Oktober 1985

 
Dinsdag 1 oktober 1985
 
PLAN CONSULT GEEFT PROJEKT AAN WILMA      
 
Nieuwe bouwer „wijnflats”

Bouwreus Wilma heeft van „Plan Consult” te Breda (de projectontwikkelaar van Boskalis) het woningbouwproject op de terreinen van Phaff aan de Brugstraat in Winschoten overgenomen. Het betreft de bouw van twee flats met in totaal 70 woningen, waarmee zes à zeven miljoen gulden is gemoeid. De familie Phaff heeft zelf het initiatief genomen voor de keus van een andere bouwondernemer. „Plan Consult” was nl. al vanaf 1979 met de gemeente Winschoten bezig, zonder een stap verder te komen. Bouwwethouder Henk Stuut en Wilma gaan nu binnenkort om de tafel zitten om over het project te praten.
 
„Plan Consult” zegt het plan aan concurrent Wilma te hebben overgedaan omdat zij „de familie Phaff niet in de weg wilde staan wanneer mocht blijken dat Wilma in Winschoten meer kan bereiken dan wijzelf ”. Men gelooft dat Wilma (hoofdvestiging in Utrecht met een filiaal in Groningen) sneller zaken kan doen met Winschoten, omdat zij op dit moment ook al actief is in het Oost Groningse centrum. Wilma bouwt een groot project van woningen en winkels langs de Venne.
 
„Plan Consult” was het zakendoen met Winschoten al enige tijd zat. Het contact tussen gemeente en deze projectontwikkelaar dateert van 4 december 1979. De gemeentelijke bouwvergunning voor de „wijn-flats” werd verscheidene keren toegezegd. Volgens „Plan Consult” wel twaalf keer, volgens Stuut niet vaker dan drie à vier keer. Ze werd echter nooit afgegeven. Woordvoerder De Pruis van „Plan Consult”: „Wij hadden het project in feite al uit het oog verloren”.
 
De familie Phaff is nog steeds eigenaar van gebouwen en gronden langs de Brugstraat. De bestaande fabriek en het woonhuis worden met de grond gelijk gemaakt voordat de nieuwbouw begint. De eerste hobbel die destijds vertraging veroorzaakte, was de noodzakelijke wijziging van het bestemmingsplan.
 
In de beginjaren tachtig werd opeens ook een geluidhinderonderzoek verlangd. Het werd uitgevoerd op kosten van „Plan Consult”. Het rapport kwam „in de onderste la van de wethouder” terecht en de datum waarop de bouwvergunning zou komen, werd steeds weer opgeschoven. Zo liet, volgens „Plan Consult” de gemeente op 2 februari 1982 weten dat de bouwvergunning op 20 januari 1983 af te halen zou zijn. Dat ging niet door. Op 20 mei 1984 volgde een brief dat de bouwvergunning er in juli ’85 zou zijn. Ook die datum werd niet gehaald. Het zou vervolgens oktober ’85 worden. Maar op 5 maart al liet Stuut weten dat ook die datum onhaalbaar zou zijn. In zijn laatste brief vermeldde de wethouder als oorzaak: tijdgebrek, veroorzaakt door „het ontbreken van menskracht binnen het ambtenarenapparaat”.
De Pruis van „Plan Consult” zegt onomwonden: „Het was op deze manier erg moeilijk zakendoen met de gemeente Winschoten” Volgens hem heeft zijn onderneming nergens anders dit soort slechte ervaringen. De Pruis: ,,De gemeente mag de familie Phaff wel dankbaar zijn, dat zij haar panden zo goed onderhoudt. Ik heb nooit gehoord, dat er om de haverklap krakers binnendringen of dat er stenen door de ruiten worden gegooid. Misschien hoefde de gemeente daarom niet zo’n haastte maken”.
 
De kosten namen ondertussen toe. Het plan was inmiddels zo verouderd, dat aanpassingen noodzakelijk zouden zijn. Bovendien moet er nog weer eens een geluidhinderonderzoek worden gehouden, ditmaal naar de overlast van industrielawaai. Verantwoordelijk wethouder Stuut heeft een paar excuses voor de langzame behandeling van de plannen. Hij voert aan dat het in de beginperiode ging om premie huurwoningen, waarvoor een gemeentelijk bouwcontingent nodig was. „En Winschoten kreeg in die jaren geen enkel contingent toegewezen”. Nu wordt er in de vrije sector gebouwd en daar hoeft Winschoten z’n eigen toewijzingen niet voor af te staan. En omdat er toch niet gebouwd kon worden, was het niet nodig het eerste rapport over de geluidhinder naar Groningen te sturen. Inmiddels is dat wel gebeurd. Het tweede volgt, zodra het gereed is. En het tekort aan „menskracht”? Stuut: „Dat klopt, daar hebben we mee te maken, We moeten steeds meer werk doen met minder mensen”. De wethouder verwacht dat de bouwvergunning nu in oktober 1986 kan worden afgegeven. Aan Wilma.

Een maquette van de zgn. „wijnflats”, die langs de Brugstraat in Winschoten zullen worden gebouwd, niet
 langer door „Plan Consult” maar door Wilma. Het ontwerp is van Scheemder architect Jan Timmer
 
 
Woensdag 2 oktober 1985
 
NOG EEN BOCHT ERBIJ OP DE VENNE


 
Rene de Boer plaatst kunstwerk op de Venne (foto Engel Lameijer)

Kunstenaar René de Boer uit Usquert was gisteren druk bezig met het bouwen van zijn kunstwerk op
de Venne in Winschoten. Het werk bestaat uit een sikkelvormige pilaar waarover felgekleurde metalen
staven bewegen in de wind. Deze ‘regenboog’ stond in ’81 in het Rosarium en viel toen in de prijzen.
De gemeente Winschoten heeft het kunstobject aangekocht om de vernieuwde Venne op te vrolijken.
 

Dinsdag 8 oktober 1985
 
Helft Winschoten blauwe zone
 
Binnen veertien dagen wordt het grootste deel van de parkeerplaatsen in het centrum van Winschoten „blauwe zone”. Het gaat om de parkeerplaatsen op het Israëlplein, het burgemeester Schönfeldplein en de terreinen naast en achter Albert Heijn aan de Venne. Hier kan voortaan niet langer dan anderhalf uur geparkeerd worden. De maatregel is bedoeld om het winkelend publiek van een plaats te verzekeren.
Het besluit tot het instellen van de parkeerschijf werd al enige tijd geleden door het college van B en W genomen. Pas nu de parkeerplaatsen aan de Poststraat klaar zijn wil de gemeente haar voornemen in de praktijk brengen. De rondom de parkeerplaatsen gelegen winkels worden binnenkort schriftelijk op de hoogte gebracht.
Het ligt in de bedoeling van de gemeente meer terreinen om te dopen tot blauwe zone. Hiermee wordt echter gewacht tot de uitslag van de parkeerstudie bekend is. Deze maand begint men met dit onderzoek. In het kader van het onderzoek wordt de komende maanden op vrijdag en zaterdag gepeild hoeveel auto’s er op de parkeerplaatsen staan. De uitslag is waarschijnlijk rond de jaarwisseling bekend.
 
Op dit moment geldt al een parkeerduur beperking voor vijf straten. De Venne, de Vissers-dijk, de Engelstilstraat, de Poortstraat en een gedeelte van de Poststraat en de Bosstraat zijn inmiddels blauwe zone. Nu de werkzaamheden aan de Venne beëindigd zijn, gaat de politie naleving van de anderhalf uur weer controleren.
 

Vrijdag 11 oktober 1985

 
POSTKANTOOR HERDENKT JUBILEUM
 
Na 175 jaar ook vrouwen in de postbesteldienst

WINSCHOTEN – Wat in de 174 jaar niet is voorgekomen, is in het 175-jarige bestaan van de PTT-Post in Winschoten feit geworden, namelijk dat vrouwen in het district de post bezorgen. Sinds het emancipatiebeleid werken er nu tien vrouwelijke postbodes bij de besteldienst in de regio. Ze verrichten dezelfde werkzaamheden als hun mannelijke collega’s. Vanmiddag presenteren ze zich voor de eerste keer in bedrijfsuniformen op de bedrijvendag dat er gelegenheid van het jubileum in De Klinker wordt gehouden. Volgens directeur J.L. Hoving een „primeur” voor Nederland.
 
De PTT is duidelijk met de tijd meegegaan. Niet alleen wat het personeelsbeleid betreft, maar ook als het om een moderne bedrijfsvoering gaat. Ze speelt voortdurend in op nieuwe ontwikkelingen en behoeften.
 
Een voorbeeld daarvan is de express-maildienst op Engeland, Duitsland, Frankrijk en België voor bedrijven in de regio. Als een pakje ‘s middags voor vier uur ‘s middags wordt gebracht, wordt het de volgende dag in genoemde landen bezorgd. Volgens directeur Hoving is belang-
stelling voor deze verbinding die sinds kort is ingesteld, nog steeds groeiende.
 
Een moderne en efficiënte bedrijfsvoering gaat hand in hand met een steeds verdergaande automatisering. In november zal in Groningen de voorsortering van de post met postcodes gecomputeriseerd worden. Het is de bedoeling, dat dit binnen niet te lange tijd ook in het district Winschoten gebeurt. Voorts staat in 1988 de automatisering van de administratie en het loketten bedrijf op stapel, Desondanks is het personeelsbestand in al die jaren gegroeid tot in 1985 zo’n 175. „Er heeft hoogstens een verschuiving van de werkzaamheden plaatsgevonden. Toen de televisie en telefoon er kwamen, dacht men ook dat het postverkeer wel zou afnemen. Juist het tegendeel is het geval. De mens heeft nu één keer behoefte aan communicatie”, verklaart directeur Hoving.
 
Het dienstenpakket heeft zich in de 175-jarige geschiedenis van het postkantoor in Winschoten flink uitgebreid. Dat heeft ertoe geleid dat het enige postkantoor te klein werd. Naast een nieuw distributiegebouw heeft het kantoor dit jaar een fikse verbouwing ondergaan. Dat heeft van binnen een totaal nieuw gezicht opgeleverd.
 
Een heleboel van het oude van het Winschoten postbedrijf is vanaf zaterdag een weeklang te zien in de hal. Daar is onder leiding van medewerker Piet van Dam een unieke tentoonstelling van oude foto’s en gebruiksvoorwerpen ingericht. Voorts is er zaterdagmiddag onder meer een optocht van historische en hedendaagse voertuigen door de binnenstad van Winschoten.
 
 
Dinsdag 15 oktober 1985
 


 
Radio Winschoten komt in de (open) lucht
 
Tijdens de winkelweek treedt Radio Winschoten voor het eerst letterlijk naar buiten met het organiseren van een Regionaal Artiesten Festijn. Tussen hotel de Nederlanden en de Hema zullen op zaterdag 26 oktober solisten en ensembles optreden, die „live” hun repertoire en, vanuit een kraam, hun platenmateriaal aan de voorbijgaande man en vrouw willen brengen.
 
Het programma ziet er hoogst gevarieerd uit. Tussen één en vijf uur zijn te horen ‘t Snarenspul (Groninger ballades), Anita Berends, René Lulofs, Wendy, Petra Ferwerda (Engels-Nederlandstalig), Johan en Henk (Nederlandstalig), Peter Broesder (idem trucksongs), Two of Us (Engelse folkmuziek), Eszet (Engels-Nederlands, disco), Hans Rozema (Engelstalig), Ricardo (kunst-fluiter), Appie Alberts (café-rock), de Anko (Nederlands-Gronings), de Pompers (Groninger rock).
 
Verder zijn er demonstraties rock ’n rolldansen (dansschool Heuving), een breakdanceoptreden en een playbacknummer van de noordelijke kampioen in dit genre, Rob Huisman, als Michael Jackson. Er wordt een aantal keren met het publiek een spel gespeeld, waarbij gratis prijzen zijn te winnen.
 
Radio Winschoten brengt op die zaterdagmiddag een promotieteam op de been om in de binnenstad met behulp van de blazers van „Njoe Laif” de aandacht te vestigen op de actie „Vriendje voor een tientje” en informatie te verstrekken over de programma’s over stad en streek, die men over hopelijk niet al te lange tijd vanuit de studio denkt te kunnen brengen. Een buitengebeuren als dit is al uitermate geschikt om te oefenen op het gebied van presentatie en kwaliteit van het geluid.
 

Woensdag 16 oktober 1985

 
DEFINITIEF ONDERZOEK GIF MEIDOORNLAAN
 
Volksgezondheid is mogelijk in gevaar

WINSCHOTEN – De concentraties giftige stoffen, die op sommige plaatsen op de voormalige vuilstortplaats aan de Meidoornlaan in Winschoten gevonden zijn, zijn van dien aard dat op de lange duur risico’s voor de volksgezondheid niet uit te sluiten zijn. Daarom moet voor het terrein een sanerings- en beheersplan ontwikkeld worden en zal in het komend jaar een vervolgonderzoek ingesteld worden.
Dat staat in het definitieve rapport van het Technisch Adviesbureau van de Unie van Waterschappen, dat in opdracht van de provincie Groningen een onderzoek instelde naar de concentraties giftige stoffen in de voormalige stortplaats bij de Meidoornlaan. Het adviesbureau concludeert ook dat er niet gesproken kan worden van een onmiddellijk gevaar voor de volksgezondheid. Dat wordt gebaseerd op de tuingrondmonsters, die geen verhoogde concentraties aan verontreinigde stoffen te zien geven.
 
Wethouder Roelof Lukkien van Winschoten zegt het positief te vinden dat er geen direct gevaar voor de volksgezondheid is, hoewel hij ook bezorgd is voor de gevolgen op langere termijn. De gemeente zal echter pas beheersmaatregelen voor het terrein nemen, als de provincie een nader saneringsonderzoek heeft uitgevoerd. Ondertussen worden ten noorden van de stort nog wel op gezette tijden grondwatermonsters genomen.
 
Op het terrein aan de Meidoornlaan werd tot in de jaren vijftig een zandwinning geëxploiteerd. Vervolgens kregen een aantal bedrijven toestemming om het gebied te gebruiken om afvalstoffen te storten.
 
Uit het onderzoek door het Adviesbureau blijkt dat het grondwater rond de stort plaatselijk sterk verontreinigd is met aromatische oplosmiddelen. fenolen en chloorkoolwaterstoffen. In e één van de monsterputten zijn concentraties aan verontreinigingen aangetroffen van honderd tot duizend maal de toetsingswaarde C voor respectievelijk aromaten en chloorfenolen. De toetsingswaarde C staat voor sterk verontreinigd.
 
Verder zijn in het ondiepe grondwater, noordelijk van de stort, op twee plaatsen arseenconcentraties hoger dan de C-waarde aangetroffen. In de grondmonsters van de tuinen van aangrenzende percelen zijn geen verhoogde concentraties aromatische oplosmiddelen aangetoond. Op 21 oktober houdt het gemeentebestuur een informatieavond voor de buurtbewoners over het definitieve rapport.
 

Vrijdag 18 oktober 1985

 
Familux open
 

Opening Familux (foto Hans Banus)
 
De gisteren geopende winkel in huishoudelijke artikelen, Familux, stond op de eerste dag volop in de belangstelling. De deuren van de huishoudspeciaalzaak gingen gisteren na de sluiting van de firma Groeneveld weer open voor de klanten die in groten getale een kijkje kwamen nemen.
Filiaalhouder A.J. Kliphuis kon tevreden zijn. Familux is een dochterbedrijf van Marskramer en heeft ongeveer 75 filialen in Nederland. Het Winschoter bedrijf is 220 m2 groot.
 
 
Dinsdag 22 oktober 1985
 
Adrillenkapel vijf jaar
 
Maandag 4 november spelen ze voor het vijfde achtereenvolgende jaar: de dame(s) en heren van de W.A.K., de Winschoter Adrillen Kapel.
 
Volgens toeteraar Sievert Bodde is het ooit begonnen als uitvloeisel van de gedachte meer sfeer te scheppen op de Allerheiligen-markt. “t Was zo’n dooie bedoening zonder muziek”. Een man/vrouw of dertien nemen die maandag vrijaf van het werk en gaan vervolgens, in marktkledij en met instrumentarium, de straat en de markt op.
 
Een bijnaam was zó gegeven: W.A.K. werd prompt Winschoter Alcohol Klub, maar dát had er niks mee te maken.
Die eerste keer werden de muzikanten bepaald ondergewaardeerd. Terwijl de genodigden zich bij „Abeltje” te goed deden aan heerlijke snert, sjouwden de W.A.K.’ers nog steeds over de markt. Tot ze per ongeluk ook in „De Nederlanden” verzeild raakten. De hotelier ontwaarde het gezelschap en vroeg: „Ook van de gemeente zeker?” Op hun gretig ,ja’ konden ze snel aanschuiven aan de snerttafel, waar ze sindsdien ieder jaar mee aanzitten.
Op 4 november dus ook weer.
 
 
Vrijdag 25 oktober 1985
 
WINKELWEEK WINSCHOTEN RUSTIG GESTART
 
Misschien in 1986 weer ,kwartjesbussen’

De belbus uit de Oostgroningse dorpen, met bestemming Winschoten, had het gisteren slechts iets drukker dan anders, terwijl toch ’s morgens al de jaarlijkse winkelweek was begonnen. Het weer was echter fraai genoeg om het uitstapje op de fiets of brommer, of met de eigen auto te maken.
De kans bestaat dat er volgend jaar weer „kwartjesbussen” naar de Winschoter winkelweek rijden. Gadobussen, die voor een prikje het kopend publiek naar het Oostgroningse winkelcentrum transporteren. De Gado heeft daarvoor offerte gedaan, waar het bestuur van „Handel en Nijverheid” zich binnenkort over buigt.
 
De opbrengst van de actie 1985 wordt versnipperd over tal van goede doelen. De grootste hap geld is voor het bronnenbad Nieuweschans: f 26.000,-. Gistermiddag keken verscheidene middenstanders op van de bestemming: „Dat geld hadden we hier ook best kunnen gebruiken”. H. en N.-secretaris G.J. de Raad daarover: „Ik vind het heel normaal dat het bronnenbad dit bedrag krijgt. Winschotens middenstand krijgt zijn klanten voor zeker zestig procent uit de omgeving. Wij mogen, vind ik, best eens wat voor die omgeving terugdoen.” Van het geld is inmiddels een fontein in de Schansker Voorstraat zo goed als gerealiseerd. Het bassin ligt er al.
 
LOTEN
 
Het publiek dat in de winkelweek koopt, heeft kans twee soorten loten overhandigd te krijgen bij de besteding van een bepaald bedrag. Behalve de „echte” winkelweekloten ook loten van de nog altijd niet afgesloten organisatie van de laatste „Nacht”. Organisator Gert Jan Haak: „Ik had gisteren een zakenman die nog even vijf boekjes loten kwam ophalen. We gaan hier gewoon mee door”. De „Nacht”-organisatoren moeten de loten voor het einde van dit jaar kwijt zijn. Zo niet, dan moet het prijzenpakket worden teruggebracht, naar rato van-verminderde opbrengst van de verloting. Secretaris De Raad van „Handel en Nijverheid” maakt zich er niet zo druk over dat er tijdens deze winkelweek twee soorten loten in omloop zijn. Veel meer wordt gehoopt dat de nasleep van de „Nacht van Winschoten” 1985 zo snel mogelijk tot een goed einde wordt gebracht.
 

Winkelweek Winschoten (foto Anne Marie Kamp)

Pret maken in het kindertreintje: het college van burgemeester en wethouders bijten lachend
het spits af van de winkelweek.
 
Het kindertreintje dat door het centrum koerst, had het gisteren nog niet druk. Er was genoeg tijd voor het complete college van burgemeester en wethouders om de „zit” even uit te proberen,waarmee ze de start van de winkelweek min of meer een officieel tintje gaven.
Boosheid was er ook gisteren, Bloemenman Bel, die tot drie keer toe op de promenade van plaats moest verwisselen. Hij: ,,Drie keer verhuisd, van de ene naar de andere plek. ‘k Heb geen cent ingebeurd, een-schadepost van vijfhonderd gulden”. Hij had in woede bedankt voor het lidmaatschap van ,.Handel en Nijverheid”.
 
Van de opbrengst van de winkelweek zullen behalve het bronnenbad Nieuweschans ook de volgende instellingen profiteren: het Rode Kruis Winschoten (9000.-), voor de verlichting van markante punten in Winschoten (15.000.-), voor muziek in de binnenstad (10.000.-) en voor de begeleiding van de toeristische coördinator van het VV-i-kantoor (6.000.-).

Vrijdag 25 oktober 1985

 
Crematorium geopend
 
„Deze aula zal de centrumpositie van Winschoten versterken.” Met die woorden luidde secretaris L.J. Mooij van de Winschoter uitvaartvereniging gistermorgen de officiële opening van het crematorium aan de Acacialaan in. Mooij blikte in zijn openingswoord terug op een periode van vijf jaren, die gepaard gingen met de realisatie van het crematorium. Vervolgens ontving voorzitter H.J. Nanninga uit handen van burgemeester T. Koek van Winschoten een luchtfoto van het nieuwe complex, met op de achtergrond de Rozenstad.
 
,,Het pad naar de bouw van het crematorium is niet alleen over rozen gegaan. En de doornen zijn ook vaak gevoeld”, meende de burgemeester. Hij zei dat, ondanks de problemen die er vooral in de aanloopfase geweest zijn, het crematorium er toch snel gekomen is. „Het. heeft vijf jaren geduurd en dat is toch vijftig procent sneller dan gemiddeld in andere gemeenten”, aldus Koek.
 
Op 30 september 1980 ontving het gemeentebestuur een brief, waarin gevraagd werd om mee te werken aan de realisatie van een crematorium. Precies negen maanden later, op 30 juni 1981 volgde het eerste gesprek tussen de uitvaartverenigingen en het gemeentebestuur. Pas in
oktober 1983 gaf de gemeenteraad groen licht voor de bouw, die in september ’84 is begonnen. In de tussentijd was er veel kritiek op de bouw en vooral op de ovens die geplaatst zijn.
 

Vrijdag 25 oktober 1985

 
Jamin terug
 
Jamin is „terug in de stad”. Gisteren opende de heer E. Schrik, opererend als zelfstandig ondernemer de 26ste Jaminwinkel op franchisebasis. De snoepfabrikant uit Oosterhout heeft ondertussen alweer 176 winkels geopend in Nederland, een onvermoede weelde na het faillissement van het moederbedrijf in het afgelopen voorjaar.
 
De „moeder”- voert de handelsnaam Jamin nog wel, maar de B.V. daarachter heet anders: „Winkelbedrijf Oosterhout B.V.” Dat is ook de zakelijke partij waarmee de Winschoter zakenman in zee is gegaan. Uit de failliete boedel zijn in maart jl. de goedlopende vestigingen „verzameld” in „Winkelbedrijf Oosterhout B.V.” De winkel in Winschoten was een slechtlopende vestiging en ging dan ook met C. Jamin ten onder.
 
Die winkel, gevestigd aan de promenade Langestraat, is inmiddels verkocht en wel aan de directeur van het „Mc Donald-restaurant” in Groningen, Joh. Brakema. Hij heeft geen plannen om in het perceel eveneens een „Mc Donald” te openen.
De nieuwe Jaminwinkel in Winschoten zit in de Torenstraat, pal naast sigarenmagazijn Breurken, waarover het echtpaar Schrik eveneens de scepter zwaait. De zaak is veel kleiner en knusser dan die in de Langestraat.
 
 
Zaterdag 26 oktober 1985
 
SLOV IN WINSCHOTEN
 
Nieuwe gegadigde voor lokale radio

Er is een nieuwe gegadigde opgedoken, die dingt naar een zendvergunning voor lokale radio in Winschoten. Naast Radio Winschoten en Radio Verona, die zich deze zomer al aandienden, is nu de Stichting Lokale Omroep Verona oftewel SLOV opgestaan. De stichting in oprichting heeft de afgelopen week tal van sociale en culturele instellingen in Winschoten met brieven bestookt om een zo breed mogelijk bestuur te kunnen samenstellen.
 
SLOV i.o. is ontstaan uit een scheuring binnen de piratenzender Radio Verona, zo vertelt Paul Raatgever. De 18-jarige diskjockey uit Dokkum (onder meer werkzaam hij Just Fancy in Winschoten) is samen met de 27-jarige Winschoter Cor Steding de initiatiefnemer van de nieuwe stichting.
 
Het tweetal wilde Radio Verona ombuigen tot een legale zender en voldoen aan alle wettelijke eisen die daaraan worden gesteld. Dat houdt onder meer in dat er programma’s worden gemaakt voor alle lagen van de bevolking, en dat er naast muziek ook informatie wordt geboden. De overige medewerkers van Verona wilden hun geheime zender, met vooral veel pop voor jongeren, houden zoals die is, zonder geklets ertussendoor. Raatgever en Steding hebben zich toen afgescheiden.
„We hebben niks meer met de vrije zender te maken. Hoewel we afkomstig zijn van een piraat, zijn we héél serieus bezig”, aldus Raatgever. Bij de notaris is een proefmodel opgesteld voor de stichtingsakte. Aan burgemeester en wethouders is een brief verzonden. „Binnen veertien dagen hebben we een gesprek met B en W”. Omdat diverse bevolkingsgroepen vertegenwoordigd moeten zijn in het bestuur van een lokale omroep, zijn brieven uitgegaan naar verenigingen en instellingen op het gebied van jongeren, vrouwen, bejaarden, vakbond, onderwijs en sport. Alleen GZVW heeft tot nu toe gereageerd: afwachtend. „We denken dat ze eerst willen wachten totdat duidelijk wordt of Radio Winschoten een zendvergunning krijgt”.
 
SLOV heeft contact gezocht met Wiebe Klijnstra en Gerrie de Vrieze van concurrent Radio Winschoten. „We hebben nog niets gehoord. We verwachten trouwens niet dat ze met ons willen samenwerken. Maar we zetten door, we laten ons niet door Radio Winschoten blokkeren. We menen dat wij best wel geschikt zijn een lokale omroep op te zetten”, aldus Raatgever.

Woensdag 30 oktober 1985

 
Gemeente houdt voorkeur voor Radio Winschoten

Er is geen plaats voor twee lokale omroepen in Winschoten. De in oprichting zijnde Stichting Lokale Omroep Verona (SLOV) zal zich dan ook tot Radio Winschoten moeten wenden om in de toekomst radioprogramma’s te mogen maken. Dit deelt wethouder Verlaan de jonge omroep binnenkort in een gesprek mee. Wanneer het gesprek plaatsvindt is nog niet bekend. „Wij hebben geen haast om met piraten te praten”, zegt Sievert Bodde van de gemeentelijke afdeling welzijnszaken.
 
Bodde betwijfelt of er wezenlijk verschil bestaat tussen de Winschoter piraat Verona en de twee mensen, die zeggen zich van de piraat afgesplitst te hebben en nu onder de naam SLOV naar een legale status dingen. Ook Wiebe Klijnstra van Radio Winschoten trekt de zuiverheid van de motieven van SLOV in twijfel. „Het is gewoon handig bedacht van ze. Vanuit een illegale status krijg je geen zendmachtiging. Tegelijkertijd gaan ze door als piraat voor het geval ze ook als SLOV geen machtiging krijgen” zegt de voorman van Radio Winschoten. De in Dokkum wonende Paul Raatgever (18), samen met de Winschoter Cor Steding de motor achter SLOV, ontkent deze wat hij noemt „verdachtmakingen”. Raatgever: „Op radiogebied hebben wij echt niets meer met Verona te maken. Als oprichters van Verona hebben wij alleen wel recht op de naam”. Hij zegt overigens wel „nog steeds heel goed contact” te hebben met zijn voormalige collega’s. Radio Winschoten is verontwaardigd over de opstelling van SLOV. Op 15 oktober stuurde de SLOV hen een brief met het verzoek om samenwerking, „mits de SLOV de helft van de bestuurszetels krijgt en de volledige verzorging van het jongerenprogramma op zich mag nemen”, zo staat volgens Klijnstra in de brief.
 
 
Wiebe Klijnstra van Radio Winschoten
 
Radio Winschoten heeft inmiddels laten weten zeker bereid te zijn tot een gesprek. „Maar van te voren al eisen stellen vind ik geen manier van doen”, zegt secretaris Jan Keitz. Radio Winschoten zal niet ingaan op de eisen. „Ons bestuur is al gevormd en aan een taakverdeling en invulling van de programma’s zijn we nog helemaal niet toe”, aldus Wiebe Klijnstra. Al vóór de brief aan Radio Winschoten de deur uit was benaderde de SLOV verschillende instellingen om zitting te nemen in het te vormen „representatieve bestuur”. „Wat willen ze nou, samenwerken of op hun eentje verder gaan”, vraagt Wiebe Klijnstra zich af. Paul Raatgever geeft toe dat de uitnodiging tot samenwerking een formaliteit was. „Wij waren er min of meer toe verplicht. Gezien onze eisen verwachtten we niet dat ze er op in zouden gaan”.
 
Aangezien het ministerie van WVC hij het toekennen van de zendmachtiging volgend jaar uitgaat van één omroep per gemeente krijgt de SLOV nog een zware strijd te voeren. „Ach nee”, denkt Paul Raatgever. „Wij zijn zeker zo ver, zo niet verder dan Radio Winschoten. Al zijn we wat later met de aanvraag de gemeente is nu verplicht ons een gelijke kans te geven. Bovendien hebben we goede contacten met de landelijke omroepen”. Om welke omroepen het gaat wil hij niet kwijt. De gemeente verklaarde gisteren bij monde van wethouder Verlaan vast te zullen houden aan de coördinerende functie van Radio Winschoten. „Zij voldoen voor zover wij kunnen overzien aan alle eisen. Wij hebben niets aan allemaal verschillende omroepjes die elkaar gaan zitten afmaken”, aldus de wethouder.