November 1986


Dinsdag 4 november 1986

 

DRUK, GEZELLIG, BEST VERKOCHT

 

Adrillen: misschien wel 80.000 mensen

 

Druk, gezellig, goed verkocht, best weer, weinig beesten. Dat was de Adrillenmarkt gisteren. Aan een schatting van de hoeveelheid mensen wil niemand zich echt wagen, maar ‘t was net iets meer dan vorig jaar (toen was de grove schatting 80.000), durven zowel de politie als de marktmeester wel te zeggen. Dat is vooral te danken geweest aan het weer, want tegen alle verwachtingen in bleef het droog.

Gelukkig voor de maar liefst 215 kraamhouders keken die vele, mensen niet alleen, ze kochten ook goed, is de algemene opvatting van de handelaren. Alleen op het Marktplein viel de belangstelling wat tegen. De markt lag er de hele dag wat verlaten bij.

 

De traditionele veemarkt was geslonken tot 76 beesten (vijftien jaar geleden waren dat er nog 600) en de paar kramen die op het plein stonden wisten nog geen grote stromen passanten te trekken. Nog niet, benadrukt marktmeester Puister, de mensen moeten er gewoon nog even aan wennen. Het is de bedoeling dat de markt volgend jaar echt vol kramen staat, waardoor de totale Adrillenmarkt opnieuw groter wordt. In tegenstelling tot vorig jaar waren er dit keer nauwelijks incidenten. De politie heeft geen enkele melding binnen gekregen van vechtpartijen. Bij de ingang van een café aan het Marktplein raakten ‘s middags een aantal mensen slaags, maar hier kwam geen politie bij te pas. Ook in de horecatent, waarover zoveel te doen is geweest, was het druk. De organisatoren Albert Elbert en Gert Jan Haak zijn dan ook vast van plan volgend jaar opnieuw een tent neer te zetten, „en dan een grotere”, aldus Elbert.

 

 

Woensdag 5 november 1986

 

Dierenasiel Winschoten dicht

 

Het dierenasiel in Winschoten gaat dicht. Vanaf vandaag worden er geen dieren meer opgenomen en eind deze week wil de Stichting Dierenasiel alle dieren die er nu zitten elders ondergebracht hebben. Oorzaak van de sluiting is dat de gemeente geen geld beschikbaar stelt voor een tweede beheerder, althans niet onder de voorwaarden die de stichting stelt.

Donderdag 6 november 1986

 

Jonge Ruibing breidt Nederlanden verder uit

 

John Ruibing (25), verre nazaat van de eerste Ruibing die midden vorige eeuw als herbergier de kost verdiende, is een gezelligheidsmens. Hij, opvolger van pa Abel Ruibing (60 plus), stort zich voorjaar ’87 in het metier, boordevol plannen en overlopend van enthousiasme. Z’n eerste daad: de bouw van een serre voor pak weg 24 tafels-met-stoeltjes in de Torenstraat. Vervolgens: opening van zijn -wat wijds: literair cabaret. En daarna: uitbreiding van het restaurant en – misschien – terugkeer van de hotelaccommodatie. Met handhaving, ondanks al dat nieuwe, van de gezelligheid. „Ouderwets gezellig.”

 

 

Literair cabaret in De Nederlanden

 

Het „literair cabaret” van hotel De Nederlanden begint zaterdagavond 15 november met een optreden van Joseph Paardekracht, een Westfriese cabaretier. Op 13 december treedt de illusionist Flip Hallema op, 24 januari gevolgd door „Een kleintje cabaret”, met Gerard Jonker en Willi Magnetika. Op 14 februari dan nog de stad-Groninger cabaretier Bert Visscher, waarna in maart waarschijnlijk de Groninger studententoneelgroep de voorstellingenreeks besluit. Voor dat doel diepen de Ruibings uit het vergeelde rekwisietenbezit van het dik 100 jaar oude hotel een toneel „uit grootmoeders tijd” op.

Woensdag 12 november 1986

 

WIE BRENGT ZWERFDIEREN NAAR DIERENASIEL STADSKANAAL

 

Ruzie gemeente en politie over asiel

 

Het is volkomen onduidelijk wat de politiekorpsen van Winschoten en omgeving aan moeten met zwerfdieren, nu het dierenasiel in Winschoten dicht is. Tot vorige week kwam de beheerder van het Winschoter asiel alle dieren zelf halen. Of het nu uit Winschoten zelf, uit Bellingwedde of uit Scheemda was. Nu wordt er -zonder dat dit duidelijk gezegd is- van de politie verwacht dat zij de beesten naar het asiel in Stadskanaal brengt.

 

„Maar wij voelen ons daar beslist niet verantwoordelijk voor. Gezien de werkdruk bij de politie zou het ook onmogelijk zijn om onze mensen daar voor vrij te maken”, zegt adjudant H.T. van der Hoogen van de gemeentepolitie Winschoten.

 

 

Donderdag 13 november 1986

 

Politie in actie tegen fietsers in Langestraat

 

Een grootscheepse actie van de politie tegen het fietsen in de Langestraat en de Torenstraat leverde gisteren maar liefst 62 processen-verbaal op. „Ik had niet verwacht dat het rijverbod in die straat zo grof overtreden wordt”, aldus politiewoordvoerder H.T. van der Hoogen na afloop. De politie wil voortaan vaker dergelijke controles houden.

 

 

Reddingsactie voor behoud dierenasiel

 

Van verschillende kanten wordt getracht het dierenasiel in Winschoten, dat vorige week dicht ging, snel weer „op de rails” te krijgen, aldus wethouder Roelof Lukkien. Hij wil de Nationale Asielraad bewegen het gesprek over het asiel, dat 15 december plaats zou vinden, naar voren te verschuiven.

 

Privatiseren is één mogelijkheid, zegt Lukkien. De afgelopen week heeft de gemeente verschillende telefoontjes en brieven gekregen van mensen die het asiel willen exploiteren. Een andere mogelijkheid is het asiel onder te brengen bij de Asielraad, die dan een deel van de kosten zou kunnen betalen.

 

Joop Flokstra wil vandaag proberen het bestuur van de Stichting Dierenasiel Oost-Groningen, die het asiel tot vorige week exploiteerde, om de tafel te krijgen. Flokstra hoopt de stichting te kunnen bewegen de deuren aan de Industrieweg weer te openen.

 

De stichting besloot vorige week dinsdag het asiel te sluiten. Aanleiding was de mededeling van de gemeente dat er geen geld kwam voor een tweede beheerder. Extra probleem is dat de stichting een lening heeft van zo’n 50.000 gulden, waarvoor de gemeente garant staat. Morgen heft de stichting zichzelf officieel op, en dan is de gemeente verantwoordelijk voor het afbetalen van de schuld.

 

 

Vrijdag 14 november 1986

 

‘Drievers Dale’ moet inleveren:


kinderen en/of personeel weg

 

Het Winschoter kindertehuis Drievers Dale zit komend jaar met een begrotingstekort van maar liefst anderhalve ton, zo’n zeven procent van de totale begroting. Hoewel er nog geen beslissingen genomen zijn, betekent dit volgens directeur W. Meulenbelt dat er personeelsleden uit zullen moeten en dat eventueel het aantal „bedden” naar beneden moet. Op het moment kunnen in het tehuis 33 kinderen wonen; er werken 34 personeelsleden, deels in deeltijd.

Zaterdag 15 november 1986

 

JOOP FLOKSTRA KOMT MET NIEUWE VOORSTELLEN IN DE RAAD.

 

Pogingen om het asiel te redden

 

Er is nog hoop voor het Winschoter dierenasiel. Penningmeester J. Dijkman-van Gunst van de Stichting Dierenasiel is wel naar de Kamer van Koophandel geweest, maar niet om de stichting op te heffen zoals hij van plan was. De stichting wil afwachten of een voorstel van Joop Flokstra, om het asiel te redden, het haalt.

 

Winschoten moet dan 20.000 gulden op tafel leggen om Schoonhoven junior voor een half jaar in dienst te nemen met de garantie dat hij ook daarna kan blijven. Volgens burgemeester J.Postma wordt er „koortsachtig” aan een oplossing gewerkt.

 

Het asiel is gesloten omdat de gemeente geen geld beschikbaar wilde stellen voor een tweede beheerder. Schoonhoven senior, via Wevebo in dienst, kon het werk van zeven dagen per week niet langer aan. De Stichting stelde toen voor om zijn zoon Wim Schoonhoven, die al jaren vrijwillig meewerkt, in dienst te nemen. De gemeente ging echter niet akkoord, waarbij niet alleen geld een rol speelde, maar ook de onduidelijke toekomst van het asiel. Binnenkort wordt namelijk over de toekomst van de drie asiels in Stadskanaal, Zuidwolde en Winschoten gesproken. Wel wilde wethouder R. Lukkien Wevebo om een tweede beheerder vragen, maar dat weigerde de stichting.

 

 

Vrijdag 21 november 1986

 

Venne: niet meer en niet minder ongelukken

 

Er gebeuren op de Venne-nieuwe stijl niet méér en niet minder ongelukken dan vroeger. Dat blijkt uit de registratie-cijfers van de Winschoter politie. In de twaalf maanden tussen maart ’84 en maart ’85 vonden er 35 ongelukken plaats, waarvan drie met gewonden. In de tijd tussen oktober ’85 en oktober ’86 kwam het totaal op 34, waarvan vier met gewonden.

Maandag 24 november 1986

 

WVV vierde uitbundig negentigste verjaardag

 

Met een jeugdprogramma in de ochtenduren, een wedstrijd tussen oud-eerste elftalspelers, een receptie, een borreluurtje, een broodmaaltijd, een cabaretvoorstelling en een dansfeest heeft de Winschoter Voetbal Vereniging haar negentigste verjaardag gevierd. Net als de voorgaande jubilea waren de leden in grote getale gekomen, terwijl van heinde en verre de gewezen roodzwarten naar Winschoten waren gekomen.

 

Omdat zich tegen de verwachting in de gelukkige omstandigheid voordeed dat het goed weer was, werd de wedstrijd tussen twee teams van oud-eerste elftalspelers door een ruime belangstelling omlijst. De toeschouwers konden hoogstandjes aanschouwen van wijd en zijd bekende WVV-ers als Sietze Veen, Klaas Nuninga en Jan Mulder, maar zeker ook van anderen: Klaas van Dingen bijvoorbeeld, en Jurrie Wildeman, of Jurrie de Boer. Onder de leiding van de gebroeders Weerink eindigde het duel in een 3-3 gelijkspel.

 

Vele felicitaties vielen de bejaarde club uiteraard op de receptie ten deel. Een speciale eer was weggelegd voor de huidige voorzitter Heiko Weerts. Hij werd door de KNVB afdeling Groningen onderscheiden voor zijn verdiensten bij THOS en WVV. Voorzitter Frits Boerema van de afdeling nam dat gebeuren voor zijn rekening. Weerts zelf benadrukte in zijn speech tot de talrijke aanwezigen het belang van een goede samenwerking met de clubs in de omgeving.

 

In het cultureel centrum De Klinker troffen in het borreluur oude bekenden, kennissen vrienden en vriendinnen elkaar in afwachting van de broodmaaltijd. Direct daarna kon het hele gezelschap zich naar de theaterzaal begeven voor de voorstelling ,WVV 90, daar ga je’. Een programma van video, film, liedjes en teksten. Gebracht door Jow. Poppen en Roelf Koning, in samenwerking met de heren van het vijfde (veteranen-) elftal en de Groninger zanggroep ‘De tuutjefloiters’. Films over het 80-jarig jubileum en de promotie naar de eerste klas in 1969, fraaie oude beelden.

 

Direct vanuit het revueachtige gebeuren konden de WVV-ers zich in de manifestatiehal in het feestgedruis storten. En dat duurde tot in de hele kleine uurtjes. De roodzwarten namen afscheid en gaan nu gezamenlijk op weg naar de honderd.

Woensdag 26 november 1986

 

Lukkien wil asiel weer zo snel mogelijk open

 

Wethouder R. Lukkien wil „concrete voorstellen” van de Asielraad over de toekomst van het Winschoter asiel. Hij zei dit vooruitlopend op een gesprek dat de gemeente 15 december met de Asielraad heeft. Het idee van J. Flokstra, om de zoon van Schoonhoven senior aan te stellen als tweede beheerder, lijkt definitief van de baan. De Asielraad wil niet meer met particulier intiatief in zee omdat dan over enkele jaren dezelfde situatie als nu kan ontstaan. Er is een gediplomeerd beheerder nodig, stelde Lukkien.

 

Volgens de wethouder moet het asiel „zo spoedig mogelijk” weer open. Hij verwacht niet dat dit meteen in januari ’87 het geval is, maar wel kort daarna. Op dit moment worden de dieren in het asiel van Stadskanaal opgevangen, dat echter met 68 honden en 62 katten „knap vol” zit, zoals de beheerder zegt. Bovendien kost ook het vervoer van dieren uit het Winschoter gebied naar Stadskanaal geld. De politie van Winschoten klaagde eerder over „onduidelijke afspraken” over deze noodopvang.

 

Lukkien zei gisteren echter niets meer van het korps te hebben gehoord. Zelf neemt hij evenmin contact op over deze zaak. „Ik ga geen problemen kweken waar ze niet zijn”.

Vrijdag 28 november 1986

 

Mellemahörn open en vol Winschoter informatie

 

Met de „her onthulling” van een kastje dat in 1929 door de Winschoter E. Mellema is geschonken, heeft burgemeester J. Postma gistermiddag de „Mellemahörn” geopend. Het gaat om een informatiehoek in de bibliotheek waar voortaan van alles over het heden, verleden en de toekomst van Winschoten is te vinden. En daarmee is de wens van Mellema om de ontwikkeling van het volk te bevorderen door informatie te geven, uiteindelijk vervuld. „Dat het een levend begrip moge worden”, wenste Postma.

 

De Winschoter burgemeester ging uitvoerig in op de geschiedenis van de bibliotheek die ooit uit een leeszaal en de Zuiderveense volksbibliotheek bestond. Aan die laatste schonk Mellema, na zijn dood in ’29, zijn vermogen en het speciale kastje. Mellema, een boer uit Zuiderveen, werd gistermiddag gememoreerd als  één van de grondleggers van de Winschoter bibliotheek die eigenlijk in ’33, na de samenvoeging, werd gevormd.

 

Bibliotheekdirecteur M. de Vries vertelde dat het idee voor de Winschoter informatiehoek van een bibliothecaresse komt, en pas later is opgepikt voor een stageproject. De combinatie van het kastje, dat er nog steeds stond, en de infohoek resulteerde uiteindelijk in de „E. Mellemahörn”. De oudste nazaat van „oudoom” is de 77-jarige R.Mellema. Op de vraag wat dit initiatief hem nu nog deed zei hij: „Als het me niets had gedaan, was ik in Groningen gebleven. Maar ik ben hier. Het is goed dat zijn wens uiteindelijk is gehonoreerd”.

 

 

Zaterdag 29 november 1986

 

INKRIMPING PERSONEEL NIET UITGESLOTEN

 

CAS mogelijk geprivatiseerd

 

De Centrale Archiefselectiedienst (CAS) en het tekstverwerkingcentrum (ITW) in Winschoten worden over enige tijd mogelijk geprivatiseerd. „Het is bij ons in discussie. Ik wil daar niet op vooruit lopen, maar ik sluit verzelfstandiging zeker niet uit”, aldus staatssecretaris D.IJ.W. de Graaf-Nauta van Binnenlandse Zaken, die gisteren het nieuwe gebouw van de CAS aan de  Transportbaan officieel opende.

 

 

Bezwaren van buurt tegen serre Ruibing

 

Omwonende winkeliers hebben bezwaar tegen het plan van hotel De Nederlanden om een serre te bouwen. Zij denken dat zij, door die uitbouw minder klanten in de winkel krijgen.

Hoteleigenaar A.J. Ruibing wil een serre van ruim drie meter naar voren bouwen om zijn hotel wat aantrekkelijker te maken.

 

Gisteren was er een besloten hoorzitting op het gemeentehuis. Volgende week neemt het college van B en W een beslissing over de bezwaren van vier winkeliers. Het viertal laat via haar advocaat mr. Reimer weten dat hun zaken last zullen hebben van die serre. „Ze denken dat de klant aan de overkant gaat lopen en niet zo snel meer hun winkels binnenloopt. Dat zou volgens hun het hotel extra voordeel opleveren. De Promenade is er voor alle winkeliers”, aldus de advocaat namens de Winkeliers.

Ook stedenbouwkundig hebben de vier hun bezwaar op tafel gelegd bij de afdeling stadsontwikkeling. De gevellijn wordt doorbroken, aldus de vier, en meer winkeliers zouden naar voren willen uitbreiden. Op die manier zou er voor het winkelend publiek minder loopruimte ontstaan. Ruibing hoopt dat de bouw van de serre toch doorgaat. „We moeten er samen iets gezelligs van maken. Zeker tegenover Veendam en Stadskanaal moeten we als koopcentrum sterk staan. Iets nieuws als een serre past daar uitstekend in”, aldus Ruibing.