Oktober 1984

 
Maandag 1 oktober 1984
 
Pluche en huldigingen op jubileum de Harmonie
 
Sociëteit De Harmonie, de oudste vereniging van Winschoten, heeft afgelopen zaterdag haar 175-jarige jubileum gevierd. De bijbehorende biljartclub de Harmonie deed het met een eeuwtje minder. Het was een viering in drie etappes, de receptie in de sociëteit, een optreden van Pluche in de Klinker en na afloop een feest in bowlingcentrum Imming. Overweldigend was de belangstelling, ook van de kant van andere verenigingen en officiële instanties.

 
De heren De Boer en Dommering krijgen van voorzitter Heeres de gouden
speld voor 50 jaar lidmaatschap (Foto Engel Lameijer).
 
Voor het eerst sinds jaren trad De Harmonie weer eens publiekelijk op de voorgrond. Voorzitter mr. J.G. Heeres memoreerde dat in zijn openingswoord in De Klinker. “Vroeger had de sociëteit een vooraanstaande plaats op cultureel gebied in Winschoten. Met het verdwijnen van hotel Dommering en de bouw van De Klinker is deze taak verdwenen”. Met het optreden van Pluche vatte de Harmonie voor één keer de oude draad weer op.
 
De heer Heeres huldigde na zijn openingswoord de Harmonieleden E.J. de Boer en B.H. Dommering uit Blijham. Beiden kregen de gouden Harmoniespeld voor hun 50-jarig lidmaatschap. Voor de echtgenotes was er een bloemetje. De heer De Boer werd door voorzitter Heeres “de ziel van de sociëteit” genoemd. De jubilarissen werden als blijk van erkentelijkheid voor de toekomst vrijgesteld van het betalen van contributie.
 
Tijdens de receptie eerder op de middag was de heer De Boer ook al gehuldigd voor zijn 40-jarig lidmaatschap van de biljartclub De Harmonie. De heer Wieringa, voorzitter van het district Drenthe en Oost-Groningen reikte aan het Harmonielid de gouden speld uit. A.R. Nieland en W.H. Sikkema ontvingen een speld voor een kwart eeuw biljarten in de sociëteit.

 

 
Woensdag 3 oktober 1984
 
Winschoten roept Finnen te Hulp
 
Het gemeentebestuur Winschoten heeft het Finse onderzoeksbureau Jaakko Pöyry in de arm genomen om een apart nader onderzoek in te stellen naar de financiële mogelijkheden van een hernieuwde start van de kartonfabriek Okto. Burgemeester T.J. Koek en gemeentesecretaris G. Weijers voeren vandaag en morgen in Helsinki gesprekken met de Finse onderzoekers.
 
Het Amsterdamse accountantsbureau Keuzenkamp & Co. onderzoekt momenteel in opdracht van het ministerie van economische zaken ook al de economische kansen van het weer in gebruik nemen van Okto. B en W van Winschoten hebben al eerder laten weten te twijfelen aan de onafhankelijkheid van Keuzenkamps oordeel. Keuzenkamp zou zich te sterk laten leiden door cijfermateriaal dat afkomstig is van de kartonwerkgeversorganisatie VNP (Verenigde Nederlandse Papierfabrikanten).
 
 
Vrijdag 5 oktober 1984
 
Feestweek tien jaar De Schutse
 
Volgende week is het vijf dagen lang feest in het bejaardencentrum De Schutse aan de Albert Verweystraat. Dinsdag is het tien jaar geleden dat De Schutse officieel werd geopend. De feestweek begint maandagmiddag met een open huis voor alle belangstellenden.
 
Van half vier tot ‘s avonds negen uur is er een puzzeltocht en een braderie door het hele gebouw, er zijn oude ambachten te bezichtigen, er is een expositie van eigen werk en verkoop van producten uit de eigen keuken, zoals kruidkoeken, oliebollen, amandelstaven en cakes.
Dinsdagmiddag is er een receptie voor genodigden, woensdag staat in het teken van oud-personeelsleden en donderdag is de bejaardendag gepland. ‘s Middags zijn alle 65-plussers welkom voor wedstrijden als sjoelen, jeu de boules en biljarten, afgewisseld door optredens van het bejaardenkoor. De feestweek wordt beëindigd met een bijzondere weeksluiting op vrijdagavond.
 
 
Zaterdag 6 oktober 1984
 
Een boos college tijdens de presconferentie

over affaire Okto


B en W van Winschoten zijn razend over het feit dat het ministerie van economische zaken het concept rapport van het accountantsbureau Keuzenkamp over Okto wél aan KNP, en niét aan de gemeente heeft toegestuurd. De gemeente voelt zich hierdoor weer, zo zei burgemeester T.J. Koek gistermiddag op een persconferentie, In een achterstandssituatie gemanoeuvreerd.
 
Volgens Koek was met het ministerie van economische zaken afgesproken dat de gemeente zeven tot tien dagen de tijd zou krijgen om het conceptrapport te bestuderen. Het Winschoter commentaar zou dan ook nog eventueel in een definitieve versie van het verslag verwerkt kunnen worden.
 
Een van de belangrijkste conclusies uit het conceptrapport van Keuzenkamp is, zoals gemeld, dat de productie van 100.000 ton testliner in Winschoten bij de huidige prijzen rendabel kan geschieden. Keuzenkamp betwijfelt echter of er op de Europese markt voldoende afzetmogelijkheden voor zo’n hoeveelheid te vinden zijn. Voor de goedkopere soort golfkartonpapier fluting ziet Keuzenkamp wel een markt, maar de productie daarvan is net niet meer rendabel.
 


Dinsdag 9 oktober 1984

 
Huis-aan-huis-actie van Okto-comité
 
Het “Comité voor behoud van Okto” houdt volgende week een huis aan huis-actie in Winschoten. Tijdens die actie wordt geld ingezameld om activiteiten te kunnen organiseren. Het comité gaat bovendien werknemers van de kartonbedrijven in Oost-Groningen informeren over de gevolgen van een eventuele verplaatsing van de Oktomachine naar Roermond.
 
Dat is gisteravond besloten tijden een bijeenkomst van het Oktocomite in het Winschoter Zalencentrum. Vorige week is in Oude Pekela in één woonwijk al een huis aan huis-actie gehouden. Toen werd in een avond tweehonderd gulden ingezameld. De comitéleden beginnen maandag 15 oktober in Winschoten met de inzameling. Tijdens de koopavond en volgende week zaterdag voert een groep actie in het centrum van de stad.
 
 
Woensdag 10 oktober 1984
 
Toch Okto-rapport voor B. en W
 
Het ministerie van economische zaken heeft het gemeentebestuur van Winschoten vrijdagavond tóch een exemplaar van het conceptrapport van Okto-onderzoekers Keuzenkamp gegeven. Burgemeester T.J. Koek was eerder die dag boos uitgevallen naar het ministerie omdat het departement KNP wél, en B en W géén inzage in het rapport zou willen geven.
 
Het gemeentebestuur zal tot en met 23 oktober een volledig stilzwijgen in acht nemen over de inhoud van rapport. Koek weigerde gistermiddag commentaar te geven op de inhoud en conclusies van het Keuzenkamp-rapport.
 
 
Vrijdag 12 oktober 1984
 
100.000ste – In de Watertoren
 
Het overdekte zwembad De Watertoren verwelkomde gistermorgen z’n honderdduizendste bezoeker van dit seizoen. De gelukkige bleek een van de meest fervente bezoekers van het bad, de 65-jarige H. Wilts uit Blijham. De oud-politieman is vrijwel iedere ochtend present om een twintigtal baantjes te trekken.

 
Wethouder Ben Verlaan (l.) overhandigt de sportieve Blijhamster het jaarabonnement.
 
Wilts kreeg uit handen van wethouder Ben Verlaan een gratis jaarabonnement alsmede een enorm badlaken. Verlaan toonde zich erg tevreden dat het dit jaar geopend bad nu al honderdduizend bezoekers heeft geklokt. Alvorens hij Wilts de geschenken overhandigde, had de Blijhamster al een paar baantjes gezwommen. Volgens de Blijhamster heeft hij dit jaar praktisch elke ochtend gezwommen. Meestal stapt hij al voor dag en dauw op de fiets naar Winschoten. Soms overbrugt hij de afstand wandelend. “Om een beetje te trainen voor de vierdaagse van Nijmegen”, aldus een lachende Wilts.
 
 
Okto niet rendabel
 
Onderzoeksbureau Keuzenkamp stuurt conclusies naar kamer
 
De kartonfabriek Okto kan niet rendabel gemaakt worden wanneer de fabriek weer wordt gestart in Winschoten. De eerste vijf jaar zou het bedrijf een verlies lijden van 15,6 miljoen gulden per jaar. Daarna zou Okto per jaar nog met 7,1 miljoen in de rode cijfers blijven. Dit is de belangrijkste conclusie van het Amsterdamse accountantsbureau Keuzenkamp.
 
Het onderzoeksbureau heeft samen met TNO in opdracht van het ministerie van economische zaken een onderzoek gedaan naar de kosten van het weer op gang brengen van de machine in Winschoten. Het rapport hierover is bij de Tweede Kamer ingediend.
 
 
Koek legt zich neer bij uitslag rapport
 
Burgemeester T. Koek ziet geen wezenlijke alternatieven meer voor Okto. De cijfers en berekeningen van het accountantsbureau Keuzenkamp hebben de Winschoter burgemeester tot het inzicht gebracht, dat Okto niet kan worden opgestart “zonder in een avontuur terecht te komen”.
 
Koek zegt dat hij zaterdagmorgen het rapport van Keuzenkamp in huis heeft gekregen. Ik moet eerlijk erkennen, dat er, behoudens wat correcties in de kantlijn, geen wezenlijke veranderingen in de uitkomsten van Keuzenkamp kunnen worden aangebracht. Tot die conclusie ben ik gekomen na verschillende consultaties”.
B en W van Winschoten vergaderen vanmorgen over wat hun verder te doen staat. In ieder geval moeten de bedrijven die door ons zijn benaderd worden afgewerkt. “We zullen ze naar de minister van economische zaken sturen. Die moet uiteindelijk de beslissing nemen.”
De burgemeester zegt vervolgens dat hij tijdens de Okto-affaire steeds is uitgegaan van een “constructieve aanpak”. “We wilden geen nieuwe rampen en nieuwe avonturen. Wanneer we de fabriek zouden opstarten, voorzie ik inderdaad een avontuur.”
 
 
Woensadg 17 oktober 1984
 
Diligence
 
Sinds kort prijkt er een opvallend bord op het huis op de hoek van de Liefkensstraat en de Liefkensdwarsstraat in Winschoten. Tusschenwegen staat er in grote letters, en daaronder de vermelding dat vanaf deze plaats in de vorige eeuw stalhouder Jan Tijmen Muntinga post en reizigers per diligence naar alle windstreken vervoerde, tot aan Aschendorf in het koninkrijk Hannover.

W. Hagenbeek (foto Richard Riemeijer).
 
De bewoner van het huis, W. Hagenbeek, heeft het bord aangebracht om de herinnering aan een stukje Winschoter geschiedenis levend te houden. De stad was vroeger rijk aan stalhouders en bode diensten. Hagenbeek kwam ruim twintig jaar geleden in Winschoten te wonen in dit huis. Tijdens verbouwingen ontdekte hij dat zijn woning eigenlijk een koetshuis en stal is geweest. Dat spoorde hem aan de hele historie van het pand en zijn bewoners uit te pluizen. Na 1882 was Tusschenwegen (de vroegere naam van dit stukje Winschoten) niet meer in gebruik als stalhouderij, maar het pand herbergde wel een rijtje vooraanstaande Winschoter burgers.
 
 
Zaterdag 20 oktober 1984
 
Discussieavond over kabel-tv in Winschoten
 
In Het Zalencentrum aan de Bosstraat wordt donderdagavond 8 november een discussiebijeenkomst over kabeltelevisie in Oost-Groningen gehouden. Een groot aantal sprekers zal de discussie inleiden. Op het lijstje staan onder meer een vertegenwoordiger van het Nederlands Verbond van Huurders, wethouder H. Stuut van Winschoten, directeur J. Kadijk van het Gasbedrijf Oost-Groningen, de Consumentenbond, de Huurderfederatie Stadskanaal en de exploitant van kabeltelevisie AGD uit Sappemeer. De avond is georganiseerd door de Huurdersorganisatie Winschoten en het Huurdersoverleg Oost-Groningen. Aanleiding is het huidige overleg in de Werkgroep Kabeltelevisie Winschoten over de vraag of er kabeltelevisie moet komen.
 
 
Donderdag 25 oktober 1984
 
Restauratie half ’85 klaar
 
Molen Edens heeft zijn hoed terug
 
Molen Edens heeft z’n kap terug. Met de precisie van een vakman werd het duizenden kilo’s zware gevaarte gisterochtend op de millimeter nauwkeurig weer op z’n plaats gezet. Hij was daar een aantal weken terug afgehaald voor een grondige restauratiebeurt.

 
De kap wordt omhoog gehesen (foto Engel Lameijer).
 
Door die opknapbeurt is weinig meer over van de oorspronkelijke kap die nog van de oprichting van de molen in 1761 dateert. Het kapotte houtwerk binnenin is vervangen en ook zijn er nieuwe deuren en kozijnen aangebracht. De kap is voorzien van een nieuwe laag dakleer.
Over niet al te lange tijd krijgt de molen een stel nieuwe wieken. Die worden momenteel in Oudeschans vervaardigd. In Winschoten is nu het muurwerk van het onderste gedeelte van de molen aan de beurt. De gehele restauratie is naar schatting halfweg ’85 gereed. Vrijwilligers van de Molenwerkgroep Oost-Groningen zorgen er daarna voor dat het historische bouwwerk regelmatig in werking is.
 

Dinsdag 30 oktober 1984
 
Geld voor rondweg Winschoten is er
 
De financiering van de Oostelijke Rondweg bij Winschoten is rond, nu uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkelingen 3,5 miljoen gulden is verkregen voor de aanleg. Gedeputeerde J.W. Remkes heeft dat gisteren meegedeeld in de commissie waterstaatszaken.
 
Provinciale waterstaat is al begonnen met de eerste voorbereidende werkzaamheden. Remkes geeft op 15 november het officiële startsein. Hij slaat dan de eerste paal voor de brug over de Pekel Aa, waarover de -nieuwe wegloopt.
De rondweg, die een verbinding vormt tussen de Blijhamsterweg en rijksweg 7 Oost, kost zo’n twintig miljoen gulden. De rondweg is naar verwachting in 1985 klaar.
Ook de financiering van de nieuwe weg onder Appingedam en Delfzijl, die de rijkswegen Veendam-Appingedam en Winschoten-Delfzijl verbindt, is rond. Voor de aanleg is, zo zei Remkes gisteren, is twee miljoen gulden uit het Efro verkregen. De aanleg van deze verbinding kost in totaal 5,5 miljoen gulden. De aanleg kan in de tweede helft van 1985 beginnen.

Dinsdag 30 oktober 1984
 
Nieuwe Drukhal:

doos waarvan de kleppen niet dicht willen

 
De nieuwe drukfabriek op het terrein van drukkerij en uitgeversbedrijf J.D. van der Veen B.V. krijgt een markant uiterlijk. Het dak komt scheef op het gebouw aan de Liefkensstraat en hangt voor een deel over het trottoir. Architect Jan Timmer uit Scheemda betitelde zijn ontwerp gisteravond tijdens een informatiebijeenkomst voor bewoners van de Liefkensstraat als “een kartonnen doos waarvan de kleppen niet helemaal dicht willen”. De buren van Van der Veen B.V., uitgever van onder meer de Winschoter Courant, reageerden overwegend enthousiast op de bouwplannen.
 
Enige vrees van de omwonenden voor lawaai- en stankoverlast werden door Timmer en de toekomstige directeur van de drukfabriek A. Hes weggenomen. Het gebouw, waarin een hypermoderne pers komt, krijgt twee geluidswerende “schillen”, zoals de architect zei. Trillingen worden volgens Timmer geabsorbeerd door een enorm blok rubber dat onder het beton waarop de machine staat, wordt aangebracht.
 
Stank zal de nieuwe fabriek naar de mening van directeur Hes evenmin produceren. Suggesties van een omwonende dat momenteel illegaal stank verspreidende chemische middelen op het riool worden geloosd, sprak hij tegen. “Het is beslist onmogelijk dat die stankoverlast van de drukkerij komt”, aldus Hes. Verheugd waren de bewoners dat de ingang naar het bedrijfsterrein wordt vergroot, waardoor vrachtwagens sneller en gemakkelijker hun rollen papier kunnen lossen.
 
Die aanvoer zal, volgens Hes, bovendien in de toekomst worden beperkt tot een- of twee dagen per week. Momenteel wordt vrijwel iedere dag papier gelost. Volgens waarnemend directeur A.A. Dekker ligt het tevens in de bedoeling ‘s nachts niet te drukken. “Zeker in de aanvang zal dat niet gebeuren”, zei Dekker.
 
INVESTERING
 
Het bouwplan wordt binnenkort bij de gemeente ingediend. Directeur Dekker hoopt dat de nieuwe drukfabriek halfweg ’86, “of in de tweede helft van dat jaar”, kan beginnen. Van de investering, zo’n dertien miljoen gulden, moeten volgens Dekker “enkele miljoenen” via de IPR op tafel komen. Hoeveel de Investerings Premie Regeling exact bedraagt, kan hij nog niet zeggen. “De hoogte wordt pas vastgesteld als de zaak is gerealiseerd”. Volgens Dekker levert de hal tien à vijftien extra arbeidsplaatsen op.
 
De aanbesteding vindt, indien de gemeente en de provincie spoedig groen licht geven, begin ’85 via een inschrijving op uitnodiging plaats. Volgens Dekker wordt ook een aantal Oostgroninger bedrijven uitgenodigd. “Die zijn er zeker bij. Maar we zijn op dit moment nog met een selectie bezig”.
 
Voor de bouw van de drukhal worden vier woningen aan de Liefkensstraat gesloopt. Architect Jan Timmer zegt zijn creatie zo abstract mogelijk te hebben gemaakt, zodat deze geen concurrentie oplevert voor de gebouwen in de omgeving. Het schuine, afhangende dak functioneert gedeeltelijk als een luifel boven het trottoir aan de Liefkensstraat. De voorbijgangers kunnen via een grote glazen wand de hal inkijken waarin de gigantische pers staat. “Daardoor is het gebouw bij de straat betrokken en is het niet alleen maar een dood ding”, aldus architect Timmer.
 
De komst van de nieuwe drukfabriek maakt deel uit van een ingrijpende “face-lift” van Van der Veen. In december al wordt begonnen met de renovatie van het witte pand op de hoek van de Vissersdijk en de Liefkensstraat. In dat gebouw, dat vroeger onderdak bood aan de directie en de administratie van Van der Veen, wordt de redactie van de Winschoter.
 
 
Woensdag 31 oktober 1984
 
Suk schakelt Keuringsdienst van Waren in
 
Toch onderzoek groente Meidoornlaan op komst
 
De provinciale Keuringsdienst van Waren stelt mogelijk een onderzoek in naar een eventuele vergiftiging van de groentes in de tuinen aan de Meidoornlaan. De keuringsdienst laat het al dan niet doorgaan van het onderzoek afhangen van de uitkomsten van het al eerder verricht oriënterend onderzoek van de grond bij de voormalige vuilstortplaats. Dat rapport wees uit dat er gif in de grond zit.
 
De keuringsdienst is om het onderzoek gevraagd door wethouder H. Suk (milieu/volkshygiëne). Suk wilde aanvankelijk het nader onderzoek van de bodemgesteldheid afwachten. Dat zou eind dit jaar afgerond moeten zijn. Aan de hand daarvan moet blijken hoe ernstig de grond is vervuild en of er gevaar is voor de volksgezondheid. Om “een stuk ongerustheid” bij de bewoners van de Meidoornlaan weg te nemen had Suk onlangs al de Inspectie voor   de Volksgezondheid gevraagd de bewoners te informeren over de gifvondsten in de grond.
 
Aangezien die inspectie in dit stadium niet kan zeggen of ook de moestuintjes zijn besmet, heeft Suk besloten de provinciale Keuringsdienst van Waren in te schakelen. Volgens de wethouder stemt de keuringsdienst in met een onderzoek “mits het provinciale rapport (het eerste oriënterende onderzoek-red.) daar aanleiding toe geeft”. Indien dat het geval is, komt, de keuringsdienst zo snel als mogelijk is in actie.
 
Het onderzoek wordt steekproefsgewijs gehouden. Er zal zowel ingevroren groente bij de bewoners thuis als ook de groente op de tuinen worden gecontroleerd. Het onderzoek kost de gemeente niets.
 
Volgens Suk heeft de Inspectie van de Volksgezondheid zich inmiddels bereid verklaard de bewoners te informeren over de aard van de stoffen die in de grond zijn gevonden. De inspectie stelt evenwel als voorwaarde dat de provincie ook aan de informatiebijeenkomst deelneemt. Die wordt waarschijnlijk over twee weken gehouden. Ook de bewoners van de Schönfeldsingel worden daarvoor uitgenodigd. Daar is in nabije omgeving van de zusterflat van het Sint Lucas ziekenhuis ernstig vervuilde grond aangetroffen. In de bodem, waarop vroeger de Winschoter gasfabriek stond, zitten grote concentraties ammonia en lood. Ook daar heeft binnenkort een nader onderzoek plaats.