Mei 1988

 
Maandag 9 mei 1988

 

Journaalfilm toont ijzelwinter

en stemming onder nul in gemeenteraad

 

Het Winstoter schoter Stadsjournaal vertoont morgen volgens traditie in De Klinker een voorjaarsvoorstelling (aanvang om acht uur) met een actuele en een oude film. De videomakers van de vroegere Winschoter Journaal Film Groep (1966) hebben uit een veelvoud aan onderwerpen in 1987 een jaaroverzicht van 81 minuten lengte samengesteld. De productie heeft als titel gekregen: ‘1987, het jaar dat het ijzelde…’

Dinsdag 10 mei 1988

 

Scheuren springen in de muren – apotheker schrijft gemeente

 

Zware vrachtverkeer gevaar in Winschoter binnenstad

 

In de binnenstad van Winschoten treedt in toenemende mate hinder op van het zware vrachtverkeer dat met name de supermarkten moet bevoorraden. Bij apotheker G. Kernebeek aan het Bosplein vliegen de scheuren in de muren als er weer een enorme truck met oplegger, bestemd voor Albert Heijn, Autorama, Edah of Aldi voorbij dendert.

 

Niet alleen die zaken, ook het zware transport dat de Winschoter Courant van papierrollen voorziet of de vrachtwagens die hier kranten voor verre bestemmingen afhalen, veroorzaken problemen, aldus Kernebeek. Hij heeft zijn klachten in een uitvoerige brief gedeponeerd bij de gemeente.

 

De apotheker heeft een architect en een aannemer moeten inschakelen om de scheuren in de muur van zijn zaak en woning te laten repareren. Kernebeek vreest echter dat het bij dit soort schade niet zal blijven. Hij is bang dat de verkeersdrukte menselijke slachtoffers zal eisen.

Volgens hem rijden de chauffeurs, zeker ‘s morgens, veel te hard met hun zware auto’s door de straten. Hij stelt daarom aan de gemeente voor een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur in te voeren. Ook wil hij een verkeersdrempel op de Vissersdijk en nabij de kruising voor het belastingkantoor een verkeerszuil. In de brief beklaagt Kernebeek zich dat de politie niet optreedt tegen de hoge snelheden die worden ontwikkeld. Hij zegt van de politie vernomen te hebben dat die slechts verbaliserend optreedt als er harder dan 61 kilometer wordt gereden.

Woensdag 11 mei 1988

 

Voorzitter Glazenburg: aan vrijwilligers geen gebrek

 

Bovenburen: Van speeltuin- naar buurtvereniging


De speeltuinvereniging Bovenburen bestaat deze maand 40 jaar. Dit wordt gevierd met verschillende feestelijkheden in de week voorafgaande aan 28 mei. Op die zaterdag is het de gehele dag feest, met ‘s avonds een daverende finale waarvoor het cultureel centrum De Klinker is afgehuurd.

 

Bestuur Speeltuinvereniging Bovenburen 25 mei 1983

V.l.n.r.: B. Snoek (organisatie wandelafdeling), Eltjo Glazenburg (voorzitter),
J. Reiffers (beheerder) en J. Groenendal (secretaris)

 

De jubileumcommissie is al ongeveer een jaar bezig met de voorbereidingen. Johan Walburg en Henk Bödeker, beiden werkzaam op de Piet Heinschool, rondden gisteren een belangrijk stukje werk af. Ze presenteerden aan voorzitter E. Glazenburg het door hen samengestelde jubileumboekje. Het is, inclusief de pagina’s die gevuld zijn met advertenties van de sponsors, 44 pagina’s groot.

 

 

De naam van de jubilerende vereniging is nog maar gedeeltelijk juist. In de loop der jaren zijn er een wandelvereniging, een toneelclub, een kaart- en sjoelclub, een volksdansgroep, handwerkclubjes en handenarbeidclubjes ontstaan. Daarnaast heeft de vereniging ‘Bovenburen’ een steeds belangrijker functie gekregen als buurtvereniging in de Zeeheldenbuurt, waar de speeltuin is gevestigd.

In het voorwoord van het boekje brengt burgemeester drs. J. J. Postma een ‘geweldig compliment voor het enthousiasme, de saamhorigheid en het doorzettingsvermogen”. Hij noemt Bovenburen ‘een erfenis van de bevrijdingsroes’, toen er in vele plaatsen buurtverenigingen ontstonden. Velen daarvan gingen op den duur ter ziele. Postma schrijft: „Men heeft tijdig de bakens verzet om aansluiting te vinden bij de behoeften van de buurtbewoners”.

 

Enthousiasme

 

Op 31 mei 1948 werd Bovenburen opgericht in Hotel Smid. Meis Brouwer werd voorzitter, Willy Nieboer secretaris en Eltjo Glazenburg penningmeester. Het initiatief voor de vereniging werd genomen omdat de gemeente van plan was om in verschillende wijken van de stad speeltuinen te stichten. Het enthousiasme, dat de jubilerende vereniging nu kenmerkt, is er altijd geweest. Opvallend is dat er altijd voldoende vrijwilligers zijn: „Daar hebben we niet over te klagen gehad. Als je de mensen maar persoonlijk benaderd. Dan zijn ze best bereid in actie te komen”, aldus Glazenburg.

De gemeente kwam toezeggingen om grond voor de speeltuin beschikbaar te stellen, niet direct na. De jonge vereniging moest twee jaar wachten. Toen begon Winschoten plannen te ontwikkelen voor de Zeeheldenbuurt. Het bestuur kreeg de bestuurders toen zover om het stuk grond naast de Tromplaan beschikbaar te stellen. De toestellen, die in de jaren daarvoor al bij smid Hut op de Grintweg waren gemaakt, konden nu worden geplaatst.

Vervolgens kwam het gebouw. Dat moest jaren later weer worden opgegeven, omdat de speeltuin werd opgeofferd aan de nieuwbouw van de Piet Heinschool. Bovenburen kreeg de afgekeurde Tromplaanschool echter terug als onderkomen. De gemeente stelde daarbij de voorwaarde dat Bovenburen ook de functie van buurtvereniging voor de Zeeheldenbuurt zou moeten gaan vervullen. Deze doelstelling is gelukt.

 

Hart

 

Voorzitter E. Glazenburg zegt in het jubileumboekje: „Bovenburen is het sociale hart van de Zeeheldenbuurt”. De vereniging heeft 650 gezinnen als lid en er wordt in het gebouw bijzonder veel georganiseerd. De leden komen ook van buiten de wijk, ja zelfs van buiten Winschoten. De speeltuin is qua omvang een stuk kleiner geworden. Misschien wel tekenend voor de ontwikkeling, die de vereniging heeft doorgemaakt.

Buiten de Zeeheldenbuurt is Bovenburen het bekendste door de wandelactiviteiten. De in groen-wit geklede lopers en loopsters zijn overal waar een wandeltocht wordt georganiseerd te vinden. Zelfs tot in het buitenland. De leden krijgen het jubileumboekje deze of volgende week allemaal gratis in de bus ‘als een blijvend cadeau’. De feestelijkheden beginnen woensdag 25 mei met een feestmiddag voor de 4- tot 12-jarigen. De volgende dag is er een puzzeltocht. Burgemeester Postma verricht zaterdag 28 mei de officiële opening van de jubileumdag.

Er is dan een grote optocht met medewerking van verschillende muziekkorpsen. Om half drie is er een receptie in het verenigingsgebouw en ‘s avonds is er de grote Jubileum Theatershow in De Klinker, die is samengesteld door Henk Bödeker, Johan Walburg en Rudi Velthuis.

Maandag 16 mei 1988

 

Vonhoff opent ‘Geertsema Staal’

 

Commissaris der koningin in Groningen Henk Vonhoff opent op woensdag 1 juni aanstaande het nieuwe bedrijfspand van ‘Geertsema Staal’ in de voormalige Oktofabriek, op het industrieterrein ‘Reiderland’. ‘Geertsema’ heeft prima ervaringen aan ‘de provincie’ overgehouden in de periode toen er, in verband met de verhuizing die tegelijk een forse uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten inhoudt, gepraat moest worden over een IPR-bijdrage.

 

IJzerhandel Geertsema – onder die naam heeft het bedrijf 115 jaar lang vanuit het gebouw aan de Havenkade zijn afnemers in Groningen en Drenthe voorzien van staal en buizen. ‘Geertsema’ is een 50 procents dochter van resp. Vliet Jonge uit Nieuwegein en O. de Leeuw uit Zwolle.

 

Europese ontwikkelingen

 

Volgens procuratiehouder J. v.d. Velde hebben de toekomstige Europese ontwikkelingen ertoe geleid dat ‘Geertsema’ in Winschoten is blijven zitten en niet naar bij voorbeeld Assen is verhuisd, waar het bedrijf een veel centralere positie ten opzichte van z’n afzetmarkt zou hebben ingenomen.

Het antwoord op de vraag of  ‘Geertsema Staal’ na ’92, als de grenzen binnen de Gemeenschap zijn verdwenen, zijn activiteiten ook naar Oost-Friesland zal uitbreiden, houdt Van der Velde nog even voor zich. Maar aannemelijk is het wel, zo laat hij doorschemeren.

 

Vertrouwen

 

‘Geertsema Staal’ had aan de Havenkade de beschikking over plm. 3500 vierkante meter bedrijfsruimte. Het nieuwe onderkomen is drie keer zo groot. De ijzerhandel heeft van meet af aan veel vertrouwen gehad in een voortzetting van industriële activiteiten in het Okto-gebouw.

‘Geertsema’ kocht van het 22 hectare groot complex tweederde deel en nestelde zich er niet alleen zelf, maar verkocht intussen alweer een gedeelte aan ‘Havinga en Maas’. Over de verkoop van het vroegere kantoorgebouw, van Okto aan ‘Bloem Therapieën’ worden nog onderhandelingen gevoerd. ‘Geertsema’ heeft dan nóg een deel van de vroegere kartonfabriek ‘in de aanbieding’.

 

Bedrijfsvoering vernieuwd

 

Aan de Papierbaan heeft ‘Geertsema Staal’ de bedrijfsvoering grondig vernieuwd. Zo zijn er zes radiografisch bestuurde kranen geplaatst. De te vertillen stalen buizen, platen of hulpstukken kunnen zo groot of zwaar niet zijn, of deze kranen krijgen ze waar ze zijn moeten. De hijshoogte en draagcapaciteit van de kranen zijn, vergeleken met de Havenkade, verdubbeld.

 

Zwaar karwei

 

‘Geertsema’ heeft 25 mensen in dienst – en dat blijft voorlopig zo. De verhuizing is op Hemelvaartsdag begonnen en heeft gisteren zijn beslag gekregen. Het was een immens ‘zwaar’ karwei – 1500 duizend kilo staal moest de ‘verhuiswagens’ in.

Vrijdag 20 mei 1988

 

„We geven al lang geen adviezen meer,

ze weten het allemaal beter”

 

Vader en zoon Tahl stoppen na vijftig jaar met fotohandel

 

Voor Winschoten en omstreken een begrip: fotohandel Friedel Tahl. Maar niet lang meer; binnenkort houdt de familie er mee op. Friedel Tahl wordt 65, hij wil de winkel niet meer voortzetten en zoon Peter ‘kan zijn ei niet voldoende kwijt’ in de fotohandel.

 

Beiden gaan nog wel door als fotograaf. De vader in zijn eigen studio aan de Koningsstraat in Winschoten en de zoon met een eigen bedrijf in Groningen.

De fotohandel werd in 1936 gesticht door de vader van Friedel, maar omdat deze in de oorlog moest onderduiken nam Friedel, samen met zijn moeder, de winkel in 1941 over. Gek genoeg was de beginperiode van de oorlog een goede tijd voor de fotohandel: „Iedereen moest een pasfoto op zijn persoonsbewijs. We hebben zelfs nog pasfoto’s staan maken in de melkfabriek, omdat we zelf geen stroom meer hadden”.

Maar vooral na de oorlog waren het gouden tijden voor Tahl. Iedereen wilde een familiefoto. Veel huwelijksreportages ook. Daarnaast werkte Tahl nog voor verschillende kranten. In de loop der jaren veranderden de taken van Tahl een beetje. De kranten namen vaste fotografen in dienst en steeds meer mensen kochten een eigen fototoestel, waardoor de behoefte aan een vakfotograaf voor familiekiekjes sterk afnam. Echt leuk vindt Tahl deze ontwikkeling nog steeds niet. Volgens hem wordt schromelijk onderschat wat een vakfotograaf kan. „Iedereen denkt nu dat hij mooie plaatjes kan maken, maar het zijn niet alleen mooie plaatjes die wij maken, het is ook een visie die je in de foto legt”.

Donderdag 26 mei 1988

 

Start champignonteelt in Winschoten

 

Bij de Wevebo in Winschoter Hoogebrug is een start gemaakt met de kweek van champignons.

In de nieuwe champignonkwekerij achter de voormalige steenfabriek werd de eerste cel van driehonderd vierkante meter met compost gevuld. Over zeven weken kunnen de eerste champignons worden geoogst. In totaal komen er elf cellen. De opbrengst daarvan wordt per week straks op zes tot zeven duizend kilo geschat. De afzet is ook al vrijwel rond; een groot winkelbedrijf in Noord-Nederland heeft zich geïnteresseerd getoond. De kwekerij verschaft aan ongeveer vijftig mensen werk. Een groot aantal nieuwe werknemers is daarvoor door de Wevebo zelf opgeleid als telers en plukkers.

Zaterdag 28 mei 1988

 

Zendvergunning voor Radio Winschoten

 

Radio Winschoten heeft de zendmachtiging binnen. Dit betekent de officiële toestemming heeft om uit te zenden. Maar zenden kan nog niet helemaal, eerst moet alle benodigde apparatuur aangeschaft worden. Het bestuur is hiermee druk bezig en verwacht dat alles binnen een maand geïnstalleerd kan worden. Dan moet de PTT nog controleren of de zender stoort en of haar bereik goed is.

Maandag 30 mei 1988

Ere-tellerlikker voor Glazenburg op feest Bovenburen
 

  

Ere-Tellerlikker – Eltjo Glazenburg

 

In het jubileumboek stond het al: ‘S.V. Bovenburen Jubileum-theatershow in de Klinker, met zang, dans, toneel, gastoptredens en ????’ Zaterdagavond werd duidelijk wat die punten en vraagtekens daar te zoeken hadden. Want na het openingswoord van voorzitter Eltjo Glazenburg mocht die even blijven staan, waarna burgemeester Postma naast hem klom om hem woorden van lof en een Ere-tellerlikker te brengen.