November 1985


Zaterdag 2 november 1985
 
Ruim 1200 Winschoter scholieren staken mee
 
Politie verbiedt verbranden “Kruisraket”
 
Ruim 1200 scholieren van de Winschoter Scholengemeenschap hebben gisteren meegedaan aan de scholierenstaking tegen de kruisraketten. De helft van de leerlingen van de WSG liep mee in een lange stoet door de binnenstad van Winschoten. De actie begon gistermorgen om tien uur. Via spandoeken en borden lieten de leerlingen weten tegen de plaatsing van kruisraketten in Woensdrecht te zijn.
‘s Middags werd een symbolische kruisraket gebouwd. Het was de bedoeling dat die in brand gestoken zou worden. De politie verhinderde dat omdat men vreesde voor „troep”. De dienst gemeentewerken heeft de raket vervolgens „ontmanteld”.
 
 
170 Kramen op Adrillenmarkt
 
Ergens staat geschreven dat de eerste Adrillenmarkt in 1851 werd gehouden. Maar marktmeester J. Puister neemt dit met een grote korrel zout. Volgens hem is de markt al veel langer geleden ontstaan. Hoe het ook zij, de markt is in de loop van de jaren de grootste van de provincie Groningen geworden.
 
Elke eerste en tweede maandag van november lokt ze vele tienduizenden mensen naar Winschoten. De marktkooplui willen hun handel graag op de Adrillen verkopen. Puister weet te vermelden dat er zich dit jaar 330 handelaren hebben aangemeld. Op de markt is plaats voor 170 kramen. De markt heeft een lengte van bijna 1700 meter. In de Engelstilstraat staan de eerste kramen. Van daar slingert het lint via de Klinker en de Venne naar het Markt plein.
 
De marktmeester verwacht dat ongeveer 200 stuks vee wordt aangevoerd. „Sinds 1978 is dit ongeveer het gemiddelde”, zegt hij. „Vroeger was dit veel meer. We hadden vijftien jaar geleden toch nog zo’n 1000 stuks te verhandelen. Maar het aantal kleine boeren wordt steeds minder. En de groten gaan liever met hun handel naar Groningen”.
 
Naast de markt wordt er maandag ook weer een hobbybeurs gehouden in de Klinker. Op het Marktplein is een demonstratie van landbouwwerktuigen. Achter de Klinker is een kermis met 22 attracties.
 
 
Maandag 4 november 1985
 
„Gekrompen” Adrillen
 
De Allerheiligenmarkt (Adrillen) in Winschoten kende ook dit jaar weer een vroege start. Reeds om vijf uur vanochtend stonden de eerste marktlieden klaar om hun koopwaar uit te stallen. De dienst gemeentewerken was toen al een uur in touw om het kramentraject hermetisch voor het verkeer af te sluiten. Dat traject is door de reconstructie van de Venne bijna tien procent ingekrompen in vergelijking met vorig jaar.
 
Marktmeester Jan Puister had vanmorgen dan ook geen enkele moeite om de beide zijden van de Venne gevuld te krijgen. Anders is dat met de veemarkt achter de kerk op het marktplein. „Die veemarkt wil niet meer”, weet Puister. „Ik heb wel eens geprobeerd alle mensen in de noordelijke drie provincies aan te schrijven. Maar zelfs dan loopt de veemarkt niet voller.” Rond kwart voor acht stonden op het Marktplein zo’n vijftig koeien en een tiental geiten.
 
 
Winschoter Winkelweek: omzet van f 6,25 miljoen
 
De Winkelweek heeft een omzet opgeleverd van 6,25 miljoen gulden. Dat is 750.000 gulden meer dan in eerste instantie werd verwacht.
 
Halverwege de vorige week bleek dat de verkoop een stuk hoger zou zijn dan gepland. In allerijl werden er toen loten bijgedrukt en werd een derde auto als hoofdprijs aan het prijzenpakket toegevoegd. Indien men dat niet gedaan zou hebben, zouden afgelopen vrijdagmiddag geen loten meer beschikbaar zijn geweest. Vorig jaar was de omzet van de Winschoter middenstand tijdens de Winkelweek 5,6 miljoen. Het eindtotaal van dit jaar was ruim 11% hoger. De trekking gebeurt volgende week woensdag door notaris mr. J. Hulshoff.
 
 
Donderdag 7 november 1985
„RAMPENPLAN” EN „WAARDELOZE BOEL”
 
De nieuwe Venne, ‘t blijft wennen

Taxichauffeurs mijden de Venne, de GADO verandert binnenkort wellicht haar route, de
eigenaar van de groentewinkel ziet zijn omzet dalen, een Pekelder gaat tegenwoordig naar Stadskanaal in plaats van naar Winschoten voor boodschappen. De Venne nieuwe stijl kortom wordt unaniem afgekeurd door haar gebruikers. Of is het nog steeds wennen?
De chauffeurs van de GADO klagen. Door opstoppingen op de Venne lopen ze vooral op vrijdag en zaterdag vaak de tien minuten durende koffiepauze mis. „Als dat zo doorgaat moeten we wel aan aanpassing van de route denken”, aldus chef A. Reininga.
 
Voor de passagiers zou dit betekenen dat zij niet meer pal in het centrum uit kunnen stappen. In principe staat hij wel achter het idee van het gemeentebestuur: geen racebaan door het hart van de Molenstad. „Maar zoals het nu gaat is de kans groot dat door grote irritatie de automobilist op een moment zo agressief is dat ie juist doordrukt”, meent Reininga. Hij wijst. er op dat de gemeente ook op een ander punt precies het tegenovergestelde bereikt van wat ze bedoeld had. Het openbaar vervoer wordt door de veranderingen eerder benadeeld dan bevorderd. De aansluitingen op andere lijnen zijn wel zo dat de bussen tien minuten speling hebben maar er hebben al wel mensen de trein gemist door de opstoppingen.
 
 
Woensdag 13 november 1985
 
Werkgroep beoordeelt kandidaten Okto
 
Er hebben zich verschillende gegadigden gemeld voor gebruik van de voormalige Okto gebouwen. Volgens burgemeester Ties Koek is er belangstelling voor zowel opslag als productie in de bedrijfsruimte van 60.000 vierkante meter. Een speciale werkgroep zal zich over de aanvragen buigen. Aan de werkgroep nemen deel de provincie, het Centrum Industriebevordering Groningen, de gemeente Winschoten en de Rijksdomeinen. De laatste heeft tot januari de gebouwen in beheer.
 
J.H. Lindeman van het ministerie van economische zaken is voorzitter van de werkgroep. De eerste bijeenkomst is volgende week. De werkgroep brengt aan het ministerie een advies uit over de uiteindelijke keuze. Bij de beslissing over de nieuwe huurder of koper speelt een grote rol de werkgelegenheid, die het bedrijf met zijn komst schept. Bovendien moet het een gezond bedrijf zijn.
 
 
Donderdag 14 november 1985
 
Hoger en hoger, dat mocht toch niet?
 
De Oldambtster Stee, woonflat op de grens van het Marktplein en het Burgemeester Schönfeldplein in Winschoten, wordt hoger en hoger.
Zo hoog mocht toch niet? Bijna buurman hotelier Abel Ruibing: „Ik heb zeven jaar gevochten voor de vergunning om mijn hotel met twee verdiepingen uit te breiden, maar de gemeente weigerde omdat het allemaal te hoog zou worden. Het paste niet in het bestemmingsplan. Daarin was een goothoogte van zeven meter vastgesteld, daar mocht ik niet boven komen”.
 
In de strijd die in alle hevigheid ontbrandde, gaf de gemeente wel wat toe, maar niet zoveel dat de hoteleigenaar er mee uit de voeten kon. In hoogste instantie werd recht gesproken door de Kroon. Uitslag: de hotelier kreeg gelijk, hij kon zijn gang maar gaan.
,,Zeven jaar had het geduurd. Toen het eindelijk mocht, had ik er geen zin meer in. En nog niet. Ik wacht op mijn opvolger. De plannen liggen klaar voor hem”.
 
Toen kwamen de plannen voor De Oldambtster Stee. Vier in één B.V. verenigde Winschoter ondernemers stuitten op dezelfde problemen die Ruibing had ontmoet. De plannen leden schipbreuk.
 
Wie nu langs de Stee rijdt, ziet de muren hoger en hoger worden. ‘t Hoogste punt wordt 12 meter 20. De goot hoogte bijna negen meter.
 
Zodra Ruibing van de plannen kennis nam, zette hij zich aan het schrijven van een protestbrief. Hij belandde ermee in Groningen. Daar zei de hotelier plechtig: „Ik ben niet tegen het bouwen daar, ik ben tegen de manier waarop dit gaat. Er wordt in Winschoten met twee maten gemeten”.
Gemeente, is dat zo?
Op bouw- en woningtoezicht zegt de ambtenaar: „Nee. dat is niet zo. De procedure voor De Oldambtster Stee is correct afgewikkeld. Dat er nu op deze manier gebouwd wordt, is een gevolg van de stedenbouwkundige afwegingen voor die plek.
Dit gebouw past in die omgeving”. Eén en al soepelheid dus. Had de gemeente niet ook wat soepeler kunnen zijn tegenover de B.V., die botweg afgewezen werd en de buurman hoteleigenaar?
Zo’n vraag wordt niet door een ambtenaar beantwoord. Toenmalig verantwoordelijk wethouder was Joop Flokstra. Aan hem de vraag: waarom nu wel en toen niet.
Flokstra: „Wij hebben destijds de beslissing genomen na adviezen van de stedenbouwkundige (dezelfde als nu) en de ambtenaren. Geadviseerd werd het niet te doen, noch Ruibing, noch de plannen van de B.V. Ik kan me voorstellen dat Ruibing nu zegt: dit is willekeur, dit is geen beleid. Kennelijk kunnen er nu dingen in Winschoten, die jaren geleden beslist niet konden. Dat blijkt trouwens uit meer dingen.”

Bouwen in de Winschoter binnenstad. Voorgrond: de flat in aanbouw, die hoger mocht worden
dan het bestemmingsplan aangeeft.
Op de achtergrond (rechts) het hotel dat op grond van
hetzelfde bestemmingsplan niet kon worden uitgebreid.
 
 
Vrijdag 15 november 1985
 
Concrete belangstelling bedrijven voor Okto-hal
 
Er hebben zich een aantal zeer arbeidsintensieve bedrijven gemeld voor vestiging in de voormalige Okto-gebouwen in Winschoten. Dat zegt directeur B.J.I. Stagge van het Centrum Industrievestiging Groningen (CIG). Volgens de heer Stagge worden met deze bedrijven al zeer concrete gesprekken gevoerd en hebben ze ook zeer concrete belangstelling.
 
Directeur Stagge zegt dat het aantal bedrijven met een positieve uitstraling voor de werkgelegenheid in Winschoten, dat zich interesseert voor vestiging in Okto, kleiner is dan vijf. Hij wil geen namen noemen om de overlegsfeer niet te schaden. Ook over het soort bedrijven wil Stagge niet uitwijden, omdat een aantal van hen dermate grote naamverbintenis heeft met een bepaalde bedrijfstak, dat onthulling van de sector ook onmiddellijk de naam van het bedrijf zou opleveren.
Naast de groep van arbeidsintensieve bedrijven heeft zich ook een aantal bedrijven aangemeld dat minder uitstraling zal hebben op de werkgelegenheid. Die zijn dan ook minder interessant, blijkt uit de woorden van directeur Stagge.
Hij zegt zich helemaal te kunnen vinden in de woorden van Burgemeester Ties Koek van Winschoten, die heeft gezegd dat bedrijven die zich vestigen in de Okto-hallen een werkgelegenheidcompensatie moeten bieden voor het door het sluiten van Okto geleden verlies.
Het CIG maakt deel uit van de werkgroep, die op korte termijn een inventarisatie gaat maken van de mogelijkheden van het Okto-complex. In de werkgroep hebben verder zitting: het provinciaal bestuur van Groningen, het gemeentebestuur van Winschoten en de inspectie der domeinen te Meppel. De werkgroep staat onder voorzitterschap van drs. J.B. Lindeman van economische zaken.
 
 
Maandag 18 november 1985
 
“Legale” Verona trekt zich terug
 
De Stichting Lokale Omroep Verona (SLOV) vraagt geen zendmachtiging aan en ziet wellicht ook af van officiële oprichting van de stichting. De medewerkers overwegen als individu mee te gaan werken met Radio Winschoten. Voorwaarde van Radio Winschoten hierbij is dat de medewerkers al hun banden met de piraat Verona verbreken. Paul Raatgever, een van de medewerkers van de SLOV krijgt vandaag per brief te horen „niet welkom” te zijn bij Radio Winschoten. Ondanks zijn afgelopen vrijdag gedane belofte geen medewerking meer te verlenen aan de illegale zender was hij zaterdag weer op de piraat te beluisteren. De SLOV-mensen hebben steeds ten stelligste ontkend nog iets met de illegale radio van doen te hebben.
 
 
Dinsdag 19 november 1985
 
Reconstructie kruising voor vakantie gereed
 
De reconstructie van het nu vaak verstopte kruispunt Nassaustraat-Molenweg wordt nog voor de zomervakantie voltooid. Dat zei burgemeester Ties Koek gisteravond op een informatiebijeenkomst voor zo’n twintig aanwonenden. Dit jaar zal het werk aanbesteed worden. Verwacht wordt, dat in maart met de werkzaamheden kan worden gestart. Bij gunstig weer neemt het karwei zestien weken in beslag. Het project zal volgens Koek „enkele tonnen” kosten; driekwart komt voor rekening van de provincie.
 
Gedurende de werkzaamheden zal het kruispunt afgesloten worden voor het autoverkeer. Voetgangers, fietsers, alsmede berijders van brommers en motoren kunnen echter met hun vervoermiddel aan de hand wel passeren. Behalve dat het kruispunt wordt gereconstrueerd zal het ook worden uitgerust met een verkeerslichteninstallatie die 24 uur per dag werkt. De situatie wordt er daarom niet alleen veiliger op, maar zal ook de doorstroming van het verkeer bevorderen. Aan filevorming, vooral tijdens de spitsuren komt dan een einde.
 
 
Zaterdag 23 november 1985
 
Streekomroep kost gulden per inwoner
 
Een gulden per inwoner per jaar. Voor dat bedrag is het mogelijk alle mensen in een straal van vijftien kilometer rond Winschoten streekradio te bieden. Dat staat in het beleidsplan van streekomroep Radio Winschoten.
 
Afgelopen donderdag werden met de verschillende gemeentebesturen besprekingen gevoerd over de financiering van een toekomstige streekradio. Volgens Radio Winschoten zullen de tien Oost-Groninger gemeenten, die binnen het bereik van de zender vallen, de financiële krachten moeten bundelen, omdat één omroep per gemeente financieel niet mogelijk is vanwege de hoge materiaal- en bedrijfskosten.
Overigens is de inhoud van het programma niet afhankelijk van de financiering van een gemeente, liet Wiebe Klijnstra van Radio Winschoten weten. Ook over een gemeente, die geen geld beschikbaar stelt, worden programma’s gemaakt.
Het stichtingsbestuur denkt jaarlijks 60.000 gulden nodig te hebben voor het verzorgen van programma’s. Ervan uitgaande dat de zender een gebied met 65.000 inwoners bereikt, komt dat neer op ongeveer één gulden per inwoner. De gemeenten zijn de eerste aangewezen financiers. Daarnaast hoopt het stichtingsbestuur op veel „vriendjes voor een tientje”, donateurs.
 
 
Donderdag 28 november 1985
 
Al 24 bedrijven geïnteresseerd in Winthil ‘86
 
Expocare uit Duivendrecht, dat de Winthil van volgend jaar mei organiseert, heeft ruim een half jaar voor de opening reeds 24 bedrijven voor deelname weten te strikken. Het wordt een bijzondere Winthil, omdat deze het vijftigste jaar omspant. Het toerisme zal op de tentoonstelling ruimschoots aan bod komen.
Dinsdagavond werden de in hotel Vrijheid verzamelde leden van „Handel en Nijverheid” opgewekt deel te nemen aan de beurs. Dat veroorzaakte vooralsnog geen stormloop, zelfs geen hoorbare reactie, terwijl het globale programma voor die „gouden Winthil” er toch niet om liegt.
Medewerkers van „Expocare” lichtten een tipje van de sluier op.
 
Er wordt gerekend op 40.000 bezoekers. De beursruimte is 5000 vierkante meter, 2000 in de Klinker en 3000 erbuiten, in paviljoens. De entreeprijs zal laag zijn: vijf gulden voor volwassenen, de helft voor kinderen en bejaarden.
 
De nadruk wordt gelegd op informatie, dermate dat het publiek met een bezoek aan de Winthil het gevoel heeft een dagje uit te gaan. Iedere 300ste bezoeker krijgt gratis een vluchtje met de helikopter. Er komen zeer veelzijdige modeshows en er komt een straatje met oude ambachten, wat afgezaagd misschien, aldus „Expocare”, maar nog altijd attractief. Verder de fototentoonstelling over prins Willem Alexander, een robottentoonstelling met wedstrijdelement en een ballonnenwedstrijd voor de kleinsten. Ook wordt ruim baan gegeven aan etnische minderheden, die hun landsaard en folklore kunnen tonen op een speciaal daarvoor ingericht plein.
 
Met Winthil ’86 zal ruimschoots reclame worden gemaakt. Er komt een speciale krant en er wordt mee geadverteerd tot over de landsgrens aan toe. De opening wordt heel bijzonder, maar meer dan dat werd niet prijsgegeven.