Oktober 1987


Donderdag 1 oktober 1987

 

De circustent van wijlen VARA showman Willem Ruis komt er volgende week aan te pas in een poging om in elk geval zes Winschoter garagebedrijven van hun voorraad tweedehands auto’s af te helpen. De tent wordt opgezet op het industrieterrein Reiderland, bij de voordeur van een aantal dealers, die door de andere zes niet voor de verkoopshow zijn gevraagd. Ook al hadden ze graag mee willen doen, ze hadden er niet meer in gekund, want de tent puilt nu al uit. Gevolg van het feit dat de voorraad gebruikte auto’s ook bij de Winschoter garagebedrijven groter is dan ooit eerder.

Dinsdag 6 oktober 1987

 

Winschoter Schietsportvereniging bestaat vijfendertig jaar

 

 

„Het is niet zo dat we op de kermis alle prijzen wegschieten, maar daar zit het vizier vaak ook een beetje scheef, dus dat is veel moeilijker”, zegt J.W. Dammer. Als je het hem als voorzitter vraagt, schieten de leden van de Koninklijke Schietsportvereniging De Vrijheid dan ook liever met eigen geweer of pistool.

 

Al vijfendertig jaar bestaat de vereniging. Het predicaat Koninklijk is wat minder oud, pas in 1972 werd dit aan de vereniging toegevoegd: „Het betekent eigenlijk niet zoveel”, zegt Dammer: „Het enige voordeel voor de club is, dat af en toe ook op de militaire schietbaan geschoten mag worden. Het clubgebeuren speelt zich verder vooral af aan de Oude Werfslaan, waar op de zolder van een oude school een vijftal schietbanen zijn gemaakt. Dammer: „Het is een echte binnensport”. Zo’n tachtig leden telt de club momenteel, daarbij nog maar twee vrouwen. Een beetje uitbreiding zou naar de mening van de voorzitter wel gewenst zijn: „Dan kunnen die ook tegen elkaar opschieten”. Nu doen de vrouwen gewoon mee met de mannen.

 

In de loop der jaren is de club flink gegroeid. In 1952 werd begonnen met twaalf man. Het kwam voort uit de Steun Wettig Gezag, een vereniging die na de oorlog is opgericht. „Omdat het zo vlak na de bevrijding was hebben we de club ook SV De Vrijheid.genoemd”. Een geschikte lokaliteit was, misschien wel dankzij de naam, snel voorhanden: de zolder van hotel De Vrijheid. Veel materiaal was er nog niet. In het begin moest om beurten met het geweer geschoten worden, later zijn nog enkele vuurbuksen aangeschaft en tegenwoordig is het zo, dat bijna iedereen zijn eigen wapen heeft.

 

Het is trouwens niet zo dat je de wapens bij wijze van spreken op de hoek kunt kopen, je moet zelfs een jaar lid zijn van de club voordatje een bijzondere machtiging kunt krijgen, waarmee je bij een erkend wapenhandelaar een pistool of geweer kunt kopen: „Het eerste jaar mag je wel schieten, maar dan alleen met wapens van anderen”.

 

De schietvereniging is ook een van de weinige verenigingen die een bewijs van goed gedrag verlangt en een ballotagecommissie kent. Maar volgens de voorzitter is het in de hele clubgeschiedenis nog maar twee keer voorgekomen dat iemand afgewezen werd: „De meeste mensen die iets op hun kerfstok hebben, komen niet meer terug als ze weten dat zo’n bewijs overgelegd moet worden”. Na vier weken wordt een nieuw lid door de ballotagecommissie beoordeeld, als er verder geen bezwaren zijn wordt iemand het eerste jaar aspirant-lid. „Loopt dat goed dan volgt automatisch het volwaardig lidmaatschap”:

 

Ongelukken hebben zich gedurende die vijfendertig jaar nog nooit voorgedaan: „We zijn ook erg voorzichtig. Beginnelingen begeleiden we eerst en er is altijd een bestuurslid aanwezig om een oogje in het zeil te houden. Er wordt steeds gecontroleerd of iedereen zich wel aan de regels houdt. En als iemand het wapen privé zou gebruiken wordt hij er direct uitgezet”.

 

Wil je goed kunnen schieten dan moet je je vooral goed kunnen concentreren en daarnaast is het natuurlijk belangrijk datje een vaste hand hebt, dus niet roken en borreltje laten staan”, vertelt Dammer. Maar zonder oefening gaat het volgens hem ook niet. „Veel droogtrainen”, raadt hij: „oftewel, leren richten”. De club houdt onderling veel wedstrijden en treedt af en toe ook in het strijdperk tegen andere verenigingen. Op het moment zijn er geen landelijke schutters in Winschoten.

 

Het vijfendertig jarig bestaan wordt verder niet op grootse wijze gevierd. Op 17 oktober wordt in de school aan de Oude Werfslaan een Open Dag gehouden waar iedereen kan kennismaken met de schietsport.

Vrijdag 9 oktober 1987

Gebruikte auto’s stelen de show in tent

  

De eerste bezoekers druppelen binnen in de voormalige tent van de Sterrenshow.

 


Zo’n 150 tweedehands auto’s kunnen er in de tent van de voormalige Sterrenshow aan de Winschoter Papierbaan. Zes garagehouders uit de Molenstad hebben de tent samen gehuurd om hun waar uit te stallen. Volgens H. Puma, landelijk bestuurslid van de Bovag en woordvoerder van de Bovag-dealers Oost-Groningen zijn de verwachtingen dit jaar bijzonder hoog gespannen. Vanwege de scherp concurrerende prijzen en de ervaringen die men elders in het land heeft gehad met de Sterrenshowtent. Puma schat dat er tussen de 5000 en 10.000 bezoekers komen op de autoshow. Hij grondt deze cijfers op de toeloop tijdens vorige shows in cultureel centrum De Klinker te Winschoten: „Daar hebben wij altijd goeie ervaringen gehad. Het valt te verwachten dat de Klinker-cijfers nu nog overtroffen worden”.

Donderdag 15 oktober 1987

 

Winschoter toren drie weken bakkerswinkel

 

De benedenverdieping van de Winschoter toren wordt drie weken achtereen een akkerswinkel. ‘Dit omdat de bakkerszaak van Hendrik Scholtens naast de toren intern verbouwd wordt. De al meer dan een eeuw oude zaak gaat namelijk binnenkort een tearoom huisvesten. Bij wijze van hoge uitzondering heeft Scholtens toestemming gekregen van het gemeentebestuur om zijn brood en aanverwante artikelen vanuit de toren te verkopen. De ver bouwing begint eind oktober en duurt ongeveer drie weken.

Vrijdag 16 oktober 1987

 

Winschoten wil twintig asielzoekers opnemen

 

Het college van B en W zal in de novemberraad met het voorstel komen om per 1 januari 1988, tien asielzoekers in Winschoten op te nemen. In de loop van het jaar zouden daar dan nog eens tien bij kunnen komen.

 

Wethouder Gea Korte is momenteel nog in overleg met de Vereniging Vluchtelingenwerk en de Provinciale Stichting Opvang Vrijwilligerswerk over de beste wijze van opvang. Gedacht wordt om ook een gedeelte van het overheidsgeld dat de gemeente krijgt, beschikbaar te stellen voor de begeleiding van de asielzoekers. „We zouden bijvoorbeeld taalcursussen kunnen geven en de mensen moeten ook een beetje wegwijs gemaakt worden”.

 

De overheid stelt per maand 1090 gulden beschikbaar. De asielzoeker zelf krijgt 445 gulden zakgeld per maand. De gemeente krijgt de overige 640 gulden. Voor dit bedrag moet de gemeente de asielzoeker huisvesten en verschillende verzekeringen betalen. Door de asielzoekers in gewone huizen onder te brengen, hoopt de wethouder dat de huisvestingskosten beperk blijven, zodat geld overblijft voor extra activiteiten.


Maandag 19 oktober 1987

 

Philips publiekstrekker op tweede bedrijvendag

 

De tweede bedrijvendag is, mede door het mooie weer, een groot succes geworden. Duizenden mensen bezochten afgelopen zaterdag de 28 deelnemende bedrijven en instellingen. De publieke belangstelling was beduidend groter dan het vorige jaar, toen het Winschoter bedrijfsleven voor de eerste keer open huis hield en waaraan 23 deelnemers meededen. De eerste bedrijvendag, evenals nu georganiseerd door de Werkgroep Winschoten in Bedrijf, trok enkele duizenden bezoekers.

 

De glasfabriek van Philips, dit jaar voor het eerst deelnemer, was met rond de duizend man, wel een van de grootste publiekstrekkers. Ook bij  ‘nieuwkomer’ Wegeners Nieuwsdruk Winschoter Courant was het een komen en gaan. Naar schatting vijfhonerd man werden er in groepjes van vijftien rondgeleid. De gasten kregen een volledig beeld hoe een krant wordt gemaakt. Voorafgaande aan de rondleiding werd de groep op de foto gezet. Aan het eind konden ze zichzelf terugzien in de krant.

 

De reacties van de deelnemers waren volgens wethouder Henk Stuut ‘zeer enthousiast’. Of er een vervolg op komt, durfde hij nog niet te zeggen. „De formule van de opzet spreekt goed aan. Maar misschien wordt er wel gezegd, laten we maar een paar jaar wachten”. Het is ook de vraag of de werkgroep de volgende keer weer een bedrijvendag zal organiseren. „Misschien vindt het bedrijfsleven het zo interessant, dat, ze het zelf oppikt en op eigen benen verder wil gaan”, verklaart Stuut.

 

De werkgroep die de bedrijvendag ondersteunt, bestaat uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en de gemeente. De doelstelling van de werkgroep is ondermeer een grotere bekendheid van het bedrijfsleven bij het Winschoter publiek te bevorderen. Vorig jaar deden er 23 bedrijven mee. Daarvan haakte dit jaar, om welke redenen dan ook, ongeveer de helft af. Er kwamen dit jaar zestien nieuwe bedrijven bij.

Maandag 26 oktober 1987

 

Arie op Safari in Winschoten

 

 

Het publiek dat zaterdagmiddag de Winkelweek in het centrum van de molenstad bezocht, werd verrast door een vreemd uitgedost ‘duo’: Arie op safari. Een gorilla droeg een kooi met daarin Arie. Een nauwkeuriger bestudering maakte duidelijk wie wie droeg.

 

De Winkelweek werd, naast de gebruikelijke attributen (draaimolen en -orgel) opgevrolijkt door een boerenkapel uit Oude Pekela. De middenstanders zijn tot nu toe tevreden over het verloop van de winkelweek. Volgens Chris de Raaf van ‘Handel en Nijverheid’ is iedereen zeer tevreden: „Er is veel volk op straat en er wordt ook goed verkocht”.

Dinsdag 27 oktober 1987

 

Winschoten wil onderhandelingen over verkoop stadspark afronden

 

Horeca tegen komst Van der Valk

 

Werknemers van drie horecabedrijven laten zich, in werkkleren, vanavond in een bus naar het stadhuis rijden. Daar zullen ze – zwijgend – de leden van de PvdA-fractie de hand schudden. Bij wijze van protest tegen de plannen van B en W om het gehele stadspark-noord (32 ha) te verkopen aan het Van der Valk-concern.

 

Het college verwacht deze week de onderhandelingen te kunnen afronden. Als de koop doorgaat, krijgt Van der Valk het gehele complex, inclusief zwembad en kinderboerderij, voor 4 à 5 ton in handen, het bedrag waarvoor het park thans nog in de boeken van de gemeente staat.
 

Klaas Wolterman, Hans Imming en Jim Zijlstra maken zich sterk
tegen de komst van het Van der Valk concern.

 

De drie werkgevers van het verontruste horecapersoneel – Jim Zijlstra van Royal York, Klaas Wolterman van Vrijheid en Hans Imming van In den Stallen – hopen vanavond de fractieleden van de PvdA voor hun standpunt te winnen. Zij voelen zich bedreigd door de komst van deze ‘grote jongen’ onder de Nederlandse horecabedrijven, die een deel van de klantenkring waar ook zij het van moeten hebben, naar zich toe zal trekken. Het drietal is van mening dat de huidige capaciteit op het gebied van de ‘horeca in Winschoten toereikend is. De drie bedrijven trekken hun klanten aan uit heel Groningen, tot aan Drenthe toe. De drie vrezen dat Van der Valk hetzelfde zal doen, zodat de spoeling door diens komst dunner wordt.

 

Eenrichting gesprek

 

Wolterman: „Het argument dat Van der Valk zijn klanten alleen van de rijksweg haalt, gaat niet op. Bovendien, die komen nu bij ons. En nu profiteert de middenstand van Winschoten er meestal ook nog van. Als er een Van der Valk komt, is dat gebeurd”. Hij en z’n collega’s zijn boos op de gemeente, omdat die heeft nagelaten vooraf met de plaatselijke horeca-on-dernemers te praten over het voornemen om Van der Valk het stadspark aan te bieden. Op verzoek van de drie is er een gesprek geweest met burgemeester drs. J.J. Postma. Daarna konden de ondernemers hun bezwaren kwijt aan het voltal lig college van B en W. Dat gesprek werd in één richting gevoerd. Wolterman: „Alleen wij zijn maar aan het woord geweest. Niemand had iets te vragen of op te merken. Ja, aan het eind werd meegedeeld dat men door zou gaan met Van der Valk”.

 

De gemeente is op initiatief van burgemeester Postma met Van der Valk in gesprek gekomen. Het concern werd aanvankelijk de strook grond in het Winschoter Oostereinde, opzij van de manege, aangeboden. Maar nadat men wat had rondgereden, bleek de horecaonderneming uit Nulde alleen geïnteresseerd in de punt van het stadspark, hoek Beertsterweg-Beertsterbrug. Precies dezelfde plek als waar een jaar of tien geleden een viertal Winschoter ondernemers, onder wie Zijlstra, een motel had willen bouwen. Vanwege de kosten van vier miljoen gulden, onder meer veroorzaakt door de hoge grondprijs, ging dat plan niet door. Zijlstra en Imming hebben op dit moment plannen klaar liggen om hun ondernemingen uit te breiden. Bovenop Royal York komt een verdieping en tevens ligt er een plan voor een sauna met overdekt zwembad. In den Stallen zou volgend jaar een hotelgedeelte krijgen met 20 kamers. Er zouden dan in Winschoten ongeveer 250 uitstekende hotelkamers beschikbaar zijn. Als de plannen van de gemeente met Van der Valk doorgaan, blijven die van de gevestigde horeca naar alle waarschijnlijkheid in de la liggen.

 

Vanaf komende maandag wordt op initiatief van de drie een capaciteitsonderzoek in de Winschoter horeca gehouden. Verwacht wordt dat dit zal aantonen dat er geen behoefte is aan een ‘gigant’ erbij op dit gebied in Winschoten. De gemeente heeft zo’n onderzoek niet laten doen.

Woensdag 28 oktober 1987

 

Protest tegen mogelijke komst Van der Valk naar Molenstad

 

Winschoter horeca krijgt even een “adempauze”

 

Kelners, koks en ander personeel van de drie horecaondernemingen Imming, Royal York en Vrijheid protesteerden gisteren tegen de mogelijke komst van horecagigant Van der Valk naar Winschoten. Met een bus waren ze naar het gemeentehuis gekomen, om de daar aanwezige raadsleden de hand te schudden.

Het horecapersoneel hoopte door de actie duidelijk te maken dat ze het ergste voor hun werkgelegenheid vrezen als Van der Valk zijn nieuwe motel in het stadspark bouwt. B en W van Winschoten zijn momenteel in onderhandeling met het Van der Valk concern om het gehele stadspark-noord (32) hectare te verkopen aan het Van der Valk concern.

 

Na de korte bliksemactie van het personeel trokken hoteleigenaren J, Zijlstra van Royal York, H. Imming van In Den Stallen en K. Wolterman van Vrijheid zich terug met de vier afgevaardigden van de PvdA-fractie, H. Schuster, H. de Gunst, B. Willems en I. de Roest om hun bezwaren nogmaals uiteen te zetten. „We hebben even adempauze gekregen”, zei de enigszins gerustgestelde Wolterman na afloop van het gesprek.

 

Volgens de drie ondernemers is er voldoende horecacapaciteit in Winschoten en heeft ieder hotel zo zijn eigen klantenkring. Als van der Valk komt bestaat naar mening van de hoteleigenaren de kans dat deze alle klanten wegzuigt. „Want die heeft een formule waar we allemaal jaloers op zijn”. Ook vrezen de hoteleigenaars dat zij straks geen mogelijkheden meer krijgen om hun eigen hotel uit te breiden. Wolterman: Na de komst van Van der Valk is geen bank meer bereid om krediet te verlenen.”

 

Onderzoek

 

Positief vond Wolterman dat de fractie zich in ieder geval bereid verklaard heeft om een onderzoek in te stellen naar eventueel werkgelegenheidsverlies bij de verschillende bedrijven:

De fractie heeft ons een beetje het vertrouwen teruggegeven dat we na het gesprek met het college hadden verloren”. Opvallend vond Wolterman verder, dat de fractie weinig meer wist van de plannen dan de hoteleigenaren zelf.

 

De PvdA-fractie bevestigde dat ze inderdaad ook niet van de concrete plannen op de hoogte is. Woordvoerder H. Schuster: „Het is nu nog steeds een zaak van het college, als er straks een voorstel komt zullen wij alle voors en tegens op een rijtje zetten en kijken of het goed is voor de toekomst van Winschoten”. De komst van Van der Valk mag volgens Schuster zeker niet ten koste gaan van de bestaande werkgelegenheid. Aan de andere kant vond de PvdA’er H. de Gunst dat bij de overweging van het plan de toekomst van Winschoten ook in het oog moet worden gehouden: „Angst kan een slechte raadgever zijn”.

Zaterdag 31 oktober 1987

 

Stichting tot behoud van het Stadspark in Winschoten

 

Coos Hoekstra uit Winschoten wil niet in lijdzaamheid afwachten tot het stadspark is verkocht aan het Van der Valk-concern. Met een grote advertentie in de krant probeert hij deelnemers te vinden voor een nieuwe Stichting tot behoud van het Stadspark in Winschoten. Iedereen die deel wil nemen in de Stichting, kan voor 100 gulden een aandeel kopen. Op zo’n manier hoopt Hoekstra genoeg geld binnen te krijgen om het stadspark te kopen. Wat de Stichting precies met het park zou kunnen doen weet hij nog niet. „In ieder geval moet het park voor alle Winschoters toegankelijk blijven”.

 

Begin deze week werd bekend dat het college van B en W het stadspark – groot 32 hectare – aan horecagigant Van der Valk wil verkopen voor vier ton. Volgens Hoekstra wordt het stadspark voor dit bedrag gewoon verkwanseld en ziet de gemeente de verkoop als een manier om snel geld in het laatje te krijgen om haar tekorten te dekken. „De aanleg heeft destijds miljoenen gekost, dan verkoop je het toch niet voor zo’n bedrag”. „Bovendien”, zegt hij, ,,hebben de burgers er aan meebetaald, dus die hebben ook het recht om te beslissen wat er mee gebeurt. Als het stadspark aan Van der Valk verkocht wordt, is het waarschijnlijk niet meer vrij toegankelijk, dan hebben de Winschoters niks meer”.