September 1986


Woensdag 3 september 1986

 

„HIER VINDT WEL EENS ONDERHUIDS GEROMMEL PLAATS”

 

Vingerwijzing voor nieuwe burgemeester

 

„Wat in Zaltbommel vier keer één is één was, zal wat ons betreft in Winschoten zes keer één is één zijn”. Met deze wat cryptische woorden van wethouder Henk Stuut werd de nieuwe

burgervader van Winschoten, Joop Postma, gistermiddag ingewijd in de gemeenteraad. Stuut doelde bij de zes op de burgemeester, de vier wethouders en de gemeentesecretaris. Tijdens de officiële installatie kreeg de burgemeester al verschillende vingerwijzingen mee voor de gewenste verhoudingen in het college en in de gemeenteraad.
 

„Wij ontvangen u in een team van wethouders, die het erg goed kunnen vinden samen. (..) die allen op een eigen en vrij zelfstandige wijze de eigen portefeuille beheren”, sprak Stuut. „De burgemeester coördineert, ondersteunt en geeft meegestalte, vindt het wethoudersteam, maar „de uiteindelijke politieke verantwoording voor het te voeren/gevoerde beleid blijft daar waar die hoort, namelijk bij de direct gekozen bestuurders”.

 

Over de portefeuilleverdeling zijn burgemeester en wethouders het nog niet eens. De wethouders hebben al wel een voorstel gemaakt, maar de – burgemeester moet hier nog mee akkoord gaan. Bij de taakverdeling zal de nadruk liggen op ‘ontzuiling’: zo min mogelijk verschillende wethouders voor één ‘project’ (bijvoorbeeld de Klinker). Ten behoeve daarvan zal de gangbare verdeling (welzijn- economische zaken – onderwijs–sociale zaken, met algemene zaken voor de burgemeester) af en toe doorbroken worden.

 

ONDERHUIDS

 

Over Oost-Groningen vertelde Stuut de burgemeester: „Hier wil nog wel eens onderhuids gerommel plaatsvinden. Hier is het nog niet altijd zo dat iedereen tegen iedereen zegt of kan of durft te zeggen hoe hij of zij over de ander of over een bepaalde zaak denkt”. Deze woorden leken ook van toepassing op de situatie in de raadszaal zelf; het gevoelige onderwerp „Groot Winschoten” werd, uitgezonderd de speech van gemeenteraadslid Joop Flokstra, niet of slechts in zeer bedekte bewoordingen aangeroerd.

 

Voor de goed gevulde raadszaal was een half woord echter genoeg. Toen de „Publieke Relatie Activiteiten” van de nieuwe eerste burger ter sprake kwamen klonk er dan ook een luid gelach. Postma sprak zich in een eerste interview met deze krant uit voor een Groot Winschoten, waarmee hij zich niet meteen populair gemaakt heeft bij de omliggende gemeenten. „De slag om Heiligerlee woedt nog steeds”, sprak Flokstra. De gemeente Scheemda was oorspronkelijk van plan om de burgemeester meteen bij zijn installatie een motie aan te bieden. Men vond dit bij nader inzien echter toch „te pijnlijk” en zag er van af.


Zaterdag 6 september 1986

 

Molen Berg binnenkort opgeknapt

 

De molen Berg aan de Grintweg in Winschoten wordt binnenkort onder handen genomen. Voor de restauratie is geld beschikbaar uit de pot “instandhouding van het molenmakersvak”. Tot nu toe was de financiering van het project steeds een probleem.

 

De molen is in 1978/’79 al eens gerestaureerd. Toen waren een aantal onderdelenechter nog niet aan vervanging toe en er zijn bij de restauratie fouten gemaakt waardoor de molen nu weer in slechte staat is.

 

De opknapbeurt gaat 72.000 gulden kosten. Tien procent van de kosten moeten door de eigenaar, de gemeente, opgebracht worden. Het molenmakers bedrijf Roemeling en Molema voert de werkzaamheden uit. De opknapbeurt moet voor het eind van dit jaar uitgevoerd zijn.


Dinsdag 9 september 1986

 

TWEETAL RICHTTE VOOR MEER DAN MILJOEN SCHADE AAN

 

Brandstichters door politie gearresteerd

 

De Winschoter politie heeft de daders van de brandstichtingen, die twee weken geleden onder andere een school in de as legden, gepakt. Het gaat om twee jongens uit Winschoten, beide 19 jaar oud. De twee hebben inmiddels bekend. Door op bepaalde plaatsen te posten en door intensief onderzoek is de politie achter de identiteit van de brandstichters gekomen. Daarbij hebben tips van burgers ook een handje geholpen, vertelt adjudant R.J. Spreen van de recherche.

 

De daders werden gistermorgen op hun werk gearresteerd. In eerste instantie werd nog een derde verdachte aangehouden, maar al spoedig bleek deze niets met de zaak te maken te hebben en hij werd weer op vrije voeten gesteld, zo vertelt brigadier J. Groenendaal. De twee anderen zijn in verzekerde bewaring gesteld.


Vrijdag 12 september 1986

 

RUN 86

 

Aan de start van de Run verschijnt een kleurrijk gezelschap. Naast de favorieten, de Tsjech Kamenik en de Pool Jan Szumiec, vertrekt er een hele groep Belgen, Duitsers, Zwitsers en uiteraard Nederlanders.

 

Zo lopen de RUNners twee keer: start Stikkerlaan (05.00), Beertsterweg, Oostereinde, Hoofdstraat Beerta, Veenweg, Molenstreek Finsterwolde, Klinkerweg, Hoofdweg, Ganzedijk, Finsterwolder Hamrik, Kostverloren, Oudedijk Drieborg, Lange-weg, Voorstraat Nieuweschans, Booneschans, Hamdijk, Koude-hoek, Oudeschanskerweg, Hoofdweg Bellingwolde, Tweekarspelenweg, Nieuwlandseweg, Oudeschanskerweg, Koudehoek, Klein Ulsda, Ulsderweg, Hoofdstraat Beerta, Oostereinde, Beertsterweg, Stikkerlaan, Klinker keerpunt/finish.


Best-list RUN:

 

Tijd               naam                   nat.      jaar

6.35.05            Martin John Daykin     GB        1980

6.35.06            Kasper Berg            Nor       1977

6.38.40            Vaclav Kamenik         CSSR      1985

6.39.23            Joseph Keating         GB        1977

6.43.16            Mike Newton            GB        1978

6.45.31            Jan Szumiec            Pol       1985

6.45.48            Hans van Kasteren      NL        1976

6.46.27            Uwe Schüder            BRD       1979

6.47.57            Markko Järnbäck        SF        1985

6.53.29            Joop Keizer            NL        1980

Maandag 15 september 1986

 

Run weer een succes

 

De 100 km.-loop door Oost-Groningen is weer een succes geworden. Ruim 100 lopers, waaronder enkele dames en een rolstoeler verschenen bij het krieken van de zaterdag aan de start in Winschoten.

De weersomstandigheden bleken ideaal. De dag had alles in zich voor een rekordtijd. En deze werd ook gemaakt.

De Pool Szumiec liep zijn 2×50 km. rondjes in een tijd van 6 uur 17 minuten en 56 seconden.


Uitslag RUN:

 

Uitslag 100 km: 1. Jan Szumiec, Polen 6.17.56; 2. Vaclav Kamenik, Tsjecho-Slowakije 6.37.16; 3. Werner Endrowait, West-Duitsland 7.06.17.

 

50 kilometer heren: 1. Lucien van Lancker, België 3.22.26; 2. Derk van der Laan, Aquilo 3.33.31; 3. J. Pijl, Mar Pim Muller 3.42.03.

 

50 kilometer dames: 1. Elzbieth Czerniak, Polen 4.38.12.

 

10 x 10 kilometer estafette clubteams; 1. Argo ’77 Groningen 5.50.5; 2. VfL Michelstadt West-Duitsland 5.51.4; 3. FC Heidmühler, West-Duitsland 5.55.1.


Donderdag 18 september

 

Leen Bakker in Torenstraat Winschoten

 

In de Torenstraat 38 is Leen Bakker geopend. De nieuwe zaak is ruim gesorteerd in veel verschillende artikelen op het gebied van woninginrichting en textiel. Niet alleen is er behang, vloerbedekking, bedden en overtrekken, maar ook eetkamermeubels en 2- en 3-zitsbankjes en huishoudelijke artikelen en textiel. De zaak is door de week geopend van 9-6 uur, op maandag van 12-6 uur.

Vrijdag 19 september 1986

 

NoordNed maakt sinds tijden weer wat winst

 

Een doodgewone machinefabriek mensen, een dóódgewone machinefabriek in Winschoten, roept de directeur bijna bezwerend, terwijl hij wijst op de treinkoppelingen en de oliepijpen-in-wording. Maar zo doodgewoon is het bestaan van NoordNed niet. Nog geen negen maanden geleden hing de toekomst van de onderneming aan een zijden draadje. Nu wordt er zelfs weer een heel klein beetje winst gemaakt.

 

Nog niet genoeg om de 85 werknemers weer iets terug te geven van hetgeen ze begin dit jaar inleverden, maar wel zoveel dat „de mensen zien dat het werkt, het beleid zoals we dat hebben uitgestippeld”, aldus directeur H. Ledeboer, die het bedrijf nu ruim een jaar leidt. En: „Een groei met 10 à 15 procent in de komende twee jaar zit er naar mijn idee wel in”, verklaart de directeur hoopvol, doelend op het aantal werknemers.

Vrijdag 26 september 1986

 

Radio Winschoten wil geld van gemeente

 

De lokale omroep Radio Winschoten wil zo snel mogelijk weten of de gemeente van plan is geld in de radio te stoppen of niet. Volgende week dinsdag heeft het bestuur van Radio Winschoten hierover een gesprek met het college van B en W. Het plan en de begroting van de omroep liggen nu al bijna een jaar bij de gemeente, het wordt tijd dat er duidelijkheid komt, vindt de nieuwe radio-voorzitter Jan Keitz.

 

Maar zover zijn we nog niet”, reageert wethouder Gea Korte. „Het gaat ons eerst om een kennismaking, eens kijken wat de mogelijkheden zijn”, vertelt de bewindsvrouwe, die wel erkent dat „de tijd dringt”.

 

Tot nu toe was het wachten niet alleen op het geld, maar ook op de behandeling van de mediawet in de Tweede Kamer. Deze wet, die de mogelijkheid schept van een lokale omroep in de ether, is nu net door de Kamer gekomen. Oorspronkelijk zou de Kamer zich er november vorig jaar al over uitspreken.

 

Nu de wet er door is staat alleen het geldgebrek de omroep nog in de weg. Radio Winschoten denkt jaarlijks 35.000 gulden nodig te hebben. De omroep verwacht zo’n 15.000 gulden op te kunnen brengen door allerlei (sponsor)acties. De andere 20.000 gulden zou dan van de gemeente moeten komen, in principe tien jaar lang. Hoewel het gemeentebestuur wel steeds heeft laten weten de omroep goedgezind te zijn, ligt er nog geen enkele toezegging.

 

Oorspronkelijk, een jaar geleden nog, had de omroep veel grotere plannen. Een omroep niet alleen voor Winschoten, maar voor de hele regio, voor 60.000 gulden per jaar. Het merendeel van de omliggende gemeenten liet -zij het nog nooit officieel- inmiddels weten niet veel in dit plan te zien. Volgens ex-voorzitter Wiebe Klijnstra is dit deels te wijten aan de „trage handelwijze en besluitvorming van het Winschoter gemeentebestuur”. Want, vervolgt de ex-voorzitter, die zijn taak overdroeg aan Keits omdat hij het te druk kreeg, „we zijn er steeds vanuit gegaan dat de grootste gemeente in het potentiële zendgebied het voortouw zou nemen. Voor een stad van allure leek ons dat voor de hand te liggen. Het heeft niet zo mogen zijn”.

Wel verstrekte Winschoten een startsubsidie voor de huur en de vaste lasten van het omroep-pandje aan de Blijhamsterstraat. Deze subsidie loopt tot 1 januari.