September 1984

 
Zaterdag 1 september 1984
 
Bouw Oldambtster Stee start over drie weken
 
De Groningse projectontwikkelaar C. Overduin denkt over ongeveer drie weken te zullen beginnen met de bouw van bet Oldambtster Stee. Volgens hem is het wachten op een grondruil met, de gemeente Winschoten. Overduin zegt van de veertien te bouwen luxe appartementen er al elf stuks te hebben verkocht. Ook zou hij een serieuze kandidaat hebben voor de benedenruimte van het gebouw.
 
“Formeel moet de gemeenteraad de grondruil nog bekrachtigen. Daar is het wachten op”, zegt Overduin die samen met de Winschoter architect A.J. van Ringh het projectheeft opgezet. Volgens de project ontwikkelaar was er bijzonder veel interesse in de appartementen die in de eerste, tweede en derde verdieping van het pand aan het Marktplein worden gecreëerd. Hij heeft nog twee driekamerappartementen en één tweekamerappartement over. “Daar zijn ook wel kandidaten voor, maar die mensen zitten zelf nog met een huis die ze moeten verkopen. Ik wil niet met bouwen wachten totdat dat is gebeurd”, zegt Overduin.
 
Wie de kandidaat voor de grote ruimte op de begane grond is, wil Overduin nog niet zeggen. “Het contract moet nog worden getekend”, geeft hij als argument. Wel wil Overduin kwijt dat er een kantoor in gevestigd zal worden. De projectontwikkelaar had eerder al gesteld dat hij de benedenverdieping geen horecabestemming wilde geven om overlast voor de bewoners van de appartementen tot een minimum te beperken.
Het hoofd van de afdeling Stadsontwikkeling van de gemeente Winschoten, de heer F. Kruizinga, noemt het vreemd dat Overduin wacht op de grondruil. “De bouwvergunning ligt hier klaar. Die kan zo opgehaald worden. Over de grondruil is in principe al overeenstemming. Het wachten is nog op een advies van de dienst gemeentewerken aan b en w”, aldus Kruizinga.
Als Overduin wil wachten op een formele afhandeling van de grondruil, zal het volgens Kruizinga nog wel drie maanden duren voordat de eerste schop de grond in kan omdat gedeputeerde staten het raadsbesluit ook nog eens moeten bekrachtigen. “Nee, ik zie hier geen oorzaken om niet te beginnen”, aldus de chef Stadsontwikkeling.
Architect A.J. van Ringh hoopt ook zo snel mogelijk te kunnen bouwen. “We hebben de laatste hobbel, het bezwaar van hotelier Ruibing, achter ons. Het weer zit nog mee, ik hoop dat er zo snel mogelijk gebouwd wordt”,  aldus Van Ringh.
 
 
Woensdag 5 september 1984
 
Comité Behoud Okto:
 
“Onderzoek mag niet bij voorbaat bindend zijn”
 
Een negatief resultaat van een onafhankelijk onderzoek naar de economische haalbaarheid van de heropening van Okto in Winschoten mag niet bij voorbaat bindend zijn. Dat stelde het comité Behoud Okto gisteravond op een vergadering in Winschoten. Wanneer uit een dergelijk onderzoek zou blijken dat de kosten hoger uitvallen dan door het gemeentebestuur berekend, mag dat toch niet automatisch betekenen dat de fabriek definitief voor Winschoten verloren is, aldus het comité.
 
Hiermee reageerde het comité op de notitie van het Winschoter gemeentebestuur, waarin voor zo’n onafhankelijk onderzoek wordt gepleit als tegenhanger van de door het concern KNP gepresenteerde cijfers. Het comité toont zich geen tegenstander van een dergelijk onderzoek, maar plaatst wel vraagtekens bij het woordje onafhankelijk.
Kamerleden van PvdA en VVD hebben inmiddels al positief gereageerd op het voorstel van het gemeentebestuur. Vandaag en morgen wordt in Den Haag in de vaste Kamercommissie voor economische zaken gesproken over de problematiek rond Okto en de door het ministerie gewenste verkoop van de Okto-machine naar Roermond. liet Okto comité overweegt de grote openbare protestvergadering, die voor maandag 17 september is aangekondigd, te vervroegen naar volgende week wanneer de situatie daar aanleiding toe geeft.
 
 
Stuut: Flokstra speelt vies gemeen spelletje
 
Wethouder Henk Stuut beschuldigt raadslid Joop Flokstra ervan “pure leugens” te hebben verkondigd bij de gemeenteraadsvergadering van vorige week. Flokstra beweerde toen dat de gemeente twaalf premiehuurwoningen heeft weggegeven aan het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds ten koste van de nieuwbouw van bejaardentehuis De Renselheerdt.
 
Wanneer de twaalf aanleunwoningen bij De Renselheerdt niet alsnog dit jaar kunnen worden gebouwd, betekent dat een strop van ruim twee ton aan extra bouwkosten. Flokstra noemde het een “grof schandaal” dat de gemeente nu de schuld van het niet mogen bouwen van de aanleunwoningen in de schoenen probeert te schuiven van ministerie en provincie. Bij afwezigheid van wethouder Stuut, die woningbouw in zijn portefeuille heeft, kon burgemeester Ties Koek vorige week Flokstra’s beschuldigingen niet weerleggen.
 
ORDINAIR
 
Stuut, inmiddels teruggekeerd, verklaarde gisteren: “Er is geen greintje waar van Flokstra’s beweringen, het is van A tot Z overdreven. Gemene insinuaties waar je beroerd van wordt. Hij
speelt een vies gemeen spelletje. Hij mag best lelijke dingen zeggen over ons beleid, maar ik wil bij zo’n confrontatie graag een ander in de ogen kijken, Hij heeft misbruik gemaakt van mijn afwezigheid, welbewust wetende dat Koek niet die informatie heeft die ik heb. Hij heeft er op een ordinaire manier van geprofiteerd dat Koek niet volledig op de hoogte kan zijn. Flokstra weet zelf maar al te goed hoe de vork in de steel zit, want wie was er tot twee jaar geleden ook alweer wethouder van woningbouwzaken?”.
 
Volgens Stuut kwam “mijn voorganger” (Flokstra – red.) in 1982 opeens met het ABP op de proppen van wege een extra toewijzing van premiehuurwoningen. “Het vorige colleg van burgemeester en wethouders, waarin ik geen zitting had, is toen verplichtingen aangegaan met het ABP voor het bouwen van 85 premiehuurwoningen in het Plan Acacialaan-Noord. Dit jaar kreeg de gemeente negen premiehuurwoningen voor beleggers toegewezen, Die zijn allemaal naar het ABP gegaan, waarmee we hebben voldaan aan de voorwaarden waartoe het vorige college zich heeft verplicht. Bovendien gaat het bij De Renselheerdt om premiehuurwoningen non-profit en in Acacialaan-Noord om premiehuur beleggers. Dat is een heel ander type woningen met een heel ander financieringssysteem, En dat weet Flokstra ook wel”.
 
Stuut bestempelde het touwtrekken van de gemeente om toch maar dit jaar de twaalf aanleunwoningen te mogen bouwen als “de ellendige erfenis van november 1982”. Toen werd vanuit Den Haag groen licht gegeven voor de nieuwbouwplannen van het bejaardentehuis. Stuut: “Niemand dacht toen dat dit ten koste zou gaan van de woningen die we voor de volgende jaren kregen toegewezen. We gingen ervan uit dat de toestemming van het ministerie voor de nieuwbouw inclusief de 42 aanleunwoningen was. Pas later bleek dat we die elders zouden moeten weghalen. Dat is niet eerlijk gespeeld van het ministerie”.
 
De wethouder verwijt de fractievoorzitter van Winschoter Belangen bovendien, dat hij zijn kritiek op een aantal andere raadsvoorstellen niet heeft geuit tijdens de commissievergadering, waarbij Stuut wel aanwezig was. “Uit de notulen blijkt dat Floktra zich toen akkoord verklaarde. En tijdens mijn afwezigheid komt hij opeens met een compleet andere stellingname. Ik heb nog nooit op een dergelijke manier gereageerd op uitlatingen van een raadslid, maar op een bepaald moment is er een grens. Volgende week is er weer commissievergadering, dan zullen we ongetwijfeld op deze kwestie terugkomen”, aldus Stuut.
 
 
Donderdag 6 september 1984
 
Nieuw Okto-onderzoek
 
Onafhankelijke deskundigen moeten volgens de Tweede Kamer onderzoeken welk prijskaartje vast zit aan het opstarten en in productie brengen van de kartonfabriek Okto in Winschoten. Dat hebben de Kamerleden Spieker (PvdA), Jacobse (VVD) en Gerritse (CDA) vanmorgen bepleit tegenover minister Van Aardenne (economische zaken).
 
Dat gebeurde in het kader van het mondeling overleg dat ze met de bewindsman voerden over de toekomst van Okto en het door de kartonconcerns KNP en Bührmann Tetterode gelanceerd plan om de fabriek te ontmantelen en in onderdelen te verplaatsen naar Roermond, Oude Pekela en Hoogkerk.
 
Daarmee gaf de Kamer gehoor aan het dringend appel van burgemeester T.J. Koek van Winschoten, de Groninger gedeputeerde B. Bos, voorzitter A.Post van de Streekraad Oost-Groningen, de Industriebonden FNV en CNV en het Okto personeel aan het parlement om de door Van Aardenne in diens brief van 5 juli gehanteerde cijfers nog eens kritisch te laten bekijken.
 
Op een gisteren in de Kamer gehouden hoorzitting maakte burgemeester Koek zich tot tolk van de noordelijke bestuurders door uit te roepen dat er van de KNP berekeningen die uitkwamen op een bedrag van 100 miljoen gulden voor de “Winschoter optie”, geen barst, klopte.
 
 
Burgemeester Koek weert zich geducht
 
In het begin had de Winschoter burgemeester T.J. Koek nog zijn “twijfels” en “vraagtekens” bij de becijferingen van minister Van Aardenne. Via “bedenkingen” liep de argwaan later uit de regelrecht “wantrouwen”, en gisterochtend in één van de vergaderzaaltjes van de Tweede Kamer kwam er nog een schepje bovenop: “Als onze deskundigen becijferen dat er 55 miljoen nodig is om Okto weer in Winschoten te laten draaien, en de minister komt uit de 100 miljoen, dan is dat toch wel een indicatie dat er … eh… geen barst van klopt”.
 
Niet alleen Koek weerde zich geducht tijdens de hoorzitting van de vaste Kamercommissie voor economische zaken. Ook Harry Nieboer, één van de nog weinige overgebleven personeelsleden van de Winschoter kartonfabriek, ging frontaal in de aanval tegen de plannen van Van Aardenne, KNP en Bührman-Tetterode: “KNP kan dan wel zeggen dat er een enorme angst bestaat voor de Okto-machine, maar wij zijn er niet bang voor!.
En er is hier ook gezegd dat er onvoldoende geschoold personeel in Oost-Groningen zou zijn om de Okto-machine weer te bemannen, maar wij horen regelmatig van oud-collega’s dat ze wel weer willen komen werken. De afgelopen vier jaar zijn er, ondanks de mottenballenoperatie, nog zo’n 60 á 70 sollicitaties binnengekomen”.
 
 
Vrijdag 7 september 1984
 
Commissie wil extra medewerkers aan trekken
 
Volgend jaar weer Braderienacht
 
Er komt een tweede Braderienacht van Winschoten. De commissie van zeven, die deze zomer de eerste Braderienacht op poten zette, heeft nu besloten ook volgend jaar de schouders onder het spektakel te zetten. Wel wil de commissie proberen enkele mensen extra aan te trekken om de werkzaamheden rond de organisatie beter te kunnen verdelen.
 
“We zoeken tenminste twee mensen erbij. Iemand die als secretaris kan optreden en onder meer goed kan notuleren, en iemand uit .de wereld van de sport. We moeten ons nog oriënteren op geschikte kandidaten. Voor de rest zijn in onze commissie allerlei verschillende
geledingen al wel redelijk vertegenwoordigd”, zegt Gert Jan Haak van de Braderienacht commissie.
-De commissie bestaat naast horeca-man Haak uit J. Flokstra (voorzitter), S. Poolman (gemeentewerken), J. Puister (marktwezen), F. Teuben en L. Vosdingh (marktkooplieden), G. Schaafsma (Volksvermaken).
 
 
Minister Van Aardenne komt Kamer tegemoet
 
Accountant rekent prijs uit voor plannen Winschoten met Okto
 
Het Amsterdamse accountantsbureau Keuzenkamp & Co. zal een onderzoek instellen naar de problemen met de kartonfabriek Okto. Minister Van Aardenne (economische zaken), die de Kamer daarover gisteren inlichtte, heeft de opdracht al verleend. De studie moet vóór 1 november worden afgerond. Bureau Keuzenkamp, dat ook werd betrokken bij de herstructurering van de massief kartonindustrie (Hermas), moet het prijskaartje berekenen dat hangt aan het Winschoter plan om de tien jaar oude Okto-machine weer op te starten in Oost-Groningen.
 
Tevens moet worden onderzocht welke investeringen er gemoeid zijn met het plan van de kartonconcerns KNP en Bührmann-Tetterode om de Okto-machine in te zetten in Roermond. Tenslotte zal de Dienst Domeinen van het ministerie van financiën berekenen welke prijs er voor de Okto-machine moet worden betaald.
 
De PvdA-fractie, die evenals de fracties van CDA, VVD, D’66 en de CPN had aangedrongen op zo’n neutraal onderzoek door een onafhankelijk bureau, zette kritische vraagtekens bij de opdracht. Het Kamerlid Spieker vreesde dat -het een accountantsonderzoek wordt van door belanghebbenden (KNP, BT en Winschoten) gemaakte berekeningen. Liever zou hij zien dat het bureau zelf een onafhankelijk onderzoek instelt naar de mogelijkheden van Okto.
 
 
Regering springt niet bij als machine opgestart wordt
 
De regering steekt geen cent meer in de Winschoter kartonfabriek Okto. Minister Van Aardenne (economische zaken) heeft dat gisteren tijdens het mondeling overleg met de Kamer over de problematiek met dit ooit als “regionaal paradepaardje” aangeduide bedrijf nog eens duidelijk gezegd.
 
Hij memoreerde dat de regering al vele miljoenen guldens In Okto heeft gestoken. “Dat geld” zo hield hij de Kamerleden Spieker (PvdA), De Couprie en Gerritse (CDA), Jacobse (VVD) en Eshuis (CPN) voor, “is een veelvoud van het bedrag dat in het RSV-concern is gegaan. Daar om voelt de Staat er niets voor om ook nog maar enige geldstroom op gang te brengen naar deze papiersituatie”.
 
Het papierconcern KNP behoeft ook niet te rekenen op enige tegemoetkoming als het zou besluiten tot modernisering van de kartonfabriek De Kroon in Oude Pekela. Ook zal het Rijk niet bijspringen als een bepaald concern de Okto-machine in Winschoten gaat opstarten. “Zeker is”, aldus Van Aardenne, “dat wij de machine zelf niet op gang brengen”.
 
 
Koek wint eerste slag rond Okto
 
“Hé, dat is leuk! Wacht even… ” Vlug loopt Koek een postzegelzaak binnen, terwijl gemeentesecretaris G. Wijers buiten de portee van het verzamelen uitlegt. Tien minuten later lopen we onder leiding van de Winschoter burgemeester verder door de Haagse regen.
“Verdikkie, hier is die catalogus een gulden goedkoper,” roept hij bij een volgende postzegelhandel uit. “Nou ja, nu ik er weer tijd voor heb…”
 
Een gevoel van opluchting heeft zich op donderdagmiddag meester gemaakt van de Winschoter delegatie die onder leiding van T.J. Koek Den Haag bezoekt. Eindelijk is minister Van Aardenne “om”. Nog voor één parlementariër adem kon halen en z’n mond open kon doen, kondigde de bewindsman In de vergadering van vaste Kamercommissie voor economische zaken aan dat een onafhankelijk onderzoeksbureau de financiële haalbaarheid van een herstart van Okto in Winschoten zal gaan bekijken.
 
 
Zaterdag 8 september 1984
 
Uitvaartvereniging lang in spanning
 
Bouw crematorium kan nu beginnen
 
“Er is een loden last van me afgevallen”, zegt secretaris L.F. Mooij van de Winschoter Uitvaartvereniging. Na vier jaar strijd op diverse fronten kan maandag nu toch de eerste spade de grond in voor het grote uitvaartcentrum annex crematorium bij de begraafplaats aan de Acacialaan. Naast de WUV zitten ook Algemeen Belang uit Winschoten en de EBO Stichting uit Emmen in de BV die dit project realiseert.
 
Mooij en anderen waren donderdag in Den Haag om de zitting bij te wonen van de afdeling rechtspraak van de Raad van State. Daar zou worden beslist of er op het allerlaatste moment toch nog een stokje zou worden gestoken voor de bouwplannen. De Crematorium Vereniging Nederland, een landelijke club van “grote broers” op uitvaartgebied, verzette zich namelijk hevig tegen de bouw van het Winschoter crematorium. De vereniging eiste schorsing van de bouwvergunning. Maar tot hun grote opluchting hoorden de betrokkenen gisteren dat het verzoek om schorsing is afgewezen.
 
Mooij: “We hebben de laatste weken ontzettend in spanning gezeten en erg veel over deze zaak vergaderd. Ik ben erg blij dat het nu zo is gelopen, want je weet maar nooit. Gisteravond hadden we een spoedvergadering, en die een klein beetje een feestelijk tintje droeg.”.
Mooij steekt ook een pluim op de hoed van de gemeente voor de “geweldige manier waarop ze ons hebben gesteund”. Begin vorig jaar had Mooij het nog hevig aan de stok met de gemeente, omdat hij meende dat die geen medewerking bood. “We hebben er wel eerst tegen aan moeten praten om ze om te turnen, maar de samenwerking is nu prima”, aldus Mooij.
De twee huidige Winschoter uitvaartcentra zijn veel te klein en liggen bovendien in het centrum, zodat er te weinig parkeergelegenheid is. Een andere reden voor de bouw van het nieuwe uitvaartcentrum is dat het crematorium in Groningen voor inwoners van deze regio te ver weg ligt. Dat betekent teveel reistijd en teveel kosten.
In Den Haag stelde T. Jaarda van de afdeling ruimtelijke ordening namens de gemeente dat de bezwaren van de Crematorium Vereniging Nederland louter zijn ingegeven uit concurrentieoverwegingen. Jaarda: “Bovendien is aan de hand hun eigen cijfers in Den Haag overduidelijk aangetoond dat de komst van het crematorium in Winschoten voor hen geen kwestie is van verlies, maar alleen van minder winst. Van hun hele verhaal bleef in feite geen spaan over”.
Jaarda betoogde ook, dat de Crematorium Vereniging het op cruciale momenten heeft laten afweten. Tot twee keer toe heeft de vereniging ge n gebruik gemaakt van gelegenheid om binnen een bepaalde termijn bezwaar aan te tekenen bij de gemeenteraad. Later heeft de vereniging, onder meer via een brief aan de koningin, geprobeerd alsnog de bouw van het Winschoter crematorium te dwarsbomen. Ook andere beroepsprocedures bij de Raad van State zijn in gang gezet. Jaarda: “Het was een bijzonder zwak verhaal, wat de advocaat van de Crematorium Vereniging liet horen. Maar het is dan ook een zwakke zaak”.
 
Afgezien van een directe schorsing van de bouwvergunning wil de vereniging bovendien dat de hele vergunning wordt teruggedraaid. De uitspraak hierover van de Raad van State kan nog enige tijd op zich laten wachten. Maar noch de gemeente, noch de uitvaartverenigingen maken zich zorgen over de uitslag. Jaarda: “Je kunt rustig aannemen dat de uitspraak voor ons positief zal uitpakken, nu het verzoek om schorsing is afgewezen. We hebben uiteraard voldoende aandacht geschonken aan de belangen van de vereniging, maar de belangen voor deze regio van het stichten van een uitvaartcentrum en crematorium wegen voor ons zwaarder”.
 

Maandag 10 september 1984
  
 
Vijfenzeventig kilometer koesterde Henk Noor de illusie de verrassende winnaar van de negende honderd-kilometerloop door Oost-Groningen te worden. Het had RUN ’84 plotsklaps een niet verwachte franje gegeven. Henk Bronswijk, de tweeënveertigjarige gedoodverfde triomfator, liet het feestje mislukken. Op de onbeschutte Hamdijk achterhaalde hij de moedige lokale favoriet en sloeg onmiddellijk een onoverbrugbaar gat. Iedere kilometer liep hij bijna een minuut bij z’n opponent weg. Bronswijk won in 6.49.11 uur; Noor werd tweede in 7.08.55. Opvallend was de derde plaats van de rolstoelatleet Johan Reekers. Hij kwam kinnen na 7.09.50 uur.
 
Noor – met zijn tweeëndertig jaar een broekje in het metier – bestreed, dat hij in een overwinning had geloofd. “Ik wist, dat Bronswijk mij zou inhalen. Ik ben echter in mijn eigen tempo vertrokken en Ik zag wel waar ik uit zou komen. Het bleef steeds bijzonder lekker gaan. Bij het passeren van de marathon stond ik versteld van mijn tijd. Dat was tweedrieënveertig-zevenenveertig.
 
Slechts één minuut boven mijn beste marathon-tijd. Ik schrok ervan en dacht: heb je het niet te snel gedaan. Na vijftig kilometer was ik een half uur sneller dan verleden jaar. Ik was er op voorbereid, dat Bronswijk mij na zestig kilometer zou voorbij gaan.”
 
 
Vrijdag 14 september 1984
 
Vlag in top bij start bouw uitvaartcentrum
 
WINSCHOTEN – Als machinist op een graafmachine heeft wethouder H. Stuut gisterochtend de eerste happen gras en aarde weggenomen voor de aanleg van een groot uitvaartcentrum met crematorium. Dat gebeurde ten zuiden van de begraafplaats aan de Acacialaan. De bouw en inrichting van het uitvaartcentrum zullen een jaar in beslag nemen. De kosten bedragen zo’n 3,5 miljoen gulden. Het wordt gerealiseerd door het Uitvaartcentrum Oost-Groningen BV, waarin samenwerken de Winschoter uitvaartverenigingen WUV en Algemeen Belang en de EBO-Stichting in Emmen.
 
De graafmachine was getooid met een vlag om de vreugde te benadrukken, dat na lange strijd de bouw nu eindelijk van start kon gaan. Met name de landelijke Crematorium Vereniging Nederland, die onder meer het crematorium in Groningen exploiteert, heeft. hevig verzet geboden tegen de komst van het crematorium in Winschoten. Daarbij werd “wildgroei” op het gebied van crematoria aangevoerd. Vorige week bepaalde de afdeling rechtspraak van de Raad van State echter een verzoek om schorsing van de bouwvergunning af.
 
 
Maandag 17 september 1984
 
De Harmonie is niet alleen van Hooge Heeren
 
Oudste sociëteit van Winschoten bestaat 175 jaar
 
Eind deze maand wordt een opmerkelijk jubileum gevierd. Sociëteit de Harmonie, de oudste vereniging van Winschoten, bestaat dan 175 jaar. De bijbehorende biljartclub de Harmonie heeft de niet minder respectabele leeftijd van 75 jaar bereikt.
 
foto Harry Tielman

Heel wat woelige tijden, crises en tegenslagen heeft de Harmonie doorstaan. Maar ook perioden van grote bloei. Vooral op cultureel gebied. Tot aan de Tweede Wereldoorlog was de Harmonie in feite het monopolie op de cultuurvoorziening in Winschoten. Toneelstukken, cabaret, concerten, ballet met klinkende namen wist de vereniging voor een optreden in Winschoten te strikken. Na de laatste oorlog werd Winschoten ook op andere wijze van cultureel vertier voorzien. Maar de Harmonie is nog steeds een levendige vereniging. Al wordt het grootste ledental van bijna 500 (in 1928) nu niet meer gehaald, 130 leden uit
Winschoten en omstreken is toch ook niet niks.
 
Het begon in 1809, nog in de Napoleontische tijd. Een groepje notabelen richtte de sociëteit op in het gebouw dat, overigens met een lange onderbreking, meer dan eeuw lang tot onderkomen zou dienen: ‘t Steenen Logement, later hotel Wisseman, nog later Dommering.
 
 
Donderdag 20 september 1984
 
Okto-onderzoek volgt cijfers van werkgevers
 
Koek: er worden spelletjes gespeeld
 
Marktverkenningen en berekeningen van de werkgeversorganisatie Vereniging Nederlandse Karton en Papier (VNP) zullen een belangrijke rol gaan spelen in het Okto-onderzoek van het Amsterdamse accountantsbureau Keuzenkamp. De werkgeversorganisatie wordt daarnaast nauw bij het onderzoek betrokken doordat VNP-directeur W.A. Wuijster deelneemt aan diverse gesprekken. De Winschoter burgemeester T.J. Koek, die woensdagmorgen door de onderzoekers werd ontvangen, noemt die betrokkenheid bij gesprekken met de gemeente “onaanvaardbaar” en twijfelt aan de onafhankelijkheid van het onderzoek.
 
Keuzenkamp & Co. bekijkt momenteel in opdracht van minister Van Aardenne (EZ) de bedrijfseconomische kansen van het opnieuw in Winschoten in productie nemen van de kartonfabriek Okto. Vanwege zijn “onmisbare deskundigheid” , heeft Keuzenkamp een beroep gedaan op VNP-directeur Wuijster om cijfermateriaal te leveren en bij gesprekken aanwezig te zijn. B en W van Winschoten hebben hebben gedreigd hun medewerking aan het onderzoek te staken wanneer Wuijster ook bij het eerste gesprek met de gemeente aanwezig zou zijn. Pas na herhaald aandringen van het gemeentebestuur heeft Keuzenkamp afgezien van de aanwezigheid van Wuijster bij het gesprek dat gisteren plaatsvond.
 
Burgemeester Koek beschouwt de VNP-directeur als behorende tot “de tegenpartij.” Ik zie hem tijdens d hoorzitting in Den Haag nog met z’ koffertje zitten bij de delegatie va KNP en Bührmann-Tetterode. Ik weet dat er spelletjes gespeeld worden, maar ik laat me niet belazeren. Volgens een woordvoerder van het ministerie van economische zaken staat het Keuzenkamp vrij adviseurs aan te trekken. “Er moet heel sec gekeken worden naar de kosten van Okto. Dat is objectief te berekenen, zelfs door mensen die misschien indirect een bepaald belang vertegenwoordigen”.
 
De onderzoekers van Keuzenkamp zien niet in hoe hun onafhankelijk oordeel in gevaar kan komen door de betrokkenheid van de VNP-directeur. “De heer Wuijster is bij een aantal gesprekken aanwezig, dat is correct. Daarnaast levert de VNP een reeks bekende cijfers over de internationale kartonmarkt. Dat zijn objectieve cijfers, en zij mogen van ons hun conclusies uit die cijfers op papier zetten. Daar hebben wij geen enkele moeite mee.”
Directeur Wuijster noemt de VNP “een onafhankelijke werkgeversorgaisatie. Wij hebben wel 35 leden, en het is echt niet zo dat we aan de leiband van KNP en Bührmann-Teterode lopen.”
 
 
Dinsdag 25 september 1984
 
Boven Textiel sluit na 100 jaar : geen opvolger
 
Boven Textiel op de hoek van de Langestraat en het Oldambtplein gaat dicht. De huidige eigenaren hebben geen opvolger kunnen vinden voor de woninginrichtingwinkel, die juist dit jaar het 100-jarig bestaan vierde.
 
Het pand is verkocht aan een beleggingsfirma in Leeuwarden, die plannen heeft de grote winkelruimte te verbouwen tot kleinere winkeleenheden met daarboven woonruimte.
Donderdag start de opheffingsuitverkoop. Officieel zal de winkel omstreeks 1 december definitief sluiten. Acht personeelsleden en vijf naaisters staan dan op straat. “Het is nog altijd een zeer goedlopende zaak met een grote bekendheid in de wijde omtrek.
Het vervulde echt een regionale functie, mede door ons uitgebreide assortiment op het gebied van bedden, vloerbedekking en woningtextiel. Het is in en intriest dat we toch de winkel moeten sluiten en dat de mensen op straat komen te staan, alleen omdat niemand bereid was de zaak over te nemen”, zegt eigenaar A. Olthof.
 
Boven is een oud familiebedrijf. In de vorige eeuw had Pieter Boven een klein textielwinkeltje in Westerlee, terwijl hij ook met zijn waren de boer op ging. Honderd jaar geleden vestigde hij zich in Winschoten in een pand op de huidige plaats. In 1937 verscheen daar het nieuwe winkelpand. Jan Boven volgde vader Pieter op, en daarna diens zoons Peter en Eertwijn Boven. Er kwam een splitsing tot stand tussen de herenmodezaak, verderop in de Langestraat, en de woningtextielwinkel. Na de dood van Peter Boven heeft diens zoon nog enige jaren de woningtextielzaak gedreven, tot twee jaar geleden de weduwe, mevrouw G. Boven-Dallinga, inmiddels hertrouwd met Olthof, samen met haar echtgenoot de draad weer opnam.
 
“Mijn lichamelijke conditie is echter niet honderd procent. Onlangs ging onze bedrijfsleider in de Vut. Daarom hebben we gezocht naar een opvolger. Maar we hebben niemand, ook niet in de woninginrichtingbranche, geïnteresseerd kunnen krijgen voor deze nog steeds prima zaak. De hele economische recessie is geen pluspunt geweest bij het gebrek aan belangstelling. Uiteindelijk besloten we dan maar het pand te verkopen en de zaak op te heffen. Maar van harte gaat dat niet”.
 
 
Donderdag 27 september 1984
 
Arbeiderscafé van Bijl in andere handen
 
Café Bijl aan de Bosstraat gaat per 1 oktober over in andere handen. De nieuwe eigenaresse is Grietje Hendriks uit Winschoten. Zij heeft haar viswinkel aan de Karel Doormanlaan verkocht.
 
foto Harry Tielman

Het café zal nog vijf tot zes weken gesloten blijven in verband met een ingrijpende verbouwing en modernisering. Ik wil een andere sfeer scheppen, meer in de trant van een bruine kroeg. Het moet een net, maar wel gezellig café worden”, zegt mevrouw Hendriks. Ook de openingstijden wil ze veranderen. Tot nu toe ging het café ‘s morgens om acht uur al open. “Dat wil ik verschuiven naar negen uur ‘s morgens. Om een uur of negen á tien ‘s avonds wil ik sluiten. De kroeg zal niet tot midden in de nacht open blijven”.
 
ARBEIDERSCAFE
 
De 74-jarige Jacob Bijl zet wegens zijn leeftijd een punt achter zijn bestaan als kroegbaas. Dat gaat mevrouw T. Bijl-Cazemier (48), die haar man dagelijks in het café hielp, wel aan het hart. “Maar je moet wat voor je man overhebben”, zegt ze. Het echtpaar, dat in de woonruimte achter het café woonde, betrekt nu een huis dichtbij in de Bosstraat.
Bijl, oorspronkelijk afkomstig uit Nieuweschans, was vroeger schipper op de binnenvaart. Later dreef hij een kroeg in Nieuweschans. Elf jaar geleden maakte hij de overstap naar het café in de Bosstraat. Hij heeft er niet zoveel moeite mee zijn café de rug toe te keren. “Ik verlang meer terug naar het schippersleven. Gelukkig heb ik nog een jachtje van 10 meter in de Winschoter haven liggen. Daarmee gaan we op vakantie”.
Bijl is geheelonthouder, zo deelt hij mee. Nogal uitzonderlijk voor een kroegbaas, geeft hij toe. “Maar ik ben het alleen als het me te pas komt. Op het ogenblik ben ik er twee weken vanaf. Anders lust ik wel een borreltje”.
Hij omschrijft zijn kroeg als een arbeiderscafé. “De burgemeester kwam hier niet. De kantonrechter ook niet, al heb ik die wel een keer uitgenodigd. Dat was toen ik moest voorkomen omdat mijn herdershonden ‘s nachts los zouden lopen en agressief zouden zijn. Maar dat klopte niet. Kom zelf maar kijken, zei ik. Maar ik heb ‘m hier niet gezien”.
 

Vrijdag 28 september 1984
 
Okto rapport
 
De PvdA afdeling Winschoten wil een zo spoedig mogelijke openbaarmaking van het Okto- haalbaarheidsonderzoek van het Amsterdams bureau Keuzenkamp. De afdeling schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamerfractie. Het rapport van Keuzenkamp moet volgende week gereed zijn.
 
Wethouder H. Suk bepleitte gisteravond tijdens de afdelingsvergadering van de PvdA niet alleen voor een tijdige openbaarmaking maar ook voor voldoende tijd om het rapport te kunnen laten narekenen. Ook die wens is verwoord in de brief.
 
 
Zaterdag 29 september 1984
 
Zweedse en Duitse belangstellenden vallen af
 
Minder gegadigden voor Okto
 
Het Zweedse concern AB Iggesunds Bruk en een anonieme Duitse fabrikant zijn niet langer geïnteresseerd in overname van de Winschoter kartonfabriek Okto. De Zweden hebben na een bezoek aan Winschoten besloten dat ze onvoldoende perspectief zien in de productie van testliner op de Okto-machine. De Duitse fabrikant heeft het gemeentebestuur van Winschoten op 5 september al laten weten geen belangstelling te hebben voor Okto.
 
Algemeen directeur A. Wikström van de pulp- en kartondivisie van de AB Iggesunds Bruk geeft toe dat het concern overwogen heeft Okto te kopen. Een delegatie van ons bedrijf heeft twee weken geleden een bezoek gebracht aan de fabriek, en daar met verschillende mensen gesproken. Dat was ter oriëntatie, zoals we ons op zoveel terreinen oriënteren. Maar we kopen de machine niet, aldus Wikström. AB Iggesunds Bruk behoort tot de middelgrote kartonbedrijven in Zweden. Het concern heeft 3200 mensen in dienst, en produceert sulfaat en karton voor de West-Europese markt. Die twee producten zullen in de toekomst ook de kern van onze onderneming blijven vormen. We maken nu al geen testliner, en zullen dat ook niet gaan doen.