zijn afgeweken van het voorstel van B en W. Intern wordt een supergemeente al lange tijd besproken, zei zij. Koek stelde dat ook B en W een kloeke gemeente van 34.000 inwoners de mooiste oplossing zouden vinden. „Maar ons voorstel van ruim 26.000 sluit beter aan bij de politieke realiteit”.
 
Van diverse zijden werd erop aangedrongen vóór 26 mei te komen tot één gezamenlijk stand-punt naar de provincie toe, met een stevige lobby naar alle Statenfracties (afgezien van de CPN/PSP). Boven sprak echter de vrees uit dat „de kaarten al zijn geschud. De omliggende gemeenten zijn het met elkaar eens. Ik begrijp niet dat zelfs de oud-Winschoters in de staten niet meer voor Winschoten willen doen”.
 

Dinsdag 21 mei 1985
 
Schoonmaken Reiderland misschien toch in ’86
 
Het opruimen van de met olie vervuilde plek bij de voormalige fabriek Reiderland komt volgend jaar misschien toch weer in beeld. Wethouder Roelof Lukkien (PvdA) is daarover optimistisch gestemd nadat hij gisteren een gesprek had met milieugedeputeerde T. Meijer (VVD). Reiderland staat niet vermeld in het concept ontwerpprogramma bodemsanering 1986. Een beslissing valt pas nadat de gemeenten in Groningen op het concept hebben gereageerd.
Gedeputeerde staten hadden de olieplek een dusdanige lage prioriteit toegekend dat hij geheel van de lijst was geschrapt. Vorig jaar stond het schoonmaken van Reiderland nog wel op de saneringslijst van ’86. Volgens Lukkien wil de gedeputeerde „in overweging nemen” de olievlek weer op te voeren.
Het schoonmaken van de grond kost volgens een offerte van de Grontmij zo’n twee ton. Gemeente en provincie zouden daarvan ieder de helft voor hun rekening moeten nemen. Winschoten probeert een goedkopere oplossing te vinden. Getracht wordt de klus voor minder dan een ton te kunnen klaren zodat de provincie haar bijdrage voor wat betreft Reiderland in de zak zou kunnen houden. Daarvoor in de plaats zou de sanering van de vervuilde stortplaats aan de Meidoornlaan eventueel een hogere plaats moeten krijgen op de saneringslijst ’86.
 
Wethouder Lukkien stelt dat de provincie heel voorzichtig gereageerd heeft op de wens een aanvullend nader onderzoek bij de Meidoornlaan in ’86 te laten plaats hebben. Gedeputeerde staten hadden de gifbelt aan de Meidoornlaan op het concept ontwerpprogramma op een zeer lage plaats en pro memorie geboekt. Indien de provincie het schoonmaken van de olieplek bij Reiderland alsnog voor ’86 opvoert, zal daar eerst nog een ander onderzoek moeten gebeuren. Dat onderzoek moet uitwijzen of er ook olie onder het wegdek van de Transportbaan is gelopen.
 
 
Donderdag 23 mei 1985
 
BUITEN SCHOT BIJ HERINDELING
 
Geen uitbreiding van grenzen Winschoten

De gemeente Winschoten blijft definitief buiten de herindeling. Dit is het resultaat van een studie die de provincie Groningen heeft verricht naar de mogelijkheden tot een geringe uitbreiding van het grondgebied van Winschoten. Verwacht wordt dat begin volgende week de gemeente Winschoten hiervan officieel door de provincie op de hoogte zal worden gesteld.
 
Zoals bekend zou Winschoten eerst met Oude Pekela worden samengevoegd, maar omdat hiertegen veel verzet rees, is gekozen voor een samengaan van de beide Pekela’s. Daardoor bleef Winschoten met lege handen zitten. Winschoten wil graag groter worden, omdat het aantal inwoners slinkt en mede daardoor de vergoeding van het Rijk terugloopt.
De provincie heeft bekeken of Winschoten zou kunnen worden uitgebreid met een gedeelte van Westerlee. Maar de provincie meent dat dit om planologische redenen niet haalbaar is. De provincie vindt dat een stukje
landelijk gebied niet bij een stedelijk gebied past. Bovendien, zo meent de provincie, heeft Winschoten ook niets aan een groot stuk bouwterrein nu de vergoeding van het Rijk gebaseerd is op het aantal woningen en niet meer – zoals tot voorheen – op het aantal nwoners.
 
„Ik kan mij eigenlijk niet voorstellen dat dit juist is”, zo reageert burgemeester T.J. Koek. ,,Gedeputeerde staten hebben zelf in hun brief en hun rapport aangegeven dat een grenscorrectie voor Winschoten nodig is. Dat kan dan toch geen loze kreet zijn. Ze moeten zich wel drie keer bedenken om zich onsterfelijk belachelijk te maken als ze geen oog hebben voor onze aantoonbare knelpunten en onze goede en serieuze argumenten vóór gebiedsuitbreiding”.
 
In Groningse wandelgangen wordt ook vernomen, dat de verdeelde meningen binnen de gemeenteraad Winschoten geen goed hebben gedaan. Dat lijkt Koek niet juist. „Er is alleen van gedachten gewisseld binnen de raadscommissie, de gemeenteraad moet zich volgende week nog definitief uitspreken. Op 3 juni is de hoorzitting van de provincie en later in juni de vergadering van provinciale staten. Het zou procedureel bijzonder onbehoorlijk zijn als de uitkomst voor Winschoten nu al vaststond”.
 
 
Zaterdag 25 mei 1985
 
B EN W WINSCHOTEN:
 
Drie dorpen moeten erbij

Burgemeester en wethouders van Winschoten houden vast aan een uitbreiding van hun gemeente met de dorpen Blijham, Heiligerlee en Westerlee. Volgens B en W is het van wezenlijk belang dat het inwoneraantal van Winschoten stijgt tot boven de 24.000. Toevoeging van de drie dorpen zou resulteren in een inwoneraantal van ongeveer 26.000. Het college baseert zijn voorstel aan de gemeenteraad ten dele op een studierapport, dat het P.P.D Groningen in 1984 uitbracht. Hierin komt naar voren dat Winschoten na de stad Groningen het grootste verzorgingsgebied heeft. Het gemeentebestuur zal haar standpunt schriftelijk aan gedeputeerde B. Wilpstra kenbaar maken.
Het college voert naast de conclusies uit het P.P.D-rapport vier argumenten aan voor de gewenste uitbreiding. In de eerste plaats heeft Winschoten een nijpend grondgebrek, dus geen mogelijkheid om uit te breiden. En dat is noodzakelijk, want een centrumgemeente moet minimaal 25.000 inwoners hebben, stellen B en W. Voor een passende bezoldiging van het bestuursapparaat is met ook noodzakelijk dat het inwonertal rond de 25.000 komt te liggen.
Op de vorige week gehouden commissievergaderingen werden door diverse raadsleden andere uitbreidingsmogelijkheden naar voren gebracht. Zo wilden enkele PvdA-leden een nog grotere verschuiving van de grens. J. Flokstra gaf te kennen ook wel iets te zien in een samen-voeging met onder andere Beerta en Finsterwolde.
 

Woensdag 29 mei 1985
 
WOEDE OM HERINDELING, OKTO EN VAARWEG
 
Winschoten boos op provincie

Burgemeester en wethouders van Winschoten zijn boos op de provincie. Gisteren deelden gedeputeerde staten hen per brief mee, dat Winschoten er bij de herindeling geen centimeter grondgebied bij krijgt. Dat was voor hen de druppel die de emmer doet overlopen. B en W verwijten GS niet alleen onfatsoenlijk gedrag rond de herindeling. Zij nemen het de provincie onder veel meer ook kwalijk, dat die de strijd om compensatie voor Okto nauwelijks heeft gesteund. Zij betichten de provincie ervan, dat die tekort schiet in de zorg voor Winschoten en voor Oost-Groningen in het algemeen. Op de gemeenteraadsvergadering vanavond willen zij met de raadsleden overleggen in welke vorm zij hun boosheid en teleurstelling naar de provincie toe zullen gieten.
„Een burgemeester heeft ooit gezegd, dat we de provincie eigenlijk moeten afschaffen. Aan die uitspraak moet ik de laatste tijd nogal eens denken”, aldus burgemeester T. Koek gisteren. ,,Een provincie is voor een groot deel niet meer dan een doorgeefluik naar gemeenten. Maar deze provincie gaat zich vaak te buiten aan regelend optreden, ook daar waar dat helemaal niet de bedoeling is. Oost-Groningen is daarvan de dupe. Kijk maar eens hoe de Streekraad vaak moet soebatten om gelden, die hen gewoonweg toekomen”.
 
B en W menen dat GS door nu al een beslissing te nemen over Winschoten bij de herindeling, handelen in strijd met afspraken. „Op 7 mei is er een gesprek geweest met gedeputeerde Wilpstra, dat wij bepaald niet als overleg hebben ervaren. Het verslag van de provincie van dat gesprek lijkt ook nergens op. Er was afgesproken dat wij gelegenheid zouden krijgen onze visie te formuleren, voordat GS hun standpunt zouden bepalen. Wij hebben vrijdag de brief met onze opvattingen naar de provincie gestuurd. Nu blijkt achteraf dat GS toen al hun besluit hadden genomen. Deze handelwijze getuigt van minachting voor gemeentebesturen, nog afgezien van de teleurstelling dat onze argumenten vóór uitbreiding van Winschoten van de tafel zijn gezwiept”, zegt Koek.
 
Koek zegt dat GS alleen bij de poging de militaire apotheek naar Winschoten te halen, zich vierkant achter de strijd om compensatie voor de kartonfabriek Okto hebben gesteld. ,,Maar misschien wisten ze vooraf al wel dat die apotheek hier toch niet zou komen, dus konden ze ons daarom makkelijk steunen. Verder hebben ze het laten afweten”. Ook de tegenwerking bij het realiseren van een voor de beroepsvaart geschikte vaarweg van Winschoten naar de Dollard ligt B en W zwaar op de maag.
Koek noemt het een lachertje dat GS ervan uitgaan dat de huidige herindelingplannen maar voor zo’n 25 jaar zullen gelden. Hij vraagt zich af of het nog zin heeft op 3 juni de provinciale hoorzitting over de herindeling te bezoeken. „GS hebben hun standpunt bepaald, en ik ga ervan uit dat ze dat in nauw overleg doen met de Statenfracties”.
  
 
Donderdag 30 mei 1985
 
„STATENLEDEN MOETEN NU MAAR EENS HIERHEEN KOMEN”
 
Grote bijeenkomst over herindeling

De stakende raadsleden van Winschoten organiseren op dinsdagavond 11 juni een grote protest- en informatiebijeenkomst in De Klinker over de herindeling. Naast de inwoners van Winschoten worden daarvoor ook alle leden van provinciale staten van Groningen uitgenodigd. De dag erna komen de herindelingplannen aan de orde in de Statencommissie.

Burgemeester Ties Koek zal op de bijeenkomst spreken namens het college van B en W. Voor de vier stakende fracties van PvdA, VVD, CDA en Winschoter Belangen voert PvdA-fractievoorzitter Henk Schuster het woord. Schuster: „Het gaat er nu om dat we als een zo groot mogelijke eenheid naar buiten optreden”. Het initiatief tot de staking, die in de loop van gistermiddag werd voorbereid, ging uit van de PvdA.
 
Meteen nadat de gemeenteraad gisteravond zijn werkzaamheden had opgeschort, werd commissaris der koningin H.J.L. Vonhoff per telegram op de hoogte gebracht van de staking en de aanleiding daartoe. Alle statenleden krijgen een afschrift van het telegram. Binnen het uur was ook de grote zaal van De Klinker afgehuurd voor de protestbijeenkomst. Schuster: „Ons uitgangspunt is dat de statenleden hierheen moeten komen. Laten zij nu maar eens naar Ons luisteren”.
In de tussentijd zullen de Winschoter politieke partijen afzonderlijk of gezamenlijk stappen ondernemen om hun Statenfracties op andere gedachten te brengen over het niet uitbreiden van Winschotens grondgebied. Burgemeester Koek zei blij te zijn dat het collegestandpunt over de herindeling nu de steun had gekregen van de overgrote meerderheid van de raad. „Ik verwacht dat GS verwonderd zal zijn dat Winschoten zo fors reageert op onzorgvuldig handelen van hun kant. Maar de provincie heeft ons zelf zo op een hoop gedreven”.
Volgens wethouder Henk Stuut zal de staking wel degelijk effect hebben, doordat de gemeenteraad nu geen besluiten neemt. „Dat schept problemen voor de provincie bij haar toezichthoudende rol op de financiën en op de uitvoering van besluiten”. Zo is de gemeenteraad gisteravond niet toegekomen aan een besluit over de aankoop van grond voor de oostelijke rondweg, en daarbij is de provincie direct betrokken. Deels zullen ook Winschoters worden getroffen doordat bepaalde beslissingen voor onbepaalde tijd zijn uitgesteld. Stuut: „Maar ik verwacht dat de burgers begrip zullen hebben dat de raad er nu voorrang aan geeft een duidelijk signaal te laten horen in deze kwestie, die de toekomst van Winschoten en de regio aangaat”.
B en W hebben niet geprobeerd, formeel of informeel, om de omliggende gemeenten te winnen voor het Winschoter standpunt. Zij zullen dat ook niet doen. Koek: „Gelet op de geluiden uit de andere gemeenten is dit moeilijk bespreekbaar. De provincie moet het voortouw nemen. Overal wordt gekreund over de herindeling, maar de provincie moet toch kiezen voor een oplossing van erkende knelpunten”.

Vrijdag 31 mei 1985
 
Hoofd ontmanteling Okto start maandag

C. Alberts is benoemd tot hoofd van de operatie rond de ontmanteling van de machine in de kartonfabriek Okto. Hij gaat maandag aan de slag in Winschoten. F. Twijnstra, hoofd van het Okto-personeel sinds de fabriek in 1980 in de „mottenballen” ging, vertrekt officieel per 1 juli. Hij gaat vroegtijdig met pensioen. Het arbeidsbureau heeft een ontslagvergunning verleend.
 
Alberts trad vorig najaar vervroegd uit als directeur van de kartonfabriek Beukema in Hoogezand. Hij heeft nu bij Okto een arbeidscontract van maximaal anderhalf jaar.
„Uiterlijk 1 januari 1987 moeten de fabriekshallen leeg zijn. De andere activiteiten in het gebouw, het snijcentrum en de opslag, gaan normaal door”.
Zijn benoeming betekent volgens Alberts niet, dat de ontmanteling maandag meteen van start gaat. „Eerst moeten we de planning en de organisatie van de demontage opzetten. De datum waarop daadwerkelijk met de verhuizing kan worden begonnen, hangt verder natuurlijk af van de besprekingen tussen Bührmann-Tetterode, KNP en het ministerie”.
De onderhandelingen over de verkoop van de machine zijn rond, aldus J. van der Weerd, directeur personeel en organisatie van KNP in Maastricht. De afspraken zijn echter nog niet officieel bekrachtigd. Momenteel is het ministerie van economische zaken nog eigenaar van de machine. Het grootste deel van de machine zal worden overgebracht naar de Papierfabriek Roermond, andere onderdelen gaan naar De Kroon in Pekela en De Halm in Hoogkerk. In afwachting van de definitieve beslissing zijn de onderdelen in de fabriek al wel klaar gemaakt voor verzending: er zijn plakkers met de plaats van bestemming aangebracht.
Onderdeel van de besprekingen vormt de sociale positie van het huidige onderhoudspersoneel in de Winschoter fabriek, dat in dienst is bij het concern KNP. Volgens directeur Van der Weerd is het overleg met de vakbonden nu „op een oor na gevild”. Aan alle personeelsleden zijn andere banen aangeboden, in Roermond of in noordelijke kartonbedrijven, voor enkelen wordt getracht een vut-regeling te treffen. Mochten de aangeboden banen niet in overeenstemming zijn met de huidige functie, dan wordt daarvoor een speciale financiële regeling getroffen, aldus Van der Weerd.
 
 
Vrijdag 31 mei 1985
 
WINSCHOTEN TREFT ALLEEN ZICHZELF
 
„Als ze niet staken, doen ze dan wel wat”

De staking van de gemeenteraad in Winschoten is niet verstandig volgens gedeputeerde staten van Groningen. Nu de besluitvorming in deze gemeente stil ligt, treft Winschoten alleen zichzelf en niet het provinciebestuur meent gedeputeerde B. Wilpstra. Hoe groot de gevolgen van de staking uit protest tegen de gemeentelijke herindeling zijn, is moeilijk te overzien. De ambtenaren in het Winschoter gemeentehuis staan grotendeels achter de actie. „Voor ons is het een kwestie van opschorting”. De meningen van de burgers hierover zijn verdeeld. „Als ze niet staken, doen ze dan wel wat”, vroeg een inwoner zich af.
 
Inzet van de staking is de herindeling. Winschoten wil uitbreiding van haar inwonertal tot 26.000 mensen door toevoeging van de dorpen Westerlee, Heiligerlee en Blijham. Volgens de gemeenteraad is er onvoldoende geluisterd naar dit voorstel. Gedeputeerde Wilpstra meent echter dat er wel degelijk is geluisterd naar de plannen, maar dat GS niet overtuigd raakten van de Winschoter argumenten. Zeker is dat het protest van de raad nogal wat extra werk met zich meebrengt voor de ambtenaren. De afdeling interne zaken had de stukken die anders gisteren tergoedkeuring naar gedeputeerde staten zouden zijn gezonden ‘panklaar’ liggen. Dat betekent dat nu alle data moeten worden veranderd, omdat slechts acht van de 29 agenda-punten door de raad zijn behandeld. Daarna besloten de raadsleden tot staking over te gaan. „De besluiten van het college aan de raad blijven nu liggen”, zegt W. Speelman, hoofd Interne Zaken. Hij denkt dat straks alles in een kort tijdsbestek van twee weken tegelijk moet worden afgewerkt. Die extra werkdruk vormt voor hem geen probleem. Speelman zegt achter de politieke beslissing te staan. „De provincie moet nou maar eens voelen dat Winschoten met het huidige voorstel van de herindeling niet uit de voeten kan”.
 
GEBAAR
 
De staking duurt in principe tot 12 juni. Hoofd van de afdeling financiën, J. Jager hoopt echter dat er voor de volgende raadsvergadering van 26 juni een extra vergadering wordt ingelast. Zelf zou hij het punt van de gemeentelijke herindeling achteraan op de agenda hebben geschoven, omdat de praktijk dan door had kunnen gaan. „Maar de gemeente heeft bewust een gebaar naar GS willen maken om duidelijk te maken dat zij als regiogemeente volgens de huidige plannen niet kan functioneren”.
 
Op de agenda stond een groot aantal kredietaanvragen. „Normaal heb je binnen 14 dagen goedkeuring van GS over die aanvragen”, aldus Jager. ,,Nu heb je geen krediet en dus kan er formeel ook niet aan de uitvoer van allerlei plannen worden begonnen”. Hij constateert dat er straks een hoop extra werk aan de winkel is, maar niet zozeer voor de afdeling financiën. „Vooral uitvoerende afdelingen als de Dienst Gemeentewerken zitten ermee”.
Directeur C. van Essen van de Dienst Gemeentewerken zegt echter genoeg ander werk te hebben. Bovendien staat hij volledig achter de actie van de raad. ,,Nu de raad zegt, dat het volledig uit de hand loopt, hen ik het daar helemaal mee eens. Op de woorden van wethouder H. Stuut, dat de staking geen financiële consequenties heeft maar alleen vertraging geeft, meent Van Essen dat die vertraging wel irritatie wekt bij het uitvoerend personeel. „Er wordt hard gewerkt om bepaalde dingen klaar te krijgen en als dat geblokkeerd wordt, is dat gewoon vervelend”.
 
Het doel van de staking maakt voor Van Essen veel goed. „Als we onder de fatale grens van 20.000 inwoners komen en toch dezelfde verplichtingen houden, is dat een onmogelijke situatie”. Hij ziet dan ook meer heil in het plan om Winschoten uit te breiden met Westerlee, Heiligerlee en Blijham om zo op ruim 26.000 inwoners te komen. Zelf is Van Essen allerminst geïrriteerd. „Nee, we moeten paniek-bestendig zijn”.
Natuurlijk heeft de staking ook gevolgen voor de Winschoter bevolking, waardoor een aantal beslissingen is uitgesteld. Wethouder Stuut verwacht echter begrip van de burgers. Maar dat blijkt bij sommigen echter ver te zoeken. „Het lijkt me een hele slechte zaak”, aldus een inwoonster, „Een gemeente mag niet onbestuurbaar zijn. Ambtenaren mogen niet staken, vliegeniers ook niet en dus mag de raad helemaal niet staken”. Een andere vrouw verklaart tegen ieder soort staking te zijn en dus ook tegen de raadsstaking.
Positieve geluiden zijn er echter ook. „Als de televisie staakt, waarom de raad dan niet?” en „Het is de enige manier op GS te dwingen te luisteren naar geluiden tegen de herindeling”. Weer andere betwijfelen het nut van de gemeentelijke actie. „Als je ophoudt met werken, lost dat niets op. De anderen, in dit geval de provincie, neemt in de tussentijd toch de maatregelen die ze willen doorvoeren”.