September 1985

 
Dinsdag 3 september 1985
 
WINSCHOTER 30 KEER „GEGREPEN”
 
Erepenning verdienste voor E.J. de Boer

„’t Had niet gehoeven”, zo luidde gisteren de eerste reactie van de heer E.J. de Boer, nadat hem door burgemeester T. Koek van Winschoten de Winschoter „zilveren erepenning van verdienste” was uitgereikt. „Maar ik vind het wel erg fijn”, voegde hij er meteen aan toe. Zo’n honderdvijftig veelal oudere vrienden en bekenden van het echtpaar De Boer woonden in het Winschoter gemeentehuis de uitreiking bij. De erepenning wordt slechts bij hoge uitzondering toegekend aan Winschoters die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.

De heer De Boer is vanaf zijn achttiende ononderbroken actief in het Winschoter en ook het landelijke verenigingsleven, zowel op cultureel als sportief gebied. De Boer: „Het zit nu eenmaal in je. Je bezoekt eens een vergadering, zegt daar eens wat en… ze grijpen je”. De geëerde Winschoter werd zo’n dertig keer gegrepen. Zo was hij van 1928 tot 1952 bestuurslid en instructeur van de zwem- en poloclub De Otter en bijna dertig jaar voorzitter van de Hockey-Club Winschoten.

„De ziel achter de Harmonie” noemde de burgemeester de heer De Boer. Vanuit deze sociëteit werd door De Boer menige theatergroep naar Winschoten gehaald. De burgemeester zei hem echter vooral te kennen als biljarter. De vereniging Veilig Verkeer Nederland, de Stichting Winschoten Vooruit en de Vereniging voor Volksvermaken zijn enkele van de andere clubs waarin De Boer actief was of nog steeds is.
 
Ook het kleine werd tijdens de uitreikings bijeenkomst geëerd. De hanggeraniums die de Dr. D. Bosstraat opfleuren zijn het werk van… De Boer. Van politiek heeft hij zich altijd verre gehouden, of het moet die ene keer zijn dat hij een actiegroep oprichtte tegen een malafide turfhandelaar. Dat was in 1946. Dit in tegenstelling tot één van zijn voorgangers, het prominente VVD-lid mr. D.U. Stikker, die ooit werd onderscheiden met een gouden erepenning.
De echtgenote van de heer De Boer kreeg een boeket als blijk van waardering voor haar bijdrage in zijn verdiensten.
 

Donderdag 5 september 1985
 
Geen compensatie voor verlies Okto

Winschoten hoeft niet te rekenen op enige compensatie in de vorm van arbeidsplaatsen voor het verlies van de strokartonfabriek Okto. Minister Van Aardenne (economische zaken) weigert in dit verband een „ere-schuld” te accepteren. Dit bleek gisteren tijdens een vergadering van de Kamercommissie voor economische zaken met de bewindsman over Okto.
 
Burgemeester Ties Koek van Winschoten toonde zich na afloop van de commissievergadering nauwelijks verrast over de houding van de minister. „met is een harde en hij wil niets van „ereschuld” weten”. Maar dat hij toch hij zijn collega-ministers probeert iets los te krijgen voor Winschoten toont goede wil”.
Koek was wel blij met de opstelling van de leden van de vaste Kamercommissie, die blijven aandringen op compensatie voor de Molenstad. „Dat moeten we warm houden”, aldus de burgemeester, die overduidelijk hoopt dat er in de toekomst, mogelijk na de komende verkiezingen, toch iets geregeld kan worden. „Nu zit er echter nog niets in de pot”.
 
Van Aardenne liet onomwonden weten van plan te zijn het Okto-gebouw, dat eigendom is van Domeinen, een onderdeel van het ministerie van financiën, te verkopen. Mocht dat niet lukken, dan zal met een in te stellen werkgroep, waarin ook de gemeente en de provincie zitting hebben, bekeken worden of er in de regio personen zijn die interesse hebben in het starten van activiteiten in de fabriekshal. Verder wilde Van Aardenne niet gaan.
De minister benadrukte dat de werkgelegenheid voor de onderhoudsploeg die bij Okto de machines onderhield gegarandeerd is.
 

Zaterdag 7 september 1985
 
Postkantoor Winschoten bestaat 175 jaar

Het Winschoter postkantoor herdenkt binnenkort haar 175-jarig bestaan. Volgens directeur J.. Hoving is er nooit eerder een jubileum gevierd. Hij ontdekte min of meer toevallig dat er in 1810 sprake was van de eerste postdienst in Winschoten. Hoving wil de festiviteiten groots aanpakken met een historische optocht, een expositie, een directe radio-uitzending van radio Noord, een feestavond en een middag voor de Winschoter bedrijven.
Tijdens de verbouwing van het postkantoor kreeg Hoving voortdurend de vraag „Hoe oud is dit gebouw eigenlijk” te horen. De directeur dook daarop in de geschiedenisboeken waardoor hij ontdekte dat de Winschoter PTT dit jaar 175 jaar bestaat. met huidige jaar dateert overigens uit 1907.
Hoving wil met behulp van een expositie in de hal van het kantoor de snelle ontwikkeling van „tante Pos” in beeld brengen. Van stadsbodes tot kasteleins die hun werk combineerden met de functie van postmeester. Bovendien zal er een authentieke postkoets rijden op de feestdag 12 oktober.
 

Dit bord aan de gevel van het vroeger posthuis (Liefkensstraat)
herinnert aan ’t verleden van het postkantoor.
 
 
Koek tegen kernwapens

Burgemeester T. Koek gooide gisteravond als eerste Winschoter zijn handtekening voor het volkspetitionnement in de bus. Hij zei zich zorgen te maken over de toekomst van de kinderen en riep alle inwoners van Winschoten op ook te tekenen tegen de plaatsing van kernwapens. Het comité Volkspetitionnement Winschoten overhandigde een ingelijste affiche aan de burgemeester met de tekst: „Winschoten zegt nee tegen kernwapens”. Hun stand staat ook vandaag nog voor het gemeentehuis.
Over belangstelling had de organisatie niet te klagen. Er kwamen vooral veel jongeren op de muziek van de groep Galaxy af. „Wij zijn tevreden”, aldus één van de organisatoren dan ook.
 
 
 
Donderdag 12 september 1985
 
Wasserij en school moeten wijken voor woningbouw

 
De oude Maranathaschool en het gebouw van wasserij Het Noorden B.V. zullen worden afgebroken ten behoeve van de bouw van 59 woningen in de Vierwindenbuurt. De gemeente Winschoten heeft vier locaties aangewezen voor de woningen. De twee andere terreinen, de hoek Bosstraat-Westerstraat en het gebied achter het NEMA-pand liggen op dit moment braak.
De bouw van de 59 woningen, voornamelijk bestemd voor jongeren en bejaarden, moet in de herfst van ’86 beginnen. Na de fusie van de Maranathaschool met de Hoogkleischool werd het gebouw aan de Westerstraat in gebruik genomen door de nieuwe gereformeerde basisschool en de Stichting voor Dag- en avondonderwijs aan volwassenen.
Deze groepen moeten vóór het volgend seizoen elders ondergebracht worden. „Maar”, zo zegt
de chef stadsontwikkeling van de gemeente, F. Kruizinga, „ hier zit nog wel enige rek in wanneer er tegen die tijd nog geen alternatief voorhanden is”. Het gebouw van wasserij Het Noorden B.V. is onlangs door de gemeente opgekocht. De wasserij wordt verplaatst naar het industrieterrein.
 
 
Zaterdag 14 september 1985
 
Belangstelling voor nieuwe flat
 
Najaar 1986 is het gebouw gereed, maar nu al hebben meer dan honderd personen belangstelling getoond voor de 75 een- en tweepersoonswoningen in het nieuwe flatgebouw langs de Venne in Winschoten. Voor een deel is die interesse verklaarbaar door de naar verhouding lage huren: iets van f 250.- voor een eenpersoonswoning, tussen de drieënhalf en vierhonderd gulden voor een grotere flat.
 
De bouwwerkzaamheden leverden midden deze week een verrassing op: de bouwers stuitten op een diepe en grote kelder, die eens deel moet hebben uitgemaakt van de hier vroeger staande fietsenfabriek, later inktfabriek. Er zijn opnieuw grondmonsters genomen uit vrees dat de bodem verontreinigd zou zijn. Medio volgende week is de uitslag bekend. Als de grond sporen van gif vertoont, bestaat nu nog de mogelijkheid die af te graven en af te voeren.
 

Wat op de bouwplaats nog niet te zien is, maar op papier wel: zo ziet de „Venneflat” er na
gereedkomen uit. Geheel links onderin de winkels, daarboven de kleine (eenpersoons)
woningen, daarnaast de grotere flats voor twee tot drie personen.
 
 
Zaterdag 14 september 1985
 
RUN voor 10e keer, van kilometer tot kilometer
 

 
De Westduitse atleet Heinz Schmidt uit West-Berlijn heette de eerste koploper in RUN ’85. Schmidt, voor de vierde keer aan de start, vertrok ook in voorgaande jaren zeer voortvarend. Achter Schmidt meldden Henk Noor, Jan Szumiec, Cavin Woodward, Herman Krijnen en Markku Järnbäck zich in Blijham.
 
Na 15 kilometer (Hoofdweg Bellingwolde) gingen Henk Noor en de Pool Jan Szumiec op kop, op 55 seconden gevolgd door Woodward, Järnbäck, Schmidt en Krijnen. De latere winnaar Vaclav Kamenik kwam op drie minuten van het leiden-de duo door.
 
Op verzorgingspunt 25 kilometer (Booneschans) had Szumiec Noor van zich afgeschud. De Pool kwam door in 1.32.05, Noor meldde zich een halve minuut later, Woodward kwam voorbij op veertig seconden, Järnbäck op 1.05, Schmidt op 2.15 en het duo Krijnen-Kamenik op 5.30 van Szumiec.
 
In het centrum van Nieuweschans, vlak voor het 30 kilometer punt, was de achterstand van Noor op Szumiec gegroeid tot 1.40, tien seconden later kwamen Woodward en Järnbäck door, Schmidt gaf 4.15 toe, Kamenik al meer dan zeseneenhalve minuut.
 
In Finsterwolder Hamrik moest Henk Noor Cavin Woodward en Markku Järnbäck laten gaan, Kamenik had inmiddels Schmidt gepasseerd, maar de voorsprong van Szumiec bleef groeien. In 2.35.32 zette de Pool de marathontijd neer.
 
Halverwege de RUN, bij het keerpunt op het Klinkerplein, realiseerde Szumiec een tussentijd van 3.05.23. Op bijna zeven minuten (3.12.15) kwam Markku Järnbäck als tweede door. Cavin Woodward keerde als derde in 3.12.46, terwijl Kamenik intussen ook Henk Noor had achterhaald (3.15.39), maar ruim tien minuten (!) achterraakte op Szumiec. Henk Noor gaf al bijna een kwartier toe (3.19.00).
 
Na 65 kilometer (Bellingwolde) liet Szumiec een tussentijd van 4.05.37 noteren. De op toeren geraakte Kamenik was op het Oostereind in Blijham Woodward gepasseerd en had Järnbäck achterhaald. De Tsjech en Fin kwamen in Bellingwolde door in 4.13.13 (Jarnback) en 4.13.31 (Kamenik).
 
In Oudeschans (70 kilometer) was de voorsprong van Szumiec „gesmolten” tot zes minuten, maar een inzinking van Kamenik leek de strijd in het voordeel van Szumiec te beslissen. Op de Hamdijk in Nieuweschans was het verschil tussen Szumiec en Järnbäck nog steeds zes minuten, Kamenik volgde veertig seconden na de Fin. In Nieuweschans (80) kilometer had Kamenik de aansluiting met Järnbäck hervonden, beiden volgden Szumiec op vijf minuten.
 
Op de Hoofdweg in Finsterwolde (90 kilometer) had Szumiec ineens vier minuten van zijn zeker lijkende voorsprong ingeleverd. De Pool kwam door in 5.57.09, Kamenik liet 5.57.42 noteren, Järnbäck moest Kamenik tussen Drieborg en Hamrik laten gaan.
 
Op de Klinkerweg voltrok zich het drama Szumiec. Kamenik snelde de uitgebluste Pool voorbij en op de Kromme Elleboog had de Tsjech al een gat van vijftig meter geslagen. In Beerta (95 kilometer) bedroeg het verschil tussen Kamenik en Szumiec een dikke minuut.
 
Op het Klinkerplein in Winschoten liet Vaclav Kamenik de chronometers stilstaan op 6.38.57, bijna zeven minuten later strompelde Jan Szumiec binnen, drie minuten gevolgd door de Fin Markku Järnbäck. Henk Noor finishte in 7.54.20.
 
 
Donderdag 19 september 1985
 
Bijna 8000 handtekeningen in Winschoten
 
tegen kruisraketten
 
Bij 7800 huizen zijn vorige week 7944 handtekeningen opgehaald voor het Volkspetitionnement tegen de plaatsing van kruisraketten. De organisatoren zijn daar zeer tevreden mee. Ze hadden in Winschoten gehoopt op een score van één op één: één handtekening per woning. Dat is nu ruim gehaald.
 
Bovendien schatten de organisatoren dat ruim 1000 Winschoters hun kaart met handtekening rechtstreeks hebben opgestuurd naar het Comité Kruisraketten Nee (KKN). In Winschoten zijn 112 vrijwilligers langs de deuren gegaan. „Topscorer” was de Reggestraat, waar 2,5 handtekening per woning werd opgehaald.
De bijna 8000 handtekeningen worden volgende week woensdag (25 september) aangeboden aan KKN-voorzitter Sinie Strikwerda. Die is dan ter gelegenheid van de Vredesweek op een bijeenkomst in de Klinker. Op 26 oktober aanstaande wordt in de Houtrusthallen in Den Haag de slotmanifestatie van het Volkspetitionnement gehouden. Zeker een bus met Winschoters gaat daar naartoe.
 
 
Zaterdag 21 september 1985
 
Ansicht van De Nederlanden
 
 
Een béétje hotel heeft z’n eigen ansichtkaart. Zo ook het aloude hotel „De Nederlanden” in Winschoten. Vers van de pers gerold een fraaie kleurenkaart, die de buitenkant, de vergaderzaal, het restaurant en het wapen goed doet uitkomen. Op de achterkant de vermelding dat het hotel er is sedert 1870.
Dat roept een vraag op. „Hoe gaat het verder, heer Ruibing? Zit er een opvolger aan te komen. Zoon John zit toch in de horeca?”
Ruibing: „Daar weten we nog niets van. We laten onze zoon daar geheel vrij in. Hij heeft zijn beslissing nog niet genomen”.
 
 
Donderdag 26 september 1985
 
Pakhuis Bosker hengelsportpaleis
 
Het oude pakhuis van Bosker, naast de flat-in-aanbouw Oldambtster Stee, krijgt een nieuwe bestemming. Het is gekocht door de vroegere firmanten van het bouwbedrijf B.N.B. (Bruintjes en Nanninga) en verhuurd aan de heren T.H. Prusen (eerder in de drankenhandel) en G. Vermeeren (werkzaam in de bouw). Bouwbedrijf Nanninga voert de verbouwing uit, waar bouwvakker Vermeeren het casco „invult”.
Bovenin komen twee woningen, voor iedere huurder één. Onderin wordt een hengelsportspeciaalzaak plus dierenzaak gevestigd. Prusen: „We willen er net een beetje meer van maken dan wat er nu is in Winschoten op dit gebied”. In maart moet het pand verbouwd en geopend zijn.
Geruchten, dat Kwantumhallen zich hier zouden vestigen, zijn hiermee ontzenuwd.
 
 
Maandag 30 september 1985
 
Jamin terug in Winschoten
 
Jamin komt terug in Winschoten. Ongeveer een half jaar nadat de vestiging in de Langestraat zijn deuren sloot, zal een nieuwe, kleinere, winkel in de Torenstraat geopend worden. De nieuwe Jamin heeft een oppervlak van ongeveer veertig vierkante meter.
 
Jamin wordt ondergebracht in de voormalige Beauty-boetiek van mevrouw Breurken-Boiten. Haar dochter Ineke Schrik-Breurken zocht een bestemming voor het pand en belandde via-via bij Jamin. Als de verbouwing volgens de planning verloopt, zal de winkel op de eerste dag van de winkelweek, 24 oktober, geopend worden.