Drukhal en bijgebouwen Winschoter Courant worden gesloopt

 

Winschoter Courant

 De grondlegger van de Winschoter Courant Jan Dirk van der Veen vestigde zich in 1866 aan het Bosplein.

Na enkele jaren verplaatste Jan Dirk van der Veen zijn bedrijf naar de Ger­lofsgang waar de wasserij van Gebr. De Wit als laatste was gevestigd. In 1985 werd dit afgebroken t.b.v. de nu aanwezige flatwoningen aan de Vissers­dijk.

In 1870 werd de eerste cou­rant gedrukt, toen genaamd Adver­tentieblad voor Winschoten, ‘t Oldambt en Wester­wolde.

Het eerste jaar ver­scheen de krant samen met een tweede uitge­ver, van Eerde.

In 1871 en 1872 droeg de krant de naam “DE KLEINE COURANT” (waar­van de krant de bijnaam “LUTJE WIN­SCHO­TER” had te danken).

Vanaf 1873 werd het de Winschoter Courant genoemd. Later verhuisde het bedrijf van de Gerlofs­gang naar het gebouw aan de Liefkensstraat 67, waar vroeger het Kadaster was ge­huis­vest. Later werden de panden aan de Vissersdijk er bij gekocht n.l. de woning van notaris Fontein en de stalhou­derij van Nieboer. De Van der Veens hebben de Winschoter Courant drie generaties lang ge­leid. In 1919 droeg Eertze van der Veen de zaak over aan zijn zoon Berend van der Veen. Met ingang van 16 januari 1955 werd de Drukkerij en Uitgeversbedrijf J.D. van der Veen te Winschoten omgezet in een Naamloze Vennootschap. In 1962 werd het bedrijf verkocht aan directeur R. de Graaf. In 1973 neemt de Winschoter Courant de Noord-Ooster over. In 1979 neemt Wegeners Couranten Concern drukkerij Van der Veen en daarmee de Winschoter Courant over. In 1986 komt de fusie tot stand van de Winschoter Courant/De Noord-Ooster en de Drentse Bladen.

De naam Winschoter Courant werd veranderd in Groninger Dagblad en sinds 2002 in Dagblad van het Noorden.

In mei 2006 verhuisde de redactie van de Dagblad van het Noorden uit het hoekpand van de vroegere Winschoter Courant (Vissersdijk hoek Liefkensstraat) naar de Venne.

Op zaterdag 1 juli 2006 had Dagblad van het Noorden “Open Huis” in het nieuwe kantoor aan de Venne 110 in Winschoten.17 maart 2002


17 maart 2002


17 maart 2002


3 april 2002


3 april 2002


3 april 2002


23 oktober 2008


23 oktober 2008


23 oktober 2008


23 oktober 2008


29 oktober 2008


2 november 2008


2 november 2008


2 november 2008


2 november 2008


7 november 2008


7 november 2008


8 november 2008


13 november 2008


13 november 2008


13 november 2008


13 november 2008


13 november 2008


13 november 2008


14 november 2008


14 november 2008


14 november 2008


21 november 2008


21 november 2008


21 november 2008


21 november 2008


19 december 2008


19 december 2008


29 mei 2009


29 mei 2009