Mei 1987


Dinsdag 5 mei 1987


Herdenking

Burgemeester Postma van Winschoten legt een krans ter nagedachtenis aan de doden die vielen tijdens de Tweede Wereldoorlog. (Foto: Harry Tielman)


Op verschillende plaatsen in Oost-Groningen werden gisteravond de gevallenen uit de Tweede Wereldoorlog herdacht. In Winschoten werd door de burgemeester en wethouders om zeven uur een krans gelegd ter nagedachtenis aan de 500 omgekomen joodse inwoners van Winschoten.

Daarna werd vanaf het Marktplein een stille tocht gehouden, die eindigde bij het Canadese oorlogsmonument aan het Zuiderveen, dat de afgelopen maanden geheel werd gerestaureerd. Ook hier legde de burgemeester een krans. Nadat op deze plaats de twee minuten stilte in acht was genomen, keerde de stoet weer naar het marktplein terug.Woensdag 13 mei 1987

 

Raad wil meer duidelijkheid financiën Radio Winschoten

 

Radio Winschoten heeft zijn subsidie van dik tienduizend gulden voor de inrichting van een studio in de Klinker zo goed als te pakken, De commissie Welzijn had alleen wat moeite met de financiële basis waarop Radio Winschoten wil gaan beginnen.

 

De socialist Schröder vond dat de raad eerst wat meer informatie moest hebben over de financiële draagkracht van de plaatselijke omroep. Zijn collega Ida de Roest sprak in dezelfde bewoordingen haar zorg uit over inrichting en exploitatie. Later voegde Schröder daar desgevraagd aan toe: „De PvdA-fractie zegt in de raadsvergadering ,ja’ tegen het voorstel. Maar het is toch normaal dat je om enige zekerheid vraagt? Die moet het college dan ook geven, vind ik.

 

De overige fracties hikten aan tegen de subsidie. Met name Joop Flokstra (Winschoter Belangen) vond het ongehoord dat het college nu opeens wel met zoveel geld voor „Radio Winschoten” over de brug komt, terwijl het in het verleden niet kon. Hij vroeg zich af of de koerswijziging een gevolg kon zijn van de ,samenwerking’ tussen wethouder Stuut en voorzitter Gerry de Vrieze van de omroep in de Stichting Stadsfestiviteiten. Hij kreeg op die insinuatie geen antwoord.

Vrijdag 15 mei 1987

 

Handel en nijverheid geeft fiat aan Nacht

Handel en Nijverheid handhaaft haar steun aan de Nacht van Winschoten. Dit is gisteravond op een algemene ledenvergadering besloten. De leden zijn met één stem tegen akkoord gegaan. Chris de Raaff blijft als vertegenwoordiger van Handel en Nijverheid in de Stichting Stadsactiviteiten vertegenwoordigd.

Handel en Nijverheid heeft twee voorwaarden aan haar toestemming verbonden: de gemeente moet al het mogelijke doen om tegemoet te komen aan de wensen van de sponsors en de sponsors mogen zich niet terugtrekken.

 

Vertrouwen

 

Volgens de voorzitter van Handel en Nijverheid, K. Keestra, hebben de leden vooral de laatste dagen weer vertrouwen in de Nacht gekregen: „De gemeente heeft op het allerlaatste moment alles in het werk gesteld om de Nacht alsnog te redden. Dat heeft heel positief gewerkt”. Zo heeft het college beloofd dat extra politie en brandweerkosten niet in rekening gebracht worden en dat ze alle medewerking verleent om de benodigde vergunningen voor de verschillende sponsors rond te krijgen. Bovendien heeft de gemeente toegezegd alles in het werk te zullen stellen om het Nieuwsblad van het Noorden als sponsor te behouden.

 

Voorwaarden

 

Ook het feit dat het Nieuwsblad heeft gezegd sponsor te willen blijven, heeft volgens Keestra positieve invloed gehad. Het noordelijke dagblad wil sponsor blijven als de gemeente en de Stichting alles willen doen om – binnen de juridische mogelijkheden- de krant publiciteit te geven. Keestra voegt daar aan toe dat het daarbij gaat om publiciteit in de zin van promotie en niet om journalistieke publiciteit. Een tweede voorwaarde is dat de middenstand meehelpt om de krant, die het weekend voor de braderienacht door het Nieuwsblad wordt uitgebracht tot een succes te maken. De leden van Handel en Nijverheid wilden al het mogelijke doen om aan deze eisen gevolg te geven.

De voorzitter van Handel en Nijverheid is tevreden over het verloop van de vergadering en de beslissing van de leden: „Ik hoop dat de moeilijkheden eindelijk zijn opgelost”.

Dinsdag 19 mei 1987

 

RIAGG kantoor aan de Molenhorn open

 

De voormalige zusterflat van de Molenhorn is gisteren officieel in gebruik genomen door de Regionale Instelling voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg (RIAGG). Tot nu toe werd de ambulante geestelijke gezondheidszorg in Groningen verleend door verschillende instellingen.

 

Deze instellingen waren: Jeugd Psychohygiënische Dienst, Medisch Opvoedkundig Bureau, Sociaal Psychiatrische Dienst, Instituut voor Multidisciplinaire Psychotherapie, Bureau voor Levens- en Gezinsvragen, Sociaal Geriatrische Dienst.

Vanaf 18 mei zijn alle medewerkers van bovengenoemde instellingen in de RIAGG opgenomen. De provincie Groningen is in vijf rayons opgedeeld, waarvan Winschoten er een is. Elk rayon kent voortaan een team jeugd (tot 19 jaar), een team sociale psychiatrie (19-65 jaar). De zorg voor ouderen blijft provinciaal georganiseerd vanuit de Sociaal Geriatrische afdeling.

Maandag 25 mei 1987


Nieuwe beheerder asiel Winschoten

 

Moniek Bons (31) uit Eldersloo wordt de nieuwe beheerder van het dierenasiel in Winschoten. Momenteel beheert zij een kennel. Mevrouw Bons wordt in dienst genomen door de Stichting Dierentehuis, die deze week opgericht wordt. Als alles meezit kan het asiel in juli open.

 

Het is nog onduidelijk of Moniek Bons in het huis van de voormalige beheerder, F. Schoonhoven kan gaan wonen. Volgens de dienst gemeentewerken is de kwaliteit van de woning erg slecht. Ze adviseert om geen geld meer in het onderhoud te stoppen. Met het aantrekken van een nieuwe beheerder is een einde gekomen aan een onduidelijke periode rondom het asiel. Tijdens de afgelopen maanden doorkruisten verschillende plannen elkaar. De Centrale Asielraad probeerde in samenwerking met provinciale afdelingen van de dierenbescherming een nieuwe stichting op te zetten. Toen dit niet zo snel lukte kwam wethouder R. Lukkien met het voorstel het asiel te privatiseren. Uiteindelijk lukte het toch een stichting van de grond te krijgen en een beheerder aan te trekken. Moniek Bons heeft wel gehoord van de moeilijkheden die er in het verleden waren, maar ze verwacht niet dat er in de toekomst nog problemen zullen zijn.

 

Hokken

 

De stichting is op dit moment bezig om de totale financiering rond te krijgen. Volgende week gaan de bestuursleden met de gemeentes praten. „Het is de bedoeling dat het asiel draait op het geld dat door de gemeentes betaalt wordt”, aldus I. Schoenmaker, afgevaardigde van de Centrale Asielraad. De gemeente betaalt voor elke hond of kat die in het asiel ondergebracht wordt een bepaald bedrag per nacht. „In het asiel zijn 36 hokken, als de honden zogenaamd ‘dubbel geparkeerd’ staan kunnen er zo’n 50 honden terecht. Een hond brengt 12 gulden per nacht op, dus dat levert flink wat geld op”

De stichting in oprichting is op de hoogte van de slechte staat van het huis en hoopt dat er samen met de gemeente een oplossing gevonden kan worden. Wethouder R. Lukkien denkt niet dat de gemeente zover zal gaan elders in Winschoten een huis voor de nieuwe beheerder te huren. „Het huis hoorde als het ware bij het asiel en daardoor was de huur ook nihil, maar als daar niet meer gewoond kan worden. Er staan genoeg huizen leeg in Winschoten”.

Vrijdag 29 mei 1987

 

De Berg beklommen en geopend

 

Bergbeklimmers komen met de sleutel naar beneden,
waarna wethouder Gea Korte de Berg kan openen.


Drie bergbeklimmers werkten woensdag op toepasselijke mee aan de opening van het nieuwe centrum voor randgroepjongeren De Berg in Winschoten. Met de sleutel op zak lieten zij zich langs de gevel naar beneden glijden. Even leek het dat de drie een vrije val zouden maken. Eenmaal op de begane grond, bleken zij de verkeerde sleutel bij zich te hebben. Dit probleem werd snel opgelost, zodat wethouder Gea Korte als eerste de deur kon openen.

 

De wethouder hoopte dat de drempel van het centrum laag genoeg is voor jongeren, die door allerlei oorzaken in de problemen zijn geraakt. Ze wilde de term randgroepjongeren liever niet gebruiken omdat zij niet van ‘etikettenplakkerij’ houdt. „Bepaalde groepen jongeren hebben het in deze maatschappij niet gemakkelijk: lage scholing, veel werkeloosheid. WVC heeft dit probleem gelukkig onderkent en geld beschikbaar gesteld”.

Het project heeft voorlopig voor drie jaar subsidie gekregen. De gemeente levert een jaarlijkse bijdrage van 30.000 gulden en WVC 75.000.

Het nieuwe centrum is gehuisvest boven het jongerencentrum Marktplein 10. De bovenverdieping van het pand is de laatste maanden grondig verbouwd. De indeling is aangepast en er is geluidsisolatie aangebracht. Ook is er een eigen voordeur en opgang gemaakt om te voorkomen dat het project vereenzelvigd word met het open jongerenwerk dat beneden is gehuisvest.Subsidie voor Radio Winschoten gaat door

Veel kritiek op voorstel B en W, maar alleen VVD stemt tegen


Het voorstel van het college van B en W radio Winschoten te subsidiëren is door de raad goedgekeurd. Het voorstel houdt in dat radio Winschoten een eenmalige subsidie van 10.000 gulden krijgt om een ruimte in de Klinker te verbouwen en dat de gemeente een jaarlijkse huurgarantie van 4000 gulden geeft. Verschillende fracties hadden felle kritiek op de wijze waarop het voorstel tot stand is gekomen en op de manier waarop het plan gefinancierd wordt.

 

Flokstra van Winschoter Belangen viel vooral over de wijze waarop het voorstel door het college gewijzigd was. Tijdens de commissie vergadering was er nog geen sprake van een koppeling van de verschillende subsidies. De waarnemend voorzitter van de commissie welzijn, burgemeester Postma, toonde zich bij de bespreking in de commissie een tegenstander van een koppeling. De verschillende fracties waaronder de PvdA wilden alleen subsidie geven onder voorwaarde dat ook andere fondsen subsidie gaven.

Het raadsvoorstel werd door het college in die geest gewijzigd. Naar Flokstra’s mening was dit alleen gedaan om wethouder Gea Korte niet opnieuw in de raad te laten afgaan: „Ze is nu op een nette manier tot de orde geroepen”. Zowel de burgemeester als de PvdA bestreden deze opvatting. De burgemeester: „In principe pleit ik niet voor een koppelsubsidie, maar de commissie vond het toch wijs om te doen. Dan weeg je alles af en dan bevestig je die conclusie”. De PvdA’er, 1. de Roest vond dat Flokstra ‘spijkers op laag water’ zocht met zijn suggestie dat er opnieuw tweespalt in de PvdA zou zijn.

 

Meevaller

 

Het CDA en de VVD protesteerden tegen de wijze waarop de wethouder de financiën had gerealiseerd. De eenmalige subsidie voor radio Winschoten wordt betaald uit een meevaller van 11.000 gulden. De gemeente was bij de vaststelling van het sociaal-cultureel plan uitgegaan van de meest pessimistische berekening. De Rijksbijdrage bleek uiteindelijk toch hoger te liggen. De beide fracties vonden het niet terecht dat radio Winschoten opeens geld toegeschoven kreeg terwijl bepaalde verenigingen dit jaar enorm gekort zijn. ,,Ad hoccerig’ noemde de VVD’erJ. J. A. Siertsema het beleid van het college.

 

De beide fracties hadden graag gezien dat er een inhoudelijke discussie had plaatsgevonden over de besteding van het geld. De wethouder bracht daar tegenin dat het bij radio Winschoten gaat om een eenmalige subsidie en dat het bij de verenigingen die dit jaar gekort zijn om een structurele subsidie gaat. Ook waren beide fracties bang dat de huurgarantie die de gemeente Winschoten afgeeft, niet als aanvulling gezien wordt, maar gewoon als onderdeel van de exploitatiekosten. De VVD was tevens bang dat door de redactionele onafhankelijkheid in gevaar zou komen door financiële steun van de gemeente. De overige fracties zagen dit bezwaar niet. Alleen de VVD stemde uiteindelijk tegen het voorstel.