November 1983

Dinsdag 1 november 1983

 

Nieuwbouw aan de Venne kost zeven miljoen

 

Start bouw hangt af van woningtoewijzing

 

De bouw van een complex met winkels en woningen naast De Raad aan de Venne zal zo’n zeven miljoen gulden gaan kosten. De gemeente Winschoten en de Woningbouwvereniging zijn erg enthousiast over het ontwerp architect Timmer uit Scheemda. Iedereen is er klaar

voor om op korte termijn met de nieuwbouw te beginnen. Alles hangt nu af van het aantal

nieuwe woningwetwoningen dat Winschoten voor 1984 toegewezen krijgt.

 

 

 

 

Maandag 7 november 1983

 

Allerheiligenmarkt komt laat op gang

 

Busstaking beïnvloedt bezoekersaantal

 

Het was in Winschoten in vergelijking met vorige jaren een “rustige” Allerheiligenmarkt. Want al deden de duizenden die met name ‘s middags door het centrum schuifelden anders vermoeden, de busstaking heeft wel degelijk effect gehad op het bezoekersaantal. In de ochtenduren was het opvallend rustig. Er is ‘s morgens weinig verkocht. Ook de kermis had er van te lijden, aldus de Winschoter marktmeester Puister.

 

 

 

Donderdag 24 november 1983

 

Bouwplan 17 woningen Renselkade-Brugstraat

 

Voor de hoek Renselkade-Brugstraat bij de Winschoter haven is een bouwplan voor zeventien kleine koopwoningen in ontwikkeling. Een deel van de huidige bebouwing, voornamelijk bedrijfspanden, zal daarbij worden gehandhaafd, terwijl de rest wordt gesloopt. Burgemeester en wethouders hebben zich inmiddels in principe akkoord verklaard met de verbouw en sloop.

 

Het gaat om het voormalige bedrijfsterrein van de Noord Nederlandse Dekkledenfabriek Jansen, de vroegere directeur van de fabriek, heeft het terrein nog steeds in eigendom. De panden aan de noordzijde van de Renselkade (bij de Posttilbrug) worden nu verhuurd aan het schoonmaak- en dekkledenbedrijf Withaar. De rest van de bedrijfsgebouwen wordt door anderen gebruikt als opslagruimte of staat leeg.

 

De karakteristieke ronde woning op de hoek van de Renselkade en de Brugstraat blijft in ieder geval behouden, vertelt de Winschoter architect A.J. van Ringh, die de eerste schetsen voor de woningen heeft ontworpen. Ook de lage bedrijfsgebouwen ernaast aan de oostzijde van de Renselkade blijven staan, al zullen ze wel grondig worden verbouwd. Volgens de plannen zullen de panden aan de Brugstraat en de noordzijde van de kade onder de slopershamer vallen. Hier is aangepaste nieuwbouw geprojecteerd.

 

De zeventien woningen zijn gegroepeerd rond een binnenplaats met parkeerboxen en een patio met gemeenschappelijk groen. Aan de Brugstraat komen twee toegangen tot de binnenplaats: één voor auto’s naar de garages, en één voor voetgangers naar de patio. Vrijwel alle woningen zullen één bouwlaag tellen. Alleen aan de noordzijde is een rijtje woningen met twee lagen bekend.

 

Voor het bedrijfterrein aan de andere zijde van de Brugstraat van de voormalige wijnfabriek van Phaff bestaan ook woningbouwplannen. Maar deze luxe “wijnflats”liggen al jaren in de koelkast te wachten op uitvoering.

 

Directeur E. Withaar van het bedrijf dat de panden aan de noordzijde van de kade huurt werd overvallen door het nieuws, dat die panden op de nominatie staan om gesloopt te worden.

 

 

Dinsdag 29 november 1983

 

Nieuwbouw Venne kan van start.

 

De bouw van het winkel- en woningcomplex naast De Raad aan de Venne kan komend jaar van start gaan. Van de in totaal 77 woningen, die Winschoten in 1984 mag bouwen, wil de gemeente 38 gebruiken voor dit project. Dat zijn 13 woningwetwoningen en 25 kleine wooneenheden voor één- en twee persoonshuishoudens. Het gaat hierbij om de eerste fase van het complex.

 

 

 

Nieuwbouw op plek Oldambtster Herberg

 

Veertien woningen, horeca en bedrijven

 

De lege plek van de afgebrande Oldambtster Herberg aan het Marktplein wordt weer opgevuld. Nadat het terrein op de hoek met de Burgemeester Schönfeldplein enige jaren braak heeft gelegen, zijn er nu serieuze plannen hier woningen annex bedrijfspanden te gaan bouwen.